• 18 Jan. 2017
  • 2 min

Poți fi concediat prin e-mail?

Poți fi concediat prin e-mail?
Autor
eJobs
eJobs Înființat în 1999, eJobs este primul portal de recrutare ... Arată mai mult

Un proces a stârnit dileme cu privire la concedierea prin e-mail. Dacă este o formă legală sau nu, ne spune un specialist din mediul juridic.

Când un salariat a fost anunțat prin e-mail că va fi concediat, el a contestat în instanță comunicarea deciziei. Motivul său a fost că angajatorul nu a respectat prevederea legală ce impune transmiterea actului în scris. În urma procesului, au apărut reacții în presă, cu privire la legalitatea deciziei de concediere, prin intermediul poștei electronice. Așadar, este o formă legală pentru demitere sau nu?

„Codul Muncii prevede clar că decizia de concediere se comunică salariatului în scris. Până acum, angajatorii aveau la îndemână două metode de comunicare a acestei decizii: prin înmânare personală către salariat sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nu introduce o nouă metodă de comunicare, ci vine doar să confirme faptul că transmiterea prin intermediul poștei electronice a deciziei este acceptată, în anumite condiții, ca metodă de comunicare”, explică Dana Ionescu, Legal & Mobility Manager, Adecco România.

Confirmarea Înaltei Curți a fost publicată pe 9 ianuarie 2017 în Monitorul Oficial, prin Decizia ICCJ nr. 34/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

„Câtă vreme angajatul a pus la dispoziție angajatorului o adresă electronică în vederea comunicării actelor ce emană de la acesta și sunt obligatorii a fi aduse la cunoștința salariatului, comunicarea deciziei de concediere în această modalitate este valabilă. Mai mult decât atât, în condițiile unei dezvoltări accelerate a tehnologiei, a evoluției raporturilor de muncă ce se pot desfășura la distanță prin intermediul internetului, se apreciază că se poate realiza o comunicare între angajator și salariat prin intermediul poștei electronice, aptă din punct de vedere procesual să declanșeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei de concediere (…)”, aflăm din Decizia nr. 34/2016.

Comunicarea concedierii poate fi făcută prin e-mail, însă numai în următoarele condiții: dacă salariatul a pus la dispoziție angajatorului o adresă de poștă electronică, unde poate fi contactat, și dacă părțile comunică de obicei în acest mod. De asemenea, fișierul electronic trebuie să fie în format PDF și să conțină informațiile obligatorii prevăzute în Codul Muncii, adică motivele concedierii, durata preavizului, o listă cu locurile de muncă vacante în companie și termenul în care angajatul poate opta pentru unul dintre ele.

„Concedierea propriu-zisă nu se face prin e-mail. Prin e-mail doar se comunică decizia de concediere”, mai precizează Dana Ionescu. „Decizia ICCJ nu conferă dreptul vreunui angajator de a transmite un simplu e-mail către salariat, prin care să îl informeze că, de mâine, nu mai este angajat. Ci doar oferă angajatorului o alternativă de comunicare a deciziei către salariat. Însă decizia de concediere se emite la finalul unui proces bine documentat.”

Situațiile în care un angajat poate fi dat afară, menționate în Codul Muncii, sunt următoarele:

  • săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, cel colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern;
  • arestarea preventivă sau la domiciliu timp de peste 30 de zile;
  • constatarea incapacității fizice și/sau psihice a angajatului, care împiedică îndeplinirea atribuțiilor la locul de muncă;
  • când angajatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

De asemenea, un preaviz minim este obligatoriu la concedierea în următoarele cazuri: inaptitudine fizică și/sau psihică, necorespundere profesională și desființarea locului de muncă. Perioada minimă de preaviz este de 20 de zile lucrătoare.

„Dacă un angajator nu comunică în mod legal decizia de concediere, salariatul se poate îndrepta în instanța de judecată împotriva angajatorului, solicitând anularea deciziei de concediere și reintegrarea pe postul deținut anterior”, adaugă Dana Ionescu.

A fost util articolul? 2

Leave a Reply