• 22 Apr. 2020
 • 10 min

Model Declarație pe proprie răspundere dacă lucrezi în perioada stării de urgență

declaratie pe proprie raspundere

Dată fiind perioada atipică pe care o traversăm, felul în care se desfășoară munca noastră se schimbă de la o zi la alta. Fiecare drum pe care îl faci acum, în timpul stării de urgență, trebuie să fie justificat printr-o declaratie pe proprie raspundere, conform Ordonanței militare nr. 3/2020. Aceasta prevede în mod expres situaţiile excepționale și limitative în care poți părăsi locuinţa. Dacă lucrezi într-o companie și te deplasezi doar pe drumul serviciu-acasă și viceversa ai nevoie de legitimație sau de adeverință de la angajator. În cazul în care faci și alte opriri pe drum, ai nevoie și de declaratie pe proprie raspundere. Dacă ești PFA sau liber profesionist și îți desfășori activitatea în afara locuinței, declaratia pe proprie raspundere este obligatorie și trebuie completată în prealabil.

Iată cum arată cel mai nou model declaratie pe proprie raspundere, cum îl poți obține, dar și ce ar trebui să faci dacă nu poți să printezi documentul și te întâlnești cu reprezentanții Ministerului de Interne.

Declaratie pe propria raspundere model nou

 

Descarcă aici declaratie pe proprie raspundere


Dacă lucrezi în această perioadă, este important ca mai întâi să cunoști prevederile Ordonanței militare numărul 3/2020 și a Ordonanței Militare nr 2./2020, prin care au fost introduse noi reguli pentru deplasările în afara locuinței:

Iată articolele din Ordonanța militară nr. 3 din 2020 de care trebuie să ții cont dacă lucrezi în perioada stării de urgență:

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 9. i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:

 1. a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
 2. b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declaratie pe proprie raspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declaratie pe proprie raspundere, completată în prealabil.

(3) Declaratia pe propria raspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Dacă lucrezi în tura de noapte, este important să cunoști și prevederile din Ordonanța Militară nr. 2/2020:

Art. 4.   

În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. 

(1) În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completată în prealabil.

(4) Declaratia pe proprie raspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Declaratie pe proprie raspundere model – valabilă pentru PFA, profesii liberale, dar și pentru angajații care au și alte activități pe drumul de la serviciu acasă și viceversa

Această declaratie așa cum a fost realizată de Ministerul Afacerilor Interne cuprinde numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, locul și motivul deplasării, data și semnătura. Este valabilă pentru persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declaratie pe proprie raspundere, completată în prealabil, dar și pentru angajații care se opresc să facă cumpărături pe drumul de la serviciu acasă sau viceversa, să îngrijească bătrâni/copii, să facă activitate fizică sau să plimbe animalele, voluntariat, să doneze sânge.

 Declaratie pe propria raspundere model

Așa arată noua declaratie pe proprie raspundere

 

Descarcă aici declaratie pe proprie raspundere

*Modelul de declaratie pe propria raspundere pdf este preluat de pe site-ul Ministerului Afacerilor interne.

 

Declaratie pe propria raspundere online – unde o găsești

Modelul corect și actual de declaratie pe proprie raspundere poate fi descărcat din acest articol (de mai sus), de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, de pe site-ul STS și de pe https://stirioficiale.ro. Formularul declarației pe proprie răspundere poate fi completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului. În cazul formularului de pe site-ul STS completarea datelor se realizează anterior generării și descărcării documentului în format PDF.

De asemenea, documentul poate fi tipărit și completat olograf („de mână”) în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului, potrivit informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategică al Ministerului Afacerilor Interne.

Pot să prezint declaratie pe proprie raspundere pe telefon?

În articolul 4, alineatul 4 din Ordonanța Militară numărul 3/2020 se precizează: (4) Adeverința eliberată de angajator sau declaratia pe proprie raspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

E important ca declaratia pe proprie raspundere să conțină semnătura olografă a persoanei indiferent de suportul sau mediul pe care este stocată.

Pe site-ul www.mai.gov.ro se precizează:

În privința prezentării declaratiei pe proprie raspundere/adeverintei eliberata de angajator personalului abilitat să verifice documentele, de pe dispozitive electronice (conform art. 4, alin 4, din Ordonanța Militară 3/2020), precizăm că aceasta se va realiza în sensul prezentării fotografiei documentului menționat, pe care trebuie să figureze semnătura olografă (de mână) a titularului (declaratie pe proprie raspundere) sau autentificarea angajatorului (adeverința angajator).

Persoana va prezenta declaratia pe proprie raspundere/adeverința de la angajator împreună cu actul de identitate, pe care personalul abilitat cu verificarea acestora le va putea fotografia.

 

Pot să scriu de mână declaratia pe proprie răspundere?

Autoritățile au transmis deja că Declaratia pe proprie raspundere poate fi completată integral de mână cu condiția să preiei toate elementele prevăzute în modelul oficial prezentat mai sus în articol. Pe site-ul www.mai.gov.ro există această mențiune:

Documentul poate fi tipărit și completat olograf („de mână”) în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

Totodată, reamintim faptul că declaratia pe proprie raspundere poate fi redactată integral olograf, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declaratiei pe proprie raspundere pus la dispoziție de autorități.

 

Ce trebuie sa scriu in declaratia pe propria raspundere

Este foarte important să acorzi atenție corectitudinii și veridicității informațiilor pe care le completezi în această declaratie. Îți asumi responsabilitatea legală pentru aceste informații.

Numele, prenumele, data nașterii trebuie să fie cele reale, întocmai ca în cartea de identitate.

Adresa locuinței – aici nu trebui să completezi neapărat cu adresa din cartea de identitate dacă nu locuiești acolo, ci cu adresa locuinței în care locuiești de fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de identiate.

Locul/locurile deplasării – aici vei menționa toate locurile în care te vei deplasa, în ordinea în care intenționezi să-ți desfășori traseul.

Motivul deplasării – ai 10 motive din care poți alege, conform Ordonanței Militare nr. 3/2020.
*Poți bifa un singur motiv sau mai multe din cele prevăzute în lista de mai jos. Ține cont de faptul că nu sunt permise deplasări realizate invocând alte motive decât cele prevăzute în Ordonanța Militară nr.3/2020.
*Dacă ai peste 65 de ani, ai dreptul să completezi doar motivele prevăzute la câmpurile 1-6, deplasarea fiind permisă zilnic în intervalul orar 11.00-13.00.

 1. interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 3. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă/colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. realizarea de activități agricole;
 7. donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 8. scopuri umanitare sau de voluntariat;
 9. comercializarea de produse agroalimentare (în cazul producătorilor agricoli);
 10. asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale

Opţiunile de deplasare care au legătură cu activitatea profesională sunt: 1.interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 10. asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesională.

Data declarației: pune data actuală și nu uita ca în fiecare zi când ieși din casă să printezi sau să scrii o nouă declarație cu data curentă

Semnătura olografă (de mână) – este singura modalitate legală de autentificare a declaratiei pe proprie raspundere. Aceasta face ca, pentru actul semnat, să existe răspundere juridică, cu tot ceea ce presupune acest lucru în situația în care persoana ar fi trasă la răspundere.

Completarea cu date false a declaratiei pe proprie raspundere se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Declaratia pe proprie raspundere completată doar de titularul acesteia

Nu trebuie să-ți oferi datele personale unor platforme electronice care îți promit completarea declaratiei pe proprie raspundere și nici să descarci formularele  de pe alte site-uri decât cele ale autorităților, întrucât poți divulga date personale unor necunoscuți. În acest moment nu există nici o platformă electronică aprobată oficial care să permită completarea declarației pe proprie răspundere și a adeverinței de la angajator. Completarea declaratiei se face doar de tine, titularul, fie online (după downloadarea acesteia de pe site-urile instituțiilor abilitate, precizate mai sus în articol), fie de mână.

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția:

Precizăm faptul că orice alte inițiative de a dezvolta platforme electronice folosite pentru completarea declarațiilor pe proprie răspundere/adeverințe de angajator NU beneficiază de acordul autorităților guvernamentale și nu se realizează în colaborare cu acestea. În acest sens, avertizăm asupra riscului folosirii, în mod nejustificat, a unor astfel de instrumente electronice pentru prelucrarea și folosirea fără drept a datelor personale.

 

Întrebări despre declaratia pe proprie raspundere pe care ți le poți pune dacă lucrezi în această perioadă:

 • Este permis să refolosesc declaratia pe proprie raspundere prin modificarea datei?
  Poliția Română precizează, într-o postare pe Facebook, că pot fi refolosite declaraţiile pe propria răspundere, fiind permisă modificarea datei. Este important însă ca data să fie evidentă, iar motivele deplasării și traseul să rămână neschimbate.
 • Care este amenda dacă nu am declaratie pe proprie raspundere când sunt legitimat de polițiști?
  (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice, potrivit articolului 28 din Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999. De asemenea, pe lângă sancțiunea contravențională principală, pot fi aplicate și sancțiuni contravenționale complementare precum: confiscarea de bunuri, interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;  suspendarea temporară a activității; desființarea unor lucrări;
 • În cazul în care constat că la magazinul menționat în declarația pe proprie răspundere nu are produsele necesare desfășurării activității profesionale și vreau să merg la un alt magazin, trebuie să revin acasă pentru a reface declarația pe proprie răspundere?
  În formularul declaratiei pe proprie raspundere poți menționa mai multe locuri în care te deplasezi, dar e important ca acestea să fie în ordine.
 • Trebuie să mai completez și declaratie pe proprie raspundere, pe lângă legitimație de serviciu/adeverinta eliberata de angajator, dacă merg doar pe traseul acasă-serviciu-acasă?
  Dacă respecți acest traseu și nu te abați, de exemplu pentru cumpărături, Ordonanţa Militară nr. 3/2020 menționează clar „angajații prezintă legitimația de serviciu SAU adeverința eliberată de angajatorˮ. Așadar, este necesară prezentarea unuia dintre cele două documente menționate.
 • În cazul în care mă deplasez cu bicicleta în interes profesional, dar în același timp fac și activitate fizică individuală ce bifez în declaratia pe proprie răspundere?
  Poți bifa în interes profesional, dar și activitate fizică individuală. Bicicleta poate fi folosită ca mijloc alternativ de transport pentru deplasări în scopuri profesionale.
 •  Ce motiv trebuie să completez în declarația pe proprie raspundere dacă duc soțul/soția la serviciu cu mașina pentru a evita expunerea în mijloacele de transport în comun?
  Poți bifa punctul 4 din declaratie – deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie). Este important însă ca această decizie să fie întemeiată și justificată – dacă nu există mijloace de transport în comun sau dacă persoana este nevoită să schimbe mai multe mijloace de transport în comun, expunându-se astel unui risc de infectare.

 

Adeverinta eliberata de angajator: cum arata aceste document

Dacă mai sus am vorbit despre declaratia pe proprie raspundere model nou, acum a venit momentul în care să povestim și despre adeverința eliberată de angajator. Aceasta trebuie să conțină menţiunea că deplasarea persoanei, între domiciliu şi locul său de muncă este esenţială pentru activitatea companiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă. Documentul respectiv mai cuprinde și datele de identificare ale angajatului (nume, prenume, data nașterii, adresa, domeniul activității profesionale, locul de desfășurare a activității profesionale, traseul deplasării, mijlocul de deplasare. La fel ca în cazuld eclaratiei pr proprie raspundere, adeverinta eliberata de angajator
poate fi redactată/completată de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.
De asemenea, documentul poate fi tipărit și completat olograf („de mână”) în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

Și adeverinta eliberata de angajator poate fi prezentată reprezentanților Ministerului Afacerilor de Interne de pe telefon, tabletă sau un dispozitiv electronic similar. Ca să fie mai ușor atât pentru tine, cât și pentru angajator, poți printa documentul de mai jos sau îl poți transmite în format electronic angajatorului pentru a-l printa și semna.

 

 

 

Adeverinta eliberata de angajator

Așa arată adeverinta eliberata de angajator

 

 

Adeverinta angajator. Descarcă aici

 

Ești PFA sau ai o profesie liberală? Iată declaratia pe proprie raspundere de care ai nevoie pentru somaj tehnic

În Ordonanața de Urgență 32/2020 se precizează că se acordă somaj tehnic și altor categorii de persoane (PFA, drepturi de autor) pe baza unei cereri și a unei declarații pe proprie răspundere. Atenție însă această declaratie pe proprie raspundere este diferită de cea de mai sus și vizează obținerea somajului tehnic.

 

Descarcă aici declaratie pe proprie raspundere somaj tehnic

 

2. Şomaj tehnic pentru alte categorii de persoane (PFA)

2.1. Profesionişti şi angajaţii cooperaţiei.

Pe perioada stării de urgenţă, profesioniştii (reglementaţi conform Codului civil), precum şi angajaţii societăţilor cooperatiste care întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, beneficiază, pe baza declaratiei pe proprie raspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale   stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020).

 

2.5. Procedura de acordare.

Pentru obţinerea indemnizaţiei de mai sus:

a) profesioniştii, salariaţii unităţilor cooperatiste şi persoanele care obţin venituri din drepturi de autor depun, prin email, la agenţia teritorială (n.n. agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială) o cerere însoţită de o declaratie pe proprie raspundere şi copia actului de identitate.

b) pentru titularii contractelor de activitate sportivă, solicitarea indemnizaţiei se face de către structurile sportive, prin email, în baza unei cereri semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de declaratia pe proprie raspundere şi lista beneficiarilor.

Este important ca în perioada stării de urgență să te informezi din surse oficiale și să completezi corect, cu date reale declarațiile care te ajută să-ți justifici activitatea profesională. Prin această abordare, economisești timp și ai grijă de resursele tale financiare.

Articol scris de Diana Mărășoiu și Steluța Năstase-Lupu.

Ți-a plăcut acest articol despre declaratie pe proprie raspundere? Citește și:

10 recomandări pentru o comunicare eficientă în echipă (și) la distanță

Numărul de joburi remote s-a triplat în luna martie

A fost util articolul? 8

Leave a Reply