• 16 May. 2022
 • 10 min

Telemunca din altă țară pentru o companie din România. Iată ce trebuie să știi!

telemunca

Timp de doi ani ai lucrat poate de la domiciliu, iar restricțiile au fost un motiv pentru care nu ai călătorit așa cum îți doreai. Acum poți trece la o nouă formă de muncă, telemunca, care îți oferă ocazia de a lucra de oriunde din lume, chiar și de pe o plajă exotică, și de a călători.

Însă care e diferența din punct de vedere legislativ dintre munca la domiciliu și telemunca? Ce aspecte ar trebui să iei în calcul în cazul în care lucrezi din afara țării pentru o companie din România? Cum ar trebui să te organizezi pentru această formă de lucru? Care este topul celor mai bune țări pentru munca remote? La toate aceste întrebări îți răspundem în cele ce urmează.

 

Munca de la domiciliu

Potrivit art. 108 alin. 1 din Codul muncii, munca la domiciliu este desfășurată de acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Este important să știi că pentru a lucra la domiciliu este nevoie să semnezi un act adițional la contractul de muncă, în care există precizarea expresă că lucrezi la domiciliu. De asemenea, va fi prevăzut și programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să-ți controleze activitatea sau/și modalitatea concretă de realizare a controlului. 

Va fi specificată și modalitatea concretă de contactare (prin e-mail, telefon, verificarea statusului conectarilor la rețeaua Intranet, printr-un salariat delegat etc.)

Este important să știi că angajatorul are obligația de a-ți asigura transportul la și de la domiciliul tău a materiilor prime și materialelor pe care le utilizezi în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizezi.
 

Telemunca sau Work from anywhere

În schimb, telemunca este definită de art. 2 lit. a) din Legea nr. 81/2018 ca fiind forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

În cazul în care optezi pentru telemunca, este important să știi ce va cuprinde contractul tău de muncă:
a.  precizarea expresă că lucrezi în regim de telemunca
b. perioada și/sau zilele în care telesariatul desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator
c. locul/locurile desfășurării activității de telemunca, convenite de părți
d. programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului
e. modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat
f. responsabilitătile părților, convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemunca, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă
g. măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat
h. condițiile in care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemunca


Ce obligații ai ca angajat dacă alegi telemunca

 1. Să informezi angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemunca și să îi permiți acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor. 
 2. Să nu schimbi condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășori activitatea de telemunca.
 3. Să utilizezi numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea ta.
 4. Să îți desfășori activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile lucrătorilor, așa cum sunt ele prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă.
 5. Să respecți regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator, cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.

Asemănări între munca de la domiciliu și telemunca

În cazul ambelor forme de lucru, beneficiezi în continuare de toate drepturile recunoscute prin lege sau regulamentul intern, aplicabile pentru salariații al căror loc de muncă este la sediul angajatorului (art. 110 alin. 1 din Codul muncii, respectiv art. 6 alin. 1 din Legea nr. 81/2018). Atât pentru munca la domiciliu, cât și pentru telemunca, angajatorul are obligația de asigura transportul la și de la locul desfășurării activității salariale a materialelor (art. 109 lit. c) din Codul muncii, respectiv art. 5 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 81/2018), daca este cazul. În ambele forme (munca la domiciliu și telemunca), poți lucra de la domiciliul tău.
 

Diferențe între munca la domiciliu și telemunca

În cazul muncii la domiciliu, locul de desfășurare a activității va fi la domiciliul salariatului, care, conform art. 87 din Codul civil, este locul unde își are locuința principală (art. 108 alin. 1 din Codul muncii), pe când, în cazul telemuncii locul muncii va putea fi nu numai domiciliul salariatului, dar și orice alt loc ales de către salariat, în afara locului de muncă organizat de angajator (art. 2 lit. a) din Legea nr. 81/2018). Prin urmare, telemunca nu exclude munca la domiciliu.

Salariatul care prestează munca la domiciliu își organizează singur programul de lucru (art. 108 alin. 2 din Codul muncii), iar telesalariatul își organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă sau regulamentului intern (art. 4 alin. 1 din Legea nr. 81/2018).

O alta distincție este data de faptul că telemunca se realizeaza prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (art. 2 lit. a) din Legea nr. 81/2018), în timp ce munca la domiciliu nu presupune în mod obligatoriu accesul la aceste mijloace de telecomunicații.

Munca la domiciliu poate avea caracter permanent (dar și temporar), pe când telemunca este doar pentru o anumită perioadă (cel puțin o zi pe lună, dar perioada poate fi prelungită cu acordul ambelor părți). Și poți alege să lucrezi dintr-o destinație de vacanță,  în regim de telemunca pentru un angajator din România.

 

Cadru legislativ pentru telemunca la nivelul UE

Există un acord-cadru, legat de telemunca, încheiat in 2002, între Uniunea Industriașilor din Uniunea Europeana, Uniunea Europeană a Artizanilor și a Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică și al Întreprinderilor de Interes Economic General și Confederația Europeană a Sindicatelor. În acest acord-cadru, telemunca este definită ca o formă de organizare și/sau realizare a muncii folosind tehnologii informatice, în cadrul unui contract sau al unor relații de muncă, în care activitatea ce ar putea fi realizată la firma angajatorului se desfășoara în afara sa.

În Convenția de la Roma, precum și în articolele nr. 3 si 8 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 593/2008 privind legea aplicabilă a obligațiilor contractuale sunt stabilite două reguli. Conform primei reguli, părțile implicate aleg legea aplicată. În acest caz, se poate alege varianta mai avantajoasă pentru salariat.

Dacă părțile nu au ales legea aplicabilă, legea obiectiv aplicabilă se va realiza în următoarea ordine:

 • Legea țării unde își desfășoară activitatea telesalariatul;
 • Legea țării unde își are sediul angajatorul;
 • Legea țării cu care contractul de muncă are cea mai strânsă legătură.

 

Cadru legislativ pentru telemunca din afara UE

În cazul acesta se aplică articolul nr. 2640 din Codul Civil, care prevede „în materiile care nu intră sub incidența reglementărilor Uniunii Europene, sunt aplicabile dispozițiile prezentului cod privind legea aplicabilă actului juridic, dacă nu se prevede altfel de conventii internaționale sau dispoziții speciale”. Potrivit articolelor nr. 2637-2638 din Codul Civil, exista două posibilități.

 1. Părțile aleg legea aplicabilă. De exemplu, legea țării în care lucrează telesalariatul sau legea țării în care se află sediul angajatorului.
 2. Se aplică legea statului față de care există legăturile cele mai strânse, în general, cel în care salariatul își are reședința obișnuită, în momentul semnării contractului de muncă. Reședinta obișnuită este definită, potrivit articolului nr. 2570 din Codul Civil, drept statul în care persoana își are locuința principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalitățile legale de înregistrare. Dacă aceasta nu poate fi identificată, se aplică legea locului unde a fost încheiat actul juridic.

Topul celor mai bune țări pentru munca remote

Clasamentul a fost realizat de platforma momondo.ro care și-a propus să ajute angajații să își găsească noul birou departe de casă. În realizarea acestui top au fost analizate îndeaproape 111 țări și acestea au fost clasificate în funcție de 22 de factori împărțiți în șase categorii: accesibilitate și costuri de călătorie; prețuri locale; siguranță și sănătate, facilitățile muncii de la distanță, viață socială și vreme.

1. Portugalia
2. Spania
3. România
4. Mauritius
5. Japonia
6. Malta
7. Costa Rica
8. Panama
9. Republica Cehă
10. Germania

De remarcat este că România se află pe locul trei. „Costul de trai din toate țările din top 3 e scăzut. Avantajul României, în comparație cu celelalte state, e viteza de net. E unul din avantajele majore ale României, al lor e vremea mai bună”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Portugalia a fost evaluată drept cea mai bună țară din lume pentru a lucra de la distanță, obținând punctaje ridicate în toate categoriile, incluzând vremea foarte bună, abundența de locuri de ieșit în oraș, rata mică a criminalității și costul de trai relativ scăzut. Portugalia mai oferă viză de nomad digital și mulți localnici vorbesc engleza la un nivel înalt, ceea ce atrage numeroși expați. Spania ocupă locul al doilea, în principal datorită numărului ridicat de restaurante și cafenele pe cap de locuitor, a internetului de mare viteză, a abundenței de spații de co-working și a vizelor pentru liberii profesioniști.


Când angajații aleg să muncească în alte țări decât cea de origine, trebuie să verifice regulile de imigrare în scop de muncă din aceste țări, care, în multe cazuri, diferă semnificativ față de cele cu scop turistic. (Ernst & Young)

 

Cât timp poți lucra din altă țară fără a plăti impozit și contribuții acolo

Este ideal să alegi o ședere temporară în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, pentru motive turistice, profesionale, familiale, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni, scrie juridice.ro.

Atenție însă că după 183 de zile de remote din altă ţară, s-ar putea să fii impozitat și să plătești contribuţii sociale acolo. Se consideră că ai domiciliul fiscal în țara în care petreci mai mult de 6 luni pe an. Prin urmare, se poate observa că domiciliul fiscal nu are legătură cu domiciliul din cartea de identitate.

În alegerea țării de unde vei lucra este important să iei în calcul mai multe aspecte care vor decurge din această schimbare și să acorzi atenție:

 • impozitului pe venit;
 • contribuțiilor sociale

Este important să analizezi dacă România și țara gazdă, unde dorești să te stabilești, au încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri. România a încheiat aproximativ 90 de convenții în acest scop și există, în majoritatea cazurilor, un cadru legal pentru a stabili care stat are, în final, drept de impunere. Descoperă aici țările cu care România a încheiat convenții privind dubla impunere.

Majoritatea acestor acorduri bilaterale statuează că impozitele plătite în țara în care munceşti se vor deduce din impozitul datorat în țara de reședință. Pe de altă parte, alte înţelegeri menționează că veniturile obținute în țara în care lucrezi pot fi impozitate doar în acea țară, motiv pentru care nu vei plăti taxe şi în țara de reședință.
În cazul țărilor cu care România nu are încheiată o convenție în acest sens, precum Tanzania sau Mauritius, angajatul trebuie să aibă în vedere că există riscul unei duble impuneri, atât în România, cât și în celălalt stat, spun reprezentanții Soter & Partners.

 

Ce ar trebui să știi despre contribuțiile sociale 

La nivelul Uniunii Europene, contribuțiile sociale nu pot fi plătite în două sau mai multe state membre simultan, potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Ca angajat poți rămâne, în anumite condiții, asigurat în România chiar dacă îți desfășori activitatea din alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru a nu plăti contribuții sociale în statul în care se prestează munca în regim de telemuncă, cere angajatorului să solicite formularul portabil A1 pentru angajații săi, în anumite condiții specifice. În lipsa unui formular A1, există riscul să datorezi contribuții sociale în statul în care prestezi munca, risc care poate atrage mai departe obligația companiei de a se înregistra în scop de contribuții sociale în statul respectiv. 

În cazul în care desfășori activitatea dintr-un stat din afara Uniunii Europene, trebuie să verifici dacă există o convenție bilaterală de securitate socială încheiată între România și statul respectiv. În cazul statelor cu care România nu a încheiat un acord bilateral, poți datora contribuții sociale atât în România, cât și în celălalt stat, spun  reprezentanții Soter & Partners.

 

PFA-ul, soluția pentru a lucra remote din altă țară

Dacă angajatorul tău este reticent, din motive obiective, în a accepta să lucrezi în regim de telemunca din altă țară, poți alege să-ți deschizi un PFA care îți oferă mai multă flexibilitate. Primul pas este să identifici Oficiul Registrului Comerțului din județul tău. Angajații de la Registrul Comerțului oferă acum servicii de consultanță gratuită astfel încât să știi ce PFA să alegi. De exemplu, în sistem real, plătești taxe pentru ceea ce facturezi. În această situație, ai obligația să completezi în totalitate rubricile din Registrul de evidență fiscală, potrivit prevederilor Ordinului Minstrului de Finanțe nr 3.254/2017. În cazul în care alegi obligații fiscale în sistem de normă de venit, plătești taxe și impozite pentru norma de venit stabilită de ANAF. În această situație trebuie să completezi în Registrul de evidență fiscală numai partea referitoare la venituri. Documentele necesare deschiderii unui PFA sunt menționate pe site-ul ONRC. Cu PFA deschis în România poți lucra de oriunde, iar veniturile le vei raporta în România.

 

Cum te pregătești pentru telemunca 


Discută cu angajatorul despre munca din altă țară
Înainte de a lua o decizie, este important te asiguri că politica firmei pentru care lucrezi în prezent permite angajaților să își desfășoare activitatea din străinătate. Există și situația în care, din motive de securitate cibernetică sau din riscul de sediu permanent (în cazul în care compania solicită în mod expres angajatului să utilizeze o locație specifică pentru a desfășura activitatea sau încheie contracte în numele companiei într-un alt stat decât cel de rezidență), compania să nu-ți permită lucrul remote din afara țării.

Realizează o simulare de buget
Este important să afli care sunt prețurile în țara de unde vei lucra remote. Cât ar costa coșul zilnic, dar și chiria și utilitățile. Documentarea și simularea unui buget sunt esențiale pentru că salariul din România poate îți permite să ai un anumit nivel de trai. Dar același salariu poate să nu-ți permită același nivel de trai dacă te muți în altă țară din Europa. 


Documentează-te despre alte taxe
Este posibil ca în țara de unde vei lucra să fie nevoie să achiți anumite taxe și impozite locale. Informează-te cu privire la aceste potențiale costuri, pentru a nu fi pus în fața unei situații neplăcute. Poți intra pe grupurile din social media ale comunității unde vei locui și acolo vei putea întreba și afla toate detaliile, dar și situațiile particulare pe care le poți întâmpina.

 

Ia în calcul impactul asupra familiei, colegilor, prietenilor
Evaluează situația și din perspectiva familiei și a prietenilor. Familia restrânsă te poate însoți? Dacă da, ce alte demersuri sunt necesare pentru a putea locui în altă țară? (acte, înscriere la grădiniță, școală, o casă mai mare de locuit). Discută cu fiecare dintre persoanele apropiate și ia decizia ținând cont și de impactul pe care îl poate avea plecarea ta asupra lor.

 

Bleisure – modul de a îmbina lucrul și călătoriile

Munca de la distanță a devenit poate un stil de viață pentru tine. Noul birou poate fi acum o plajă dacă vine la pachet cu o conexiune bună la internet. Îți dorești să călătorești și să muncești (trend numit și bleisure: business și leisure (trad. relaxare) , dar, de multe ori, limitele dintre business și relaxare sunt estompate. Mai multe călătorii pot înseamnă mai multe cazări pe termen lung și mai puțină odihnă adevărată. Pentru a nu ajunge la burnout contează mult să alegi un spațiu potrivit de lucru și să-ți organizezi eficient timpul, ținând cont și de diferența de fus orar.

 

Ce ar trebui să cauți în locurile de cazare

Un spațiu de lucru potrivit, cu o conexiune bună la internet. Ai un angajament față de munca ta și trebuie să ai și facilitățile necesare pentru a lucra eficient și confortabil. Asigură-te că locul unde te cazezi are WiFi și acesta este suficient de puternic pentru apeluri video și pentru lucrul pe mai multe fișiere. De asemenea, foarte util îți este și un scaun ergonomic în camera de lucru. Orientează-te în alegerea locului de cazare și în funcție de supermarket-urile și restaurantele din zonă.


Facilități pentru copii: Dacă alegi să lucrezi și să călătorești alături de familie, ia în calcul să alegi un spațiu mai mare de cazare, cu mai multe camere și spații pentru lucru. Ideal este să ai aproape o grădiniță/școală, loc de joacă, o plajă sau un serviciu de babysitting.


Serviciu de concierge sau recomandări locale: Te poți orienta spre hoteluri sau consilieri în turism care-ți oferă recomandări locale bune sau care te pot ghida în alegerea transportului, atracțiilor, spectacolelor.

 

Avantaje și dezavantaje ale bleisure

Călătoria cu scopul de a lucra și de a te bucura de vacanță îți creează un sentiment bun de echilibru între viața profesională și viața privată și poate reduce stresul. Depinde doar de tine cum îți organizezi timpul și cum setezi limite, astfel încât să poți crea acest echilibru. Dezavantajul este că din dorința de a călători și de a descoperi destinații, să nu poți ajunge la timp la meeting-uri, să nu ai conexiune bună la internet sau volumul de muncă să fie destul de mare și să nu poți să te bucuri și de relaxare. Însă o mentalitate pozitivă și abilitățile bune de organizare pot reduce aceste dezavantaje.

În concluzie, poți lucra pentru o companie din România dintr-o destinație preferată de vacanță în regim de telemunca. Înainte de a face acest pas, documentează-te temeinic despre legislația aplicabilă în statul respectiv, atât în ceea ce privește dreptul de ședere, cât și în ceea ce privește regimul impozitării și al asigurărilor sociale. Curaj! 

Ți-a plăcut articolul? Descoperă și alte articole despre munca remote:

 

Munca remote: ce pași trebuie să conțină strategia de lucru

Ghid practic pentru munca remote

A fost util articolul? 2
 • AvatarCosmin zice

  Cum afla autoritatile dintr-un stat in care mergi ca turist (mai putin de 90 de zile pentru tari in care ti se ofera viza de turist) ca defapt ai si lucrat prin telemunca din tara lor?
  Trebuie sa le informezi sau au alte metode?

 • AvatarLiviu zice

  Tare articolul! Multumesc! Chiar eram curios cum as putea sa lucrez remote din Romania in afara și am invatat ceva nou de aici!

 • AvatarAlina zice

  Folositor, m-a ajutat sa inteleg daca am de platit impozit dublu in caz ca as lucra in RO ca fiind angajat in EU.
  Multumesc!!

 • AvatarArva Melania zice

  As avea nevoie urgent de un loc de munca

  • Bună, Melania,

   Îți recoamndăm să suni la 0219124 și colegii te vor îndruma spre joburile care ți se potrivesc.

Leave a Reply