• 22 May. 2024
 • 22 min

Persoană cu dizabilități – Ce trebuie să știi pentru a te angaja

indemnizatie handicap 2023

Se spune că persoanele care au trecut printr-o situație mai dificilă în viață sunt mai puternice. Și așa ar trebui să fii și când îți cauți viitorul job. Contextul actual este o provocare pentru toți candidații, iar pregătirea pentru întâlnirea cu recrutorul este esențială. Ar trebui să ai atitudinea corectă și sinceră, să arăți interes pentru jobul respectiv și să te documentezi temeinic despre companie, dar și despre misiunea și responsabilitățile tale. Joburi există, poți alege munca la domiciliu sau joburile apropiate de casă. Pe eJobs.ro vei descoperi angajatori care apreciază diversitatea și sunt deschiși să cunoască persoane dedicate, care se potrivesc profilului profesional căutat. Descoperă toate informațiile utile despre indemnizatie handicap 2024 și oportunitățile în carieră, pe care ar trebui să le știe o persoană cu dizabilitati care vrea să se angajaeze acum.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în prezent, peste un miliard de oameni (aproximativ 15% din populația lumii) trăiesc cu o formă de dizabilitate. De asemenea, între 110 și 190 de milioane de adulți au dificultăți grave de funcționare.

 

WhatsApp Channel

 

În România, numărul persoanelor cu dizabilităţi, care au primit indemnizație în 2023 este de  837.947, potrivit datelor Ministerului Muncii. Din 416.747 persoane adulte încadrate în grad de handicap cu vârsta între 16-66 ani, doar 47.466 persoane au statut de salariat, adică 11,39%, arată datele ANPD (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități).

Viața este o provocare în această situație și, de multe ori, te lupți poate cu bariere fizice, sociale, financiare, medicale. Cu toate acestea, este important să încerci pe cât posibil să depășești aceste bariere. Dacă starea de sănătate îți permite să lucrezi, gândește-te la o activitate care îți place și care poate fi remunerată. Pe lângă salariu, vei continua să primești și indemnizatie handicap 2024. Vestea bună este că din martie 2024 indemnizația de handicap a fost majorată, odată ce Indicele Social de Referință a crescut cu rata medie anuală a inflaţiei și aceleași așteptări sunt și pentru 2025. Află toate detaliile și valoarea indemnizațiilor, dar și a pensiilor de invaliditate!

 

Dreptul la muncă pentru persoanele cu dizabilitati

„Indiferent de gradul sau tipul de handicap, este important de precizat că te poți angaja, poți fi încadrat în câmpul muncii, conform pregătirii profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap. În conformitate cu prevederile art. 75 din Legea 448/2006, ai dreptul să ți se creeze toate condiţiile pentru a-ți alege şi exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promova profesional”, precizează Adrian Vlad Chiotan, Președintele Asociației Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. Doar o persoană care are şi calitatea de pensionar cu grad de invaliditate nu se poate angaja.

 

Indemnizatie handicap 2024 – Cum se calculează 

Totodată, orice venit ai avea la locul de muncă, ai dreptul să primești, în același timp, și prestații sociale, precum:  indemnizatie handicap 2024 lunară (pentru handicap grav și accentuat), buget complementar (acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat și mediu) şi indemnizaţie de însoţitor (pentru persoanele cu handicap grav), în baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Drepturile persoanelor cu handicap accentuat

 • indemnizatie handicap 2024 lunară, indiferent de venituri; valoarea indemnizatiei diferă în funcție de gradul de handicap (grav, accentuat, mediu);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri; valoarea acestuia difera, de asemenea, in functie de gradul de handicap.

Sprijinul financiar pentru persoanele cu handicap este reglementat de legea 448/2006, modificată prin OUG nr. 60/2017, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În articolul III din OUG nr.60/2017 se precizează:

Începând cu data de 1 iulie 2018, alineatele (4), (5) şi (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
(i) 70% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 53% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
(i) 30% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 22% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
(iii) 12% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel:

a) 60% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap grav;
b) 35% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap accentuat;
c) 12% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap mediu.

 

Valoarea indicatorului Social de Referință a crescut din martie 2024

Indicatorul social de referință este reglementat de Legea nr. 76 din 2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă și este claculat în funcție de rata inflației.

Rata inflației pentru 2023 a fost de 10,4%. Astfel, valoarea ISR s-a majorează, din martie, de la 598 de lei la 660 de lei.

Indemnizația lunară pentru adultul cu handicap grav este 70% din ISR, iar pentru adultul cu handicap accentuat este 50% din ISR. La această sumă se adaugă și un buget complementar lunar, achitat indiferent de venituri. Valoarea acestuia este între 12 și 30% din ISR, în funcție de gradul de handicap.

 

Cine primește indemnizatie handicap 2024

În legea 448/2006, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se menționează că acest drept revine adulților și copiilor cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au domiciliul sau reședinta în România.

 

Majorare indemnizatie handicap în 2024

Pe site-ul Ministerului Muncii se menționează într-un comunicat de presă publicat pe 5 martie 2024: Se majorează indemnizațiile calculate pe baza Indicatorului Social de Referință. Beneficiile care se calculează în raport cu Indicatorul Social de Referință (ISR) se majorează odată cu creșterea acestui indicator cu rata medie anuală a inflației din 2023 la 1 martie 2024. Rata inflației pentru 2023 este de 10,4%. Astfel, valoarea ISR se majorează, din martie, de la 598 de lei la 660 de lei.

Prestațiile care se majorează astfel: 

Indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități:

 • Pentru persoanele încadrate cu ”handicap grav”, cuantumul total crește de la 599 de lei la 662 de lei;
 • Pentru persoanele încadrate cu ”handicap accentuat”, cuantumul total crește de la 449 de lei la 496 de lei;
 • Pentru persoanele cu dizabilități încadrate în gradul „handicap mediu”, bugetul complementar crește de la 72 la 80 de lei.

Acest indicator stă la baza stabilirii cuantumurilor beneficiilor de asistență socială, implicit a prestațiilor acordate persoanelor cu dizabilități în baza art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bani mai multi pentru persoanele cu handicap

Ca urmare a aplicării noii valori a ISR, prestațiile acordate persoanelor cu dizabilități au crescut de la 1 martie 2024, iar plata către beneficiari a fost făcută din luna aprilie 2024 astfel:

Pentru persoana adultă cu handicap grav = 662 lei, reprezentând:
– indemnizaţia lunară: 463 lei;
– buget personal complementar: 199 lei.

Pentru persoana adultă cu handicap accentuat = 496 lei, reprezentând:
– indemnizaţia lunară: 350 lei;
– buget personal complementar: 146 lei.

Pentru persoana adultă cu handicap mediu = 80 lei, reprezentând:
– buget personal complementar.

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel:

 • Pentru copilul cu handicap grav = 397 lei
 • Pentru copilul cu handicap accentuat = 232 lei
 • Pentru copilul cu handicap mediu = 80 lei

Nu pot beneficia de aceste drepturi:
1. Adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună;
2. Persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
3. Adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist

Beneficiarii de drept /reprezentanții legali / familia / asistentul personal / asistentul personal profesionist au obligația să aducă la cunoștința DGASPC, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Indemnizatie compensatorie 

Conform OUG 168/2022, articolul XIX, indemnizația acordată începând cu luna ianuarie 2023 are următoarele valori:

 • pentru persoanele adulte:
  • 368 lei pentru cele cu handicap grav;
  • 279 lei pentru cele cu handicap accentuat;
  • 64 lei pentru cele cu handicap mediu.
 • pentru copii:
  • 316 lei pentru cei cu handicap grav;
  • 184 lei pentru cei cu handicap accentuat;
  • 64 lei pentru cei cu handicap mediu.

Indemnizația compensatorie pentru persoanele care au în întreținere un copil cu dizabilitate (grav sau accentuat) până la vârsta de 18 ani și optează pentru program redus de lucru la 4 ore, conf. art.32 alin (1) lit.a) din OUG nr.111/2010 este de 743 lei/lună;

Indemnizația compensatorie va fi plătită fie persoanei cu handicap, dacă aceasta are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor, fie reprezentantului legal al acesteia, stabilit în condițiile legii. Va fi acordată acordată din oficiu de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

Condiții de acordare a indemnizatiei compensatorii: 

Indemnizatia compensatorie se acordă din oficiu persoanelor prevăzute la alin. (2) si (3) pentru care s-au acordat în luna decembrie 2022 prestațiile sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) si (5) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Este un drept special, acordat persoanelor cu dizabilități, prin urmare nu poate fi recuperată de stat sau executată silit și nici nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor privind venitul minim garantat, a celor privind alocația pentru susținerea familiei și nici a celor privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Citește și despre deducerea personala!

 

Cat este indemnizatia de handicap in Romania? Întrebări frecvente:

 

Ce indemnizatie handicap 2024 primește adultul cu handicap grav?

Adultul cu handicap grav primește o Indemnizatie handicap 2024, indiferent de venituri, în cuantum de 463 lei pe lună. La acești bani se adaugă un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 199 lei.

Cat este indemnizatia de insotitor 2024 pentru adulții cu handicap grav?

Potrivit articolului 58, alineatul 3, din Legea 448/2006, adultul cu handicap grav primește pentru plata însoțitorului o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență sociala din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav este in cuantum de 1.898 lei nei (plata cu 02.2023) sau există posbilitatea angajarii unui asistent personal pe salariul de 3.000 lei brut, respectiv 1.898 lei net.

Care este indemnizația de însoțitor pentru pensionarii încadrați cu gradul I de invaliditate?

Potrivit art. 77 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie”. Prin urmare, începand cu 1 ianuarie 2024, indemnizația pentru însoțitor este de 1.626 lei.

Cum pot beneficia de scutire pe veniturile salariale dacă am handicap grav?

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități precizează că, potrivit prevederilor Codului Fiscal, persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de scutire de la plata impozitului pe salariu, cu condiţia depunerii către angajator a unei cereri însoţită de copia certificatului de încadrare în grad de handicap.

Ce indemnizatie handicap 2024 primește adultul cu handicap accentuat?

Indemnizaţia lunară, indiferent de venituri este în cuantum de 350 lei. La aceasta, se adaugă un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 146 lei.

Ce indemnizatie handicap 2024 primește adultul cu handicap mediu?

Beneficiezi de un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 80 lei – 12% din ISR,  (începând cu 07.2018 conform OUG nr. 60/2017).

Pe lângă indemnizatie handicap 2024, ce facilități din partea statului primesc persoanele cu handicap?

Drepturi la asistență socială:
 • Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare
 • Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități.
 • Cererea şi actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu dizabilități.
 • Persoanele adulte cu handicap beneficiază de servicii sociale acordate: la domiciliu, în comunitate, în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private.
 • Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se află în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.
 • Evaluarea, monitorizarea şi controlul privind respectarea standardelor minime de calitate sunt în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi a agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.
 • sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap.
 • Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap, se efectuează automat pe toata perioada valabilității certificatului și încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii de renunțare la prestații sociale.
 • Nu se fac plăți pentru perioada soluționarii cererii de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.
 • În situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune cerere în acest sens.
Beneficii pentru persoanele adulte cu handicap grav
 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 463 lei – 70% din ISR
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 199 lei – 30% din ISR
 • indemnizaţie de însotitor în cuantum de 1898 lei (începând cu 01.01.2023) sau angajare asistent personal (pentru persoanele încadrate cu deficiență „grav – cu asistent personal”);
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 24 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 1.500 lei;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
 • decont abonament lunar metrou cu număr nelimitat călătorii.
Beneficii pentru persoane adulte cu handicap accentuat:
 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 350 lei – 53% din ISR
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 146 lei – 22% din ISR
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 750 lei;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;
 • decont abonament lunar metrou cu număr nelimitat de călătorii.

Beneficii pentru persoane adulte cu handicap mediu

 • buget personal complementar lunar,indiferent de venituri, în cuantum de 80 lei – 12% din ISR

 

Beneficii pentru copii cu handicap
 • prestație în cuantum de 396 lei pentru copilul cu handicap grav– 60% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • prestație în cuantum de 231 lei pentru copilul cu handicap accentuat– 35% din ISR (începând cu 01.03.2022);
 • prestație în cuantum de 79,2 lei pentru copilul cu handicap mediu– 12% din ISR (începând cu 01.03.2022)

 

Facilități pentru persoane cu dizabilități

 • asigurarea în sistemul de sănătate
 • bilete de tratament balnear gratuit
 • locuri gratuite de parcare în locurile publice special amenajate pentru persoanele cu dizabilități sau reprezentanții legali ai acestora
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei
 • facilități de transport (gratuitate la mijloacele de transport în comun de suprafață, decont METROU, bilete de călătorie interurbană) pentru însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale; pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat
 • decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul
 • acces la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale
 • reducerea varstei standard de pensionare, pentru persoanele aflate în câmpul muncii
 • dispozitive medicale, tehnologii asisive
 • credit cu dobanda suportată din bugetul de stat pentru achiziționarea unei mașini sau adaptarea locuinței în funcție de nevoi
  facilități fiscale:
 • scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri -art. 456 alin. (1) lit.t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
 • scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren –art. 464 alin. (1) lit.t) din Codul fiscal
 • scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport – art. 469 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal
  Facilitățile se acordă:
  – pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu, mijlocul de transport, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate,
  – începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
  facilități de locuire:
  acordarea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
  Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:
  – acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
  – scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane- de această facilitate beneficiază și adultul cu handicap accentuat
  Beneficiază de aceste facilități şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
  acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber pe național și pe plan european, în țările Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta pe baza Cardului European pentru Dizabilitate

Ce drepturi au persoanele cu dizabillități care au copii în întreținere sau cele care au copii cu dizabilități, dar nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea concediului de creștere copil? 

 • Indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani – 1651 lei/lună;
 • Stimulent de inserție de la 3 la 7 ani acordat persoanelor care sunt îndreptățite să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 7 ani, dar obțin venituri supuse impozitului – 650 lei/lună;
 • Indemnizație compensatorie pentru persoanele care au în întreținere un copil cu dizabilitate (grav sau accentuat) până la vârsta de 18 ani și optează pentru program redus de lucru la 4 ore, conf. art.32 alin (1) lit.a) din OUG nr.111/2010 – 743 lei/lună;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 0 și 3 ani – 743 lei/lună;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani – 578 lei/lună;
 • Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru creștere copil, până la împlinirea de către copilul cu handicap a  vârstei de 3 ani – 578 lei/lună;
 • Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului, pentru copilul cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani – 248 lei/lună;
 • Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și care are în întreținere un copil până la 2 ani – 743 lei/lună;
 • Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru  acordarea concediului pentru creșterea copilului și care are în întreținere un copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani – 248 lei/lună.

 

Care este procedura pentru încadrarea în grad și tip de handicap? Ce acte trebuie să pregătesc pentru a beneficia de indemnizatie handicap 2024?

În articolul 7 alin. 1 din Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, sunt detaliate Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:
a. cerere-tip de evaluare complexă;
b. copie de pe documentele de identitate;
c. documente medicale :
1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH (Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte Cu Handicap);
3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
4. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.
Dreptul la ajutor social se acordă la o lună după ce persoana a fost încadrată cu grad de handicap.

Cat este pensia de handicap 2024?

Este una dintre cele mai frecvente întrebări. În România nu există pensie de handicap, ci doar pensie de invaliditate și indemnizatie de handicap. Cele două se pot cumula.

 

Cand se maresc pensiile de handicap?

Este una dintre cele mai căutate informații pe Google. Valoarea pensiilor a crescut în luna ianuarie 2024 cu rata inflației de 13,8%. Începând cu luna septembrie va avea loc o nouă majorare a pensiilor, ca urmare a recalculării după noua formulă, care introduce Valoarea Punctului de Referință în locul punctului de pensie.

Noua lege a pensiilor. Gradele de invaliditate sunt redefinite. 

Sistemul pensiilor publice este reglementat, începând din acest an, printr-o nouă lege, Legea 360/2023. Câteva dintre prevederile noii legi se aplică din ianuarie 2024, dar cele mai multe se aplică de la 1 septembrie 2024.

Noua lege a pensiilor duce mai multe schimbări, inclusiv în legătură cu pensiile de invaliditate. Astfel, gradele de invaliditate sunt redefinite, pentru a permite desfășurarea unor activități și cumulul pensiei cu veniturile generate de ele.

Invaliditatea de gradul I este caracterizată de deficiența funcțională gravă și capacitate de autoservire pierdută.

Invaliditatea de gradul II este caracterizată de deficiența funcțională accentuată și capacitate de autoservire păstrată parțial.

Invaliditatea de gradul III se caracterizează prin deficiența funcțională medie și capacitatea de autoservire păstrată.

Pentru oricare dintre gradele de invaliditate (…), în funcție de diminuarea capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale, se arată în noua lege.

Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate trebuie stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, adică ar trebui să apară până pe 30 noiembrie 2024.

Noua lege stabilește pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, care nu au împlinit vârsta standard de pensionare (65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați) și care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale, constatate conform legii, sau altor boli și accidente care nu au legătură cu munca.

Potrivit noii legi, au u dreptul la pensie de invaliditate și elevii, ucenicii și studenții care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă și bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

Pe site-ul Casei Naționale de Pensii este prezentă lista celor care pot beneficia de pensie pe caz de boală, după cum urmează:

 • persoanele care și-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza unei boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca;
 • persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA (indiferent de stagiul de cotizare realizat);
 • persoanele care au satisfăcut serviciul militar ca militari în termen sau militari cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat(indiferent de stagiul de cotizare realizat);
 • elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale (indiferent de stagiul de cotizare realizat);
 • persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinse într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, acestea având dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Acte necesare pentru dosarul de pensionare:

Pentru a te înscrie pentru pensie de invaliditate, trebuie să completezi o cerere-tip și să anexezi următoarele documente, după caz:

 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original, dacă este cazul;
 • procura specială pentru mandatar (original și copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap);
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
 • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
 • copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale  fiind asigurată de instituțiile în cauză.

Revizuiri medicale pentru pensionarii de invaliditate

Pensionarii de invaliditate sunt supuși periodic revizuirii medicale, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale, se arătă în Legea 360/2023.

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă, prin care se stabilește, după caz:

 • menținerea în același grad de invaliditate;
 • încadrarea în alt grad de invaliditate;
 • redobândirea capacității de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
De reținut! Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care au invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă, cei care au împlinit vârstele standard de pensionare  și cei care au vârsta mai mică cu până la cinci ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiul complet de cotizare contributiv.

Cum se va calcula pensia

Valoarea pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR).

VPR reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a proiectului de lege și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzut de legislația anterioară, respectiv 25.

Valoarea punctului de referință este 81 lei, care va fi indexat anual, în luna ianuarie, cu rata inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

În anul 2024, valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8% și este de 2.032 lei.

 

Cum se acordă punctele pentru pensie

Ai nevoie de un număr de puncte care se obțin din însumarea punctajelor anuale și a numărului de puncte de stabilitate. Punctajul anual  se determină prin împărțirea la 12 a sumelor punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă un număr de puncte de stabilitate astfel:

– 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

– 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

– 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Sunt considerate perioade asimilate vechimii acele perioade în care asiguratul:

– a urmat cursurile de zi sau cu frecvență ale învățământului universitar pe toată perioada de studii

– a satisfăcut serviciul militar

– a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, de indemnmizații de asigurări sociale

– a beneficiat după 1 ianuarie 2005 de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de acciodent de muncă sau boli profesionale

– a beneficiat după 1 ianuarie 2006 de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani respectiv 7 ani.

 

 

 

indemnizatie handicap 2020

Conform articolului 83 din Legea 448/2006, persoanele cu dizabilitati, aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate în muncă, beneficiază și de următoarele drepturi:

 1. cursuri de formare profesională;
 2. adaptare rezonabilă la locul de muncă;
 3. consiliere în perioada prealabilă angajării şi pe parcursul angajării, precum şi în perioada de probă, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;
 4. o perioadă de probă la angajare, plătită de cel puţin 45 de zile lucrătoare;
 5. un preaviz plătit, de minim 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
 6. posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens.
 7. Orice persoană cu dizabilitati care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap.

Așadar există un cadru legal care te protejează în momentul în care decizi să te angajezi. Începe prin a cere consiliere prealabilă angajării și cursuri de formare profesională care te pot ajuta să faci față mai ușor cerințelor jobului. Comunică întotdeauna cu managerul tău despre adaptarea ta. Aceasta poate dura mai mult, dar e bine să existe un feedback constant, pentru ca lucrurile să se îmbuntățească, iar tu să te simți din ce în ce mai confortabil la noul job și în noua echipă. De asemenea, există flexiblitate și în ceea ce privește programul de lucru, poți alege un job part-time sau poți lucra 6 ore, contează să-i comunici angajatorului posibilitățile tale și, împreună, să alegeți o variantă convenabilă de colaborare.

Angajarea persoanei cu handicap se realizează în următoarele forme, conform art. 79 din Legea 448/2006:
a) pe piața liberă a forței de muncă
b) la domiciliu
c) în forme protejate

2) Formele protejate de angajare în muncă sunt:
a) loc de muncă protejat;
b) unitate protejată autorizată

Facilități pentru persoanele cu dizabilitati la locul de muncă

Angajații cu handicap grav și accentuat sunt scutiți de impozitul pe salarii. În cazul în care lucrezi de la domiciliu, angajatorul este obligat prin lege să asigure transportul gratuit al materiilor prime şi materialelor necesare în activitate, precum şi al produselor finite realizate. Indiferent de gradul de handicap, beneficiezi de o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare și de un preaviz plătit de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, pentru motive neimputabile acestuia. Toate aceste beneficii sunt menționate  în Legea 448/2006.

Te poți orienta spre companii care au cel puţin 50 de angajaţi, pentru că acestea au obligaţia de a angaja persoane cu dizabilitati, într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. Astfel îți crești șansele de angajare. O opțiune este să alegi marii retaileri care angajează persoane cu dizabilități pentru posturile de casier sau unul dintre joburile remote, după ce ai o discuție cu angajatorul și vezi care este abordarea sa față de persoanele cu dizabilități.

 

Cum îți alegi viitorul angajator

„Ce a făcut compania pentru persoanele cu dizabilitati până acum?”  Este o întrebare importantă pe care merită să o pui angajatorilor înainte de a lua o decizie cu privire la viitorul tău job. Cei care au lucrat până acum cu persoane cu dizabilitati sau care au angajați cu dizabilitati sunt empatici și dispuși să te integreze fără ezitare în echipa lor. Și să investească în formarea ta. Instruirea poate lua forma unor întâlniri virtuale în contextul actual și poate contribui la îmbunătățirea competențelor tale. De asemenea, deschiderea companiei spre integrarea și formarea persoanelor cu dizabilitati, dar și pentru formarea celorlalți membri ai echipei va îmbunătăți mult comunicarea internă  și va contribui la ștergerea etichetelor.

Caută jobul care ți se potrivește!

Iată câteva recomandări pentru persoanele cu dizabilități medii:

Casier

Misiunea ta este să întâmpini clienții cu zâmbetul pe buze, să scanezi și să încasezi contravaloarea produselor așezate pe bandă. Și chiar să le ușurezi puțin experiența de cumpărare cu o ghidare rapidă în caz că au uitat să cumpere ceva. De asemenea, poți avea și atribuții care te pot ajuta să-ți dezvolți abilitățile în zona de vânzare, cum ar fi participarea la acţiunile comerciale din magazin. Pe lângă salariu, primești și beneficii precum tichete de masă, asigurare medicală privată, cupoane de reduceri pe care le poți folosi în magazin, primă de vacanță, cursuri de formare.

Analist credite

Domeniul bancar se bucură de încredere din partea românilor în această perioadă, arată un studiu eJobs și vestea bună este că își măresc și echipele cu oameni care pot lucra de acasă. Te poți angaja ca analist credite corporate, job pe care îl poți face din confortul casei tale. Contează să ai studii superioare economice finalizate, experiență în analiza credite (IMM sau Corporate), cunostințe financiar-bancare, cunoștințe de limba engleză (scris și conversațional), capacitate dе a lucra cu termene limită, atenție la detalii. Principalele tale responsabilități vor fi: să analizezi dosarele dе crеdit trаnsmise de sucursale, să verifici dacă conțin toate documentele menționate în normele interne ale bancii, în funcție de categoria de credit solicitat; să asiguri suport personalului din sucursale, celor din vânzări și analiștilor. Ai program flexibil, abonament medical, Bookster, costuri bancare preferențiale (comisioane, schimburi valutare, dobanda credit); traininguri.

Tester în domeniul bancar

Tot în domeniul bancar, te poți angaja ca tester. Contează să ai studii superioare, curiozitate și abilități dе comunicare eficientă în echipă, precum și experiență în zona dе testare (testare manuală) minimum 1 an. Beneficiile pe care le vei avea, îți indeplinesc cele mai importante nevoi, dar și unele dintre visuri: program flexibil, liber de ziua ta de naștere, abonamente medicale premium la clinici de prestigiu, Bookster, costuri bancare preferențiale (comisioane, schimburi valutare, dobânda credit); programe strâns legate de pasiunile tale, traininguri, sesiuni de inovație.

Customer Support

Dacă cunoști bine limba engleză și ai capacitatea de a te adapta la diferitele situații primite de la clienți, precum și de a veni cu rezolvări la problemele acestora, te poți angaja în domeniul asistenței clienților. Jobul îl faci din confortul casei tale și nu este obligatoriu să ai experiență anterioară în domeniu. Te vei bucura de lucru într-o echipă ambițioasă și pozitivă, într-un mediu prietenos; vei avea formare profesională; feedback continuu pentru a vă putea dezvolta profesional; sporuri de weekend și sărbatori legale, bonusuri de performanță (începând cu a 4-a luna); asigurare de sănătate privată; tichete de masă.

Operator date

Îți place să te implici în tot ceea ce faci? Dacă te recunoști și, în plus, ai și ceva abilități de analiză, este momentul să faci primul pas spre un job de operator date care îți oferă siguranță și îți permite să pășești cu dreptul în lucrul de acasă. Experiența nu este obligatorie. Contează abilitățile digitale. Ce vei face? Te vei ocupa de introducerea datelor, de corectarea și tehnoredactarea textelor, de analiza și generarea corelațiilor specifice bazelor de date ale companiei, precum și de asigurarea consistenței informațiilor. Vei primi training complet și  vei posibilități de avansare și dezvoltare pe trepte de carieră.

Cum ajungi la joburile remote

Toate aceste joburi remote le găsești dând click, din home page eJobs, pe Joburi – Filtrează rezultate – Remote (de acasă) – Vezi joburi. 

Pentru a fi informat zilnic despre joburile care apar, cea mai bună opțiune este să te abonezi la newsletter-ul de joburi. Iată cum poți face asta:

 •  În partea dreaptă a CV-ului trebuie să bifezi Criteriile jobului dorit: Nivel cariera/Nivel studii/Tip job/Orase de lucru/Departamente/Industrii/Salariu net lunar. Bifarea acestor criterii este esențială pentru ca noi să putem sorta joburile pentru tine
 • Intră apoi în Setări cont – opțiune aflată sub poza ta de profil (din partea dreaptă sus). De pe coloana din stânga, alege Setări alerte e-mail Frecvența alerteiZilnic

Cunoaște-ți drepturile! 

Legea nr.448/2006 actualizată prevede toate măsurile de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu handicap. Articolul 6 din Legea 448/2006 menționează că persoanele cu dizabilitati se bucură de dreptul la muncă, având astfel dreptul la salariu, precum și la indemnizație (prestații sociale). 

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

a) ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;

b) educaţie şi formare profesională;

c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;

d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;

e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;

f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

g) asistenţă juridică;

h) facilităţi fiscale;

i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Citește și despre contract de colaborare!

Visurile mari se construiesc cu pași mici

Vestea bună este că în România există companii care pun pe primul loc diversitatea, fiind de părere că aceasta oferă echipei sinergie și valoare. Și integrează în echipele lor persoane cu dizabilitati, așa cum o fac cu orice nou angajat. Încă din anunțurile de joburi își arată deschiderea spre angajarea persoanelor cu dizabilități.

Carrefour este unul dintre primii angajatori din România care au început procesul de recrutare și de integrare a persoanelor cu dizabilitati încă din anul 2009. De atunci, în fiecare an, compania recrutează între 30 și 50 de persoane cu diferite tipuri de dizabilitati și luptă împotriva discriminării, a prejudecăților și a stereotipurilor. Acum are peste 200 de angajați cu dizabilități în diferite departamente ale companiei.

Alexandru are 30 de ani, este din Slobozia și locuiește în București de 5 ani, de când s-a înscris la facultate. Pasiunea lui este biologia, pentru lucrarea de licență a studiat viața țestoaselor din America. De aproape patru ani are și un job stabil, lucrează la Carrefour, pe postul de casier.

Cel mai mult la jobul de casier îi place că interacționează cu oamenii, cunoaște deja clienții fideli ai magazinului, care trec pe la casa lui de marcat la fiecare vizită în magazin, iar el îi întâmpină de fiecare dată cu zâmbetul pe buze. Dar poate cel mai motivant pentru el la job este faptul că-și poate exersa limba engleză, pentru că interacționează zilnic cu clienți străini. A învățat engleza din jocuri video și filme și spune că se descurcă destul de bine.

Alexandru n-a întâmpinat dificultăți în obținerea jobului când s-a angajat la Carrefour, mărturisește doar că a trebuit să aștepte să fie invitat la interviu. „Acum am alături o echipă unită, în care colegii sunt sociabili, comunicativi și nu am simțit niciodată că sunt privit diferit”, mărturisește Alexandru. Alături de el, la Carrefour, lucrează colege cu deficiențe de auz și vorbire, care ajută clienții din spatele caselor de marcat.

Un alt exemplu este BRD Groupe Société Générale care încurajează diversitatea și incluziunea. În anunțurile de joburi precizează: BRD se angajează să promoveze diversitatea, echitatea și incluziunea. Suntem mândri să oferim un mediu de lucru unde diversitatea de medii, culturi, idei și experiente stimulează inovatia si creativitatea. Indiferent de identitate, candidatura și competentele tale vor fi analizate în mod obiectiv și echitabil. BRD este un angajator cu șanse egale, oferind oportunități de carieră candidaților si angajaților, indiferent de gen, vârstă, orientare sexualaă, dizabilități, religie, sau orice altă caracteristica individuală.

E un moment bun să te îndrepți spre un job care îți place, fără a ține cont de bariere. Numărul locurilor de muncă pe eJobs.ro este acum în creștere, așadar ai de unde alege, iar majoritatea companiilor lucrează remote. Contează să ai încredere în tine, să arăți entuziasm pentru job și dorința de a învăța. Reține că oamenii speciali fac ca joburile lor să fie speciale.

 

Ai găsit util articolul despre indemnizatie handicap 2024? Citește și:

 

Ești la primul job? Uite cum arată un model contract individual de muncă 2024

Tendințe în redactarea CV-ului de urmat în 2024

A fost util articolul? 176
indemnizatia handicap
 • AvatarVoicu Nicolae zice

  Câteva sugestii:
  1. Ar trebui actualizat articolul cu noile prevederi ale legii 448/2006 –> exemplu subvenție de 1900 Ron / luna pentru fiecare persoana cu handicap angajata de firmele cu peste 50 angajati.
  2. Cumva articolul ar trebui sa fie mult mai vizibil pentru angajatorii cu peste 50 angajati. O promovare bine gandita ar spori sansele persoanelor cu handicap sa se angajeze.

  • AvatarG.FLOREA zice

   Buna ziua!

   In trend cu uzantele din Romania de la Guvern in jos cu toate angajamentele fata de implementarea conventiei ii doare la basca de asemenea categorii de napastuiti.
   IO in calitate de persoana cu grad ”accentuat” am scris la toate ministerele si m-au trimis la plimbare prin fluturarea sintagmei ”conform si in conditiile legii” iar in situatia cand tocmai structurile guvernamentale nu au ocupate procentele cu asemenea persoane, ce sa mai vorbim de structurile teritoriale-deconcentrate, primarii, consilii locale cu entitatile din subordinea acestora, ba mai mult ITM-ul local singura institutie identificata de mine ca are atributii de constatare si sanctionare a neconformarii in domeniu a negat chiar dupa indicarea normei si articolului ca nu este in sarcina sa a controla o asemenea regularitate/conformare, chiar si in conditiile de sris negru pe alb.
   Asa ca dragi specialisti in resurse umane precum si dragi colegi de suferinta in ale sorti va certific in calitate de persoana cu dizabilitati urmare a unui AVC ca totul este o bataie de joc chiar cacialma la adresa noatra mai dureroasa decat propaganda neocomunista cat despre Unitatile protejate sau cei autointitulati sprijinitorii nostri am intalnit numai declarativi de bune intentii, PR…..si suficienti care se hranesc pe seama napastei noastre ca asa este moda prezenta, nu?!
   Multumesc si iertare pentru duritate dar mi s-a acrit, fie sa auzim de Ganduri, Priviri, Vorbe, Fapte si Lucruri minunate chiar si in asa un sector/domeniu !!

  • AvatareJobs Romania zice

   Bună, Nicolae,

   Acest articol este dedicat candidaților. Pentru angajatori, am pregătit acest articol.

  • AvatarTîrziu Mihaela zice

   Buna ziua. Imi puteti spune la ce articole e prevazuta subventia de 19001900 Ron / luna pentru fiecare persoana cu handicap angajata de firmele cu peste 50 angajati?
   Eu nu am gasit in lege.
   Multumesc!

   • Bună, Mihaela,

    În acest articol nu se precizează că se acordă subvenție de 1.900 RON pentru fiecare persoana cu handicap angajata de firmele cu peste 50 angajati.

 • AvatarNicolescu florin zice

  Bună seara ma numesc Florin Nicolescu Florin sunt persoană cu dizabilități am o problemă la un picior dar din păcate închis în Caut de muncă și să respingi pe toate căile drumurilor am depus siviuri a fost interviuri ne sau promiți promisiunea și nu mai suna nimenea ziua de astăzi ce pot să fac cu 3 milioane jumate să trăiesc lună nu mă ajută nimenea nu am niciun sprijin Nu am nimic aștept răspunsul dumneavoastră

  • AvatarFlori zice

   Ij ce masura puteti ajuta o persoana cu handicap in vederea angajarii?

   • Bună, Flori,

    Poți suna la 0219124 și consilierii eJobs te vor îndruma spre acele anunțuri de joburi care ți se potrivesc.

  • Bună, Florin,

   Poți suna la 0219124 și consilierii eJobs te vor îndruma spre acele anunțuri de joburi care ți se potrivesc.

 • AvatarBusila savel zice

  M-am angajat de 7luni înainte de ama angaja m-am informat dacă mai am dreptul la pensie de handicap și am înțeles cal primesc în continuare dar am primit acasă o îrtie în care scrie că mise ia dreptul de pensie

  • AvatarCalu Elena zice

   Bună ziua ma numesc Calu Elena și am pensie de handicap grad mediu, as dori ca rog dacă ma puteți ajuta lucrez unde momentan la 2 ore pe zi as dori să știu dacă pot lucraa opt ore pe zi.

   • Bună, Elena,

    Îți recomandăm să întrebi la Autoritatea Națională pentru persoanele cu dizabilități.

   • AvatarMosu Ioanq zice

    Bună ziua! Cum as putea sa mi pensionez fiica în vârstă de 18 ani, cu autism infantil în condițiile în care nu este apta ptr angajare, deci nu poate beneficia de șomaj, știind că pentru a te pensiona trebuie sa ai vechime. Ce facem cu acești copii? Cum și unde sa i angajam? Ce angajator ar angaja un copil care nu știe să comunice, face pe el, nu mănâncă singur, e dependent total de mama? Cum să facă ani vechime in câmpul muncii? Ce legi sunt acestea? De ce nu i se cuvine o pensie de la majorat ținând cont că de mici au certificat grav de handicap cu asistent personal?

    • Bună, Andrada,

     Înțelegem situația. Îți recomandăm să iei legătura cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții care te poate ghida în acest caz.

    • AvatarIonicescu Daniela zice

     Buna ,Mosu Ioanq, am o fiica cu sindrom down si la varsta de 18 ani pt a o pensiona am platit la Casa de pensii o cotizatie de 60 ron(angajatii de la casa de pensii va pot informa si obligatoriu sa luati chitanta) apoi cu dosarul am fost la medicina muncii la comisie -cei drept sunt 10 ani de atunci dar medicii curanti si medicul de familie va pot indruma.are drept la pensie,este un pic de umblat dar se rezolva ,va doresc mult bine si sanatate.

   • AvatarMantu Mihaela zice

    Bună seara! Am 21 de ani în câmpul muncii ,din anul 2012 pînă în prezent ,am lucrat cu grad handicap 1 ! Mă pot încadra la pensie ? Sunt născut în 7 05 1972 ,,și am momentan venit brut 4670 lei ,,oare ce pensie pot lua și dacă pot? Vă mulțumesc!

    • Bună, Mihaela,

     Îți recoamndăm să ceri mai multe informații la Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

 • AvatarBogdan zice

  Buna ziua sunt persoană cu handicap angajat la o firma de aproximativ 10 luni am observat ca din ianuarie 2018 nu îmi mai opreste cota pt somaj, este normal si daca nu ce trebuie sa fac?
  Multumesc anticipat

 • AvatarGigi zice

  Buna ziua ,am 35 cu un grad de invalidità de 35% la mana stanga recunoscut in Italia,mias dori sa ma intorc acasa cui as fi incadrat in Romania in campul muncii???
  In Italia Sant’ intro lista protejat ,citesc le net da si in Romania e oblig de lege sa che angajat 4% pentru societati peste 50 de muncitori
  In Romania cum as muncii ,Este valabil certificatu din italia,unde ad trebui sa ma incriu ???
  Multumesc anticipat ,00393899917081

  • AvatarRoxana zice

   Buna . Sunt Roxana
   Am o intrebare !
   Am un grad de handicap 1
   Fara insotitor sau indemnizatie de insotitor , Am doar ce i 500 lei !
   Intrebarea este ma pot angaja ?
   Adica sa ma angajez si sa am in continuare gradul de Handicap ..
   Ca sincer cu 500 lei cine poate trai ?
   Va rog un raspuns!

   • Bună, Roxana,

    Nu există o prevedere legală conform căreia o persoana cu handicap grav îsi pierde gradul de handicap dacă se angajează. Încadrarea într-un grad de handicap nu are nicio legatura cu capacitatea de muncă.

 • AvatarAlexandru zice

  Trăim într-o țară fără demnitate! Am și eu o persoană ,o dona în vârstă de 50 de ani care a fost fost forțată să intre în șomaj fiind în concediu medical accident aduse când pleca de la serviciu , diagnostic cu probleme ,dubla fractură la oasele din i terior laba picioar!

 • AvatarIuhos Ianos Attila zice

  Buna seara ! Sunt persoana cu handicap gr2 accentuat permanent.In prezent ma intereseaza daca este alta lege sau ordonanta guvernamentala referitoare la activiti economice independente cum era art 46/legea 448 care a fost abrogata!?

 • Avatarnitu daniela zice

  Este bine sa ne informam dar nu ne prea ajuta sa inteleg

  • Bună, Daniela,

   Cu ce informații te putem ajuta?

   • AvatarDobre Mihai zice

    Sunt persoana cu handicap accentuat si invaliditate grad 2.
    Pot gasi un job pt mine.?

    • Bună, Mihai,

     Te încurajăm să te abonezi la alerta de joburi. În fiecare zi apar noi joburi (unele dedicate persoanelor cu dizabilități) pe care le poți primi la tine pe e-mail. Iată ce trebuie să faci:

     În partea dreaptă a CV-ului trebuie să bifezi Criteriile jobului dorit: Nivel cariera/Nivel studii/Tip job/Orase de lucru/Departamente/Industrii/Salariu net lunar. Bifarea acestor criterii este esențială pentru ca noi să putem sorta joburile pentru tine.
     Intră apoi în Setări cont – opțiune aflată sub poza ta de profil (din partea dreaptă sus). De pe coloana din stânga, alege Setări alerte e-mail ⤏ Frecvența alertei ⤏ Zilnic

   • AvatarIonescu elena zice

    Bună ziua, as dori o lămurire exacta, persoanele cu handicap accentuat, angajate la o multinațională, cu peste 50 de angajati, eu suport costul navetei 1000 lei/luna, exista vrei lege pentru decontul navetei, persoanelor cu handicap, cu orice valoare sau este impusa o limită. MULȚUMESC!

    • Bună, Elena,

     Îți recomandăm să contactezi Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care te poate ghida în această situație.

 • Avatarflory zice

  buna ziua! as dori mai multe detalii, va rog!

  • AvatarRoman Irinel zice

   Buna ziua
   Am handicap accentuat si sunt interesata de oferta d-tra.

   • Bună, Irinel,

    Poți suna la 0219124 și consilierii eJobs îți vor prezenta spre acele anunțuri de joburi care ți se potrivesc, te pot ajuta să-ți actualizezi CV-ul și să aplici.

  • Bună, Flory,

   Ne poți preciza ce informații îți putem oferi?

  • AvatarVibes zice

   ,,ai dreptul” să lucrezi indiferent de gradul de handicap, dar îți pierzi pensia. Pai eu corect? De aceea nu se angajează persoanele cu dizabilități, nu le trebuie tot felul de facilități stupide,ci șanse egale. Eu cu masterat pot lucra oriunde, însă nu îmi dă voie legea. Și aveam dizabilitatea când am urmat cursurile. Asta nu e corect,legea aiurea care permite altor tipuri de pensionari sa muncească și să cumuleze veniturile, dar celor cu dizabilități nu

 • AvatarMihai Gabriel - Cristian zice

  Si eu sunt persoana cu dizabilitati , am numeroase calificari , abilitat SSM , Formator , etc
  https://www.ejobs.ro/user/scrisori-de-intentie.php

  • AvatarNicu zice

   Articol frumos nimic de zis, dar ca si legea 448/2006 , sunt doar VORBE scrise frumos.
   Locuri de munca pentru persoane cu handicap pe toate siteurile de joburi aproape 0 (ZERO)!!!!

   • Bună, Nicu,

    Te încurajăm să te abonezi la alerta de joburi. În fiecare zi apar noi joburi (unele dedicate persoanelor cu dizabilități) pe care le poți primi la tine pe e-mail. Iată ce trebuie să faci:

    În partea dreaptă a CV-ului trebuie să bifezi Criteriile jobului dorit: Nivel cariera/Nivel studii/Tip job/Orase de lucru/Departamente/Industrii/Salariu net lunar. Bifarea acestor criterii este esențială pentru ca noi să putem sorta joburile pentru tine
    Intră apoi în Setări cont – opțiune aflată sub poza ta de profil (din partea dreaptă sus). De pe coloana din stânga, alege Setări alerte e-mail ⤏ Frecvența alertei ⤏ Zilnic

 • AvatarPopovics Tadeus zice

  Buna ziua. Unde pot gasi ajutor pentru a ma putea angaja?

  • Iulia VacaroiuIulia Vacaroiu zice

   Salut! Te invităm să suni la 021.9124, linia telefonică de consiliere profesională eJobs. Tariful este normal, iar serviciul este 100% gratuit. Un operator eJobs îți va răspunde oricând de luni până vineri, între orele 09:00-17:00, și te va ajuta cu actualizarea CV-ului și aplicarea la joburile care ți se potrivesc. Succes!

  • Bună, Tadeus,

   Poți suna la 0219124 și consilierii eJobs te pot ajuta cu recomandări de joburi care ți se potrivesc.

 • AvatarMonica zice

  Bună ziua! Sunt cadru didactic și sunt incadrată în grad de handicap accentuat. Întrebarea mea este, în caz de restrângere de activitate ce drepturi am. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.

  • Bună, Monica,

   Îți recomandăm să te adresezi Autotității Naționale pentru Persoanele cu Dizabiliăți.

 • AvatarNicu zice

  @ Steluța

  Problema NU ESTE ca nu stim noi sa setăm alertele pe site-ul ejobs, – asa cum ai dat raspunsul anterior – ci REALITATEA este ca nu sunt locuri de muncă pentru persoanele cu handicap !
  Dă-mi linkuri cu joburi! Si mai ales joburi asigurate de STAT ca este responsabilitatea Statului să protejeze aceste persoane cu handicap !!!

 • AvatarDumitrascu. Andreea. Simona zice

  Am. Gradul. 3. Ce. Loc. De. Munca. As. Putea. Sa. Am. 24. De. Ani

 • AvatarMircea zice

  Cum pot obtine indemnizatie pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav ?
  am primit decizie de la Direcția de Generale de Asistență Socială grav cu insotitor
  dar decizia Consiluilui Judetean Valcea este de 500 lei , fara insotitor…
  deci cum pot obtine indemnizatie pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav de la Consiluilui Judetean Valcea ?

  Cealalta optiune se poate obtine indemnizatie pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav de la casa de pensii in situatia pensionarii pe caz de boala.
  Mulumesc !

  • Bună, Mircea,

   Înțelegem situația. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități este în măsură să te îndrume în acest caz.

 • AvatarCurea Silica zice

  Buna ziua,

  Lucrez la o societate comerciala cu capital de stat, va rog sa-mi spuneti daca pot beneficia de sporul
  de 15% acordat persoanelor cu dizabilitati in conditiile in care sunt incadrata la grad accentuat dpdv al incadrarii in grad de handicap.
  Acordarea acestui spor este valabil numai la institutiile bugetare? Fiind societate comerciala cu autofinantare, salariile sunt foarte
  mici si ar fi benefic acordarea acestui spor.

  Mutumesc anticipat,
  Silica Curea

 • Avatardan tr. zice

  Buna ziua!Sunt tata l unui adult cu handicap grav cu insotitor.
  Primaria Pantelimon,Ilfov NU vrea sa ne angajeze nici pe mine nici pe sotie ca insotitor.
  De cateva luni sotia a inceput sa lucreze(in alt domeniu),dar eu vreau sa fi u insotitor si nu pot,cica raspunsul primariei”SA MOARA CINEVA,SA SE ELIBEREZE UN LOC”…hal de tara,hal de legiuitori…SHAME!!!

  • Bună, Dan,

   Te sfătuim să te adresezi Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din cadrul Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

   • AvatarPuca Traian zice

    In general legea este doar pe hartie nu ai relatii nu esti bagat in seama

   • AvatarCristina Lixandriu zice

    Bună ziua! Am un copil în vârstă de 19 ani, diagnosticat ca handicap grav. În prezent nu mai urmează nici o forma de invatamant. Sunt divorțată de tatăl lui de când a fost diagnosticat copilu. Cum pot primi o pensie de întreținere de la acesta?

    • Bună, Cristina,

     Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Autorității Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

   • AvatarMonica zice

    Bună ziua am un băiatul meu de 19 ani cu grad 1 este dizabil de mic și în poarta pampers de mic cum poate beneficia de pense dacă el nu poate fi angajat nu este corect ca o persona dizabilități de mic sa trăiască cu un ajutor de 526 lei nici de pampers nu îi ajunge ce este de facut

    • Bună, Monica,

     Înțelegem situația. Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Autorității Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

 • AvatarBobby zice

  As dori sa stiu de ce persoanele cu dizabilitati nu pot beneficia de grupa de munca…
  Eu am 10 ani in grupa I-a de munca, si nu pot beneficia de reducerea de 5 ani, conform legii, deoarece nu este “constitutional” sa ai 2 reduceri de varsta de pensionare( cea de 10 ani de handicap conform gradului si cea de reducere de 5 ani conform grupei de munca)
  de parca cei 10 ani de grupa i-am furat….
  Acesta este raspunsul primit de la senat, prim ministru, camera deputatilor….etc…
  Dar este constitutional sa cumulezi 2-3 pensii speciale si salar la stat…

 • AvatarVicol Denisa zice

  Buna ziua, sunt persoana cu handicap grav permanent si doresc sa ma angajez pe contabilitate, domeniu in care m-am pregatit pana la masterat inclusiv aceasta fiind un efect al disperării mele de a compensa lipsa de viteza in operarea pe calcilator handicap la mana stanga). Problema mea este lipsa de experienta in domeniu la 40 de ani. Nu ma tine nimeni mai mult de 1-2 luni pentru ca sunt conștienți ca eu la viteza mea nu voi da niciodata randamentul pe care ei il urmaresc. Cu toate acestea stiu ca exista o lege care stimulează angajarea persoanelor cu handicap prin plata salariului de la bugetul de stat timp de 1 an, dupa care angajatorul are obligatia sa mai tina salariatul inca 6 luni? Inainte ar fi fost 1,5 ani platit si angajatorul obligat inca 1,5 ani. Ce stiti despre aceasta facilitate? Care ar fi procedura exactă si legea exact?, pentru ca vreau sa ma duc la interviuri si cu aceasta propunere, cu lectia invatata, sa nu vorbesc prostii.

  • Bună, Denisa,

   Înțelegem situația. Cel mai potrivit este să te adresezi Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități care te poate îndruma în acest caz.

 • Avatarkaracsony zice

  Buna ziua.O persoana cu handicap accentuat in varsta de 24 ani, cate luni minim poate fi angajata cu contract cu norma partiala 2 ore/zi, pentru a putea beneficia de pensie de invaliditate?

  • Bună, Dana,

   Îți recomandăm să te adresezi Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

 • AvatarGeo zice

  ..pot urma cursurile unei facultati..daca sunt pensionat de boala??

  • Bună, Geo,

   Din informațiile noastre, da, poți urma. Ai acest drept. Discută și cu reprezentanții facultății.

 • AvatarSorina Munteanu zice

  Bună ziua. Eu sunt angajată la stat şi am încadrare în grad de handicap accentuat pt neoplasm. Trebuie să mă prezint la multe consulturi medicale, unele în timpul programulu8i de lucru. Angajatorul nu este de acord. Ce trebuie să fac?

  • Bună, Sorina,

   Îți recomandăm să prezinți cazul tău la Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

 • AvatarAlina D zice

  Buna ziua, mama mea are handicap accentuat grav permanent si obtine venituri din chirii. este scutita de plata impozitului aferent? multumesc

  • Bună, Alina,

   Printre facilitățile prevazute de Legea nr. 448/2006 nu este și scutitrea de impozitul pentru închirierea locuintei. Persoanele cu handicap accentuat sau grav sunt scutite doar de plata impozitului pe clădirile și terenurile aflate în proprietate sau în coproprietate.

 • AvatarVioletă zice

  Bună ziua am o întrebare ?mama mea are,un handicap gradul 1 grav ,se poate pune pe ea și salariu e insotitor?

  • Bună, Violeta,

   Ne poți clarifica întrebarea ta? Dorești să iei salariu de însoțitor pentru mama ta?

   • Avatarclaudia angi zice

    buna ziua soacra mea are un copil cu handicap grav vrea sai faca pensie de handicap dar nu poate de la casa pensiei spune ca trebuie sa fie angajat el nu se poate descurca singur nu vorbeste nu manaca singur

    • Bună, Claudia,

     Îți recomandăm să iei legătura cu Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care te poate ghida în această situație.

 • AvatarCazadoi Gheorghe zice

  Bună ziua!
  Ma numesc Cazadoi Gheorghe, sunt persoana cu handicap mediu,căsătorit, cu un copil de 8ani,caut de munca, deoarece nu ma pot descurca doar cu indemnizația de 72lei .
  Aștept un răspuns favorabil!
  Sunt din județul Botoșani!

  • Bună, Gheorghe,

   Aici sunt joburile disponibile în Botoșani: https://www.ejobs.ro/locuri-de-munca/botosani/
   Poți suna la 0219124 și colegii te vor îndruma spre anunțurile de joburi care ți se potrivesc.

   • AvatarStratila Silvia zice

    Bună ziua.Am terminat Facultatea de Drept, Facultatea de Științe ale Educației,am dublă calificare educatori -invatatori, in învățământ,nu mă pot angaja, pentru că, legea interzice accesul în sistem celor bolnavi psihic.Intrebarea mea este:pot să mă recalific pentru altă meserie? Precizez că,am gradul 2 de invaliditate.Multumesc.

   • AvatarTurcanu liliana zice

    Buna ziua,

    Sunt persoana cu dezabilitati ,mediu,si doresc un job de 4 ore.

 • AvatarBoti zice

  Unde este indemnizatie pt handicap ?
  Cite bucat voie pt calatorie cu Trenul sau cu Autobuzul?
  De ce numai 6 buc (Dus si intors)?

  • Bună ziua,

   Pentru a afla mai multe detalii despre drepturile dvs., puteți lua legătura cu Autoritatea Națională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

Leave a Reply