• 24 Nov. 2020
 • 10 min

Model Declarație pe proprie răspundere în perioada carantinării localităților

declaratie pe proprie raspundere

Dată fiind perioada atipică pe care o traversăm, felul în care se desfășoară munca noastră se schimbă de la o zi la alta. Fiecare drum pe care îl faci acum în afara intervalelor orare stabilite de autorități trebuie să fie justificat printr-o declaratie pe proprie raspundere sau prin declarația de la angajator și legitimația de serviciu, conform Hotărârii de Guvern nr. 348 din 26 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 14 martie 2021, precum și prin Hotărârea nr. 19 din 27 martie 2021 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. Iată ce declarații îți sunt utile în funcție de scopul deplasării și în ce situații obiective poți circula indiferent de oră.

Update 29 martie 2021

În localitățile unde incidența cazurilor de Covid-19 este de peste 7,5 la mia de locuitori, dar și în cele în care incidența depășește 4 la mia de locuitori au intrat în vigoare noi restricții începând din 28 martie 2021. Astfel în localitățile în care incidența este mai mare de 7,5 la mia de locuitori, magazinele se închid la ora 18 și circulația este interzisă după ora 20.00 fără un motiv bine întemeiat.

Măsurile sunt mai relaxate în localitățile cu incidență de peste 4 la mia de locuitori. Aici circulația este interzisă în intervalele orare 22.00 – 05.00 (de luni până joi) și 20.00 – 05 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. În Capitală, mall-urile se vor închide la ora 18:00 vineri, sâmbătă și duminică și la ora 21:00 în timpul săptămânii.

Excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.

Tot prin excepție de la prevederile de mai sus unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Dacă ai deplasări în afara intervalelor orare menționate, ai obligația de a prezenta, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, este important să prezinți dovada programării. 

Modelele de declarație sunt asemănătoare cu cele de până acum, se schimbă doar intervalele orare.

Iată modelul de declarație pe proprie răspundere și modelul adeverinței de la angajator pentru toate localitățile indiferent de rata de incidență.

 

Model declarație pe proprie răspundere

 

Model adeverință de la angajator

 

Modelul declarației pe propria răspundere și al adeverinței de la angajator pentru localitățile care depășesc rata de incidență de 4 ‰ (necesar a fi folosite pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică), respectiv 7,5 ‰ (necesar a fi folosite în toate zilele săptămânii)

 

Model Declarație pe propie răspundere

 

Model Adeverință de la angajatori

 

Modelul declarației pe propria răspundere pentru tranzitarea unei localități carantinate

 

 

Model Declarație pe proprie răspundere

 

*Aplicarea acestor măsuri încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

 

Update 24 noiembrie 2020

11 localități din jurul Bucureștiului, printre care Otopeni, Popeşti Leordeni, Corbeanca, Mogoşoaia, Măgurele şi Dobroeşti au intrat în carantină începând cu data de 21 noiembrie 2020. De asemenea, municipiul Constanța și localitățile apropiate Lumina, Costinești, Agigea, Mihail Kogălniceanu, Medgidia, Valul lui Traian și Techirghiol au intrat în carantină tot pe 21 noiembrie.

În aceste condiții, dacă locuiești în aceste localități, dacă este nevoie să mergi la serviciu sau să vii de la serviciu în aceste localități sau doar să tranzitezi aceste localități, este nevoie ca, în funcție de motivul deplasării, să prezinți poliţiştilor o declaraţie pe proprie răspundere care poate fi descărcată în format editabil de mai jos.

 

Model declaratie pe propria raspundere in localitatile carantinate

Model declaratie pe propria raspundere tranzitare

Model adeverinta de la angajator

Adeverinta eliberata de angajator. Ce trebuie să știi despre acest document

Documentul respectiv cuprinde datele de identificare ale angajatului: nume, prenume, data nașterii, localitatea nașterii, adresa unde locuiește acum, numele companiei unde este angajat și adresele unde își desfășoară activitatea, precum și adresele unde se deplasează în scop de serviciu.  Acesta trebuie să cuprindă neapărat și semnătura reprezentantului legal al angajatorului, ștampila angajatorului,  perioada de valabilitate și data întocmirii adeverinței.

La fel ca în cazul declaratiei pe proprie raspundere, adeverinta eliberată de angajator poate fi redactată/completată de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului. De asemenea, documentul poate fi tipărit și completat olograf („de mână”) în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

Și adeverinta eliberata de angajator poate fi prezentată reprezentanților Ministerului Afacerilor de Interne de pe telefon, tabletă sau un dispozitiv electronic similar. Ca să fie mai ușor atât pentru tine, cât și pentru angajator, poți printa documentul de mai sus sau îl poți transmite în format electronic angajatorului pentru a-l completa și semna și ștampila.

Iată cele mai importante prevederi legale din Hotărârea de Guvern nr.54 din 12 noiembrie 2020:

30. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru toate persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00-05.00, cu următoarele excepții motivate de:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

31. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 30 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.

32. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 30 lit. b)- d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

33. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 31 și 32, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

29. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

23. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

70. Se propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul activității permite această desfășurare a muncii.

71. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

72. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

74. Calculul zilnic prevăzut la pct. 72 se realizează prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 1600. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.

75. La stabilirea incidenței la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale.

Declaratie pe propria raspundere online – unde o găsești

Modelul corect și actual de declaratie pe proprie raspundere poate fi descărcat din acest articol (de mai sus) și de pe site-ul prefecturilor de județ, punând inițiala județului înainte de prefectura.mai.gov.ro. De exemplu: https://if.prefectura.mai.gov.ro, https://ct.prefectura.mai.gov.ro/.

Update 22 aprilie 2020

Iată articolele din Ordonanța militară nr. 3 din 2020 de care trebuie să ții cont dacă lucrezi în perioada stării de urgență:

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 9. i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:

 1. a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
 2. b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declaratie pe proprie raspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declaratie pe proprie raspundere, completată în prealabil.

(3) Declaratia pe propria raspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Dacă lucrezi în tura de noapte, este important să cunoști și prevederile din Ordonanța Militară nr. 2/2020:

Art. 4.   

În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. 

(1) În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completată în prealabil.

(4) Declaratia pe proprie raspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Întrebări despre declaratia pe proprie raspundere pe care ți le poți pune dacă lucrezi în perioada stării de urgență:

 • Este permis să refolosesc declaratia pe proprie raspundere prin modificarea datei?
  Poliția Română precizează, într-o postare pe Facebook, că pot fi refolosite declaraţiile pe propria răspundere, fiind permisă modificarea datei. Este important însă ca data să fie evidentă, iar motivele deplasării și traseul să rămână neschimbate.
 • Care este amenda dacă nu am declaratie pe proprie raspundere când sunt legitimat de polițiști?
  (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice, potrivit articolului 28 din Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999. De asemenea, pe lângă sancțiunea contravențională principală, pot fi aplicate și sancțiuni contravenționale complementare precum: confiscarea de bunuri, interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;  suspendarea temporară a activității; desființarea unor lucrări;
 • În cazul în care constat că la magazinul menționat în declarația pe proprie răspundere nu are produsele necesare desfășurării activității profesionale și vreau să merg la un alt magazin, trebuie să revin acasă pentru a reface declarația pe proprie răspundere?
  În formularul declaratiei pe proprie raspundere poți menționa mai multe locuri în care te deplasezi, dar e important ca acestea să fie în ordine.
 • Trebuie să mai completez și declaratie pe proprie raspundere, pe lângă legitimație de serviciu/adeverinta eliberata de angajator, dacă merg doar pe traseul acasă-serviciu-acasă?
  Dacă respecți acest traseu și nu te abați, de exemplu pentru cumpărături, Ordonanţa Militară nr. 3/2020 menționează clar „angajații prezintă legitimația de serviciu SAU adeverința eliberată de angajatorˮ. Așadar, este necesară prezentarea unuia dintre cele două documente menționate.
 • În cazul în care mă deplasez cu bicicleta în interes profesional, dar în același timp fac și activitate fizică individuală ce bifez în declaratia pe proprie răspundere?
  Poți bifa în interes profesional, dar și activitate fizică individuală. Bicicleta poate fi folosită ca mijloc alternativ de transport pentru deplasări în scopuri profesionale.
 •  Ce motiv trebuie să completez în declarația pe proprie raspundere dacă duc soțul/soția la serviciu cu mașina pentru a evita expunerea în mijloacele de transport în comun?
  Poți bifa punctul 4 din declaratie – deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie). Este important însă ca această decizie să fie întemeiată și justificată – dacă nu există mijloace de transport în comun sau dacă persoana este nevoită să schimbe mai multe mijloace de transport în comun, expunându-se astel unui risc de infectare.

 

Este important ca în perioada stării de carantinare să te informezi din surse oficiale și să completezi corect, cu date reale declarațiile care te ajută să-ți justifici activitatea. Prin această abordare, economisești timp și ai grijă de resursele tale financiare.

 

Ți-a plăcut acest articol despre declaratie pe proprie raspundere? Citește și:

10 recomandări pentru o comunicare eficientă în echipă (și) la distanță

Numărul de joburi remote s-a triplat în luna martie

A fost util articolul? 10

Leave a Reply