• 25 May. 2021
 • 16 min

Șomaj: tot ce trebuie să știi dacă rămâi fără loc de muncă

somaj

Dacă nu reușești să-ți găsești un loc de muncă din diverse motive, atunci trebuie să știi că poți beneficia de o indemnizație pentru somaj din partea statului. În articol vei găsi toate informațiile pe care trebuie să știi despre somaj, dar și despre somaj tehnic, cum să beneficiezi de aceste indemnizații, care este valoarea acestora, dar și care sunt obligațiile pe care le ai dacă obții acest ajutor. 

Despre somaj și somaj tehnic, vorbim în continuarea articolului. Dar hai să le luăm pe rând! 

 

Somaj în România. Cine sunt șomerii și ce oportunități au

Șomerii sunt persoanele apte de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 63 de ani (femei), respectiv 65 de ani (bărbați), care se află în căutarea unui loc de muncă. Șomerul nu realizează niciun fel de venituri și este deschis să înceapă munca imediat ce găsește un loc de muncă vacant. 

Potrivit datelor Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) la sfârşitul lunii martie 2021, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,33%, mai mică decât cea din luna anterioară cu 0,02 pp şi mai mare cu 0,46 pp decât cea din luna martie a anului 2020.

Numărul total de şomeri la finele lunii martie 2021 a fost de 290.972 de persoane, mai mic cu 2.489 de persoane faţă de cel înregistrat la finele lunii anterioare.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 94.980 au fost şomeri indemnizaţi şi 195.992 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 4.567 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 2.078 persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii martie se prezintă astfel: 95.074 şomeri provin din mediul urban şi 195.898 şomeri provin din mediul rural. Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (80.457), urmaţi de cei din grupa de vârstă 50 – 55 de ani (59.299), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (14.831).

Șomerii fără studii si cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (27,12%). Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 28,72% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,80%.

Dacă te regăsești printre oamenii care nu au un job dintr-un motiv sau altul, noi îți recomandăm să nu te lași bătut, indiferent de experiența pe care o ai și domeniul în care ai vrea să lucrezi. Trebuie doar să nu renunți să mai aplici. Pe eJobs.ro, angajatorii te așteaptă cu peste 30.000 de oferte de muncă. 

Aplicarea la joburi trebuie să continue indiferent de contextul economic sau social în care ne aflăm. Iar ca tu să te simți în siguranță în timpul procesului de recrutare, noi am creat o soluție de care poți beneficia chiar acum, dacă ești în căutarea unui job. Mai exact, este vorba de interviul de angajare video. Și suntem siguri că vei prinde mai mult curaj să aplici la joburi în această perioadă.

De asemenea, îți recomandăm să aplici la joburile remote scoase la bătaie în această perioadă de angajatori. Ține cont și de faptul că numărul joburilor pe care le poți face de acasă a crescut în ultimul an, comparativ cu aceeași perioadă din 2019. 

„Acolo unde se va dovedi că se poate lucra remote fără un impact negativ în business, cel mai probabil, vom vedea pe termen lung că vor apărea mai multe joburi remote în piață și mai mulți angajați care lucrează de la domiciliu”, spune Bogdan Badea, CEO la eJobs România.

Cele mai multe poziții remote deschise vizează specialiști în content marketing, customer support, consultanță financiară, contabilitate, digital marketing sau consultanță în fonduri europene. Nu-ți rămâne decât să aplici. Cu siguranță, te va încânta mai mult un salariu mai mare decât valoarea indemnizației pentru somaj. 

 

Aplică la joburile remote

 

Conditii somaj. Cine beneficiaza de somaj

Revenind însă la somaj, hai să vedem ce condiții ar trebui să îndeplinești pentru a beneficia de o astfel de indemnizație.

 • Trebuie să fii domiciliat sau să ai reședința în România
 • Să ai un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • Să nu realizezi venituri sau să realizezi din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare. În România, valoarea ISR-ului este de 500 de lei;
 • Să nu îndeplinești condiţiile de pensionare, conform legii;
 • Să fii înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială ai domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă ai avut ultimul loc de muncă ori ai realizat venituri în acea localitate.
 • Să nu ai un loc de muncă din motive independente de tine;
 • Trebuie să ceri acordarea indemnizației de somaj în maximum 12 luni de când nu mai deții un job.

 

Acte pentru somaj pentru ANOFM

Conform art.5 alin.(3) din Ordinul nr.85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj (procedură modificată şi completată prin Ordinele preşedintelui ANOFM nr. 342/2020 şi 286/2020)dacă persoana în căutarea unui loc de muncă nu poate fi repartizata corespunzător pregătirii profesionale şi nivelului studiilor, dar îndeplineşte condiţiile pentru a primi indemnizaţie de şomaj potrivit art.34 din Legea nr. 76/2002, va depune:

a) Cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj

b) Actul de identitate, în original;

c) Actele de studii şi de calificare, în original;

d) Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1^1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002.

Descarcă aici cerere indemnizatie somaj

Descarcă aici declarație pe proprie răspundere

 

Pe lângă documentele menționate mai sus, este important să pregătești și altele, în funcție de categoria din care faci parte: 

A. în cazul persoanelor care au lucrat:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii   nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa competentă potrivit legii a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului;

B. în cazul pensionarilor cu invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii   nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) decizia de revizuire medicală, în original şi în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă;

c) adeverinţă de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

C. în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii   nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;

b) adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii;

E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie.

 

În perioada stării de urgență, în vederea simplificării procedurilor de accesare a serviciilor oferite de ANOFM, au fost luate o serie de măsuri pentru reducerea documentelor necesare celor care apelează la serviciile oferite de ANOFM, iar aceste măsuri rămân valabile și în starea de alertă.

„Prin Ordinul nr. 286/2020 privind modificarea și completarea procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 85/2002, adeverinţa medicală nu mai face parte din actele necesare întocmirii dosarului”, spun reprezentanții ANOFM. Mai exact, adeverinţa medicală necesară la înregistrarea în evidențele ANOFM, precum și la solicitarea indemnizației de șomaj, a fost înlocuită de o declaratie pe proprie raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, potrivit căreia persoana în cauză nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă.

De asemenea, în continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor și pentru reducerea numărului documentelor solicitate de AJOFM pentru înregistrarea în evidențe a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și pentru solicitarea indemnizației de șomaj, a fost emis Ordinul președintelui ANOFM nr. 342 din 20.03.2020 care prevede, ca principale măsuri, următoarele:

– în cazul persoanelor în căutarea unui loc de muncă care se înregistrează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, înlocuirea carnetului de muncă cu un curriculum vitae, întocmit conform modelului comun european;

– în cazul persoanelor care solicită indemnizație de șomaj, eliminarea actelor eliberate de organele financiare teritoriale din care rezultă că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate, potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă;

– eliminarea cerinţei de a fi prezentate copii ale actelor necesare acordării indemnizaţiei de şomaj.

Documentele se pot transmite prin e-mail la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, însă în acest caz, acestea se transmit şi se acceptă în copie certificată în conformitate cu originalul.

 

Valoarea indemnizației de somaj. Cate luni trebuie să lucrezi pentru a beneficia de somaj.

Potrivit art.39 alin.(2) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioarecuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin.(1) este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b) suma prevăzută la lit.a), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Indemnizatia de somaj se calculează în funcție de numărul de ani în care ai cotizat.

 • 75% din valoarea ISR-ului în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni. La această sumă se mai adaugă valoarea prin aplicarea mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare: 
 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani; 
 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Pentru absolvenții care nu au reușit să-și găsească un job regulile sunt puțin diferite. Așa că, dacă ești absolvent, atunci nu mai ai nevoie de stagiu de cotizare. Ci primești un ajutor de 250 de lei pe lună, adică jumătate din valoare ISR, timp de șase luni. Timp în care îți poți găsi cu ușurință un job pe eJobs.ro

Începând cu luna martie a lui 2023, indemnizația de șomaj care se raportează la Indicatorul Social de Referință se majorează cu 13,8 %. Mai concret, indemnizația de șomaj crește cu 73 lei/lună pentru un număr de 42.345 de șomeri indemnizați aflați în evidența ANOFM la finalul lunii ianuarie 2023; în timp ce indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ și şcolilor speciale pentru persoane cu handicap crește cu 37 lei/lună, pentru cele 3.915 de persoane aflate în evidența ANOFM.

Începând cu anul 2022, Indicatorul Social de Referință se majorează, în luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv comunicat de Institutul Național de Statistică (INS). Acesta stă la baza stabilirii cuantumurilor beneficiilor de asistență socială, prestațiilor de șomaj și al unor măsuri active de ocupare.

 

Cât timp poți să primești indemnizația de somaj?

Perioada în care poți să primești banii de la stat depinde, de asemenea, de stagiul de cotizare. Spre exemplu, dacă ai lucrat timp de 6 luni, atunci poți obține indemnizația timp de 6 luni. Dacă ai lucrat timp de 5 ani, atunci o vei primi pe o perioadă de 9 luni. În ce privește persoanele care au lucrat mai mult de 10 ani, pot obține timp de 1 an indemnizația. 

 

Ce obligații ai cât timp primesti somaj

În temeiul art.41 alin.(1) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă.

e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

 

Cine nu poate beneficia de indemnizaţie de somaj? 

Iată care sunt categoriile de persoane care nu beneficiază de indemnizaţie de somaj: cei care refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, cei care refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 

Printre cei care nu pot obține o indemnizație de somaj se mai numără absolvenţii care au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, dar și absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi.

De reținut, este că, dacă ai încetat raporturile de muncă prin acordul părților sau prin demisie, atunci nu poți să beneficiezi de indemnizație de somaj.

 

Când încetează plata indemnizației de somaj

Potrivit articolului 44 din Legea nr.76/2002, încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni;

b) la data de întâi a lunii următoare lunii în care a realizat, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni;

g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parţiale sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;

h) la data plecării din ţară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

j) în cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevăzute la art.45 alin.(2), (3) şi (31);

l) la expirarea termenelor prevăzute la art.39 alin.(1), respectiv la art.40 alin.(1);
m) la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul persoanelor asimilate şomerilor, prevăzute la art.17 alin.(2) lit.a) şi b).

n) la data de la care îşi începe desfăşurarea activităţii în funcţii elective sau la data la care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;

o) la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situaţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari;

p) la data promovării concursului naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii;

q) de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin.(1) pct.131 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, sau în temeiul Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Când este suspendată plata indemnizației de somaj

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.76/2002,  cu modificările şi completările ulterioare, suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art.41 alin.(1) lit.a);

b) pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ;

c) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni;

d) la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa;

e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni;

f) la data pensionării pentru invaliditate;

g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap;

h) pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul şi din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii, în situaţia în care aceste drepturi băneşti se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

j) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în situaţia în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile lit.d);

k) la data începerii desfăşurării unei activităţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin.(1) pct.131 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil sau în temeiul Legii nr.96/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr.53/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Somaj tehnic – ce ar trebui să știi!

Potrivit informațiilor din Codul Muncii, șomajul tehnic reprezintă întreruperea sau reducerea temporară a activității unei companii, fără încetarea raportului de muncă, din cauza unor motive economice, tehnologice, structurale. Acest lucru înseamnă că vei rămâne acasă pe o perioadă determinată de către angajator, iar atunci când activitatea va reîncepe, tu te vei putea întoarce la jobul tău. vei fi plătit cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Art. 53 din Codul Muncii:

(1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).

(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1) , salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

Dacă și tu te numeri printre cei care urmează sau au intrat deja în somaj tehnic, atunci trebuie să știi că în această perioadă nu te poți angaja cu normă întreagă la o altă companie, doar part-time. De asemenea, nu poți să beneficiezi de indemnizație de somaj.

 

Cine beneficiaza de somaj tehnic

 • Companiile mari, mici si mijlocii
 • Profesiile liberale (PF, PFA, intreprinderile individuale)

În OUG 32/2020 se specifică:
La articolul XI, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

Cine plateste somaj tehnic

1. Indemnizaţia de şomaj tehnic suportată de stat

1.1. Indemnizaţia de şomaj tehnic suportată de ANOFM. Potrivit OUG nr. 30/2020, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (conform art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003) ca urmare a crizei epidemiologice cauzată de coronavirus, salariaţii pot beneficia de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar suma nu poate depăşi 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020.

Potrivit Art. I pct. 3 din OUG nr. 32/2020, (11) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Conditii acordare somaj tehnic

1.2. Condiţii pentru acordarea indemnizaţiei.

Pentru acordarea acestei indemnizaţii către salariaţi, angajatorii trebuie să îndeplinească o singură condiţie: să reducă ori să întrerupă temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, conform unei declaraţii pe proprie răspundere. Condiţiile iniţiale pentru acordarea indemnizaţiei, din OUG nr. 30/2020, au fost înlocuite de condiţia de mai sus. Nu se mai condiţionează acordarea indemnizaţiei de lipsa capacităţii financiare de a achita plata tuturor salariilor.

Pot beneficia de somaj tehnic daca am mai multe contracte de munca?

În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă/alertă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele cu normă întreagă sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020). Asta înseamnă că poți beneficia de somaj tehnic în timp ce ai și un contract part-time.

 

Cine se ocupă de depunerea actelor pentru somaj tehnic

Angajatorul este cel care trebuie să înregistreze în REVISAL acei angajaţi cărora a decis să le suspenzi contractul de muncă. Potrivit Ordonanței de Urgență 32/202, publicată în Monitorul Oficial pe 30 martie 2020, toate companiile, indiferent că și-au suspendat activitatea în baza Ordonanțelor militare sau înregistrează pierderi financiare, care vor sa beneficieze de sprijin vor depune următoarele documente: o cerere alături de o declarație simplă și lista angajaților trimiși în șomaj. Cei care dețin profesiile liberale (PFA, PF, întreprinderi individuale) vor depune o declarație din care să rezulte afectarea activității în perioada stării de urgență. Documentele trebuie depuse până la începutul lunii, pentru luna anterioară, la agențiile județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Indemnizația pentru somaj tehnic este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. În această situație, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj (art. XI alin. 5 din Legea nr. 30/2020).

Până când se va acorda somajul tehnic?

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 211 din 2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice:

Art. II – Alineatul (3) al articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 658 din 24 iulie 2020, se modifică și va avea următorul
cuprins:
”(3) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică pe toată perioada în care activitatea este suspendată, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.”

 

Indemnizația de somaj și cea de somaj tehnic sunt un ajutor financiar momentan, dar în acest timp este important să-ți analizezi abilitățile, să vezi ce puncte forte ai și să-ți cauți un loc de muncă. Astfel de locuri există pe platforma eJobs.ro, iar angajatorii te așteaptă să aplici la ele. Curaj! Suntem aici pentru tine! 

 

 

Ți-a plăcut articolul? Citește și:

Somaj tehnic. Aspecte legale de interes dacă ești angajat

Ghid complet pentru o reconversie profesionala ca la carte

Numărul de joburi remote s-a triplat în luna martie

Interviu de angajare video: nu-ți lăsa cariera în stand by

Domenii pe val în această perioadă. Aplică acum

A fost util articolul? 21
concedieresomaj
 • AvatarMirela zice

  Buna ziua,

  Daca un angajat este deja in preaviz in urma demisiei depuse in luna martie, in luna aprilie el poate fi in somaj tehnic?

  Multumesc!

  • Bună, Mirela,

   Conform Codului muncii, articolul 81 [definitia legala, procedura si efectele demisiei]
   (5) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.
   (6) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
   Dacă angajatorul decide suspendarea contractului de muncă și intrarea în șomaj tehnic, perioada de somaj tehnic suspendă preavizul.

   • AvatarPorcaru Claudia Monica zice

    Buna ziua
    In perioada somajului tehnic te poti angaja part time ? (2 ore, 4 ore).

    • Bună, Monica,

     Te poți angaja. În Ordonanța de Urgență 32/2020, se face referire la salariații care au active alte contracte de muncă cu normă întreagă. În cazul tău, nu se aplică, fiind vorba de un contract cu jumătate de normă.

     • AvatarAndreea zice

      Buna ziua am o intrebare am.lucrqt pana acum 2 luni,si miam dat demisia as putea beneficia de somaj.am lucrat 9 luni la acea firma

     • Bună, Andreea,

      Condiția pentru a beneficia de șomaj este să ai stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de a depune cererea de șomaj.

    • AvatarElena zice

     Daca am avut un salariu mare adica 7000 brut si 4000 net cît iau somaj ?? Avind in vedere ca am lucrat in ultimul loc 2 ani ,si avind in urma inca 3 ani lucrati. Deci un total de 5 ani . Astept un raspuns ,va rog .

     • Bună, Elena,

      Din calculul nostru, reiese 585 lei. Îți recomandăm să ceri o simulare și la ANOFM.

   • AvatarEmil zice

    Eu lucrez la multinaționale si acum sunt in somaj tehnic,de ce din cauza șomajului tehnic nu am putut sa fac o descoperire de card la banca? Cei de la banca asta mi-au zis ca nu se poate ca sunt in somaj tehnic.

    • Bună, Emil,

     Ține de regulile insitutuite de bănci în această perioadă. Încearcă să întrebi și la altă bancă.

   • AvatarBărbulete Daniela zice

    Bună seara, eu am lucrat 1 an si 10 luni la o grădiniță pe, perioadă determinată, la program de 2 ore, la sfert de normă. A-și putea beneficia de șomaj?

    • Bună, Daniela,

     Îți recomandăm să prezinți cazul tău la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • AvatarViorel zice

  Pe durata somajului tehnic angajatorul are dreptul sa iti ceara sa muncesti la domiciliu?
  Poate sa te sune si sa iti solicite diverse informatii?
  Este corect cand unii angajati lucreaza de acasa si primesc salariul intreg iar altii sunt in somaj tehnic dar in realitate lucreaza de acasa pentru un salariu redus?

  • Bună, Viorel,

   În timpul șomajului tehnic nu ar trebui să lucrezi de acasă și nici să oferi diverse informații care au legătură cu jobul.
   În Codul Muncii există o prevedere referitoare la obligația angatului pe perioada suspendării contractului de muncă: Articolul 53, alineatul (2) menționează: Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

 • AvatarDiaconescu Any zice

  Bună ziua! Am și eu o întrebare va rog! Funcționarii publici au dreptul sa între în somaj tehnic pe perioada stării de urgenta în timpul pandemiei de coronavirus?

  • Bună, Any,

   Cel mai potrivit în acest caz este să suni la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care atât angajatorii, cât și angajații pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

   • AvatarTudorConstantin zice

    Vechimea în munca continua pe perioada somajului tehnic ?

    • Bună, Constantin,

     In Ordonanta de Urgență 32/2020 nu sunt prevederi referitoare la vechimea în muncă. Aceasta probabil a contat la calculul salariului tău brut din care acum se calculează somajul tehnic.

   • AvatarMirela zice

    dacă acum sunt în șomaj tehnic pot fi scoasa din șomaj și chemată la munca pentru 3 zile și după sa intru din nou în șomaj tehnic?

    • Bună, Mirela,

     Este posibil, Codul Muncii, articolul 53, alineatul 2, menționează: (2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

 • AvatarDaniela zice

  Bună ziua,
  Angajatorul te poate băga în șomaj normal pe perioada stării de urgență? Și dacă te bagă în șomaj normal, asta ce înseamnă?

 • AvatarIoan zice

  Dacă intru în șomaj tehnic când pot depune dosarul

  • Bună, Ioan,

   Ești angajat sau ai un PFA/drepturi de autor?

  • AvatarMarius Bk zice

   Bună ziua,

   Ce fac in cazul in care am 2 job-uri, ambele full time, iar la unul dintre ele sunt trimis in somaj tehnic, prin rotatie , 2 saptamani acasa(75%), 2 saptamani la muncă(100%)?
   Inteleg ca nu pot sa ma angajez pe perioada șomajului tehnic, dar eu deja eram angajat.
   Ce pot sa fac in situația de fata ?
   Ajuta daca as fi doar part time la cel de-al 2-lea job? Il pot pastra intr-un fel sau nu?
   Nicaieri nu scrie ce fac cei care au 2 job-uri.

   Va multumesc!

   • Bună, Marius,

    Această prevedere din Ordonanța de Urgența 32/2020 este de interes în cazul tău:
    1.3. Salariaţi cu mai multe contracte
    În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

    • AvatarMarius+Bk zice

     Multumesc de raspuns !

     Am aflat intre timp ca celalalt contract nu este full time, ci part time.
     Deci am un contract part time activ si unul full time in care sunt trimis in somaj tehnic.
     Din ce spune legea, ar trebui sa nu-mi fac griji ca nu voi primi indemnizatia deoarece nu am un contract full time activ.
     Cel putin asa se intelege, va rog sa imi spuneti daca am inteles bine.

     Sunt probabil multe persoane in situatia asta, sau care au fost trimisi in somaj tehnic si nu stiu daca se pot angaja undeva ca zilieri sau part time, in cazul in care la contractul full time sunt trimisi acasa.

     Multumesc, sper sa fiti sanatosi si sa trecem cu bine peste etapa asta din viața!

     • Bună, Marius,

      Este adevărat ceea ce spui, poți primi somaj tehnic pentru un contract full time și poți avea în același timp un contract cu jumătate de normă.
      În Ordonanța de Urgență 32/2020 exista o prevedere potrivit căreia angajatorul nu poate beneficia de indemnizația de șomaj tehnic pentru salariații care au active alte contracte de muncă cu normă întreagă. În cazul tău, această condiție nu este îndeplinită și poți beneficia de somaj tehnic.

  • AvatarMihaela Brezoianu zice

   Bună seara! Am un salariu net de 1800 plus tichete de masa in valoare de 300 lei. In luna martie am lucrat 10 zile, 5 zile am fost in concediu de odihna iar 7 zile din luna martie angajatorul ne a trimis în somaj tehnic. A venit ziua lichidării pentru luna martie,500 lei avans si 448 lei lichidare. Am întrebat de ce asa putin si.ni s a spus că am fost plătiți după salariul minim pe economie , iar pentru cele 7 zile rămase vom primi banii cand ii v a primi de la stat. Mentionez ca nu asa am fost platiti respectiv dupa salariul minim. Puteti sa ma ajutati, sa imi spuneti cat ar fi trebuit să primim pentru cele 15 zile , zile normale de lucru. Multumesc! Seara frumoasa!

   • Bună, Mihaela,

    Nu ar fi trebuit să fii plătită după salariul minim pe economie, ci după salariul net prevăzut în cotractul tău de muncă. Dacă împărțim cei 1800 lei la 22 de zile lucrătoare pe lună, tu ai un câștig zilnic de 81, 81 lei. Înmulțim suma aceasta cu 15 zile lucrate și rezultă un câștig net de 1227.27 lei. Încearcă să vorbești cu un avocat să vezi ce poți face în cazul acesta.

    • AvatarBUN ROMICĂ zice

     Bună ziua.Daca am salariu de încadrare 3120 lei , care va fi indemnizația de șomaj tehnic? Mulțumesc.

 • AvatarManea Daniela Tatiana zice

  Buna ziua daca soțul trebuia să plece cu contract dincolo și nu a mai putut pleca din cauza pandeniei poate beneficia de șomaj tehnic ce acte trebuie trimise la AJOFM la județ multumesc

  • Bună, Tataiana,

   Este important ca soțul să fi avut contract de muncă activ în țară la 16 martie 2020, data declarării stării de urgență. Numai așa poate beneficia de somaj tehnic. Actele se depun de angajator.

 • AvatarDiana Pandel zice

  Buna ziua.
  As dori sa ma ajutați cu o informație .
  Daca o persoana a facut o cerere de suspendare a contractului de munca din cauza epidemiei cu covid si dupa o săptămâna, firma respectiva s a închis din cauza epidemiei, angajatorul este obligat sa plătească șomaj tehnic?
  Acea persoana nu a semnat actele pentru încetarea contractului individual de munca, la data cererii date.
  Menționez ca pe restul personalului l-a băgat in șomaj tehnic, dar o singura persoana nu.
  Cum ar trebui sa procedeze ?

  • Bună, Diana,

   Condiția pentru a beneficia de somaj tehnic este să fi avut contractul de muncă activ la 16 martie 2020, data declarării stării de urgență în România. Dacă angajatorul nu a semnat actele pentru încetarea contractului tău de muncă și acesta eraa activ la 16 martie 2020, beneficiezi de somaj tehnic. Ia legătura și cu un avocat pentru a te îndruma în acest caz.

   • AvatarStelica stelica zice

    Daca am o vechime de 24 de ani și o indemnizație de 2080 ce indemnizație de șomaj ar trebui să primesc timp de 15 luni? multumesc

    • Bună, Stelică,

     Indemnizația de șomaj se calculează astfel:

     75% din valoarea ISR (375 lei), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:
     -3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;
     -5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;
     -7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;
     -10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

     Te rog să ne spui dacă 2080 lei este brutul sau netul pentru a putea calcula.

 • AvatarFerbei Silvia zice

  Bună ziua!Dacă am rămas fără loc de munca în Data de 13 martie 2020,și am semnat încheierea contractului de munca,crezând ca îmi voi găsi de lucru..Și sunt mama unui băiețel de 6ani pe care îl cresc singura,fiind nevoită sa stau acasă cu el,neavând pe nimeni care sa mă ajute,și am contribuit 30 de ani lucrând cu contract de munca în tot acest timp,ce ar trebui sa fac sa pot beneficia de un ajutor de la stat,menționez ca stau cu chirie și momentan nu am nici o sursa de venit…angajatorul bănuiesc ca știa ce se va intampla referitor la izolarea cotidian 19,în situația de fata eu rămânând pe din afară din lipsa de informații. .Va rog din suflet sa mă ajutați! !Aștept răspunsul dumneavoastră cu disperare!

  • Bună, Silvia,

   Poți depune actele pentru șomaj la ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Se calculează astfel:

   – 75% din valoarea ISR (Indicele Social de Referință), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare: 10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani. Somajul, la vechimea ta în muncă, mai mare de 10 ani, se poate acorda pentru 12 luni.

   Poți aplica pe http://www.ejobs.ro la locuri de muncă pe val în acest moment:
   https://cariera.ejobs.ro/domenii-de-activitate-pe-val/
   https://cariera.ejobs.ro/anunturi-angajare/

   Te rugăm să ne spui dacă te putem ajuta cu locuri de muncă într-un anumit domeniu.

   • AvatarO{Ioana zice

    Bună am și o întrebare fratele meu lucrează la un servis are 9 luni la acesta firma dacă îl da afară are dreptul la șomaj?? mulțumesc

    • Bună, Ioana,

     Fratele tău are dreptul la șomaj dacă îndeplinește anumite condiții:

     Trebuie să fie domiciliat sau să aibă reședința în România
     Să aibă un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
     Să nu realizeze venituri sau să realizezi din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare. În România, valoarea ISR-ului este de 500 de lei;
     Să nu îndeplinească condiţiile de pensionare, conform legii;
     Să fie înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială ai domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă a avut ultimul loc de muncă ori a realizat venituri în acea localitate.
     Să nu aibă un loc de muncă din motive independente de tine;
     Trebuie să ceară acordarea indemnizației de somaj în maximum 12 luni de când nu mai deține un job.

 • AvatarVeronika zice

  Buna ziua, am o intrebare, eu sunt angajata de 2 luni, din cauza épidémie nu muncim, pot sa primesc ceva ajutor ? Multumesc

  • Bună, Veronika,

   Vorbește cu angajatorul și propune-i să intrați în somaj tehnic, conform Ordonanței 32/2020 condițiile de acordare a somajului tehnic s-au simplificat și se acordă tuturor tipurilor de companii.

 • AvatarAlexandra zice

  Bună ziua, dacă eu sunt în momentul de fata în șomaj și trebuie sa merg sa semnez pentru acesta la sediu cum procedez în aceasta situație? Trebuie sa trimit ceva anume sau doar după ce se încheie perioada de urgenta trebuie sa ma prezint?
  Mulțumesc

  • Bună, Alexandra,

   Probabil că este vorba de decizia de supendare a contractului de muncă care conține și notificarea de a intra în somaj tehnic. Dacă ești de acord cu această decizie, trebuie să o semnezi. Vezi dacă angajatorul ți-o poate trimite pe e-mail.
   Ai obligația ca în timpul suspendării contractului de muncă să rămâi la dispoziția angajatorului, urmând ca acesta să-ți comunice data de reîncepere a activității.

  • AvatarDimofte Gabriel zice

   Bună ziua, cum pot afla ce sumă a încasat angajatorul din șomaj tehnic pentru că nu am încredere că mi-a dat banii corect, menționez că nu mi-a arătat nici un document și a spus dacă nu îți convine poți să ți cauți de munca și pentru luna aprilie trebuie să depună actele dinou pentru șomaj tehnic???el a spus că nu mai depune că le-a depus odată și este suficient pentru toată perioada .Unde pot verifica suma corectă care trebuia să o încasez¿??? Va mulțumesc frumos

   • Bună, Gabriel,

    Singura instituție care îți poate da aceste date este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).
    Pentru aprilie, da, trebuie depuse din nou actele pentru a primi somaj tehnic, iar tu trebuie să semnezi.

 • AvatarGogoneata Andreea zice

  Buna ziua! Cum aflu daca sunt in somaj tehnic ? Exista un site sau un nr de telefon? Multumesc .

  • Bună, Andreea,

   Poți suna la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

  • AvatarMihaela zice

   Buna seara,
   Daca sunt in somaj tehnic, in momentul in care se reia activitatea, angajatorul ma poate da afara din anumite motive?
   Multumesc frumos
   O seara buna

 • AvatarOnut Adrian zice

  Dacă sunt PFA si sunt si pensionar pot beneficia de somaj cauzat de coronavirus

  • Bună, Adrian,

   Din informațiile noastre, nu poți primi și pensie și somaj tehnic.

   Singura referire în Ordonanța 32/2020 este la persoanele care au două contracte, acestea fiind nevoite să le suspende pe toate și să primească șomaj tehnic pentru cel mai avantajos.
   Te îndrumăm să prezinți cazul tău și genției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). A organizat un call-center intern și a stabilit un număr unic de apel 021/4444-000 (număr cu tarif normal) la care poți suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 • AvatarIoana Pop zice

  Salut!
  E legal ca angajatorul sa te puna sa mai lucrezi cand esti acasa in somaj tehnic, desi in fisa postului nu exista activitate care sa impuna lucru de la distanta?
  La somagul tehinc se adauga si sporul in functie de vechime?
  Multumesc!

  • Bună, Ioana,

   Nu este legal să lucrezi când ești acasă, în somaj tehnic. La calculul somajului tehnic nu se adauga si sporul in functie de vechime. Se calculeaza 75% din salariul brut, dar fără sporuri.

 • AvatarFlorentina zice

  Buna ziua,

  1.Daca intru in somaj tehnic dar am si o chirie declarata la ANAF si impreuna depasesc 3000 ron net ma mai calific pt somaj tehnic?
  2. Daca am deja un job cu norma intreaga mai pot sa tin al doilea job in somaj tehnic?
  Multumesc

  • Bună, Florentina,

   Nu avem informații legate de veniturile suplimentare ale angajaților, dacă acestea pot califica sau descalifica angajatul pentru somaj tehnic.
   În ceea ce privește salariații cu mai multe contracte de muncă, ordonanța 32 din 2020 prevede:
   1.3. Salariaţi cu mai multe contracte
   În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu
   drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

 • AvatarCorina zice

  Bună seara dacă am un salariu brut de 2.370 lei cât ar trebui să primesc din șomajul tehnic ce suma? Mulțumesc frumos

 • Avatarcatalin zice

  buna, daca am contract de 1 an pe perioada determinata scadent la 1 iulie 2020 si presupunand ca situatia de somaj tehnic depaseste aceasta perioada, se mai poate prelungi sau ce se-ntampla dupa aceasta data? multumesc!

  • Bună, Cătălin,

   Dacă contractul are perioadă determinată, acesta nu-și va mai produce efectele după 1 iulie 2020, prin urmare nu mai poate fi suspendat cu plata prin somaj tehnic.

 • AvatarAlina zice

  Buna ziua!
  Dacă realizez venituri din chirii beneficiez de somaj tehnic?

  • Bună, Alina,

   În Ordonanața 32/2020, nu sunt prevederi referitoare la persoanele care realizează venituri din chirii.

 • AvatarIonescu alexandra zice

  Buna ziua .Momentan sunt in concediul medical dar firma la care lucrez a procedat astfel a facut acte aditionale ,a dat in preaviz,o parte din colectiv este la munca si o parte in somaj tehnic.Cum trebuie sa procedez dupa terminarea concediului medical.Ma pot obliga sa semnez act aditional asta insemnand sonaj tehnic din 4 ore?

  • Bună, Alexandra,

   Angajatorul nu te poate obliga să semnezi decizia de suspendare a contractului de muncă și de intrare in somaj tehnic. Dar daca si-a suspendat/redus activitatea, somajul tehnic este o sursa de venit de care poti profita.

 • AvatarNicoleta zice

  Buna ziua ! Daca ma aflu in șomaj tehnic si am fost sa semnez prima oara .. angajatorul ma cheama sa merg din nou sa prelungesc si imi spune ca trebuie sa ma prezint personal.Tin sa precizez ca eu ma aflu la 200 de km de locul de munca .Autocarele nu circula si mi am anunțat șeful ca nu am.cum sa ajung.l am rugat sa imi trimita cumva prin fax dar a zis ca nu se poate si ca nu il intereseaza dar trebuie sa ajung personal.Chiar nu imi poate prelungi altfel ? Multumesc !

  • Bună, Nicoleta,

   Angajatorul ar trebui să-ți trimită documentele în format electronic. Nu te poate obliga să călătorești în condițiile actuale. Prezintă situația și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) și întreabă dacă este nevoie să te deplasezi personal pentru semnarea acestora.

 • AvatarMuncelean Mihaela zice

  Fiid angajat ca administrator la firma la care sunt si asociat unic,din cauza inchiderii magazinului,in 25 martie am depus actele pt mine si inca o angajata pentru indemnizația de șomaj. Primii bani care ii vom primi vor fi probabil prin luna mai.Daca se ofera posibilitatea deschiderii magazinului aproximativ 4 ore/zi,eu pot sa vand in magazin fara sa pierd indemnizația de șomaj?

  • Bună, Mihaela,

   Când ai depus actele pentru somaj tehnic? Ar trebui să primești banii în maximum 10 zile de la depunerea actelor. Nu ar trebui să ai activitate pe perioada somajului tehnic. Ia legătura și cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) pentru a-ți spune condițiile de care trebuie să ții cont pentru a beneficia în continuare de somaj tehnic.

   • AvatarMihaela zice

    Buna seara,
    Daca sunt in somaj tehnic, in momentul in care reiau activitatea angajatorul are vreun drept sa ma dea afara pe motiviul ” nu mai avem suficiente proiecte”?
    Multumesc frumos,
    O seara buna

   • AvatarMuncelean Mihaela zice

    Buna ziua.Actele le-am depus pentru indemnizația de șomaj (nu tehnic)prin desfacerea cărților de munca.

 • AvatarPaula zice

  Buna ziua. Daca firma la care sunt angajata de 2 luni isi reduce activitatea si se va renunta la postul pe care eu il ocup, exista posibilitatea de a beneficia de somaj sau somaj tehnic? Mentionez ca sunt studenta la master si nu stiu daca acest lucru afecteaza sau nu posibilitatea de a beneficia de somaj. Va multumesc.

  • Bună, Paula,

   Poți beneficia de somaj, nu de somaj tehnic acesta fiind acordat doar pe perioada suspendării contractului de muncă, or la tine nu e cazul, având în vedere că va înceta contractul de muncă. Prezintă cazul tău la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • AvatarFlorescu Monica zice

  Buna ziua am si eu o intrebare eu ieri am vb cu patroana mea si mia spus ca nu au intrat bani de somaj tehnic ,suntem in data de 16 aprilie nu trebuiau sa intre mai ales ca sunt sfintele sarbatori .eu sunt in somaj tehnic de pe data de 18.03.2020 ma puteți ajuta

  • Bună, Monica,

   Depinde pe ce dată a depus managerul tău documentele la ANOFM. Banii intră în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii actelor, conform Ordonanței de Urgență 32/2020.

   • AvatarLokodi jozsef zice

    Buna ziua. Sant un singur angajat la un magazin. Si seful mi a zis ca nu se poate pentru somaj technic sa ma trimite. Ca sant singur angajat sí asa ma trimis la somaj normál! Este posibil asa ceva? Daca sant síngurul angajat nu beneficiez de somaj technic.? Mentionez ca mai vrea sa lucrez pentru ei!

    • Bună, Lokodi jozsef,

     Dacă ai avut contractul de munca activ la 16 martie, data intrării în starea de urgență, ar trebui să beneficiezi de somaj tehnic. În Ordonanța de Urgență 32/2020 nu sunt prezentate restricții pentru angajatori în privința numărului de angajați cărora le pot acorda somaj tehnic. Întreabă și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • AvatarLițcanu Marian zice

  Bună ziua la salariul minim pe economie câți bani ar trebui să iau în șomaj tehnic. Vă mulțumesc.

 • AvatarMuncelean Mihaela zice

  Buna ziua! Ca administrator al unei firme de vanzare cu amănuntul, daca din luna mai se va da voie sa se deschida partial magazinul,as avea dreptul de a ma ocupa eu de vanzare 2-4 ore pe zi daca beneficiez de ajutor de somaj(nu tehnic)?

  • AvatarMuncelean Mihaela zice

   Bună ziua! Nu am primit raspuns.Primul somaj il voi lua dupa 20 mai si este foarte puțin(523 lei dupa 20 de ani cotizați).Daca din 15 mai se vor deschide gradual magazinele de vanzare cu amănuntul pot sa-mi suplimentez somajul lucrand 2 ore/zi? Se poate face contract de munca pe 2 ore si sa pastrezi indemnizația de șomaj? Asta pe perioada determinata de epidemie.Cand se vor lua restricțiile si voi putea merge 8 ore as renunța la somaj.

 • AvatarCristina Bontaș zice

  Buna ziua, daca o societate este in șomaj tehnic platit de la stat, când se va încheia situația de urgență 15.05.2020, angajatorul nu poate da îi cheme pe toți la munca , ci treptat. Intrebarea este pe cei care nu îi cheamă la treabă ce soluții ar fi să rămână în șomaj tehnic platit de angajator sau in șomaj prin AJOFM pt o lună sau aceasta din urmă nu se poate daca a beneficiat de șomaj tehnic platit de la stat trebuie sa îi ținem cel puțin 6 luni!

  • Bună, Cristina,

   Este important să așteptăm deciziile guvernamentale, să vedem ce se va hotărî pentru perioada după 15 mai. Nu mai există condiția de a ține angajații 6 luni după ce au fost în somaj tehnic ( afost in forma initiala a Ordonantei 30/2020, nu si in forma publicata in Monitorul Oficial), însă ține cont că orice concediere ar trebui să aibă o cauză reală și serioasă.

   • AvatarElenacorina zice

    Vreau să vă întreb dacă și întreprinderile familiale pot intra in somaj tehnic si ce documente sunt necesare pentru a putea aplica?

    • Bună, Elena Corina,

     Cel mai potrivit este să întrebi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

     • AvatarAdrian zice

      Bună ziua, sunt divorțat și am un copil în întreținere pot fi concediat. Va mulțumesc

     • Bună, Adrian,

      Cum te putem ajuta?

 • AvatarAdrian zice

  Sant agent de securitate și sau restructurat din posturi și mau dat în șomaj cu preaviz de 20 de zile, aveau dreptul fiindcă sant divortat și am un copil în întreținere. Va mulțumesc.

 • AvatarOnila constantin zice

  Buna ziua, in cazul in care la ultimul loc de munca am doar 4 luni și contractul de munca nu s a mai prelungit, este posibil sa primesc șomaj incontinuare? Având in vedere ca pentru Șomajul tehnic nu ma mai încadrez! Multumesc!

  • Bună, Constantin,

   Întreabă la Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă (ANOFM).

 • AvatarPopovici zice

  Bună ziua! Aș dori să vă întreb dacă eu lucrez la doua firme una intra în șomaj tehnic beneficiez de șomaj dacă eu merg la cealaltă firmă și lucrez program normal… Mulțumesc

  • Bună,

   Ca sa beneficiezi de somaj tehnic, trebuie ca la cealalta firmă să lucrezi cu jumătate de normă. Mai multe detalii are Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

   • AvatarPlesescu Vasile zice

    Buna ziua am dori sa stiu care este data limita pentru depunerea documentelor necesare, în vederea incasarii ,șomajului tehnic? Va multumesc

    • Bună, Vasile,

     Din informațiile noastre, până pe data de 10 ale lunii poți depune documentele pentru somaj tehnic. Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) îți poate mai multe informații la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal).

 • AvatarDana zice

  Bună ziua
  Dacă se poate as
  dori un răspuns la întrebare mea legată de condițiile care trebuie sa le îndeplinești la depunerea actelor pentru șomaj
  Situația se prezintă astfel
  Am lucrat cu contract timp de 16 luni la o firma
  Am plecat de la acea firma prin demisie
  Apoi Nu am avut un loc de munca tip de 4 luni
  Din luna FEBRUARIE am fost angajată la o alta firma cu contract cu norma întreaga de lucru dar din cauza situațiilor legate de coronavirus am fost trimisa în concediu fără salar din data de 22.04 pana îndată de 15 05
  Dar saptamna aceasta angajatorul ma anunțat ca nu mai poate menține toate locurile de munca asa ca mia spus să-mi fac actele pentrusomaj
  În acest context am aflat și ca de fapt eu sunt în perioadă de probă la firmă dar menționez ca am un contract cu normă intreaga
  ÎNTREBAREA E DACA POT SĂ-MI DEPUN ACTELE PENTRU ȘOMAJ DACĂ EU AM FOST ÎN PERIOADA DE PROBĂ DE LUCRU
  SAU DOAR SE ELIMINA ACEA CONDITIE DE PREAVIZ

  • Bună, Dana,

   Condițiile pentru a primi somaj sunt:

   – să ai un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de a depune cererea de șomaj
   – să nu realizezi venituri sau realizezi din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă (acesta este de 500 de lei în 2020)
   – nu îndeplinești condițiile de pensionare
   – nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
   – ești înregistrată la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

   Poți lua legătura cu ANOFM pentru a le prezenta cazul tău și îți vor spune dacă te încadrezi sau nu pentru somaj.

 • AvatarHelmut Lena zice

  Buna ziua
  Am lucrat la o societate cu un contract pe o perioada determinata de 1 an, respectiv din 07.05.2019-06.05.2019. Pe perioada acestui contract, din cauza starii de urgenta instituita, societatea si-a intrerupt activitatea, eu intrand in somaj tehnic 75% pe perioada cuprinsa intre 07.04.2020-30.04.2020. Dat fiind faptul ca CIM a incetat de drept pe 06.05.2020, am depus documentele necesare obtinerii indemnizatiei de somaj la AJOFM. Azi, cei de la AJOFM m-au contactat si au spus ca nu pot beneficia de somaj deoarece nu am 12 luni de cotizare efectiva, spunand ca perioada de somaj tehnic nu se ia in calcul. Va rog sa-mi spuneti daca este adevarat ca nu pot primi somaj, avand CIM pe 1 an, obligata fiind sa intru in somaj tehnic pe perioada 07-30.04.2020. Ce este de facut?

  • Bună, Lena,
   Stagiul de cotizare pentru somaj este intr-adevar de 12 luni. Somajul se calculeaza astfel: 75% din valoarea ISR – Indicele Social de Referință, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.
   Discută și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 021/4444-000 (număr cu tarif normal) și explică-le ce impediment intampini.

 • AvatarIzabela zice

  Buna ziua dacă soțul meu este in somaj normal …el poate merge in alt loc de munca ?fără sa fie angajat?

  • AvatarIzabela zice

   Și încă o întrebare …dacă el are 2200 de lei in cartea de munca și brut ii da in jur de 1600 de lei atunci câți bani ia el pe luna ?cât timp sta acasă in somaj? …ma gândesc ca se împarte in doua cum ar fi sa fie 75 la suta și ar veni 800 și ceva de lei nu?

   • Bună, Izabela,

    Inteleg că soțul este in somaj normal. Acesta se calculeaza diferențiat în funcție de anii de vechime în muncă ( (ani lucrați cu forme legale). Te rugăm să ne spui câți ani de vechime în muncă are, pentru a putea calcula.

  • Bună, Izabela,

   Poate avea colaborări, însă cel mai bine este să încheie un contract de colaborare cu angajatorul respectiv, să nu rămână neacoperit în cazul unor posibile accidente.

 • AvatarCristina Butoi zice

  Buna ziua. Ma puteți ajuta cu o informație vă rog.Salriul meu pe carte de munca adică cel brut este de 2990și cel net este de 1700plus bonuri de masa de 300 și mie mi sa plătit somaj tehnic pe luna Aprilie 1290 și nu intelg de ce . Dacă ar fi trbuit să-mi dea 75% din cei 2990 . Ma puteți lămuri . Va mulțumesc.

 • AvatarDoina zice

  Bună ziua, aș vrea să știu dacă am lucrat 7 luni aș putea beneficia de șomaj tehnic! Mulțumesc!

  • Bună, Doina,

   Da, poți beneficia de somaj tehnic. Nu există o limită de vechime pentru a intra în somaj tehnic. Angajatorul ia decizia de a acorda angajaților somaj tehnic.

 • AvatarPătca Adriana zice

  Bună ziua,firma la care lucrez vrea sa ne faca contractul la 4 ore,pot sa refuz si să cer sa mă dea pe somaj? Am 20 de ani vechime.

  • Bună, Adriana,

   Ai dreptul să nu semnezi acest contract și să-i comunici angajatorului decizia ta de a intra în somaj.

   Art. 41. din Codul Muncii [modificarea contractului de muncă]
   (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

 • AvatarCARMEN zice

  Buna ziua, Va rog sa-mi spuneti daca pot sa intru in somaj in conditiile in care lucrez cu 4 ore la o societate, si am si un pfa cu activitate taxi. Ca sa pot beneficia de somaj pentru pfa se iau veniturile nete sau venitul total ( fara sa scad combustibil, licenta , ..) Venitul total pe 2019 a fost 22.200 iar venitul net 2.400. Va multumesc

  • Bună, Carmen,

   Poți beneficia de somaj daca indeplinesti condiția realizării stagiului de cotizare, de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de șomaj.
   Îți recomandăm să prezinți situația ta la ANOFM, care îți poate spune exact care este stadiul cotizărilor tale.

 • AvatarVeronica zice

  Buna ziua,

  O intrebare, te rog: daca in ultima zi a perioadei de proba, angajatorul a decis incheierea CIM iar inainte de aceste 90 de zile am avut CIM la o alta firma pe o perioada de 2 ani, fara pauza, se pot depune actele pt somaj?
  Mentionez ca angajatorul acorda 3 salarii compensatorii chiar daca era perioada de proba.

  Multumesc!

  • Bună, Veronica,

   Poți beneficia de somaj, îndeplinesti condiția realizării stagiului de cotizare, de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de șomaj.

 • AvatarMaria zice

  Buna ziua,

  O intrebare: daca eram in perioada de proba si am fost disponibilizata conform art. 31 (decizia a fost a angajatorului) , am dreptul la somaj?
  Multumesc frumos.

  • Bună, Maria,

   Ai dreptul la șomaj dacă ai un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de a depune cererea de șomaj – indiferent unde ai fost angajată (perioadele se cumulează).

 • AvatarFurdui Niculina zice

  Buna ziua.
  Am și eu o întrebare.
  Daca am beneficiat de șomaj tehic în perioada 05 aprilie -15mai ,(iar firma nu mai are nevoie de toți angajați ),eu pot beneficia de șomaj??
  Mulțumesc ,așteptând răspunsul d-voastră

  • Bună, Niculina,

   Poți beneficia de șomaj, condiția este să ai minimum 12 luni contribuție la fondul de șomaj.

 • AvatarDobrin Claudia Mădălina zice

  Bună ziua!
  Eu beneficiez de șomaj din luna mai până în luna februarie 2021.Am găsit un job sezonier în lunile iulie și august, întrebarea mea este: din luna septembrie pot beneficia în continuare de șomaj?

  • Bună, Claudia,

   Sigur, după terminarea jobului sezonier poți depune din nou actele pentru șomaj. Discută mai întâi cu reprezentanții ANOFM despre situația ta.

   • AvatarAura zice

    Buna ziua! Sunt angajata la o firma cu norma intreaga de 1 an si jumatate iar aceasta firma in curand se va inchide, si ma va da in somaj.Pot beneficia de indemnizatia de somaj daca mai lucrez in alta parte cu jumatate de norma?

    • Bună, Aura,

     Îți recomandăm să întrebi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
     Din informațiile noastre, poți lucra cu jumătate de normă dar să respecți condiția ca veniturile realizate din activităţi autorizate potrivit legii să fie mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă – acesta este de 500 de lei în 2020.

   • AvatarStela popescu zice

    Buna ziua
    Poate sa ma puna in somaj daca sant divorțata si am copil la intretinere?

    • Bună, Stela,

     Te referi la somaj sau somaj tehnic? Pentru șomaj decizia este a ta, pentru șomaj tehnic decizia este a angajatorului și, din informațiile noastre, nu există anumite limitări legale care țin de statutul persoanei. Discută cu angajatorul și prezintă-i situația ta.

 • AvatarJohn zice

  Buna ziua, daca trei ani am fost angajat part time 2 ore si 2 ani norma intreaga, iau somaj 6 sau 9 luni?

  • Bună, John,

   9 luni ar trebui să primești șomaj. Perioada este stabilită în funcţie de stagiul de cotizare, astfel:

   6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
   9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
   12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

 • AvatarMindirigiu Maria Daniela zice

  Bună ziua. Dacă la data programării ptr semnat carnetul de somaj nu sant in zonă (am o rezervare) ce pot face? Multumesc.

 • AvatarDinca Georgiana zice

  Buna seara!

  Am terminat concefiul fe crestere copil si momentan ma aflu in preaviz, deoarece mi s-a desfiintat locul de munca, datorita Coronavirusului. As dori dori sa stiu daca pot primi indemnizatie de somaj, avand in vedere ca trec anul II la un master al unei universitati de stat.

  Multumesc!

  • Bună, Georgiana,

   Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, indemnizatia de somaj se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de muncă temporară din motive neimputabile lor (art. 17, litera a)
   Te sfătuim să te adresezi ANOFM-ului pentru a afla mai multe detalii.

 • AvatarSilvia zice

  Buna ziua, as dori sa ma ajutati cu o intrebare. Se poate obține ajutor de șomaj pentru o persoana care are mai putin de 1 an munca vechime (10 luni) si isi da demisia de la actualul loc de munca? Va multumesc!

  • Bună, Silvia,

   Condiția pentru a beneficia de indemnizație de somaj este să aibă stagiu de cotizare la bugetul asigurărilor pentru șomaj de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni și să fie înregistrat la ANOFM.

 • AvatarV.Mihai zice

  Buna ziua,
  Dupa 34 de ani de munca, din cauza pandemiei , am ajuns sa depun acte pentru somaj. Actele mi-au fost luate la repezeala fara a mi se da vreun nr de inregistrare sau alte informatii. Nici un contact sau mesaj nu am mai primit. Cum nu am mai fost in asa situatie mi-am cautat servici.
  Fiind o persoana foarte corecta m-am dus sa anunt .Atunci repede mi-au facut o repartitie de job si in graba mare, ca asa se procedeaza la noi , m-am prezentat la job, nimeni nu mi-a spus nimic m-au angajat pe perioada nedeterminata iar a doua zi m-au concediat pe motiv ca nu corespund. ( din initiativa angajatorului , legea 53/2003 art 31aliniat 3 ) Am revenit la somaj inapoi si aici o doamna “binevoitoare” a spus ca am pierdut dreptul la somaj si ca sunt liber. Se poate asa ceva ? Mai mentionez ca nu am primit nici un leu sau ajutor din partea lor. Ce ma sfatuiti sa fac ? Va multumesc pentru atentie.

  • Bună, Mihai,

   Poți cere o discuție cu un director din cadrul ANOFM pentru a-i prezenta situația.

   Noi te sfătuim să suni la 021 9124 și consilierii eJobs te pot îndruma spre acele joburi care ți se potrivesc.

 • AvatarMaria zice

  Bună!Vreau sa ma ajutati si pe mine.Multumesc!
  Mi-am băgat șomajul pentru liceu.
  Vreau să vă întreb:
  1. Trebuie să semnez numai eu personal pentru a primi banii sau poate și o persoana din familie?
  2. De unde se ridică banii pentru somaj?Când stiu că sosesc?
  3. Dacă îmi schimb resedinta de judet, pot sa iau banii din alt judet?
  4. Dacă vreau să nu mai iau somajul in perioada de 6 luni se întampla ceva?Trebuie sa anunt sau nu e nicio problema daca nu ii ridic deloc?

  • Bună, Maria,

   Te sfătuim să suni la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, unde reprezentanții instituției te vor ghida.

 • AvatarViorel zice

  Bună seară eu am lucrat ca ucenic 12luni fara întrerupere am lucrat în construcții și sa încheiat contractul de muncă pot sa beneficiez de șomaj mulțumesc

 • Avatardoru zice

  Lucrez bucatar,si patronul nostru ne a chemat la munca,dar a trecut o luna,si inca o luna,si am primit decit ajutorul tehnic de somaj.L am intrebat de ce ne a chemat daca nu ne plateste,si ne a raspuns….Cine vrea sa plece,usa e acolo. Am ramas toti blocati.Ce putem face?

  • Bună, Doru,

   Te poți adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă și unui avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarMIHAI IOAN zice

  BUNA,

  DACA LUCREZ IN ELVETIA PANA LA DATA DE 30.09.2020 ( CU DOMICILIUL IN CLUJ-NAPOCA) LUCREZ PE VAS DE CROAZIERA SI COTIZEZ DE ANI DE ZILE , POT DEPUNE ACTELE PT SOMAJ CU U2? SAU U1?

  STIU CA ACUM CATIVA ANI ERA FF GREU DAR NU STIU CUM SE PROCEDEAZA ACUM.

  VA MULTUMESC

  MIHAI

 • AvatarEdina zice

  Bună! Doar ce am terminat liceul şi mi-am făcut şomaj. Sunt lider Avon, şi mi-au făcut un contract pentru a primi un bonus. Prima lună 180 lei. Se poate să mi se taie şomajul dacă am acest contract cu Avon? Ce e de făcut? Mulţumesc!

  • Bună, Edina,

   Potrivit Legii NR. 76/2002 actualizată în 2020, primesc șomaj persoanele care nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă – acesta este de 500 de lei în 2020.

 • AvatarStirbu andrei zice

  Buna ziua. Am lucrat in Germania, am reziliat contractul de munca in 27 iulie. Mai pot beneficia de somaj? Mentionez ca am beneficiat de somaj 3 lunii

  • Bună, Andrei,

   Poți continua să beneficiezi de plata indemnizaţiei de șomaj. Este necesar ca în termen de 7 zile de la revenirea în România să te înregistrezi ca persoană în căutarea unui loc de muncă în evidenţele agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţine cu domiciliul sau reşedinţa din România. În acest scop, vei prezenta formularul U2 emis de instituțiile de asigurări sociale din țara de unde ai obținut inițial șomajul. Formularul U2 se obţine de la serviciul de ocupare a forţei de muncă sau de la instituţia de securitate socială din ţara în care ai devenit şomer. Este foarte important să ceri acest formular U2 înainte de a pleca din această ţară (în caz contrar, nu poți exporta prestaţiile de şomaj).

 • AvatarBoz Gabriela zice

  Bună dimineața. Am și eu o întrebare daca eu lucrez la o firmă de 4ani de zile iar acum datorită faptului că nu mai este de lucru angajatorul vrea să reducă din personal am dreptul la șomaj ?Specific că în luna mai 2020 am stat acasa 2 săptămâni in șomaj tehnic după care am reluat atcivitatea.Eu pot cere șomaj in momentul cind sunt anunțată să îmi caut alt loc de muncă?

  • Bună, Gabriela,

   Condițiile pentru a beneficia de șomaj sunt următoarele:
   – să ai un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de a depune cererea de șomaj
   – să nu realizezi venituri sau să realizezi venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă – acesta este de 500 de lei în 2020
   – să nu îndeplinești condiţiile de pensionare, conform legii;
   – să fii înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din orașul tău

   Șomajul va fi calcul astfel: 75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare: 3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;

   • AvatarClaudiu zice

    Bună! Am o întrebare, dacă nu am reușit sa iau banii de șomaj, ca nu am fost acasă, și nu am avut timp sa merg la posta personal, pot sa mai recuperez banii de șomaj? Sau i am pierdut? Multumesc

    • Bună, Claudiu,

     Îți recomandăm să te adresezi Agenției Naționale pentru ocuparea forței de muncă din localitatea ta sau din județ.

 • AvatarOana zice

  Bună ziua,
  Mama mea lucreaza la o firma de aproximativ 6 ani. În luna martie, dorita pandemiei, atât ea și colegele ei au fost concediate ( art.65 alin. 1). A întrat în șomaj. A renunțat însă la acesta după 2 luni deoarece pe 01.06.2020, firma la care lucrase a redeschis și le-a reangajat pe perioada nedeterminata.
  În aceasta luna, au fost din nou concediate din același motiv (art. 65 alin. 1). Acum i s-a transmis însă de la Agenția județeană de ocupare a forței de munca de care aparținem, ca nu mai poate intra în șomaj deoarece nu are 12 luni consecutive de cotizație.
  Este legal acest lucru? Nu era normal sa îți poată continua șomajul?

  • Bună, Oana,

   Acestea sunt condițiile pentru a primi șomaj. Din cauza lunilor de șomaj, stagiul de cotizare a fost afectat.
   Încercați să obțineți o audiență la un director din ANOFM pentru a vedea exact ce se poate face.

 • AvatarOrsy zice

  Buna ziua.daca se termina perioada de somaj persoana respectiva poate sa isi faca foaie de boala daca a sa inbolnavit?

 • Avatarmihaela zice

  Salut! Daca in perioada pandemiei am fost in somaj dar am primit bani doar pe cateva luni si nu pe toate, pot face ceva sa primesc banii pentru celelalte luni? Contabila a spus ca nu au fost acceptate cererile sau ca nu a primit raspuns, dar odata ce ma incadrez pentru a primi somaj, nu inteleg de ce nu a intrat constant. Inclusiv anul acesta nu a intrat pe februarie. Multumesc!

  • Bună, Mihaela,

   Discută cu reprezentanții Agenției Naționale/Județene de Ocupare a Forței de Muncă pentru a-ți spune exact care e situația.

 • AvatarTeodorescu Adriana Ramona zice

  Buna ziua,
  Din 01.02.2021 ,am ramas fara loc de munca ,mi-am dat demisia …..Rog a mi comunica ce acte trebuie duse la AJOFM pentru a ma inregistra ca si somer fara indemnizatie?Se pot depune si la Hunedoara sau trebuie la Deva,eu locuiesc in Hunedoara.Multumesc.

  • Bună, Adriana,

   Acestea sunt actele care trebuie depuse la AJOFM:

   a) Cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj

   b) Actul de identitate, în original;

   c) Actele de studii şi de calificare, în original;

   d) Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1^1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002.

   Pe lângă documentele menționate mai sus, este important să pregătești și altele, în funcție de categoria din care faci parte. Găsești informații despre ele în acest articol: https://cariera.ejobs.ro/somaj/

 • AvatarFedeleș Adrian zice

  Bună seara. Eu am doua locuri de munca. Unu full-time si celalalt part-time. Și la cel de part-time sunt dat afara. Pot beneficia de șomaj?

  • Bună, Adrian,

   Este important să te adresezi Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • AvatarAlexandru-Dan Pascu zice

  Daca s-a incheiat contractul de munca prin acordul partilor si am primit compensatii, pot beneficia de somaj ?

  • Bună, Alexandru,

   Din informațiile noastre, da, poți beneficia de șomaj. Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții ANOFM.

Leave a Reply