• 14 Jul. 2020
 • 7 min

Concediul fără plată te poate ajuta. Iată ce 10 avantaje oferă!

concediu fara plata

La prima vedere ai putea spune că un concediu fără plată nu este avantajos, pentru că nu îți oferă un venit imediat, însă dacă verifici aspectele legale, vei afla că acest concediu te poate ajuta. El îți oferă timp pentru a te dezvolta profesional sau poate să fie calea prin care să obții câteva zile libere de la serviciu când nu mai ai zile de concediu de odihnă sau nu vrei să le folosești. Și e chiar o soluție pentru a-ți proteja sănătatea în contextul actual.

Înainte de a opta pentru acest concediu, este bine să verifici condițiile de acordare, tipurile de concediu fara plata și să pui în balanță avantajele și dezavantajele.

Concediu fara plata – Condiții de acordare

Poți beneficia de concediu fără plată doar dacă ai contract individual de muncă. Acesta va fi suspendat, prin acordul părților, în conformitate cu art. 54 din Codul Muncii.

Există două tipuri de concediu fara plata pe care le poți lua:


1. Pentru rezolvarea unor situații personale. În Articolul 153 din Codul Muncii se specifică că salariații au dreptul la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale.

2. Concediu fara plata pentru formare profesională. Codul Muncii îți oferă acest drept, prin articolul 154:

(1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Iată cum se procedează pentru a obține concediu fara plata pentru formare profesională:


Ca angajat trebuie să soliciți angajatorului concediu fara plata pe perioada formării profesionale pe care o urmezi din inițiativa ta.

Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.

 

Descarcă aici cerere concediu fără plată

 

Ține cont de faptul că, angajatorul poate respinge solicitarea numai dacă absența ta ar prejudicia grav desfășurarea activității, conform Codului Muncii, art. 155, alineatul 2.

Ai dreptul la mai multe concedii fără plată pentru formare profesională

În cazul în care ai nevoie de mai multe stagii de pregătire profesională sau trebuie să dai examene, află că legea este de partea ta și ai dreptul să ceri concediu fara plata de mai multe ori pe an. Potrivit articolului 156, alineatul 2 din Codul Muncii: Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1).

Concediu pentru formare profesională plătit de angajator

Dacă angajatorul s-a oferit să-ți plătească stagiul de formare și să-ți acorde concediu fără plată, dar nu și-a respectat obligația, ai dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. În această situație, indemnizatia de concediu va fi stabilită conform art. 150 din Codul Muncii: (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

 

Durata concediului fara plata

Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. În plus, poți negocia și cu angajatorul durata acestui concediu, ținând cont de obligațiile tale contractuale și de specificul postului pe care îl ocupi. 

Trebuie să știi că acestea sunt condițiile pentru mediul privat. Dacă lucrezi în administrația publică, la regiile autonome cu specific deosebit sau la unitățile bugetare, durata cumulată a concediului neplatit nu poate fi mai mare de trei luni (90 de zile), într-un an calendaristic, potrivit Hotărârii de Guvern 250/1992 (actualizată în 2016). Așadar dacă ești angajat în instituții publice ai dreptul la concediu fără plată pentru rezolvarea următoarelor situatii personale:

 • susținerea examenelor de bacalaureat, de admitere în instituțiile de învățământ, curs seral sau fără frecvența, a examenelor de an universitar, de diplomă, dacă urmezi o formă de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență;
 • susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau pentru susținerea tezei de doctorat, dacă nu beneficiezi de burse de doctorat;
 • prezentarea la un concurs pentru ocuparea unui post într-o altă unitate.


Salariații din administrația publică, din regiile autonome sau din unitățile bugetare, au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în urmatoarele situații:

a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât și tatăl salariat;
b) tratamentul medical efectuat în strainătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă;
c) pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude apropiate – copil, frate, sora, părinte, pe timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate , în ambele situații cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătății.

Sintetizând toate aceste informații, dar și cele prevăzute în legile concediilor, îți arătăm aspectele pozitive ale concediului fără plată. 

10 avantaje, unele mai puțin cunoscute, pe care ți le aduce concediul fără plată:

 1. Concediul fara plata este un drept al salariatului nu o obligație. Nu există o prevedere legală care să permită angajatorului să te trimită în concediu fara plata fără voia ta.
 2. Îți poți lua zile libere fără plată pentru a rezolva anumite probleme fără a-ți afecta zilele de concediu de odihnă, pe care poate le-ai rezervat pentru a pleca în vacanță.
 3. Îl poți lua fără planificare doar printr-o discuție cu angajatorul, procedura fiind astfel mult mai simplă decât în cazul concediului de odihnă. 
 4. În timpul concediului fără plată poți să investești în formarea ta profesională, să faci o reconversie profesională, având în același timp siguranța unui loc de muncă.
 5. În perioada concediului fără plată, pentru formare profesională, angajatorul nu poate angaja alte persoane pe postul tău. Este o regulă valabilă mai ales pentru angajații din instituțiile publice. Sarcinile vor fi redistribuite. Este important ca durata concediului fără plată să nu depășească 30 de zile lucrătoare, altfel angajatorul poate încadra alte persoane cu contracte de muncă pe perioadă determinată.
 6. Concediul fără plată constituie vechime în muncă dacă este cerut și folosit pentru pentru formare profesională. Potrivit articolului 153 din Codul Muncii, durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. Astfel, dacă soliciți și ți se acordă concediu fara plata pentru formare profesională, această perioadă constituie vechime în muncă.
 7. În cazul în care dorești să stai în concediu creștere copil până la 2 ani, însă ultima lună îi revine celuilalt părinte, poți lua concediu fara plata în luna respectivă. Este important de știut că acest concediu fara plata constituie perioada asimilată în cele 12 luni necesare pentru cotizare în situația în care mai apare un copil, conform art. 11 din OUG 111/2010:
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) (n.r. luna celuilalt părinte) persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
  (3) În cazul în care persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului optează pentru concediu fără plată, acesta constituie perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) lit. i).
 8. Poți cere concediu fără plată după ce ai fost în concediu creștere copil și acesta a împlinit vârsta de doi ani. Conform articolului 54 din Codul Muncii contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Având în vedere că ai un contract de muncă suspendat, angajatorul nu te poate concedia, scrie portalul codulmuncii.ro.
 9. Poți solicita revenirea anterior expirării perioadei de concediu solicitate inițial. În temeiul noii cereri angajatorul va înregistra în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) încetarea concediului fără plată anterior primei zile în care salariatul va efectua prima zi de activitate la revenirea din concediu.
 10. Concediul fără plată poate fi o soluție dacă în caz de izolare la domiciliu sau în situația actuală, în care din motive sociale și sanitare, nu te poți deplasa la locul de muncă și nici nu îți poate desfășura activitatea în regim de telemuncă.  Deși nu realizezi niciun venit ai posibilitatea menținerii raporturilor de muncă, fără a leza, în același timp, situația economică deja destabilizată a angajatorului.

 

Este bine să pui în balanță și dezavantajele

 • Suspendarea contractului și a plății salariului: Potrivit articolului 54 din Codul Muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator.
 • Suspendarea plății contribuțiilor sociale și de sănătate: În condițiile în care contractul tău de muncă, precum și plata salariului sunt suspendate, angajatorul nu mai plătește pentru tine contribuțiile sociale și de sănătate, prin urmare aceasta perioada nu poate constitui stagiu de cotizare pentru alte concedii sau pentru șomaj.
 • Dacă iei un concediu fără plată mai mare de trei luni, asigurarea de sănătate este suspendată.
 • Nu se consideră vechime în muncă dacă îți iei concediu fără plată pentru motive personale. Potrivit art. 16 alin. (3) din Codul muncii: (6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
 • Concediul fără plată din motive personale va scădea stagiul de cotizare pentru sistemul social de pensii publice și nu va fi luat în calcul la stabilirea pensiei.
 • Nu poți solicita anularea cererii pentru concediu fara plata la jumatatea perioadei de concediu, pentru că perioada acestuia a fost deja menționată în REVISAL.

 

Întrebări frecvente despre concediul fără plată

 

Angajatorul mă poate obliga să iau concediu fără plată?
Conform articolului 54, din Codul Muncii, în cazul concediilor fără plată, contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor. Așadar este nevoie de acordul tău, nu poate fi o decizie unilaterală a angajatorului.

Pot să fiu concediat în timpul concediului fără plată?
În timpul concediului fără plată contractul de muncă este suspendat. Conform articolului 49 din Codul Muncii, alineatul 6: (6) În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legatură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. Cu toate acestea, angajatorul are dreptul să te concedieze pe motive disciplinare, dacă nu revii la birou imediat după finalizarea perioadei de concediu fara plata pe care i-ai comunicat-o.

Pot cere concediu fara plata în contextul COVID-19? Prin ce legi îl pot justifica?
Nu există prevederi legale în Codul Muncii conform cărora ai dreptul la concediu fara plata în contextul COVID-19, însă îți poți susține alegerea cu articolul 34 din Constituția României care cuprinde dispoziții privind dreptul la ocrotirea sănătății și prin articolul 35 care instituie îndatorirea către persoanele fizice și juridice de a proteja și ameliora mediul înconjurător.

 

Concediul fără plată vine ca o ultimă soluție (dacă nu poți lua concedii plătite) care te poate ajuta să rezolvi problemele personale și să-ți păstrezi în același timp statutul de angajat. Contează însă să ai o abordare corectă față de angajator, prin respectarea perioadei de concediu pe care i-ai comunicat-o. În cazul în care ai nevoie de mai multe zile libere decât cele cerute inițial, comunică din nou cu angajatorul și vezi dacă este posibil să extinzi perioada concediului fără plată.

 

Ți-a plăcut articolul? Citește și despre:

Concediu medical. Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări
Ce drepturi ai când vine vorba de concediu
Concediu pentru carantină – cine poate beneficia și ce presupune
Concediu de odihnă – Aspecte legale

 

 

A fost util articolul? 17
concediu
 • Avatarserban natalia zice

  buna ziua . sunt functionar public. pe perioada de 1 an de concediu fara plata pot sa ma angajez in alta parte cu contract de munca, pt a cotiza mai departe la sanatate, pensii si pt a mi merge vechimea??? multumesc

  • Bună, Șerban,

   Este important să te informezi dacă există anumite condiții având în vedere statul de funcționar public. Poți întreba la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 • AvatarLuis Mateescu zice

  Buna ziua!
  Sunt personal contractual incadrat ca muzeograf si ma interseaza daca am luat concediu fara plata pe o perioada de o luna si jumatate daca ma va afecta in sensul ca voi astepta alti 3 ani de la ultimul concediu fara plata (ceea ce mi se pare absurd) sau doar mi se decalzeaza doar o luna jumatate in plus pe langa cei 3 ani?
  Multumesc frumos!

 • AvatarMihai zice

  Buna, daca lucrez in mediul privat si iau concediu fara plata pe 2 luni ma pot angaja la alta firma in aceste 2 luni sa vad daca imi place si daca nu sa revin la firma initiala?

  • Bună, Mihai,

   Poți avea două joburi în același timp, nu trebuie neapărat să iei concediu fără plată. Discută cu angajatorul actual dorința ta de a lua concediu fără plată și vezi cum percepe decizia ta.

  • AvatarIleana zice

   Buna ziua!Dacă patronul te informeaza ca in fiecare luna sa iti iei 1zi / luna ba mai mult de luna viitoare 3 zile/ luna de CO fara plata fără a semna un act , pe motiv că,fabrica nu are comenzi etc. procedează legal?Multumesc!

   • Bună, Ileana,

    Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarAdua Adua zice

  Sotul vine în vacanta o data pe an, luna august, eu la serviciu am cerut o săptămână fără plată, nu mi-sa acordat acest lucru de către inginera,prin urmare am fost nevoita sa plec totuși cu familia în concediu, cand m-am reantors, inginera ma dat afara, mia desfăcut contractul de muncă. Vrei sa fac o precizare totuși, în fabrica sau mai acordat concedii fără plata și altor angajați înaintea mea, la intervale diferite pt x motive, altora se poate, mie nu. Cum sa procedez? Multumesc

  • Bună,

   În momentul în care ai cerut concediu fără plată mai aveai zile de concediu de odihnă? Dacă da, atunci acestea erau prioritare.
   În ceea ce privește concediul fără plată, Codul Muncii prevede:
   Art. 153. [concediul fără plată]
   (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată.
   (2) Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

   Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

Leave a Reply