• 15 Oct. 2020
 • 7 min

Vechimea în muncă – Tot ce trebuie să știi

vechime in munca

Tot mai multe companii țin cont de vechimea angajaților în muncă și o răsplătesc. Poate și tu ai primit un e-mail din partea departamentului de HR în care erai rugat să aduci adeverințe de vechime pentru calculul zilelor de concediu sau pentru calcularea unui spor la salariu. Și este bine să insiști să primești aceste adeverințe de vechime ori de câte ori închei o colaborare cu un angajator pentru că acestea îți vor aduce ulterior beneficii.

Pornește la drum cu o scurtă documentare despre prevederile legale, pentru a vedea ce drepturi ți se cuvin pentru vechime in munca. .

 

Cele mai importante prevederi legale, de reținut, despre vechime in munca:

 • Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime in munca, conform articolului 16, alineatul 5, din Codul Muncii. 
 • Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă, se arată în alineatul 6, articolul 16 din Codul Muncii. 
 • Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156. Conform articolului 197 din Legea 53/2003 republicată, pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională, salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.
 • Perioada de probă constituie vechime in munca, conform articolului 32 din Legea Nr. 53/2003, republicată.
 • La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate. 
 • Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, perioada în care internul a desfăşurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, şi, după caz, vechime în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, se arată în Legea nr. 176/2018 privind internshipul.
 • Sunt considerate vechime in munca și aceste perioade:
  – Perioada de studii (licență, master și doctorat), pentru cursurile de zi la universități de stat;
  – Perioada de studii militare sau pentru agenți de poliție;
  – Concediul de acomodare (în cazul adopțiilor);
  – Concediul de risc maternal
  – Concediul de maternitate
  – Concediul de paternitate
  – Concediul pentru creșterea copilului
  – Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav;
  – Concediul de odihnă;
  – Perioada de invaliditate;
  – Perioada în care s-a primit ajutor social;
  – Perioada de serviciu militar în termen în care persoana a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat;
  – Concediul pentru incapacitate de muncă – în cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale;
  – Concediul de studii;
  – Concediul fără plată de cel mult 30 de zile dintr-un an calendaristic;
  – Cursurile de pregătire profesională;
  – Suspendarea din funcție, precum și cazurile de desfacere a contractului de muncă, dacă acestea au fost anulate ulterior

Vechimea in munca contează la stabilirea sporului la salariu

Este important să reții că nu există o prevedere legală pentru mediul privat, conform căreia la un anumit număr de ani de experiență trebuie să iei un anumit spor la salariu. Acesta este stabilit, de regulă, prin regulamentul intern al companiei sau prin negocierea cu angajatorul.

Există anumite procente din salariul de bază care se utilizează în practică pentru sporul de vechime în muncă, însă ele sunt orientative, angajatorul poate opta oricând pentru alte variante:

 • 5% – între 3 – 5 ani vechime în muncă;
 • 10% – între 5 – 10 ani vechime în muncă;
 • 15% – între 10 – 15 ani vechime în muncă;
 • 20% – între 15 – 20 ani vechime în muncă;
 • 25% – peste 20 de ani vechime în muncă.

Vechime in munca pentru stabilirea zilelor de concediu

La fel ca în cazul sporurilor, și zilele de concediu sunt stabilite în funcție de vechimea în muncă și depind de deciziile interne ale companiilor. Acestea sunt, de regulă, prevăzute în regulamentul de ordine interioară. Orientativ, pentru fiecare 5 ani lucrați se mai adaugă o zi în plus de concediu:

 • pentru o vechime între 0-5 ani se acordă 21 zile de concediu
 • pentru o vechime între 5-10 ani se acorda 22 zile de concediu
 • pentru o vechime între 10-15 ani se acordă 23 zile de concediu  
 • pentru o vechime între 15-20 ani se acordă 24 zile de concediu   
 • pentru o vechime între 20-25 ani se acordă 25 zile de concediu 
 • pentru o vechime între 25-30 ani se acordă 26 zile de concediu  
 • pentru o vechime mai mare de 30 de ani se acordă 27 zile de concediu  

 

Vechimea în muncă atrage și vechime în cotizare pentru șomaj

Vechimea în muncă atrage și vechime în cotizarea la sistemul de asigurări sociale. Astfel în cazul în care intri în șomaj, indemnizația se va calcula ca: 75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

 • 3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani; 
 • 5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani; 
 • 7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani; 
 • 10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

 

Poți cumpăra vechime in munca pentru pensie

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Însă nu trebuie să-ți faci probleme dacă nu ai acești ani de cotizare. Există câteva particularități privind vechimea în muncă pentru pensie pe care merită să le cunoști:

Beneficiile acordate pentru activitatea desfăşurată în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001), în condiţii deosebite de muncă și în condiţii speciale de muncă (după data de 1 aprilie 2001) sunt:

 • reducerea vârstei standard de pensionare;
 • perioadă suplimentară la vechimea în muncă;
 • majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:
  a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
  b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;

  Este important de reținut că se acordă perioada suplimentară la vechimea în muncă persoanelor care au desfașurat activitate în fostele grupe superioare de muncă, respectiv în condiții speciale și deosebite de muncă, astfel: 
 1. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a desfășurat activitate  în grupele I şi a II a de muncă se acordă un spor la vechimea în muncă de:
 • 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă;
 • 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I  de muncă.

Acest spor se acordă doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I şi a II a de muncă, 100% din timp.

 1. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite și condiţii speciale de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:
 • 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;   
 • 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;

În cazul în care ești în cealaltă extremă și îți lipsesc ani de vechime la pensie, află că, mai nou, îi poți cumpăra plătind contribuțiile care s-ar fi încasat în fiecare lună. Și asta pentru că Legea pensiilor publice a fost modificată, prin Ordonanƫa de urgenƫă nr. 163 publicată în Monitorul Oficial din 28 septembrie 2020, care prevede că este posibilă plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Astfel, dacă ai nevoie de întreaga perioadă, de 6 ani, suma pe care trebuie să o plătești este de 23.200 de lei care poate fi achitată până în 31 august 2021 fie integral, fie eșalonat.

Condițiile pentru a beneficia de aceste prevederi sunt:

 • nu ai avut calitatea de asigurat
 • nu ai avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii
 • nu ai calitatea de pensionar


Iată cum este calculată suma de 23.200 lei 

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar înscris în contractul de asigurare socială, venit care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Iată ce sumă trebuie să plătești pentru fiecare an din cei 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare: 

2013:   800 lei            2.895 lei/pe an

2014:   900 lei             3.151 lei/pe an

2015:  1.050 lei            3.195 lei/pe an

2016:  1.250 lei            3.734 lei/pe an

2017:  1.450 lei            4.523 lei/pe an

2018:  1.900 lei            5.700 lei/pe an
*sursă calcul: Adevărul

 

Întrebări frecvente despre vechime in munca

 

Dacă compania unde am lucrat nu mai există sau nu mai sunt în relații bune cu angajatorul, de unde pot obține adeverințe care să ateste vechimea în muncă?
Adeverinţele care atestă vechimea în muncă pot fi eliberate și de Direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, această opțiune fiind valabilă pentru perioadele de activitate anterioare datei de 1 aprilie 2001. Ulterior acestei date, evidența asiguraților se realizează electronic. Există varianta obținerii unui extras din Revisal de la inspectoratele teritoriale de muncă, în cel mult 15 zile de la data solicitării.


Dacă am lucrat part-time, cum se calculează vechimea in munca?
Conform art.106 alin(1) din Codul Muncii, republicat, salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile. Aşa cum este prevăzut în mod expres prin dispoziţiile legale respectiv art.106 alin (2) din Legea 53/2003, drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Astfel, deoarece legea nu face nicio diferenţiere raportată la tipul contractului, respectiv contract individual de muncă cu fracţiune de normă sau norma întreagă , vechimea în muncă se raportează la totalitatea perioadelor în care o persoană a desfăşurat o activitate în temeiul unui contract individual de muncă, se arată pe site-ul Ministerului Muncii.

Șomajul se consideră vechime in munca?
Începând cu data de 01.03.2002, data intrării în vigoare a Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, perioadele de șomaj nu mai sunt recunoscute de lege ca fiind vechime în muncă, arată Ministerul Muncii.

Șomajul tehnic se consideră vechime in munca?
Potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat în cazul întreruperii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Pe durata suspendarii CIM pentru somaj tehnic, salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și le sunt plătite de către angajator contribuțiile sociale pentru indemnizația primită. Asta nu inseamna că în aceasta perioadă ai vechime în muncă,  ci doar stagiu de cotizare.

Am desfășurat activitate într-un stat UE, în baza unui contract individual de muncă. Este considerată vechime în muncă?
Activitatea desfăşurată de o persoană, pe o anumită perioadă de timp, în ţările membre U.E. este recunoscută în România, în temeiul principiului egalităţii de tratament enunţat în Regulamentul Nr.492/2011, ca „vechime în muncă”. Regulamentul (UE) Nr.492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2011, privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii, care este direct aplicabil şi României, reglementează libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii.

Regulamentul prevede înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii lucrătorilor. În temeiul prevederilor privind exercitarea muncii şi egalitatea de tratament din Regulamentul Nr.492/2011, la art. 7 se stipulează că lucrătorul cetăţean al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, faţă de lucrătorii naţionali, în ceea ce priveşte munca şi avantajele sociale şi fiscale. Perioadele lucrate se dovedesc cu actele originale emise de unităţile la care s-a desfăşurat activitatea.

În baza cărei legi perioada concediului de creștere a copilului este considerată vechime în muncă?
Perioada concediului de creștere copil este considerată vechime în muncă și reprezintă stagiu de cotizare pentru pensie, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 124/2011, intrată în vigoare pe 1 ianuarie 2012.

Art. 17 alin. 7) „(7) Perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.”

 

Vechimea în muncă este portofoliul tău, de aceea merită să-i acorzi toată atenția. Dacă știi că ai lucrat, dar nu ai justificarea în scris a acelei perioade, scrie foștilor angajatori sau Inspectoratului Teritorial de Muncă și aceștia îți vor oferi adeverințe de vechime în muncă. Astfel vei avea mult mai mult curaj să deschizi discuția despre vechimea în muncă la interviu și să-ți negociezi un salariu pe măsura așteptărilor tale.

Ți-a plăcut articolul despre vechime in munca? S-ar putea să-ți placă și:

Ce sporuri poți lua la salariu și cum se calculează acestea
Salariu brut – Tot ce trebuie să știi înainte de a-l negocia
Salariu net: ce trebuie să știi dacă ești angajat
Șomajul tehnic 

A fost util articolul? 21
contract individual de muncamuncavechime
 • AvatarCâmpeanu zice

  Exista o lege în tara asta care sa “oblige” angajatorul sa ia in calcul vechimea în munca, îl obliga legea sa o ceara sub semnătură? După interviul de angajare ei au prima informație că ai lucrat și cat. Cineva (ITM, Finanțe) îi verifica , nu pt că se știe foarte bine că așa se fac lucrurile, cel de jos nu are decât obligații, iar cei de sus doar drepturi.

  • Bună, Sorin,

   Nu există o lege care să oblige angajatorii să ia în calcul vechimea în muncă pentru acordarea unui spor la salariu. Totul ține de angajator (companiile mari, de regulă, respectă vechimea angajaților și o răsplătesc), dar și de modul în care te poziționezi la interviu și negociezi salariul. Este bine să ai adeverințe de vechime în muncă de la ceilalți angajatori astfel încât să poți veni cu argumente solide când ceri un salariu mai mare.
   Verificările de la ITM se fac numai în cazul unor sesizări și dacă sunt încălcate aspecte legale.

Leave a Reply