• 13 Jul. 2020
 • 6 min

Pensionare anticipata: ce presupune și de ce acte ai nevoie

pensionare anticipata

Simți c-a sosit momentul să te pensionezi chiar dacă nu ai împlinit încă vârsta standard de pensionare? În următorul articol vei găsi tot ce trebuie să știi despre procesul de pensionare anticipata: condiții, legislație & acte necesare.

Pandemia și criza economică ulterioară a încetinit ritmul vieții profesionale pentru multe persoane din întreaga lume, însă pentru o anumită categorie a venit și cu varianta neașteptată de pensionare anticipata. Ba chiar, un studiu preliminar realizat de Institutul de Economie Becker Friedman de la Universitatea din Chicago a arătat că mulți dintre cei care și-au pierdut jobul în urma crizei au ales să se pensioneze, chiar dacă unii dintre ei nu ajunseseră încă la vârsta obligatorie de pensionare.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică în 2022 în țara noastră, pensionarii cuprinşi în categoria de pensie anticipata şi anticipată parţial au reprezentat 2,2%. Iar pensia medie netă pentru cei care au ales o pensionare anticipata era în 2022 de 1.855 lei.

Dacă și pe tine te preocupă acest subiect, atunci te invit să descoperi informațiile pe care le-am reunit pentru a te ajuta să iei cea mai bună decizie.

 

Ce persoane pot beneficia de pensionare anticipata

Conform Casei Naționale de Pensii, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice). Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Exemplu pentru o persoană de sex feminin născută în februarie 1962:

Vârsta standard de pensionare este 62 ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani și 6 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipata, însă doar dacă la momentul solicitarii, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani).

De reținut este și că reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special. Un calculator oficial furnizat de Casa Națională de Pensii Publice pentru a afla care este vârsta ta de pensionare găsești și aici.

 

Ce se nu se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate

a. Perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate;

b. Perioadele în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

c. Perioadele în care asiguratul a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

În schimb, perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.

 

Pensia anticipata și documentele necesare pentru obținerea ei

pensionare anticipata pensie anticipata acte necesare

De la condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a putea solicita pensionarea anticipata ne mutăm atenția către documentele de care ai nevoie concret pentru obținerea ei. Iată lista completă a lor, însă pentru fiecare persoană documentele necesare diferă de la caz la caz. Dacă ai dubii în legătură cu cele de care ai tu punctual nevoie te poți adresa casei teritoriale de pensii din raza în care ai domiciliul.

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată pe care o poți descărca de mai jos;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechime in munca realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

 

Descarcă cererea

Legea nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementează următoarea schimbare: casele teritoriale de pensii sunt obligate să comunice angajatorului – în 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare – o informare care va cuprinde numele şi prenumele persoanei care a depus cererea, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia.

Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, nr. telefon).

Dacă, în momentul depunerii cererii, lucrezi concomitent la mai mulţi angajatori, la dosarul de pensie vei depune adeverinţe eliberate de fiecare angajator în parte.

În cazul în care te-ai răzgândit cu solicitarea pentru pensionare anticipată să știi că aceasta poate fi retrasă de tine oricând până la emiterea deciziei de pensie. Decizia de pensie poate fi anulată la cererea ta, în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

În ce condiții poate fi suspendată pensia anticipata

Există și situații conform cărora pensia anticipata poate fi pusă pe pauză. Iar pentru redobândirea ei va fi necesară o nouă cerere din partea ta. Iată în ce contexte te poți confrunta cu o astfel de situație:

Suspendarea plăţii pensiei anticipate se face începând cu luna următoare celei în care:

• pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;

• pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate, realizează venituri lunare:

a. în baza unui contract individual de muncă;

b. în baza unui raport de serviciu;

c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

• la cererea pensionarului.

Reluarea plăţii pensiei anticipate se face la cerere

• începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

• începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile;

• de la data suspendării la cerere, numai dacă, între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii, cu respectarea termenului general de prescripție.

 

Cu ce e diferită pensia anticipata parțială

Ca să o poți solicita trebuie să ai cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, însă nu e nevoie să ai un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Însă din acest motiv pensia pe care o vei obține va fi supusă unor penalizări și va fi mai mică decât o pensie anticipata completă. Procentul cu care aceasta se diminuează îl poți găsi în tabelul disponibil aici.

 

Gândește-te dincolo de aspectul financiar la ceea ce presupune o pensionare anticipata

pensionare anticipata pensie anticipata

Am vorbit despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a aplica la pensionarea anticipata, actele necesare și situațiile în care această pensie ți-ar putea fi suspendată, dar credem că e important să cântărești un pic și ce va însemna pentru psihicul tău această mare schimbare. E esențial să nu uiți că o pensionare anticipata reprezintă mult mai mult decât banii pe care-i vei încasa o dată cu ea. Trebuie să iei în considerare și cum va arăta următoarea etapă a vieții tale, cum îți vei mai umple zilele după ce nu mai lucra. Așa că fă-ți timp pentru a te pregăti mental și pentru a cântări cât mai bine lucrurile.

 

Ți-a plăcut acest articol în care afli mai multe despre ce presupune o pensionare anticipata? Citește și:

Vechimea în muncă. Ce avantaje îți poate aduce?

Ce sporuri poți lua la salariu și cum se calculează acestea

Demisie fara preaviz: cum trebuie să arate și când să o scrii

 

A fost util articolul? 18
 • AvatarMihaela GHIBU zice

  Pensionarea mea normal ar fi in 2021 la finele lui ianuarie . Anul acesta fiind un punct de pensie f bun am decis sa fac cerere pentru pensionarea anticipate cu luna august .
  sincer ma nelinisteste gandul ca nu voi mai veni la service. am inceput lucrul in 1983 am lucrat in fabrici si de 21 de ani conduc partea de supply chain la o companie mica multinational .
  ce o sa fac eu acasa – la tara numia cu sotul meu . copilul e plecat din tara – are vita lui -nu e casatori nu are copii sa pot sa ajut cu nepotii.
  cu mama mea relatia merge doar daca nu ne vedem prea des .
  as vrea sa gasesc ceva voluntariat – ca salvati copii sau pentru mediu – dar nu stiu dca ma calific

  • Bună, Mihaela,

   Poți suna la 021.9124 și consilierii eJobs te vor ajuta să găsești acele anunțuri de joburi care ți se potrivesc.

   • AvatarMandica zice

    As vrea sa ies anticipat la pensie sa pot sa_mi ajut copii cu nepoții dar nu stiu daca am sanse si sa lucrez handmade de acasa

 • AvatarMonica zice

  Buna ziua! Va deranjez cu o intrebare! Dc nu am decat 5 ani lucrati ,pot sa ma pensionez pe caz de boala? Pot primi atat pensia pe caz de boala cat si indemnizatia de handicap? Multumesc frumos!

  • Bună, Monica,

   Printre documentele care trebuie depuse pentru pensia de invaliditate este și adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original). Găsești detalii la cnpp.ro/pensia-de-invaliditate

Leave a Reply