• 5 Nov. 2021
 • 8 min

Deducerea personală, o nouă sursă de câștig, pe lângă salariu

deducere personala

În perioada aceasta este bine să profiți de orice prevedere legală care îți poate spori câștigurile. Dacă ai un salariu brut mai mic de 1.950 de lei (valabil pentru un job part-time) sau cuprins între 1.951 lei și 3.600 de lei, poți beneficia de o deducere personala din partea statului.

Primești deducere persoala dacă ai copii, părinți sau rude în întreținere. Valoarea acesteia depinde de salariul tău, dar și de numărul persoanelor pe care le ai în întreținere. Iată ce trebuie să faci pentru a o obține.

Ce este o deducere personala?

Deducere personala înseamnă practic o sumă cu care se micșorează baza impozabilă pentru salarii, scopul fiind ca angajatul să nu mai plătească un impozit mare la stat și să rămână cu mai mulți bani în mână din salariu. Se acordă pentru fiecare lună în care un salariat înregistrează venituri impozabile, însă numai pentru veniturile din salarii care se obțin de la locul unde de muncă unde se află funcția de bază.

Citește și despre salariu brut!

 

Cine beneficiază de deducere personala?

Potrivit Codului Fiscal, aceasta se acordă angajaților care au venituri mici și persoane în întreținere.  Cele mai importante prevederi despre deducerea personala le găsești în articolul 77 din Codul Fiscal, în Legea 227/2015 și în Ordonanța de Urgență nr. 79/2017.

ART. 77  din noul Cod Fiscal – Deducere personala

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) (n.r. persoanele fizice rezidente române și persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personala, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

Beneficiază de deducere personala:

 • Angajatul cu un venit brut de cel mult 3.600 lei/lună
 • soţia/soţul acestuia
 • copiii sau alţi membri de familie
 • rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar. Din aceste venituri se exclud următoarele categorii:
  – bursele de performanță și pensiile de urmaș;
  – premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale / europene și la jocurile olimpice;
  – premiile, primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și specialiștilor în vederea atingerii obiectivelor de înaltă performanță;
  – prestațiile sociale privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
  *Este important de menționat că persoana aflată în întreținere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui întreținere se află.

Cum poți afla dacă o persoană se încadrează pentru deducere personala:

Pentru  a afla, compară veniturile pe care le obține cu suma de 510 lei.

 • În cazul realizează venituri lunare de natura pensiilor, indemnizațiilor, alocațiilor și altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana întreținută reprezintă suma tuturor drepturilor de această natură realizate într-o lună.
 • Dacă venitul sub formă de câștiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competiții, dividende, dobânzi și altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizică aflată în întreținere se determină prin împărțirea venitului realizat la numărul de luni rămase până la sfârșitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
 • Dacă persoana realizează atât venituri lunare, cât și aleatorii, venitul lunar se determină prin însumarea acestor venituri.

Venituri brute luate în considerare pentru a determina dacă o persoană poate fi luată în întreținere

 • tichetele de masă acordate;
 • tichetele cadou, dacă reprezintă avantaje salariale;
 • tichetele de creșă;
 • voucherele de vacanță;
 • veniturile asimilate salariilor (avantaje în bani sau natură);
 • veniturile brute realizate (salariu brut realizat, sporuri, indemnizații concedii de odihnă);
 • indemnizațiile brute din concedii pentru incapacitate temporară de muncă și concedii pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Citește și drepturi angajat!

Cum se calculează o deducere personala

Valoarea deducerii personale depinde de venitul brut lunar realizat și numărul de persoane în întreținere.

Pentru un venit brut între 1 lei – 1.950 lei:

Persoane în întreținere: 0 pers. => 510 lei;

Persoane în întreținere: 1 pers. => 670 lei;

Persoane în întreținere: 2 pers. => 830 lei;

Persoane în întreținere: 3 pers. => 990 lei;

Persoane în întreținere: 4 pers. sau mai multe=> 1.310 lei.

Pentru acest interval salarial 1-1.950 de lei sunt cele mai mari valori ale deducerii personale. La o analiză a tabelului de mai jos vei vedea că pentru venituri mai mari de 1.950 de lei și  numărul de persoane aflate în întreținere, valoarea deducerii personale scade. Vestea bună este că nu există condiția de a avea persoane în întreținere pentru a beneficia de deducere.

 

Persoane în întreținere

De la… la… fără pers. în întreținere 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 și peste 4 pers.
1 1950 510 670 830 990 1310
1951 2000 495 655 815 975 1295
2001 2050 480 640 800 960 1280
2051 2100 465 625 785 945 1265
2101 2150 450 610 770 930 1250
2151 2200 435 595 755 915 1235
2201 2250 420 580 740 900 1220
2251 2300 405 565 725 885 1205
2301 2350 390 550 710 870 1190
2351 2400 375 535 695 855 1175
2401 2450 360 520 680 840 1160
2451 2500 345 505 665 825 1145
2501 2550 330 490 650 810 1130
2551 2600 315 475 635 795 1115
2601 2650 300 460 620 780 1100
2651 2700 285 445 605 765 1085
2701 2750 270 430 590 750 1070
2751 2800 255 415 575 735 1055
2801 2850 240 400 560 720 1040
2851 2900 225 385 545 705 1025
2901 2950 210 370 530 690 1010
2951 3000 195 355 515 675 995
3001 3050 180 340 500 660 980
3051 3100 165 325 485 645 965
3101 3150 150 310 470 630 950
3151 3200 135 295 455 615 935
3201 3250 120 280 440 600 920
3251 3300 105 265 425 585 905
3301 3350 90 250 410 570 890
3351 3400 75 235 395 555 875
3401 3450 60 220 380 540 860
3451 3500 45 205 365 525 845
3501 3550 30 190 350 510 830
3551 3600 15 175 335 495 815

Pentru un venit brut ce depășește suma de 3.601 lei: NU se acordă deducere, indiferent de numărul persoanelor în întreținere.

 

Deducere personala pentru copiii minori. Condiții de acordare

Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului, sunt consideraţi întreţinuţi.

Copilul minor este considerat întotdeauna întreținut, cu excepția celor încadrați în muncă, indiferent dacă se află în unități speciale sanitare sau de protecție specială și altele asemenea, precum și în unități de învățământ, inclusiv în situația în care costul de întreținere este suportat de aceste unități. În acest caz eventualele venituri obținute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 510 lei lunar.

Sunt considerate persoane aflate în întreținere și militarii în termen, studenții și elevii militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile, peste vârsta de 18 ani, dacă veniturile obținute sunt mai mici sau egale cu 510 lei lunar.

 

Cui se acordă deducerea personala pentru minori

Pentru copiii minori, ambii părinți au dreptul de a beneficia de deducere personala, dar este nevoie ca aceștia să aleagă care părinte va depune actele pentru deducere personala.

Pentru copiii minori deducerea personala se acordă integral tutorelui sau unuia dintre părinți, conform înțelegerii, începând cu luna în care s-a născut copilul, dacă nașterea a avut loc în anul fiscal de referință. De asemenea, părinții români care solicită acordarea deducerii personale pentru un copil care nu are cetățenie română trebuie să solicite organului fiscal în cauză un număr de identificare fiscală pentru minor.

Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul la deducerea personala revine părintelui căruia i-a fost încredințat copilul și unuia dintre soți care formează noua familie.

Părintele căruia nu i-a fost încredințat copilul ca urmare a pronunțării unui divorț nu are dreptul la deducere personala, dar soțul din a doua căsătorie a mamei copilului, căreia i-a fost încredințat copilul poate beneficia de această deducere, potrivit înțelegerii dintre soții care formează noua familie (soțul din a doua căsătorie și mama copilului). 

De reținut: Plata unei pensii alimentare nu dă dreptul la deducere personala părintelui care o achită.

Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, în condițiile Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de a fi preluat ca persoană aflată în întreținere pentru acest copil se acordă:

a) persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul;

sau

b) unuia dintre soții care formează familia căreia i-a fost dat în plasament/încredințat copilul, în conformitate cu înțelegerea dintre aceștia.

*Pentru minorul care devine angajat/contribuabil nu se mai acordă deducere personala

Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, încadrat în muncă în condițiile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devine contribuabil și beneficiază de deducerea personala, situație în care, pentru perioada respectivă, părinții nu mai beneficiază de deducerea personala.

 

Condiții de acordare a deducerii personale

O singură deducere pentru o persoană aflată în întreținere
În cazul în care o rudă este întreţinută de mai mulţi contribuabili, este important de știut că deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.

Perioada pentru care se acordă deducere personala
Suma reprezentând deducerea personala se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

 

Cine nu se încadrează pentru deducere personala

 • Contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personala.
 • Persoanele care realizează venituri peste 510 lei lunar (cu excepția pensiilor de urmaș, care pot depăși această sumă fără a afecta deducerea) nu pot beneficia de deducere personala.
 • Persoanele care au copiii dați în plasament sau încredințați unor instituții publice sau private, precum și părinții decăzuți din drepturi nu pot beneficia de deduceri personale.
 • Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m² în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m² în zonele montane.
 • Deducerea personala nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Acte necesare pentru a obține deducerea personala


Pentru stabilirea deducerii personale, trebuie să depui la angajator

1. O declarație pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele informații:
a) datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
b) datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere (numele și prenumele, codul numeric personal).

Descarcă aici declarația pe proprie răspundere a contribuabilului

 

La copiii aflați în întreținere care nu sunt minori, la această declarație salariatul va anexa și adeverința de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soț sau declarația pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personala pentru acel copil.

 

2. Declarația pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere, cu excepția copilului minor, trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) datele de identificare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

b) datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personala corespunzătoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

c) acordul persoanei întreținute ca întreținătorul să o preia în întreținere;

d) nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere, inclusiv mențiunea privind suprafețele de teren agricol și silvic deținute, precum și declarația cu privire la desfășurarea de activități agricole, silvicultură și/sau piscicultură;

e) angajarea persoanei aflate în întreținere de a comunica persoanei care contribuie la întreținerea sa orice modificări în situația venitului realizat.

 


Descarcă aici Declarație persoane aflate în întreținere

 

3. Documentele justificative pentru persoanele aflate în întreținere:
 • certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor etc;
 • adeverința de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răspundere și altele.

Documentele vor fi prezentate în original și în copie.

Întrebari deducere personala

Am mai mulți copii minori în întreținere. Ce documente trebuie să pregătesc?

În acest caz, prezintă angajatorului următoarele documente:

1. Declarația pe propria răspundere care va conține următoarele informații: 

Numele și prenumele părintelui;

Calitatea acestuia (mamă/tată al minorului/minorilor);

Codul numeric personal al părintelui;

Numele și prenumele copiilor pentru care se acordă deducerea personala;

Codul numeric personal al fiecărui copil;

Data nașterii fiecărui copil

2. La această declarație anexează adeverința de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soț (din care să rezulte numărul și numele copiilor care sunt luați în întreținere de fiecare părinte în parte) sau declarația pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personala pentru acel copil.

Ce fac dacă acum două funcții la doi angajatori diferiți? Pot cere deduceri personale pentru ambele funcții?

Potrivit art. 77 din Codul Fiscal, deducerea personala este stabilită în funcție de venitul brut lunar din salarii realizat la funcția de bază de către contribuabil și numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia.

Cum se stabilește funcția de bază?

Legea nr. 40/2011 a elimininat prevederile din Codul Muncii referitoare la obligația salariatului de a informa angajatorul cu privire la funcția pe care o consideră de bază. Chiar dacă în mod oficial nu mai există obligația salariatului de a declara funcția de bază, este totuși important ca acesta să menționeze unde are funcția de bază, deoarece sunt aplicabile în continuare o serie de prevederi care diferențiază unitatea de bază de cea de cumul.

Astfel, art. 35 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, „în cazul cumulului de funcții, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază.

Tichetele de creșă se acordă numai la unitatea de bază;

Deducerile personale se iau în calcul numai la locul unde salariatul are funcția de bază.

Dacă lucrez cu jumătate de normă, primesc deducere?

Deducerea personală nu depinde de numărul de ore lucrate. Suma este aceeași chiar dacă angajatul are un program de lucru part-time sau full-time.

Ce trebuie să fac dacă, de exemplu, una dintre persoanele aflate în întreținere nu se mai încadrează pentru deducere personala, pentru că obține venituri peste 510 lei? Ce obligații am în relația cu angajatorul?

Dacă la un contribuabil intervine o schimbare care are influență asupra nivelului deducerii personale acordate și această schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat să înștiințeze plătitorul de venituri din salarii (angajatorul) în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.

Ce se întâmplă în cazul în care salariul îmi este redus, iar eu depun declarația pentru deducere personala cu întârziere?

În situația în care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior apariției evenimentului care modifică, în sensul majorării, nivelul acesteia, angajatorul/plătitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personala reconsiderată odată cu plata drepturilor salariale aferente lunii în care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

Când primesc deducerea personala după depunerea actelor la angajator?

În situația în care contribuabilul solicită acordarea deducerii personale pentru persoana aflată în întreținere ca urmare a situării venitului lunar al acesteia din urmă sub 510 lei lunar, plătitorul de venituri din salarii (angajatorul) va începe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana în întreținere odată cu plata drepturilor lunare ale lunii în care contribuabilul a depus documentele justificative.

Deducerea personala e un drept de care merită să te bucuri dacă salariul tău brut este până în 3.600 de lei. Îl poți considera un beneficiu care-ți sporește veniturile, mai ales într-o perioadă incertă. Pentru a obține deducerea personala, contează să fii sincer în relația cu angajatorul și cu statul, să declari exact persoanele aflate în întreținere și veniturile acestora. Astfel deducerea personala poate fi un câștig și un motiv de bucurie pentru întreaga familie.

Ți-a plăcut articolul? Citește și:

Află domeniile în care se vor face cele mai multe angajări

Cum să fii un angajat de neînlocuit în această perioadă

Stimulent de inserție – Condiții de acordare

A fost util articolul? 18
deducere personala

Leave a Reply