• 5 Dec. 2023
 • 3 min

Ești la primul job? Uite cum arată un model contract individual de muncă 2024

model contract individual de munca 2023

Ai trecut de interviul de angajare, ai acceptat oferta de muncă și te întrebi ce urmează? Ei bine, între controlul de medicina muncii, care, apropo, este obligatoriu, și prima zi de lucru mai e doar un pas și anume, semnarea contractului individual de muncă. Vezi cum arată un model contract individual de muncă 2024, ca să știi care sunt aspectele relevante la care trebuie să fii atent.

În primul rând, „contractul individual de muncă (CIM) este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”, conform art. 10 din Codul muncii. Odată ce ai acceptat oferta de angajare, angajatorul are obligația de a întocmi contractul, utilizând ultimul model contract individual de muncă 2024 în vigoare. Acest document va stabili în mod clar și transparent drepturile și responsabilitățile ambelor părți și va oferi o bază solidă pentru relația de muncă ce urmează să înceapă.

 

Ce cuprinde contractul individual de muncă 2024?

Așa cum am văzut, contractul individual de muncă, ca orice contract de altfel, este rezultatul acordului dintre două părți, în cazul de față angajatorul și salariatul. Astfel, orice CIM începe cu părțile contractului și continuă cu următoarele puncte:

 • Obiectul contractului;
 • Durata contractului, care poate fi nedeterminată sau determinată și data de la care începe, adică prima zi de lucru;
 • Perioada de probă, condițiile și numărul exact de zile;
 • Locul de muncă, unde îți vei desfășura activitatea (la birou, acasă, pe teren ș.a.). Tot aici trebuie notat și dacă se asigură sau se decontează transportul de către angajator;
 • Felul muncii, adică funcția/ocupația pe care urmează să o ai, conform Clasificării Ocupațiilor din România;
 • Durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, mai simplu spus, programul tău de lucru, detaliat pe zile și ore. Tot aici se vor regăsi și informațiile cu privire la orele suplimentare, dacă este cazul;
 • Concediul, mai exact, durata concediului anual de odihnă, în raport cu perioada lucrată și numărul de zile de concediu suplimentar, dacă există;
 • Salariul de bază lunar brut. Aici facem o paranteză pentru a ne asigura că știi diferența dintre salariul net și salariul brut. Astfel, salariu net este cel pe care îl primești în mână, în timp ce salariul brut este salariul net, plus taxele și impozitele datorate statului. Tot la acest punct sunt consemnate următoarele:
 1. sporuri, de exemplu, sporul la salariu pentru munca de noapte;
 2. indemnizații, cum este cea de handicap sau cea de creștere copil;
 3. prestații suplimentare în bani și/sau modalitatea prestațiilor suplimentare în natură;
 4. dacă există alte adaosuri;
 5. data sau datele la care se plătește salariul și metoda de plată sau cum îți vei primi salariul.
 • La alte clauze sunt menționate perioadele de preaviz, în cazul concedierii, respectiv în cazul demisiei, și detaliile cu privire la desfășurarea activității în străinatate, dacă e cazul;
 • Atribuțiile postului, acestea sunt prevăzute în fișa postului anexată la contractul individual de muncă. Tot la atribuții sunt specificate și riscurile postului, bineînțeles, dacă acestea există;
 • Criteriile de evaluare, după care îți va fi evaluată activitatea profesională;
 • În ce condiții se realizează formarea profesională;
 • Condițiile de muncă, în conformitate cu prevederile legale;
 • Drepturile și obligațiile părților, ale tale ca salariat și ale angajatorului, cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă, de exemplu, obligația angajatorului de a-ți pune la dispoziție materiale igienico-sanitare, echipament individual de lucru ori de protecție etc.;

În calitate de angajat ai, în principal, următoarele drepturi:

 • dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 • dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
 • dreptul la concediu de odihnă anual;
 • dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
 • dreptul la securitate și sănatate în muncă;
 • dreptul la demnitate în muncă;
 • dreptul la formare profesională.

Tot în calitate de salariat îți revin, de regulă, următoarele obligații:

 • obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îți revin conform fișei postului;
 • obligația de a respecta disciplina muncii;
 • obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;
 • obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
 • obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
 • obligația de a respecta secretul de serviciu.

Nu doar tu ai drepturi și obligații, ci și angajatorul. Iată care sunt drepturile angajatorului:

 • să stabilească organizarea și funcționarea unității;
 • să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;
 • să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
 • să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
 • să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.

Obligațiile angajatorului merită și ele menționate, întrucât se traduc în drepturile tale. Vezi aici care sunt, în principal, obligațiile angajatorului.

 • Dispoziții finale;
 • Modul prin care pot fi soluționate conflictele în legatură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, fie pe cale amiabilă, fie prin instanță judecătorească.

Când se semnează contractul individual de muncă?

Odată acceptată oferta de angajare și cu cel puțin o zi înainte de prima zi de lucru, se încheie contractul individual de muncă între cele două părți. Contractul se semnează în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare parte.

Citește cu atenție contractul înainte să semnezi, iar acolo unde nu îți este clar, prinde curaj și cere lămuriri. Odată semnat contractul individual de muncă orice modificare adusă la CIM se face prin act adițional la contract, de exemplu, în cazul modificării programului de lucru sau a salariului.

 

Ți-a fost util articolul „Cum arată un model contract individual de muncă 2024”? S-ar putea să te intereseze și:

Știi care sunt obligațiile angajatorului conform contractului de muncă?

3 întrebări frecvente despre perioada de probă și răspunsurile la ele

A fost util articolul? 5

Leave a Reply