• 22 Sep. 2020
  • 6 min

Ce sporuri poți lua la salariu și cum se calculează acestea

spor

Salariul tău poate crește în fiecare lună cu sporurile care se acordă pentru tura de noapte, pentru munca suplimentară, pentru vechime sau pentru condiții speciale de muncă. Vestea bună este că acestea nu se acordă numai în sistemul bugetar, ci și în cel privat. Pe eJobs.ro, găsești joburi în domeniul alimentar, auto, logistică cu spor la salariu, ca parte a pachetului de beneficii. Iată cum se calculează sporurile conform Legii 153/2017 actualizată în 2020.

Spor la salariu. Cum este reglementat legal

Sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, în condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal, se arată în Legea 153/2017 actualizată în 2020. Conform Codului Muncii, articolul 160, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Spor pentru munca de noapte

Dacă îți desfășori activitatea între orele 22.00 și 6.00 beneficiezi, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază. Sporul se acordă dacă timpul lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Spor pentru muncă suplimentară

Lucrezi peste programul normal de lucru sau în zilele de sărbători legale în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează? Munca ta trebuie compensată prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), articolul 21 din Legea 153/2017, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

Dacă ai lucrat suplimentar în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează și munca ta nu poate fi compensată prin ore libere plătite, trebuie să primești un spor de 100% din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

Citește pe larg despre vechime in munca!

Spor de vechime în muncă

Conform articolului 16, alin. 3 din Codul Muncii, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă reprezintă vechime în muncă. Astfel, totalitatea perioadelor în care ai desfăşurat activităţi pe baza unor contracte de muncă constituie vechime. Ca angajat, poți negocia includerea unui spor pentru vechime în muncă în contractul individual şi o anumită perioadă necesară pentru calcularea acestuia. În momentul însumării acestei perioade, vei beneficia de spor. Există anumite procente din salariul de bază, care se utilizează în practică pentru sporul de vechime în muncă, însă ele sunt orientative, angajatorul poate opta oricând pentru alte variante:

  • 5% – între 3 – 5 ani vechime în muncă;
  • 10% – între 5 – 10 ani vechime în muncă;
  • 15% – între 10 – 15 ani vechime în muncă;
  • 20% – între 15 – 20 ani vechime în muncă;
  • 25% – peste 20 de ani vechime în muncă.

Spor pentru condiții grele

Se acordă personalului care lucrează în activitatea de încărcare-descărcare vagoane, nave, mijloace de transport auto; personalul care lucrează în activitatea de manipulare manuală de greutăți de peste 25 kg, conform Contractului nr. 320/2002 colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor și tutunului. 

Spor pentru condiții nocive

Acest spor este primit de: personalul care lucrează în centralele frigorifice; la compresoarele de aer și bioxid de carbon (CO2), oxigen și hidrogen; la centralele termice pe combustibili lichizi, solizi și gazoși;  la stațiile de reparare, întreținere și încărcare acumulatori; personalul care execută analize fizico-chimice; în locuri de muncă cu umiditate mai mare decât limita admisă (cu excepția subramurii conservelor); în locuri de muncă cu temperatură peste și sub limita admisă; la multiplicare xerox, alte tipuri de copiatoare, computere cu monitor; în atelierele de vulcanizare; în silozurile de cereale, semințe și zahăr;  în timpul iernii (decembrie – martie) în aer liber. Acest spor se acordă și pentru personalul care lucrează la activitatea de preparări soluții de curățire (sodă caustică, sodă calcinată și acizi); personalul care lucrează în activitatea de mașini (operator la mașinile de spălat, îmbuteliat, capsat), cu excepția subramurilor industriei cărnii și conservelor, conform Contractului nr. 320/2002 colectiv de muncă. 

Spor pentru condiții periculoase

Este acordat personalului care lucrează la recipienți sub presiune, sub control ISCIR; personalul de întreținere și reparații instalații electrice de înaltă și joasă tensiune; personalul de pază.

Spor pentru condiții penibile de lucru

Pentru acest spor se încadrează personalul care lucrează la instalațiile de epurare ape reziduale, în activitatea de colectări deșeuri; personalul care lucrează în secția de mățărie-abator.

Spor pentru condiții de muncă

Se acordă dacă lucrezi în unul dintre cele șase domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie. Locurile de muncă și categoriile de personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă este prevăzut în anexele nr. IVIII din Legea 153/2017 actualizată în 2020.

Cele mai noi sporuri se acordă acum personalului din direcțiile de sănătate publică și din prefecturi. Potrivit OUG nr. 131/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 720, din 10 august sporurile sunt de 30%, respectiv 40%, din salariul de bază și se acordă de la momentul intrării în vigoare a actului normativ și până la ieșirea din starea de alertă.

Un angajat al unei DSP beneficiază de spor dacă „execută, conduce sau coordonează misiuni și sarcini de serviciu pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei Covid-19”.

Sporul, adăugat la salariul de bază, este diferit în funcție de poziția ocupată în DSP, astfel:

  • Sporul de 40% se acordă pentru directorul executiv și pentru directorii executivi adjuncți;
  • Sporul de 30% se acordă pentru funcționarii publici încadrați în serviciul de control în sănătate publică.

Și personalul din prefecturi care este implicat în activități de prevenire și combatere a efectelor pandemiei va primi un spor de 30% din salariul de bază în perioada stării de alertă.

Spor de handicap

În cazul în care ai un handicap grav sau accentuat și lucrezi cu un program normal de lucru, beneficiezi de un spor de 15% din salariul de bază. Categoriile de persoane cu handicap cărora li se acordă acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Cine beneficiază de sporuri

Sporurile se acordă atât salariaților din sistemul public (învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie), cât și celor din sistemul privat, singura diferență este că în sistemul privat trebuie să ți le negociezi odată cu salariul sau dacă ți se schimbă atribuțiile ori condițiile de muncă. Astfel, dacă lucrezi peste programul de 8 ore/zi, dacă lucrezi noaptea sau în condiții grele, nocive, periculoase de muncă ai dreptul să ceri spor la salariul de bază.

Încă de la negocierea salariului, întreabă angajatorul de clauzele din contractul colectiv de muncă legate de condițiile de muncă și de sporurile acordate, mai ales dacă urmează să lucrezi în condiții speciale. 

Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale definește locurile de muncă în condiții speciale. Sunt cele din:
a) unitățile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiații;
c) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
d) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 2 (balerin, dansator, acrobat, jongler, clovn, călăreț de circ, dresor de animale sălbatice, solist vocal de operă şi de operetă, instrumentist la instrumente de suflat, cascador).

Potrivit Hotărârii nr. 261 din 22 februarie 2001, criteriile pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite sunt următoarele:

a) prezenţa în mediul de muncă a noxelor profesionale fizice constând în zgomot, vibraţii, unde electromagnetice, presiune, radiaţii ionizante, radiaţii laser de putere neprotejate, precum şi a noxelor profesionale chimice sau biologice prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii, care nu respectă limitele admise prevăzute în aceste norme;

b) răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidenţiat prin indicatori de expunere şi/sau de efect biologic, stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;

c) morbiditatea, exprimată prin boli profesionale înregistrate la locul de muncă în ultimii 15 ani.

Care sunt cerințele joburilor pentru care se oferă sporuri

Pe eJobs.ro găsești joburi pentru care se acordă sporuri în următoarele domenii: Alimentație/HoReCa, auto, logistică, casino.

Cerințele pentru un job de lucrător comercial cu atribuții în bucătărie în domeniul HoReCa pun accent pe atitudine și abordare: aspect curat/ îngrijit, abilități de comunicare, amabilitate, asigurarea unei imagini plăcute a brandului, atitudine pozitivă, dorința dе a lucra în echipă, orientare către clienți, respect față dе oameni. Pentru acest job se oferă spor de weekend. 

Un job de operator la prelucrarea maselor plastice în industria auto are prevăzut spor pentru tura de noapte și spor pentru ore suplimentare. Cerințele sunt:  cunoașterea procedurilor standard din producție, persoana entuziastă cu spirit de echipă; dexteritate manuală și atenție la detalii; disponibilitate de a lucra în 3 schimburi. Oferta de angajare cuprinde, pe lângă sporuri, și tichete de masă, tichete de vacanță, școlarizări interne, posibilitatea de dezvoltare profesională în cadrul unui grup multinațional, asigurarea transportului, asigurarea unei mese calde în cantina proprie.

Dacă vrei să-ți găsești job în logistică, există oferte de lucrător depozit pentru care angajatori cer: rezistență la stres și efort, disponibilitatea dе a învăța și dе a te adapta la mediul dе lucru; disponibilitate la ore suplimentare, aptitudini organizatorice, responsabilitate. Pachetul de beneficii include bonus dе prеzеnță; bonus productivitаtе, spor de orе suplimentаrе, plătit cu 175% din salariul de bază, spor de noаpte, 125% din salariul de bază.

Și în industria Crewing / Casino se oferă sporuri weekend și sporuri de noapte. Cerințele sunt: fire sociabilă, activă, cu bune abilități de comunicare, punctualitate, responsabilitate, abilități de calcul numeric și de lucru cu banii, studii medii, disponibilitate de a lucra în ture, experiența similară constituie un avantaj.

Sporurile la salariu sunt dreptul tău mai ales dacă lucrezi peste program, pe timp de noapte sau în condiții grele, periculoase sau deosebite. Este important să-ți cunoști aceste drepturi și să le ceri atunci când îți negociezi salariul.

Ți-a plăcut articolul? Citește și despre:

Salariu brut – Tot ce trebuie să știi înainte de a-l negocia
Salariu net: ce trebuie să știi dacă ești angajat

A fost util articolul? 17
spor

Leave a Reply