• 5 Aug. 2017
  • 2 min

Reglementările noi în Codul Muncii și amendarea muncii nedeclarate

OUG Codul Muncii
Autor
eJobs
eJobs Înființat în 1999, eJobs este primul portal de recrutare ... Arată mai mult

Pe data de 4 august s-a adoptat o nouă Ordonanță de urgență care înăsprește legislatura actuală pentru angajatorii care permit situații de muncă nedeclarată.

Angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, se prevede în Ordonanța de urgență de modificare și completare în Codul muncii, adoptată de Executiv în ședința din data de 4 august 2017.

 

Această reglementare creează posibilitatea verificării în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfășoară activitate la locul de muncă controlat, prin confruntarea imediată a datelor existente în documente cu cele transmise în registrul general de evidență a salariaților.

 

Modificarea în Codul muncii vizează adaptarea legislației naționale la noile provocări cu care se confruntă autoritățile, în special cele legate de fenomenul muncii nedeclarate.

 

Astfel, actul normativ reglementează situațiile care constituie muncă nedeclarată cum ar fi:

 

  • Primirea la serviciu a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
  • Primirea la serviciu a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  • Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  • Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

 

De asemenea, se înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite până în prezent, pentru încadrarea faptei ca și contravenție și creșterea cuantumului amenzii contravenționale aplicate. Totodată, inspectorii de muncă vor avea dreptul de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată.

 

De asemenea, în vederea încurajării contravenientului la conformare și la plata benevolă a amenzii contravenționale, s-a instituit posibilitatea achitării a jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului – verbal de sancționare.

 

Altă modificare stabilește că primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

A fost util articolul? 1

Leave a Reply