• 15 Oct. 2020
 • 8 min

Vechimea în muncă. Ce avantaje îți poate aduce?

vechime in munca

Știai că vechimea în muncă îți poate aduce tot felul de beneficii la job? Cu cât ai mai mulți ani de lucru în spate, cu atât poți beneficia de mai multe zile de concediu și sporuri salariale. Uite tot ce trebuie să știi despre vechime in munca.

Tot mai multe companii țin cont de vechimea angajaților în muncă și o răsplătesc. Poate și tu ai primit un e-mail din partea departamentului de HR în care erai rugat să aduci adeverințe de vechime pentru calculul zilelor de concediu sau pentru calcularea unui spor la salariu. Și este bine să insiști să primești aceste adeverințe de vechime ori de câte ori închei o colaborare cu un angajator pentru că acestea îți vor aduce ulterior beneficii.

Pornește la drum cu o scurtă documentare despre prevederile legale, pentru a vedea ce drepturi ți se cuvin pentru vechime in munca. Mai jos îți detaliem cele mai importante informații despre acest subiect:

 

Cele mai importante prevederi legale, de reținut, despre vechime in munca:

 • Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime in munca, conform articolului 16, alineatul 5, din Codul Muncii. 
 • Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă, se arată în alineatul 6, articolul 16 din Codul Muncii. 
 • Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156. Conform articolului 197 din Legea 53/2003 republicată, pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională, salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.
 • Perioada de probă constituie vechime in munca, conform articolului 32 din Legea Nr. 53/2003, republicată.
 • La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate. 
 • Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, perioada în care internul a desfăşurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, şi, după caz, vechime în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, se arată în Legea nr. 176/2018 privind internshipul.
 • Sunt considerate vechime in munca și aceste perioade:
  – Perioada de studii (licență, master și doctorat), pentru cursurile de zi la universități de stat;
  – Perioada de studii militare sau pentru agenți de poliție;
  – Concediul de acomodare (în cazul adopțiilor);
  – Concediul de risc maternal
  Concediul de maternitate
  – Concediul de paternitate
  – Concediul pentru creșterea copilului
  – Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav;
  Concediul de odihnă;
  – Perioada de invaliditate;
  – Perioada în care s-a primit ajutor social;
  – Perioada de serviciu militar în termen în care persoana a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat;
  – Concediul pentru incapacitate de muncă – în cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale;
  – Concediul de studii;
  – Concediul fără plată de cel mult 30 de zile dintr-un an calendaristic;
  – Cursurile de pregătire profesională;
  – Suspendarea din funcție, precum și cazurile de desfacere a contractului de muncă, dacă acestea au fost anulate ulterior

Vechimea in munca contează la stabilirea sporului la salariu

Este important să reții că nu există o prevedere legală pentru mediul privat, conform căreia la un anumit număr de ani de experiență trebuie să iei un anumit spor la salariu. Acesta este stabilit, de regulă, prin regulamentul intern al companiei sau prin negocierea cu angajatorul.

Există anumite procente din salariul de bază care se utilizează în practică pentru sporul de vechime în muncă, însă ele sunt orientative, angajatorul poate opta oricând pentru alte variante:

 • 5% – între 3 – 5 ani vechime în muncă;
 • 10% – între 5 – 10 ani vechime în muncă;
 • 15% – între 10 – 15 ani vechime în muncă;
 • 20% – între 15 – 20 ani vechime în muncă;
 • 25% – peste 20 de ani vechime în muncă.

Vechime in munca pentru stabilirea zilelor de concediu

La fel ca în cazul sporurilor, și zilele de concediu sunt stabilite în funcție de vechimea în muncă și depind de deciziile interne ale companiilor. Acestea sunt, de regulă, prevăzute în regulamentul de ordine interioară. Orientativ, pentru fiecare 5 ani lucrați se mai adaugă o zi în plus de concediu:

 • pentru o vechime între 0-5 ani se acordă 21 zile de concediu
 • pentru o vechime între 5-10 ani se acorda 22 zile de concediu
 • pentru o vechime între 10-15 ani se acordă 23 zile de concediu  
 • pentru o vechime între 15-20 ani se acordă 24 zile de concediu   
 • pentru o vechime între 20-25 ani se acordă 25 zile de concediu 
 • pentru o vechime între 25-30 ani se acordă 26 zile de concediu  
 • pentru o vechime mai mare de 30 de ani se acordă 27 zile de concediu  

 

Vechimea în muncă atrage și vechime în cotizare pentru șomaj

Vechimea în muncă atrage și vechime în cotizarea la sistemul de asigurări sociale. Astfel în cazul în care intri în șomaj, indemnizația se va calcula ca: 75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

 • 3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani; 
 • 5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani; 
 • 7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani; 
 • 10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

 

Poți cumpăra vechime in munca pentru pensie

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Însă nu trebuie să-ți faci probleme dacă nu ai acești ani de cotizare. Există câteva particularități privind vechimea în muncă pentru pensie pe care merită să le cunoști:

Beneficiile acordate pentru activitatea desfăşurată în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001), în condiţii deosebite de muncă și în condiţii speciale de muncă (după data de 1 aprilie 2001) sunt:

 • reducerea vârstei standard de pensionare;
 • perioadă suplimentară la vechimea în muncă;
 • majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:
  a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
  b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;

  Este important de reținut că se acordă perioada suplimentară la vechimea în muncă persoanelor care au desfașurat activitate în fostele grupe superioare de muncă, respectiv în condiții speciale și deosebite de muncă, astfel: 
 1. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a desfășurat activitate  în grupele I şi a II a de muncă se acordă un spor la vechimea în muncă de:
 • 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă;
 • 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I  de muncă.

Acest spor se acordă doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I şi a II a de muncă, 100% din timp.

 1. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite și condiţii speciale de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:
 • 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;   
 • 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;

În cazul în care ești în cealaltă extremă și îți lipsesc ani de vechime la pensie, află că îi poți cumpăra plătind contribuțiile care s-ar fi încasat în fiecare lună. Și asta pentru că Legea pensiilor publice a fost modificată, prin Ordonanƫa de urgenƫă nr. 163 publicată în Monitorul Oficial din 28 septembrie 2020, care prevede că este posibilă plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Astfel, dacă ai nevoie de întreaga perioadă, de 6 ani, suma pe care trebuie să o plătești este de 54.000 de lei care poate fi achitată până în 31 august 2023 fie integral, fie eșalonat.

Condițiile pentru a beneficia de aceste prevederi sunt:

 • nu ai avut calitatea de asigurat
 • nu ai avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii
 • nu ai calitatea de pensionar


Iată cum este calculată suma de 54.000 lei 

Până în 2020, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar înscris în contractul de asigurare socială, venit care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Astfel, sumele de plătit pentru fiecare an din cei 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare erau: 

2013:   800 lei            2.895 lei/pe an

2014:   900 lei             3.151 lei/pe an

2015:  1.050 lei            3.195 lei/pe an

2016:  1.250 lei            3.734 lei/pe an

2017:  1.450 lei            4.523 lei/pe an

2018:  1.900 lei            5.700 lei/pe an
*sursă calcul: Adevărul

Odată cu OUG 163/2020, s-a hotărât ca modul de calcul pentru CAS (25%) să fie aplicat la salariul minim brut în vigoare la momentul semnării contractului cu casa de pensii. Astfel, pentru 2023, an în care salariul minim brut a fost majorat la 3.000 lei, costul lunar pentru CAS a ajuns la 750 lei. Orice persoană interesată de a cumpăra vechime in munca prin acest mecanism poate achiziționa între 1 lună și 6 ani, costul total pentru cei 6 ani (72 luni) fiind de 54.000 lei.

Întrebări frecvente despre vechime in munca

 

Dacă compania unde am lucrat nu mai există sau nu mai sunt în relații bune cu angajatorul, de unde pot obține adeverințe care să ateste vechimea în muncă?
Adeverinţele care atestă vechimea în muncă pot fi eliberate și de Direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, această opțiune fiind valabilă pentru perioadele de activitate anterioare datei de 1 aprilie 2001. Ulterior acestei date, evidența asiguraților se realizează electronic. Există varianta obținerii unui extras din Revisal de la inspectoratele teritoriale de muncă, în cel mult 15 zile de la data solicitării.


Dacă am lucrat part-time, cum se calculează vechimea in munca?
Conform art.106 alin(1) din Codul Muncii, republicat, salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile. Aşa cum este prevăzut în mod expres prin dispoziţiile legale respectiv art.106 alin (2) din Legea 53/2003, drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Astfel, deoarece legea nu face nicio diferenţiere raportată la tipul contractului, respectiv contract individual de muncă cu fracţiune de normă sau norma întreagă , vechimea în muncă se raportează la totalitatea perioadelor în care o persoană a desfăşurat o activitate în temeiul unui contract individual de muncă, se arată pe site-ul Ministerului Muncii.

Șomajul se consideră vechime in munca?
Începând cu data de 01.03.2002, data intrării în vigoare a Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, perioadele de șomaj nu mai sunt recunoscute de lege ca fiind vechime în muncă, arată Ministerul Muncii.

Șomajul tehnic se consideră vechime in munca?
Potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat în cazul întreruperii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Pe durata suspendarii CIM pentru somaj tehnic, salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și le sunt plătite de către angajator contribuțiile sociale pentru indemnizația primită. Asta nu inseamna că în aceasta perioadă ai vechime în muncă,  ci doar stagiu de cotizare.

Am desfășurat activitate într-un stat UE, în baza unui contract individual de muncă. Este considerată vechime în muncă?
Activitatea desfăşurată de o persoană, pe o anumită perioadă de timp, în ţările membre U.E. este recunoscută în România, în temeiul principiului egalităţii de tratament enunţat în Regulamentul Nr.492/2011, ca „vechime în muncă”. Regulamentul (UE) Nr.492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2011, privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii, care este direct aplicabil şi României, reglementează libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii.

Regulamentul prevede înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii lucrătorilor. În temeiul prevederilor privind exercitarea muncii şi egalitatea de tratament din Regulamentul Nr.492/2011, la art. 7 se stipulează că lucrătorul cetăţean al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, faţă de lucrătorii naţionali, în ceea ce priveşte munca şi avantajele sociale şi fiscale. Perioadele lucrate se dovedesc cu actele originale emise de unităţile la care s-a desfăşurat activitatea.

În baza cărei legi perioada concediului de creștere a copilului este considerată vechime în muncă?
Perioada concediului de creștere copil este considerată vechime în muncă și reprezintă stagiu de cotizare pentru pensie, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 124/2011, intrată în vigoare pe 1 ianuarie 2012.

Art. 17 alin. 7) „(7) Perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.”

 

Vechimea în muncă este portofoliul tău, de aceea merită să-i acorzi toată atenția. Dacă știi că ai lucrat, dar nu ai justificarea în scris a acelei perioade, scrie foștilor angajatori sau Inspectoratului Teritorial de Muncă și aceștia îți vor oferi adeverințe de vechime în muncă. Astfel vei avea mult mai mult curaj să deschizi discuția despre vechimea în muncă la interviu și să-ți negociezi un salariu pe măsura așteptărilor tale.

Ți-a plăcut articolul despre vechime in munca? S-ar putea să-ți placă și:

Ce sporuri poți lua la salariu și cum se calculează acestea
Salariu brut – Tot ce trebuie să știi înainte de a-l negocia
Salariu net: ce trebuie să știi dacă ești angajat
Șomajul tehnic 

A fost util articolul? 46
 • AvatarCâmpeanu zice

  Exista o lege în tara asta care sa “oblige” angajatorul sa ia in calcul vechimea în munca, îl obliga legea sa o ceara sub semnătură? După interviul de angajare ei au prima informație că ai lucrat și cat. Cineva (ITM, Finanțe) îi verifica , nu pt că se știe foarte bine că așa se fac lucrurile, cel de jos nu are decât obligații, iar cei de sus doar drepturi.

  • Bună, Sorin,

   Nu există o lege care să oblige angajatorii să ia în calcul vechimea în muncă pentru acordarea unui spor la salariu. Totul ține de angajator (companiile mari, de regulă, respectă vechimea angajaților și o răsplătesc), dar și de modul în care te poziționezi la interviu și negociezi salariul. Este bine să ai adeverințe de vechime în muncă de la ceilalți angajatori astfel încât să poți veni cu argumente solide când ceri un salariu mai mare.
   Verificările de la ITM se fac numai în cazul unor sesizări și dacă sunt încălcate aspecte legale.

   • AvatarDanciu Mihaela zice

    Buna ziua,

    In baza regulamentului citat in articol, angajatorul nu e obligat sa recunoaqca vechimea.in munca? Eu am lucrat 17 ani ca medic in Franta si intoarsa.in Romania un spital public nu imi recunoaste vechimea pierzand astfel 25 % spor.la salarizare. Cu atat mai mult cu cat sunt si cetatean francez. Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc. Dr Danciu Mihaela

    • Bună, Mihaela,

     Înțelegem situația. Îți recoamndăm să discuți cu reprezentanții Inspectoratului teritorial de muncă din orașul/județul unde locuiești și să le prezinți situația ta.

    • AvatarTabaranu cristian zice

     Daca angajatorul nu mi a operat în cartea de munca , și am lucrat doar in baza unui contract de muncă, acea perioadă constituie vechime in munca sau nu???

     • Bună, Cristian,

      Acum se lucrează doar cu contract de muncă și atât timp cât acesta este activ câștigi vechime în muncă.

 • AvatarPit-Rada Ionel-Vasile zice

  Activitatea practica desfasurata in cadrul intreprinderilor in timpul cursurilor la un liceu industrial se pune ca vechime in munca?
  Sau, eventual, chiar toti cei 4 ani de liceu industrial?

  • Bună dimineața,

   Nu avem aceste informații, dar vă recomandăm să întrebați la Casa Națională de Pensii.

   • AvatarCalinn zice

    Buna ziua.vreau sa intreb despre situatia in care o persoana are 2 joburi unul cu norma intreaga si unul cu norma partiala de 2 ore,vechimea in munca creste?multumesc!

    • Bună ziua,

     În cazul unui contract cu normă întreagă și a unui contract cu normă parțială, într-un an nu cumulezi doi ani, ci tot un an, dar vei avea un punctaj anual mai mare pentru pensie decât angajatul care are un singur job.

 • AvatarLucica zice

  Bună seara doamna steluța ,am citit articolul dvs ,și mi a plăcut mult întru fel mi a fost de mare ajutor ,dar nu înțeleg perioada de ajutor social cum se pune vechime la Pensie.se pune anul întreg sau câteva luni la an.

  • Bună, Lucica,

   Dacă ai beneficiat de ajutor social câteva luni, vor fi puse acele luni, nu un an întreg. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărţirea la 12 rezulta punctajul anual al asiguratului în anul respectiv.

  • AvatarDrăgan Florentina zice

   Dacă am adus la angajare cartea de muncă și 2 adeverințe cu vechime in muncă că să beneficiez de spor de vechime conform CCM și nu am beneficiat de anii după o adeverință motivul a fost că nu am aduso la timp.Cine răspunde și cum? S-au cum îmi poate demonstra că nu am aduso.

   • Bună, Florentina,

    Îți recomandăm să prezinți cazul tău unui avocat specializat în dreptul muncii.

   • Bună, Florentina,

    Îți recomandăm să prezinți cazul tău unui avocat specializat în dreptul muncii.

 • Avatartrifan zice

  Buna seara am si eu o intrebare. am 27 ani de munca din care 18 sunt cu contract de munca la asociatie de proprietari eu fiind ingrijitor bloc. pot beneficia de zilele de concediu odihna? conform anilor munciti? la angajare mi- au pus 21 zile.

  • Bună, Mariana,

   Acestea sunt prevederile din Codul Muncii referitoare la concediul de odihnă. Da, poți beneficia de concediul de odihnă dacă ai contract de muncă. Este important să verifici câte zile sunt menționate în contract.

   Art. 145. [durata concediului de odihna]
   (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
   (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.
   (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.
   (4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
   (5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
   (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

 • AvatarLaura zice

  Buna ziua,

  Am vazut ca la perioadele considerate a fi vechime in munca se afla si “concediul fara plata de cel mult 30 de zile intr-un an calendaristic “.
  Va rog frumos sa imi spuneti in ce act normativ este prevazut acest aspect.

  Multumesc

  • Bună, Laura,

   Este vorba de concediul fără plată pentru formarea profesională, nu pentru motive personale. În acest caz devin aplicabile prevederile din Codul Muncii art. 155 și 158.

   Art. 155. [acordarea concediului fara plata]
   (1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
   (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

   Art. 158. [efectele cu privire la drepturile nesalariale]
   Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

 • AvatarFlorentin zice

  Buna ziua!
  Am lucrat 10 ani la privat, si de 10 ani sunt angajat la o primarie cu contract de munca pe perioada determinta. Va rog sa ma lamuriti daca pot beneficia de spor de vechime pt. cei 10 ani din privat. Multumesc!

 • AvatarFlorentina Barbu zice

  Buna ziua, In 2017 m-am angajat iar in 2019 am facut 5 ani vechime in munca cand trebuia sa se aplice 5 % spor dar compania a uitat. in 2021 am trecut la pragul de 10% dar iar s-a uitat. Anul acesta 2022 vor sa aplice 10% dar la salariul de baza din 2017 nu ce l care ar fi trebuit sa fie marit cu 5% in 2019. Este corect asa? la ce salariu trebuie aplicat cei 10%? Multumesc

  • Bună, Florentina,

   Mărirea de salariu se aplică la salariul pe care îl ai acum, menționat și în contractul de muncă (sau în anexă).

 • AvatarGhita Liber zice

  Buna seara!Am o mica nelamurire,daca am peste 35 de ani lucrati si ,am doar 56 de ani.De ce nu pot iesi la pensie daca am cotizat peste 35 de ani la stat?Normal ar fi ca dupa 35 de ani cotizati sa poti iesi la pensie de drept si daca nu ai atins varsta de pensionare de 65 de ani.Multumesc.

  • Bună ziua,

   Vă recomandăm să verificați situația stagiului de cotizare la pensii la Casa de Pensii din orașul unde locuiți.

   Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi si 63 de ani pentru femei.

   Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare.

   Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare.

   Pensia anticipată se cuvine cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare. Totodată, pensia anticipată partială se cuvine cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat cel puțin stagiul complet de cotizare.

Leave a Reply