• 12 Apr. 2024
 • 18 min

Concediul medical: când și cum îl iei

concediu medical

Ți s-a întâmplat să te îmbolnăvești și să te gândești că n-ai cum să lipsești de la job? Ei bine, să știi că ai dreptul la concediu medical în astfel de situații. În acest articol vei afla care e procedura necesară pentru a cere concediu medical, cu cât ești plătit și cine suportă costurile, precum și numărul de zile libere la care ai dreptul.

 

WhatsApp Channel

 

Concediul medical este un drept legal la care poți apela atunci când ești în incapacitate temporară de muncă. Dacă este un drept legat, asta înseamnă că angajatorul nu ți-l poate refuza. De aceea, este important să știi că există mai multe tipuri de concedii medicale, iar valoarea lor este cuprinsă între 75% din salariul brut și 100%. De regulă, afli mai multe despre ele atunci când ai nevoie, însă noi ne-am gândit să-ți aducem informațiile utile, deprinse din legile parcurse și din experiența noastră. Descoperă pas cu pas care sunt cele mai noi prevederi legale referitoare la concediu medical, dar și răspunsul la întrebările specifice care pot apărea când vrei să-l iei.

Concediile medicale sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018. În Ordonanța de Urgență sunt menționate condițiile în care poți lua concediu medical, tipurile de concedii medicale, stagiile de cotizare, precum și durata pentru care poți primi concediile medicale. Iată o sinteză a celor mai importante informații din OUG, precum și a completărilor recente care au fost aduse Ordonanței 158/2005.

Iată cele mai importante subiecte pe care le vom aborda în acest articol:

 

Noutăți concediu medical. Concedii cu plata CASS sau scutite de această plată

Guvernul a aprobat în ședința din 11 aprilie 2024 ordonanța de urgență care aduce clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate (CASS), precizând codurile de indemnizații de concedii medicale pentru care urmează să fie reținută contribuția de asigurări sociale de sănătate, și anume: cod 01 (Boală obișnuită), cod 07 (Carantină) și cod 10 (Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru).
Vor scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate indemnizațiile de concediu medical la care au dreptul persoanele care se afla în concediu pentru maternitate, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, pentru boli oncologice (neoplazii), HIV/SIDA, TBC, afecțiuni cardiovasculare, arsuri grave (marii arși), urgențe medico-chirurgicale etc.

 

Cine poate beneficia de concediu medical. Prevederi legislative

OUG 158/2005 prevede categoriile de persoane care pot beneficia de concediu medical:
(1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

C. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.

(2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Citește și despre concediu fara plata!

 

Tipuri de concediu medical

Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii sunt:

1. Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Este plătit 75% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare sau cu 100% dacă este vorba de urgențe medico-chirurgicale, neoplazii, tuberculoză, SIDA sau boală infectocontagioasă din grupa A.

Ce trebuie să știi despre concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă:
 • Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:
  A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, cu excepţia indemnizaţiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020;
  B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:
  a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
  b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2);
  c) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020.
 • Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire.
 • Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
 • Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP,  împreună cu CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.
 • Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
  a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
  b) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
  c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.

De reținut!  Potrivit art 32, alin (1) din OUG 158/2005: „indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se suportă de către angajator sau din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de incapacitate”.

 

2. Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă

Se acordă exclusiv pentru accidente de muncă sau boli profesionale. Acestea sunt plătite cu 80% din media veniturilor salariului brut din ultimele șase luni anterioare incidentului sau de 100% dacă este vorba de urgențe medico-chirurgicale.

Ce trebuie să știi despre concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă

 • Pentru a preveni îmbolnăvirile sau pentru a te recupera poți beneficia:
  a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
  (1) Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă.
  (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.
  (3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre baza de calcul stabilită conform art. 10 şi venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă, fără a depăşi 25% din baza de calcul.
  b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;
  Indemnizația de carantină, cod 07, este plătită cu 100% din salariul brut și nu necesită stagiu de cotizare.
  Potrivit DSP București, dacă ești confirmat pozitiv, cu Covid, trebuie să mergi pentru evaluare la medicul de familie sau la medicul specialist, care este în măsură să-ți spună  perioada în care ar trebui să stai izolat. Tot de la medicul de familie sau specialist poți primi şi concediul medical, potrivit OUG nr. 158/2005 cu modificările și completările ulterioare. Astfel, concediul medical se acordă acum doar pentru cei infectați cu COVID-19,  care sunt în izolare, dar nu și pentru cei carantinați pentru că sunt contacți direcți. Certificatele de concediu medical se eliberează de medicul de familie care are în evidență persoana infectată astfel:
 • pentru persoanele nevaccinate, care nu au trecut prin boală sau cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, vor primi concediu medical pentru o perioadă de șapte zile;
 • persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimile 90 de zile, vor primi concediu medical pentru o perioadă de cinci zile.

În cazul în care ai rămas că anumite simptome după Covid, iar reluarea activității nu poate fi posibilă, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă poate fi prelungit de medicul de familie, însă fără ca durata cumulată a concediilor medicale să depășească 28 de zile calendaristice în ultimul an.

c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

(1) Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă, pe baza biletului de trimitere, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
(2) Tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă se desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale, în funcţie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape.
(3) În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul curant.
(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează în unităţi sanitare specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
(5) După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare, asiguraţii sunt supuşi reexaminării medicale, în funcţie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurărilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, după caz, recomandă reluarea activităţii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate.
(6) Plata indemnizaţiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îşi îndeplineşte obligaţia de a urma şi de a respecta programul individual de recuperare.
(7) Controlul recomandărilor medicului specialist şi al programului individual de recuperare, precum şi respectarea acestora de către asigurat se realizează de către organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurări de sănătate.
Costurile tratamentului balnear, precum şi cele ale acţiunilor de recuperare a capacităţii de muncă, prevăzute la art. 18 lit. c), se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.

 

3. Concediul și indemnizația de maternitate

Este plătit cu 85% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Ce trebuie să știi despre concediul și indemnizația de maternitate:

 • Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, timp în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.
 • Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.
 • Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.
 • Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.
 • Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 • De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora, iar indemnizaţia se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie.

 

4. Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

Este plătit cu 85% din veniturile brute.

Ce trebuie să știi despre concediul de îngrijire a copilului bolnav:

 • Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
 • În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 18 ani.
 • Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare de cel puțin 6 luni în ultimul an la sistemul public de asigurări sociale.
 • Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de OUG 158/2005 pentru acordarea acestora şi asiguratul care, în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost daţi în plasament.
 • Persoanele prevăzute în art. 27 din OUG 158/2005 beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.
 • Certificatele de concediu medical prevăzute pot fi eliberate persoanelor în drept, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I sau unei alte persoane împuternicite de către acestea în acest sens și pot fi transmise medicului pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
 • Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din OUG 158/2005 se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate prevăzută la art. 271 alin. (2) şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz.  Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (11) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate prevăzută la art. 271 alin. (2).
 • Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
 • Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (11), art. 26, din OUG 158/2005 se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

5. Concediul și indemnizația de risc maternal

Este plătit cu 75% din salariul brut.

Ce trebuie să știi despre concediul de risc maternal:

 • Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de cotizare.
 • Indemnizaţia se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Coduri concedii medicale plătite

Este important de știut că există mai multe coduri de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate. În funcție de situația ta medicală, medicul va alege unul sau mai multe coduri, iar tu poți verifica în tabelul de mai jos care este valoarea indemnizației pentru fiecare cod. Reține: Codurile de indemnizație sunt diferite de codurile de boală.

Cod indemnizație    Concediu pentru Indemnizatie (% din salariul brut)
01 Boala obisnuita 75%
02 Accident in timpul deplasarii spre sau de la locul de munca 80-100%
03 Accident de munca 80-100%
04 Boala profesionala 80-100%
05 Boala infectocontagioasa din grupa A 100%
06 Urgenta medico-chirurgicala 100%
07 Carantina 100%
08 Sarcina si lauzie 85%
09 Ingrijire copil bolnav cu varsta pana la sapte ani sau copil cu handicap, pana la varsta de 18 ani 85%
10 Reducerea cu ¼ din timpul de lucru Pana la 25%
11 Trecerea temporara in alta munca Pana la 25%
12 Tuberculoza 100%
13 Boala cardiovasculara 75%
14 Neoplazii, SIDA 100%
15 Risc maternal 75%

*În septembrie 2021 a apărut Ordinul 1909/2021 care aprobă modelului unic al certificatului de concediu medical, în care se precizează că după codul de indemnizatie 15 “Risc maternal” se introduce un nou cod de indemnizaţie, codul 16, cu următorul cuprins: 16. Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare …. 100%”

 

Stagiul de cotizare pentru concediu medical

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG 158/2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, conform articolului 7 din OUG 158/2005.

În articolul 8 din OUG 158/2005 se precizează că stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate se constituie din însumarea perioadelor:

 • pentru care s-a achitat contribuția pentru concedii și indemnizații de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru șomaj;
 • pentru care s-a achitat contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3) din OUG 158/2020
 • pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuţiei potrivit art. 3 alin. (2) din OUG 158/2005

(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care:

a) asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior;
d) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
d1) persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislaţiei interne a unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituţia competentă la care acestea au fost asigurate anterior.

Nu este nevoie de stagiu de cotizare pentru:

 • concediul de risc maternal
 • urgențe medico-chirurgicale,
 • tuberculoză,
 • boli infectocontagioase din grupa A,
 • neoplazii
 • SIDA
  *Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Cum poți obține concediu medical

Este important ca mai întâi să discuți cu managerul tău și să-i explici situația medicală în care te afli și faptul că ai nevoie de concediu medical. Ulterior, colegii din departamentul de resurse umane vor completa o adeverință de plătitor (cu excepția urgențele medico-chirurgicale sau bolilor infecto-contagioase din grupa A), disponibilă și pe site-ul cnas.ro, care să ateste calitatea ta de asigurat și să menționeze numărul de zile de concediu medical pe care le-ai avut în ultimele  12/24 de luni (dacă este cazul). Pe baza acestei adeverințe, dar și a diagnosticului stabilit, medicul îți va elibera certificatul de concediu medical.

Cine eliberează certificatul de concediu medical

 • medicul primar;
 • medicul de familie – acestea poate acorda certificate de concediu medical cu durata de 1-14 zile, în una sau mai multe etape;
 • medicul specialist din ambulatoriu de specialitate sau spital;
 • orice medic care a încheiat o convenție în acest sens cu o Casă de Sănătate și are autorizație de liberă practică.

Este bine să știi că certificatele de concediu medical se completează și se eliberează la data la care are loc consultația medicală, medicul menționând numărul zile de concediu medical,  dar și codul de indemnizație. Poţi obţine certificat de concediu medical la o dată ulterioară, însă numai pentru luna în curs sau luna anterioară celei în care te prezinţi la medic. Iată situaţiile:

 • în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
 • pentru perioada de internare în spital;
 • pentru aparat gipsat, la scoaterea gipsului numai de către medicul ortoped sau chirurg;
 • situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
 • în cazul îmbolnăvirii în străinătate;
 • în caz de carantină;
 • pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice;
 • în caz de deces al beneficiarului sau, după caz, al pacientului cu afecţiuni oncologice;
 • în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, potrivit legii;
 • în cazul unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5);
 • pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice;
 • pentru supravegherea şi îngrijirea copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării.

Poți solicita certificatul medical și în format electronic.

Cum se calculează indemnizația pentru concediul medical

Să luăm exemplul unui angajat care are salariul minim brut pe țară de 3.000 lei și îşi ia concediu medical pentru 12 zile calendaristice, ce cuprind 10 zile lucrătoare. Suma de 3.000 lei este împărţită la 22 zile lucrătoare, iar plata pentru o zi înseamnă 136,36 lei . Remuneraţia pentru concediul medical va fi calculată astfel: 136,36 lei x 10 zile x 100%/85%/80% sau 75%.

Cine plătește concediul medical

Calculul şi plata indemnizaţiilor prevăzute de OUG 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.
Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului (angajatorului)  până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.
(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:
a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;
b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) Casa de Asigurări de Sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32.

Când nu se mai face plata indemnizațiilor

Plata indemnizațiilor poate înceta în diferite situații, începând cu ziua următoare celei în care:

 • a) beneficiarul a decedat;
 • b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor;
 • c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată convenţie de asigurări sociale;
 • d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat;
 • d^1) pacientul cu afecţiuni oncologice a decedat.

Pentru a-ți fi mai ușor în obținerea concediului medical, îți prezentăm în continuare întrebările și răspunsurile, strânse din experiența noastră și a cititorilor noștri, pe această temă:

Întrebări concediu medical

Dacă nu sunt angajat, dar vreau să fiu asigurat pentru concedii medicale, cum procedez?

Te poți asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Ordonanței de Urgență 158/2005, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, încheiat la Casa de Asigurări de Sănătate.

Care este durata concediului medical pentru incapacitate temporară de lucru?

Durata de acordare a concediului medical pentru incapacitate temporară de lucru este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist, până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

În cazul în care nu m-am recuperat după cele 183 de zile de concediu medical, ce variante am?

În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul primar sau medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate. Medicul expert al asigurărilor sociale este cel care decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activităţii în raport cu pregătirea profesională ori pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii Publice.

Am avut două concedii medicale pentru afecțiuni diferite în aceeași lună. Cine face plata acestora?

În situaţia în care în aceeaşi lună ți se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere între ele, plata se suportă conform art. 12 din OUG 158/2005 de angajator și de Casa de Asigurări de Sănătate.

Ce se întâmplă dacă sunt nevoit să iau concediu medical în timpul concediului de odihnă?

Codul Muncii menţionează în articolul 145, alineatul 5) că în situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav. Când nu este posibil, urmează ca zilele de concediu de odihnă neefectuate să fie reprogramate. Angajatorul este obligat să acorde concediu de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care te-ai aflat în concediu medical.

Care sunt prevederile legale dacă intru în concediu medical în perioada de preaviz?

În această situaţie, perioada de preaviz se suspendă, iar angajatorul va plăti concediul medical, în baza certificatului medical, până la finalizarea concediului. Preavizul va fi reluat când angajatul va reveni la birou.

Ce se întâmplă dacă angajatorul este nevoit să închidă activitatea, iar eu sunt în concediu medical?

În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile la concediile medicale, care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate, unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie, potrivit OUG 158/2005.

Sunt însărcinată și compania unde lucram și-a închis activitatea, iar eu mi-am pierdut statutul de angajată. Mai beneficiez de indemnizație de maternitate?

În cazul în care ești însărcinată și ți-ai pierdut statul de angajată din motive neimputabile ție, dacă naști în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat, indemnizaţia se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie, potrivit art. 23, alineatul 2 din OUG 158/2020.

Sunt salariat și am grijă de un bolnav cu afecțiuni oncologice. Pot lua concediu medical?

Poí beneficia de concediu medical. Legea nr 24/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevede:

Art. 1
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

d1) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice;”.

2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 7
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d1) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.”

3. După articolul 30 se introduce un nou capitol, capitolul V1, cuprinzând articolele 301-303, cu următorul cuprins:

(1) Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist.

(2) Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul prevăzut la alin. (1) numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament.

(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

(4) În fiecare an în care primeşte concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de consiliere psihologică clinică. De aceleaşi drepturi beneficiază şi pacientul cu afecţiuni oncologice. În situaţia pacientului cu afecţiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz.

(5) Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a modifica protocolul oncologic pentru a include costurile necesare aferente în Programul naţional de oncologie.

Pentru acordarea acestui concediu medical, ai nevoie de stagiu minim de asigurare de șase luni în ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se acordă. În OUG 158/2005, articolul 8, sunt detaliate perioadele care pot constitui stagiul de cotizare.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din OUG 158/2005.

Pentru eliberarea unui astfel de CM, salariatul trebuie să primească din partea angajatorului o adeverință din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă, pentru îngrijirea copilului bolnav sau de risc maternal, după caz, avute în ultimele 12/24 de luni. În plus, salariatului i se va cere, din partea medicului care va elibera CM-ul, și acordul pacientului oncologic de a fi însoțit de către acesta la intervențiile sau tratamentele de specialitate.

Legea 24/2022 stabilește că durata de acordare a concediului medical este de maximum 45 de zile calendaristice într-un interval de un an pentru un pacient. În situația în care salariatul trebuie să îngrijească mai mulți pacienți oncologici din familie, această limită se aplică fiecăruia dintre ei.

Cine îmi va plăti concediu medical dacă lucrez la mai mulţi angajatori?

Articolul 33 din OUG 158/2005 face referire la asigurații care lucrează la mai mulți angajatori: Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare.

Așadar, dacă îți desfășori activitatea în paralel la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile pentru concediile medicale vor fi achitate numai de către angajatorii unde sunt îndeplinite condiţiile de stagiu.

Sintagma „după caz” diferenţiază angajatori numai în raport cu îndeplinirea stagiului minim de cotizare. Prin urmare, indemnizaţiile pentru concediile medicale pot fi achitate numai de către angajatorul/angajatorii unde asiguratul a îndeplinit stagiul minim de cotizare de 6 luni şi numai în raport cu veniturile realizate la acest angajator.

În cazul în care îndeplinești stagiul de cotizare la ambii angajatori, e nevoie să ceri două exemplare originale ale certificatului de concediu medical.

Ca excepție de la această regulă, ordinul comun MS/CNAS nr. 670/131/2023 stabilește că “pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice şi îşi desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toţi angajatorii, iar indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de fiecare angajator”.

Tot în cazul profesorilor, dacă le încetează contractele individuale de muncă şi încheie alte contracte individuale de muncă cu mai mulţi angajatori care adunate completează norma didactică, indemnizaţia aferentă certificatului de concediu medical va fi plătită de fiecare angajator în parte.

Este important să reții că plata contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale de sănătate te ajută în situația în care, din motive medicale, nu poți lucra. Concediul medical nu impune condiția de a fi angajat, precum concediul de odihnă, iar normele legislative sunt prietenoase și în situația în care, din motive care nu țin de tine, ți-ai pierdut statutul de angajat. Așteptăm să ne povestești cum a fost experiența ta în obținerea concediului medical și ce situații ai întâmpinat.

 

Surse:

http://www.casan.ro/cassv//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Legislatie/2021/OUG_158_2005.pdf

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/76513

https://lege5.ro/Gratuit/geydonbuga4da/legea-nr-24-2022-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate

http://www.casan.ro/casdb/post/type/local/modificari-legislative-privitoare-la-concediile-medicale.html

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-cadrul-edintei-guvernului-romaniei-din-11-aprilie-2024

 

 

 

 

Ți-a plăcut articolul despre concediul medical? Citește și:

Ce drepturi ai în concediu de odihnă și în alte tipuri de concedii

Concediu prenatal 2024 – tot ce trebuie să știi

A fost util articolul? 76
concediu medical
 • AvatarSorim zice

  Bună seara as dori și eu un răspuns.
  Soția a fost în concediu de boala 127 zile înainte cu o săptămână sa se termine concediul de boala s-a inbolnavit fetita de doi anișori.
  Intrebare: poate sa meargă mai departe în concediu medical pentru copil?

  • AvatarErdei Alexandra zice

   Bună dimineața! Dacă am fost în concediu medical 150 de zile pentru fractura bimaleolara dreaptă cu deplasare, în cât timp pot sa iau concediu medical din nou?
   Dacă rămân însărcinată pot sa îmi iau risc maternal și apoi sa întru în prenatal, post natal și apoi în concediu de creștere a copilului 2 ani?
   Mulțumesc!

   • Bună, Alexandra,

    Îți recoamndăm să ceri un punct de vedere oficial de Casa de Asigurări de Sănătate.

    • AvatarZamfirescu Dragoș zice

     Legea concediului medical pe cod 04 privind boala profesională ar trebui să fie mai clară, fiindcă pacientul care pleacă de la medic cu concediu medical de 100% și îl depune la locul de muncă (contabilitate/financiar) ,angajatorul are dreptul ,ca marjă, să-l încadreze cu 80% și 100% fără a deține vreo competență profesională în domeniul medical, ba se pot crea ,și fără a putea fi dovedite, discriminări între angajații cu concedii medicale de 100% fiindcă nimeni nu face analiza, consultarea între beneficiarii de concedii dacă li se acordă în mod egal la fel gradul de plată pentru afecțiunea medicală identică, egală ca grad de suferință! Criteriul angajatorului se face pe ochi frumoși în aceea marjă de 80 și 100% la cei cu cod 04 pe boală profesională, legea ar trebui amendată, reformată, reformată mai clar și decizia finală la aceea diferență între 80 și 100% să o facă un doctor în drept

    • AvatarBadea Gheorghe zice

     Lucrez la o firmă din pitesti SC KARILSA DEI CONSTRUCTION SRL Sunt în concediu medical din 14 noiembrie 2023 și acum sunt în concediu medical Patronul nu-mi plătește medicalul Ce pot face să îmi iau banii
     Mulțumesc

   • AvatarBălașa Giorgi zice

    Bună ziua, sunt în concediu medical cu diagnosticul de tuberculoza multi drog rezistenta din data 29 06 2020, menționez că mai am până la 28 02 2022 concediu medical, eu am încasat până acum de la angajator suma de 1500. Ce pot sa fac eu în situația aceasta,? Angajatorul motivează că firma va recupera banii aceștia în doi sau trei ani de la stat

    • Bună ziua,

     Vă recoamndăm să solicitați îndrumarea unui avocat specializat în dreptul muncii.

     • AvatarMăgureanu zice

      Daca de pe data de 24.02.2023 nu am primit concediu medical ce pot face pentru a putea lua acest concediu medical

     • Bună, Mioara,

      Avem nevoie de mai multe informații pentru a-ți putea răspunde. Medicul de familie nu ți-a acordat concediul medical?

    • AvatarAlexa Voichița zice

     Bună ziua spunetim vă rog frumos dacă am 119 zile lucrate din data de 10.10.2022 până la ora actuală lucrez cu contract de muncă dar m-am îmbolnăvit și am primit concediu medical 14 zile și la firmă unde lucrez nu vrea să îmi plătească concediul medical pe motiv că nu am 126 de zile firma mi-a arătat că am numai 119 zile lucrate la ei ce pot să fac eu in cazul ăsta mulțumesc frumos

     • Bună, Voichița,

      Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarNicolita Marioara zice

    Ma numesc Nicolita Marioara sotul meu a avut concedii medicale ianuarie 2023 martie 2023 pe 7 martie a murit ,avea 6 luni lucrate in ultimile 12 luni,,nuci pana in prezent nu i sa platit concediu meducal,patronul da vina pe cas,si invers,a murit suspect de cancer pulmonar,mai sunt sperante sa imi plateasca cineva concediu meducal ,totusi a cotizat la cas 27 ani, va rog mai am sperante la acesti bani in memoria sotului meu multumesc mult

    • Bună, Marioara,

     Angajatorul ar trebui să plătească concediile medicale. Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii care te poate ghida în acest sens.

    • AvatarGalutiu Mariana zice

     Ptr reconstrucție mamara cu țesut propriu câte zile de medical beneficiez și ce cod de boala ar trebui sa primesc?

   • AvatarBadea Gheorghe zice

    Lucrez la o firmă de construcții din pitesti din 20 septembrie Din data de 14 noiembrie sunt în concediu medical. Patronul nu-mi plătește medicalul, unde Ce pot face să îmi iau banii pe medical și cind Ma forțează să-mi dau demisia motivul că nu îmi plătește medicalul

    • Bună, Gheorghe,

     Ne pare rău să auzim de această situație! Poți face o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă Pitești. De asemenea, îți recomandăm să discuți și la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a afla dacă banii au fost virați angajatorului.

  • AvatarIlola Vasile zice

   Bună ziua. Pana luna asta am fost în concediu medical pentru TBC ganglionar. Mi-am pierdut cardul de sănătate și nu mi-a mai dat C.M.,fiind obligatoriu cardul de sănătate , fiind nevoita sa merg la serviciu. Întrebarea este daca de luna viitoare poate sa mai imi prelungeasca C.M pe același cod cu aceeași boala?
   Multumesc!

   • Bună,

    Îți recomandăm să discuți cu medicul de familie. Acesta este în măsură să decidă acordarea concediului medical, în funcție de starea ta de sănătate. În locul cardului de sănătate poți obține o adeverință de la CAS.

   • AvatarAna S. zice

    Buna ziua,
    Am lucrat in anul 2022 la trei angajatori. Din ianuarie pana in luna iulie, apoi iulie august la al doilea. Am făcut o pauza din luna august pana p 4 noiembrie 2022. Din 4 .11.2022 lucrez si din pacate am fost internată în spital săptămâna ce a trecut. Mi se va plăti concediul medical? Cine va elibera adeverințele cu stagiile de cotizare?

    • Bună, Ana,

     Stagiul de cotizare pentru concediul medical este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, conform articolului 7 din OUG 158/2005. La CAS (Casa de Asigurări de Sănătate) ai o evidență a stagiilor de cotizare.

     • AvatarFlori zice

      Buna seara ,
      Sunt in următoarea situație : sunt angajata din data de 18.10.2022 pana in prezent si sunt însărcinată ,as dori sa stiu daca beneficiez de concediu de risc maternal plătit deoarece angajatorul spune ca nu se poate ca trebuie sa ai cel putin 6 luni lucrate !
      De asemenea as dori sa ma informați in legătura cu următoarea: Am avut concediu medical pentru copil si însoțitor copil emis de medicul din spital iar angajatorul din nou spune ca nu se plătește deoarece nu am cotizația 6 luni , este corect ! Cum ma sfătuiți sa procedez?

     • Bună, Flori,

      Pentru concediul de risc maternal nu ai nevoie de stagiu de cotizare.
      Pentru concediul medical stagiul minim de cotizare este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, conform articolului 7 din OUG 158/2005.

      Nu este nevoie de stagiu de cotizare pentru:
      – concediul de risc maternal
      – urgențe medico-chirurgicale,
      – tuberculoză,
      – boli infectocontagioase din grupa A,
      – neoplazii
      – SIDA
      *Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

     • AvatarMaria zice

      Buna ziua.
      Se poate elibera concediu medical pentru ziua de duminica daca ma prezint la medic luni?

     • Bună, Maria,

      Concediul medical se acordă retroactiv. Duminica este zi de lucru pentru tine, prevăzută în contractul de muncă?

    • AvatarCorina zice

     Buna ziua ,tatăl meu a fost operat la ambii ochi și are 26 zile de concediu ,șeful nu este în tara si a suspendat activitatea pentru o perioada, are concediu și adeverință cu durata concediului de la contabila firmei, și in tot acest timp nu a fost plătit deloc …unde putem merge pentru a recupera banii pe concediu? Va rog frumos sa ma ajutați cu un răspuns

     • Bună, Corina,

      Puteți merge la Casa de Asigurări de Sănătate din orașul/județul unde locuiți.

  • AvatarNina zice

   Sotul a fosy operat de adenocarciom colon are 2 luni de cand este angajat are dreptul la concediu medical, mulțumesc frumos

   • Bună, Nina,

    În acest caz, soțul are dreptul la concediu medical fără să aibă stagiu de cotizare. Concediul se va plăti cu 100% din salariul brut.

    • AvatarPaun Stefan Adrian zice

     După câte luni vin bani

     • Bună, Ștefan,

      Banii pe concediul medical ar trebui să-i primești în ziua de salariu.

 • AvatarGina zice

  Buna ziua îmi cer scuze fica mea lucrează la o firma in ultimile zile de a intra în vacanță de Crăciun a avut gripa. A la medicul de familie i sa dat concediul medical pt 2zile a trimis firmei poza cu acel concediu din care a aflat că nu poate fi platit acel concediu i sa spus că nu are o anumită vechime as dori să-mi spuneți cum se procedează și dacă este corect ce ia spus

  • AvatarTomoni Valerică zice

   Dacă am avut m-ai mult de trei zile de concediu medical firma poate să nu îmi de-a avansul,

  • AvatarStefan zice

   Bună ziua!
   Soția mea este momentan în CCC dar peste doua luni trebuie sa fie internata pentru o intervenție chirurgicala. Eu ca tata pot beneficia de concediu medical pentru a avea grija de copil pe perioada respectiva cât este internata soția mea în spital?
   Multumesc!

   • Bună, Ștefan,

    Discută cu medicul de familie dacă poate da acest concediu. O altă variantă este să iei o lună de concediu paternal, dar trebuie întrerupt concediul de creștere copil al mamei.

    • AvatarAtodiresei Ana Maria zice

     Bună ziua.sunt în cm după o operație de hernie de disc.am dus cm locul de munca da mi sa zis ca nu mi se plătește deoarece am doar 4 luni de când m-am angajat.se poate face ceva în legătură cu asta.

     • Bună, Ana Maria,

      Tot ceea ce poți face este să discuți la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a vedea situația contribuțiilor tale la sănătate.

 • AvatarRadu zice

  Buna ziua, eu acum sunt in medical 2 saptamani , sunt internat la spital.Dupa medical vreau sa merg sa-mi dau demisia de la munca.O sa platesc zilele de concediu medical cat am fost in spital?Asa am inteles.Va rog un raspuns urgent.Multumesc

  • AvatarSerbu Aurelian Lucian zice

   Nu am lucrat concomitent în ultimele 6 luni și nu am stagiu de cotizare decât 4 luni acum Pam avut o intervenție chirurgicala cardiaca și de la firmă nu mă plătesc unde ar trebui să mă duc său ce aș putea face am acumulat 45zile medicale

   • Bună, Aurelian,

    Te poți adresa Casei de Asigurări de Sănătate, de care aparține medicul tău de familie.

  • AvatarSircuta Gelu zice

   Bună ziua.
   In cat timp trebuie anuntata angajatirul de catre angajat ca este in concediu medical.
   Sunt din 20 11 3023 in concefiu medicsl .
   Azi am.fost anuntat telefonic ca mi sa incetat contractul.de munca.
   Am trimis pe whataao poza cu certificatul.mefical azi.
   Urmand sa timit prin posta originalul.
   Pot fi concefiat ?
   Multumesc

   • Bună,

    Angajatorul trebuie anunțat în 24 de ore de la data primirii concediului medical sau dacă este în weekend, în prima zi lucrătoare, conform art. 81, alin 1 din Norma de aplicare a prevederilor OUG 158/2005.

 • AvatarAlina zice

  Bună ziua în cazul în care am fost operată de fiere în olanda și trebuie să stau 6 săptămâni în concediu medical și vreau sa plec acasă dar fabrica la care lucrez nu îmi da voie dar eu tot plec, ce se poate întâmpla?

 • AvatarDăncilă Mironel zice

  Concediu medical e impozabil???

 • AvatarFlorina zice

  Buna.
  Dacă în concediul medical am cele 2 zile libere ( lucrez in ture si nu am tot tipul cele 2 zile libere in weekend)
  Concediul medical a fost de 5 zile luni- vineri, iar eu am fost libera joi si vineri. Cele 2 zile libera mi se vor da sambata si duminica?
  Sau nu voi mai beneficia de ele?
  Multumesc

 • AvatarViorel zice

  dacă ești în concediu medical poti sa mergi in cursa cu camionu?

  • AvatarDana zice

   Buna ziua!
   Va rog sa ma ajutati in luarea unei decizii.
   Sunt insarcinata in saptamana 26,din 1 aprilie sunt in concediu risc maternal deoarece lucrez in sistemul sanitar si datorita pandemiei ,de la protectia muncii mi-au facut raport medical si mi-au zis sa stau acasa pt ca lucram cu pacienti infectati.Pe data de 29 iulie mi se termina concediul de risc.Eu m-ai am 52 de zile de concediu de odihna.Cum imi este in avantaj sa imi iau cele 52 de zile de concediu pana nasc si dupa cele 126 de zile de concediu maternal? E mai bine sa ima iau doar cele 42 de zile de postnatal? Concediul de odihna e mai bine platit decat prenatalul,avand in vedere ca eu in lunile anterioare am fost in risc maternal?
   Vă mulțumesc!

   • Bună, Dana,

    Este o decizie bună să iei concediul de odihnă de 52 de zile până intri în concediul de maternitate. Vei primi salariul net pe care l-ai lua dacă ai merge la serviciu, iar concediul de risc maternal nu te afectează.
    Concediul de maternitate (126 de zile) îl poți lua integral după ce naști, e dreptul tău. În calculul indemnizației de maternitate va intra și valoarea concediului de risc maternal, acesta fiind 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni.

    • AvatarOana zice

     Bună seara! Care este cea mai bună soluție, sa iei c.o înainte de concediu prenatal sau concediu de risc? Modifica cu mult concediu de risc, suma pe care o primim în ccc?

     • Bună, Oana,

      Pentru concediul de risc, indemnizația se calculează astfel 75% din salariul brut din care se scade și CAS 25%.
      Concediul de odihnă este plătit în mod normal, ca și cum ai merge la job.
      Este important să-ți faci un calcul pe câștigurile tale. Noi spunem că este mai avantajos să iei concediu de odihnă înainte de concediul prenatal.

   • AvatarViorica zice

    Buna , avem dreptul sa calatorim in strainatate in timpul concediului medical?
    Ce reguli se aplica cetatenilor romani cu dubla cetatenie, au dreptul sa ceara opinia unui specialist din tara unde are cetatenie fara sa aduca documente justificative privind calatoria in strainatate.multumesc

    • Bună, Viorica,

     Îți recomnadăm să soliciți informații la Ministerul Afacerilor Externe.

 • AvatarDascalu Tatiana zice

  Buna ziua,am si eu o intrebare:in zilele care sunt recuperatorii se ia in calcul concediul nedical?

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua! Am si eu o întrebare. Dacă sunt in concediu medical diagnosticata cu tuberculoză și am contractul pe nedeterminat,se poate sa ma de-a afară de la munca find in concediu medical?

  • Bună, Andreea,

   Dacă ai anuntat angajatorul de sarcina ta și ai contract de muncă pe perioadă nedeterminată, anagajtorul nu te poate concedia, chiar dacă ești în concediu medical – este dreptul tău să iei acest concediu.

   Conform articolului 60 din Codul Muncii:
   (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
   a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
   b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
   c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
   d) pe durata concediului de maternitate;

   • AvatarMaria zice

    Buna seara! Sunt gravidă in 16 saptamani,medicul specialist mi a dat scrisoare ptr risc maternal , cât timp o sa dureze toată procedura, sa primesc raspunsul de la angajator?in timpul acesta cat astept raspunsul de la angajator pot sa mi iau concediu medical? In cazul in care sunt in concediu medical si primesc raspunsul ptr cel de risc ,se va anula medicalul? Sau se va da cel de risc din ziua următoare de cand se termina concediul medical? Va multumesc!

    • Bună, Maria,

     Aceste informații depind de ritmul de lucru al angajatorului. Discută aceste aspecte cu el. În ceea ce privește concediile și modul în care le poți lua, discută cu medicul de familie și întreabă și la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarAndreea Damian zice

  Buna ziua!Eu acum sunt in concediu de creste a copilului (împlinește 2 ani pe 23 August) si sunt din nou insarcinata in 6 saptamani.De la serviciu mi-ai cerut sa imi dau demisia in conditiile in care eu nu am inceput munca,lucru pe care nu l-am facut.Am inteles ca nu au voie sa ma dea afara de la serviciu,dar întrebarea mea este daca pot intra in concediu de risc maternal din concediu de creștere a copilului fara sa mai merg la serviciu?Mentionez ca si cu prima sarcina am avut probleme si am fost in concediu de risc maternal din saptamana 12…Va mulțumesc!

  • Bună, Andreea,

   Concediu de risc maternal se acordă în situații mai speciale și depinde de întoarcerea ta la locul de muncă. Procedura este aceasta:

   Este nevoie ca angajatorul să realizeze un raport de evaluare privind protecția maternității la locul de muncă. În acest raport sunt descrise condițiile de muncă (cât timp lucrezi, unde lucrezi, dacă faci efort, dacă există expunere la agenți chimici și biologici, viruși). De asemenea, sunt identificate condițiile de muncă care ar putea pune în pericol sănătatea ta. Angajatorul este obligat ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului să ia măsurile recomandate de medicul de medicină a muncii, în concordanță cu dispozițiile art. 9 din OUG 96/2003, privind protecția maternitații la locurile de muncă. Medicul de medicină a muncii poate cere modificarea condițiilor tale de muncă, modificarea orarului sau repartizarea la un alt loc de muncă. În cazul în care angajatorul nu face aceste modificări, din motive justificate în mod obiectiv, ai dreptul să ceri concediu de risc maternal.

 • AvatarManea Lucian zice

  Buna ziua,

  Sunt angajat de 1 luna si jumatate cu contract de munca cu durata de 4h/zi.
  Zilele trecute am avut un accident casnic, cu incapacitate temporara de munca.
  Mi s-a recomandat de medicul specialist chirurg (nefiind internat) concediu medical cel putin pana la scoaterea firelor(10 zile).
  Am anuntat angajatorul despre CM si am fost informat ca nu pot beneficia de acesta .Este legal?
  Am cercetat si am descoperit ca nu a fost achitat pe numele meu contributia catre CASS in tot acest timp.
  Cum trebuie sa procedez, tinand cont ca nu o sa fiu platit pentru perioada de CM?

  Multumesc anticipat!

  • Bună, Lucian,

   Dacă ești angajat cu contract de muncă, angajatorul trebuia sa plătească această contribuție pentru tine. Întreabă și ceilalți colegi dacă le-a fost plătită această contribuție. Cel mai bine este să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii și să te adresezi și Inspectoratului Teritorial de Muncă.

 • AvatarNegru Marius zice

  Buna ziua!
  Am si eu o intrebare.
  Eu sunt angajat in baza unui contract cu minim pe economie,am medical pe codul 14,o problema oncologica,medicalul fiind de 100%,cat ar trebui sa iau ca si salariu pe medical intr-o luna de zile?
  Multumesc frumos!

  • Bună, Marius,

   Pentru codul 14, concediul medical este 100% din salariul brut, ceea ce înseamnă că vei primi salariul brut.

   • AvatarAlex zice

    Bună seara, D.na Steluta, din salariul brut nu se retine nim ic?

    • Bună, Alex,

     Din informațiile noastre nu se reține nimic. De exemplu, dacă un concediu medical este plătit cu 100% din brut, atât vei lua. Te sfătuim ca înainte de a lua un concediu medical să întrebi toate detaliile la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarDaniel zice

      Buna ziua , in 2019 in august mi am rupt piciorul si am avut concediu medical 90 zile , nici pana in ziua de azi nu au intrat banii de medical la firma unde am lucrat . Multumesc

     • Bună, Daniel,

      Ia legătura cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarIon Gheorghe zice

      Am 70 ani și eram angajat pt că nu am vechimea necesară. Am doar 14 ani și 6luni.Am fost un an în concediu medical cod 13.pt infarct celebral. Mai nou trebuie sa ma operez pe cord deschis pt baypas. Mai am dreptul la concediu medical?

     • Bună ziua,

      Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii Publice, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.
      De reținut: Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
      a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu acordul Ministerului Sănătăţii.

      Este important să vă interesați la CNAS cât poate fi prelungit concediul medical în cazul dvs.

 • AvatarMuscalu zice

  Bună ziua dacă am fost în indemnizație creștere copil și mam întors mai devreme la muncă cu 3 luni și aș avea acum 5 luni de când lucrez am dreptul la concediul medical Ajutați-mă cu un rasp va rog

  • AvatarMuscalu zice

   Ajutați-mă cu un rasp va rog ca medicul de familie spune ca tresa am 6 luni

  • Bună,

   Pentru concediu medical este nevoie de 6 luni în care ai plătit contribuții la sistemul de asigurări sociale de sănătate. Îți recomandăm să suni la Casa de Asigurări de Sănătate și să prezinți cazul tău.

 • AvatarGina zice

  Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea situatie. In data de 04.08.2020 am fost internata in spital, pe 05.08.2020 mi s-a facut operatia de nefrectomie. La externare am primit doua cm, cod indemnizatie 01, cm initial 04.08.2020-31.08.2020, cm prelungire 01.09.2020-02.09.2020. In urma controlului medical din data de 03.09.2020 mi sa dat un al trei-lea cm prelungire 03.09.2020-18.09.2020. La locul de munca, mi se refuza cm nr 3 pe motiv ca la data acordarii cm trebuia sa fie 02.09.2020 nu 03.09.2020
  Intrebarea mea este, daca cm nr trei poate fi considerat cm initial chiar daca am acelasi cod diagnostic 137, sau ce as putea sa fac in aceasta situatie?

  • Bună, Gina,

   Te sfătuim să suni la Casa de Asigurări de Sănătate și să prezinți situația ta pentru a te ghida.

  • AvatarDuma Ramona zice

   Bună, am și eu o întrebare, eu m-am reîntors din concediu de creștere a copilului și aș vrea să-mi iau concediu medical din cauza sarcinii,as vrea sa știu daca concediu medical o sa-mi fie plătit după 2 luni de muncă.

   • Bună, Ramona,

    Din informațiile noastre, pentru concediul medical ai nevoie de 12 luni de cotizare. Cel mai bine este să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarCarpov Daniel zice

    Buna ziua!
    Se poate întrerupe concediul medical,daca mi sa oferit un nou loc de munca pe care l-am acceptat.Cum pot proceda.
    Multumesc!

    • Bună, Daniel,

     Trebuie să discuți cu medicul de familie, să vezi dacă îți poate da un alt certificat de concediu medical și cu angajatorul – să-l anunți că încetezi colaborarea. E posibil să vrea și perioadă de preaviz care va avea loc după terminarea concediului medical.

     • AvatarBumbu Ionuț zice

      Buna ziua,sunt bolnav de TBC și sunt angajat cu contract pe perioada de 3 luni.as vrea să știu dacă luna ce vine îmi expira contractul cine îmi plătește concediul medical in cazul in care firma la care lucrez nu îmi mai prelungește contractul?

     • Bună, Ionuț,

      Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate îți pot oferi îndrumări în acest caz.

   • AvatarMaria zice

    Da se poate,dar ai nevoie de adeverinta de la AJPIPS cu sumele acordate sa se poata stabili baza de calcul.

    • AvatarVasile zice

     Bună seara, Dacă am doar 3 Luni de când lucrez și am contract pe perioadă determinată și am făcut o ruptură de menisc medicalul se plătește sau nu? Mulțumesc

     • Bună, Vasile,

      Concediul medical se plătește în această situație. Îți recomandăm să obții și un punct de vedere oficial de la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarDani Chifor zice

  Buna ziua,
  va rog frumos sa ma lamuriti : sunt in concediu medical si o sa am un examen de promovare ) lucrez la stat ) , pot intrerupe legal concediul , am si zile de concediu de odihna, se poate intrerupe medicalul , sau ce variante am ca sa ma pot prezenta la acel examen ? Va multumesc, toate cele bune !!

  • Bună, Dani,

   Este nevoie să verifici normele instituției de stat în care lucrezi, care fac referire la acest aspect sau să discuți cu o persoană din departamentul legal.

   • AvatarIrimeaș Andreea zice

    Bună ziua. Am o întrebare. Dacă am fost în concediu de risc de anu trecut din 20 iunie si in 30 decembrie am nascut. Angajatorul nu mio platit concediile.Am trimis un email la casa județeană de asigurări de sănătate si mi-au raspuns.Au zis sa intreb angajatorul că bani iau virat angajatorului. Angajatorul a zis că nu a primit nici un bani.Unde ar trebuie să merg.

    • Bună, Andreea,

     Ar trebui să faci o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă care poate veni să investigheze situația la angajator. Și un avocat în dreptul muncii te poate îndruma în acest caz.

   • AvatarYasmina zice

    Bună ziua am și eu o întrebare dacă mă întorc la lucru când fetița face doi anișori primele șase luni beneficiez de concediu medical în caz că se îmbolnăvește Mulțumesc anticipat

    • Bună, Yasmina,

     Dacă revii la job, te bucuri de toate drepturile tale ca angajat, prin urmare și de concediu medical.

 • AvatarMoldovan Daniel zice

  Concediul medical pentru cancer, poate fi primit pentru o perioada 1,5 ani și după împlinirea vârstei de pensionare sau se acordă doar până la împlinirea vârstei de pensionare?

  • Bună, Daniel,

   Medicul expert al asigurărilor sociale este cel care decide prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator ori pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.
   Concediul medical se acordă până la împlinirea vârstei de pensionare.

 • AvatarAngi zice

  Buna ziua,

  As dori sa stiu daca pot beneficia de concediul de odihna, dupa o luna de risc maternal.
  Adica, sa merg o luna pe risc, de pe risc sa trec pe concediul de odihna, iar din concediul de odihna sa intru pe prenatal.

  Multumesc pt raspuns.

  • Bună, Angi,

   Îți recomandăm să discuți acest aspect cu angajatorul. Nu există o prevedere legală în această privință.

 • AvatarIoana zice

  Buna ziua ,sunt însărcinată in 29 saptamani acum,de la 26 saptamani am hotărât ca nu mai pot sa merg la munca si am vorbit cu ginecologul sa-mi dea un medical,am avut internare o zi pentru niște investigații și 16 zile de concediul medical..ca sa ajung la cele 30 săptămâni, imi mai trebuiau 2 săptămâni de concediu, asa ca am apelat la medicul de familie care nu a putut sa-mi decât 10 zile (de luni pana vineri fără sa-mi acopere și weekend-ul)
  Ma poate afecta cu ceva la munca?
  Eu am pierdut o sarcina acum 2 ani ,eram însărcinată in 3 luni,acum am zis sa nu mai risc și sa stau sa ma protejez..

  • Bună, Ioana,

   Te bucuri de protecția maternității la locul de muncă. Dacă ai comunicat în avans angajatorului că îți vei lua aceste zile de concediu medical nu ar trebui să te afecteze.
   Poți citi în acest articol și despre alte drepturi de care te poți bucura în timpul sarcinii: https://cariera.ejobs.ro/insarcinata-drepturi/

 • AvatarStoian Constantin zice

  Bună ziua! Am o întrebare: dacă mă întind pe durata a 2 ani diferiți cu concediul medical (2020 și 2021) în anul 2021, când voi dori să iau din nou concediu medica, se va ține cont și de zilele de CM din acest an? Voi fi ajuns la 201 zile de CM când va începe Noul An.

  • Bună ziua,

   Vă sfătuim să solicitați mai multe detalii la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarBalauca Irina zice

  Buna ziua.Ma poate ajuta, va rog ,cineva cu un raspuns?Am 2 saptamani de cand am facut o histerectomie totala.Medicul specialist mi-a dat 21 zile concediu medical.Am un serviciu care nu cred ca il pot onora dupa 21 de zile.As vrea sa mi prelungesc concediul medical.Medicul de familie m-a informat ca nu-mi poate prelungi.De ce? Ce trebuie sa fac?

  • Bună, Irina,

   Te sfătuim să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate unde te pot îndruma. Durata de acordare a concediului medical pentru incapacitate temporară de lucru este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
   Este posibil ca această prelungire să poată fi făcută de medicul expert al asigurărilor sociale, oricum de la Casa de Asigurări de Sănătate te vor îndruma.

  • AvatarOana zice

   Buna ziua,
   Sunt angajata la 2 job-uri simultan și urmează să intru în concediu medical. La cel de al 2-lea job sunt angajata de 2 luni ( încă nu am îndeplinit stagiul minim de cotizare). Pot sa beneficiez de la primul job de plata indemnizației pt concediu iar de la al doilea sa iau salariul?
   Menționez că cel de al doilea job e online și aș putea lucra de acasa

   • Bună, Oana,

    Te sfătuim să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a afla exact ce trebuie să faci în cazul acesta și să nu supui vreunui risc indemnizația de maternitate de la primul job.

  • AvatarHuidan Elena zice

   Dacă am luat concediu medical două zile și două zile am fost liberă și iar am luat mă poate da afara de la muncă sau poate să fi absent nemotivat?

   • Bună, Elena,

    Dacă ai documente pentru concediul medical și zilele libere sunt conform contractului de muncă, angajatorul nu te poate pune absent nemotivat.

 • AvatarAlupoaie Doinita zice

  Bună ziua numele meu este Doina si sufăr de atacuri de panica, anxietate, depresie si sunt in concediu medical pana pe data de 27 noiembrie 2020 iar doamna doctor care mi-a dat concediu mia zis ca imi dă în continuare începând cu data de 2 dec 2020 întrebare mea este ca zilele de 28,29,este weknd iar 30 si 1 sunt zile libere de la stat daca eu am această întrerupere imi dăunează daca asi vrea să mă pensionară pe caz de boala.Multumesc astept raspunsul

  • Bună, Doina,

   Te sfătuim să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate. În mod normal cele 4 zile de întrerupere nu ar trebui să impacteze pensionarea pe caz de boală.

   • AvatarAlin zice

    Bună ziua eu lucrez în două locuri de muncă.
    am lucrat 3 ore la primul loc de muncă și după 3 ore lucrate am avut un accident minor și am mers la medic și am optinut concediu medical eu în ziua respectivă am mers cu concediul la lucru la primul loc de muncă și al doilea loc de munca menționez că în ziua respectivă trebuia să merg și al doilea loc de muncă.
    Mia comunicat primul loc de muncă că nu sunt plătite 3 ore de lucru. Eu am lucrat 3 ore.
    Puteți sa îmi spuneți dacă e legal cu 3 ore lucrate.

    • Bună, Alin,

     Fiecare oră de muncă trebuie plătită. Poți face o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

   • AvatarOli zice

    Buna ziua, întrebarea mea este, daca ai un angajat care lucrează 2 ore pe zi si a fost in concediu medical tu poti recupera bani de la FNUASS

    • Bună ziua,

     Din informațiile noastre, ar trebui să primiți banii de la FNUASS, atât timp cât pentru respectivul angajat se plătesc contribuții pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate este în măsură să vă ofere mai multe informații.

   • AvatarRadi maria zice

    Buna ziua ,am o nelamurire in legatura cu tatal meu el o fost angajat la cineva dar el isi platea la stat din bani lui si acu 5 luni a facut infart si a intrat in concediu medical ,dar angajatorul nu ii da bani deoarece a zis ca statul nu il plateste ,si ca el are datori la stat ce as putea sa fac in situatia asta

    • Bună, Mihaela,

     Poți face o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă din județul în care locuiești. De asemenea, contactează Casa de Asigurări de Sănătate pentru a vedea ce bani îi revin în situația actuală.

 • AvatarOli zice

  Buna ziua, întrebarea mea este, daca ai un angajat care lucrează 2 ore pe zi si a fost in concediu medical, tu poti recupera bani de la FNUASS daca el lucrează in alta parte 8 ore?

  • Bună ziua,

   Ar trebui să verificati acest aspect cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarTeodora Dineci zice

  Buna, sunt Teo,
  lucrez cu norma intreaga la un angajator si de curand mi-am luat un job part-time in alta parte. Am un concediu medical Cod indemnizatie 51, cod diagnostic 064(Covid).
  As vrea sa stiu daca de la societatea unde sunt angajata part-time de o luna, deci nu am stagiu de cotizare, beneficiez de plata Concediului sau nu.
  Multumesc.

  • Bună, Teodora,

   Având în vedere codul de indemnizație ar trebui să primești concediu medical de carantină. Acesta se acordă și angajaților fara stagiu de cotizare de cel puțin 6 luni la sistemul de asigurări sociale, valoarea acesteia fiind de 100% din salariul brut.

 • AvatarELENA MITOCARU zice

  Buna ziua, un angajat poate beneficia in acceasi luna si de concediu medical si de concediu de odihna? Va intreb deoarece in anul 2020 m-am angajat in luna martie, iar din septembrie 2020 am intrat in concediul medical pentru sarcina si lauzie si nu am mai avut concediu de odihna.

  • Bună, Elena,

   Sigur, un angajat poate avea în aceeași lună și concediu medical, și concediu de odihnă. Este dreptul tău. Însă e nevoie să discuți cu angajatorul astfel încât să fie ok pentru ambele părți.

 • AvatarAnca Florica Borsos zice

  Buna ziua! Ma numesc Borsos Anca ,angajata la SC CORDISMED SRL cod fiscal 23613543.Pe data de 1.01.2020 am nascut de urgenta la 6 luni datorita unor complicatii. Am intrat in concediu medical,dar fiindca firma la care lucram era in insolventa nu mi-au platit cele 126 zile de medical,doar le-au inregistrat.Mi-au spus ca imi vor vira banii cand primesc de la CNAS dar firma ii deja in faliment cu toate conturile blocate.
  Cum pot sa recuperez banii?Am toate copiile de pe certificatele medicale si cu extrasul de cont pot dovedii.Dosarul pt indemnizatie nu am putut sa il depun mai repede fiind in spital 3 luni. Cum pot afla daca banii au fost virati la firma,ca sa ii recuperez?De un an de zile ma chinui sa imi rezolv problema si in zadar…trebuie sa existe o solutie.
  Multumesc pt eventualul raspuns!

  • Bună, Anca,

   Înțelegem situația. Singura instituție care te poate ajuta în acest caz este Casa de Asigurări de Sănătate. Ar fi bine dacă ar putea să meargă cineva din familie la un sediu CAS cu toate documentele pe care le ai.

 • AvatarSimona zice

  Buna seara am și eu o întrebare. Dacă am medical de la specialist cu un anumit cod diagnostic și în urma intervenției chirurgicale mi se schimba cod diagnostic medicalul se ia în considerare în prelungire la primul cod?

  • Bună, Simona,

   Te sfătuim să prezinți cazul tău reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarMăgureanu zice

    Bună ziua am fost concediu medical până pe data de 23.02.2023 și de atunci până azi cam 14 zile se poate sa mi se de-a concediu medical din urmă nu am putut ajunge sa iau se mai poate da in continuare?

    • Bună, Mioara,

     Da, ți se poate da concediu medical retroactiv, doar pentru luna trecută.

 • AvatarOana zice

  Buna ziua. Având sarcina cu probleme, comisia mi-a acordat prelungirea celor 183 zile de medical cu încă 60 De zile de medical pe
  Coșul 01. Astăzi, am Fost sunată de catre Hr sa îmi comunice sa fac ceva in privința medicalelor pentru cele 60 de zile pentru ca statul nu le-a dat banii pe motivul ca nu se prelungește medicalul pe codul 01 după cele 183 zile. Precizez ca de 1 luna sunt in prenatal și urmează sa intru in luna a 2 a de prenatal. Ce as putea eu sa fac in aceasta situație?

  • Bună, Oana,

   Este nevoie să te adresezi CAS, să iei legătura cu membrii comisiei care ți-au dat prelungirea medicalului.

 • AvatarDani zice

  Buna ziua. In urma unui accident pe durata deplasarii la locul de munca am ajuns la urgente cu o fractura la glezna; am primit de acolo un concediu medical cu cod indemnizatie 06, iar la primul control de dupa cod 01. Desi am informat medicul ca este locul de munca implicat si ar trebui cod indemnizatie 02 acesta mi-a spus ca nu poate sa-mi dea cu acest cod (02) fara formularul FIAM de la inspectoratul teritorial de munca. Mai dureaza pana obtin acest formular, dosarul la ITM nefiind inca finalizat, iar medicul mi-a spus ca nu este nici o problema si ca se poate schimba codul de indemnizatie la o data ulterioara (cand am acel formular). Este corect cum spune domnul doctor ?

  • Bună, Dani,

   Un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate te poate consilia în acest caz. Sunt, probabil, anumite proceduri pe care medicii trebuie să le respecte.

  • AvatarAniculesei zice

   Bună ziua. Dacă un pacient care face proceduri de recuperare timp de 10 zile lucrătoare și cere concediu medical doar pt 4 zile prima. data 28-31 martie apoi spune ca vrea medical și pt zilele ramase de tratament dar fără data de 1 ca a fost la servici cum procedez ? Pot sa I dau un alt concediul inițial pe zilele ramase ? Adică sa nu fie un concediu incontinuare deoarece nu vrea sa fir di pe data de 1 aprilie zi în care a fost postat la munca ?

 • AvatarDiana zice

  Buna ziua!

  Daca intru la 1 septembrie in concediu medical de maternitate, mai pot incheia cu data de 1 octombrie un CIM nou si sa intru in concediu medical din prima zi de munca?

  Multumesc mult pentru raspuns!

 • AvatarIulia TR zice

  Buna,

  Concediul medical de carantina , cod 07, este platit acum cu 100% si nu necesita stagiu de cotizare.

  • Bună, Iulia,

   Mulțumim pentru notificare! Am făcut update-ul.

   • AvatarAna zice

    Buna ziua,
    Concediu medical intial cod 06, apoi concediu medical in continuare pe cod 01 și apoi in continuare pe cod 13. Este corect?

    • Bună, Ana,

     Pentru succesiunea concediilor, îți recomandăm să ceri un punct de vedere oficial de la Casa de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarBinder Carmen zice

    Bună ziua am o întrebare legata de concediu medical, eu dacă am avut anul trecut în august împlinite 90 zile acumulate toate ,după cat timp as mai putea beneficia de un concediu medical dacă timp de 8 luni eu am lucrat și cotizat ,va mulțumesc

    • Bună, Carmen,

     Ai dreptul la maximum 183 de zile de concediu medical pe an, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. Nu există o prevedere legală conform căreia trebuie să existe o anumită perioadă între cele două concedii medicale.

 • AvatarAlexandra PASTINA zice

  BUNA ZIUA! DACA O PERSOANA A FOST IN IZOLARE, CAT TIMP ARE LA DISPOZITIE SA SE PREZINTE LA MEDIC PT CONCEDIU MEDICAL, SE POATE DUCE SI DUPA 2 SAPTAMANI SA PRIMEASCA RETROACTIV?

  • Bună, Alexandra,

   Acestea sunt prevederile: *) Conform art. 78^2 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătăţii nr.
   414/2020, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

  • AvatarGraure Lidia zice

   Bună ziua!
   Sunt in concediu medical de aproape un an de zile, având mielom multiplu,mă încadrez la codul 14, plată 100%.
   Pentru luna decembrie 2023,am sesizat că nu mi s-au luat în calcul zilele de sărbători legale plătite, respectiv 1,25,26 decembrie.Cand am întrebat,mi s-a răspuns că programul de calcul ia în considerare doar zilele lucrătoare.
   Vă rog, dacă puteți să-mi spuneți cine ar trebui să-mi plătească aceste zile, întrucât sunt pe tot anul 2023,sau unde ar trebui să mă adresez?

   • Bună, Lidia,

    Trebuie să discuți cu angajatorul. Dacă nu se rezolvă, discută direct la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarRăduță Nicoleta zice

  Bună ziua!
  Sunt în concediu medical cu un diagnostic de cancer la sân, din luna noiembrie 2021.
  Menționez ca sunt casier la o firma de salubritate , iar din luna aprilie zona va fi preluata de un alt agent care va presta serviciul și casierii vor fi preluați de firma respectiva. Vreau sa știu dacă mai beneficiez de concediu medical în continuare, dacă ma angajez la aceast firma, care îmi spune ca va dura trei zile angajarea.
  Va mulțumesc!

  • Bună, Nicoleta,

   Îți transmitem gânduri bune. Înțelegem situația. Este important să întrebi un avocat specializat în dreptul muncii cum să procedezi în acest caz, astfel încât să poți beneficia de concediu medical.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua. C’è pot face daca angajatorul mi-a inchis contractul in ziua in care am luat concediu medical(am aflat atunci cand am fost sa duc concediul medical ca la inchis in aceiasi dimineata doar ca nu a avut chef sa imi notifiche). Mentionez ca sunt la sfarsitul perioadei de proba

  • Bună, Andreea,

   Conform Codului Muncii, (3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

   Așadar angajatorul trebuia sa-ti trimita o notificare scrisă. Concediul medical poate întrerupe perioada de probă și apoi poți reveni în această perioadă. Îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii care te poate ghida în acest aspect.

 • AvatarAdrian zice

  Buna ziua, urmeaza sa intru in concediu medical o saptamana (5 zile lucratoare) pentru ingrijirea copilului care va trece printr-o interventie chirurgicala. Am aflat insa ca acest concediu reprezinta o “suspendare a contractului de munca”. Asta va afecta vechimea / continuitatea in munca? Urmeaza sa fiu avansat si nu as vrea sa pierd aceasta posibilitate. Ar putea sa isi ia sotia concediu alternativ.
  Legea spune ca pentru promovare in invatamantul superior este nevoie de “vechime minimă de 3 ani în calitate de cadru didactic în învăţământul superior în cadrul instituţiei organizatoare a examenului de promovare”.
  Va multumesc!

  • Bună, Adrian,

   Concediul medical de 5 zile nu ar trebui să-ți afecteze avansarea. Este indicat să discuți cu membrii Inspectoratului Școlar sau ai Ministerului Educației pentru a afla exact condițiilor lor pentru promovare, având în vedere situația ta.

 • AvatarNegrei Victor Constantin Caton zice

  Buna ziua
  Din 04.01.2022 am avut concediu medical pe cod 1 pentru Ciroza
  de fapt am avut o interventie chirurgicala (ablatie) pentru hepatocarcinom
  dupa sase luni acesta a recidivat , am mers la oncolog si mi s-a dat concediu medical cod 14
  Totusi indemnizatia nu este 100% din venitul brut realizat pana in 04.01.2022.
  Este posibila calulcularea acestui concediu medical pentru perioada din ultimele 6 luni cand am fost tot in concediu medical?
  Constat ca in urma calculului facut pentru u concediu medical cu indemnizatie 100% iau tot 75% din venitul brut realizat pana in data de 01.04.2022
  Ma puteti ajuta cu un raspuns ? este corect ca noul calcul pe cod 14 sa se faca pe o perioada in care am fost in medical pe cod 1.
  Cui trebuie sa ma adresez?

  • Bună, Victor,

   Înțelegem situația. Te poți adresa Casei de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarCazacu Mariana zice

  Bună ziua, eu sunt în concediu medical pentru că am avut o intervenție chirurgicală,eu unde lucrez firma are 2 puncte de lucru și după revenirea din medical angajatorul vrea să mă trimită la al 2 punct de lucru ,prin lege are dreptul să facă asa ceva.

  • Bună, Mariana,

   Îți recoamndăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarIoana zice

  Buna ziua,
  Din data de 15.10.2021, sunt angajata la o firma cu 2h/zi pana in prezent.
  In data de 30.06.2022 m-am angajat la o firma cu 8h/zi. Pe 20 si 21 octombrie am avut nevoie sa iau concediu medical, iar acum mi se spune ca nu am dreptul la plata concediului medical pentru ca nu am destul stagiu de cotizare, desi eu aveam stagiu de cotizare de la cealalta firma de un an de zile.
  Am pus intrebari la Casa de Sanatate, la Casa de Pensii, la ITM si toti au revenit cu raspunsul ca angajatorul ( firma la care lucrez 8h/zi ) trebuie sa imi plateasca zilele de concediu medical, dar angajatorul mi-a spus ca nu poate sa il plateasca.
  Ce ati putea sa imi spuneti sa fac in acest caz? Multumesc

  • Bună, Ioana,

   Este important să afli de la angajator care este motivul pentru care nu-ți poate plăti concediul și să vorbești apoi cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarCiobanu Renata zice

  Buna seara,

  La terminarea color 2 ani de concediu de crestere copil, pot beneficia de concediu medical 08 sarcina si lauzie pentru o noua sarcina?

  • Bună, Renata,

   Este nevoie să fii angajată pentru a beneficia de concediu medical de sarcină și lăuzie.

   • AvatarIonela zice

    Am aproape 6 luni lucrate la o firma și acum sunt în concediul medical ptr ca am sarcina cu risc și am dus CM cu codul 08 și nu mi-l plătește dar înainte de asta am avut și din spital concediu tot cu rosu și nu mia plătit nimik este normal?

 • AvatarAlina zice

  Bună.
  Va rog sa îmi răspundeți și mie la o întrebare.
  Eu lucrez în schimburi și cele 2 zile libere pe săptămână nu sunt neapărat în weekend.
  Dacă sunt în concediu medical 4 zile de luni-joi și cele 2 zile libere au foat marți și miercuri adică pe perioada co medical, voi beneficia de de cele 2 zile libere in weekend ?
  Mulțumesc

  • Bună, Alina,

   Zilele libere care-ți revin pentru munca în ture trebuie acordate independent de concediul medical.

 • AvatarIulia zice

  Buna ziua! imi puteti spune va rog daca o anagajata isi intrerupe concediul de crestere copil in primele 6 luni de zile ale bebelusului si la 2 luni dupa ce si-a inceput activitatea firma da faliment, se mai poate intoarce in concediu crestere copil pana la 2 ani? Astept cu interes raspunsul dumneavoastra. Multumesc anticipat.

  • Bună, Iulia,

   Atât timp cât îndeplinești condițiile de acordare a concediului de creștere copil, te poți întoarce în acest concediu.

 • AvatarSTEFY zice

  Buna, am si eu o intrebare cat iau ca salariu , daca am salariu brut de 3760 lei, avand in vedere ca o sa intru in concediu medical de risc incepand din luna 4 de sarcina?Multumesc.

  • Bună, Stefy,

   Concediul de risc maternal se plătește cu 75% din salariul brut din care se scade și CAS 25%. În cazul tău rezultă 2.115 lei.

   • AvatarSTEFY zice

    Multumesc din suflet pentru raspuns.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua,
  Am 2 contracte de munca , unul cu functie de baza, norma intreaga si unul cu 3 ore/luna(merg o zi pe luna si verific niste documente). Am concediu medical pentru 21 de zile, cod 01. Conform legii am inteles ca trebuie sa prezint concediul medical la toti angajatorii. La al doilea angajator indeplinesc stagiul de cotizare( sunt angajata din 2019, insa practic am 12 zile lucrate in ultimele 12 luni)?
  Mai este cazul sa prezint concediul medical la respectivul angajator? Oricum eu am apucat sa merg la serviciu in ziua programata, inainte de a primi concediul medical.

  Multumesc!

  • Bună, Andreea,

   Prezintă adeverința de concediu medical la angajatorul unde ai funcția de bază, iar la al doilea angajator cel mai corect este să întrebi dacă este cazul să aduci adeverință de concediu medical.

   • AvatarDiana Nicola zice

    Bună ziua! Sunt profesor și pe lângă orele din norma am și ore la plata cu ora. As vrea sa știu, dacă pentru concediu medical cu cod 14 trebuie sa primesc numai salariul aferent orelor din cadrul normei sau pot primi și salariul aferent orelor de la plata cu ora. Dacă trebuie sa fiu plătită și pentru orele la plata cu ora, va rog sa îmi indicați și legea, care stipulează acest lucru. Va mulțumesc!

  • AvatarRusu Constantin zice

   Bună seara, am și eu o întrebare, sint diagnosticat cu linfon non hodghin cu celule de manta stadiu 4 fac tratament și momentan ma simt bine, sint în concediu medical din sept 2023 pina în februarie 2025 după aia întru în comisie, va rog sami spuneți dacă în continuare ma simt bine pot refuza pensionarea pe caz de boala și sa continui serviciu va mulțumesc din suflet.

   • Bună, Constantin,

    Îți recomandăm să întrebi la Casa de Pensii dacă este posibil să refuzi pensionarea pee caz de boală (în cazul unei decizii a comisiei) și să continui serviciul.

 • Avatarion zice

  Buna ziua! Nepotica mea de 6 ani este racita ,cu febra si s-a dus cu ea la doctor si a cerut si concediu medical ,ca sa stea cateva zile cu ea acasa. Raspunsul doctorului de familia a fost: Nu pot sa-ti dau concediu ,ca s-a modificat legea.
  Nu a primit nici o alta explicatie. Anul trecut a primit concediu, Vreau sa stiu care lege spune ca mamele nu mai pot primi concediu medical, cand copilul lor este bolnav.
  Multumesc!

 • AvatarAna-Maria zice

  Buna ziua, am de facut o interventie chirurgicala de reconstructie osoasa la maxilar. Chirurgul nu lucreaza cu Casa de Asigurari, insa dupa interventie ma umflu tare ( am mai facut una) si durata de recuperare este de aproximativ 5 zile. Medicul de familie poate sa-mi dea pe aceea perioada de recuperare concediu medical?

  • Bună, Ana-Maria,

   Medicul de familie ar trebui să-ți dea concediu pentru acele zile de recuperare. Contează să duci o adeverință de la angajator în care să menționeze nr. de zile de concediu medical la care ai dreptul anul acesta.

 • Avatarpop vasile zice

  Am fost spitalizat, la ieșirea din spital am primit concediu medical. Nu am stat nicio zi în concediu medical, prezentându-mă de bună voie la lucru. Constituie o problemă faptul că am renunțat la concediul medical ?

  • Bună, Vasile,

   Este important să discuți cu angajatorul pentru ca situația ta să fie ok din punct de vedere administrativ.

 • AvatarDoina zice

  Sunt in concediuu medical de un an de zile pentru o afectiune oncologica. Daca dupa un an de zile de operatie, tratament si investigatii periodice refuz noile investigatii/tratamente, medicul imi poate da in continuare cele 6 luni de medical ramase, cf. legii?

  • Bună, Doina,

   Din informațiile noastre, medicul poate da concediu medical, dar nu poți fi obligată să-l iei. Îți recoamndăm să ceri un punct de vedere oficial de la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarMircea zice

  Am fost operat cod 14 ,am avut 143 zile c.m. În aprilie m-am întors la serviciu, dar nu mă simt ok. Medicul specialist care mă are în evidență îmi poate da c.m. în continuare?Din mai încolo…

  • Bună, Mircea,

   Concediul medical poate fi prelungit de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

 • AvatarPetruta zice

  Bună seara! Sunt în concediu medical cod 14, Plătit 100%. Va rog sa ma lămuriți ce se ia în calcul salariu brut(3676 lei) sau venit brut realizat(5485).Cum se calculează?

  • Bună, Petruța,

   Conform OUG 158/2005, concediile medicale se calculează ca 100% sau 75% din media veniturilor brute lunare realizate in ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

   Articolul 10
   (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B, baza de calcul al indemnizațiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă.

 • AvatarCojanu Nicolae zice

  Buna ziua,
  De ce concediul de risc maternal se acorda fara stagiu de cotizare si concediul de maternitate (sarcina si lauzie) trebuie da aibe persoana insarcinata 6 luni stagiu de cotizare? Nu ar fi mai logic sa fie invers sau si la risc maternal sa se acorde fara stagiu de cotizare si si la concediu de maternitate sa se acorde tot fara stagiu de cotizare? adica sta persoana in concediu de sarcina si lauzie 126 zile fara sa primeasca indemnizatie? si mai inainte a stat 120 zile in concediu de risc maternal si a primit indemnizatie de risc maternal? Presupunand ca persoana a ramas insarcinata dupa o perioda si avea 0.5 luni de sarcina cand s-a angajat desi inainte nu mai lucrase nicaieri.

  • Bună, Nicole,

   Referitor la stagiul de cotizare, acestea sunt prevederile OUG 158/2005. Concediul de risc maternal se acordă pentru a proteja urgent sarcina, de aceea nu există stagiul de cotizare. Pe de altă parte, indemnizația de risc maternal se ia în calcul la stabilirea indemnizației de maternitate.

 • AvatarCojanu Nicolae zice

  In cat timp poate sau trebuie sa anunte angajatorul un salariat ca a primit concediu medical ca nu scrie pe formularul de concediu medical acest lucru scrie doar ca trebuie sa anunte si sa prezinte angajatorului pana cel tarziu pe data de 5 a lunii urmatoare certificatul pentru plata; daca salariatul nu mai vine la serviciu din 3 ale lunii curente nu anunta angajatorul si nu raspunde la telefon sa spuna ce s-a intamplat si pe 5 ale lunii urmatoare vine si prezinta certificat medical pentru perioada lunii trecute ce se intampla , ca angajatorul i-a desfacut contractul de munca disciplinar ca nu a venit nici la comisia de disciplina cand a fost convocat, dar se prezinta cu certificat medical cum scrie in actul normativ in 5 ale lunii urmatoatre .Care e termenul maxim legal in care salariatul e obligat sa anunte angajatorul ca a primit certificat medical si pe ce perioada?

  • Bună ziua,

   Asiguratul are obligatia de a instiinta angajatorii cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical sau în prima zi lucratoare (daca situația a intervenit în weeekend/sărbătoare legală). Sunt prevederile stabilite de art. 81 alin.(1) din Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

 • AvatarJanina Stanescu zice

  buna ziua, am urmatoarea situatie: un salariat a adus concediu medical cod 51 cod diagnostic 064 pentru o singura zi si apoi un concediu medical in continuare cod 01 si cod diagnostic 064.
  primul e clar ca se suporta din FNUASS dar al doilea ? cum se plateste?

  • Bună, Janina,

   Îți recomandăm să întrebi cum se plătește concediul (cod 01 si cod diagnostic 064) la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • Avatarionut zice

  Buna ziua…daca mi se acorda CM pe 4 zile iar primele 2 zile de C.M sunt ultimele 2 zile din luna iar celelalte 2 sunt primele zile din luna urmatoare…mi se acorda 2 C,M pentru fiecare luna?

 • AvatarBARB COSMIN zice

  buna ziua , interesant articolul dar cred ca era f. bine daca mentionati si ce se intampla cu perioada de concediu medical ca si vechime in cartea de munca , se ia in considerare la vechime si cum , de exemplu daca am conditii speciale sau deosebite la locul de munca si iau concediu medical 7-10 zile cum se considera acea perioada in cartea de munca la calculul pensiei in viitor , multumesc si astept si aceasta problema dezbatutaa pe articole .

  • Bună, Cosmin,

   Mulțumim pentru propunere! Există un proiect de lege pentru a recunoaște anumite concedii medicale ca vechime în muncă.

   Tipurile de concediu medical care ar putea fi recunoscute ca vechime în muncă:

   perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă;
   perioada concediului pentru carantină/izolare;
   perioada concediului pentru maternitate;
   perioada concediului de risc maternal;
   perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav;
   perioada concediului pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice.

   Concediile de odihnă, de incapacitate temporară de muncă din cauza unor accidente sau boli profesionale, concediul de maternitate, concediul de paternitate, concediul de creștere a copilului, concediul de acomodare, concediul pentru îngijirea copilului bolnav sunt luate în calcul atunci când se stabilesc drepturile de pensie, potrivit legislației în vigoare.

 • AvatarDorobanțu Cristina zice

  Dacă am fost în concediu medical ,cardio ,și aici, după montare stent ,am fost o perioada bine ,am vrut sa reîncep munca ,am făcut medicina muncii ,am fost apta, dar la postul de munca nu am putut face față stresului .
  Am stat în concediu de odihna ,fiindcă nu mai pot avea concediu medical Ce sa fac

  • Bună, Cristina,

   Îți recomandăm să discuți cu medicul de familie sau cu un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate care te poate ghida în această situație.

Leave a Reply