• 20 Dec. 2019
  • 4 min

Ce trebuie să știi despre concediul medical de sarcină

concediu medical sarcina

Probabil că numeri zilele până la nașterea copilului, dar nu renunți așa ușor la jobul tău. Pentru că îți este bine să fii activă în perioada aceasta. Însă nu ignora drepturile de care te bucuri. Începând cu luna a șaptea de sarcină, poți lua concediu medical sarcina. Iată tot ce trebuie să știi despre el.

Dacă ai în plan să iei concediu medical sarcina, află că acesta acoperă atât perioada dinainte de naștere (prenatală), cât și cea de lăuzie (postnatală). Durată maximă este de 126 de zile calendaristice pe care le poți lua astfel: 63 de zile înainte de naștere (concediu prenatal) și 63 de zile după naștere (concediu postnatal, de lăuzie). Perioadele se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea ta, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

 

Ce preferințe au româncele pentru concediu medical sarcina

Un studiu realizat de Asociația SAMAS, rețeaua națională de educatori perinatali, arată că 25% dintre românce au mers la serviciu până la naștere, beneficiind doar de concediul postnatal (după-naștere).  Circa 22% au optat pentru circa 80 de zile prenatal și de cele minimum 42 de zile postnatal.

Așa cum reiese și din Ordonanata 158/2005 modificată și actualizată, opțiunea aparține beneficiarei și depinde de recomandarea medicului și desigur de data estimată a nașterii. Ai în vedere că sarcina e un proiect de 38-42 de săptămâni, nașterea fiziologică (normală) putând să se declanșeze în această perioadă. De aceea medicii recomandă concediu medical după 7 luni de sarcină, astfel încât să se asigure că vei avea minimum 42 de zile rămase după naștere (din cele 126). În cazul persoanelor cu handicap, acest concediu poate fi luat din luna a șasea.

 

Stagiu de cotizare pentru concediu medical sarcina

Stagiul de cotizare pentru a beneficia de concediul medical de maternitate este de 6 luni din ultimele 12! Prevederea este în vigoare de la 1 ianuarie 2018, anterior stagiul fiind de o lună. Se bucură de concediu medical sarcina și femeile care nu mai sunt angajate, din motive neimputabile lor, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Pierderea calității de asigurat, din motive neimputabile, se dovedește cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asociații acestora. Indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție. Bază de calcul a indemnizației de maternitate se constituie din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calității de asigurat.

 

Cine suportă plata indemnizației și cum se calculează aceasta

Indemnizația aferentă acestui concediu medical sarcina este integral suportată din Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) și este în cuantum de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar. Indemnizația de maternitate nu se impozitează, conform Codului Fiscal, Art. 42. Din indemnizația de maternitate se reține doar CAS-ul.

Angajatorul va face lunar, calculul și plata indemnizației de asigurări sociale sau cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, în cazul persoanelor care se află în raporturi de muncă sau de serviciu. Plata se face pe baza certificatului medical eliberat potrivit legii, care constituie document justificativ pentru plată (art. 36 alin (1) din O.U.G. nr. 158/2005). Ulterior, angajatorul va depune cereri-tip către FNUASS pentru recuperarea sumelor plătite către angajați.

Principala ta obligație pentru a primi indemnizația este să prezinți la timp certificatul medical emis potrivit legii, nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul ( anexa nr. 1 din Ordinul M.S. și CNAS nr. 233/125/2006 coroborat cu art. 36 alin (2) din O.U.G. nr. 158/2005).

 

Ce trebuie să știi despre certificatul pentru concediu medical sarcina: 

  • este eliberat de medicul specialist sau medicul de familie, 
  • nu poate trece dintr-o luna în altă, poate fi emis pentru maximum 31 de zile, însă pentru aceeași lună (de ex. 1-31 august). 
  • poate fi emis și în altă zi față decât prima zi de concediu medical (de ex. certificatul poate fi ridicat pe 15 martie, deși perioada pentru care este emis este 1-31 martie). 
  • se prezintă angajatorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care  fost acordat concediul. 

În cazul în care salariata a îndeplinit condițiile pentru a beneficia de concediul de maternitate descris mai sus, după a 43-a zi de la naștere ea poate renunța la acest concediu (dacă nu se termină oricum sau nu dorește să beneficieze de toate cele 126 de zile) și poate depune dosarul pentru concediul de creștere copil (acordat până la vârsta de 2 ani a acestuia).

 

Întrebări despre concediu medical sarcina:

 

În timpul celor 126 de zile, contractul de muncă este activ?

Contractul de muncă rămâne activ, prin urmare poți beneficia (când revii la job) și de zilele de concediu aferente acestei perioade.

 

Certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară celei la care ar trebui depuse?

Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii, conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005:
a) în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital

 

Ce se întâmplă în cazul în care nu pot ajunge la medic din cauza stării de sănătate pentru a obține certificatul pentru concediu medical?

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care pacienţii nu se pot deplasa, se vor trimite medicului de familie foile de observaţie, rezultatele investigaţiilor şi referatul medical, în vederea avizării prelungirii concediului medical.

 

Există situații în care plata indemnizației pentru concediu medical sarcina poate fi refuzată?

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare arată că apar refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:
a) nu se face dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
b) neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepţiile prevăzute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;
e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor prevăzute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de
prezentele norme.
Constituie refuz justificat la plata indemnizaţiilor şi situaţiile în care angajatorul constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale şi amână plata cu cel mult 90 de zile ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul.

 

Ți-a plăcut articolul despre concediu medical sarcina? Citește și:

Ce drepturi ai la locul de muncă dacă ești însărcinată

Cum să fii în relații bune cu angajatorul în concediul de maternitate

 

A fost util articolul? 8

Leave a Reply