• 3 Jul. 2020
 • 7 min

Deducerea personală, o nouă sursă de câștig, pe lângă salariu

deducere personala

În perioada aceasta este bine să profiți de orice prevedere legală care îți poate spori câștigurile. Dacă ai un salariu brut mai mic de 1.950 de lei sau cuprins între 1.951 lei și 3.600 de lei poți beneficia de o deducere personala din partea statului. Aceasta se acordă și dacă ai copii, părinți sau rude în întreținere. Valoarea deducerii personale depinde de salariul tău, dar și de numărul persoanelor pe care le ai în întreținere. Iată ce trebuie să faci pentru a o obține.

Deducere personala înseamnă practic o sumă cu care se micșorează baza impozabilă pentru salarii, scopul fiind ca angajatul să nu mai plătească un impozit mare la stat. Potrivit Codului Fiscal, aceasta se acordă angajaților care au venituri mici și persoane în întreținere. Suma este suportată lunar, de stat, pe baza documentelor depuse la angajator.

Citește și despre salariu brut!

Cine are dreptul la deducere personala, potrivit Noului Cod Fiscal și cum se calculează:

 

Cele mai importante prevederi despre deducerea personala le găsești în articolul 77 din Codul Fiscal, în Legea 227/2015 și în Ordonanța de Urgență nr. 79/2017.


ART. 77  din noul Cod Fiscal – Deducere personala

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) (n.r. persoanele fizice rezidente române și persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personala, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

Citește și drepturi angajat!

Venituri suplimentare, între 510 și 1310 lei, la un salariu de până la 1.950 lei

(2) Deducerea personala se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

 i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 510 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 670 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 830 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 990 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 1.310 lei.

Venituri suplimentare, între 15 și 1295 lei, la salariul între 1.951 lei şi 3.600 lei

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc potrivit următorului tabel:

 

Venit lunar brut

Persoane aflate în întreținere

De la… la…fără pers. în întreținere1 pers.2 pers.3 pers.4 și peste 4 pers.
119505106708309901310
195120004956558159751295
200120504806408009601280
205121004656257859451265
210121504506107709301250
215122004355957559151235
220122504205807409001220
225123004055657258851205
230123503905507108701190
235124003755356958551175
240124503605206808401160
245125003455056658251145
250125503304906508101130
255126003154756357951115
260126503004606207801100
265127002854456057651085
270127502704305907501070
275128002554155757351055
280128502404005607201040
285129002253855457051025
290129502103705306901010
29513000195355515675995
30013050180340500660980
30513100165325485645965
31013150150310470630950
31513200135295455615935
32013250120280440600920
32513300105265425585905
3301335090250410570890
3351340075235395555875
3401345060220380540860
3451350045205365525845
3501355030190350510830
3551360015175335495815

 

Ce persoane poți avea în întreținere pentru a primi deducere personala și ce condiții trebuie să îndeplinească acestea: 

Potrivit modificărilor introduse de OUG nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017, persoanele aflate în întreținerea contribuabilului pot fi:

 • soţia/soţul
 • copiii sau alţi membri de familie
 • rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*Este important de știut că persoana aflată în întreținere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul în a cărui întreținere se află.


Deducere personala pentru copiii minori. Condiții de acordare

Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului, sunt consideraţi întreţinuţi.

Copilul minor este considerat întotdeauna întreținut, cu excepția celor încadrați în muncă, indiferent dacă se află în unități speciale sanitare sau de protecție specială și altele asemenea, precum și în unități de învățământ, inclusiv în situația în care costul de întreținere este suportat de aceste unități. În acest caz eventualele venituri obținute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 510 lei lunar.

Sunt considerate persoane aflate în întreținere și militarii în termen, studenții și elevii militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile, peste vârsta de 18 ani, dacă veniturile obținute sunt mai mici sau egale cu 510 lei lunar.

 

deducere personala

 

 

Cui se acordă deducerea personala pentru minori

Pentru copiii minori ai contribuabililor, deducerea personala deducerea se acordă integral tutorelui sau unuia dintre părinți, conform înțelegerii, începând cu luna în care s-a născut copilul, dacă nașterea a avut loc în anul fiscal de referință. De asemenea, părinții români care solicită acordarea deducerii personale pentru un copil care nu are cetățenie română trebuie să solicite organului fiscal în cauză un număr de identificare fiscală pentru minor.

Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul la deducerea personala revine părintelui căruia i-a fost încredințat copilul și unuia dintre soți care formează noua familie.

Părintele căruia nu i-a fost încredințat copilul ca urmare a pronunțării unui divorț nu are dreptul la deducere personala, dar soțul din a doua căsătorie a mamei copilului, căreia i-a fost încredințat copilul poate beneficia de această deducere, potrivit înțelegerii dintre soții care formează noua familie (soțul din a doua căsătorie și mama copilului). 

De reținut: Plata unei pensii alimentare nu dă dreptul la deducere personala părintelui care o achită.

Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, în condițiile Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de a fi preluat ca persoană aflată în întreținere pentru acest copil se acordă:

a) persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul;

sau

b) unuia dintre soții care formează familia căreia i-a fost dat în plasament/încredințat copilul, în conformitate cu înțelegerea dintre aceștia.

*Pentru minorul care devine contribuabil nu se mai acordă deducere personala

Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, încadrat în muncă în condițiile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devine contribuabil și beneficiază de deducerea personala, situație în care, pentru perioada respectivă, părinții nu mai beneficiază de deducerea personala.

Condiții de acordare a deducerii personale

O singură deducere pentru o persoană aflată în întreținere
În cazul în care o rudă este întreţinută de mai mulţi contribuabili, este important de știut că deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.

Perioada pentru care se acordă deducere personala
Suma reprezentând deducerea personala se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Cine nu se încadrează pentru deducerea personala

 • Contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personala.
 • Persoanele care realizează venituri peste 510 lei lunar (cu excepția pensiilor de urmaș, care pot depăși această sumă fără a afecta deducerea) nu pot beneficia de deducere personala.
 • Persoanele care au copiii dați în plasament sau încredințați unor instituții publice sau private, precum și părinții decăzuți din drepturi nu pot beneficia de deduceri personale.
 • Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m² în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m² în zonele montane.
 • Deducerea personala nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Acte necesare pentru a obține deducerea personala


Pentru stabilirea deducerii personale, trebuie să depui la angajator o declarație pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
b) datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere (numele și prenumele, codul numeric personal).

 

Descarcă aici declarația pe proprie răspundere a contribuabilului

 

Declarația pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținere, cu excepția copilului minor, trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) datele de identificare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

b) datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personala corespunzătoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;

c) acordul persoanei întreținute ca întreținătorul să o preia în întreținere;

d) nivelul și natura venitului persoanei aflate în întreținere, inclusiv mențiunea privind suprafețele de teren agricol și silvic deținute, precum și declarația cu privire la desfășurarea de activități agricole, silvicultură și/sau piscicultură;

e) angajarea persoanei aflate în întreținere de a comunica persoanei care contribuie la întreținerea sa orice modificări în situația venitului realizat.

 


Descarcă aici Declarație persoane aflate în întreținere

 

Am mai mulți copii minori în întreținere. Ce documente trebuie să pregătesc?

În acest caz, prezintă angajatorului următoarele documente:

1. Declarația pe propria răspundere care va conține următoarele informații: 

 • Numele și prenumele părintelui;
 • Calitatea acestuia (mamă/tată al minorului/minorilor);
 • Codul numeric personal al părintelui;
 • Numele și prenumele copiilor pentru care se acordă deducerea personala;
 • Codul numeric personal al fiecărui copil;
 • Data nașterii fiecărui copil

2. La această declarație anexează adeverința de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soț (din care să rezulte numărul și numele copiilor care sunt luați în întreținere de fiecare părinte în parte) sau declarația pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personala pentru acel copil.

Întrebări frecvente despre deducerea personala:

 

Ce fac dacă acum două funcții la doi angajatori diferiți? Pot cere deduceri personale pentru ambele funcții?
Potrivit art. 77 din Codul Fiscal, deducerea personala este stabilită în funcție de venitul brut lunar din salarii realizat la funcția de bază de către contribuabil și numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia.

Cum se stabilește funcția de bază?
Legea nr. 40/2011 a elimininat prevederile din Codul Muncii referitoare la obligația salariatului de a informa angajatorul cu privire la funcția pe care o consideră de bază. Chiar dacă în mod oficial nu mai există obligația salariatului de a declara funcția de bază, este totuși important ca acesta să menționeze unde are funcția de bază, deoarece sunt aplicabile în continuare o serie de prevederi care diferențiază unitatea de bază de cea de cumul.

 • Astfel, art. 35 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, „în cazul cumulului de funcții, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază.
 • Tichetele de creșă se acordă numai la unitatea de bază;
 • Deducerile personale se iau în calcul numai la locul unde salariatul are funcția de bază.

Dacă lucrez cu jumătate de normă, primesc deducere?
Deducerea personala nu se fracționează în funcție de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parțial, la funcția de bază.

Ce trebuie să fac dacă, de exemplu, una dintre persoanele aflate în întreținere nu se mai încadrează pentru deducere personala, pentru că obține venituri peste 510 lei? Ce obligații am în relația cu angajatorul?
Dacă la un contribuabil intervine o schimbare care are influență asupra nivelului deducerii personale acordate și această schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat să înștiințeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.

Ce se întâmplă în cazul în care salariul îmi este redus, iar eu depun declarația pentru deducere personala cu întârziere?
În situația în care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior apariției evenimentului care modifică, în sensul majorării, nivelul acesteia, angajatorul/plătitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personala reconsiderată odată cu plata drepturilor salariale aferente lunii în care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

Când primesc deducerea personala după depunerea actelor la angajator?
În situația în care contribuabilul solicită acordarea deducerii personale pentru persoana aflată în întreținere ca urmare a situării venitului lunar al acesteia din urmă sub 510 lei lunar, plătitorul de venituri din salarii va începe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana în întreținere odată cu plata drepturilor lunare ale lunii în care contribuabilul a depus documentele justificative.

Deducerea personala e un drept de care merită să te bucuri dacă salariul tău brut este până în 3.600 de lei. Îl poți considera un beneficiu care-ți sporește veniturile, mai ales într-o perioadă incertă. Pentru a obține deducerea personala, contează să fii sincer în relația cu angajatorul și cu statul, să declari exact persoanele aflate în întreținere și veniturile acestora. Astfel deducerea personala poate fi un câștig și un motiv de bucurie pentru întreaga familie.

Ți-a plăcut articolul? Citește și:

Află domeniile în care se vor face cele mai multe angajări

Cum să fii un angajat de neînlocuit în această perioadă

Stimulent de inserție – Condiții de acordare

A fost util articolul? 9
deducere personala

Leave a Reply