• 5 Jun. 2024
 • 23 min

Indemnizație creștere copil. Află cum să depui corect dosarul

indemnizatie crestere copil
Autor
Steluţa Năstase
Steluţa Năstase Am ales un job pe care îl iubesc și, da, zâmbesc pentru c... Arată mai mult

Ești în acea etapă în care îți dorești să menții un echilibru bun între job și viața de familie? Rezonăm cu tine. În echipa eJobs, putem spune că suntem o comunitate de părinți, care fie sunt în concediu creștere copil, dar plănuiesc să revină curând la serviciu, fie se dedică atât jobului, cât și juniorilor care ne așteaptă acasă. Și ori de câte ori avem ocazia, discutăm în echipă despre concediile și indemnizațiile care se acordă părinților, despre valoarea acestora și despre drepturi prevăzute în legislația din România de care merită să profiți. Iată cele mai importante prevederi și noutăți în 2024 despre indemnizaatie crestere copil!

 

WhatsApp Channel

Și poate principala provocare pe care o întâmpini și tu, la fel ca noi, este cea legată de pregătirea dosarului pentru indemnizatie crestere copil. Iată ce am aflat noi și ne bucurăm să povestim cu tine.

Ne-am documentat despre cele mai recente modificări legislative despre indemnizatie crestere copil și am identificat întrebările pe care le-am avut și noi și pe care poate le ai și tu pe acest subiect. Chiar dacă la prima vedere strângerea tuturor documentelor pentru dosarul de indemnizație și completarea lor ți se pare o provocare, ea nu este una imposibilă. Iată în câteva rânduri experiența pe care două mame, din echipa eJobs, au avut-o când și-au depus dosarele pentru indemnizatie crestere copil:

Steluța L.:Am fost o mamă mai atipică, care a lucrat până în luna a noua de sarcină. Mi-am luat concediul prenatal în postnatal și după trei luni de concediu de maternitate am depus actele pentru indemnizatie crestere copil. Procesul în sine nu a fost unul ușor, am avut nevoie de documente  de la doi angajatori, care să ateste veniturile mele din ultimele 12 luni,  completate neapărat pe un formular standard, recunoscut de DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului). Când banii mi-au intrat retroactiv în cont m-am bucurat tare mult și parcă am uitat toată tevatura aceasta cu depunerea actelor. Pentru ca totul să fie mai eficient, recomand o vizită preliminară la DGASPC în care să afli exact de ce documente ai nevoie, în funcție de natura jobului tău și de joburile avute în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului.”

Ana C.:A fost un proces relativ simplu, care a implicat un anumit nivel de birocrație la care mă așteptam. Dar, tocmai pentru că mă informasem destul de detaliat înainte, nu mi s-a părut nimic complicat. Doar birocratic. Am rezolvat totul destul de repede. Întocmirea dosarului am făcut-o în câteva zile, iar depunerea lui a durat maximum oră.”

 

 

Indemnizatie crestere copil. Ce trebuie să știi despre ea și despre durata concediului de creștere copil

Indemnizatia de crestere copil este un ajutor social pe care statul român îl acordă părinților care au copii. Ea ar trebui să fie singura ta sursă de venit dacă decizi să stai acasă pentru creșterea copilului, până când acesta împlinește doi ani, respectiv 3 ani – în cazul copilului cu handicap.

Vei începe să primești indemnizatia retroactiv începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dar nu mai devreme de ziua a 43-a (de la data nașterii copilului).

Concediul de creștere copil nu trebuie însă confundat cu cel de maternitate. Concediul de maternitate  (prenatal și postnatal sau de lăuzie) se referă exclusiv la dreptul angajatei însărcinate la repaus timp de 126 de zile atât înainte cât şi după naştere. În schimb, concediul și indemnizația de creștere copil poate fi solicitat de oricare dintre parinţi, după 42 de zile de la nașterea copilului și se acordă până la un an și 10 luni ai copilului, ultimele două luni (până la 2 ani ai copilului) fiind dedicate celuilalt părinte.

Perioada de concediu crestere copil este considerată vechime în muncă și este asimilată la stagiul de cotizare la pensie. Totodată, pe toată durata concediului vei rămâne în continuare asigurat(ă) la sănătate. Contribuția va fi plătită de la bugetul de stat.

 

Modificări privind indemnizația creștere copil, adoptate în 2022

Având în vedere necesitatea transpunerii Directivei (UE) 2019/1.158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, care are ca obiectiv general adaptarea și modernizarea cadrului juridic al Uniunii Europene, permițând părinților și persoanelor cu responsabilități de îngrijire să concilieze viața profesională cu viața de familie, guvernul României a adoptat pe 07.12.2022 Ordonanța de Urgență 164/2022.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu 50% din indemnizația cuvenită, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizației pentru creșterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (2). Amintim că în art. 2, alin. (2) din OUG 111/2010, se menționează: (2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
 • Dacă ambii părinți dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) îndeplinesc cerințele de acordare a concediului pentru creșterea copilului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, acesta se acordă astfel încât:
  a) cel puțin 2 luni de concediu pentru creșterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat inițial acordarea acestui drept;
  b) în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.
 • Dacă, în aceeași lună, o persoană realizează venituri atât în țară, cât și în statele în care se aplică Regulamentul, fără suprapunerea perioadelor de activitate, se iau în calcul veniturile realizate în ambele țări, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 12 alin. (2) din același regulament.
 • Pe toată perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizației, pe baza unor hotărâri judecătorești definitive, adeverințe sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor prevăzute la alin. (1) care au stat la baza acordării dreptului, eliberate de plătitorii de venituri sau de organele competente. Noul cuantum se acordă de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, de la data prezentării documentelor de rectificare a veniturilor.
 • Dacă în urma recalculării prevăzute la alin. (8) rezultă un cuantum mai mare al indemnizației lunare față de cel stabilit inițial, diferența se acordă pentru întreaga perioadă începând cu data stabilirii dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului. (10) Dacă în urma recalculării prevăzute la alin. (8) rezultă un cuantum mai mic al indemnizației lunare față de cel stabilit inițial, sumele acordate în plus, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiar, potrivit prevederilor art. 24.  
 • Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi urmărită și executată silit indiferent de natura creanțelor datorate de debitor, în limitele prevăzute de cadrul legal in materie.
 • Se acordă indemnizație creștere copil și părinților sau tutorilor care realizează,  în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășește de 8 ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2).

 

Modificări adoptate în 2021 privind indemnizatia pentru crestere copil

Guvernul a aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 26 din 7 aprilie 2021 modificări și completări ale normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Iată care sunt modificările în ceea ce privește indemnizatia de crestere copil:

 • La articolul 12,  (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
  b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
  c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.(5) Prevederile alin. (1) se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
 • După alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:
  (6) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită și în situația în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptățită, împreună cu copilul pentru care se stabilește dreptul, își stabilește temporar reședința în altă țară.
  (7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înțelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situațiile, cu excepția celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) și x), pentru care condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoțire ori în care se află în misiune.
 • Articolul 14, alineatul (4) din OUG 111/2010 care face referire la comunicarea deciziei privind acordarea indemnizatiei de crestere copil sau a stimulentului de inserție se modifică astfel:
  (4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare.
 • Modificări sunt și la articolul 15 care face referire la stabilirea drepturilor reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie. Astfel drepturile se stabilesc d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a) – c).
 • La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  (4) Plata indemnizației pentru creșterea copilului se suspendă și în situația în care:
  a) agenția teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
  b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

 

Concediu de maternitate. Condiții de acordare

Înainte de a intra în concediu creștere copil, poți beneficia de concediu de maternitate de 126 de zile care include concediu prenatal și concediu postanatal (obligatoriu de 42 de zile). Beneficiezi de concediu și de indemnizație de maternitate dacă:

 • Ai domiciliul sau reședința pe teritoriul României.
 • Prezinți certificatul medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant.
 • Stagiul minim de asigurare pentru acordarea de concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Contribuția la concedii și indemnizații de sănătate este plătită de angajatori pentru fiecare contract de muncă, lunar. Dacă nu ești salariată, dar obții venituri ca persoană fizică autorizată, poți plăti contribuțiile, prin contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate.


Concediu prenatal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate îți dă dreptul de a lua concediu prenatal începînd cu luna a 7-a de sarcină (cu aproximativ 63 de zile înainte de naștere). Și ceea ce ne-a bucurat pe noi, mamele din echipa eJobs, este că zilele acordate pentru concediul prenatal și concediul postnatal (sarcină și lăuzie) pot fi compensate între ele, cu acordul medicului. Singura condiție este ca în concediul postnatal să-ți rămână minimum 42 de zile.

 

Concediu postanatal

Are minimum 42 de zile pe care este obligatoriu să le iei după nașterea copilului, pentru că la dosarul de indemnizatie crestere copil trebuie să depui și o adeverință de la angajator, din care să rezulte data împlinirii celor 42 de zile, reprezentând concediul de lăuzie și prima zi de concediu de creşterea copilului. Concediul postnatal poate să aibă minimum 42 de zile, maximum 126 de zile dacă alegi să iei și prenatalul în postnatal. Și recunoaștem că în echipa eJobs sunt și mame care au venit la job până aproape de 9 luni, dornice să aibă activitate.

Atât concediul prenatal, cât și cel postnatal, statul acordă indemnizație de maternitate care este calculată astfel: 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform OUG nr. 158/2005, actualizată în 02.08.2021. Din suma rezultată se scade 25% CAS.

 

indemnizatie crestere copil

Atât mama, cât și tatăl se pot califica pentru indemnizație creștere copil.

 

Modul de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului. Cine poate beneficia de această indemnizație

Actul normativ care reglementează indemnizatia crestere copil și toate condițiile de acordare a a acesteia este ordonanța de urgență OUG 111/2010.

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”, se arată în OUG 111/2010.

Așadar, conform OUG 111/2010, se acordă concediu crestere copil oricăruia dintre părinți cu condiția să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal. Este cazul veniturilor din salarii, din tichete de masă, din activități independente (PFA, profesii medicale, avocatură), silvicultură, piscicultură și din activități agricole.

Este însă necesar să fi lucrat cu acte în regulă, cu contract.

În cazul în care ți s-a încredințat copilul în vederea adopției sau l-ai adoptat deja, oricare dintre părinți poate solicita indemnizatie crestere copil. Poți primi acești bani și dacă ai fost numit tutore, ai copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și dacă ești asistent maternal profesionist (numai pentru copiii tăi naturali sau adoptați).

Trebuie să ai în vedere îndeplinirea condițiilor timp de 12 luni anterioare adopției, plasamentului sau tutelei.

În cazul în care nu ești căsătorită, dar tatăl copilului a recunoscut bebelușul și vrea să intre în concediu creștere copil, este nevoie de o anchetă socială pentru a demonstra că sunt îndeplinite condițiile pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil. Documentul pe care-l vei obține în urma anchetei va fi inclus în dosarul vostru, împreună cu celelalte acte necesare.

 

calcul indemnizatie crestere copil

În calculul indemnizației pentru creștere copil pot fi luate în calcul mai multe activități, precum cursurile de formare sau perfecționare profesională.

 

Condiții pentru acordarea indemnizatiei crestere copil

Pe lângă criteriile pe care ți le-am spus deja, părintele care vrea să primească indemnizatie crestere copil trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

 • să fie cetățean român, străin sau apatrid, fără cetățenie
 • să aibă domiciliul pe teritoriul României
 • să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită beneficiile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

Dacă nu ai lucrat 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, pot fi luate în calcul mai multe activități pentru a strânge minimul de luni necesar. Astfel, sunt acceptate perioadele în care:

 • ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străintătate
 • ai beneficiat de indemnizație de șomaj
 • ai beneficiat de indemnizatie crestere copil până la 2 sau 3 ani
 • ai avut pensie de invaliditate
 • ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului
 • ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
 • ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii
 • ai avut pensie de invaliditate
 • ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal
 • au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență
 • pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

Documente necesare pentru obținerea indemnizației 2024:

Iată ce documente ar trebui să pregătești pentru dosar indemnizatie crestere copil:

 • cerere indemnizatie crestere copil
 • actele de identitate ale ambilor părinți (original+copie);
 • certificatul de naștere al copilului (original+copie);
 • certificatul de căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți) sau acte doveditoare privind relaţia părinte-copil;
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil (dacă e cazul);
 • Adeverință de la angajator care să specifice prima şi ultima zi de concediu de maternitate, precum și data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie;
 • Adeverință de venit pentru veniturile obținute în ultimele 12 luni, așa cum prevede legea;
 • Dovadă cu privire la veniturile obținute (eliberată de angajator sau de organele competente);
 • GDPR ambii părinți;
 • Declarație solicitant;
 • Declarația celuilalt părinte, care nu a solicitat icc;
 • Notă informare (semnată de solicitant);
 • Declarația pe proprie răspundere (se completează de solicitant, pentru dosarele depuse online);
 • Extras de cont al solicitantului (dacă dorește să se facă plata în cont bancar).

 

Cerere indemnizatie crestere copil

Descarcă aici Cerere indemnizatie crestere copil

 

Declarație solicitant

Descarcă aici Declarație solicitant

Adeverință angajator

Adeverință angajator

Declarația celuilalt părinte

Declarație celălalt părinte

 

Informare GDPR

Informare GDPR

 

Declarație pe propria răspundere solicitant

Declarație pe proprie răspundere

 

Notă de informare

Descarcă nota de informare

Când se depun actele pentru indemnizație

Dosarul pentru indemnizație creștere copil trebuie depus în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului ori de la încetarea concediului de maternitate (de minumum 42 de zile).

Poți primi indemnizatie crestere copil retroactiv începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dar nu mai devreme de ziua a 43-a de la nașterea copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită acest drept.

În cazul în care nu îndeplinești condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente veniturilor tale, poți primi indemnizatie crestere copil începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

Dacă ai adoptat, ai primit tutela, plasamentul sau ți s-a încredințat un copil, poți primi imediat indemnizatie crestere copil, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat sau, după caz, s-au instituit măsurile de protecție ale copilului.

Dacă ai depășit termenul de 60 de zile prevăzut de lege, primești indemnizatie crestere copil din momentul depunerii cererii, dar vei pierde banii pe care nu i-ai solicitat la timp.

 

Unde se depun documentele și cine face plata indemnizatiei

Poți depune documentele la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din cadrul comunei, orașului, municipiului sau a sectoarelor municipiului București pe raza cărora locuiești. Aceasta trimite cererile la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, care le soluționează în aproximativ 15 zile lucrătoare de când le primește. Vei primi răspunsul Agenției la aproximativ 5 zile după ce s-a luat decizia.

Cel mai probabil vei încasa prima plată după aproximativ 2 luni, sau chiar 2 luni și jumătate, de la depunerea dosarului.

 

Când se plătește indemnizația de creștere copil

Se plătește, de obicei, în intervalul 8-25 în luna curentă pentru luna anterioară, prin metoda aleasă în momentul în care ai depus cererea. Plata poate fi făcută astfel:

●     prin virament bancar, în contul beneficiarului;

●     prin mandat poștal, la domiciliu.

Poți modifica metoda de plată prin depunerea unei cereri în acest sens la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială.

 

indemnizatie crestere copil


Cat e indemnizatia crestere copil în 2024? Valoare minimă și maximă

Ordonanța 111/2010 prevede în art. 2:  Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Cele 12 luni nu trebuie să fie în mod obligatoriu consecutive, însă trebuie să fie cumulate în ultimii doi ani înainte de data nașterii copilului.

În martie 2024, valoarea indemnizației minime de creștere a copilului a fost majorată. Aceasta se calculează în funcție de un indicator macroeconomic numit ISR (indicator social de referință). La fiecare 1 martie, acesta se schimbă în funcție de rata medie a inflației din anul anterior. Rata inflației în anul 2023, a fost de 10,4%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Astfel, în 2024, valoarea indemnizatiei de crestere copil nu poate fi mai mică de  1.651 de lei (majorată de la 1.496 de lei) și nici mai mare 8.500 de lei, indiferent de venituri.

 

Valoarea minimă a indemnizației creștere copil. Mod de calcul

Cuantumul minim al indemnizației creștere copil se raportează la indicele social de referință (ISR). Valoarea ISR a crescut de la 525,5 lei (în anul 2022), la 598 lei, în 2023. Astfel cuantumul minim al indemnzației creștere copil se majorează de la 1.314 lei la 1.495 lei.

Ce spune Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 care modifică OUG 111/2010:

#M12
(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

În cazul în care soliciți indemnizatie crestere copil și nu ai realizat venituri în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, fiind, de exemplu elev sau student, valoarea acesteia va fi de 85% din salariul minim brut pe țară, potrivit Hotărârii de Guvern 1071 din 4 octombrie 2021.

 

Ultimele luni de plata indemnizatie crestere copil 

Conform prevederilor din OUG 164/2022, părintele care a luat concediu crestere copil va primi indemnzație pentru creșterea copilului doar timp de 1 an si 10 luni, iar ultimele două luni (până la cei doi ani ai copilului) revin celuilalt părinte. Dacă, de exemplu, ești mamă și ai stat în concediu de ingrijire copil până la la 1 an și 10 luni ai copilului, după această perioadă, vei avea opțiunea,de a alege concediu fără plată sau de a te întoarce la job. Nu vei primi indemnizație de creștere copil în aceste două luni dacă celălalt părinte nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Dacă tatăl nu îndeplinește condițiile pentru a intra în concediul de creștere, mama poate depune documentele aferente și primește și indemnizația pentru lunile tatălui, în același cuantum ca și până atunci.

 

Situații speciale: venituri din activități independente sau din agricultură, silvicultură și piscicultură

Dacă soliciți indemnizatie crestere copil și ai venituri din activăți independente (PFA, venituri medicale, de avocatură) sau din agricultură, silvicultură și piscicultură, dar nu lucrezi în baza unui contract individual de muncă, pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil, este obligatoriu să întrerupi sau să suspenzi activitatea până când copilul împlinește 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

În cazul în care realizezi concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, indemnizatia crestere copil se acordă pe baza documentelor care dovedesc că ai suspendat cel puțin una dintre activitățile tale. Valoarea acesteia este 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

 

Întrebări despre idemnizatie crestere copil

Pot lucra în timp ce primesc indemnizatie pentru cresterea copilului?

Conform OUG 111/2010 și OUG 164/2022, dacă primești indemnizatie crestere copil și obții venituri suplimentare în perioada respectivă ți se poate suspenda dreptul la acest beneficiu. Cu toate acestea, statul prevede și excepții de la această regulă:

 • dacă primești diverse sume în baza legii, a contractului colectiv sau individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu
 • dacă primești indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora
 • dacă nivelul veniturilor supuse impozitului, pe parcursul unui an calendaristic în perioada concediului, nu depășește de opt ori valoarea minimă a indemnizației, adică 1495 lei x 8 = 11.960 lei.

În ce condiții încetează plata indemnizației pentru creșterea copilui?

(2) Dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:
a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului;
c) au trecut 3 luni de la data expirării certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, iar un certificat nou nu a fost depus în această perioadă.
d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
g) beneficiarul a decedat;
h) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de 8 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

Conform Ordonanței de Urgență nr. 26 din 7 aprilie 2021, la articolul 16, după alineatul (3) – din OUG 111/2010 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă şi în situaţia în care:
a) agenţia teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Pot fi concediat in perioada concediului de crestere copil?

Este interzisă concedierea ta în perioada de concediului de crestere copil, precum și în perioada în care te afli în plata stimulentului de inserție:

Articolul 25 din OUG 111/2010 se modifică prin OUG 26/2021 și are următorul cuprins cu informații pe care merită să le cunoști, mai ales dacă întâmpini situații neplăcute în relația cu angajatorul:

(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul.
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) și (2);
c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii, și nici în situațiile prevăzute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

 

Ce se întâmplă dacă primesc indemnizatie crestere copil mai multe luni decât mi se cuvine?

Conform art. 24 din OUG 26/2021:
(1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale.

 

 

 

calcul indemnizatie crestere copil

În timp ce primești indemnizația de creștere a copilului poți avea și venituri suplimentare, dar în anumite limite.

 

Ce venituri primesc dacă am gemeni/tripleți?

Conform OUG 164/2022,

 • Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu 50% din indemnizația cuvenită, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizației pentru creșterea copilului (1.495 lei).

 

Care este valoarea indemnizației pentru al doilea copil?

Valoarea indemnzatiei pentru al doilea copil are ca bază de calcul prima indemnizație de creștere copil. Dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC mai este mică decât cea obținută în primul CCC, ai dreptul de a primi aceeași sumă precum în anteriorul concediu. Pentru a beneficia de această excepție, trebuie să depui cererea la mai puțin de un an de la încheierea concediului anterior, se arată în Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010.

 

Revenirea din concediu crestere copil inainte de termen

Conform art. 16 din OUG 164/2022, în cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de salariat și care se întoarce la activitatea profesională, aceasta are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

De asemenea trebuie să anunți autoritățile în maximum 15 zile de la momentul în care îți reîncepi activitatea, pentru a nu mai primi indemnizatie crestere copil. Este nevoie de un drum la sediul DGASPC, de care aparții, unde trebuie să depui o declarație scrisă, pe care o poți completa pe loc, împreună cu copii ale actului tău de identitate și a certificatului de naștere al copilului. La DGASPC poți depune în același timp cu notificarea că îți începi activitatea la job și dosarul pentru stimulent crestere copil.

 

Stimulentul de inserție

Prin Ordonanța de Urgență 26/2021, care aduce modificări Ordonanței de Urgență 111/2010, Guvernul României își propune stimularea părinților pentru reluarea mai devreme de 2 ani a activității profesionale, contribuind astfel la diminuarea deficitului bugetar, pe de o parte, prin plata impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor părinților, iar, pe de altă parte, prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copilului și absorbția pe piața forței de muncă a părinților.

Astfel cea mai importantă modificare este creșterea valorii stimulentului de inserție de la 650 de lei la 1.500 de lei, pentru persoanele care revin la serviciu mai devreme de 6 luni ale copilului, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului, potrivit art. 3 alin. (1), au dreptul la un stimulent de inserție, după cum urmează:

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;

b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. b) după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

(3) Stimulentul de inserție acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu dizabilități nu se cumulează cu indemnizația prevăzută la art. 31 alin. (2).

(4) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) și solicită dreptul la stimulent de inserție, plata acestei indemnizații se suspendă. Indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) nu se cumulează cu stimulentul de inserție.

(5) Stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă și în situația în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră, după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

(6) În situația persoanei îndreptățite care beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2), al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. (7) În situația prevăzută la alin. (6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserție se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptățită și a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.(8) Cuantumul stimulentului de inserție se majorează prin hotărâre a Guvernului.

 

De când ai dreptul la stimulent de inserție

Art. 15 din OUG 111/2010 a fost completat prin OUG 26/2021. Acesta prevede: 

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

La articolul 15 alineatul (1), după litera c) din OUG 111/2010 se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată.

Articolul 17 (1) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 încetează începând cu ziua următoare celei în care:
a) copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități;
b) a avut loc decesul copilului.

(2) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată:

a) una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2), cu excepția lit. i);
b) beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3 și solicită concediul pentru creșterea copilului;
c) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități și beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3.(3) În situația persoanelor îndreptățite aflate în plata stimulentului de inserție, care solicită concediile medicale prevăzute la art. 2 alin. (1), cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, plata stimulentului de inserție nu se suspendă.

Dacă până în aprilie 2021, părintele care revenea din concediu creștere copil, cu plata stimulentului, era protejat la job numai 6 luni, acum acesta este protejat de concediere pe toată durata plății stimulentului.

Conform OUG 26/2021, articolul 25 din OUG 111/2010 se modifică astfel:
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) şi (2);
c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a).

Responsabilitățile angajatului și angajatorului sunt: 

(4) În cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de salariat și care se întoarce la activitatea profesională pentru a obține stimulentul de inserție acordat în condițiile art. 7, aceasta are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.
(5) Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție, dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (4).

În cazul în care se suspendă plata stimulentului de inserție sau se acordă acest drept mai mult decât ți se cuvine, se aplică aceleași prevederi ca la indemnizatia de crestere copil. Agenția teritorială verifică, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, cauzele care au condus la suspendarea plății. În situația în care, în urma verificărilor, nu se constată una din cauzele care conduc la încetarea dreptului, atunci plata indemnizației pentru creșterea copilului se reia cu ziua următoare finalizării termenului, în cuantumul anterior sau, după caz, în cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare. Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014.
Plata stimulentului de inserție nu încetează, ci doar se suspendă, dacă părinții nu mai obțin venituri din muncă. Reluarea plății se face după revenirea la muncă, conform HG 536/2021.

Care este valoarea stimulentului de insertie dacă nu revin la job până la 6 luni ale copilului?

Dacă hotărăști să stai mai mult timp alături de copil, poți reveni la job când juniorul împlinește 2 ani. În această situație, chiar dacă tatăl optează să-și ia ia cele două luni sau nu, stimulentul se acordă începând cu cei 2 ani ai copilului până la 3 ani. Valoarea stimulentului în acest caz este de 650 de lei/lună. Dacă te întorci la serviciu, de exemplu la un an și 6 luni ai copilului, iar tatăl nu se califică pentru a-și lua lunile de concediu de creștere copil, primesti stimulent de insertie de 650 de lei, din momentul întoarcerii la job până la 3 ani ai copilului. Dacă tatăl se califică pentru lunile lui, vei lua stimulent până la 1 an și 10 luni ale copilului și apoi de la 2 ani ai copilului. 

 

Alocatie copil. Poate fi plătită alături de stimulent?

Cât timp primești stimulent de inserție vei primi și alocație pentru copil. Alocaţia de stat pentru copii se acordă conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantum alocatie copil, în funcție de vârstă. Din ianuarie 2024, valoarea alocațiilor a crescut astfel: 

– de la 256 de lei pe lună la 292 de lei pe lună pentru copiii peste 2 ani și pentru tinerii care urmează cursuri liceale și profesionale;

– de la 631 de lei la 719 lei pentru copiii cu handicap cu vârste de până la 18 ani.


Acte necesare alocatie copil

 • Cerere tip (tipizat 1), completată şi semnată de către reprezentantul legal al copilului sau, de către copil, după împlinirea de către acesta a vârstei de 14 ani, cu încuviinţarea reprezentantului său legal (original);
 • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali ai copilului (copie);
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, copie (faţă verso);
 • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul (copie);
 • Livretul de familie (copie) în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie;
 • Actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor, în cazul în care acesta din urmă nu are capacitate deplină de exerciţiu (copie);
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei (copie):
 • Hotarâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei
 • Hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei
 • Hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului
 • Dispoziţia directorului general al D.G.A.S.P.C. sau, după caz, hotărâre judecatorească, pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă
 • Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei
 • Actul de deces al unuia dintre părinţi, dacă este cazul
 • Alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale
 • Pentru plata în cont bancar este nevoie de dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban.
 • Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (tipizat 2).

Documentele se depun la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din sectorul/orașul unde locuiești. Plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, prin mandat poştal sau în contul curent personal.

Ai descoperit poate răspunsul la multe întrebări legate de indemnizatie crestere copil și documentele care te pot ajuta să obții această indemnizație. Dacă ai și alte întrebări, nu ezita să deschizi discuția cu noi în secțiunea de comentarii de mai jos. Curaj! Împreună putem păstra echilibrul dintre job și viața personală!

Articol de Steluța Năstase-Lupu și echipa eJobs

Ai găsit utile informațiile din articolul „Indemnizatie crestere copil?”? S-ar putea să-ți fie de ajutor și aceste articole:

 

Concediu prenatal 2024 – tot ce trebuie să știi

 

Când poți beneficia de concediul de risc maternal

 

A fost util articolul? 142
concediu crestere copil
 • AvatarIleana zice

  Buna ziua. As dori sa știu dacă voi beneficia de concediu de creștere copil dacă sunt in următoarea situație: anul trecut, mai precis în 2 iulie 2018 am finalizat cursurile postuniversitare, susținându-mi lucrarea de disertație. In aceeași lună m-am căsătorit, și am decis cu soțul sa călătorim puțin. In noiembrie 2018 mi-am făcut un II, însă nu am desfășurat această activitate, prin urmare venitul pe care l-am declarat a fost 500 de lei, după care am platit impozit de 50 de lei. Abia în 23 ianuarie 2019 m-am angajat, neștiind că am rămas însărcinată. După calculele mele am 6 luni lucrate pentru a beneficia de concediu prenatal și postnatal, insa voi beneficia și de CCC? Urmează să intru din 19 august în prenatal, deoarece data preconizata pentru naștere este 4 octombrie. Daca primesc CCC, cum se calculează în această situație?
  Va mulțumesc tare mult pentru un eventual răspuns.

  • AvatarIuliana zice

   Bună ziua sunt însărcinată in 6 luni am o întrebare dacă nu am muncit se poate plati contribuția la stat pt a beneficia de indeminizatie de creșterea copilului?

   • Bună, Iuliana,

    Poți încheia o asigurare la Casa de Asigurări de Sănătate prin care poți plăti asigurările sociale și de sănătate. Astfel poți beneficia de indemnizație de maternitate (prenatal și postnatal).

    • AvatarLore zice

     Buna! Ma puteți ajuta cu niște informații și pe mine,va rog frumos! Sunt însărcinată in 19 săptămâni,termenul nașterii fiind in Noiembrie! In ultimile 24 luni am lucrat in felul următor din 2016 pana 01.06.2021 am lucrat in România, din 09.06.2021 pana in 09.06.2022 in Italia. Întrebarea mea este dacă ma încadrez la indemnizație? Va mulțumesc frumos!

     • Bună, Lore,

      Din informațile noastre, pentru a te încadra la plata indemnizației de creștere copil, este nevoie să lucrezi în România în ultimele luni înainte de nașterea copilului. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul unde locuiești în România îți pot oferi mai multe informații.

      Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE

      Se va lua în calcul și anul lucrat în Italia. Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state.

     • AvatarStela zice

      Buna, Steluța!

      Momentan sunt in concediu de crestere copil, care implineste varsta de 2 ani pe 05/07.
      Voi naste al doilea copil in 30/04. Pana cand trebuie sa anunt la locul de munca pentru prelungirea suspendarii contractului de munca?
      Luna tatalui in care voi primi doar suprapunere este doar una sau sunt doua acum?

      Multumesc frumos!

     • AvatarIancu zice

      Buna seara, îmi puteți zice ce acte îmi trebuie pentru indemnizație.. sau cum se numește cu 16,000€. Ca trebuie sa plătești ceva hârtie la ANAF cu 1500 lei, și sa nu fi fost angajat niciodată, și trebuie sa plătești 300 de lei timp de câteva luni pana nasti.. și trebuie sa nasti in luna in care ai termen. Mulțumesc

     • Bună,

      Mai jos sunt documentele pe care trebuie să pregătești pentru dosar indemnizatie crestere copil. Ne poți oferi mai multe detalii despre plățile mai sus menționate? Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi realizat venituri supuse impozitului în 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.

      cerere indemnizatie crestere copil
      actele de identitate ale ambilor părinți (original+copie);
      certificatul de naștere al copiilor (original+copie);
      certificatul de căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți) sau acte doveditoare privind relaţia părinte-copil;
      certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil (dacă e cazul);
      Adeverință de la angajator care să specifice prima şi ultima zi de concediu de maternitate, precum și data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie
      Adeverință de venit pentru veniturile obținute în ultimele 12 luni, așa cum prevede legea;
      Dovadă cu privire la veniturile obținute (eliberată de angajator sau de organele competente);
      GDPR ambii părinți;
      Declarație solicitant;
      Declarația celuilalt părinte, care nu a solicitat icc;
      Notă informare (semnată de solicitant);
      Declarația pe proprie răspundere (se completează de solicitant, pentru dosarele depuse online);
      Extras de cont al solicitantului (dacă dorește să se facă plata în cont bancar).

     • AvatarLuciana zice

      Bună ziua…sunt însărcinată in 23 de săptămâni nu am nici un venit nici ani atâția lucrați de prenatal și nici nu prea am unde sa stau îs intr o situație grea oare eu as primi ceva ajutoare!?

     • Bună, Luciana,

      Din informațiile prezentate, nu te califici. Pentru concediul de maternitate trebuie să ai minimum 6 luni de cotizare, iar la concediul de creștere copil trebuie să fi realizat venituri supuse impozitului în 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului.

     • AvatarGăjgău Eugen zice

      Bună ziua.Am 62 de ani și am copil de 6,8 ani de care ma îngrijesc de la vârsta copilului de 6 luni deoarece mama lui muncește.Eu sunt bonă,,și nu am niciun venit.Pot beneficia de un ajutor sau subvenție de la statul Român?

     • Bună ziua,

      Din informațiile noastre nu există subvenții pentru bunicii care au în îngrijire copii de aproximativ 7 ani. Există un proiect de lege pentru a ajuta bunicii care au nepoți de până la 2 sau 3 ani și pentru cei care au grijă de nepoți cât timp părinții sunt în străinătate.

     • AvatarIuliana Hurjui zice

      Bună ziua ! Momentan sunt în concediu prenatal , luna aceasta urmează sa nasc . După calculele mele , concediul meu de maternitate de 126 zile ar trebui sa se încheie la data de 19 mai . Este posibil sa îmi iau în continuare concediu de creștere copil pana la 31 august , iar de la 1 septembrie sa își ia soțul? Ambii avem venituri realizate în ultimile 12 luni . El a fost angajat în Germania pana în februarie , iar acum este angajat în România. Mulțumesc pt eventualul răspuns.

     • Bună, Iuliana,

      Sigur, poți lua tu concediul de creștere copil până pe 31 august și apoi soțul. Treebuie să depuneți dosare separate. Și vă încadrați dacă aveți venituri realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului. Soțul trebuie să pună la dosar dovada realizării veniturilor în Germania.

    • AvatarDana Olar zice

     Bună ziua, am rămas însărcinată și primul copilul are un an și 8 luni, am șanse să intru din nou în CCC ?

     • Bună, Dana,

      Te încadrezi și pentru cel de-al doilea concediu de creștere copil.
      Este de interes pentru tine această prevedere: potrivit Legii Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul va primi indemnizația primită pentru primul copil.

     • AvatarIris zice

      Buna. Realizez venituri independente, si in devembrie voi naste. Realizez pe an mai putin de 6.000 ron. In acest caz vreau sa optez pentru stimulentul de insertie, insa nu am inteles daca este obligatoriu sa intrerup activitatea 42 zile dupa nastere. Pt indemnizatie trebuie concediul min de 42 zile, dar daca optez pentru stimulent ?

     • Bună, Iris,

      Din informațiile noastre, pentru stimulent trebuie să ai minimum o lună de concediu de creștere copil. Rezultă că sunt necesare și cele 42 de zile de postnatal, altfel nu poți lua cel puțin o lună de indemnizație creștere copil. Îți recomandăm să soliciți un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

     • AvatarVasilica zice

      Buna, ma puteți ajuta cu câteva informații, am înțeles ca pentru a beneficia de ccc este necesar un număr de 12 luni lucrate în ultimi 2 ani anterior nașterii, am înțeles și ca poți depune dosarul în termen de 12 luni de la încheierea anteriorului concediu ccc și primești aceeași indemnizație.
      Totuși as avea câteva nelamuriri:
      1- dacă ma aflu în ccc pana în 20septembrie 2023- și urmează sa nasc al doilea copil în 15octombroe 2023, cum pot proceda pentru a întra în următorul ccc?( trebuie sa ma întorc fizic la serviciu sau pot beneficia din 20 septembrie de concediu maternal pana la Împlinirea celor 126 zile?,urmand sa intru iar in al ccc)
      2- dacă sa spunem ca nasc pe 20 august,( eu iau o indemnizație mai mare decât minimul pe tara) dacă întru dintr-un ccc în altul pentru al doilea copil indemnizația este minima?

     • AvatarVulc Neluta zice

      Am Inteprindere Individuală, dar nu am contract de munca. Beneficiez de indemnizatie?

     • Bună, Neluța,

      Sigur, poți beneficia de indemnizație creștere copil dacă ai întreprindere individuală. Trebuie doar să respecți această condiție din OUG 111/2010, să fi realizat în cel puțin 12 luni, (din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului), venituri supuse impozitului pe venit.

      ART. 2
      (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
      privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

     • AvatarNechifor Crina zice

      Buna ziua!! Se poate sa aleg a primi alocația din alta tara unde lucrează soțul respectiv Belgia iar statul roman sa platesca diferenta ?

     • Bună, Crina,

      Îți recomandăm să te adresezi Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială din orașul/județul unde locuiești.

     • AvatarVasi zice

      Bună, cum ați rezolvat situația?

     • AvatarNatalia zice

      Bună seara dacă nu am nici un venit și si nu am lucrat sunt însărcinată pot primi vreun ajutor de la stat sunt o mama singura !!

     • Steluţa NăstaseSteluţa Năstase zice

      Bună, Natalia,

      Din informațiile noastre, nu există un venit în această situație. Doar dacă te angajezi.

     • AvatarIoana zice

      Bună, sunt studentă la master, în data de 6 iulie 2024 am examenul de finalizarea a studiilor.
      Din ce am citit mai sus, beneficiez de indemnizație la copil dacă nu depășesc termenul de 60 de zile de la finalizare studiilor până la nașterea copilului.
      Termenul de naștere este la începutul lui august 2024.
      Aștept un răspuns în acest sens, mulțumesc anticipat !

     • Steluţa NăstaseSteluţa Năstase zice

      Bună, Ioana,

      Într-adevăr, beneficiezi de indemnizație de creștere copil dacă depui dosarul în cel mult 60 de zile de când ai absolvit studiile. Îți recomandăm să te adresezi Direcției de Asistență Socială din seectorul/orașul unde locuiești care te va ghida în privința documentelor necesare.

    • AvatarGagiu marinela zice

     Bună seara, ma puteți ajuta cu o întrebare va rog… sunt însărcinată în 5 luni. Urmează sa încep un nou job, angajatorul neștiind de sarcina, ulterior ii voi spune ,bineînțeles… Dar ce voiam sa știu este dacă ma poate concedia sau legal n-are voie sa facă asa ceva? Seara frumoasa !

     • Bună, Marinela,

      La noul job vei avea o perioadă de probă, de 3 luni, în timpul căreia angajatorul poate decide încetarea contractului, chiar dacă îl informezi că ești însărcinată. Dacă îl anunți că ești însărcinată după ce treci de perioada de probă, nu are dreptul să te concedieze
      Art. 31, alineatul 3 din Codul Muncii: (3) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

    • AvatarIosub Georgiana zice

     Buna ziua!Sunt in ccc cu primul copil care in 14 iunie 2023 o sa implineasca 2 ani,iar astazi am aflat ca azi sunt din însărcinată . Intrebarea mea ar fii mai beneficiez de îndemnizația creșterea copilului.

     • Bună, Georgiana,

      Legea 89/2019 face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, aceasta primește indemnizaţie pentru al doilea copil, iar valoarea trebuie să se păstreze la nivelul primei indemnizații.

      Articolul 9^1:

      În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

    • AvatarMaria sabo zice

     Buna ziua o întrebare..in 2021 in 17 noiembrie am născut primul copil acuma eu as dorii sa rămân însărcinată iar dar problema e că data de naștere ar fii mai târziu cu o săptămână că la primul acuma întrebarea mea este dacă depășesc cu o săptămână mă mai incadrez in indemniztie adică mai iau bani sau nu?

     • Bună, Maria,

      Îți recomandăm să discuți direct cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești și să le prezinți cazul tău pentru a obține un punct de vedere oficial.

     • AvatarCristina zice

      Buna ziua. Am și eu o întrebare. Începând cu luna Octombrie 2022 am intrat in concediu creștere copil. In situația in care, in acești 2 ani de concediu, părăsesc țara împreuna cu copilul, mai beneficiez de indemnizație? Menționez ca nu voi avea alte venituri in aceasta perioada, ci doar se va schimba locul in care o sa domiciliez. Mulțumesc!

     • Bună, Cristina,

      Din informațiile noastre, vei primi în continuare indemnizația. Îți recomandăm să obții un răspuns și de la Direcția de Asistență socială din sectorul/orașul unde locuiești, fără a da numele tău.

    • AvatarDiana zice

     Bună. Se iau în calcul și veniturile realizate in Anglia?

     • Bună, Diana,

      Conform O.U.G. nr. 111/2010, persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale UE sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului nr. 883/2004 al şi ale Regulamentului nr. 987/2009 beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.

      Anglia aplică prevederile Regulamentului nr. 883/2004 al şi ale Regulamentului nr. 987/2009 și tot ce trebuie să faceți este să pregătiți documentele justificative pentru a le depune la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiți: contractul individual de muncă tradus și legalizat, care atestă perioadade activitate, certificat emis de autorități privind impozitului datorat și plătit în perioada de activitate de referință.

      De asemenea, trebuie ca în ultimele luni, înainte de nașterea copilului persoana care solicită concediu de creștere copil să fi lucrat în România.

    • AvatarNicoleta zice

     Bună ziua! Sunt însărcinată în 7 luni, nu am lucrat deloc în România, sunt venita recent in tara se pot plăti contribuțiile la CAS pe lunile din urma pentru a putea beneficia de indemnizația de maternitate ?
     Mulțumesc

     • Bună, Nicoleta,

      Din informațiile noastre se poate încheia o asigurare la Casa de Asigurări de Sănătate prin care să plătești contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate, astfel încât să beneficiezi de indemnizație de maternitate.

     • AvatarBaciu simona zice

      Bună ziua,as vrea sa stiu și eu dacă eu momentan sunt în ccc și fetita are 1 an și o luna ….eu as vrea sa ma întorc la munca….pot depune dosarul sa ia tatăl pana la 2 ani ccc în continuare. ….și în cât timp se aproba dosarul dacă se poate face continuitate de la mama la tata?Mulțumesc!

     • Bună, Simona,

      Sigur, poate să ia tatăl concediul de creștere copil până la 2 ani. Trebuie doar să depună dosarul la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți. Termenul de aprobare este cam de o lună, o lună și ceva, dar vei primi o informare în scris de la Agenția de Plăți dacă a fost aprobat și va începe să-ți vireze banii.

    • AvatarMIHAELA zice

     Bună ziua,în data de 01.05 voi întra legal în concediu prenatal(fiind insarcinata în luna 7) dar angajatorul îmi solicita semnarea unui act aditional în care mi se modifica funcția din farmacist șef în farmacist simplu(practic o retrogradare din functie)care sa își facă efectul începând tot cu 01.05.Daca refuz sa semnez acest act angajatorul mai poate interveni cu modificari asupra Contractilui individual de munca odata ce întru legal în concediul medical destinat sarcinii și fără sa îmi dau acordul explicit prin semnatura?Multumesc

     • Bună, Mihaela,

      În perioada concediului de maternitate (126 de zile) și a concediului de creștere copil, contractul tău de muncă este suspendat conform art. 50 și 51 din Codul Muncii, iar angajatorul nu poate face intervenții asupra contractului de muncă.

     • AvatarCristina zice

      Bună ziua dacă am 3 luni de când am născut mai pot depune actele pentru prenatal?

     • Bună,

      Dacă te referi la indemnizație creștere copil, actele se pot depune în maximum 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului.

    • AvatarOprea Ana zice

     Bună ziua,
     Vin cu următoare problema, va rog sa ma ajutați cu un răspuns,
     Medicul de familie ma anunțat ca s a schimbat legea privind concediul de lăuzie și a-și fi obligata sa iau toate zilele pana la ultima zi de concediu…am născut pe data de 30 Mai 2023 și după calculul medicului a-și avea concediu pana în data de 21 Augustin 2023, după mine depășesc cele 60 de zile de la nașterea copilului…ma incarez în timp ?
     Mulțumesc!

     • Bună, Ana,

      Poți depune documentele pentru indemnizație creștere copil în 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului și poți fi încă în concediu prenatal când le depui.

     • AvatarTabita Ionela zice

      Bună! Am o întrebare, sunt însărcinată și trebuie sa nasc în luna 03.24,în prezent lucrez si trebuie sa am 12 luni lucrate,eu o sa am 11 luni lucrate în România dar am și 10 luni lucrate în Austria în ultimii 2 ani,si as dori sa știu căci nu pot alege eu sa mi se pună alea 10 luni lucrate din Austria si restul pana la 12 luni sa se pună din România? Aștept un răspuns, mulțumesc!

     • Bună, Ionela,

      Poți beneficia de indemnizație de creștere copil în România. Ține cont că se iau în calcul și lunile de concediu de maternitate (aproximativ 4 luni = 126 de zile), care se adaugă celor 11 luni lucrate în țară. De asemenea, vor fi luate în calcul lunile și veniturile realizate în Austria, atât timp cât aduci documente care atestă veniturile tale de la angajatorul de acolo.

    • AvatarMadalina zice

     Bună ziua, baietelul meu face 2 ani în decembrie 2023, ar trebui sa ma întorc la munca la 1 an 11 luni ai lui, pentru a nu întrerupe veniturile?

     • Bună, Mădălina,

      Dacă tatăl se califică pentru cele 2 luni ale lui și vrea să și le ia, poți reveni la job la 1 an și 10 luni sau la 2 ani ai copilului.
      Dacă tatăl se califică pentru cele 2 luni, dar nu vrea să și le ia, poți reveni la job la 1 an și 10 luni sau la 2 ani ai copilului.
      În ambele cazuri, avantajul dacă revii la 1 an și 10 luni este că vei primi salariul de la job, pentru că dacă tatăl se califică pentru indemnizație (fie că o ia sau nu) tu nu mai ai dreptul la indemnizație de creștere a copilului. Stimulentul de inserție îl vei primi după ce copilul împlinește 2 ani.
      Poți sta până la 2 ani în concediu creștere copil și să primești indemnizație creștere copil dacă tatăl nu se încadrează pentru stimulent de inserție.

    • AvatarFlorentina zice

     Buna ziua! Urmează sa nasc in Ianuarie și voiam sa știu dacă cele 42 de zile sunt obligatorii in situația in care urmez cursurile in cadrul Școlii Naționale de Grefieri (școala in cadrul căreia primesc indemnizație de cursant)? Școala se termina in Martie iar eu îmi doresc ca după naștere sa merg in continuare la cursuri și examene pentru a o putea termina și abia apoi sa mi depun dosarul pentru ccc.

     • Bună, Florentina,

      Cele 42 de zile de concediu prenatal sunt obligatorii pentru a putea lua indemnizația de creștere copil. Având în vedere necesitatea de a continua cursurile, îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să vezi care este poziția lor în această situație.

    • AvatarMoraru Mario zice

     Bună ziua! Eu lucrez in Germania, și aș vrea să vin in tara ca sa o pot ajuta pe nevasta mea cu copii,ea este însărcinată acum și aș vrea să știu dacă pot sa iau eu indemnizația de creștere copil deoarece ea nu a fost angajată că a stat cu copilul … Repet eu sunt angajat în Germania pot sa iau indemnizație de creștere copil daca vin in tara?

     • Bună, Mario,

      Pentru a lua indemnizație creștere copil în România, este nevoie să lucrezi și aici câteva luni înainte de nașterea copilului plus să aduci documente care dovedesc că ai lucrat în Germania, pe care să le depui la dosarul pentru indemnizație creștere copil.

    • AvatarIulia zice

     Buna. Am depus dosarul pt indemnizație online și ieri m am uitat că are statusul de soluționat. Cam când mi ar intra banii având în vedere acest aspect,și faptul că Co de maternitate s a terminat pe 31 mai 2024. .Oare îmi intră în august pt 2 luni sau cum ?

     • Steluţa NăstaseSteluţa Năstase zice

      Bună, Iulia,

      Așa ar trebui, să primești în august pe 2 luni. Dacă în jurul datei de 8 august nu îi primești, te poți adresa Agenției de Plăți și Inspecție Socială din județul unde locuiești.

   • AvatarDorina zice

    Bună ziua…. Eu în ultimile 6luni nu am lucrat… Poate lua și tatăl concediu post natal..? . Sunt însărcinată în a 7a luna…

    • Bună, Dorina,

     Tatăl poate lua concediul de creștere copil dacă a realizat venituri supuse impozitului în 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.

     • AvatarCatalin zice

      Bună.. dacă momentan suntem și muncim în uk dar ne gândim să ne intoarcem în Romania, putem beneficia de post natal? Copilul încă nu s a nascut.. mulțumesc.

     • Bună, Cătălin,

      Pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este nevoie ca unul dintre părinți să lucreze în România înainte de nașterea copilului. Recomandarea este să discutați telefonic cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde veți locui în România pentru a vă spune condițiile.

   • AvatarGurgulescu iuliana zice

    Bună ziua .Dacă am buletinul de mehedinți și eu stau in timisoara pot depune actele pentru prenatal la primăria din timișoara? Sau trebuie să am neapărat buletinul de timișoara?

    • Bună, Iuliana,

     Din informațiile noastre, actele se depun în județul unde ai reședința. Îți recomandăm să întrebi și la Direcția de Asistență Socială.

   • AvatarGigi zice

    Buna ziua. Soția este în concediu crestere copil, intre timp sa născut cel de-al doilea copil, pot intra eu in crestere copil pt al doilea copil sau se suprapune dosarul ?

    • Bună, Gigi,

     Sigur, poți intra în concediu de creștere pentru al doilea copil, contează doar să ai 12 luni lucrate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Nu este nicio problemă dacă cele două concedii se suprapun.

     • AvatarGigi zice

      Eu am sunat azi la DJPIS și am întrebat de aceasta situație și au spus că nu se poate că ambii părinți să intre în ccc. Cum as putea sa fac sau ce sa le spun?

  • AvatarPetronela zice

   Buna ziua,

   Ma aflu in urmatorea situatie:
   In ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului am realizat timp de 6 luni venituri salariale iar in ultimele 18 luni mi-am insotit sotul in misiune permanenta in strainatate. Pentru cele 18 luni, sotul meu a incasat o indemnizatie de la angajatorul sau pentru “intretinerea” mea in strainatate.
   Care va fi metoda de calcul pentru stabilirea indemnizatiei in acest caz?

   • Bună, Petronela,

    Conform OUG 111/2010, (5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate.

    Îți recomandăm să soliciți un punct de vedere oficial pe cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

    • AvatarFlorentina zice

     Bună ziua, doamna Steluța Năstase!
     Mă puteți ajuta?
     Am urmatoarea problemă.
     Am muncit în anul 2021 septembrie – 2022 iunie 17, contract determinat.
     Am avut pauză de aproximativ 3 luni până în septembrie 2022, când a început anul școală.
     Acum lucrez cu contract determinat, urmând să se încheie în august 2023,( septembrie 2022-august 2023) , pe durata anului școlar.
     Am aflat că sunt însărcinată în luna ianuarie 2023.
     Pot beneficia de concediu de creștere copil?

     • Bună, Florentina,

      Da, te încadrezi pentru a primi indemnizație de concediu creștere copil. Condiția este să ai cel puțin 12 luni lucrate în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.

      Din septembrie 2021 până în iunie 2022 ai 10 luni, iar din septembrie 2022 până în august 2023 ai 12 luni.

  • AvatarAna zice

   Bună , în cazul în care muncesc în străinătate dar planific să vin în țară pentru a naște și a crește copilul pot să beneficiez de indemnizația pentru creșterea copilului ?

   • Bună, Ana,

    Poți beneficia de indemnizația de creștere copil dacă vii în țară și înainte de naștere lucrezi aici câteva luni. Îți vor fi luate în calcul veniturile din străinătate (pentru care trebuie să ai documente) și cele realizate în țară pentru calculul indemnizației de creștere copil.

 • AvatarDezso Noemi zice

  Bună ziua. Oare o sa mai fiu plătită de către angajator pana ce o sa iau indemnizația?

  • AvatarVisan Adriana zice

   Buna seara!O intrebare,am si eu:ca sa beneficiez de indemnizatia pentru copil,trebuie sa am lucrate 12 luni consecutiv doar la un singur loc de munca sau se poate si aleatoriu adunate cu locurile de munca anterioare?Multumesc!

   • Bună, Adriana,

    Din informațiile noastre, cele 12 luni pot fi și succesive și se cumulează perioadele de la mai multe joburi. Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul, orașul unde locuiești.

    • AvatarAdela zice

     Buna ziua,
     Va rog sa ma ajutati cu raspunsul la urmatoarele intrebari.
     Am doua contracte individuale de munca: unul de 8 ore si altul de 2 ore la angajatori diferiti.
     Luna viitoare voi solicita indemnizatia de crestere copil, dar as dori sa continui sa lucrez la locul de munca unde am contractul de doua ore si sa se suspende doar contractul de 8 ore in baza caruia voi solicita indemnizatia. Va rog sa -mi spuneti daca e posibil si in ce conditii.

     Va multumesc mult.
     Abrudan Adela

     • Bună, Adela,

      Este posibil să continui contractul de două ore, însă condiția este să nu realizezi venituri mai mari de 6.250 lei. Te sfătuim ca înainte de a lua o decizie să întrebi și reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a obține un punct de vedere oficial.

      Acestea sunt prevederile din Ordonanța de Urgență 111/ 2010: Prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), alin. (3) al aceluiași articol prevede că plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 (5 x 2,5 x 500 lei = 6250 lei). Precizăm ca majorarea plafonului de la 3 la 5 indemnizații minime s-a realizat prin Legea 89/2019.

     • AvatarOana zice

      Bună dimineața!
      Vă rog să mă ajutați și pe mine cu răspunsul la următoarele întrebări:
      1)Sunt deja în CCC și sunt însărcinată din nou, dar până nasc,primul copil nu împlinește 2 ani,mai pot primi CCC în continuare?
      2)După ce nasc,v-a trebui să depun același acte ca la primul copil pentru CCC?

     • Bună, Oana,

      1. Sigur, poți primi în continuare indemnizație de creștere copil.
      Potrivit Legii Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul va primi indemnizația primită pentru primul copil.

      2. Îți recoamndăm ca înainte de a depune dosarul să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a afla dacă este nevoie și de documente în plus față de cele depuse pentru primul copil.

    • AvatarLucia zice

     Bună ziua,
     Dacă copilul împlinește 2 ani pe data de 12 aprilie, iar tatăl nu își ia luna lui de concediu, trebuie să mă întorc la muncă în 11 martie? Se suspendă concediul de creștere a copilului în 11 martie sau în data de 12 aprilie?
     Multumesc!

     • Bună, Lucia,

      Poți sta în concediu creștere copil până la 2 ani ai acestuia. Practic indemnizația ta se termină pe 12 martie. În ultima lună (12 martie-12 aprilie) nu vei fi plătită (este luna care îi revine tatălui indiferent dacă o ia sau nu), dar îți poți lua concediu fără plată. Când revii la job poți depune actele pentru stimulent de inserție.

    • AvatarPetre Ionela zice

     Buna ziua!Zilele acestea urmeaza sa nasc!Eu nu beneficiez de concediul de maternitate!Tatal va lua indemnizatia de crestere copil!Cand trebuie depus dosarul?De cand va sta acasa?

     • Bună, Ionela,

      Tatăl poate depune actele la 42 de zile de la nașterea copilului. Va sta acasă din acea zi și va primi bani retroactiv.

     • AvatarGabriela zice

      Buna seara,daca greșești data de lăuzie in actele de indemnizație,le poți reface?

     • Bună, Gabriela,

      Este important să discuți înainte cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

      O zi frumoasă!

     • AvatarIulia zice

      Dacă în momentul intrarii în în concediu prenatal, am 2 contracte de munca unul de 5 luni (4 ore) și unul de 5 ani (8 ore), se iau în calcul veniturile de la ambele locuri de munca, pentru calcularea indemnizației?

     • Steluţa NăstaseSteluţa Năstase zice

      Bună, Iulia,

      Se ia în calcul doar contractul de 5 ani.

    • AvatarPatricia zice

     Bună ziua!

     As avea o întrebare. Dacă eu termin masterul în luna iulie și am lucrat 11 luni, din oct 2021 pana in august 2022, e posibil sa iau indemnizatie crestere copil dacă voi naște prin noiembrie-decembrie? Deocamdată nu pot sa lucrez din diferite motive.

     • Bună, Patricia,

      Se iau în considerare studiile dacă acestea au fost în ultimul an anterior nașterii și au fost frecventate la zi. Este nevoie de o adeverință de la facultate care să ateste acest lucru, aceasta se adaugă la dosarul de indemnizație creștere copil. Mai multe informații puteți obține de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

    • AvatarPotoroacă Diana zice

     Buna seara.am si eu o intrebare.sotul meu are lucrat vreo 12 ani iar eu sunt insarcinata in 8 luni dar el de 2 luni nu mai munceste se poate sa mai beneficieze de concediu creștere copil mmenționez ca nu are deloc intreruperi pana acum aproape 2 luni.

     • Bună, Diana,

      Soțul tău se încadrează pentru indemnizație creștere copil chiar dacă nu mai lucrează de 2 luni cu un contract de muncă. A realizat venituri cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

      Conform OUG 111/2010, ART. 2 (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12
      luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

    • AvatarPintilii Silvia zice

     Buna seara doamna Steluta Nastase ! Va rog frumos daca puteti sa imi raspunde-ti si mie la o intrebare. Sunt insarcinata in 6 saptamani , daca ma angajez acum si vor fi 8 luni lucrate apoi sa platesc înca 4 luni taxele sociale la casa de asigurari sa fie 12 luni platite la stat pot beneficia de indemnizatie pt crestere ? Chiar daca as naste si nu am implinite cele 12 luni dar sa le platesc direct la casa de asigurari. Va multumesc!

     • Bună, Silvia,

      Taxele sociale le plătești pentru a putea beneficia de indemnizație de maternitate (126 de zile). Indemnizația de maternitate (acordată pe parcursul a 4 luni) se ia în calcul la calcularea indemnizației de creștere copil. Îți recomandăm să prezinți cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiști pentru a obține un punct de vedere ofical în ceea ce privește încadrarea ta pentru insemnizație creștere copil.

  • AvatarRamona zice

   Buna am și eu o întrebare sunt însărcinată in 21 de sapt și anul trecut am terminat liceul profesional iar apoi am beneficiat de șomaj pana in luna mai trb sa nasc in Octombrie Noiembrie primesc indemnizație sau ceva ?va mulțumesc

   • Bună, Ramona,

    Dacă nu ai lucrat 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, să știi că pot fi luate în calcul mai multe activități pentru a strânge minimul de luni necesar. Astfel, conform 111/2010 sunt acceptate perioadele în care:

    – ai beneficiat de indemnizație de șomaj
    – ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal

    Te sfătuim să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială care te vor ghida în acest caz.

    • AvatarAna zice

     Buna, am și eu o neclaritate, întrebare. Sunt în următoarea situație: Am intrat în indemnizație creștere copil prin legea cu cel puțin 12 luni in ultimii 2 ani înainte de a se naște copilul, am prelungit indemnizația încă 2 ani ptr copil cu probleme de handicap, acum in septembrie termin indemnizația,. Eu sun însărcinată în 2 luni acum, in aprilie cel târziu ,mai ,trebuie sa nasc,. Mai pot beneficia de indemnizație!? Mulțumesc de răspuns.

     • Bună, Ana,

      Da, din informațiile noastre încadrezi la o nouă indmenizație. Există această prevedere, din Articolul 9^1, legea 89/2019.

      În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

      Îți recomandăm să ceri și un punct de vedere oficial din partea Direcției de Asistență Socială din sectorul/orasul unde locuiești.

     • AvatarAnisoara zice

      Bună ziua am și eu o întrebare dacă copilul face foi ani pe 15 ianuarie 2024 și eu revin la servici pe 15 nov când se primește ultima indemnizație? Este cu o lună în urmă? Multumesc

     • Bună, Anișoara,

      Ultima indemnizație o primești în decembrie, dar suma va fi mai mică decât celelalte pentru că va fi pe una-două săptămâni din noiembrie.

    • AvatarCatalina zice

     Bună ziua se dă următoarea situație: Eu nu am beneficiat și nu beneficiez de indemnizație și nici de prenatal însă soțul ar avea cumulat 12 luni lucrate în ultimele 24 întrebarea mea este trebuie să fie succesive? Sunt de la mai mulți angajatorii inclusiv din străinătate și e cam dificil să le găsim pe toate

     • Bună, Cătălina,

      Din informațiile noastre lunile pot fi succesive nu consecutive. Te referi probabil la succesiv cu sensul de consecutiv, însă succesiv înseamnă – fără întrerupere sau la intervale scurte și regulate. Așadar există șanse ca soțul să se încadreze. Vă recomandăm să discutați în avans cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială și să le prezentați documentele pe care le aveți.

 • AvatarVasile alexandru zice

  Buna seara . Am si eu o intrebare. Mi-a nascut sotia de 2 saptamani si as vrea sa aflu daca pot sa imi iau concediu de crestere a copilului . Mentionez ca in ultimi 2 ani de la nasterea copilului am fos angajat timp de 9 luni la o firma dupa care mi-am dat demisia si am stat neangajat timp de 11luni , iar dupa aia m-am angajat la armata . Deci as avea 9 luni lucrate , 11 pauza si inca 4 de la armata . As putea sa imi iau concediu de crestere copil sau nu?

  • AvatarMOLNAR HILDA zice

   Bună ziua! Sotul si facut banii de doua luni si dupa cat timp primeste banii? Si vin din urma ? Fetita a implinit 5 luni. Mulțumesc

   • Bună, Hilda,

    Da, veți primi banii pe indemnizatie crestere copil din urmă.

    • AvatarAlex zice

     Buna ziua cu o întrebare va deranjez daca am lucrat de anul trecut din luna Ianuarie pana acum în luna aprilie pot beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului???

     • Bună, Alex,

      Sigur, condiția pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil este să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

   • AvatarAnca zice

    Buna seara, daca ma puteti ajuta cu doua raspunsuri… 1. Concediul de maternitate postnatal si indemnizatia de crestere copil nu se pot suprapune, nu? Trebuie luate unul dupa celalalt..?
    2. Daca mama ia indemnizatia pt crestere copil, tatal trebuind sa isi ia si el o luna, nu ar putea sa ia prima luna, si nu ultima luna din cei 2 ani? In felul acesta ma gandeam ca in timp ce mama este in concediu de maternitate postnatal, tatal poate intra in luna lui de concediu de ingrijire copil.

    • Bună, Anca,

     Pentru același copil, statul nu acordă în același timp două indemnizații. Nu poți suprapune concediul postnatal cu indemnizația de creștere copil și tatăl nu poate să-și ia luna lui cât ești în concediul de maternitate.

     • AvatarAnca zice

      Multumesc frumos pentru raspuns!

   • AvatarMihaela zice

    Bună ziua… Dacă copilul meu a făcut 2 ani pe 1 iunie mai iau luna asta indemnizația?

    • Bună, Mihaela,

     Nu mai iei indemnizație de creștere copil pentru că ultima lună (de la 1 an și 11 luni la 2 ani ai copilului) este a tatălui.

    • AvatarZburătură Godeanu Cornelia Mirela zice

     Bună ziua am fetița de 1an si sant însărcinată din nou în septembrie anul 2021 nasc am indemnizatie de creștere copil la cea mica ce acte trebuie sa mai depun și unde pentru celălalt copil sau poate intra si sotul in prenatal daca eu sant pentru primu multumesc astept raspuns

     • Bună, Cornelia,

      Din informațiile noastre, concediul de maternitate (prenatal și postantal) este acordat mamei. Cert e că nu poți primi două indemnizații din partea statului în același timp. Va fi nevoie ca tatăl să preia indemnizația pentru creșterea primului copil. Dacă nu poate sta în concediu, poate opta pentru stimulent de inserție.
      Pentru a primi indemnizația pentru concediul de maternitate trebuie să revii la job și angajatorul o va plăti, urmând ca apoi să recupereze banii de la CAS.
      Recomandarea este să discuți cu reprezentații Direcției de Asistență Socială și cu cei de la Casa de Asigurări de Sănătate care îți vor spune exact ce trebuie să faci în funcție de opțiunile tale.

   • AvatarAna maria zice

    Bună seara as dori sa știu și eu aM lucrat la o firma cu criza de covid a închis magazinul unde lucram eu miam găsit de munca în altă parte între timp M rămas însărcinată toate bune și frumoasa problema este ca mai am 2 luni pana nasc și nu mai dau de nimeni de la firma unde am lucrat pentru a lua adeverinta ca am lucrat acolo pentru indeminizatia pentru creșterea copilului ce pot face în cazul acesta??la jobul actual am doar 2 luni

    • Bună, Ana Maria,

     Discută cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești care te vor îndruma în acest caz.

    • AvatarRoxana ciocoiu zice

     Buna ziua!
     Eu sunt studenta de anul trecut de pe 18 aprilie pana in aprilie acest an, la o universitate din Marea Britanie, urmeaza sa nasc in Februarie in Marea Britanie si sa ma intorc in Romania in aprilie.
     Sunt sanse sa iau indemnizatie in Romania daca studiez in Marea Britanie si dacă, copilul se va naste aici?

     • Bună, Roxana,

      Îți recomandăm să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești în România. Este posibil să existe condiția de a urma cursuri universitare în România pentru te încadra.

  • AvatarBianca Elena zice

   Buna ziua ,am lucrat in perioada 01.02.2016 -20.11.2019 , urmează să nasc în jur de 18 noiembrie 2020. Precizez ca in perioada 20.11.2019 pana in momentul nasterii nu o sa lucrez. Ma intereseaza daca o sa pot beneficia de acei 2 ani de indemnizație pt creștere a copilului si ce acte imi sunt necesare .

   • Bună, Bianca Elena,

    Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Este cazul veniturilor din salarii, din tichete de masă, din activități independente (PFA, profesii medicale, avocatură), silvicultură, piscicultură și din activități agricole.
    Din calculele noastre te încadrezi. Cel mai potrivit este să discuți la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul tău și îți vor spune exact ce acte sunt necesare, cand să le depui.

    • AvatarZelenciuc Maroa zice

     Bună ziua Mă numesc Maria Sunt însărcinată în șase luni și am lucrat în străinătate în Germania 2018 2019 și 2020 mar interesa dacă pot beneficia de prematal

     • Bună, Maria,

      Trebuie să iei legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate. La ei poți plăti contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate astfel încât să te poți încadra pentru indemnizație de concediu de maternitate. Anii de lucru în străinătate vor conta la stabilirea indemnizației de creștere a copilului care se acordă după concediu de maternitate. Condiția este să lucrezi câteva luni și în România înainte de naștere. Există această prevedere:

      Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

      Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

     • AvatarMuresan Andreea zice

      Buna ziua! Vreau sa știu cu cât timp înainte se depun actele pentru indemnizație creștere copil.Eu am 3 copii primul copil născut la data de 22.08.2017 cel de al doilea copil 7.02.2019 care urmează sa facă 2 ani peste trei zile, iar cel de al treilea copil este născut în 2.10.2020 și trebuie sa îmi depun dosarul pentru pentru cel de al treilea copil…dar când trebuie sa îl depun ? Va multumesc

     • Bună, Andreea,

      Actele necesare pentru indemnizație creștere copil se depun în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate. Ia legătura cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și prezintă-le cazul tău pentru a te ghida.

     • AvatarValentin zice

      Buna ziua. As dori sa stiu daca pot depune actele si in alta parte decat comuna din care apartin. Multumesc anticipat!

     • Bună, Valentin,

      Din informațiile noastre, actele pentru indemnizația de concediu creștere copil trebuie depuse în localitatea unde ai domiciliul. Cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială (aflată în localitatea ta sau în județul tău) pentru a afla exact cum este legal să procedezi.

 • AvatarCrina Ivascu Tomoiaga zice

  Bună seara! Pentru a beneficia de concediu de maternitate trebuie sa am lucrate 12 luni consecutive?

  • AvatarAndrea zice

   Buna,daca primesc indemnizatie pentru crestere copil si nasc inca un copil in astia doi ani atunci primesc continu inca dou ani aceasi suma si pentru al doilea copil? Multumesc 🙂

  • AvatarAnonim zice

   In prima luna am avut contract de prestări servicii.Urmatoarele 11 luni am avut un contract de munca normal. Pot sa primesc indemnizație de creștere a copilului? Rog răspuns urgent! Mulțumesc!

   • Bună,

    Condiția pentru a primi indemnizatie crestere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit.

    • AvatarAnaMaria zice

     Buna ziua. Vin si eu cu o problema si o intrebare. Daca nu ma incadrez in cele 42 de zile de dupa nastere,mai beneficiez de indemnizatie? Sau o pierd? Multumesc.

   • AvatarLariaa zice

    Bună, dacă am făcut 4 ani de facultate dar nu mi-am luat licența și toate examenele și am rămas însărcinată în octombrie și nu am mers în prelungiri pot sa primesc indemnizație? Am lucrat 2019 iunie iulie august doar.

    • Bună, Lariaa,

     Condiția pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil este să fi frecventat în ultimele 12 luni, anterioare datei naşterii copilului, cursurile la zi, fără întrerupere. Vei avea nevoie de o adeverință de la secretariat care să ateste acest lucru. Mai multe detalii poți obține de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.
     Te poți incadra mai degrabă pentru faptul că ai fost studentă, decât angajată, unde e nevoie să fi realizat venituri în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

  • Avatarclaudia zice

   Nu, din ultimii doi ani inainte de nasterea copilului, totalul lunilor lucrate sa fie minim 12, nu neaparat consecutive.

  • AvatarAndreea zice

   Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu următoarea dilemă,în iunie 2018 am inceput sa lucrez ,am lucrat pana in noiembrie 2018 si apoi am facut pauza pana in februarie 2019,din februarie am lucrat pana in decembrie,apoi mi am schimbat locul de munca,am lucrat din decembrie pana in ianuarie,iar din ianuarie pana in martie n am lucrat, în aprilie am început munca. Dacă raman însărcinată beneficiez de CCC? Va multumesc anticipat!

   • Bună, Andreea,

    Pentru concediu creștere copil se iau în considerare veniturile nete realizate in ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nasterii copilului.
    In situatia in care realizarea de venituri s-a produs cu intreruperi in ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului, nu este obligatoriu ca cele 12 luni de stagiu de cotizare sa fie consecutive, acestea pot fi si succesive.

   • AvatarNicoleta zice

    Bună! Dacă fetita a împlinit 1 an și 11 luni în 14 noiembrie , și tatăl nu o sa stea acasă luna lui, eu în decembrie mai primesc indemnizatie? ( indemnizația se da pe o luna în urma sau luna în curs) mulțumesc!

    • Bună, Nicoleta,

     Ultima indemnizație o vei primi după 14 noiembrie, la începutul lunii decembrie, conform calendarului de plăți. Nu vei mai lua indemnizație în ianuarie pentru decembrie.

 • AvatarIulian zice

  Studentele care urmeaza un doctorat cu bursa si devin mame au dreptul la indemnizatie crestere copil?/ Exista o limita de varsta pentru mamele studente pentru a primi indemnizatia de crestere copil?/ Care va fi indemnizatia de crestere copil pentru mamele eleve/studente care nasc gemeni, tripleti, etc…?

  • Bună, Iulian,

   Da, studentele primesc indemnizație creștere copil, condiția cea mai importantă este să aibă adeverinţă de la instituţia de învăţământ frecventată că beneficiarul este student/ă la zi şi a frecventat cursurile, fără întrerupere.

  • Avatar.Vasile adrian zice

   Bună ziua am si eu o intrebare
   Cumnata mea a vrut sa înceapă serviciul cu 3luni mai devreme pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil
   Patronul a refuzat pe motiv că a dat in somaj tehnic 2 persoane
   Cum se poate rezolva problema totus ar dori sa înceapă serviciul cu mai devreme

   • Bună, Adrian,

    În perioada aceasta, poate prelungi concediul de creștere copil. Pe site-ul Minsiterului Muncii găsește formularul pe care trebuie să-l completeze. Util ar fi să întrebe și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/județul de care aparține dacă poate beneficia de stimulent inserție în condițiile în care ar prelungi concediul creștere copil.

    • AvatarIonela Nicoleta Iancu zice

     Bună ! Am o întrebare, daca eu am lucrat în perioada 21.06.2019 – 15. 10.2020, am fost concediata pe motiv neprezentarea la locul de muncă și am rămas însărcinată în jurul lunii septembrie cand eu eram la munca pot primi indemnizația de creștere copil? Țin să menționez că voi naște în luna iulie 2021. Multumesc frumos

     • Bună, Ionela,

      OUG 111/2010 precizează în art. 2 că pentru a beneficia de indemnizație de creștere a copilului este nevoie să fi realizat venituri în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. În cazul tău se va lua în considerare perioada iulie 2020 – iulie 2021. Sfatul meu este să ceri și îndrumarea reprezentanților Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, care îți vor oferi un punct de vedere oficial.

      ART. 2
      (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.
      (2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

     • AvatarGeorgiana zice

      Am si eu o intrebare vreau sa stiu daca beneficiez de indemnizația pentru creșterea copilului m-am angajat cu data de 18.10.2019 si am terminat pe 31.12.2020

     • Bună, Georgiana,

      Care este data estimativă de naștere a copilului?

     • AvatarOana S zice

      Buna seară…voiam sa va intreb de cand se calculeaza acele 60 de zile lucratoare pt depunerea de dosar al indemnizației pt bebe?din momentul nașterii ?sau am vazut undeva de la incetarea concediului de maternitate…dar nu înțeleg la ce se refera…imi puteti explica va rog foarte multt!

     • Bună, Oana,

      Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului și actele necesare la dosar se depun în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate. În cazul în care nu ai avut concediu de maternitate, trebuie să depui dosarul pentru concediu creștere copil în cel mult 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului.
      Concediul de maternitate are 126 de zile și poate fi luat o parte înainte să naști (prenatal) și o parte după ce naști (postnatal). În postnatal trebuie să ai minimum 42 de zile din acest concediu de pentru ca acesta să fie luat în calcul la stabilirea indemnizației de creștere copil.

    • AvatarAlina zice

     Buna
     Am si eu o intrebare, daca am am nascut in UK, si beneficiez aici de maternal allowance, timp de 36 de saptamani, pot beneficia si in Romania de indemnizatie mentionez ca urmeaza sa ne intoarce in tara. Doar ca nu ma incadrez in cele 60 de zile de depunere, pasaportul dureaza foarte mult. Multumesc

     • Bună, Alina,

      Discută cu reprezentanții Direcței de Asistență Socială din sectorul/orașul unde urmează să te muți. Există, într-adevăr această limită de 60 de zile (după cconcediul postnatal) pentru depunerea documentelor pentru concediu creștere copil.

    • AvatarVlad zice

     Buna, am o intrebarea sotia a nascut in Aprile 2023, si vreau sa stiu daca luna Aprile 2021 este luata in calcul dintre lunile ultimilor doi ani multumesc anticipat.

     • Bună ziua,

      Din punctul nostru de vedere luna aprilie 2021 se încadrează pentru a fi luată în considerare la calculul veniturilor obținute în 12 luni, din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Vă recomandăm să solicitați un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

   • AvatarIrina Daniela zice

    Buna ziua, in prezent ma aflu in concediu de crestere si ingrijire copil, insa urmeaza sa-mi expire contractul de munca, fiind pe perioada determinata angajata. Ce documente de incetare trebuie sa primesc de la angajator? Trebuie sa primesc doua decizii? Multumesc anticipat!

    • Bună, Irina,

     Vei primi decizia de încetare a contractului de muncă, cu motivația expirării perioadei.

     • AvatarOana zice

      Buna ziua,aș avea o intrebare daca se poate…soțul meu lucrează in țară,iar eu am născut in Londra pe 25 decembrie 2020,el a venit aici pentru cateva zile sa putem rezolva certificatul si pașaportul copilului ca sa putem merge si noi in Romania,insa din cauza  procedurilor care sau luat pentru Covid 19…sunt amânate foarte mult programarile …noi vrem sa aplicam de indemnizație pentru bebe,deorece sotul meu are lucrat aici ultimul an si jumătate,apoi este angajat in Romania si lucreaza acol…am citit pe intetnet si spune ca in 60 de zile se poate depune dosarul,insa,intrebarea mea este…acum cu aceste restrictii si intarzieri pentru acest virus…ne afecteaza daca nu ne incadram sa depunem dosarul in cele 60 de zile??deoarce abia peste 3 saptamani ne vin actele copiilor ca sa putem pleca in țară . Imi puteti spune va rog frumos o lege cu privire la aceasta intarziere.Va mulțumesc anticipat foarte mult!

     • Bună, Oana,

      Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul din România unde veți depune actele pentru indemnizație creștere copil și îți va spune exact când să depui actele, având în vedere situația.
      Nu există o lege care să facă referire la întârzieri, dar regula celor 60 de zile lucrătoare este pe site-urile direcțiilor de asistență socială din toată țara și este probabil că dosarul nu mai fie acceptat după acest termen. De aceea este important să discuți pentru a vedea dacă se poate face o amânare.

 • AvatarSORIN zice

  buna ziua . am si eu o intrebare. daca pot beneficia de concediul de paternitate daca am lucrat in spania in ultimi 2 ani ? ce acte imi trebuie
  VA MULTUMESC

  • Bună, Sorin,

   Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

   • AvatarDragos zice

    Buna ziua,
    Soția optează să reineapa activitatea de la 1 noiembrie a.c. Copilul va avea la acel moment 1 an și 5 luni.
    Pentru diferența de 7 luni pot intra eu (tatăl)în creșterea copilului ?
    (Menționez că după nașterea copilului am fost nevoit să demisionez dar am 6 ani consecutivi lucrați înainte )

    • Bună, Dragoș,

     Conform OUG 111/2010, pentru a te încadra la indemnizație creștere copil trebuie să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului.
     Îți recomandăm ca înainte de a pregăti actele, să întrebi și reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarSabou Geanina zice

  Buna ziua. Am cateva intrebari si eu.
  Avem un baietel de 1 an si 6 luni si ne-am gandit sa mai facem un copil. In cazul nostru taticul e in paternitate. Daca se intoarce la lucru in luna aprilie si tot el va iesi in paternitate va pierde stimulentul ultimelor luni daca va iesi înainte sa împlinească copilul 3 ani??
  Si inca o intrebare. Indemnizatie si alocație intra intr-un singur cont. La al doilea copil se calculeaza 85 la suta din indemnizația cu tot cu alocatie sau fara alocatie?

  • Bună, Geanina,

   Dacă copilul are 1 an și 6 luni, tatăl se poate întoarce la lucru (până la nașterea celui de-al doilea copil) și va primi stimulent de inserție. Condiția pentru aprimi stimulent de inserție este să se întoarcă cu minimum 60 de zile îaninte ca copilul să împlinească 2 ani. Din informațiile noastre, alocațiile nu se iau în calcul la calculul indemizației, aceastea nefiind venituri realizate de beneficiar (tatăl în cazul acesta).

   • AvatarAlex zice

    Buna ziua cu o întrebare va deranjez daca am lucrat din luna Ianuarie 2020 pana în luna aprilie 2021 pot beneficia de prenatal???

    • Bună, Alex,

     Poți beneficia și de concediu prenatal. Pentru acesta este important să ai 12 luni de cotizare la concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Indemnizația se va calcula din media salariilor brute din ultimele 6 luni.

 • AvatarOprea gabriel ionut zice

  Buna seara am si eu o intrebare as putea beneficia de indemnizatie daca am lucrat in strainatate ,in ultimii 2 ani am injur de 11 luni ? Am inteles ca trebuie sa am si in tara ultimile 4 luni pana la nasterea copilului? Puteti sa ma ajutati si sa imi spuneti de ce acte as avea nevoie. Va multumesc

  • Bună, Ionuț,

   Prevederile sunt următoarele:

   Art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 spune că „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

   Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

 • AvatarCarmen zice

  Bună ziua,
  Sunt însărcinată in ultima lună. Am contract cu casa de asigurari pt concedii si indemnizații din 1 iunie 2019. Veniturile obținute sunt din PFA (norma de venit activități fotografice) activa din noiembrie 2018.
  Ceea ce mă interesează: am intrat in concediu medical in data de 7 ianuarie 2020 si mi-am suspendat PFA-ul in data de 8 ian 2020. Afecteaza cumva acest lucru? Ar fi trebuit sa tin PFA-ul activ mai mult? Totodată, cum se calculează suma pe care o voi primi pt concediul medical?
  Legat de indemnizație creștere copil, mă afectează cumva faptul ca am suspendat activitatea acum? Trebuia mai.tarziu?
  Eu am dorit sa inchei tot pt a evita drumurile după naștere dar am auzit din diverse surse ca ar fi trebuit sa las PFA-ul activ pt mai mult timp si incep sa ma ingrijore. Va multumesc.

  • Bună, Carmen,

   În anul 2020 indemnizația de maternitate se calculează ca 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.

   Veniturile din PFA te ajută la calculul indemnizației de creștere copil. Poți ține PFA și pe perioada concediului de îngrijire copil, condiția ca veniturile realizate in decursul unui an calendaristic, prin desfășurarea efectivă a unei activități pe perioada concediului, să nu depășească de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei 1250 lei x 5 = 6250 lei.

   • AvatarSticlea zice

    Bună ziua. Fica mea a terminat anul acesta profesionala, a rămas însărcinată și a născut în 1 decembrie, anul acesta. Beneficiază de prenatal sau indemnizație? Multumes

    • Bună ziua,

     Sigur, beneficiază de indemnizație de creștere copil. Va avea nevoie de o adeverință de la școala profesională că a urmat cursurile la zi, fără întrerupere.

     Iată ce documente se depun la dosar:

     1. Cerere tip;
     2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
     3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
     4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
     5. Copia diplomei de licență, master, etc. (după caz);
     6. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
     7. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului;
     8. Dosar cu şină;
     9. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opţional.

     *Este important ca fiica să verifice ce trebuie să cuprindă dosarul de indemnizație creștere copil la Direcția de Asistență Socială, din orașul/sectorul unde locuiești, înainte de a-l depune.

     • AvatarGina ginut'a zice

      buna ziua , am un bebe de 2 ani si 6 luni cu handicap si stau acasa pana la implinirea varstei de 3 ani , sotul vrea sa mai facem inca un copil in acest timp doar ca voi avea 6 luni de sarcina cand primul copil face 3 ani in cazul asta cum se procedeaza? voi ramane in concediu inca 2 ani pt al doilea copil ? sau va trebui sa imi reiau activitatea la munca pana se apropie nasterea ? Precizez ca sunt singura salariata din familie .

     • Bună, Gina,

      Pentru a beneficia de indemnizație de maternitate (prenatală și postnatală) este nevoie să revii la job. Sfatul nostru este să discuți cu angajatorul, să-i spui planul tău și să-l rogi să te ghideze cu ceea ce trebuie să faci pentru a putea beneficia de indemnizații.

     • AvatarMirela zice

      Buna ziua daca sunt in indemnizație creștere copil și am născut cel al doilea copil voi beneficia de indemnizație incontinuare nu știu cum să procedez.Va miltumesc

     • Bună, Mirela,

      Da, ai dreptul la indemnizație creștere copil și pentru cel de-al doilea copil.

      Este de interes această prevedere: potrivit Legii Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul va primi indemnizația primită pentru primul copil.

    • AvatarAdrian b zice

     Este adevărat ca indemnizația copilului poate fi executata silit de banca ?

     • Bună, Adrian,

      În articolul 729 alin. (7) din Codul de procedură civilă se menționează: „alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.”

      De altfel, în OUG 111/2010, art. 20 se precizează: (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

   • AvatarRamo zice

    Buna, am si eu o intrebare deoarece nu am inteles exact anumite lucruri. Daca sotul meu are 12 luni lucrate in ultimii 2 ani dar acum de 4 luni nu mai lucreaza si eu urmeaza sa nasc, el va putea beneficia de indemnizatia aceea pe 2 ani pentru cresterea copilului, sau trebuie neaparat sa munceasca in momentul in care” face cererea” pentru indemnizatie? Mulțumesc

    • Bună, Ramona,

     Soțul trebuie să fi lucrat în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Așa se menționează în OUG 111/2010:

     (2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică
     de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

     Ar trebui să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești dacă soțul este eligibil pentru indemnizația de concediu de creștere copil în cazul în care are 12 luni lucrate în ultimii doi, dar nu sunt ultimele luni.

     • AvatarBacali laura zice

      Buna ziua am si eu o intrebate am lucrat din data de 7 octombrie 2022 pana la 2 aprile 2023 cu contract de muna si recent am aflat ca sunt insarcinata si daca ma angajez inapoi la aceeasi firma as putea beneficia si eu de indemnizatie?

     • Bună, Laura,

      Da, poți beneficia de indemnizație creștere copil dacă cumulezi 12 luni de muncă înainte de nașterea copilului. De asemenea, dacă ai 6 luni de plată la concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate, poți lua indemnizație de maternitate (pentru 126 de zile), plătită de angajator.

  • AvatarNarcisa zice

   Bună ziua! În ultimii 3 ani am lucrat cu contract de colaborare la o firma din Polonia, unde s-au si plătit toate taxele legate de venitul meu.
   Ultima luna dinaintea nașterii am fost angajata cu carte de munca la o firma din România.
   Întrebarea este dacă as putea beneficia de indemnizația de creștere a copilului în România. Se ia în calcul venitul realizat în cele 12 luni (o luna angajata cu carte de munca și restul de 11 luni din contractul de colaborare din Polonia)? Mulțumesc anticipat!

   • Bună, Narcisa,

    Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a-ți spune exact cum se va face calculul, in cazul tau, pentru indemnizație creștere copil.

 • AvatarAnca Madalina zice

  Buna ziua, eu realizez venituri impozabile din salariul lunar + din chiria unui imobil. Pentru ca in 2019 am platit impozit pe ambele venituri, ma astept ca Indemnizatia de Crestere Copil sa fie cumulata din aceste 2 surse.

  As avea nevoie de o lamurire la ce ati scris mai sus la sectiunea “Pot lucra în timp ce primesc indemnizatie crestere copil? – dacă nivelul veniturilor supuse impozitului, pe parcursul unui an calendaristic în perioada concediului, nu depășește de trei ori valoarea minimă a indemnizației, adică de 3750 de lei (1250 lei x 3).” Imi puteti clarifica daca suma de 3750 este un prag/limita lunara sau anuala?

  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  Numai bine,
  Anca

  • Bună, Mădălina,

   Plafonul s-a modificat de la 3 la 5 indemnizatii minime, prin Legea 89/2019. Pragul/limita este anuală.

   Ordonanța de urgență nr. 111/2010 menționează: Daca beneficiați de concediul și indemnizația lunara pentru creșterea copilului și, în aceasta perioadă, realizați venituri supuse impozitului, plata indemnizației se suspendă. Prin excepție, plata indemnizației nu se va suspenda dacă veniturile realizate in decursul unui an calendaristic, prin desfășurarea efectivă a unei activități pe perioada concediului, nu depășesc de 5 ori cuantumul minim al indemnizației.

   • AvatarAnaMaria zice

    Buna ziua. Vin si eu cu o problema
    Eu nu ma incadrez in cele 42 de zile dupa nastere,o sa mai beneficiez de indemnizatie? Sau o pierd? Multumesc.

 • AvatarAnca zice

  Bună ziua, m ar interesa sa știu dacă iau indemnizatie… Sunt angajata din18. 04.2018 și am născut în 22 octombrie. Precizez ca înainte de angajare nu am lucrat. Mulțumesc

  • AvatarAnca zice

   22octombrie2019

  • Bună, Anca,

   Ordonanța de urgență nr. 111/2010 spune că persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură si piscicultură, supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani.

 • AvatarAndrea zice

  Buna,daca primesc indemnizatie pentru crestere copil si nasc inca un copil in astia doi ani atunci primesc continu inca dou ani aceasi suma si pentru al doilea copil? Multumesc 🙂

  • Bună, Andrea,

   Legea 89/2019 face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, indemnizaţia pentru al doilea copil trebuie să se păstreze la aceeaşi valoare (să nu scadă, mai exact).

   Articolul 9^1:

   În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

   • AvatarSemida zice

    Buna ziua.Am si eu o intrebare la dvs.Am terminat cursurile unei scoli Postliceale in Iunie 2019.Anul trecut m-am casatorit si /urmeaza sa nasc aproximativ in Iunie 2021.Pot beneficia de indemnizatie crestere copil?Mentionez ca nu am lucrat de la terminarea studiilor.

    Multumesc anticipat

    • Bună, Semida,

     Din informațiile noastre, pentru a beneficia de indemnizația de creștere copil, trebuie să aduci adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că ai frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere.

     Având în vedere că în cazul tău au trecut aproape doi ani de la absolvirea studiilor, te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a prezenta situația și a obține mai multe informații.

     Poți citi prevederile din OUG 111/2010: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/2016/OUGnr111din2010.pdf

  • AvatarVasilica zice

   Bună, poți sa îmi spui care a fost procedura? Ma aflu în aceeași situație?

 • AvatarGabriela zice

  Bună ziua, Am un PFA de 3 ani cu îmbrăcăminte, dar nu-mi plătesc nici sănătatea nici pensia, pot beneficia de prenatal????

  • Bună, Gabriela,

   Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate are această prevedere:

   Beneficiază de indemnizația de maternitate, salariata care îndplinește următoarele condiții:

   Să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României
   Să prezinte certificatul medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant
   Să fi cotizat pe o perioadă de timp de minimum o lună, în ultimul an, la contribuția de concedii și indemnizații

   Salariatele care nu mai sunt asigurate din motive care nu țin de ele beneficiază, de asemenea, de concediu de maternitate. Singura condiție este ca nașterea să aibă loc în termen de 9 luni de la pierderea calității de asigurat.

   • AvatarAndreea zice

    Buna ziua daca lucrez de 11 luni si sunt însărcinată în 7 luni si doua săptămîni pot beneficia de concediu de prenatal

    • Bună, Andreea,

     Da, poți beneficia de concediu de maternitate (prenatal și postnatal), condiția fiind să fi plătit în ultimele șase luni contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

 • AvatarGabriela zice

  Bună ziua, Am un PFA de 3 ani cu îmbrăcăminte, dar nu-mi plătesc nici sănătatea nici pensia, pot beneficia de prenatal???? Doar cu venitul care îl am de la PFA

 • AvatarSilviu zice

  Buna ziua,
  Am o întrebare puțin mai off-topic si va rog sa mă ajutați dacă puteți.
  Am văzut în multe locuri că în cazul în care realizezi concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, indemnizatie crestere copil se acordă pe baza documentelor care dovedesc că ai suspendat cel puțin una dintre activitățile tale, indemnizația calculându-se luând in calcul toate veniturile impozitabile.
  Dacă sunt și angajat cu CIM și am și PFA, pot suspenda doar activitatea PFA (PFA fiind una din activitățile de care vorbeam mai sus) cu condiția ca prin CIM (la care sa modifice cu act adițional salariul – gen sa se modifice in part time) sa nu câștig de la angajator pe parcursul unui an calendaristic în perioada concediului, mai mult de cinci ori valoarea minimă a indemnizației, adică de 6250 de lei (1250 lei x 5)?

  • Bună, Silviu,

   Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 spune că persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani.

   Dreptul la indemnizatie crestere copil se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri supuse impozitului. Prin excepție de la această prevedere, plata indemnizației nu se suspendă dacă beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități pe perioada concediului, al căror nivel net nu depășește de 5 ori cuantumul minim al indemnizației.

   Așadar veniturile suplimentare, în perioada concediului de îngrijire copil, nu ar trebui să depășească 6250 lei/an.

 • AvatarElenamarcela@ymail.com zice

  Buna seara am si eu nevoie de o informație dacă sunteți amabil(a):în ultimele 24 de luni am lucrat 3 luni la o societate si 5 la alta pînă la nașterea copilului acum beneficiez de concediu sarcină si lehuzie după ce termin concediu ma încadreze ptr indemnizație. Adică se ia în considerare si concediu de 126 de zile ptr a putea acumula cele 12 luni.va multumesc

  • Bună, Elena,

   Pentru indemnizație se iau în calcul și veniturile obținute din concediul de sarcină și lehuzie.

   OUG 111/2010 spune: “În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii au beneficiat de:
   g) de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;”

 • AvatarFiți raul zice

  Eu că tata al minorului de 6 luni beneficiez de indemnizație pentru creșterea copilului.Sotia mea se poate angaja la servici sa primim încă un salar?

  • AvatarAntal ana zice

   Soțul meu primește indemnizație pentru creșterea minorului care în prezent are 6 lui,eu că mamă am voie să mă angajez?

   • Bună, Ana,

    Sigur că te poți angaja, dar atât timp cât soțul primește indemnizația pentru creșterea copilului, nu vei putea lua stimulent de inserție. Cel mai bine este să vorbești și la Direcția de Asistență Socială din sectorul unde locuiești. O zi frumoasă!

 • AvatarMoldoveanu ioana zice

  Buna ziua! Pot beneficia de indemnizație daca am plecat de la servici cu absente nemotivate dar am 12 luni lucrate in ultimii doi ani ?

  • Bună, Ioana,

   Atât timp cât ai obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit, vei primi indemnizatie crestere copil.

 • AvatarCerasela Sica zice

  Buna seara!
  Eu nu am lucrat niciodata,iar sotul s.a anjajat undeva prin septemprie 2019…luna trecuta,ianuarie,am comiso..intrebarea mea ar fii..as lua indemnizatie,sotul avand doar o jum.de an lucrate,inca lucreaza tot la aceeasi firma,adica nu are vechime..ast rasp,va rog!

  • Bună, Cerasela,

   Condiția pentru a lua indemizatie crestere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

   • AvatarMarcela zice

    Bună ziua. Am și eu o dilema și as vrea va rog dacă se poate sa ma lămuriți.
    De la fostul loc de munca nu am mai avut contractul prelungit deoarece am rămas însărcinată, fetita mea are acum 1 an și 5 luni și sunt din nou însărcinată. Cum as putea beneficia în continuarede indemnizațiae pentru a-l doilea copil ? Mulțumesc frumos pentru eventualul răspuns!

    • Bună, Marcela,

     Ai dreptul la indemnizație creștere copil și pentru al doilea copil.
     Există această prevedere: potrivit Legii Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul va primi indemnizația primită pentru primul copil.

 • AvatarCristina zice

  Bună ziua. Dacă locuiesc în Constanța și am avut un job în București și unul în Constanța indemnizația îmi este plătită toată de Constanța sau separat? Mulțumesc

  • Bună, Cristina,

   Nu contează unde ai avut joburile. Contează să îndeplinești condiția: să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.
   Dacă acum ești în Constanța și depui actele acolo, de acolo vei primi și indemnizația.

 • AvatarMedgyesi Kinga zice

  Buna ziua. As avea ai eu o intrebare miam dat demisia cu 3 luni inainte de a naste. Dar am lucrate 6 ani fara intrerupere in acelasi loc. Asa mI primesc indemnizatie pt copil?

  • Bună, Kinga,

   În Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 se menționează că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

 • AvatarMihai Otilia zice

  Buna ziua, am si eu o intrebare vreau sa fac indemnizatia pe soțul meu este angajat de la sfarsitul lui August 2019. Acum este nevoie sa se transfere la aceeași firmă dar la alt sef doar cu buletinul. Intrebarea e ca eu nasc la sfarsitul lui septembrie ar putea lua indemnizație?

  • Bună, Otilia,

   În Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 se menționează că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

  • AvatarBujor Ionela zice

   Primaria din sat de la mine e închisă din cauza epidemiei iar soțul meu a fost la primărie înainte de epidemiei și ia zis să vină să își bage dosarul în data de 13 dar primaria e închisă poate să își bage dosarul după ce trece epidemiei char dacă trece peste termenul de 60 de zile
   Cei de la locul de muncă vor să îl bage în șomaj cum să procedăm

   • Bună, Ionela,

    Sunați la primărie și vedeți dacă puteți trimite pe e-mail actele. In cazul in care aceasta nu e deschisa, sunati la cea mai apropiata Direcție de Asistență Socială și prezentați situația.

 • AvatarFieraru valentina zice

  Am.depus.sieu.dosaru..din.ianorie.si.pna.acum.nu.ami.primit.nimic.dece.am.nascut.acum.dou.luni..am.itrat.an.cocedu.nu.misadat.nnimic.ct.mdureaza;asta.este. a treia.luna.si.nu.aprimit.nimic

  • Bună, Valentina,

   Te poți adresa Direcției De Asistență Socială din sectorul în care locuiești. Dacă ai depus dosarul, vei primi și banii din lunile anterioare. Dacă te putem ajuta și cu alte recomandări, te rugăm să ne scrii. O zi frumoasă!

   • AvatarAurora grigore zice

    Buna seara ,fiica mea a terminat liceul in 2019 ,anul acesta in Ianuarie a lucrat o luna de zile cu contract apoi in Februarie și a băgat demisia și in Martie s a angajat din nou .Este gravida intr o luna și naște in Noiembrie .Are dreptul la indemnizație de creștere copil ?

    • Bună, Aurora,

     În Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 se menționează că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

 • AvatarDenisa zice

  Buna ziua , dacă dețin SRL cu asociat unic . Din care suma îmi va calcula cei 85% ?

  • Bună, Denisa,

   În Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 se menționează că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.
   Potrivit prevederilor Codului Fiscal, indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net al societății cuvenit administratorilor pot fi luate în considerare la stabilirea veniturilor care se iau în calculul indemnizației lunare pentru creșterea copilului, dacă au fost prevăzute în actul constitutiv al societății sau a fost stabilit de adunarea generală a acționarilor, fiind venituri asimilate salariilor. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

   • AvatarTănase iuliana zice

    Buna ziua.Va rog sa ma ajutati si pe mine in legatura cu ce acte sunt necesare pentru dosarul de indemnizație creștere copil pana la 2 ani.

    • Bună, Iuliana,

     Acestea sunt documentele necesare:

     o cerere tip pe care o poți descărca de pe internet sau o poți completa în momentul în care îți depui dosarul
     acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
     decizia de suspendare a activității
     certificatul de naștere al copilului
     actele de identitate ale părinților
     certificatul de căsătorie sau acte doveditoare privind calitatea ta și relația cu copilul
     dacă vrei ca banii să ți se vireze în cont, ai nevoie de un extras de cont pe numele tău în original, cu semnătura și ștampila băncii
     dacă este cazul, trebuie să ai și certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap

    • AvatarMihaela zice

     Buna ziua,momentan sunt in CCC pana in luna iunie si am aflat ca sunt însărcinată,intrebarea mea este daca o sa mai beneficiez de CCC si pentru bebelușul ce urmează să vină si daca da ce acte imi trebuie la dosar,va multumesc…O zi frumoasa!

     • Bună, Mihaela,

      Da, vei beneficia de concediu indemnizatie copil si pentru al doilea bebeluș.

      Legea 89/2019 face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, indemnizaţia pentru al doilea copil trebuie să se păstreze la aceeaşi valoare (să nu scadă, mai exact).

      Articolul 9^1:

      În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

     • AvatarCirjan zice

      Buna daca a nascut sotia pana sa fac 12 luni lucrat mai pot sa iau indemnizatia a nascut an luna a 12 pe 17

     • Bună,

      Te rugăm să formulezi întrebarea mai clar, pentru a-ți putea răspunde.

 • AvatarTănase iuliana zice

  Buna ziua.Va rog sa ma ajutati si pe mine in legatura cu ce acte sunt necesare pentru dosarul de indemnizație creștere copil pana la 2 ani.

  • Bună, Iuliana,

   Acestea sunt actele:

   o cerere tip pe care o poți descărca de pe internet sau o poți completa în momentul în care îți depui dosarul
   acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
   decizia de suspendare a activității
   certificatul de naștere al copilului
   actele de identitate ale părinților
   certificatul de căsătorie sau acte doveditoare privind calitatea ta și relația cu copilul
   dacă vrei ca banii să ți se vireze în cont, ai nevoie de un extras de cont pe numele tău în original, cu semnătura și ștampila băncii
   dacă este cazul, trebuie să ai și certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap

   • AvatarGeorgiana zice

    Buna ziua , sunt insarcinata in 22 de saptamani si a.si.vrea să știu dacă beneficiez de indemnizatie crestere copil daca am lucrat 10 luni in ultimi 2 ani , dar in cele 10 luni am lucrat la 3 firme diferite , iar acum din data de 07.02.2020 pana in data de 07.05.2020 lucrez la cineva cu contract de munca ca , sa pot completa 13 luni lucrate iar după imi v.oi da demisia , v.oi beneficia de indemnizație ? Astept un raspuns, multumesc!

    • Bună, Georgiana,

     Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 specifică că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor. Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni.

     • AvatarGeorgiana zice

      Buna ziua, va multumesc, deci inseamna ca pot sa iau indemnizatie sigur cu cele 3 luni pe care le v.oi face in luna Mai si cele 10 luni pe care le avem înainte , dar daca ma pune sa.mi dau demisia este vre.o problema , de la început mi.a spus că ma angajează pe o perioadă de 3 luni , afectează cu ceva demisia?

    • AvatarCostache Elena zice

     Buna seara.
     In cazul in care sunt angajata unei firme care beneficiază de condițiile ordonanței 114/2018 – scutire la plata impozitului pe profit și a CASS-ului (pt coduri Caen construcții și domenii adiacente) dar am și firma mea, fără angajați..liber profesionist, in perioada de 126 zile aferente concediului de maternitate as putea lucra pe firma mea in continuare profitul intrând in perioada aceasta in firma și putând fi scos prin dividente? Pe alta parte indemnizația pentru cei 2ani creștere copil cum se calculează in cazul acestor coduri Caen? Având in vedere ca venitul lunar net este mai mare ( va reamintesc ca se plătește doar cei 21,25% la CAS, fără CASS și impozit pe profit)

   • AvatarTurda Petruta zice

    Buna Steluta. As avea nevoie de ajutor..
    Sunt in concediu de crestere al copilului..si sunt insarcinata acum cu bebe doi..fetita ar implinii 2 ani in data de 2.11.2023 si termenul nasterii fiind in 8.10.2023.

    Oare ar trebui sa imi iau concediul prenatal sau se merge incontinuare cu indemnizatia pentru bebe doi?
    Avand in vedere ca, ultima luna e a tatalui…eu ar trebui sa ma intorc la munca in octombrie, nu stiu cum se procedeaza.

    Multumesc,
    Astept raspunsul dvs.

    • Bună, Petruța,

     Dacă tatăl se califică pentru indemnizație creștere copil (fie că o ia, fie că nu), în ultimele două luni înainte de a împlini copilul 2 ani, vei mai primi indemnizație. În cazul acesta. recomandarea noastră este să revii la job sau să discuți cu angajatorul să vezi dacă poți lucra remote.

     Primești indemnizație de creștere copil (până la 2 ani ai copilului) dacă tatăl nu se califică pentru aceasta.

 • AvatarBalica Camelia zice

  Bună seara dacă până în 21 septembrie 2018 am avut 2 Ani șomaj(dupa 5 ani de munca) din italia și din 1 august 2019 lucrez ,iar pe 15 iunie 2020 este preconizată nașterea fetiței mele ,eu o sa pot beneficia de ICC? Se ia in calcul ca perioadă asimilată ? În iunie ar fi doar 10 luni de munca continuă..multumesc

  • Bună, Camelia,

   Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

 • AvatarAnca zice

  Buna ziua. Pot beneficia de ICC daca am lucrat 2 ani in strainatate (fara contract romanesc) si 10 luni in Romania? Multumesc

  • Bună, Anca,

   Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

   • AvatarCristina zice

    Bună ziua!! Am și eu o întrebare în legătură cu o decizie de suspendare. Am făcut cererea de suspendare în ziua în care sa terminat cm și nu am primit-o nici în ziua de azi, cerere făcută pe6 martie. Este posibil sa nu mai vina??? Sau asa durează deobicei.?? Mulțumesc

    • Bună, Cristina,

     Te rugăm să ne lămurești, este vorba de o cerere încetare concediu medical? Este posibil să mai dureze în această perioadă procesarea documentelor, dar banii pentru concediu creștere copil întotdeauna îi primești retroactiv.

   • AvatarDaniela zice

    Buna ziua!As dori sa stiu si eu daca am lucrat in Anglia timp de 2 ani consecutiv, dar in ultimele 24 de sapt am fost in romania si am fost in concediu medicat avand probleme pe perioada de nastere.Eu am nascut pe data de 18 feb, as vrea sa stiu daca pot beneficia de indemnizatia din Romania.Si as mai vrea sa stiu daca poate lua sotul el indem daca eu nu pot, incepand cartea de munca cu data de 13 feb cu 1 sapt inainte sa nasc .Multumesc si ast un raspuns.

    • Bună, Daniela,

     Prevederile sunt următoarele:

     Art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 spune că „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

     Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

     Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

     Soțul a lucrat în străinătate?

     • AvatarIoana zice

      Bună, am și eu o întrebare cu privire la ce se aplică acum cu privire la concediul de creștere al copilului.
      Cumnata mea lucrează în Uk în momentul de față și a rămas însărcinată, își dorește să nască în România și să se întoarcă în țară. I se iau în considerare veniturile de acolo? Nu a avut întreruperi, nu lucrează prin agenție de 2 ani și jumătate, e angajată direct la angajator. Care sunt pașii pe care ar trebui să îi facă în continuare pentru a naște în România și a beneficia de concediu de creștere copil în țară. Mulțumesc!

     • Steluţa NăstaseSteluţa Năstase zice

      Bună, Ioana,

      Pentru a beneficia de concediu de creștere copil și de indemnizație, cumnata ta trebuie să vină în România și să se angajeze aici pentru câteva luni. De asemenea, trebuie să aibă toate documentele din UK, care atestă veniturile realizate acolo.

 • AvatarOana zice

  Bună ziua! Cand trebuie făcută decizia de încetare a contractului de munca? Mentionez ca am contract de munca pe perioada determinata, pana pe 23.07 2020 si urmează sa nasc la începutul lunii mai. Mi s-a spus ca contractul încetează automat cand se întoarce colega careia i-am tinut locul. Mulțumesc!

  • Bună, Oana,

   Poți intra în concediu medical de sarcină, din luna a 7-a, decizia de încetare a contractului de muncă poate fi făcută începând cu această lună de sarcină. Concediul medical de sarcină durează 126 de zile, din care 42 de zile trebuie să fie luate după naștere. Găsești detalii aici: https://cariera.ejobs.ro/concediu-medical-sarcina/
   Trebuie să-i menționezi angajatorului acest drept și să alegeți împreună cea mai bună formă de colaborare.

   • AvatarMoraru Corina zice

    Buna ziua!Am nascut pe 27 oct 2020si am terminat CM pe 31 dec2020 cele 126 de zile si cu 1 .01.2021 mi sa inchis contractul de munca..Intrebarea mea este cat timp am la dispozitie pentru a.mi baga dosarul pt indemnizatie?Multumesc

    • Bună, Corina,

     Condiția este ca dosarul să fie depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului.
     Dosarul îl poți depune zilele acestea, faptul că ți s-a închis contractul de muncă nu va impacta în vreun fel depunerea actelor.

 • AvatarKolumbàn Beàta zice

  Buna ziua. Am nascut pe data de 21 noiembrie 2019. Pe 3 ianuarie am depus dosarul La Primarie unde si lucrez. Metionez ca am doua joburi ,cea de baza La Primarie si lucrez si La firma sotului.
  Pe data de 25 februarie ( cand am primit In mana) am fost sezizat de colega mea ca Mi-a fost trimisa dosarul inapoi pentru ca un formular ( de La firma sotului) nu a fost bine completat . Pe data de 10 martie am depus din noua dosarul. Ieri colega mi-a spus ca inca nu a trimis dosarul, pentru ca are voie Sa trimita numai La sfarsitul lunii. Intrebarea me este daca primesc banii de La inceput? , Si
  Din dosarul depus daca sunt documente care expira si trebuie reinoite?

  • Bună, Kolumbàn Beàta,

   Da, vei primi banii retroactiv. Din informațiile noastre, odată depus dosarul, nu mai trebuie reînoite documentele. Acum depinde de ce va considera Direcția de Asistența Socială unde ajunge dosarul. Te vor contacta dacă au nevoie și de documente updatate.

 • Avatarclaudia zice

  Buna ziua. Urmeaza sa nasc in jurul datei de 29.07.2020, in prezent sunt salariata cu 2h/zi , incepand cu 23 ianuarie 2020. Pana la data de 31mai 2019 am fost eleva, invatamant zi si am beneficiat de alocatie de la stat. In prezent am 20 ani impliniti. In conditiile acestea, voi avea drept la indemnizatie ccc? Si daca da, cat va fi?

  • Bună, Claudia,

   În acest caz este potrivit să te adresezi Direcției de Asistență socială din sectorul/orașul/județul unde locuiești. Contează csă ai un stagiu de cotizare format din 12 luni consecutive sau din 12 luni succesive în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

 • AvatarANCA zice

  Sunt însărcinată și proaspăt întoarsă din Irlanda. Am lucrat 10 luni acolo,cate luni trebuie să cotizez in România sa beneficiez de ICC?lunile trebuie sa fie legate?faptul ca încă sunt plătită de acolo si m-am angajat si aici,mă poate afecta?(trebuie sa ai încheiat contactul de muncă de acolo când te angajezi aici?

  Mulțumesc anticipat

  • Bună, Anca,

   Prevederile sunt următoarele:

   Art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 spune că „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

   Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   Trebuie să lucrezi încă două luni în România. Stagiul de cotizare poate fi realizat din 12 luni consecutive sau din 12 luni succesive, atunci cand in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului nu au fost obtinute venituri 12 luni consecutive.

 • AvatarNuțu Lucica Maria zice

  Bună ziua,

  Sunt în concediul de creștere copil, iar în lun iulie 2020 termin perioada de indemnizatie. La sfârșitul lunii aprilie 2020 urmează sa nasc al doilea copil. În momentul de față, avand in vedere situația epidemiei cu corona virus, zona Sucevei este zona cu risc, spitalele sunt închise datorita infectării personalului medical. Am avut neinspiratia ca la jumătatea lunii februarie sa fac o călătorie în străinătate la soțul meu. Am biletul de avion de întoarcere în tara, dar ma tem pt mn și copii mei sa nu ii expun la riscul de ai infecta.
  Dacă nasc pe teritoriul altui stat mai beneficiez de prelungirea indemnizației de creștere copil și pt al Doilea copil în tara de domiciliu?!

  • Bună, Lucica,

   Nu contează unde naști copilul, contează să ai un stagiu de cotizare în România format din 12 luni consecutive sau din 12 luni succesive, iar concediul de creștere copil se ia în calcul la acest stagiu de cotizare.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua,

  Daca locuiesc in Ilfov dar adresa de resedinta in buletin este de Constanta, pot depune actele in Ilfov?
  Multumesc frumos.

  • Bună, Roxana,

   Din informațiile noastre, actele se depun în județul unde ai și reședința din buletin.

 • AvatarCristina zice

  Buna ziua,
  Sunt in concediu de crestere a copilului nascut in Mai 2018. In ianuarie 2020 am nascut al doilea copil. Mai poate primi sotul ICC pentru primul copil (cel putin acea luna alocata tatalui)? In conditiile in care el e PFA cu norma de venit fara contracte de munca, cum se calculeaza indemnizatia in cazul lui? Cumva 85% din norma de venit? Multumesc mult.

  • Bună, Cristina,

   Soțul poate solicita luna alocată tatălui. Dacă are PFA, la calculul indemnizatiei, este încadrat ca orice angajat. Are 12 luni lucrate din ultimele 24, are dreptul. Indemnizatia se calculează pe baza normei, a veniturilor declarate și pentru care a plătit impozit.

 • AvatarBalaura zice

  Buna ziua,
  Am si eu o situatie mai aparte. Vreau sa depun dosarul pt indemnizatie, dar am urmatoarea situatie. Nu sunt casatorita, tatal a recunoscut copilul, dar e plecat in strainatate fara posibilitatea sa se intoarca curand. Deci eu cresc copilul singura. Este nevoie de ancheta sociala? Este nevoie de declaratia tatalui si de adeverinta de la tata cu veniturile lui? Mentionez ca tatal este strain, angajat in strainatate, fara posibilitatea de a se intorce in tara. Eu sunt solicitanta indemnizatiei, si am toate celelalte documente. Pot depune dosarul fara documentele tatalui?

  • Bună, Laura,

   Te poate ajuta în acest caz Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul/județul unde locuiești.

 • AvatarAna maria zice

  Buna ziua!Am incetat contractul de munca din data de 10 martie in baza legii 65, adica s-au disponibilizat mai multe posturi in urma reorganizarii firmei.In prezent sunt la inceput de sarcina si as dori sa stiu daca beneficiez de somaj dupa care si de indemnizatia de crestere copil!Multumesc

  • Bună, Ana Maria,

   Contactează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a afla dacă te încadrezi pentru șomaj. Somajul se ia în calcul când se stabilește valoarea indemnizației pentru creștere copil.

 • AvatarAvramoniu Adela zice

  Buna ziua,
  Am o intrebare.
  Daca nasc in alta tara din UE cat sunt in concediu de maternitate asi putea pierde indemnizatia din tara mea?

  • Bună, Adela,

   Nu avem informația că locul nașterii ar influența cumva indemnizația crestere copil din România. Dacă ai fost angajată în România și ai realizat venituri salariale în România, supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului.

 • AvatarIoana Ina zice

  Buna ziua.In Iulie 2020 trebuie sa nasc, iar pana in Aprilie 2019 am fost angajata, apoi am intrat in somaj 6 luni(pana in Octombrie 2019).Intrebarea mea este daca pot primi indemnizatie avand in vedere ca dupa calculul meu am 12 luni lucrate(cu tot cu somaj)in ultimele 24 luni.Sau trebuie neaparat sa fiu angajata in momentul in care o sa nasc.
  Daca pot lua indemnizatie asa, de unde o sa trebuiasca sa iau dovezile ca am fost angajata in perioada asta si ca am avut somaj?..Multumesc!

  • Bună, Ioana,

   Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni. Dovezile că ai fost angajată le ei de la angajator, iar dovada de șomaj de la Angenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • AvatarElena zice

  Buna ziua ! Daca sunt gravida si sunt si in acelaș timp eleva la o postliceala( privata) acest lucru este un beneficiu pe langa cele 12 luni de munca in ultimi 2ani? Multumesc!

  • Bună, Elena,

   Persoanele care urmează studii primesc indemnizație creștere copil, condiția cea mai importantă este să aibă adeverinţă de la instituţia de învăţământ frecventată că beneficiarul este student/ă la zi şi a frecventat cursurile, fără întrerupere. Studiile sunt luate ]n considerare la calculul indemnizației când nu ai lucrat, dar tu ai 12 luni de muncă în ultimii doi ani.

   • AvatarAlexandra zice

    Buna ziua , eu dacă m-am angajat în luna martie și acum sunt însărcinată în 27 de săptămâni ma încadrez sa primesc indemnizația de creștere a copilului dacă nu îmi iau concediul medical și sa stau la munca pana aproape sa nasc.

    • Bună, Alexandra,

     Pentru a primi indemnizație de creștere a copilului trebuie să fi realizat timp de cel puțin 12 luni (din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului) venituri din salarii și asimilate salariilor, supuse impozitului pe venit.

 • AvatarAlexandra zice

  Buna ziua,

  In cateva luni, voi intra in concediul prenatal si cel postnatal, iar apoi in cel de crestere al copilului. Ce se intampla cu zilele de concediu de odihna ramase? Se reporteaza pentru cand ma voi intoarce la lucru, dupa 2 ani de pauza, se platesc ca si cum as pleca din firma sau se pierd si ar trebui sa le iau acum, inainte de prenatal.

  • Bună, Alexandra,

   Te vei bucura de zilele de concediu rămase după ce vei reveni la job. Vor avea însă un termen până când trebuie să le iei, HR-ul îți va comunica acest aspect.

 • Bună, Claudia,

  În acest caz, te rugăm să te adresezi Direcției Generale de Asistență Socială din județul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarAndrada zice

  Buna ziua! Gemenii mei implimesc pe 8 mai 2020 2 ani, pot lua indemnizația ultima luna dacă nu o ia soțul? Postul meu de la serviciu s a desființat…firma a dat faliment…pot intra direct în șomaj? Mulțumesc frumos! Sănătate multa si Doamne ajută!

  • Bună, Andrada,

   Indemnizatia crestere copil se acordă până când copilul împlinește doi ani, în cazul în care nu te întorci la serviciu. Dacă soțul nu optează pentru luna lui, tu vei fi plătită fix până în ziua când copilul împlinește doi ani.
   Dacă starea de urgență se va prelungi, vezi dacă poți prelungi și concediul de crestere copil. Găsești detalii și formularul de prelungire pe site-ul http://www.mmuncii.ro/

   • AvatarAndrada zice

    Mulțumesc frumos! Dacă nu pot prelungi pot intra in somaj?

    • AvatarIoana+Ina zice

     Buna ziua!Daca iau indemnizatie de crestere a copilului(2 ani minimul pe economie) in Romania si sotul meu lucreaza in Germania, ar putea sa isi ia 2 luni Prenatal si de acolo?
     Eu de aici iau pentru ca am fost eu angajata.
     Sau daca iau eu de aici el nu mai poate lua?
     Multumesc

 • AvatarAndreea zice

  Bună!Sunt eleva in clasa 11 si am născut în luna Februarie de ce acte am nevoie pentru dosar ?

  • Bună, Andreea,

   Acestea sunt actele de care ai nevoie:

   1. Cerere tip;
   2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
   3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
   4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
   5. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   6. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului.

   Este nevoie să suni și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul/județul de care aparții pentru a-ți spune dacă mai este nevoie și de alte acte.

   • AvatarGheorghe Mirabela zice

    Buna ziua am Si eu o fiva care a nascut acum 2 luni poate beneficia de indemnizația de eleva ea este eleva a fost și anul trecut dar a repetat anul poate benefi ar mai avea timp pentru depunerea actelor

    • Bună, Mirabela,

     Condiția pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil este să fi frecventat în ultimele 12 luni, anterioare datei naşterii copilului, cursurile la zi, fără întrerupere. Va avea nevoie de o adeverință de la secretariat care să ateste acest lucru. Mai multe detalii poți obține de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

     Dosarul trebuie depus în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului.

 • AvatarEmanuela Nechita zice

  Bună ziua ,

  Eu mi am dat demisia de la fostul loc de munca la 01.11.2019 după care am plecat din tara și am rămas însărcinată în 25.11.2019 cu termen de naștere în 26.08 2020 .
  Întrebarile mele sunt :
  1. Ma încadrez sa primesc indemnizatie de creștere a copilului ?
  2. Dacă nasc în Marea Britanie dat fiind faptul ca sunt înscrisă aici la medic și nu ma mai pot deplasa în tara din cauza pandemiei de coronavirus ( nu mai am voie sa zbor și nu a-și vrea sa ma deplasez cu masina ) afectează cu ceva acest lucru ? Ca nu este născut în tara ?
  3. Ar mai trebui la dosar alte acte sa aduc din Marea Britanie precum ca nu încașez alte beneficii ?
  4. Și în cazul în care nu voi reuși sa depun dosarul în 60 zile lucrătoare îl pot depune mai târziu? ( ma gândesc ca nu o sa reușesc sa i fac certificatul romanesc la timp .
  Mulțumesc !

  • Bună, Emanuela,

   Ti-am răspuns la întrebările 1-3 într-un comentariu anterior. Referitor la depunere dosarului, ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești și prezintă situația ta pentru a te îndruma.

 • AvatarFelicia zice

  Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu o nelamurire pe care o am, Eu sunt profesie liberala, deci obtin venituri din activitati independente si urmeaza sa nasc in iunie. Intrebarea mea este daca este influentat in vreun fel calculul indemnizatiei pentru crestere copil de valoarea CASS-ului platit. Prin declaratiile unice pe 2019 si 2020 am ales ca CAS si CASS sa fie platite la minimumul cerut (ca majoritatea dintre noi de altfel, pentru CASS 190 de lei pe luna in 2019), dar venitul dupa scaderea cheltuielilor deductibile este mai mare. A ajuns la mine un zvon ca indemnizatia va fi minima pentru ca nu am platit mai mult la asigurarea de sanatate, adica la tot venitul? Asa este? Pe 2020 inca nu am depus Declaratia Unica, si ma gandesc sa platesc mai mult daca va fi cazul.

  Multumesc!

  • Bună, Felicia,

   Ne vom interesa și revenim cu răspuns.

  • AvatarFlorina zice

   Buna, Felicia. Si eu sunt in aceeasi situatie. Te rog sa imi scrii si mie daca ai reusit sa obtii vreun raspuns, pe dresa mea de e-mail: cornelia_le@yahoo.com. Multumesc!

 • AvatarEmanuela Nechita zice

  Bună ziua ,

  Mi a dat demisia de la fostul loc de munca în 01.11.2019 și am plecat din tara . Am rămas însărcinată tot în noiembrie cu data de naștere a copilului în 26 08 2020 .
  La fostul loc de munca de la care am plecat am lucrat 6 ani .
  Întrebarile mele sunt :
  1 . Ma încadrez pentru a obține indemnizația de creștere a copilului?
  2. Dacă nasc în Marea Britanie după care vin în tara și depun dosarul afectează cu ceva ? Ca nu este născut în tara bebelușul?
  3. Am nevoie de alte acte la dosar de aici din Marea Britanie care sa dovedească ca nu primesc alte beneficii de aici ?

  • Bună, Emanuela,

   Condiția pentru a beneficia de concediu creștere copil în România este să fi lucrat minimum 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Această perioadă de timp nu este obligatoriu să fie consecutivă. Prin urmare, te încadrezi să obții indemnizația crestere copil. Nu are importanță unde naști copilul. Pentru informații legate de acte, contactează Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarFlorica zice

  Bună ziua sunt însărcinată în 3 luni și am lucrat la 3 firme cu contract de câte 3 luni și am acumulat 9 luni lucrate cu contract am dreptul la prenatal dacă nam 12 luni sau pot sa plătesc sa ajund la 12 luni

  • Bună, Florica,

   Ai dreptul la prenatal, acesta fiind calculat ca 85% din media salariilor brute din ultimele 6 luni. Perioada concediului de maternitate, format din prenatal și postnatal, conntează la calcularea indemnizatiei crestere copil. Cere informații și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul în care locuiești.

 • AvatarBianca zice

  Buna seara. Eu sunt PFA si am nascut in 5 Ianuarie,am depus dosarul pt alocația de stat in 31.01.2020 si pentru imdemnizatie in 17.02.2020. Cum voi primi indemnizația si pe luna in care am Nascut (Ianuarie ), avand in vedere ca nu am beneficiat de concediu ( pt ca nu am facut contract cu casa de sănătate)? Si alocație de stat se primieste pe luna in care ai nascut? Si alocatile se primesc pe luna in curs? Sau de exemplu pe luna Martie Primești in Aprilie? Si se poate sa primește pe o luna Si jumate imdemnizatie? Multumesc

  • Bună, Bianca,

   Este important să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde ai depus actele pentru a te lămuri. Din informațiile noastre, banii atât pe alocație, cât și pe indemnizație îi primești retroactiv. Plata se face așa cum ai dat exemplu, în aprilie pentru martie.
   Poți primi banii pentru o lună și jumătate de indemnizație doar dacă plata este retoractivă (pentru lunile din urmă), în rest, vei primi banii de la lună la lună.

 • AvatarAlex zice

  Buna seara!
  Sotia mea este in CCI din august 2019, iar acum este insarcinata cu al doilea copil care se va naste inainte ca ea sa termine indemnizația pentru primul copil.
  Care va fi valoarea CCI pentru cel de al doilea copil sau cum se calculeaza in acest caz.
  Va multumesc!

  • Bună, Alex,

   Potrivit Legii Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul va primi indemnizația primită în cazul anteriorului CCC.

 • AvatarGya zice

  Buna ziua,

  Lucrez la stat și în același timp am un PFA ce desfășoară o activitate independenta.

  Pentru întocmirea dosarului, e suficient sa depun documentele care atesta faptul că am suspendat contractul de munca de la stat pe perioada indemnizației? Sau trebuie sa aduc documente precum că am suspendat și activitatea din PFA?

  Mă refer la următorul paragraf pe care l-ați scris:
  “În cazul în care realizezi concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, indemnizatie crestere copil se acordă pe baza documentelor care dovedesc că ai suspendat cel puțin una dintre activitățile tale.”

  Mulțumesc

  • Bună, Gya,

   Poți suspenda contractul de muncă de la stat și poți menține PFA. Poți ține PFA și pe perioada concediului de îngrijire copil, condiția ca veniturile realizate in decursul unui an calendaristic, prin desfășurarea efectivă a unei activități pe perioada concediului, să nu depășească de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei 1250 lei x 5 = 6250 lei.

 • AvatarDiana zice

  Buna ziua! In iulie 2019 mi.am terminat studiile. Acum lucrez in invatamant si am contract de munca pe perioada determinată de pe 09.09.2019 pana pe 31.08.2020. In luna octombrie urmează să nasc. Am dreptul sa iau indemniza
  tia de creștere a copilului tinand cand ca in luna septembrie am lucrat dar imi lipsesc 8 zile? Se considera 12 luni lucrate sau nu? Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Bună, Diana,

   Întreabă la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Ai putea completa perioada de 8 zile cu o adeverință de la facultate, din care să rezulte că ai frecventat cursurile.

 • AvatarDiana zice

  În cazul în care am născut la data de 28 octombrie 2018, iar eu am lucrat pana în 19 Oct. Și am beneficiat de indemnizația de crestere copil din data de 25 februarie… Când trebuie sa ma întorc la lucru? Cel mai târziu când împlinește copilul 2 ani? Sau în 2 ani de la data rămânerii în concediu creștere copil?

  • Bună, Diana,

   Dacă vrei să primești și stimulentul de inserție copil, trebuie să te întorci cu minimum 60 de zile înainte ca copilul să împinească 2 ani.

 • AvatarGeorgiana zice

  Dacă am născut pe data 26 martie și pe luna aprilie am luat concediul de postanatal când ar trebuie sa depun actele pentru indemnizatie? Unde?

  • Bună, Georgiana,

   Dacă te apropii de finalul perioadei de postnatal, ar trebui să pregătești actele pentru indemnizatie crestere copil și să le depui. Având în vedere perioada aceasta, e indicat să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a-ți spune exact data de depunere a documentelor și dacă sunt acceptate în format electronic.

 • Avatargabriel zice

  Buna ziua. ma intereseaza cand se incheie concediul ce crestere copil (pt varianta 2 ani).
  de la ce data se calculeaza cei 2 ani?

  • Bună, Gabriel,

   Cei doi ani se calculează din ziua nașterii copilului.

   • AvatarLarisa Maria zice

    Buna ziua credeti ca as putea lua indemnizatie daca eu am lucrat in Olanda timp de o luna si ceva iar acum m am angajat de 2 lunii si am aflat ca sunt insarcinata intr o luna jumate urmand sa lucrez pana la 8 lunii ?

    • Bună, Larisa,

     Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi lucrat 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Perioadele lucrate în țară și în străinătate (în stat membru UE) se cumulează. Te sfătuim să iei și concediu de maternitate și se va pune și perioada aceea cu veniturile aferente. De asemenea, discută cu un reprezentant al Direcției de Asistență Socială pentru a primi un punct de vedere oficial în ceea ce privește încadrarea ta pentru indemnizație creștere copil.

 • AvatarAlexandru M. zice

  Buna ziua. Soția este în a 8-a luna de sarcina, eu am lucrat 11 luni in Germania iar acum, in ultima luna pana la data nașterii copilului m-am angajat in România. Este posibil sa primesc indemnizație dacă am lucrat doar o singura luna înainte nașterii copilului in România? Mulțumesc mult !

  • Bună, Alexandru,

   Cel mai potrivit este să prezinți situația ta la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   Este important să cunoști aceste prevederi:

   Potrivit art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

 • AvatarCamelia ion zice

  Buna ziua.
  Am si eu o intrebare. Pana in aprilie anul trecut am lucrat cu carte de munca ,acuma daca as ramane însărcinată as lua indemnizație. Iar de ani trecut pana acuma am lucrat fără carte de munca.
  Va multumesc!

  • Bună, Camelia,

   Condiția pentru a lua indemnizație crestere copil este să fi lucrat 12 luni consecutive sau succesive (in cazul in care au fost intreruperi) în ultimii doia ani anteriori nașterii copilului.

 • AvatarMada zice

  Buna seara. Prezint urmatoarea situatie: suntem plecati in Anglia de 5 ani (sotul a lucrat cu acte toata perioada, eu am lucrat 2 ani si jum dupa care am.nascut si am avut grija de fetita pana a implinit 2 ani deci nu am mai lucrat in ultimii 2 ani)
  Ne.am reintors in Romania si as dori sa stiu daca in cazul in care raman insarcinata, as putea beneficia de indemnizatie pt copil daca nu am lucrat in Romania nici eu si nici sotul de 5 ani ??
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Bună, Mădălina,

   Pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil trebuie sa fi lucrat 12 luni în ultimii doi ani anteriori nasterii copilului si sa fi lucrat în Romania o perioada inainte de nasterea copilului. Dacă sotul a lucrat in ultimii doi ani in Anglia, poate cere indemnizatie din tara unde a lucrat.

   Acestea sunt prevederile:

   Art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 spune că „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

   Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   • AvatarNegru mihai zice

    Sotia va trebui sa nasca in decembrie 2020…..momentan nu suntem pe teritoriul Romaniei….pana in decemvrie 2020 o sa avem domiciliul stabil in Romania…intrebarea este..ea a lucrat continuu 3 ani pana in 2019 aprielie…o intrerupere scurta apoi a lucrat pana in iulie 2019…cu perioada asta se poate incadra pentru a beneficia de indemnizatie de cresterea copilului…multumesc

    • Bună, Mihai,

     Este nevoie ca sotia sa fi lucrat in Romania pentru a beneficia aici de indemnizatie de crestere a copilului. O altă condiție este să fi lucrat în ultimele 12 luni consecutive sau succesive (in cazul in care a fost cu intreruperi) din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

 • AvatarAndreea frant zice

  Buna ziua daca nu am 12 luni lucrate eu pot beneficia de indemnizatie pentru copil???

  • Bună, Andreea,

   Aceasta este conditia pentru a primi indemnizatie crestere copil, sa ai 12 luni lucrate. Sunt considerate 12 care pot fi consecutive sau succesive (in cazul in care au fost intreruperi) din ultimii doi ani anteriori nasterii copilului. Discuta si la Directia de Asistenta Sociala din orasul/sectorul unde locuiesti.

 • Avatarrakosi andreea zice

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu o nelamurire,eu am primit in 24 mai preaviz de concediere pt reorganizare de la angajator si dupa cateva zile am aflat ca sunt insarcinata.daca nasc in decembrie,si merg in somaj din mai,din ce venit se calc. venitul ce il voi primi in concediul de crestere copil.
  Se iau in calcul veniturile salariale de la angajator(cele 12 luni din 24 di/naintea nasterii)sau se iau in calcul 7 luni veniturile di somaj si restul pana la 12 luni veniturile salariale?nu stiu cum se calculeaza.
  MULTUMESC,

  • Bună, Andreea,

   Se iau în calcul veniturile din ultimele 12 luni din cei doia ani anteriori nașterii copilului. Aceste luni pot fi consecutive sau succesive (in cazul in care au fost intreruperi). E bine să prezinti situația ta (fiind mai atipică, cu luni lucrate și somaj), la Directia de Asistenta Sociala din sectorul/orasul unde locuiesti.

   • AvatarFlorin zice

    Buna ziua ! Eu si sotia mea vrem sa plecam din Anglia si sa ne mutam definitiv in Romania ,acum o luna am aflat ca este insarcinata ,as dorii sa va intreb daca e sa ne intoarcem in Romania credeti ca am putea beneficea de aceasta indemnizatie. Vreau sa mai specific ca sotia mea nu este de nationalitate Romana si ca avem peste 3 ani de munca fara intrerupere in Anglia.

    • Bună, Florin,

     Conditiile pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil in Romania sunt urmatoarele:

     – să fie cetățean român, străin sau apatrid, adică fără cetățenie
     – să aibă domiciliul pe teritoriul României
     – să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită beneficiile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia/accestora
     De asemenea, pentru a beneficia de această indemnizatie trebuie să fi lucrat in Romania in perioada dinaintea datei naşterii copilului.
     Incercati sa vedeti si ce indemnizatie puteti obtine din Anglia avand in vedere ca ati lucrat acolo in ultimii 3 ani.

 • AvatarAnca zice

  Buna seara. In caz ca nu iau ICC, ma anunta? Sau imi trimite actele inapoi? Multumesc

 • AvatarMihaela Gheorghe zice

  Buna dimineata,

  In calculul indemnizatiei se socotesc si tichetele de masa?

 • AvatarDaria Popescu zice

  Buna ziua. Am ramas insarcinata in luna in care mi-am dat demisia (incetarea contractului de munca a fost prin acordul partilor din cauza situatiei financiare nefavorabile a companiei din aceasta perioada – coronavirus). Pana la momentul demisiei eu am lucrat cu contract de munca de peste 10 ani (fara intrerupere). Intrebarea mea este: Daca nu reusesc sa ma angajez pana la nasterea copilului, se calculeaza indemnizatia de creste copil din ultimele 12 luni in care am avut contract de munca sau se calculeaza din ultimele 12 luni inainte sa nasc (cu acest scenariu as avea 9 luni de sarcina fara contract de munca cu venit 0 + 3 luni inainte de sarcina cu contract de munca)?

  • Bună, Daria,

   Pentru calculul indemnizatiei crestere copil este important să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, timp de cel puţin 12 luni, aşa cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010.

  • AvatarCristi zice

   Bună ziua

   Soția va naște în octombrie.

   Am PFA și în același timp sunt și angajat la o societate. Încasările lunare din PFA sunt în medie de 900 lei pe luna și activitatea se desfășoară doar online de acasă.

   Îmi pot lua concediu de creștere copil si sa pot avea PFA în continuare?

   Sau pot lua concediu in ultimele 5 sau 6 luni astfel încât sa nu depășesc plafonul și înaintea mea sa ia soția 18-19 luni?

   Care ar fi varianta cea mai buna?

   Mulțumesc

   • Bună, Cristi,

    În concediul de creștere copil, poți avea venituri suplimentare în valoare de 6.250 lei/an. Poți lua concediul de creștere copil, fără probleme, dacă poți limita veniturile suplimentare la această sumă.
    Ar fi mai bine să iei concediul în ultimele 5-6 luni și să te bucuri și de vniturile din PFA, iar soția să ia primele 14-15 luni.

  • AvatarAolaritei maria zice

   Buna ziua sunt angajata din 1 martie 2022 sunt insarcinata urmeaza SA nasc pe 20 februarie 2023 ma incadrez pentru crestere copil?daca iau de la 7 luni concediu se calculeaza la angajare?

   • Bună, Maria,

    Pentru a te încadra pentru indemnizație creștere copil este nevoie să fi lucrat în ultimele 12 luni. Din ce obsevăm nu ai 12 luni între 1 martie 2022 și 20 februarie 2023. Îți recomandăm să discuți în avans cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, pentru a vedea dacă te încadrezi.

    Ca notă informativă, concediul de risc maternal și concediul de maternitate acestea sunt recunoscute pentru calculul indemnizației de creștere copil. Conform OUG 111/2010, sunt acceptate perioadele în care: ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

 • AvatarLoredana zice

  Bună ziua!
  Urmează sa nasc în septembrie, în ultimii 2 ani am lucrat 10 luni în tara și 8 în Germania
  Beneficiez de indemnizație?
  Mulțumesc!

  • Bună, Loredana,

   Pentru a beneficia de indemnizatie, este nevoie să fi lucrat în tara în ultimele luni, înainte de nasterea copilului. Dacă ai făcut asta, atunci ți se vor lua în calcul și lunile lucrate în Germania, condiția este să aduci de la angajatori dovada veniturilor realizate

   • AvatarAna zice

    Buna seara ,daca cumnata mea este însărcinată munceste de 4 luni la un loc de munca si de 2 luni la cel de-al doilea loc de munca cele 2 locuri de munca se cumulează pentru a face stagiul minim de 12 luni muncite ca sa poata primi indemnizația de creștere copil mul

    • Bună, Ana,

     Cel mai potrivit este să întrebe la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiește.

 • AvatarSandu Lucia zice

  Buna seara,
  Avem o angajata care ii expira concediul de ingrijire copil in data de 13.05.2020.Persoana din data de 16.05.2020 urmeaza sa intre in prenatal avand sarcina de 32 saptamani.Cum ar trebui sa procedez in acest caz? Ce acte sunt necesare sau ce procedura trebuie urmata? Cum se procedeaza cu contractul de munca?Multumesc anticipat.

  • Bună, Lucia,

   Cel mai potrivit este să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarIoana zice

  Buna ziua,

  Am sarcina multipla si voiam sa stiu daca valorea de plafonare la 8500 se considera doar din venitul din ultimele 12 luni,sau ar trebui sa iau 8500 lei cu tot cu cele 2 indemnizatii de 1250 de lei pe care o sa le primesc pentru bebe 2 si 3.ma intereseaza daca iau 8500 +2500 pe luna in cazul tripletilor sau iau 8500 si atat,conform salariului pe care il am.
  Multumesc mult!

  • Bună, Ioana,

   Cel mai potrivit este să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarIoana zice

    Multumesc frumos pentru raspunsul rapid!

 • AvatarRadu bogdan zice

  Buna ziua ,
  Cunoaște-ți vreo firma care imi poate face dosarul (contra cost ) pentru indemnizație creștere copil ?

  • Bună, Bogdan,

   Nu cunoaștem, dar angajații de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/județul unde locuiești te vor ghida. Poți să mergi mai întâi să te informezi.

 • AvatarOana zice

  Buna ziua. Daca intre momentul nasterii si ultimile 12 luni lucrate exista o pauza de 1 an, pot solicita indemnizatia ? Sau conditia principala este sa fii angajata concomitent cu sarcina? Multumesc

  • Bună, Oana,

   Pentru indemnizație crestere copil este important să fi lucrat 12 luni (consecutive sau succesive in cazul in care au fost întreruperi) în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Este important să suni și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde lucrezi pentru a avea acces la cele mai noi informații.

 • AvatarMatusescu Catalin zice

  Bună ziua,

  In cazul în care este o sarcină gemelara, care este plafonul maxim al indemnizației , 8500 +1250 sau însumat maxim 8500?

  Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor.

  • Bună, Cătălin,

   Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 82/2017, valoarea indemnizatiei lunare de crestere a copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.

   1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

   “(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.”

   “ART. 5
   Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.”

   Așadar, conform prevederilor din Ordonanața de Urgență este 8.500 + 1250 lei. Trebuie să verifici această sumă cu Direcția de Asistență Socială din orașul/județul unde locuiești, pentru că este posibil să mai apară modificări.

  • AvatarNina zice

   Bună! Sunt studenta la master, anul I in cadrul Universității din București cu frecventa la zi. Din noiembrie pana in martie am lucrat, iar in prezent sunt in șomaj tehnic. In luna august urmeaza sa nasc si as dori sa stiu daca pot beneficia de indemnizatia pentru crestere a copilului pentru mamele studente, si daca se va calcula si cu venitul realizat de la locul de muncă. Menționez ca doresc sa merg in continuarea la facultate, fara a intrerupe studiile.

   • Bună, Nina,

    Sigur că poți beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului. Cel mai bine este să te interesezi la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a vedea ce acte trebuie să pregătești. Vei avea nevoie de o adeverință de la facultate că ai urmat cursurile la zi, fără întrerupere.

    Iată ce docuemnte sunt importante în cazul tău.

    1. Cerere tip;
    2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
    3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
    4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
    5. Copia diplomei de licență, master, etc. (după caz);
    6. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
    7. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului;
    8. Dosar cu şină;
    9. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opţional.

    *Te rugăm să verifici ce trebuie să cuprindă dosarul de indemnizație creștere copil la Direcția de Asistență Socială, din orașul/sectorul unde locuiești, înainte de a-l depune.

    • AvatarMarinel Coman zice

     Bună ziua as dori o informație privind indemnizația pentru copil daca as putea sa beneficiez eu ca tatăl copilului daca am lucrat în Anglia? Și acum sunt angajat în România de o luna

     • Bună, Marinel,

      Cel mai potrivit este să prezinți situația ta la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarStefan zice

  Buna seara!

  Sotia mea a lucrat in strainatate (UK) in ultimii 2 ani ,cu contract,iar de o luna de zile lucreaza in Romania cu contract. De cate luni are nevoie sa lucreze in Romania pana la nastere pentru Maternitate? Cum se calculeaza suma pe care o sa o ia daca in UK salariul net era undeva la 5000 – 6000 ron,iar in Romania salariul net e de 5000 ron? Se plafoneaza cumva salariul din Uk? Cum se calculeaza ? Si ultima intrebare :Este vreo problema daca o sa vina in UK sa nasca copilul? Multumesc anticipat !

  • Bună, Ștefan,

   Vă recomandăm să luați legătura cu Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiți pentru a afla exact câte luni de lucru sunt necesare in România și metoda de calcul.
   Nu este o problemă unde naște copilul, însă pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil este nevoie ca soția să aibă domiciliul pe teritoriul României, să locuiască în România împreună cu copilul, pentru care solicită beneficiile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia.

 • AvatarLuminița zice

  Buna ziua! Am și eu o întrebare. Sunt in creștere copil și trebuie să mă întorc la muncă la 1 an 10 luni pentru stimulent. Iar din cauza pandemiei multe persoane le da în somaj tehnic s- au somaj! Este obligatoriu să mă primească înapoi , s-au mă poate da și pe mine in șomaj tehnic s-au șomaj.

  • Bună, Luminița,

   Informează angajatorul cu 30 de zile înainte de data când vrei să revii la serviciu. El îți va spune cum stau lucrurile în comapnie și ce decizii a luat.
   Actele pentru stimulent de insertie este obligat să ti le dea daca il anunti corect, cu 30 de zile inainte ca revii la job.
   Daca esti in plata de stimulent de insertie nu are dreptul să te concedieze timp de 6 luni.

 • AvatarLuminița zice

  Mai am o întrebare. Cum se poate prelungi indemnizația de creștere copil in perioada pandemiei. Până la ce vârstă.

  • Bună, Luminița,

   Pe site-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială a Ministerul Muncii și Protecției Sociale este anunțul că indemnizația creștere copil se prelungește, doar pe perioada stării de urgență. Contactează Agenția de plăți pentru a afla mai multe detalii despre ce se întâmplă cu indemnizația în timpul stării de alertă:

   Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod poştal: 010322
   Telefon fix: 021 313.60.47 , 021 313.60.91
   Telefon: 0786.59.46.87 , 0786.169.595 , 0786.39.39.86, 0786.16.95.92 , 0786.16.95.96 , 0786.56.09.30 , 0786.56.09.22
   E-mail: secretariat@mmanpis.ro
   Website: http://www.mmanpis.ro
   Program de funcționare: Luni – Joi 08:00 – 16:30, Vineri 08.00 – 14.00

 • AvatarAnca zice

  Bună seara!
  Lucrez de 3 ani la o societate, sa presupunem ca ma concediază, eu rămân însărcinată, ar trebui sa nasc în martie anul 2021, dar la momentul nașterii nu mai am calitatea de salariat. Mai pot sa beneficiez de indemnizația de creștere copil? Practic am 12 luni lucrate din ultimele 24 de luni.

  • Bună, Anca,

   Te încadrezi pentru indemnizatie crestere copil, contează să fi lucrat 12 luni, consecutive sau succesive (in cazul in care au fost intreruperi) în ultimii doi ani anteriori nasterii copilului.
   Este important să discuți și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a-ți oferi mai multe informații pe cazul tău.

 • AvatarLarisa zice

  Bună ziua. În prezent sunt Masteranta în ultimul an la zi și în luna iulie urmează sa îmi susțin disertația. În același timp, sunt însărcinată în 4 luni, iar copilul se va naște la sfârșitul lui octombrie anul acesta. Aș vrea să știu dacă e posibil să primesc indemnizația pentru creșterea copilului, dat fiind faptul că din iulie până în octombrie sunt mai mult de 60 de zile? Menționez ca în cei doi ani de master nu am lucrat.
  Mulțumesc

  • Bună, Larisa,

   Cel mai potrivit este să suni la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești, pentru a afla dacă te încadrezi pentru indemnizatie crestere copil si ce acte trebuie să depui.
   Din informațiile noastre, poți beneficia de indemnizatie crestere copil. Vei avea nevoie la dosar și de Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că ai frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere, precum și de Copia diplomei de master (după caz);

 • AvatarTina zice

  Buna.

  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
  Legea spune ca indemnizatia reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului.

  Daca am primul copil – pentru care primesc indemnizatie
  Cel de-al doilea copil se naste peste 1 an jumatate
  Cel de-al treilea copil se naste peste inca 1 an jumatate (dupa 3 ani de la nasterea primului copil)

  Pentru cel de-al treilea copil pot primi indemnizatie?

  Multumesc.

  • Bună, Tina,

   Sigur că poți primi indemnizație pentru al treilea copil, condiția este ca el să se nască într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior.

   Iată și metoda de calcul: Ordonanța de Urgență numărul 111/2010 prevede că în situația în care persoana care a beneficiat de concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației rezultă un cuantum mai mic decât cel al indemnizației primită pentru copilul anterior, se acordă același cuantum al indemnizatiei primită anterior.

   • AvatarAndreea zice

    Buna ziua, va rost sa ma ajutati cu un raspuns eu in ultimii 2 ani am fost inscrisa la liceu si in 25 martie anul acesta am nascut ,25 aprilie am implinit 18 ani pot beneficia de indemnizatie crestere copil

    • Bună, Andreea,

     Da, poți beneficia de indemnizatie crestere copil. Iti recomandăm să suni la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești și să prezinți cazul tău, pentru a afla ce documente trebuie să pregătești. La dosar va fi nevoie și de Adeverinţă de la liceu pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere.

   • AvatarMadalina zice

    Buna ziua,

    Va rog frumos, ma puteti lamuri și pe mine daca am sau nu am dreptul la indemnizatie?!
    Lucrat: 25 martie 2016 – 3 oct 2018
    Pauza
    Lucrat: 19 sept 2019 – pana in momentul nașterii (23 martie 2020). Tot din 23 martie am intrat in concediul pre/post natal.
    Daca da, cate luni trebuie sa cer de la fostul angajator, sau ce trebuie sa cer mai exact? ‍♀️ Caci va trebui sa fac o cerere in acest sens..

    **Contabila firmei unde lucrez imi tot spune ca nu pot depune dosarul daca adeverinta de la angajator nu este completata cu 24 de luni, iar eu nu am 24 de luni…

    Multumesc tare mult!

    • Bună, Mădălina,

     Pentru a beneficia de indemnizație creștere copil trebuie să fi obținut în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

     Aceasta este adeverinta care trebuie completata de angajatori: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/2016-ICC/ICC_Formular-ADEVERINTA-angajator.pdf

     Îți recomnadăm să prezinți situația ta la Directia de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești, pentru a primi îndrumare în completare.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua, eu am fost anul asta inscrisa la liceu si in 25 martie am nascut pot beneficia de indemnizatie crestere copil

  • Bună, Andreea,

   Da, poți beneficia de indemnizație crestere copil. Este important să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești care îți va spune ce acte să pregătești, în funcție de situația ta.

   Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

   1. Cerere tip (pe care o obții de pe site-ul sau de la sediul Direcției de Asistență Socială)
   2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
   3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
   4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
   5. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   6. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului (pe care o obții de pe site-ul sau de la sediul Direcției de Asistență Socială)
   8. Alte acte, după caz (reprezentanții Direcției de Asistență Socială îți vor comunica care sunt acestea)

 • AvatarAndreea zice

  Bună ziua! Am și eu o nelămurire, nu sunt sigura dacă ma încadrez pentru obținerea indemnizație. Menționez ca am născut pe data de 02.05.2020, în ultimul an nu am mai lucrat, însă din 07.05.2019 am lucrate 12 luni consecutiv în urma, respectiv 2018.
  Întrebarea mea este, luna Mai 2019 trebuie să fie completă? Eu atunci am demisionat și am primit banii pe concediu. Practic am cotizat la stat și în luna aceea. Mulțumesc!

  • Bună, Andreea,

   Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a-ți spune exact cum se va face calculul pentru indemnizație creștere copil.

 • AvatarMaria zice

  Buna seara,daca în cele 9 de sarcina nu am lucrat deloc dar în ultimi 2 ani anterior nașterii copilului am lucrat 15 luni,beneficiez de concediu creștere copil?Dar de prenatal și postnatal?Va mulțumesc!

  • Bună, Maria,

   Din informațiile noastre, da, cu cele 15 luni lucrate in ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, te poți încadra pentru indemnizatie crestere copil.
   Pentru concediul prenatal și postanatal este nevoie ca în ultimele 6 luni să fi plătit contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate la Casa de Asigurări de Sănătate. Dacă nu ești angajată, poți încheia o asigurare direct la CNAS.

   • AvatarIoana zice

    Daca am lucrat in ultimii 6 ani, si inclusiv luna august, dar mi se desface contractul de munca la 1 septembrie si nu mai sunt asigurata si vreau sa ma asigur cu casa de sanatate 6 luni pentru a beneficia de concediu prenatal si postnatal, acesta se va calcula in functie de cat ai cotizat in contractul cu ei? si pentru indemnizatie de crestere copil se calculeaza si venitul din postnal si din contractul de munca? sau doar ultimele 12 luni din contractul de munca?

    • Bună, Ioana,

     Concediul de maternitate se va calcula din ceea ce ai cotizat în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.
     Pentru indemnizația de creștere a copilului se iau în calcul atât veniturile din concediu de maternitate, cât și cele din contractul de muncă.

 • AvatarAndreea zice

  Bună ziua. Am doi copii și sunt însărcinată cu al treilea care se va naște la începutul lunii octombrie. Anterior nașterii primului copil am fost studenta la zi și am și lucrat 12 luni cel puțin. Am luat indemnizație și o să iau până face 1 an și 11 luni cel mic (soțul nu are contract de munca). Mi-am dat demisia și între timp patronul a închis și firma. Întrebarea e dacă mai iau vreo indemnizație din octombrie și unde trebuie sa depun actele daca nu mai locuiesc în București?

  • Bună, Andreea,

   Poți primi indemnizație pentru al treilea copil, condiția este ca el să se nască într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior.

   Iată și metoda de calcul: Ordonanța de Urgență numărul 111/2010 prevede că în situația în care persoana care a beneficiat de concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației rezultă un cuantum mai mic decât cel al indemnizației primită pentru copilul anterior, se acordă același cuantum al indemnizatiei primită anterior.

   Actele le depui la Direcția de Asistență Socială din orașul unde locuiești acum. Este nevoie să te interesezi acolo care sunt documentele de care ai nevoie, in functie de cazul tau.

 • AvatarAlex zice

  Buna ziua . Am si eu o intrebare legata de vechime.
  Am avut carte de munca incepand din August 2019. A urmat aceasta perioada cu pandemia si am fost in somaj tehnic , dupa care in luna Mai acum mi sa desfacut contractul de munca . Practic si teoretic am cam 9 luni in ultimele 24 , cu contract.
  Intrebarea este daca beneficiez de indemnizatie in situatia actuala sau ma pot angaja pt inca 3 luni , nasterea avand sa fie cam in 8 luni / ianuarie 2020. ?

  • Bună, Alex,

   Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. În situația actuală nu poți beneficia de indemnizație creștere copil, dar dacă te angajezi și cumulezi cele 12 luni, te încadrezi.
   Echipa http://www.ejobs.ro îți poate oferi consiliere în alegerea viitorului job. Sună la 021.9124 (tarif normal) și te putem îndruma spre acele joburi care ți se potrivesc.

  • AvatarLaura zice

   Buna ziua, daca ma puteti ajuta cu o informatie va rog, nu am lucrat in ultimii ani, am avut asigurare medicala platita cu pauza de 12 luni intre ele, am ramas insarcinata si am facut asigurarea in a 2a luna de sarcina , platesc din aprilie, urmeaza sa nasc la sfarsitull lunii noiembrie, stiu ca beneficez de acele 126 zile prenatal si post natal,dupa acestea pot beneficia de indemnizatie mama fara venit? daca se poate cand ar trebui sa aplic si cat primesc indemnizatia? multumesc

   • Bună, Laura,

    Într-adevăr vei beneficia de concediu de maternitate (de 126 de zile) acordat pentru că ai asigurare la CAS.
    Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi realizat venituri supuse impozitului în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Veniturile din indemnizație creștere copil se vor lua în considerare, dar nu sunt pe 12 luni. Recomandarea noastră este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău.

 • AvatarEvelina zice

  O intrebare! Sunt educatoare titulara( contract pe perioada nedeterminata la o unitate de invatamant ), anul acesta m am detasat la o alta unitate de invatamant din alt judet( perioada determinata 1 sept 2019-31 august 2020), acum vreau sa intru in prenatal, la data de 1 iulie 2020 la unitatea la care sunt detasata, am termenul de nastere pe 18 august, contractul de munca aici imi expira pe 31 august, iar pe data de 1 septembrie revin la postul de unde sunt titulara! Postnatalul il voi lua din septembrie de la unitatea de unde sunt titulara, acolo voi duce concediul medical pt postnatal? Iar pt CCC cine imi va completa adeverinta, unitatea unde am fost detasata?

  • Bună, Evelina,

   Discută la unitatea unde ești titulară pentru a vedea care este procedura pentru intrare în concediu de maternitate și, ulterior, în concediu creștere copil. Tot de aici ar trebui să primești și adeverința pentru concediu creștere copil.

 • AvatarEvelina zice

  Decizia de incetare a contractului de munca o iau de la unitatea la care sunt titulara, nu? Deoarece acolo prind postnatalul si dupa acestea intru in CCC

  • Bună, Evelina,

   Da, decizia de încetare a contractului de muncă o iei de la unitatea unde ești titulară.

   • AvatarAlexandra zice

    Bună ziua!In luna iunie a anului 2018 am finalizat cursurile liceale, urmând a începe facultatea, anul universitar 2018/2019,curs la zi,cu frecvență.Urmatorul an 2019/2020 nu m am prezentat, dorind să reîncep alta facultate, între timp am lucrat însă cu perioade întrerupte, pauza de maxim o lună intre locurile de muncă până în momentul de față unde actual lucrez de 4 luni.Nu cred ca imi pot face stagiul de cotizare de 12 luni in ultimele 24 pana in octombrie când urmează să nasc dar ma interesa daca as putea opta pentru faptul că am fost studenta ,sau dacă aș continua facultatea dacă s ar lua în considerare. Va multumesc!

    • Bună, Alexandra,

     Îți recomandăm să prezinți situația la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarCarmen zice

  Buna! Eu am beneficiat de 40 de zile de concediu prenatal. Daca optez sa mai imi iau si celelalte 86 de zile de post natal, cand o sa aplic pentru indemnizatia de crestere a copilului, o sa o primesc timp de 24 de luni sau doar pe perioada cat a ramas pana face bebe 2 ani? Va multumesc.

  • Bună, Carmen,

   Pe adeverința pe care o va completa angajatorul va scrie data la care se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie. Din următoarea zi vei lua concediu de creștere copil până când acesta va împlini 1 an și 11 luni, ultima lună fiind a celuilalt părinte. Chiar dacă tatăl o ia, chiar dacă nu o ia, nu vei primi indemnizație pe această lună.
   Statul nu poate plăti în același timp două indemnizații, de aceea concediul de creștere copil este socotit după terminarea concediului de lauzie.

   • AvatarCarmen zice

    Perfect! Va multumesc frumos!

 • AvatarPaula Suciu zice

  Buna ziua! Sunt PFA si urmeaza sa nasc, am si eu 2 intrebari:
  1. Este necesar sau nu ca stagiul de cotizare pentru concedii medicale si maternitate sa fie de minim 6 luni inainte de nasterea copilului? Sunt asigurata dar nimeni nu m-a informat anterior ca pentru a beneficia de concediu de maternitate trebuie sa semnez un contract de asigurare cu CAS suplimentar. Acum as fi dorit sa platesc pe 6 luni dar mi s-a explicat ca pana la data nasterii NU o sa indeplinesc stagiul complet de asigurare de 6 luni si NU o sa beneficiez de concediu de maternitate. Am vazut in posturile dv ca: Beneficiază de indemnizația de maternitate, salariata care îndeplinește următoarele condiții:
  Să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României
  Să prezinte certificatul medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant
  Să fi cotizat pe o perioadă de timp de minimum o lună, în ultimul an, la contribuția de concedii și indemnizații
  Este suficient 1 luna sau 6 luni sunt obligatorii?
  2. Se vorbeste de suspendarea PF-ului. Ar fi gresit sa il inchid? Afecteaza concediul de ingrijire copil? Dupa imi doresc oricum o conversie profesionala deci pentrumine nu ar avea sens doar sa il suspend, as dori inchiderea.
  Multumesc!

  • Bună, Paula,

   Pe site-ul CNAS sunt disponibile informatii despre stagiul de cotizare în cazul concediilor medicale şi indemnizaţiilor pentru maternitate: http://www.cnas.ro/casdj/page/contributia-de-asigurari-pentru-concedii-si-indemnizatii-de-sanatate.html

   Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. În înţelesul prezentelor norme, se consideră o lună de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical situaţia în care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.

   Stagiul minim de cotizare se constituie şi din însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj.

   Poți păstra PFA-ul dacă respecți aceste prevederile din Ordonanța de Urgență 111/ 2010: Prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), alin. (3) al aceluiași articol prevede că plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 (5 x 2,5 x 500 lei = 6250 lei). Precizăm ca majorarea plafonului de la 3 la 5 indemnizații minime s-a realizat prin Legea 89/2019.

 • AvatarMariana Gavrilov zice

  Bună ziua. Pentru gemeni ar trebui doua dosare de indemnizație? Sau unul singur? Mulțumesc

  • Bună, Mariana,

   Întreabă la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarElena zice

    Buna ziua,

    Sotul meu este pensionat pe caz de boala de mai mult de 2 ani. Imi puteti spune daca poate lua indemnizatie pentru crestere copil? Daca da, pensia se va întrerupe pe aceasta perioada?

    • Bună, Elena,

     Soțul nu poate beneficia de două indemnizații din partea statului. Îți recomandăm să vorbești la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiți pentru a vedea dacă este posibil ca soțul să întrerupă pensia pentru concediu creștere copil.

 • AvatarPuscas nicolae zice

  Buna Seara. Am o nelamurire.fata mea a terminat clasa a x la professionala demand sa asi continue scoala. A nascut pe data de 3 06 2020.asi vrea sa stiu poate beneficial de indemnizatia de crestere a copilului? Ce acte ar trebuii.va multumesc!

  • Bună, Nicolae,

   Poate lua indemnizație de creștere a copilului.

   Acestea sunt actele pe care trebuie să le pregătească:

   1. Cerere tip;
   2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
   3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
   4. Adeverinţă de la şcoală pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
   5. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   6. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului.

   Este nevoie să sune și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiește, pentru a-i spune dacă mai este nevoie și de alte acte.

 • AvatarPANAIT ANDRA DANIELA zice

  Buna ziua ,am si eu o intrebare la d-voastra am 18 ani sunt eleva in clasa a XII -a si sunt insarcinata in 18 saptamani ,pot beneficia de crestere si ingrijire copil .MULTUMESC ANTICIPAT!

  • Bună, Andra,

   Da, dacă ești elevă poți beneficia de concediu creștere copil. La dosar trebuie să aduci adeverință de la liceu că care să ateste că ai frecventat cursurile la zi, fără întrerupere.

   Iată ce documente trebuie să cuprindă dosarul:

   1. Cerere tip;
   2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
   3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
   4. Adeverinţă de la şcoală pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
   5. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   6. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului;
   7. Dosar cu şină;
   8. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opţional.

   *Te rugăm să verifici ce trebuie să cuprindă dosarul de indemnizație creștere copil la Direcția de Asistență Socială, din orașul/sectorul unde locuiești, înainte de a-l depune.

 • AvatarMarcu Alina zice

  Bună ziua. Am următoare situatie: am intrat în concediu prenatal la 1aprilie. Pe data de 9aprilie am născut. Care este data limită la care pot depune actele pt indemnizația de creștere copil? Pot sta in concediu cele 120de zile și apoi pot depune actele sau trebuie să mă încadrez in cele 60zile lucrătoare de la nașterea copilului? Mulțumesc anticipat.

  • Bună, Alina,

   Din informațiile noastre, există doar un număr minim de zile de care trebuie să ții cont pentru depunerea actelor – 42 de zile de la nașterea copilului. Având in vedere ca in cazul tău cele 42 de zile de la nașterea copilului au trecut, poți depune actele oricând în timpul concediului postnatal. Banii pentru concediul de creștere copil îi primești retroactiv în caz ca întarzii depunerea actelor.

 • AvatarCarmen Balan zice

  Help mamici …ma aflu in concediu crestere copil intre timp a venit si bebe no 2 asa ca la 1 iulie trebuie sa depun din nou dosarul pentru indemnizatie doar ca firma la care am fost angajata sa inchis …cum pot proceda sau de unde pot lua cererea de prelungire a concediului de crestere care se lua normal de la angajator…va multumesc tare

  • Bună, Carmen,

   Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială dinsectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAdelina zice

  Bună ziua, cum mi se calculează indemnizatia de creștere copil dacă nu am lucrat înainte de naștere? Termenul aproximativ al nașterii este 13.08.2020,iar perioada lucrata este 15.01.2019 pana pe 15.01.2020.Nu beneficiez de concediu de maternitate. Mi se ia în calcul perioada favorabila, adică din ianuarie2019 pana în ianuarie2020 sau se calculează din luna nașterii copilului… August, iulie, iunie, mai, aprilie, martie, februarie = venit 0 lei și luni cu venit doar ianuarie, decembrie, noiembrie, octombrie, septembrie – total 12 luni înainte de naștere? Nu găsesc nicio informație despre mamele care nu au lucrat înainte de naștere, cum li se ia în calcul perioada… Mulțumesc mult!

 • AvatarRaluca zice

  Bună ziua, în 2017 am lucrat la o firmab1 an jumate iar apoi mi-am dat demisia și f repede mi-am găsit de munca în care am lucrat 1 an. Apoi după un am ma băgat în preaviz. De ex în ianuarie mia încetat contractul și în februarie am aflat ca sunt în sarcinata. Iar eu m-am dus la forțele de mi ca ptr somaj. Pot benificia de indemnizatie de copil. Unde se depun actele.. La forțele de munca mia cerut toate actele necesare.. Cat și ca sunt insarcinata și nu pot munci. Mulțumesc aștept rasp. Acum sunt în 7 luni.

 • AvatarDana zice

  Buna seara ! Am.o nelamurire va rog. Am lucrat 8 ani pana la 1.iunie 2019 si de atunci am luat somaj 9 luni pana in februarie anul acesta. Daca vreau sa raman insarcinata lunile ce vin(iulie ,august) ar insemna sa nasc in aprilie, mai. Asta insemna ca nu indeplinesc cele 12 luni pt a lua indemnizatia aceea de 1250lei.Cum se procedeaza pt a putea beneficia?pot sa platesc lunile lipsa sau trebuie sa ma mai angajez cateva luni?daca da, cate? Ce trebuie facut exact pt a putea beneficia? Multumesc anticipat!

  • Bună, Dana,

   Prezintă situația la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești și te va ghida.
   Ar trebui să ai cam 8 luni lucrate și cu cele 126 de zile de concediu de maternitate de încadrezi la indemnizație creștere copil.

 • AvatarElena zice

  Buna,

  Am reluat in octombrie 2019 anul 3 de facultate dupa 2 ani de pauza si in 21 iunie 2020 am dat ultimul examen. Sunt insarcinata in 2 luni si as vrea sa stiu daca ma angajez in urmatoarele 7 luni, se poate sa se ia in calcul ca fiind 12 luni consecutive cele 7 luni ca angajata si alte 5 luni ca studenta?

  Daca se poate asa, cum se calculeaza valoarea indemnizatiei? 85% din salariu pe 7 luni si minimul pe economie pe 5 luni? Exista vreo formula?

  De asemenea licenta urmeaza sa o dau pe 1-4 iulie. Care ar trebui sa fie data de angajare ca sa fie continuitate dupa facultate?

  Multumesc!

  • Bună, Elena,

   Cel mai potrivit este să întrebi aspectele care țin de perioada și calculul indemnizației de creștere copil la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.
   Într-adevăr perioada în care ai frecventat cursurile la zi ale facultatii se ia în calcul la stabilirea indemnizației de creștere a copilului. Valoarea minimă a acesteia se raportează în prezent la valoarea indicatorului social de referință, nu se mai raporteaza la salariul minim pe economie.
   Conform OUG nr. 111/2010, cuantumul minim al indemnizației nu poate fi mai mic decât suma rezultată prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință (care e 500 de lei), denumit în continuare ISR și nici mai mare de 8.500 lei.
   Data de angajare ar trebui să fie imediat după susținerea licenței.

   • AvatarElena zice

    Multumesc pentru raspuns! As dori sa stiu daca trebuie sa fie o anumita distanta de timp de la ultima indemnizatie. Am luat ultima oara in iulie 2019, deci pana la nasterea copilului o sa fie peste 1.5 ani distanta de la ultimul prenatal.

  • AvatarMaria zice

   Buna ziua! Am peste 3 ani vechime de munca si cel putin 2 ani consecutivi in care am cotizat. Sunt angajata pe perioada determinata, contractul urmand sa expire la sfarsitul anului. Daca voi ramane insarcinata in perioada urmatoare, mai exact pana la finalul contractulul mai beneficiez de indemnizatie? Stiu ca trebuie sa am 12 luni lucrate in ultimii 2 ani, dar cele 12 luni trebuie sa fie legate de luna nasterii? Dau un exemplu: nasc in luna iunie. Lunile pt indemnizatie sunt mai, aprilie, martie, februarie etc
   . Sau se pot lua in calcul ultimile 12 luni lucrate daca dovedesc ca mi- a expirat contractul? Pot avea si o pauza intre ultima luna lucrata si luna nasterii? In cazul meu, daca voi avea cateva luni in care nu voi mai lucra, acest motiv datorandu se faptului ca mi expira contractul, voi mai beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului?

   • Bună, Maria,

    Din informațiile noastre, cele 12 luni pot fi și succesive (nu numai consecutive) în cazul în care au fost întrerurperi. Este nevoie să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a afla exact cum vor calcula.

 • AvatarIoana zice

  In cazul unei nasteri premature,cum se procedeaza?

  • Bună, Ioana,

   În cazul în care naști prematur și îți mai lipsesc poate 2-3 luni pentru a avea 12 luni de cotizație, trebuie să iei adeverință de la ginecolog ori de la medicul de familie în care acesta specifică că ai născut prematur. Din informațiile noastre, cu această adeverință nu ar trebui să ai probleme probleme când depui actele pentru indemnizație creștere copil. Este bine să suni și la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești înainte de a pregăti dosarul pentru indemnizație.

 • AvatarElena zice

  Care este distanta de timp de la ultima indemnizatie pentru a putea primi din nou indemnizatie? Eu stiam ca trebuie sa fie de minim 1 an.

  • Bună, Elena,

   Legea 89/2019 este cea care face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie pentru primul copil). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, indemnizaţia pentru al doilea copil trebuie să se păstreze la aceeaşi valoare (să nu scadă, mai exact).
   Așadar distanța dintre cele două indemnizații poate fi și mai mică de 1 an.

 • AvatarAndrea zice

  Buna ziua. As avea nevoie de putin ajutor. Sunt in concediu de maternitate. Fetita mea implineste 2 ani in 10 octombrie si sunt insarcinata cu al doilea copil care se va naste tot in octombrie dupa data de 20. Cum se prelungeste concediul de maternitate?? Acte necesare? Prenatal postnatal si acum trebuie??

  • Bună, Andrea,

   Concediul de maternitate se prelungește prin obținerea unui certificat de concediu medical pentru sarcină, care se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie. Acest certificat trebuie predat angajatorului sau Casei de Asigurări de Sănătate (dacă nu ai reluat jobul), până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Și pentru concediu postnatal, trebui să urmezi aceeași pași, să obții certificatul medical de la mediculd e familie și să îl predai angajatorului sau Casei de Asigurări de Sănătate, în același termen.

 • AvatarBogdan zice

  Bună ziua.daca copilul s-a născut în aprilie,mai pot depune dosarul pentru indemnizația de creștere?

  • Bună, Bogdan,

   Sună la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. În mod teoretic, da, din informațiile noastre există un minimum 42 de zile de la naștere, dar nu și un maximum. Însă, cu cât depui mai repede, cu atât mai bine. Banii se primesc retroactiv.

   • AvatarViorela Donceag zice

    Buna ziua. Cum se calculeaza veniturile de la un PFA deschis in iunie 2020 daca eu nasc in luna septembrie 2020? Se impart la lunile de functionare a pfa-ului sau la 12? Mentioneaz ca voi lua indemnizatie de crestere copil si de la angajator.

    • Bună, Viorela,

     Îți recomandăm să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul, pentru a afla informații despre calculul indemnizației de creștere copil.

 • AvatarDiandra zice

  Bună ziua,

  Pentru stimulentul de inserție este necesar să mă întorc la același loc de muncă?

  Mulțumesc!

  • Bună, Diandra,

   Nu este obligatoriu să te întorci la același loc de muncă. Contează să realizezi venituri supuse impozitului.

 • AvatarPopa Ioana Alina zice

  Bună ziua! Sotul meu este in concediul pt creșterea copilului.Indemnizatia o ia după anii lucrați în străinătate, acuma după aproape un an de la incasarea indemnizației am fost sunați de la cei de la D.A.S. cerând să le ducă o hartie tradusă si legalizată din germania unde sa se specifice ca el nu lucrează în momentul de fata acolo sau mai bine zis cu ani in care a lucrat acolo dar emisă acuma in 2020. Dacă nu duce această hartie i sa spus ca ne sisteaza indemnizația. Nu inteleg de ce? Ii posibil asa ceva ? Va rog frumos dacă puteți să mă lămuriți. Multumesc!

  • Bună, Ioana,

   Este posibil ca cei de la Direcția de Asistență Socială să facă verificări, pentru a fi siguri că cei care primesc indemnizația respectă legea. Articolul 16 din OUG 111/2010, alineatul 2, litera i) prevede:
   (2) Dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:
   i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
   Încercați să luați legătura cu angajatorul din Germania pentru a vedea ce docuemnt oficial vă poate oferi.

 • AvatarAndreea zice

  Buna
  Am si eu o întrebare
  Daca sunt studenta, însărcinată in ultima luna, necăsătorită, nici nu am lucrat in ultimii 2 ani (cu excepția unui internship in vara anului 2019), pot beneficia de aceasta indemnizație?
  Tatal copilului trebuie neapărat sa il recunoasca pentru a putea beneficia de indemnizație?

  • Bună, Andreea,

   Da, se poate să beneficiezi de indemnizație de creștere a copilului. Se acordă pentru studentele care aduc adeverinţă de la facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere.
   Pentru dosar e nevoie de actele de identitate ale părinţilor – copie și original.
   Discută și reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a afla exact cum să procedezi îna cest caz.

 • AvatarConțiu Diana zice

  Buna seara! Sunt însărcinată în luna a 8-a, am fost studenta cand am rămas însărcinată dar cand am aflat am renuntat la studii, după o lună am intrat pe șomaj. Oare având pauza de o lună, pot cumva sa primesc indemnizația pentru creșterea copilului?
  Soțul meu se află cam in aceeasi situatie, după o lună jumate de la renunțarea studiilor s-a angajat si lucreaza pana in prezent, adică are 5 luni pana acum. Oare el ar putea primi paternitate? Va mulțumesc!

  • Bună, Diana,

   Din informațiile noastre, pentru a beneficia de indemnizația de creștere copil, trebuie să aduci adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că ai frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere.

   Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a prezenta cazul vostru și a obține mai multe informații.

   • AvatarEstera zice

    Buna ziua anul aceesta am terminat profesionala in care mam dus timp de 3 ani la zi ,in luna martie la șfarsit am ramas insarcinata continându-mi in continuare al 3 an pana la sfarsitul lui lunie ,se poate sa beneficiez de prenatal ?

    • Bună, Estera,

     Din informațiile noastre, doar concediu de creștere copil poți primi. Te sfătuim să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarMarius Gabriel zice

      Sunt în ccc până în 25 Oct 2020 și urmează să se nască al doilea copil pe 12 sept, pot prelungi ccc cu al doilea copil? Trebuie făcut din nou dosar? Trebuie sa anunț angajatorul cu 30 zile înainte? Va mulțumesc

     • Bună, Marius,

      Trebuie să faci din nou dosar pe care să-l depui la Direcția de Asistență Socială după 42 de zile de la nașterea copilului. Este important să discuți înainte de a depune dosarul cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să le prezinți cazul pentru a te îndruma exact.
      Angajatorul trebuie informat că vei continua cu un nou concediu de creștere a copilului.

 • AvatarVeronica zice

  Buna ziua! In conceditiile in care nu voi beneficia de concediu de maternitate(nu indeplinesc stagiul de cotizare in Romania, avand doar 3 luni lucrate in loc de 6), dar pot aplica pentru concediu si indemnizatie crestere copil(pe baza a 3 luni lucrate in Romania si completare stagiu de cotizare cu perioada lucrata in Uk), cand anume trebuie sa depun dosarul pentru indemnizatie?Imediar dupa nastere? Am inteles de la AJPIS ca voi intra direct pe indemnizatie crestere copil de la nastere, daca nu am drept de concediu maternitate…Multumesc!

  • Bună, Veronica,

   Din informațiile noastre, poți depune dosarul pentru indemnizație creștere copil la 42 de zile după data de naștere a acestuia. Având în vedere că nu ai concediu de maternitate, întreabă la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești dacă poți depune dosarul în primele zile după ce naști.

 • AvatarBOGDAN zice

  Bună ziua! Ce se poate face în cazul în care funcționarul public face marea greșeală în care în loc sa treacă pe părintele care aduce la dosar toată documentele necesare pentru creștere copil cu încadrare grad de handicap 3-7 ani pe celalalt părinte fără ca acesta sa solicite acest lucru? Adică, soțul a depus toate documentele, ne am prezentat pentru prelungirea suspendării contractului de munca și am depistat ca nu a fost în concediu el, ci eu cu toate ca eram angajata. Și nu ne a putut elibera adeverință de venit care deservea la ancheta sociala… O mare greșeală făcută de ei. Cum se poate rezolva situație și către cine sa ma îndrept? Sa cer audienta la directorul executiv acestei unități (direcția muncii)? Mulțumesc!

  • Bună, Irina,

   Da, este important să ceri audiență la directorul Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți. Puteți face și o înștiințare la Ministerul Muncii.

 • AvatarCristi P zice

  Bună ziua! Pentru stimulentul de inserție, soția s-a angajat cu 2 luni înainte, în termen. Soția s-a angajat la o firma de 2 luni cu program normal de 8 ore. Între timp, afacerea firmei respective scârțâie și a găsit un alt loc de muncă. Poate să treacă la program de 4 ore la firma pentru care a optat prima dată? Pierde stimulentul? Ce varianta legală există pentru situația asta?
  P. S. Dosarul l-a depus pe 03.06.2020, dar nu a primit nimic până acum. Știm că dosarul a ajuns la Agenția de Plati.

  • Bună, Cristi,

   Vă sfătuim să discutați cu reprezentanți Direcției de Asistență Socială și cu cei de la Agenția de Plăți pentru a le prezenta această situație. Banii pentru stimulent se primesc în luna următoare celei în care copilul a împlinit doi ani.

 • AvatarBalasoiu Ana Maria zice

  Buna ziua, se poate depune dosarul pentru indemnizație de creștere a copilului daca iei doar 30 de zile de concediu după nașterea copilului sau sunt obligatorii cele 42 de zile ? Multumesc

  • Bună, Ana Maria,

   Din informațiile noastre, dosarul pentru indemnizație creștere copil poate fi depus după minimum 42 de zile de la nașterea copilului. Cel mai bine e să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarMaria M zice

  buna ziua. daca sunt din alt judet si am lucrat in Bucuresti, dosarul pentru indemnizatie de crestere a copilului il depun in Bucuresti sau la judetul de la care provin?

 • AvatarPlăcintă zice

  Buna ziua!as dori sa stiu si eu,dacă beneficiez de concediu medical (cele 126 de zile) după naștere, pot depune actele pt indemnizație in timpul acesta?eu nu am avut concediu înainte de a naște, voi beneficia de cele 126 de zile de concediu după ce am nascut si vreau sa stiu daca pot depune dosarul pt indemnizate.eu voi avea concediu pana la sfarsitul lunii noiembrie, pot primi si bani pt concediu si pot depinde si actele pt indemnizație?

  • Bună, Andreea,

   Poți depune actele pentru indemnizație creștere copil la 42 de zile după nașterea acestuia, chiar dacă tu ești în concediu de maternitate și primești bani pentru acesta.

 • AvatarNistor Andreea zice

  Bună ziua! Dacă în data de 8.11.2020 împlinesc 12 luni de munca, iar eu în data de 2.10.2020 trebuie sa nasc, am dreptul la indemnizație?

  • Bună, Andreea,

   Va fi luat în considerare și concediul de maternitate care este de 126 de zile. Așadar trebuie să-ți calculezi câte luni ai lucrat + lunile din concediul de maternitate.

 • AvatarMonica Deac zice

  Buna ziua! Urmează sa nasc în luna noiembrie si acum lucrez sezonier pe litoral. În 14 septembrie mi se termina contractul. Pot sa beneficiez de prenatal si postnatal daca imi pierd calitatea de asigurat? Dacă da ce trebuie sa fac pentru a primii bănuții? Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Monica,

   Condiția pentru a beneficia de indemnizație de maternitate este să fi plătit în ultimele șase luni contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. În cazul în care nu le ai plătite, trebuie să iei legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate unde poți încheia o asigurare prin care plătești aceste contribuții.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua. Am si eu o intrebare/nelamurire.
  In ultimii doi ani, veniturile mele au fost pe baza de dividende pt care am platit impozit. Am propria firma in care nu sunt angajata. Tocmai am aflat ca sunt insarcinata in aprox 6 sapt. Intrebarea este, ce pot face pentu a beneficia de indemnizatie crestere copil/ concediu prenatal si postnatal?
  In cazul in care dividendele nu se iau in calcul, m-as putea angaja in propria firma insa tot nu ar fi 12 luni pana la nasterea copilului. Exista o alta solutie?
  Multumesc!

  • Bună, Roxana,

   Cel mai bine este să discuți cu reprezentații Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a te îndruma în acest caz.
   Pentru concediu de maternitate (prenatal și postnatal) obții informații de la Casa de Asigurări de Sănătate.

  • AvatarAdrian zice

   Buna ziua!
   Va ati gasit vreo solutie la problema dumneavoastra ? Daca da, imi puteti spune care, intrucat sotia se regaseste in aceeasi situatie.
   Va multumesc anticipat!

 • AvatarDaniela zice

  Buna ziua.Adeverinta de la angajator trebuie stampilata?

 • AvatarTatiana zice

  Buna ziua,

  Pot sa aleg eu care sunt cele 12 luni din ultimii 2 ani pe care le declar la dosarul pentru indemnizatie?

  Eu am veniturile ok in fiecare luna, dar sunt cu valori diferite, si am o luna in care am pe statul de plata doar 100 lei net, ceea ce o sa-mi afecteze media foarte mult. As putea alege sa sar peste aceasta si sa mi se calculeze alta in loc?

  Multumesc

  • Bună, Tatiana,

   Din informațiile noastre, alegerea celor 12 luni nu este posibilă. Se iau în considerare ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, conform articolului 2, alineatul 2 din OUG 111/2010. Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a prezenta exact cazul tău și pentru a afla dacă este posibil să alegi anumite luni.

   • AvatarTatiana zice

    Am inteles,

    Dar exista vreo modalitate ca eu (sau firma) sa platesc retroactiv taxele pe acea luna ca si cum as fi avut un salariu intreg, ca sa mi se poata calcula dupa aceea ca o luna intreaga la salariu?

    Concret: in Ianuarie am plecat de la o companie, am avut doar 2 zile de lucru in acea luna, respectiv am avut un stat de plata mic. In februarie am inceput la alta companie. Cele 3 saptamani din ianuarie in care eu nu am avut niciun contract nicaieri pot fi compensate cu plata taxelor suplimentar? Firma precedenta este de acord sa le plateasca ea daca e necesar.

    Multumesc

 • AvatarAZ zice

  Buna ziua,

  As avea si eu nevoie de un sfat, daca este posibil, deoarece situatia mea este putin particulara.
  Eu si logodnicul meu ( de cetatenie franceza) ne vom muta in Franta in luna octombrie, iar acum doua saptamani am aflat ca sunt insarcinata. Am lucrat in ultimele 24 de luni doar in Romania (neintrerupt). Intrebarile mele ar fi urmatoarele:
  1. Voi putea beneficia de indemnizatie pentru crestere a copilului daca copilul se va naste in Franta si va avea cetatenie franceza?
  2. Ne vom casatori civil la sfarsitul acestui an pentru a putea beneficia de cardul de sanatate din Franta (pentru nastere). Faptul ca voi avea resedinta in Franta pe buletin imi afecteaza dreptul la indemnizatie?
  3. Este posibil sa imi pastrez domiciliul de Romania pe buletin pana termin concediul de crestere al copilului, chiar daca locuiesc in Franta?
  Doresc sa mai mentionez ca voi continua sa lucrez remote pentru compania la care sunt angajata in Romania.

  Multumesc anticipat pentru raspuns!

  • Bună, Andra,

   Părintele care vrea să primească indemnizatie crestere copil trebuie să îndeplinească și următoarele condiții, conform OUG 111/2010:
   – să fie cetățean român, străin sau apatrid, adică fără cetățenie
   – să aibă domiciliul pe teritoriul României
   – să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită beneficiile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia/accestora.

   Așadar, este important să-ți păstrezi în acte domiciliul în România.

 • AvatarOctav Harabagiu zice

  Buna ziua! Deci daca am inteles corect, chiar daca am fost angajat 5 ani in romania si imediat dupa nastere copil doresc sa ma relochez in alta tara, nu primesc nici un fel de indemnizatie sau ajutor? ca si cum nu as fi fost angajat niciodata?

  • Bună, Octav,

   Din informațiile noastre, atât timp cât în actele de identiate îți păstrezi domiciliul pe teritoriul României, poți beneficia de indemnizație creștere copil. Te sfătuim să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești acum.

   • AvatarOctav Harabagiu zice

    va multumesc frumos de raspuns, am prins ideea 🙂

 • AvatarMarian zice

  Buna seara. Lucrez de aproximativ 9 ani la o firma deaproximativ 3 luni mi sa nascut un baietel tin sa precizez ca inca nu sunt cununat cu mama bebelusului dar suntem impreuna. Ea nu a lucrat si deci nu poate beneficis de acest concediu post natal. Bebe are 3 luni deja…intrebarea mea este… Mai pot depune actele pentru post natal?, sau este prea tarziu?

  • Bună, Marian,

   Poți beneficia de concediu creștere copil și nu este prea târziu să depui actele. Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău pentru a afla exact cum să procedezi cu depunerea actelor. Ține cont că trebuie să-ți fie suspendat contractul de muncă pe perioada intrării în concediu de creștere copil.

 • AvatarAdriana zice

  Buna ziua! Daca sotul vrea sa intre in CIC si in ultimii 2 ani a avut contract de 3 zile/luna, poate lua indemnizatie de crestere copil? I s-a spus ca trebuie sa aibe lucrate 12 luni si ca nu sunt valabile veniturile facute in fievare luna, daca luma nu este lucrata in intregime

  • Bună, Adriana,

   Într-adevăr, soțul trebuie să aibă ultimele 12 luni, înainte de nașterea copilului, lucrate integral.

 • AvatarCraciun Eugenia zice

  Buna ziua, daca fata mea urmeaza cursurile la distanta a unui master in U.K. ea locuind in Bucuresti, mai poate beneficia de concediu crestere copil? Daca da, ce valoare va avea acesta? Cum se va calcula?

  • Bună, Eugenia,

   Este important să prezinți cazul la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde fiica are domiciliul. Din informațiile noastre, poate beneficia de concediu creștere copil dacă frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar și primește din partea instituției de învățământ o adeverință care atestă acest lucru.
   Indemnizația lunară pentru cresterea copilului se raportează la valoarea indicatorului social de referință care urmează să fie majorat la 1.200 de lei.

 • AvatarAvramoniu Adela zice

  Buna ziua, daca renunt la asigurarea medicala a copilului din Romania si il trec pe asigurarea tatalui care lucreaza in Austria pot pierde indemnizatia pe care o primesc in Romania?

 • AvatarCrys Tigler zice

  Buna!Sunt insarcinata in 5 saptamani ar trebui sa nasc in 25 05 2021.Am lucrat 3 ani consecutivi la o firma data incetarii contractului a fost 08.01.2019 m-as incadra in indemnizatie?Multumesc!

  • Bună, Crys,

   Condiția pentru a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului este să fi obținut, în ultimele 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit. Prezintă cazul tău și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarStanc721@gmail.com zice

  Bună ziua! Eu am ieșit din prenatal în iunie anu acesta, dar am rămas însărcinată și acum am 5 luni, am lucrat dar nu mia fost făcută carte de munca, acum nu mai pot lucra fiindcă nu ma mai poate ține la muncă. Pot beneficia de al doilea prenatal sau dacă pot face ceva..??

  • Bună,

   Poți beneficia de prenatal dacă închei o asigurare la Casa de Asigurări de Sănătate prin care plătești contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate. Contactează Casa de Asigurări de Sănătate din orașul unde locuiești și reprezentanții de acolo te vor îndruma.

 • AvatarAdrian zice

  Buna ziua,

  Sotia mea tocmai a nascut.A lucrat pana cu vreo 10 zile inainte de a naste,intrand in concediu prenatal si postnatal(cele 126 zile legale).Ne-am hotarat ca sa intru eu in concediu de crestere a copilului,asa ca as avea nevoie de cateva lamuriri:
  1- pentru concediul de crestere al copilului,pot cere sa intru exact dupa ce termina ea cele 126 zile de concediu?
  2- poate sotia sa faca cerere de concediu de crestere a copilului pana la 2 ani si dupa o perioada(4 luni) sa renunte ea la concediu si sa pot face cerere sa intru eu pentru restul perioadei pana la 2 ani
  3-

  • Bună, Adrian,

   1. Da, în concediul de creștere a copilului poți intra după ce soția termină cele 126 de zile.
   2. Soția poate beneficia inițial de concediu de creștere copil, apoi să anunțe la Direcția de Asistență Socială că renunță la concediu pentru ca tatăl să intre în concediu pentru restul perioadei. Există această flexibilitate.

   • AvatarMonica zice

    Buna seara!
    Urmeaza sa nasc la inceput de aprilie 2021. (6 sau 8).Am lucrat in 2019 din 7 martie pana pe 12 noiembrie. Luna aceasta o sa ma angajez si o sa lucrez pana se va naste copilul. O sa ma incadrez la indemnizatie crestere copil? Multumesc frumos!

    • Bună, Monica,

     Aceasta este prevederea din OUG 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, actualizată în 30 martie 2020:

     #M12
     (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

     Sfatul nostru este să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău, pentru a vedea exact dacă te încadrezi.

 • AvatarLaura zice

  Buna seara,

  Sotul meu lucreaza intr-un stat UE, eu lucrez in Romania.
  Daca dupa nastere ne ducem sa locuim cu el in respectivul stat UE, voi mai beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?
  Nu mi se pare normal sa avem de ales intre i) copilul sa fie privat de tatal si sa avem ICC sau ii) sa fie toata familia impreuna, dar fara ICC, in conditiile in care mama a contribuit ani de zile.

  Va multumesc!

  • Bună, Laura,

   Poți beneficia de indemnizație creștere copil dacă îți menții domiciliul în România în actul de identitate.

 • AvatarEvelina zice

  Bună ziua!
  As vrea si eu sa știu dacă pot beneficia de indemnizația pentru creștere copil, problema fiind urmatoarea: data la care ar trebui să nasc este pe 5 iunie 2021,iar in perioada de 1mai 2020 – 2iunie 2020 contractul de muncă mi-a fost suspendat. Intrebarea este: cele 12 luni trebuie să fie consecutive ? Mulțumesc

  • Bună, Evelina,

   Aceasta este prevederea din OUG 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, actualizată în 30 martie 2020:

   #M12
   (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

   Sfatul nostru este să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău, pentru a vedea exact cum vor calcula autorițățile.

 • AvatarCordus Maru zice

  Buna ziua as dori sa stiu daca pot sa prelungesc concediul de crestere copil pana la 3 ani.Cum ar trebui sa procedez.Copilul are 1 si cinci luni.Si ce acte imi trebuie pentru prelungire.

  • Bună,

   Conform OUG 111/2010 actualizată pe 30 martie 2020, ART. 2*):

   (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din
   activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
   respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

   Până la 2 ani se acordă concediul de creștere copil. Doar în cazul copilului cu handicap acesta este acordat până la 3 ani. Te sfătuim să suni și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a întreba.

 • AvatarAlexandrescu Mihai florin zice

  Bună ziua soția nu a putut beneficia de indemnizația creștere copil după cât timp pot sa depun dorarul în afara de ale 42 zile uni îmi zic timp de 60 zile lucrătoare????

  • Bună, Mihai,

   Pe site-urile direcțiilor de asistență socială din sectoarele Bucureștiului se precizează: Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate.

   Cel mai bine este să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău. Reprezentanții îți vor spune exact cum să procedezi.

 • AvatarSilvia zice

  Buna ziua,
  Am o nelămurire . Am nascut in data de 12 octombrie de i ar trebui sa depun dosarul pe 26 noiembrie? Sau sa astept sa se termine postnatalul? Mentionez ca as mai avea pana pe 6 decembrie concediu postnatal. Multumesc!

  • Bună, Silvia,

   Dosarul pentru indemnizație creștere copil poate fi depus după 42 de zile de la nașterea copilului, chiar dacă tu mai ai din concediul postnatal.

 • AvatarAlina Cristea zice

  Buna ziua,daca sunt in concediul de crestere si nasc al doilea copil in acest timp mai primesc indemnizatie,sau poate primi sotul?

  • Bună, Alina,

   Din informațiile noastre, nu poți primi două indemnizații. Poate primi soțul. Este bine să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarLaura zice

  Buna ziua. La 1 feb 2021 ma intorc din CCC si ma incadrez pentru a primi stimulentul de insertie in valoare de 600 de lei pana la implinirea varstei de 3 ani a primului copil. In 15 mai 2021 ma incadrez sa intru in prenatal pentru al doilea copil.
  1. Cum se va calcula indemnizatia pentru al doilea copil? Procent din salariul feb-iunie (5 luni) + stimulentul de insertie + 7 luni din CCC?
  2. Stimulentul de insertie se mai acorda pana la implinirea varstei de 3 ani a primului copil sau se acorda doar pt lunile feb-iunie 2021?

  • Bună, Laura,

   1. Pentru calcularea celei de-a doua indemnizații vor fi luate în calcul valoarea salariului februarie-mai 2021 și valoarea indemnizației de creștere a copilului.
   2. Conform OUG 111/2010 actualizată, condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție este să realizezi venituri supuse impozitului, însă dacă intri în concediu prenatal nu mai poți face asta. Prin urmare stimulentul de inserție se va acorda doar pentru lunile februarie-mai. Te sfătuim să prezinți cazul tău și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarLaura zice

    Va multumesc frumos pentru raspuns!

 • AvatarElena zice

  Buna ziua!

  Obtin venituri din activitati agricole din anul 2018. Am depus declaratia la finante, insa nu am autorizatie de la registrul comertului.
  Pot beneficia de indemnizatie crestere copil? Trebuie sa fac dovada suspendarii activitatii? De unde o pot lua?

  Multumesc!
  Elena

  • Bună, Elena,

   Din informațiile noastre, trebuie să faci declarație de suspendare a activității la administrația financiară.
   Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anterioari nașterii copilului. Veniturile pot fi din activități agrricole.

   • AvatarIonut zice

    Buna ziua, prietena mea a terminat cursurile liceale, a luat bac-_ul, după a stat acasă 3, și după sa angajat având acum 6 luni lucrate,
    Intrebare: în aceasta situație poate lua indemnizatie pentru crestere a copilului? Se ia în considerare și liceul, sau dacă intra în concediu de risc se mai iau în calcul acele luni?

    • Bună, Ionuț,

     Din informațiile noastre, se iau în considerare studiile de la liceu pentru acorodarea indemnizației dacă acestea au fost în ultimul an anterior nașterii și au fost frecventate la zi. Este nevoie de o adeverință de la liceu care să ateste acest lucru, aceasta se adaugă la dosarul de indemnizație creștere copil. Mai multe informații puteți obține de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.
     Concediul de risc maternal se acordă de către angajator în situația în care descoperă condiții de lucru care pot afecta sarcina și nu poate modifica aceste condiții de muncă sau transfera angajata la alt loc de muncă.

  • AvatarMadalina zice

   Buna seara,
   Daca sunt asociat intr-un srl cu contact de munca part-time voi putea beneficia de indemnizatie crestere copil?
   Cum se procedeaza?
   Va multumesc!

   • Bună, Mădălina,

    Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarBerchi Loredana Anamaria zice

  Bună ziua!Care sunt actele necesare obținerii concediului de maternitate dacă nu sunt angajată, nu sunt studenta, nu sunt persoana autorizată dar desfășor activități agricole pe bază de certificat de producător? Spuneti-mi va rog unde trebuie să cotizez să pot beneficia de concediul de maternitate, eu fiind în a 10-a săptămână de sarcină .Va multumesc!

  • Bună, Loredana,

   Este important să suni la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) din orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău. Poți încheia la CAS o asigurare prin care să plătești contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Din informațiile noastre, când vrei să intri în concediu de maternitate, este nevoie să duci la CAS certificatul de concediu maternal, obținut de la medicul de familie sau de la medicul ginecolog.

 • AvatarOnofrei Maria zice

  Bună ziua!
  În data de 2.11.2020 mi-a fost suspendat contractul de munca, însă nici pana astăzi nu am primit actele necesare pentru dosarul de crestere a copilului. As dori sa știu cât timp am la dispoziție sa depună tele. Menționez ca am născut în data de 23.08.2020 și pana în data de 02.11.2020 am beneficiat de concediu postnatal.
  Va multumesc!

 • AvatarGabriela Tilihi zice

  Bună seara!Se poate prelungi concediul de creștere al copilului până la 3 ani dacă acesta se încadrează la handicap de grad 2?

  • Bună, Gabriela,

   Concediul de creștere copil este până la 3 ani pentru copilul cu handicap. În OUG 111/2010 nu se precizează dacă se acordă pentru un anumit tip de handicap. Te sfătuim să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   ART. 2*)
   (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din
   activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară

 • AvatarDumitrescu Marius zice

  Dacă am pensie de boala (diabet)pot loa indemnizație pt creștere copilului si cat iau

  • Bună, Marius,

   Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarMihaela zice

    Buna seara! Am fost angajata cu contract individual de munca din Septembrie 2018 pana in Aprilie 2020 inclusiv, sunt însărcinată in 5 săptămâni, pot beneficia de indemnizație creștere copil dacă voi mai fi angajata pentru 4 luni începând din luna Ianuarie? Mulțumesc!

    • Bună, Mihaela,

     Conform OUG 111/2010, condiția pentru a beneficia de indemnizație de concediu creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.
     Din calculele noastre ar trebui să naști probabil în august 2021, ceea ce înseamnă că se vor lua în calcul veniturile din perioada august 2020-august 2021 și trebuie ca în toată această perioadă să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit.

 • AvatarMarilena MG zice

  Buna seara, dacă copilul împlinește 2 ani pe 4 Februarie, eu ma intorc la munca începând cu 4 Decembrie, iar tatăl nu își va lua o luna concediul, câte luni de stimulent se pierd?
  In luna Decembrie, mai primesc indemnizația pentru luna Noiembrie?
  Multumesc!

  • Bună, Marilena,

   În luna decembrie vei primi indemnizația pentru noiembrie, iar stimulentul de inserție îl vei lua în luna martie pentru februarie. Acesta se acordă între 2 și 3 ani ai copilului.

 • Avatarungurean zice

  Buna !
  Ca tata a copilului ,pot beneficia de concediu de crestere a copilului (copilul are acum un an si jumatate acum) se poate activa si acum pana la varsta de doi ani ,asata doream sa stiu ? si daca da tot aceleasi documente ? nu ma intereseaza indemnizatia din trecut .

 • AvatarOli zice

  Buna ziua daca am lucrat in germania 2 luni cu contract sezonier si in romania cu contract 4 luni pot beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului

  • Bună, Oli,

   Conform OUG 111/2010, condiția pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Este cazul veniturilor din salarii, din tichete de masă, din activități independente (PFA, profesii medicale, avocatură), silvicultură, piscicultură și din activități agricole.

   Te sfătuim să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să le prezinți cazul tău.

   • AvatarElena Neacșu zice

    Bună seara! Am fost in ccc pana pe 30.09.2020, firma la care am lucrat a intrat intre timp in faliment, automat mi sa suspendat contractul de munca din data de 01.10.2020! Acum sunt însărcinată din nou, urmează să nasc în luna 07.2021, mai pot beneficia de indemnizaţie crestere copil?? Vă mulțumesc!

    • Bună, Elena,

     Există o prevedere referitoare la concediul de maternitate. În articolul 39, alineatul 2 din OUG 158/2005 se menționează: De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenție.

     Din informațiile noastre, pierderea calității de asigurat se realizează la 3 luni de la încetarea contractului de muncă. Așadar e posibil să te încadrezi. Te sfătuim să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate.

     Poți beneficia de concediu creștere copil dacă realizezi venituri supuse impozitului în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

     • AvatarElena Neacșu zice

      Buna, singurul meu venit din ultimii 2 ani a fost indemnizația de creștere copil, tocmai din acest motiv v’am intrebat dacă mă pot încadra! Pentru asigurarea medicală cel mai probabil voi trece pe asigurarea soțului, am înțeles că se poate acest lucru! Va mulțumesc pentru eventualele răspunsuri!

   • AvatarIon zice

    Bună seara! La ce dată intru in concediu de crestere a copilului adica nu mai merg la serviciu, imediat dupa depunerea documentelor sau mai trebuie sa mai merg la serviciu o perioada de timp pana sa intru in concediu de crestere a copilului?

    • Bună,

     În momentul în care depui dosarul la Direcția de Asistență Socială, reprezentanții de acolo îți vor comunica data de începere a concediului de creștere copil. Aceasta trebuie să fie după ce mama finalizează concediul postnatal de minimum 42 de zile.

  • AvatarMama Love zice

   Buna seara,

   Am citit f multe comentarii de aici dar nu m-am regăsit în nici o situație exact ca a mea.

   Momentan locuiesc în Germania și primesc indemnizatie de crestere copil după salariu.
   Întrebarea mea este : daca ma intorc in Romania voi primi indemnizatie după actuala indemnizatie primita la copilul născut acolo? Înțelegeți ce zic?
   Sau trebuie sa lucrez în România neapărat?

   Si inca o întrebare am mai văzut cred ca un comentariu in care scrie ca trebuie sa se bage cartea de munca undeva pentru a beneficia de indemnizatie.

   Este acesta un lucru corect sa se plăteasca cartea de munca și sa nu se lucreze?

   Va mulțumesc anticipat !

   • Bună, Amalia,

    Având în vedere că iei deja indemnizație de creștere copil din Germania aceasta ar trebui să fie transferată în România când te muți aici. Nu este necesar să mai lucrezi aici.
    Trebuie să vorbești cu autoritățile care plătesc indemnizația în Germania, precum și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde vei locui în România. Nu ar trebui să fie probleme pentru că ambele țări sunt membre UE și există acorduri. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială te vor lămuri și în privința documentelor de care ai nevoie pentru a beneficia de indemnizație.

 • AvatarClaudia zice

  Bună ziua.. Dacă eu nu ma încadrez în cele 42 de zile de post natal mai pot beneficia de indemnizație creștere copil de 2 ani de zile?
  Mulțumesc

  • AvatarMeghy zice

   Buna! Am si eu o intrebare,va rog..suntem de cativa ani buni plecati din tara.Urmeaza sa nasc in Martie..daca ,de exemplu, sotul se angajeaza in Romania, la mai putin de o luna inainte sa nasc,poate primi indemnizatie? Are multi ani lucrati in afara, cu carte de munca. .totusi Ianuarie si Februarie o sa fie pus pe somaj tehnic (in Tara in care locuim deocamdata) ..precizez ca vrem sa ne mutam ,cu domiciliul in Romania..numai ca asta o sa fie ,deci,cu mai putin de o luna inainte sa nasc.Am putea intampina probleme din cauza aceasta? Sau din cauza somajului.Multumesc anticipat!

   • Bună,

    Într-adevăr statul român ia în considerare veniturile obținute în alte țări membre ale Uniunii Europene pentru calculul indemnizației de creștere copil, însă nu definește foarte clar care ar trebui să fie perioada de lucru în România. De aceea vă sfătuim să contactați Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde vă veți stabili în România și să cereți informații exacte, pentru a vă mobiliza din timp.

 • AvatarClaudia zice

  Bună ziua. În cazul în care nu ma încadrez în cele 42 de zile de post natal după naștere, pot beneficia de indemnizație creștere copil

  • Mihaela PascariMihaela Pascari zice

   Salut, Claudia,

   Te poți adresa Direcției De Asistență Socială din sectorul în care locuiești. Dacă te putem ajuta și cu alte recomandări, te rugăm să ne scrii. O zi frumoasă!

 • AvatarAlina zice

  Buna ziua, pot recupera banii din urma daca am depasit termenul de depunere a dosarului pt indemnizația de crestere a copilului (cele 60 de zile)? Perioada in care trebuia sa depun a fost una agitata, a urmat lockdown iar informațiile pe care le-am gasit atunci nu specificau existenta unui termen de depunere. Tarziu au publicat adresele unde se poate depune dosarul online. Am sunat la numere de telefon unde nu răspundea nimeni, in fine, timpul a trecut si termenul a fost depasit, din calculele mele am.pierdut cam 4 luni. Se mai pot recupera acesti bani? Multumesc.

  • Bună, Alina,

   Înșelegem situația. Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești este în măsură să te lămurească în acest caz. În cazul în care nu răspund, o vizită la sediu te poate lămuri.

   • AvatarPescaru Alina zice

    Buna ziua! Daca sotul si.a dat demisia luna aceasta si eu mai am 3 luni pana voi naște sau posibil 1 luna deoarece am sarcina gemelara. Poate beneficia de indemnizatie de crestere a copiilor. Mentionez ca are lucrate mai mult de 12 luni in umltimi 2 ani.

    • Bună, Alina,

     Fiind un caz care nu este specificat în OUG 111/2010, sfatul nostru este să întrebați la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

 • Avatarvoaides nicolae aurel zice

  Buna ziua,
  Numele meu este Nicolae Aurel si sunt in CCC de un 1an si 6luni,sotia este insarcinata in 7luni,adica o sa nasca inainte de 2ani de la primul copil,voi putea beneficia de indemnizatia de CCC incontinuare?
  Multumesc frumos!

  • Bună, Nicolae,

   Avem nevoie de o lămurire pentru a-ți putea răspunde. Vrei să știi dacă mai poți lua concediu de creștere copil pentru primul copil și după ce se naște al doilea sau dorești să iei concediu de creștere copil și pentru cel de-al doilea copil?

   • Avatarvoaides nicolae aurel zice

    Buna ziua,
    eu sunt cel care este in CCC si tot eu o sa fiu in CCC si pentru cel de-al doilea
    intrebare mea este:
    se continua concediu pana la 2 ani cu primul copli si dupa aceea intra cel de-al doile copil??

   • AvatarNicolae zice

    Bună ziua! Cat timp dureaza după depunerea documentelor pana la intrarea in concediu de crestere a copilului sau intru imediat ce am depus documentele?

    • Bună, Nicolae,

     Din informațiile noastre, poți intra în concediu creștere copil în momentul în care ești înștiințat de Direcția de Asistență Socială sau de Direcția de Plăți și Inspecție Socială. Întreabă reprezentanții DGASPC.

 • AvatarDana zice

  Buna ziua! Sora mea este insarcinata in 2 luni, nu a realizat venituri profesionale supuse impozitului in ultimele 12 luni din ultimii doi ani dar a platit asigurarea de sanatate cel putin 6 luni. Ati putea sa imi spuneti va rog daca poate beneficia de indemnizatie de crestere a copilului? Multumesc!

  • Bună, Dana,

   Condiția pentru a beneficia de concediu creștere copil este să fi realizat în ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.
   Sfatul nostru este să discute cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiește.

   • AvatarDana zice

    Am inteles! Multumesc pentru raspunsul prompt!

   • AvatarCorina zice

    Bună ziua! Vă rog frumos, mă puteti ajuta cu un raspuns la o intrebare. In momentul de față am 2 locuri de munca ( 1 norma intreaga si 1 part-time) . Urmează să intru in concediu crestere copil și aș dori să știu, daca daca din momentul in care beneficiez de indemnizatia CCC , pot avea in acelasi timp si contract part-time ,de consultanta prin telemunca (functia referent), salariul fiind 1300 lei ?  Mulțumesc! 

    • Bună, Corina,

     Există posibilitatea de a realiza venituri în perioada concediului de creștere copil, condiția este ca pe parcursul unui an, nivelul veniturilor supuse impozitului să nu depășească de cinci ori valoarea minimă a indemnizației, adică 1250 lei x 5 = 6250 lei.

 • AvatarFlorina zice

  Bună ziua!Sunt profesie liberala, iar în luna iulie voi naște. Va rog sa îmi spuneți ce venituri mi se vor lua în considerare la calcularea indemnizației creștere copil. Din câte am citit, va trebui sa depun Declarația Unică pe anul 2020 însă, potrivit LG 111 /2010 se iau în calcul veniturile nete din ultimele 12 luni. În cazul meu ar trebui luat în considerare lunile iulie 2020 – iunie 2021. Nu înțeleg ce relevanta are depunerea declarației unice în condițiile în care acea declarație unica cuprinde veniturile întregului an 2020 (iar eu am nevoie doar de veniturile începând cu luna iulie 2020). Mulțumesc!

 • AvatarGeorgiana zice

  Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o speta. Lucrez de aproximativ un an si jumatate pentru o firma iar de 6 luni mai am un job part-time. Momentan am 5 luni de sarcina, as vrea sa stiu daca veniturile se cumuleaza pentru indemnizatie. Va multumesc!

  • Bună, Georgiana,

   Din informațiile noastre, pentru indemnizație de creștere copil se iau în calcul toate veniturile din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…).
   Te sfătuim să obții și un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarFlorina zice

  Bună ziua!Sunt profesie liberala, iar în luna iulie voi naște. Va rog sa îmi spuneți ce venituri mi se vor lua în considerare la calcularea indemnizației creștere copil. OUG 111/2010 prevede ca se iau în considerare veniturile nete din ultimele 12 luni din ultimii 2 ani, însă aceeași OUG prevede că dovada veniturilor pt profesiile liberale se face cu declarația unica pe anul anterior nașterii copilului. În cazul meu, având în vedere faptul ca nașterea va avea loc în luna iulie,dacă depun declarația unica pe anul trecut se va lua în calcul întregul an (2020) ? Iar cu lunile ianuarie-iunie 2021 ce se întâmplă? Nu se mai iau în calcul?

 • AvatarBianca zice

  Buna ziua! In cazul unui copil nascut intr-un cuplu necasatorit care convietuieste impreuna, tatal va recunoaste copilul. Pt indemnizatia crestere copil este necesar sa fie facuta ancheta sociala in cazul in care mama opteaza pt primirea indemnizatiei?

  • Bună, Binaca,

   Îți recomandăm să întrebi reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarIonut zice

  Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu un raspuns. Daca o persoana este in concediu de maternitate si in timpul concediului de maternitate face un contract de colaborare(PFA) cu o firma de asigurari, mai primeste indemnizatia de crestere a copilului? sau exista un plafon de venit pe care nu trebuie sa il depaseasca ca sa primeasca in continuare si indemnizatia de crestere a copilului? Mentionez ca pe veniturile primite se plateste impozit pe profit de 10%.

  • Bună, Ionuț,

   Persoana la care te referi este în concediul de maternitate (cel de 126 de zile) sau în concediul de creștere copil (acordat după terminarea concediului de maternitate, cel mai devreme după 42 de zile de la nașterea copilului)?

   Pentru concediul de maternitate, OUG 158/2005 menționează

   ART. 41
   Plata indemnizaţiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care:
   a) beneficiarul a decedat;
   b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor;
   c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are
   încheiată convenţie de asigurări sociale;
   d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat
   convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizaţiile se
   plătesc de către celălalt stat.

   Nu se menționează nimic legat de suspendarea indemnizației pentru realizarea unor venituri suplimentare, dar e bine să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate.

   În perioada concediului de creștere copil, se pot realiza venituri suplimentare, dacă nivelul acestora pe parcursul unui an calendaristic în perioada concediului, nu depășește de cinci ori valoarea minimă a indemnizației, adică 1250 lei x 5 = 6250 lei, conform Legii 89/2019.

 • AvatarStaicu Madalina zice

  Buna ziua!

  Am venituri din CIM si din PFI (profesii liberale) si vreau sa imi suspend doar CIM (PFI va ramane activ) pe perioada de crestere copil 2 ani. Pot opta ca in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil sa intre doar veniturile din salarii si sa obtin in continuare venituri din PFI, fara a fi conditionata de limita de 6250 lei/an. Adica pot lua indemnizatie crestere copil, calculata raportat la veniturile din salarii si in acelasi timp sa obtin si venituri din PFI peste limita de 6250 lei/an? Va multumesc!

  • Bună, Mădălina,

   Îți recomandăm să întrebi un reprezentant al Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Din informațiile noastre, publicate și în articol, trebuie respectată acea limită de 6.250 lei.

   • AvatarAnia zice

    Buna ziua, as dori sa aflu daca concediul de maternitate se continua obligatoriu cu concediul de crestere copil sau se poate opta pentru un concediu de odihna intre cele doua.
    Multumesc!

    • Bună, Ania,

     Îți recomandăm să întrebi reprezentanții Direcției de Asistență Socială.

 • AvatarNicoleta zice

  Bună ziua,
  Sunt angajata cu CIM dar am și un PFA. Stiu ca pentru CCC se iau în considerare ambele venituri, Întrebarea mea este dacă pot obține concediu de maternitate de la ambele.

  • Bună, Nicoleta,

   Îți recomandăm să discuți cu un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarEduard zice

  Buna ziua, am si eu o intrebare. In cazul in care am primit indemnizatia timp de 6 luni, timp in care mi-am schimbat locul de munca de la privat la stat. Acum dupa 6 luni de zile sunt obligat sa restitui banii primiti, deoarece nu am depus o adeverinta cum ca am schimbat locul de munca la privat. Este acest lucru ceva normal, prevazut in lege?

  • Bună, Eduard,

   Îți recomandăm să ceri la Agenția de Plăți și Inspecție Socială prevederile legale în baza cărora s-a luat această decizie.

 • AvatarAckerman Julia zice

  Buna ziua.
  Sunt în următoarea situație.
  Sunt in concediu de creștere copil. Fetița va împlini 2 ani in noiembrie 2021. In momentul de față sunt însărcinată și voi naște în luna septembrie 2021. Din câte am înțeles când se naște al doilea copil depun actele doar pentru alocație, stimulentul de suprapunere, și cererea din partea soțului că nu își ia acea lună. ( O să-și ia după al doilea copil 2 luni)
  Întrebarea mea este, când îndeplinește primul copil 2 ani și trebuie să depun dosarul pentru ccc al doilea copil de ce acte este nevoie ? Va mulțumesc!

  • Bună, Julia,

   Acestea sunt actele. Te sfătuim însă ca înainte de a depune dosarul să discuți cu reprezentanții Directiei de Asistenta Sociala pentru a afla daca mai este nevoie si de alte documente, fiind al doilea concediu de creștere copil.

   Acte necesare indemnizatie crestere copil:

   o cerere tip pe care o poți descărca de pe internet sau o poți completa în momentul în care îți depui dosarul
   acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
   decizia de suspendare a activității
   certificatul de naștere al copilului
   actele de identitate ale părinților
   certificatul de căsătorie sau acte doveditoare privind calitatea ta și relația cu copilul
   extras de cont pe numele tău în original, cu semnătura și ștampila băncii

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua,

  Compania la care lucrez si-a deschis sediul in Romania in iunie 2020. Conform legii actuale nu mai sunt obligati sa detina stampila si prin urmare nu au o stampila a unitatii. Din cate vad, pe declaratia de venit pe care angajatorul o completeaza, pe ultima pagina inca este mentionat “ stampila reprezentantului legal”.
  Cum se procedeaza in acest sens daca angajatorul nu are stampila? Se poate depune dosarul cu aceasta adeverinta, semnata de reprezentantul legat dar nestampilata?

  Multumesc!

  • Bună, Roxana,

   Îți recomandăm să întrebi reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești cum să procedezi în acest caz.

 • AvatarAndreea zice

  Bună seara,
  Daca dețin un SR, dar nu am contract de munca, pot beneficia de indemnizatia pentru creștere copil? Înțeleg ca trebuie sa am venituri impozitabile. Am găsit foarte multe răspunsuri pe net, dar nu înțeleg exact dacă beneficiez sau nu.

  • Bună, Andreea,

   Da, este important să ai venituri impozabile. Discută cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarFlorin zice

  Buna ziua! Expresia “12 luni” ce inseamna mai exact? Pe cartea de munca sotia are acumulate 12 luni fara 4 zile, adica: primul loc de munca de pe 01.09.2020-31.12.2020, iar al II-lea loc de munca de pe 11-01.2021-07.09.2021, pe 07.09 a nascut..deci este “golul” acesta 01-11 ianuarie… luna Ianuarie cand a lucrat doar 20 de zile se considera O LUNA sau doar 20 de zile se iau in considerare? Se incadreaza 100% la indemnizatie ? intreb pentru ca primesc pareri peste pareri si nu gasesc o informatie exacta in aceasta privinta. Multumesc!

  • Bună, Florin,

   12 luni înseamnă ca în adeverința de venituri, eliberată de angajatori, soția să aibă venituri trecute în fiecare lună din cele 12. Îți recomandăm să obții și un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

 • AvatarLiliana S. zice

  Buna ziua!
  Referitor la situatia in care tatal copilului nu doreste sau nu se incadreaza pentru a beneficia de luna de concediu crestere copil, mama care se afla in concediu crestere copil ce variante are:
  1. pentru aceea luna (ultima luna din concediu crestere copil) sa faca cerere pentru concediu fara plata?
  2. sa revina la lucru mai devreme cu o luna si sa i se inceteze suspendarea contractului de munca ?
  M-ar interesa procedura din punct de vedere al resurselor umane (Revisal)
  Multumesc!

  • Bună, Liliana,

   O variantă este concediul fără plată care-ți dă ocazia de a petrece mai mult timp cu copilul. Ulterior, dacă revii la serviciu, de la 2 ani, poți beneficia și de stimulent de inserție.
   O altă variantă este să revii la job la 1 an și 11 luni ai copilului și să iei și stimulent de inserție.
   Din punct de vedere al resurselor umane, poți sta în concediu până la cei doi ani ai copilului.

 • AvatarBogdan zice

  Buna seara,

  Va multumesc in primul rand pentru informatiile foarte utile care se regasesc pe acest site si pentru ca aveti disponibilitatea si amabilitatea sa raspundeti tuturor intrebarilor.
  Intrebarea pe care doresc sa v-o adresez este urmatoarea: Cu cat timp inainte sau dupa nasterea copilului se va anunta angajatorul cu privire la intrarea in concediul de crestere copil? Va multumesc anticipat.

  • Bună ziua!

   Vă mulțumim pentru aprecieri! Îmi puteți oferi mai multe detalii, este vorba de concediul dvs. sau al mamei copilului?

   • AvatarBogdan zice

    Buna seara,

    Este vorba de concediul pe care doresc sa l iau eu, ca tata!

    • AvatarMadalina zice

     Buna ziua! Momentan sunt in concediu de crestere al primului copil. Copilul face 2 ani pe 29 Aprilie 2022. Voi naste cel de-al doilea copil pe 2 Martie 2022. Ce acte trebuie sa depun pentru indemnizatia de crestere celui de al doilea copil si ce acte trebuie sa depun pentru alocatia celui de al doilea copil? Ce perioada am la dispozitie? Mentionez ca ultima luna a implinirii celor 2 ani a primului copil va fi al tatalui. Tatal copilului cum va trebui sa procedeze pentru a beneficia de ultima luna? Mulțumesc frumos!

 • AvatarAlexandraS zice

  Bună ziua! Copilul meu a împlinit 2 ani iar eu sunt însărcinată în 4 luni cu al doilea copil. Am ales sa nu ma întorc la serviciu pana o sa nasc. Soțul beneficiază de stimulentul de inserție. Va rog sa îmi spuneți:
  •Soțul va primi stimulentul pana împlinește primul copil 3 ani sau doar pana voi naște?
  •Eu mai beneficieze de CCC de 2 ani pentru al doilea copil ?
  •Perioada în care stau acasă, după terminarea primului CCC și al doilea CCC, mai beneficiază de asigurate medicala și servicii gratuite de la CNAS ?
  Vă mulțumesc mult!

  • Bună, Alexandra,

   Soțul va primi stimulentul până când va împlini copilul 3 ani.
   În cazul tău, este nevoie să îndeplinești acea condiție de a fi avut venituri în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Se va considera indemnizația pentru primul copil ca bază de calcul.
   Din informațiile noastre, în perioada dintre cele două CC nu mai ești asigurată. E important să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarElena A. zice

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu un calcul pentru indemnizatie crestere copil:

  O mamica va naste pe 1 august 2022 si are urmatoarele venituri:
  – de la un angajator are ianuarie 2019 – iulie 2022: 2000 lei pe luna (indeplineste conditia de 12 luni lucrate)
  – de la alt angajator are din ianuarie 2022 – iulie 2022: 1000 lei pe luna (doar 6 luni?

  La calculul indemnizatiei pentru baza, se vor lua in considerare si cele 6 luni de la al doilea angajator? Adica se va calcula
  [(2000 lei x 12 luni) + (1000 lei x 6 luni)] / 12? Din ce rezulta va fi 85%
  Multumesc frumos

  • Bună, Elena,

   La calculul indemnizației de creștere copil se iau în calcul și veniturile de la al doilea angajator. Îți recomandăm să ceri un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială.

 • AvatarAdriana zice

  Bună ziua ! Termin concediul de creștere copil în aprilie, as putea întra în șomaj și după iar în concediu creștere copil

  • Bună, Adriana,

   Îți recomandăm să te adresezi Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a obține un punct de vedere oficial.

   • AvatarMary zice

    Bună seara.
    Am și eu o întrebare la dumneavoastră, vă rog.
    Soțul meu este în anul întâi la master, la zi, școală acreditată de stat. Eu voi naște în octombrie. Întrebarea mea este, poate beneficia soțul de indemnizație dacă e la master, dar are 40 de ani? Este o vârstă anume pentru a beneficia de indemnizație?
    Mulțumesc pentru eventualul răspuns!
    Sănătate multă!

    • Bună, Mary,

     Vârsta nu este o condiție, contează că urmează studii. Este important să aibă adeverinţă de la instituţia de învăţământ frecventată care să ateste că este student la zi şi a frecventat cursurile, fără întrerupere.â
     Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

    • AvatarMaria zice

     S-a postat oare comentariul?

     • AvatarMaria zice

      Bună!
      Am o întrebare!
      Am terminat facultatea la zi în anul 2021, m-ai apoi am rămas însărcinată și termenul de naștere este pe 12 Iunie 2022, as putea primi indemnizația pentru creșterea copilului în cazul acesta?

     • Bună, Maria,

      Condiția pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil este să fi frecventat în ultimele 12 luni, anterioare datei naşterii copilului, cursurile la zi, fără întrerupere. Vei avea nevoie de o adeverință de la secretariat care să ateste acest lucru, pe care o depui la dosarul de indemnizație creștere copil.

 • AvatarOtilia Cristina zice

  Buna ziua!
  Soțul meu a lucrat in UK ca self-employed in domeniul construcțiilor pe bani Cash . El
  Își punea banii pe card și își plătea taxele la stat la sfârșit de an financiar . A intrerupt activitatea ca self-emoloyed in Uk începând cu data de 08.08.21 și in România a fost angajat la o firma privată de pe data de 07.08.21. Eu am născut pe data de 21.09.2021 . Ce acte ar trebui sa punem la dosar pt a beneficia soțul de indemnizația de creștere copil , având in vedere ca nu avem fluturase lunare cu venitul , ci doar actele de la încheierea de an financiar ? ( specific ca soțul are settled definitiv in Uk,deci nu ne afectează ca nu mai e in UE) mulțumesc anticipat !

  • Bună, Otilia,

   Îți recomandăm să prezinți situația la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.
   Dosarul trebuie depus în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului ori de la încetarea concediului de maternitate.

 • AvatarRamona zice

  Buna!

  Sunt in concediu de crestere copil. “Luna tatalui” nu se aplica in cazul meu deoarece tatal nu apare nici in certificatul de nastere, eu fiind unic parinte. In aceasta situatie, eu voi beneficia de indemnizatia de crestere pana la implinirea varstei de doi ani a copilului, sau doar pana la un an si unsprezece luni?

  Multumesc!

  • Bună, Ramona,

   Înțelegem. Îți recomandăm să soliciți un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarMonica zice

    Buna seara!Sunt insarcinata si la sfarsitul luni octombrie trebuie sa nasc!Vroiam sa stiu fiind in anul 2 la postliceala daca pot beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?Va multumesc

    • Bună, Monica,

     Sigur, poți beneficia de indemnizație de creștere copil dacă urmezi studii. Trebuie să depui la dosar o adeverință de la școală care să ateste că ai urmat studiile la zi în anul anterior nașterii.

 • AvatarEszter zice

  Bună Steluța,

  Am un băiețel născut în aprilie 2022. Momentan beneficiez de concediu de maternitate până în luna iulie, după care voi solicita intrarea în concediu de creștere copil.(la 42 de zile de la naștere )
  Dorim sa mai avem un copil, astfel încât aceștia să aibă vârste apropiate.
  Întrebările mele fiind următoarele ;
  1. Ce se întâmplă/cum se procedează daca al doilea copil se naște in perioada concediului de creștere al primului copil ? De ex. al doilea copil se naște în februarie 2024?
  Se va prelungi concediul de creștere copil cu inca 2 ani? Indemnizația de va calcula 85% din prima indemnizație ?
  2. Ce se întâmplă dacă al doilea copil se naște imediat după sfârșitul concediului de creștere al primului copil? De.ex al doilea copil se naște în iunie 2024?
  In martie 2024 (având 6 luni de sarcina , când se va sfârși concediul de creștere copil) va trebui să mă întorc la muncă , după care să solicit concediul prenatal?
  In acest caz, cum se calculează indemnizația de co prenatal & indemnizația de creștere copil?
  Indemnizația de co de maternitate se va calcula cu 85% din concediul de creștere copil?
  I
  Mulțumesc frumos,

 • AvatarGavrilescu Maria zice

  Buna ziua. Eu m-am angajat cu norma intreaga in oct. 2021. Urmeaza sa nasc in septembrie 2022. Septembrie, luna in care se naste copilul, ar fi a XII- a luna de contributii platite. Voi beneficia de CCC? Multumesc!

  • Bună, Maria,

   Din informațiile noastre te încadrezi, se va lua în calcul și perioada de concediu de maternitate. Așadar vei avea mai mult de 12 luni.

  • AvatarCristina zice

   Bună ziua. Am și eu o întrebare. Eu am lucrat 7 ani în Anglia cu, contract . Vreau sa ma întorc în România definitiv și sa nasc aici. Cum sa procedez ? Trebuie sa vin aici și sa lucrez legat cate luni pentru a beneficia de indemnizație? Și din Anglia am nevoie doar de contracte de munca , demisia de acolo și ceva acte pentru a-mi arata ce venit am avut acolo ?
   Mulțumesc frumos !

   • Bună, Cristina,

    Într-adevăr, parinții care au lucrat în străinătate, trebuie să lucreze câteva luni înainte de nașterea copilului și în România pentru a putea beneficia de indemnizație de creștere. Însă ia în considerare că statul român ia în considerare veniturile obținute în alte țări membre ale Uniunii Europene pentru calculul indemnizației de creștere copil. De aceea te sfătuim să contactezi Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești în România și să afli dacă te încadrezi pentru indemnizație creștere copil în situația în care ai dovada veniturilor realizate în Anglia.

 • AvatarMaruntelu zice

  Buna ziua, in prezent ma aflu in concediu de crestere si ingrijire copil. Cererea de suspendare fiind pana la data de 14.02.2024, insa urmeaza sa-mi expire contractul de munca, in data de 5.08.2022,fiind pe perioada determinata. Angajatorul solicita sa incetam.contractul. Este legal? Atat timp cat am cererea de suspendare pana la data 14.02.2022?

  • Bună, Andreea,

   Conform art. art.56 alin.(1) lit.i) din Codul muncii, contractul de munca inceteaza de drept la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

   Potrivit art.49 alin.(5) din Codul muncii, de fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

   Indemnizația de creștere copil va fi plătită în continuare de către stat, până când copilul are 1 an și 11 luni, ultima lună fiind a tatălui.

 • AvatarBia zice

  Buna ziua,

  Sunt insarcinata in 20 de satpamani si termenul pentru a naste este in luna ianuarie 2023. In ultimele 24 de luni dinaintea nasterii copilului am avut atat job pana in luna februarie 2022 inclusiv cat si activitate individuala (psiholog) . Calculul la indemnizatie va cumula veniturile din ambele?

  Multumesc,

  • Bună,

   Pentru calculul indemnizației de creștere copil se vor cumula veniturile de la ambele activități.

 • AvatarSimona zice

  Buna ziua,
  Am fost angajata din 1.11.2020 pana in 1.07.2022 cu salariul net de 4100 lei. Urmeaza sa nasc in februarie 2023, iar pana atunci nu voi mai lucra.
  La ce concedii am dreptul? Doar la cel de crestere a copilului? Daca da, cum se calculeaza indemnizatia? Se iau in calcul doar lunile in care am fost angajata sau si cele in care nu am fost si se pune venitul 0?
  Multumesc!

  • Bună, Simona,

   Ai dreptul la concediul de creștere copil. Se vor lua în calcul veniturile din 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Se calculează astfel: 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
   Se iau în calcul doar lunile în care ai fost angajată.

 • AvatarElena zice

  Bună ziua! Dacă în perioada martie-august 2021 am lucrat, iar din septembrie anul acesta am început din nou să lucrez și voi munci până în aprilie 2023, voi putea beneficia de indemnizația de creștere a copilului dacă voi naște în iunie 2023? Mulțumesc!

  • Bună, Elena,

   Trebuie să ai 12 luni lucrate în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Teoretic te încadrezi. Îți recoamndăm să prezinți cazul tău și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a ave aun răspuns oficial.

 • AvatarDenisa zice

  Buna ziua! Am o intrebate, daca ma puteti ajuta va rog: in prezent sunt angajata (avand o continuitate de cativa ani) si insarcinata, urmand sa nasc in primavara. Din cauza programului stresant si neavand alta solutie, doresc sa renunt la locul de munca, insemnand ca nu voi mai inregistra venituri in ultimele luni anterioare nasterii. Daca am lucrat totusi in 12 luni din ultimele 24 (chiar mai multe) anterioare nasterii, dar nu voi fi angajata la momentul nasterii, pot primi indemnizatie? Daca da, se va calcula tot ca procent din salariul obtinut in perioada lucrata? Multumesc mult!

  • Bună, Denisa,

   Pentru a te califica pentru indemnizație de creștere copil, ai nevoie de 12 luni lucrate în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Lunile lucrate de tine se vor lua în considerare, chiar dacă nu sunt recente. Indemnizația de creștere copil se calculează astfel: 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarAna M. zice

    Buna ziua !
    Realizez venituri din activitati independente. Daca in ultimele 2 luni anterioare nasterii am ales sa intru in concediu maternal ( prenatal) – cu indemnizatia aferenta, cum va fi calculata indemizatia pentru concediul de crestere copil? Vor fi luate in considerare doar acele 12 luni in care am realizat venituri din profesie? Multumesc

    • Bună, Ana,

     La calculul indemnizației de creștere copil se iau în calcul și veniturile din lunile de concediu maternal. Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarIrina Gh zice

  Bună ziua,
  Din ce am citit pe internet nu se înțelege dacă după terminarea concediului de risc maternal acordat după naștere pot solicita indemnizația de creștere a copilului până la 2 ani.

  Presupunând că solicit concediu de risc maternal (copilul este încă mic și trebuie alăptat la cerere, însemnând extrem de des), iar angajatorul îmi asigură conform legii doar o dată pe zi o pauză sau câteva pauze în timpul zilei care nu sunt suficiete pentru cazul meu, mă mai încadrez să primesc concediul având în vedere că angajatorul își îndeplinește obligațiile legale?

  Menționez că depun o muncă ce se poate efectua de acasă dar care presupune participarea la diverse ședințe și prezentări online pe care nu le-aș putea onora alăptand la cerere și nici nu sunt încă hotărâtă să intru în concediu de creștere copil, acest lucru diminuând-mi considerabil venitul lunar.

  Mulțumesc!

  • Bună, Irina,

   Concediul de risc maternal se acordă de către angajator, înainte de naștere, doar dacă condițiile de muncă îți pun în pericol sarcina. Probabil te referi la concediul de maternitate.
   După terminarea concediului de maternitate (prenatal și postnatal, de 126 de zile) poți depune actele pentru concediul creștere copil (până la 1 an și 11 luni ai copilului).

   • AvatarLarisa zice

    Bună ziua! Am o întrebare! Dacă sunt insarcinata (5 saptamani) și am doar 10 luni lucrate,este în regula dacă mai lucrez 3 luni apoi
    bag demisia? Pot beneficia de banii de inserție? Sau este obligatoriu sa lucrez pana la 7 luni apoi sa mi bag concediul prenatal ? Mulțumesc

    • Bună, Larisa,

     În cazul acesta, nu vei putea lua indemnizatie de maternitate, dar te vei încadra pentru indemnizație creștere copil (având 12 luni lucrate).
     Dacă starea de sănătate îți permite, poți continua până la 7 luni ca să poți lua și indemnizație de maternitate.

     • AvatarKatty zice

      Buna! Daca primul copil împlinește 2 ani pe 28 aprilie, iar al doilea se va naște pe 20 aprilie, mai este vreo șansă să beneficiez de indemnizație pt al 2 lea copil? Mulțumesc!

     • Bună, Katty,

      Te încadrezi și pentru cel de-al doilea concediu de creștere copil.
      Este de interes pentru tine această prevedere: potrivit Legii Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul va primi indemnizația primită pentru primul copil.

    • AvatarSimona zice

     Concediul postnatal ar trebui acordat imediat dupa nastere minim 42 de zile. DAR, ce prespune acest “imediat” din punct de vedre legal? In cazul meu doctorita de familie a spus ca nu poate elibera postanatal imediat dupa nastere, ci doar dupa externarea din spital. Exemplu: “Daca raman internata in spital 3 zile si le acopar din concediul de odihna, ma poate afecta in vreun fel la primirea indemnizatiei de crestere a copilului ca nu am primit acele 42 de zile de prenatal imediat dupa nastere?

     • Bună, Simona,

      Îți recomandăm să soliciți un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarUrsachi Vlad Iulian zice

  Buna ziua,
  Sotia mea a fost angajata timp de 5 luni la un al doilea loc de munca in cele 12 luni de dinaintea nasterii copilului. Se vor lua in calcul la valoarea indemnizatiei?

  • Bună, Vlad,

   Veniturile de la al doilea job se vor lua în calcul la stabilirea indemnizației de creștere copil. Soția trebuie să ducă la Direcția de Asistență Socială adeverința cu veniturile completate de cel de-al doilea angajator.

   • AvatarCornelia zice

    Bună ziua!

    Doresc sa va întreb dacă, în cazul in care celălalt părinte (tatal) care nu a beneficiat de concediu de creștere copil , refuza sa își ia luna de care beneficiază potrivit OUG 111/2010, mama nu o mai primește?
    Ce se întâmplă i situația în care mama și tata sunt despărțiți în fapt și au domicilii diferite ? Se pierde indemnizația de cresterd copil t o lina (sau doua potivit modificatilor) și atunci?

 • AvatarTina zice

  Buna ziua,

  O intrebare legata de indemnizatie copil as avea va rog.
  In cazul in care mama e cetatean roman si tata cetatean strain inteleg ca ambii trebuie sa aiba domiciliul in Romania insemnand ca daca doar mama (cetatean roman are domiciliul in Ro nu mai se incadreaza).
  In cazul in care cetateanul strain are domiciliul in Romania dar nu lucreaza pentru statul roman ci e freelancer afecteaza aplicatia?
  Va multumesc

  • Bună, Tina,

   Doar persoana care solicită indemnizația de creștere a copilului trebuie să aibă domiciul în România. În OUG 111/2010 nu se face referire la ambii părinți și nu există condiția ca amândoi să aibă domiciul în România. Din informațiile noastre, nu există limitări în privința locației angajatorului pentru care un părinte lucrează. Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

   • AvatarSandra zice

    Buna seara!
    In cazul in care ambii parinti sunt din Dambovita, dar au contract inregistrat la ANAF de la finalul lunii februarie pe o adresa din Bucuresti, sector 6, stiti cumva daca se poate sa depuna actele pentru indemnizatie si alocatie la sectorul 6?
    Multumesc!

    • Bună, Sandra,

     Îți recomandăm să soliciți un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială. Din informațiile noastre, actele se depun în orașul/localitatea pe care o aveți menționată în cărțile de identitate.

 • AvatarMonica Vlad zice

  Buna ziua! Am următoarea speța. Am aflat ca sunt însărcinată, iar în perioada aceasta sunt în șomaj de 2 luni de zile. Încetarea contractului meu de munca s-a făcut printr-o decizie de concediere în data de 31.01.2023. Indemnizația de șomaj este una mică, în valoare de 1000 de lei și voiam sa știu dacă exista vreun temei legal prin care se pot lua în calcul pentru indemnizația de creștere copil cele 12 luni anterioare încetării contractului de munca. Mai pe scurt, aș vrea sa se calculeze lunile în care am muncit, nu lunile în care mă aflu în șomaj.
  Aveți vreo informație privitoare la acest lucru ?
  Multumesc anticipat!

  • Bună, Monica,

   Nu există un temei legal prin care să se ia în calcul cele 12 luni anterioare încetării contractului de munca. Aceasta este condiția care se aplică pentru toți părinții care solicită indemnizație de creștere copil:

   OUG 111/2010, ART. 2
   (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

   • AvatarElena zice

    buna, Steluța!
    mulțumim pentru timpul dedicat și pentru răspunsurile prețioase oferite. ești o adevărată comoară.

    prezint și eu mai jos cazul meu, in speranța că poate ajuta viitoare mamici aflate în aceeași situație.

    in prezent (mai 2023) sunt însărcinată în 18 saptamani și 3 zile. data nașterii estimata 15 octombrie.

    încasez venituri din PFA in sistem real.
    in 2022 am avut venituri brute in valoare de 153. 698 Ron.

    calcul taxe aferente lui 2022 la venit brut 153.698
    impozit pe venit 10% – 15.369 Ron
    cas – 12*0.25 (25%)*2550 (salariul minim brut)= 7650 ron
    cass – 12*0.1(10)*2550 (salariul minim brut)= 3060 ron

    total taxe = 15369.8+7650+3060= 26079.8 Ron
    venit net 2022 = 153.698 (brut)-26079.8 (taxe)= 127.612.2 Ron –> (10634.85 Ron/ luna)

    in anul 2023 am o singura încasare în luna martie, in valoare de 9985 ron.

    întrebările mele sunt următoarele:

    1. cum se calculează indemnizația de creștere copil, ținând cont că momentan am o singura factura + încasare pe luna martie 2023 (deci fara facturi emise în ianuarie și februarie și posibil fara alte facturi de emis din aprilie până la nașterea copilului, in octombrie?)
    – se iau în considerare veniturile integral din 2022 sau ce luni vor intra la calcul? cum se împart daca voi avea o lună cu venituri in 2023, până în octombrie și restul lunilor consecutive (12) fara pauza pe întreg anul 2022? (PFA ul este activ și fără pauze din 2017 până în decembrie 2022. doar in 2023, au apărut schimbări).

    2. pentru concediul de maternitate – in calitate de PFA, care sunt pașii de urmat? neavând angajator? cum pot solicita concediul maxim de 126 de zile?

    – am încheiat la finalul lunii martie contract de asigurare cu CASMB (plata a 1%) și înțeleg că în cazul în care bebe nu vine prematur și vine după 1 octombrie, cel mai devreme, voi primi indemnizația de maternitate pentru 4 luni (timp in care trebuie sa cotizez in continuare cu plata procentului de 1% pt menținerea calității de asigurat.
    – daca bebe vine înainte de 1 Octombrie, înțeleg că am cotizat degeaba și nu voi primi indemnizația de maternitate. exista o soluție pentru aceasta situație? vreun alt tip de asigurare/ cotizație?
    – daca mă încadrez și primesc indemnizația pentru concediul de maternitate, aceasta se ia in calcul la indemnizația de ccc? adică voi avea 1 luna facturată in 2023 + 3 luni de indemnizație maternitate (oct, nov, dec) + 8 luni din 2022? revine intrebarea legata de modalitatea de calcul, ținând cont că în 2023 sunt pauze in activitate. daca nu mă incadrez la indemniza pentru concediul de maternitate, se consideră lunile din 2022?

    4. când trebuie suspendat PFA-ul? cu cât timp înainte de nașterea copilului? eu as vrea sa opresc activitatea și să intru în concediu de maternitate de la jumătatea lui iulie (aprox) in termenul legal maxim de care pot dispune. PFA-ul se suspendă înainte de intrarea în concediu?

    sper că am explicat cu claritate iar daca ai sugestii sau vezi o cronologie logica a pașilor de urmat, pentru a beneficia totuși de plata indemnizațiilor de maternitate și ulterior ccc, ar fi de mare ajutor. momentan incerc sa descurc ițele și îmi cam dau bătăi de cap procedurile.

    mulțumesc și apreciez din suflet timpul dedicat!
    Elena

    • Steluţa Năstase