• 12 Aug. 2021
 • 11 min

Concediul medical. Noutăți legislative și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări

concediu medical
Autor
Steluţa Năstase
Steluţa Năstase Am ales un job pe care îl iubesc și, da, zâmbesc pentru c... Arată mai mult
Sari la:

Concediul medical este un drept legal la care poți apela atunci când ești în incapacitate temporară de muncă. Este important să reții că există mai multe tipuri de concedii medicale, iar valoarea lor este cuprinsă între 75% din salariul brut și 100%. Descoperă pas cu pas care sunt cele mai noi prevederi legale referitoare la concediu medical și concediu de carantina, dar și răspunsul la întrebările specifice care pot apărea când vrei să iei un aceste concedii.

Concediile medicale sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. În Ordonanața de Urgență sunt menționate condițiile în care poți lua concediu medical, tipurile de concedii medicale, stagiile de cotizare, precum și durata pentru care poți primi concediile medicale. Iată o sinteză a celor mai importante informații.

Citește și despre concediu fara plata!

Update 12.08.2021 – Concediul de carantina și indemnizația

Conform Ordonanței de urgență nr. 74 publicată în MO nr. 645 din 30.06.2021 Partea I privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 , concediul si indemnizatia de carantina se suportă pentru o perioadă de 5 zile (față de 14 zile cât a fost prevăzut până acum) din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

În ce condiţii pot lua concediu medical?

Ai dreptul la concediu medical dacă ești persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate în perioada în care ai domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României și dacă ești într-una dintre aceste situații:

A. Realizezi  venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
B. Realizezi în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
C. Beneficiezi de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.

Citește și despre indemnizatie handicap 2020!

 

Ce tipuri de concedii medicale există și cum sunt plătite?

Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii sunt:

a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii. Acestea sunt plătite cu 75% din media veniturilor brute lunare realizate in ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare sau cu 100% daca este vorba de urgențe medico-chirurgicale, neoplazii, tuberculoză, SIDA sau boală infectocontagioasă din grupa A.

 • Ce trebuie să știi despre concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă:
 • Valoarea acestuia este suportată de angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă (art. 12 OUG 158/2020).
 • Începând cu ziua următoare celor suportate de angajator, este asigurată din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia (art. 12 OUG 158/2020).
 • Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire.
 • Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
 • Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
  a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
  b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
  c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;
  d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale. Acestea sunt plătite cu 80% din media veniturilor salariului brut din ultimele șase luni anterioare incidentului sau de 100% dacă este vorba de urgențe medico-chirurgicale.

Ce trebuie să știi despre concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă

 • Pentru a preveni îmbolnăvirile sau pentru a te recupera poți beneficia: a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă; b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină; c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.
 • Indemnizaţia se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.
 • Indemnizația de carantină, cod 07, este plătită cu 100% din salariul brut și nu necesită stagiu de cotizare.

c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate – plătite cu 85% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.
Ce trebuie să știi despre concediul și indemnizația de maternitate:

 • Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, timp în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.
 • Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.
 • Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.
 • Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.
 • Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav –
plătite cu 85% din venitul brut.
Ce trebuie să știi despre concediul de îngrijire a copilului bolnav:

 • Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
 • În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.
 • Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare.
 • Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de OUG 158/2005 pentru acordarea acestora şi asiguratul care, în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament.
 • Certificatele de concediu medical prevăzute pot fi eliberate persoanelor în drept, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I sau unei alte persoane împuternicite de către acestea în acest sens și pot fi transmise medicului pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
 • Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute  este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal – plătite cu 75% din salariul brut.
Ce trebuie să știi despre concediul de risc maternal:

 • Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de cotizare
 • Indemnizaţia se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Este important de știut că există mai multe coduri de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate. În funcție de situația ta medicală, medicul va alege unul sau mai multe coduri, iar tu poți verifica în tabelul de mai jos care este valoarea indemnizației pentru fiecare cod. Reține: Codurile de indemnizație sunt diferite de codurile de boală.

Cod diagnostic   Concediu pentruIndemnizatie (% din salariul brut)
01Boala obisnuita75%
02Accident in timpul deplasarii spre sau de la locul de munca80-100%
03Accident de munca80-100%
04Boala profesionala80-100%
05Boala infectocontagioasa din grupa A100%
06Urgenta medico-chirurgicala100%
07Carantina100%
08Sarcina si lauzie85%
09Ingrijire copil bolnav cu varsta pana la sapte ani sau copil cu handicap, pana la varsta de 18 ani85%
10Reducerea cu ¼ din timpul de lucruPana la 25%
11Trecerea temporara in alta muncaPana la 25%
12Tuberculoza100%
13Boala cardiovasculara75%
14Neoplazii, SIDA100%
15Risc maternal75%

 

Care este stagiul de cotizare pentru concedii medicale?

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, conform articolului 7 din OUG 158/2005.

În articolul 8 din OUG 158/2005 se precizează că stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate se constituie din însumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contribuţia asiguratorie pentru muncă;
b) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) pentru care s-a achitat contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3) din OUG 158/2020
d) pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuţiei potrivit art. 3 alin. (2) din OUG 158/2020

(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care:

a) asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior.
d) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu este nevoie de stagiu de cotizare pentru concediul de risc maternal și nici în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista
cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

 

Ce trebuie să fac pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate?

Este important să te asiguri că: a)  îndeplinești stagiul minim de cotizare prevăzut în OUG 158/2005;
b) prezinți medicului de familie adeverinţa de la plătitor din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

În baza acestei adeverințe, dar și a diagnosticului, medicul va elibera certificatul de concediu medical. Asigură-te că pe certificatul de concediu medical ai trecut corect codul de diagnostic, pentru că în baza acestuia se calculeaza valoarea indemnizației.

Este important de știut că certificatul poate fi eliberat de medicul de familie, primar sau specialist din policlinici și spitale, care are autorizație de libera practică valabilă, precum și o convenție încheiată cu o casă de sănătate și care are în îngrijire persoana bolnava. Asigură-te că pe certificat menționează și numărul convenției. În cazul urgențelor medico-chirurgicale și bolilor contagioase din grupa A regulile sunt altele: medicul va elibera un certificat de concediu medical în care va completa datele asiguratului, codul de indemnizație și Casa de Asigurări.


Cine plătește concediul medical?

Calculul şi plata indemnizaţiilor prevăzute de OUG 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.
Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului(angajatorului)  până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.
(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:
a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;
b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32.

Cum se calculează concediul medical?

Să luăm exemplul unui salariu brut lunar de 2230 lei, care îşi ia concediu medical pentru 12 zile calendaristice, ce cuprind 10 zile lucrătoare. Suma de 2230 lei este împărţită la 22 zile lucrătoare, iar plata pentru o zi înseamnă 101,36 lei . Remuneraţia pentru concediul medical va fi calculată astfel: 101,36 lei x 10 zile x 85% sau 75% (valoarea concediului medical din salariul brut).

Dacă nu sunt angajat, dar vreau să fiu asigurat pentru concedii medicale, cum procedez?

Te poți asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Ordonanței de Urgență 158/2005, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, încheiat la Casa de Asigurări de Sănătate.

Ce fac dacă starea de sănătate nu-mi permite să merg la medic pentru a lua certificatul de concediu medical?

Poţi obţine certificat de concediu medical la o dată ulterioară, însă numai pentru luna anterioară celei în care te prezinţi la medic. Iată situaţiile:

 • concediu medical pentru sarcină şi lăuzie;
 • pentru aparat gipsat;
 • când este necesar avizul medicului expert, la certificatele cu durată de peste 90 de zile.
 • Poți solicita certificatul medical și în format electronic. 

Care este durata concediului medical pentru incapacitate temporară de lucru?

Durata de acordare a concediului medical pentru incapacitate temporară de lucru este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

În cazul în care nu m-am recuperat după cele 183 de zile de concediu medical, ce variante am?

În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul primar sau medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitării
pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate. Medicul expert al asigurărilor sociale este cel care decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activităţii în raport de pregătirea profesională şi de aptitudini ori pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă,. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii Publice.

Am avut două concedii medicale pentru afecțiuni diferite în aceeași lună. Cine face plata acestora?

În situaţia în care în aceeaşi lună ți se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere între ele, plata se suportă conform art. 12 din OUG 158/2005 de angajator și Casa de Asigurări de Sănătate, .

Ce se întâmplă dacă sunt nevoit să iau concediu medical în timpul concediului de odihnă?

Codul Muncii menţionează în articolul 145, alineatul 5)  că în situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav. Când nu este posibil, urmează ca zilele de concediu neefectuate să fie reprogramate. Angajatorul este obligat să acorde concediu de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care te-ai aflat în concediu medical.

Mai pot beneficia de concediu medical dacă sunt în șomaj tehnic?

În timpul somajului tehnic beneficiezi de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul brut din care se rețin contribuțiile sociale și de sănătate obligatorii, prin urmare rămâi asigurat în sistemul public de asigurări sociale de sănătate și ai dreptul la concediu medical.

Care sunt prevederile legale dacă intru în concediu medical în perioada de preaviz?

În această situaţie, perioada de preaviz se suspendă, iar angajatorul va plăti concediul medical, în baza certificatului medical, până la finalizarea concediului. Preavizul va fi reluat când angajatul va reveni la birou. Salariul va fi raportat la numărul de zile lucrate din lună.

Ce se întâmplă dacă angajatorul este nevoit să închidă activitatea, iar eu sunt în concediu medical?

În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile la concediile medicale, care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie, potrivit OUG 158/2005.

Sunt însărcinată și compania unde lucram și-a închis activitatea, iar eu mi-am pierdut statutul de angajată. Mai beneficiez de indemnizație de maternitate?

În cazul în care ești însărcinată și ți-ai pierdut statul de angajată din motive neimputabile ție, dacă naști în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat, indemnizaţia se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie, potrivit art. 23, alineatul 2 din OUG 158/2020.

Cine îmi va plăti concediul medical dacă lucrez la mai mulţi angajatori?

Articolul 33 din OUG 158/2005 face referire la asigurații care lucrează la mai mulți angajatori: Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare.

Așadar, dacă îți desfășori activitatea în paralel la mai muţi angajatori, îndemnizaţiile pentru concediile medicale vor fi achitate numai de către angajatorii unde sunt îndeplinite condiţiile de stagiu.

Sintagma „după caz” diferenţiază angajatori numai în raport cu îndeplinirea stagiului minim de cotizare. Prin urmare, îndemnizaţiile pentru concediile medicale pot fi achitate numai de
către angajatorul/angajatorii unde asiguratul a îndeplinit stagiul minim de cotizare şi numai în raport cu veniturile realizate la acest angajator.

În cazul în care îndeplinești stagiul de cotizare la ambii angajatori, e nevoie să ceri două exemplare originale ale certificatului de concediu medical pe care le prezinţi angajatorului la care ai venitul cel mai mare, iar la celălalt sau ceilalți angajatori prezinți cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.

Este important să reții că plata contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale de sănătate te ajută în situația în care din motive medicale nu poți lucra. Concediul medical nu impune condiția de a fi angajat, precum concediul de odihnă, iar normele legislative sunt prietenoase și în situația în care, din motive care nu țin de tine, ți-ai pierdut statul de angajat.

Ți-a plăcut articolul? Citește și:

Ce drepturi ai când vine vorba de concediu
Concediu prenatal – tot ce trebuie să știi
Concediu pentru carantină – cine poate beneficia și ce presupune

 

A fost util articolul? 23
concediu medical
 • AvatarSorim zice

  Bună seara as dori și eu un răspuns.
  Soția a fost în concediu de boala 127 zile înainte cu o săptămână sa se termine concediul de boala s-a inbolnavit fetita de doi anișori.
  Intrebare: poate sa meargă mai departe în concediu medical pentru copil?

 • AvatarGina zice

  Buna ziua îmi cer scuze fica mea lucrează la o firma in ultimile zile de a intra în vacanță de Crăciun a avut gripa. A la medicul de familie i sa dat concediul medical pt 2zile a trimis firmei poza cu acel concediu din care a aflat că nu poate fi platit acel concediu i sa spus că nu are o anumită vechime as dori să-mi spuneți cum se procedează și dacă este corect ce ia spus

  • AvatarTomoni Valerică zice

   Dacă am avut m-ai mult de trei zile de concediu medical firma poate să nu îmi de-a avansul,

 • AvatarRadu zice

  Buna ziua, eu acum sunt in medical 2 saptamani , sunt internat la spital.Dupa medical vreau sa merg sa-mi dau demisia de la munca.O sa platesc zilele de concediu medical cat am fost in spital?Asa am inteles.Va rog un raspuns urgent.Multumesc

 • AvatarAlina zice

  Bună ziua în cazul în care am fost operată de fiere în olanda și trebuie să stau 6 săptămâni în concediu medical și vreau sa plec acasă dar fabrica la care lucrez nu îmi da voie dar eu tot plec, ce se poate întâmpla?

 • AvatarDăncilă Mironel zice

  Concediu medical e impozabil???

 • AvatarFlorina zice

  Buna.
  Dacă în concediul medical am cele 2 zile libere ( lucrez in ture si nu am tot tipul cele 2 zile libere in weekend)
  Concediul medical a fost de 5 zile luni- vineri, iar eu am fost libera joi si vineri. Cele 2 zile libera mi se vor da sambata si duminica?
  Sau nu voi mai beneficia de ele?
  Multumesc

 • AvatarViorel zice

  dacă ești în concediu medical poti sa mergi in cursa cu camionu?

  • AvatarDana zice

   Buna ziua!
   Va rog sa ma ajutati in luarea unei decizii.
   Sunt insarcinata in saptamana 26,din 1 aprilie sunt in concediu risc maternal deoarece lucrez in sistemul sanitar si datorita pandemiei ,de la protectia muncii mi-au facut raport medical si mi-au zis sa stau acasa pt ca lucram cu pacienti infectati.Pe data de 29 iulie mi se termina concediul de risc.Eu m-ai am 52 de zile de concediu de odihna.Cum imi este in avantaj sa imi iau cele 52 de zile de concediu pana nasc si dupa cele 126 de zile de concediu maternal? E mai bine sa ima iau doar cele 42 de zile de postnatal? Concediul de odihna e mai bine platit decat prenatalul,avand in vedere ca eu in lunile anterioare am fost in risc maternal?
   Vă mulțumesc!

   • Bună, Dana,

    Este o decizie bună să iei concediul de odihnă de 52 de zile până intri în concediul de maternitate. Vei primi salariul net pe care l-ai lua dacă ai merge la serviciu, iar concediul de risc maternal nu te afectează.
    Concediul de maternitate (126 de zile) îl poți lua integral după ce naști, e dreptul tău. În calculul indemnizației de maternitate va intra și valoarea concediului de risc maternal, acesta fiind 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni.

 • AvatarDascalu Tatiana zice

  Buna ziua,am si eu o intrebare:in zilele care sunt recuperatorii se ia in calcul concediul nedical?

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua! Am si eu o întrebare. Dacă sunt in concediu medical diagnosticata cu tuberculoză și am contractul pe nedeterminat,se poate sa ma de-a afară de la munca find in concediu medical?

  • Bună, Andreea,

   Dacă ai anuntat angajatorul de sarcina ta și ai contract de muncă pe perioadă nedeterminată, anagajtorul nu te poate concedia, chiar dacă ești în concediu medical – este dreptul tău să iei acest concediu.

   Conform articolului 60 din Codul Muncii:
   (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
   a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
   b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
   c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
   d) pe durata concediului de maternitate;

   • AvatarMaria zice

    Buna seara! Sunt gravidă in 16 saptamani,medicul specialist mi a dat scrisoare ptr risc maternal , cât timp o sa dureze toată procedura, sa primesc raspunsul de la angajator?in timpul acesta cat astept raspunsul de la angajator pot sa mi iau concediu medical? In cazul in care sunt in concediu medical si primesc raspunsul ptr cel de risc ,se va anula medicalul? Sau se va da cel de risc din ziua următoare de cand se termina concediul medical? Va multumesc!

    • Bună, Maria,

     Aceste informații depind de ritmul de lucru al angajatorului. Discută aceste aspecte cu el. În ceea ce privește concediile și modul în care le poți lua, discută cu medicul de familie și întreabă și la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarAndreea Damian zice

  Buna ziua!Eu acum sunt in concediu de creste a copilului (împlinește 2 ani pe 23 August) si sunt din nou insarcinata in 6 saptamani.De la serviciu mi-ai cerut sa imi dau demisia in conditiile in care eu nu am inceput munca,lucru pe care nu l-am facut.Am inteles ca nu au voie sa ma dea afara de la serviciu,dar întrebarea mea este daca pot intra in concediu de risc maternal din concediu de creștere a copilului fara sa mai merg la serviciu?Mentionez ca si cu prima sarcina am avut probleme si am fost in concediu de risc maternal din saptamana 12…Va mulțumesc!

  • Bună, Andreea,

   Concediu de risc maternal se acordă în situații mai speciale și depinde de întoarcerea ta la locul de muncă. Procedura este aceasta:

   Este nevoie ca angajatorul să realizeze un raport de evaluare privind protecția maternității la locul de muncă. În acest raport sunt descrise condițiile de muncă (cât timp lucrezi, unde lucrezi, dacă faci efort, dacă există expunere la agenți chimici și biologici, viruși). De asemenea, sunt identificate condițiile de muncă care ar putea pune în pericol sănătatea ta. Angajatorul este obligat ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului să ia măsurile recomandate de medicul de medicină a muncii, în concordanță cu dispozițiile art. 9 din OUG 96/2003, privind protecția maternitații la locurile de muncă. Medicul de medicină a muncii poate cere modificarea condițiilor tale de muncă, modificarea orarului sau repartizarea la un alt loc de muncă. În cazul în care angajatorul nu face aceste modificări, din motive justificate în mod obiectiv, ai dreptul să ceri concediu de risc maternal.

 • AvatarManea Lucian zice

  Buna ziua,

  Sunt angajat de 1 luna si jumatate cu contract de munca cu durata de 4h/zi.
  Zilele trecute am avut un accident casnic, cu incapacitate temporara de munca.
  Mi s-a recomandat de medicul specialist chirurg (nefiind internat) concediu medical cel putin pana la scoaterea firelor(10 zile).
  Am anuntat angajatorul despre CM si am fost informat ca nu pot beneficia de acesta .Este legal?
  Am cercetat si am descoperit ca nu a fost achitat pe numele meu contributia catre CASS in tot acest timp.
  Cum trebuie sa procedez, tinand cont ca nu o sa fiu platit pentru perioada de CM?

  Multumesc anticipat!

  • Bună, Lucian,

   Dacă ești angajat cu contract de muncă, angajatorul trebuia sa plătească această contribuție pentru tine. Întreabă și ceilalți colegi dacă le-a fost plătită această contribuție. Cel mai bine este să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii și să te adresezi și Inspectoratului Teritorial de Muncă.

 • AvatarNegru Marius zice

  Buna ziua!
  Am si eu o intrebare.
  Eu sunt angajat in baza unui contract cu minim pe economie,am medical pe codul 14,o problema oncologica,medicalul fiind de 100%,cat ar trebui sa iau ca si salariu pe medical intr-o luna de zile?
  Multumesc frumos!

  • Bună, Marius,

   Pentru codul 14, concediul medical este 100% din salariul brut, ceea ce înseamnă că vei primi salariul brut.

   • AvatarAlex zice

    Bună seara, D.na Steluta, din salariul brut nu se retine nim ic?

    • Bună, Alex,

     Din informațiile noastre nu se reține nimic. De exemplu, dacă un concediu medical este plătit cu 100% din brut, atât vei lua. Te sfătuim ca înainte de a lua un concediu medical să întrebi toate detaliile la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarMuscalu zice

  Bună ziua dacă am fost în indemnizație creștere copil și mam întors mai devreme la muncă cu 3 luni și aș avea acum 5 luni de când lucrez am dreptul la concediul medical Ajutați-mă cu un rasp va rog

  • AvatarMuscalu zice

   Ajutați-mă cu un rasp va rog ca medicul de familie spune ca tresa am 6 luni

  • Bună,

   Pentru concediu medical este nevoie de 6 luni în care ai plătit contribuții la sistemul de asigurări sociale de sănătate. Îți recomandăm să suni la Casa de Asigurări de Sănătate și să prezinți cazul tău.

 • AvatarGina zice

  Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea situatie. In data de 04.08.2020 am fost internata in spital, pe 05.08.2020 mi s-a facut operatia de nefrectomie. La externare am primit doua cm, cod indemnizatie 01, cm initial 04.08.2020-31.08.2020, cm prelungire 01.09.2020-02.09.2020. In urma controlului medical din data de 03.09.2020 mi sa dat un al trei-lea cm prelungire 03.09.2020-18.09.2020. La locul de munca, mi se refuza cm nr 3 pe motiv ca la data acordarii cm trebuia sa fie 02.09.2020 nu 03.09.2020
  Intrebarea mea este, daca cm nr trei poate fi considerat cm initial chiar daca am acelasi cod diagnostic 137, sau ce as putea sa fac in aceasta situatie?

  • Bună, Gina,

   Te sfătuim să suni la Casa de Asigurări de Sănătate și să prezinți situația ta pentru a te ghida.

  • AvatarDuma Ramona zice

   Bună, am și eu o întrebare, eu m-am reîntors din concediu de creștere a copilului și aș vrea să-mi iau concediu medical din cauza sarcinii,as vrea sa știu daca concediu medical o sa-mi fie plătit după 2 luni de muncă.

   • Bună, Ramona,

    Din informațiile noastre, pentru concediul medical ai nevoie de 12 luni de cotizare. Cel mai bine este să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarCarpov Daniel zice

    Buna ziua!
    Se poate întrerupe concediul medical,daca mi sa oferit un nou loc de munca pe care l-am acceptat.Cum pot proceda.
    Multumesc!

    • Bună, Daniel,

     Trebuie să discuți cu medicul de familie, să vezi dacă îți poate da un alt certificat de concediu medical și cu angajatorul – să-l anunți că încetezi colaborarea. E posibil să vrea și perioadă de preaviz care va avea loc după terminarea concediului medical.

   • AvatarMaria zice

    Da se poate,dar ai nevoie de adeverinta de la AJPIPS cu sumele acordate sa se poata stabili baza de calcul.

 • AvatarDani Chifor zice

  Buna ziua,
  va rog frumos sa ma lamuriti : sunt in concediu medical si o sa am un examen de promovare ) lucrez la stat ) , pot intrerupe legal concediul , am si zile de concediu de odihna, se poate intrerupe medicalul , sau ce variante am ca sa ma pot prezenta la acel examen ? Va multumesc, toate cele bune !!

  • Bună, Dani,

   Este nevoie să verifici normele instituției de stat în care lucrezi, care fac referire la acest aspect sau să discuți cu o persoană din departamentul legal.

   • AvatarIrimeaș Andreea zice

    Bună ziua. Am o întrebare. Dacă am fost în concediu de risc de anu trecut din 20 iunie si in 30 decembrie am nascut. Angajatorul nu mio platit concediile.Am trimis un email la casa județeană de asigurări de sănătate si mi-au raspuns.Au zis sa intreb angajatorul că bani iau virat angajatorului. Angajatorul a zis că nu a primit nici un bani.Unde ar trebuie să merg.

    • Bună, Andreea,

     Ar trebui să faci o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă care poate veni să investigheze situația la angajator. Și un avocat în dreptul muncii te poate îndruma în acest caz.

 • AvatarMoldovan Daniel zice

  Concediul medical pentru cancer, poate fi primit pentru o perioada 1,5 ani și după împlinirea vârstei de pensionare sau se acordă doar până la împlinirea vârstei de pensionare?

  • Bună, Daniel,

   Medicul expert al asigurărilor sociale este cel care decide prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator ori pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.
   Concediul medical se acordă până la împlinirea vârstei de pensionare.

 • AvatarAngi zice

  Buna ziua,

  As dori sa stiu daca pot beneficia de concediul de odihna, dupa o luna de risc maternal.
  Adica, sa merg o luna pe risc, de pe risc sa trec pe concediul de odihna, iar din concediul de odihna sa intru pe prenatal.

  Multumesc pt raspuns.

  • Bună, Angi,

   Îți recomandăm să discuți acest aspect cu angajatorul. Nu există o prevedere legală în această privință.

 • AvatarIoana zice

  Buna ziua ,sunt însărcinată in 29 saptamani acum,de la 26 saptamani am hotărât ca nu mai pot sa merg la munca si am vorbit cu ginecologul sa-mi dea un medical,am avut internare o zi pentru niște investigații și 16 zile de concediul medical..ca sa ajung la cele 30 săptămâni, imi mai trebuiau 2 săptămâni de concediu, asa ca am apelat la medicul de familie care nu a putut sa-mi decât 10 zile (de luni pana vineri fără sa-mi acopere și weekend-ul)
  Ma poate afecta cu ceva la munca?
  Eu am pierdut o sarcina acum 2 ani ,eram însărcinată in 3 luni,acum am zis sa nu mai risc și sa stau sa ma protejez..

  • Bună, Ioana,

   Te bucuri de protecția maternității la locul de muncă. Dacă ai comunicat în avans angajatorului că îți vei lua aceste zile de concediu medical nu ar trebui să te afecteze.
   Poți citi în acest articol și despre alte drepturi de care te poți bucura în timpul sarcinii: https://cariera.ejobs.ro/insarcinata-drepturi/

 • AvatarStoian Constantin zice

  Bună ziua! Am o întrebare: dacă mă întind pe durata a 2 ani diferiți cu concediul medical (2020 și 2021) în anul 2021, când voi dori să iau din nou concediu medica, se va ține cont și de zilele de CM din acest an? Voi fi ajuns la 201 zile de CM când va începe Noul An.

  • Bună ziua,

   Vă sfătuim să solicitați mai multe detalii la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarBalauca Irina zice

  Buna ziua.Ma poate ajuta, va rog ,cineva cu un raspuns?Am 2 saptamani de cand am facut o histerectomie totala.Medicul specialist mi-a dat 21 zile concediu medical.Am un serviciu care nu cred ca il pot onora dupa 21 de zile.As vrea sa mi prelungesc concediul medical.Medicul de familie m-a informat ca nu-mi poate prelungi.De ce? Ce trebuie sa fac?

  • Bună, Irina,

   Te sfătuim să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate unde te pot îndruma. Durata de acordare a concediului medical pentru incapacitate temporară de lucru este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
   Este posibil ca această prelungire să poată fi făcută de medicul expert al asigurărilor sociale, oricum de la Casa de Asigurări de Sănătate te vor îndruma.

  • AvatarOana zice

   Buna ziua,
   Sunt angajata la 2 job-uri simultan și urmează să intru în concediu medical. La cel de al 2-lea job sunt angajata de 2 luni ( încă nu am îndeplinit stagiul minim de cotizare). Pot sa beneficiez de la primul job de plata indemnizației pt concediu iar de la al doilea sa iau salariul?
   Menționez că cel de al doilea job e online și aș putea lucra de acasa

   • Bună, Oana,

    Te sfătuim să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a afla exact ce trebuie să faci în cazul acesta și să nu supui vreunui risc indemnizația de maternitate de la primul job.

 • AvatarAlupoaie Doinita zice

  Bună ziua numele meu este Doina si sufăr de atacuri de panica, anxietate, depresie si sunt in concediu medical pana pe data de 27 noiembrie 2020 iar doamna doctor care mi-a dat concediu mia zis ca imi dă în continuare începând cu data de 2 dec 2020 întrebare mea este ca zilele de 28,29,este weknd iar 30 si 1 sunt zile libere de la stat daca eu am această întrerupere imi dăunează daca asi vrea să mă pensionară pe caz de boala.Multumesc astept raspunsul

  • Bună, Doina,

   Te sfătuim să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate. În mod normal cele 4 zile de întrerupere nu ar trebui să impacteze pensionarea pe caz de boală.

   • AvatarAlin zice

    Bună ziua eu lucrez în două locuri de muncă.
    am lucrat 3 ore la primul loc de muncă și după 3 ore lucrate am avut un accident minor și am mers la medic și am optinut concediu medical eu în ziua respectivă am mers cu concediul la lucru la primul loc de muncă și al doilea loc de munca menționez că în ziua respectivă trebuia să merg și al doilea loc de muncă.
    Mia comunicat primul loc de muncă că nu sunt plătite 3 ore de lucru. Eu am lucrat 3 ore.
    Puteți sa îmi spuneți dacă e legal cu 3 ore lucrate.

    • Bună, Alin,

     Fiecare oră de muncă trebuie plătită. Poți face o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

   • AvatarOli zice

    Buna ziua, întrebarea mea este, daca ai un angajat care lucrează 2 ore pe zi si a fost in concediu medical tu poti recupera bani de la FNUASS

    • Bună ziua,

     Din informațiile noastre, ar trebui să primiți banii de la FNUASS, atât timp cât pentru respectivul angajat se plătesc contribuții pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate este în măsură să vă ofere mai multe informații.

   • AvatarRadi maria zice

    Buna ziua ,am o nelamurire in legatura cu tatal meu el o fost angajat la cineva dar el isi platea la stat din bani lui si acu 5 luni a facut infart si a intrat in concediu medical ,dar angajatorul nu ii da bani deoarece a zis ca statul nu il plateste ,si ca el are datori la stat ce as putea sa fac in situatia asta

    • Bună, Mihaela,

     Poți face o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul în care locuiești. De asemenea, contactează Casa de Asigurări de Sănătate pentru a vedea ce bani îi revin în situația actuală.

 • AvatarOli zice

  Buna ziua, întrebarea mea este, daca ai un angajat care lucrează 2 ore pe zi si a fost in concediu medical, tu poti recupera bani de la FNUASS daca el lucrează in alta parte 8 ore?

  • Bună ziua,

   Ar trebui să verificati acest aspect cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarTeodora Dineci zice

  Buna, sunt Teo,
  lucrez cu norma intreaga la un angajator si de curand mi-am luat un job part-time in alta parte. Am un concediu medical Cod indemnizatie 51, cod diagnostic 064(Covid).
  As vrea sa stiu daca de la societatea unde sunt angajata part-time de o luna, deci nu am stagiu de cotizare, beneficiez de plata Concediului sau nu.
  Multumesc.

  • Bună, Teodora,

   Având în vedere codul de indemnizație ar trebui să primești concediu medical de carantină. Acesta se acordă și angajaților fara stagiu de cotizare de cel puțin 6 luni la sistemul de asigurări sociale, valoarea acesteia fiind de 100% din salariul brut.

 • AvatarELENA MITOCARU zice

  Buna ziua, un angajat poate beneficia in acceasi luna si de concediu medical si de concediu de odihna? Va intreb deoarece in anul 2020 m-am angajat in luna martie, iar din septembrie 2020 am intrat in concediul medical pentru sarcina si lauzie si nu am mai avut concediu de odihna.

  • Bună, Elena,

   Sigur, un angajat poate avea în aceeași lună și concediu medical, și concediu de odihnă. Este dreptul tău. Însă e nevoie să discuți cu angajatorul astfel încât să fie ok pentru ambele părți.

 • AvatarAnca Florica Borsos zice

  Buna ziua! Ma numesc Borsos Anca ,angajata la SC CORDISMED SRL cod fiscal 23613543.Pe data de 1.01.2020 am nascut de urgenta la 6 luni datorita unor complicatii. Am intrat in concediu medical,dar fiindca firma la care lucram era in insolventa nu mi-au platit cele 126 zile de medical,doar le-au inregistrat.Mi-au spus ca imi vor vira banii cand primesc de la CNAS dar firma ii deja in faliment cu toate conturile blocate.
  Cum pot sa recuperez banii?Am toate copiile de pe certificatele medicale si cu extrasul de cont pot dovedii.Dosarul pt indemnizatie nu am putut sa il depun mai repede fiind in spital 3 luni. Cum pot afla daca banii au fost virati la firma,ca sa ii recuperez?De un an de zile ma chinui sa imi rezolv problema si in zadar…trebuie sa existe o solutie.
  Multumesc pt eventualul raspuns!

  • Bună, Anca,

   Înțelegem situația. Singura instituție care te poate ajuta în acest caz este Casa de Asigurări de Sănătate. Ar fi bine dacă ar putea să meargă cineva din familie la un sediu CAS cu toate documentele pe care le ai.

 • AvatarSimona zice

  Buna seara am și eu o întrebare. Dacă am medical de la specialist cu un anumit cod diagnostic și în urma intervenției chirurgicale mi se schimba cod diagnostic medicalul se ia în considerare în prelungire la primul cod?

  • Bună, Simona,

   Te sfătuim să prezinți cazul tău reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarOana zice

  Buna ziua. Având sarcina cu probleme, comisia mi-a acordat prelungirea celor 183 zile de medical cu încă 60 De zile de medical pe
  Coșul 01. Astăzi, am Fost sunată de catre Hr sa îmi comunice sa fac ceva in privința medicalelor pentru cele 60 de zile pentru ca statul nu le-a dat banii pe motivul ca nu se prelungește medicalul pe codul 01 după cele 183 zile. Precizez ca de 1 luna sunt in prenatal și urmează sa intru in luna a 2 a de prenatal. Ce as putea eu sa fac in aceasta situație?

  • Bună, Oana,

   Este nevoie să te adresezi CAS, să iei legătura cu membrii comisiei care ți-au dat prelungirea medicalului.

 • AvatarDani zice

  Buna ziua. In urma unui accident pe durata deplasarii la locul de munca am ajuns la urgente cu o fractura la glezna; am primit de acolo un concediu medical cu cod indemnizatie 06, iar la primul control de dupa cod 01. Desi am informat medicul ca este locul de munca implicat si ar trebui cod indemnizatie 02 acesta mi-a spus ca nu poate sa-mi dea cu acest cod (02) fara formularul FIAM de la inspectoratul teritorial de munca. Mai dureaza pana obtin acest formular, dosarul la ITM nefiind inca finalizat, iar medicul mi-a spus ca nu este nici o problema si ca se poate schimba codul de indemnizatie la o data ulterioara (cand am acel formular). Este corect cum spune domnul doctor ?

  • Bună, Dani,

   Un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate te poate consilia în acest caz. Sunt, probabil, anumite proceduri pe care medicii trebuie să le respecte.

 • AvatarDiana zice

  Buna ziua!

  Daca intru la 1 septembrie in concediu medical de maternitate, mai pot incheia cu data de 1 octombrie un CIM nou si sa intru in concediu medical din prima zi de munca?

  Multumesc mult pentru raspuns!

 • AvatarIulia TR zice

  Buna,

  Concediul medical de carantina , cod 07, este platit acum cu 100% si nu necesita stagiu de cotizare.

Leave a Reply