• 24 May. 2021
 • 16 min

Indemnizație creștere copil: informații esențiale ca să depui corect dosarul

indemnizatie crestere copil
Autor
eJobs
eJobs Înființat în 1999, eJobs este primul portal de recrutare ... Arată mai mult
Sari la:

Știm că viața ta de părinte al unuia sau mai multor copii trece prin transformări majore și că timpul tău liber este aproape inexistent. Dar este important să profiți de drepturile care ți se cuvin și să-ți pui la punct dosarul necesar pentru obținere indemnizatie crestere copil și pentru stimulent crestere copil. Sunt bani pe care-i vei primi lunar de la statul român până când bebelușul va împlini 2 ani, respectiv 3 ani.

Am pregătit cele mai recente informații legislative despre indemnizatie crestere copil, îți vom răspunde pe rând tuturor întrebărilor pe care le ai pe acest subiect și te vom ghida prin hățișul documentelor pe care trebuie să le obții. Chiar dacă la prima vedere strângerea tuturor documentelor și completarea lor corectă ți se pare o provocare, ea nu este una imposibilă. Iată în câteva rânduri experiența pe care două mame au avut-o când și-au depus dosarele pentru indemnizatie crestere copil:

calcul indemnizatie crestere copil

Depunerea dosarului pentru indemnzație de creștere a copilului durează maximum o oră dacă te interesezi din timp ce acte ai nevoie.

 

Steluța N:Am fost o mamă mai atipică, care a lucrat până în luna a noua de sarcină. Mi-am luat concediul pre-natal în post natal și după trei luni am depus actele pentru indemnizatie crestere copil. Procesul în sine nu a fost unul ușor, am avut nevoie de documente care să ateste veniturile din ultimele 12 luni pe care le-am strâns de la trei angajatori (de la două joburi plus o colaborare). Am întârziat puțin depunerea actelor pentru că era nevoie ca aceste venituri să fie trecute de fiecare angajator pe un formular standard recunoscut de DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului). Când banii mi-au intrat retroactiv în cont m-am bucurat tare și parcă am uitat toată tevatura aceasta cu depunerea actelor. Pentru ca totul să fie mai eficient, recomand o vizită preliminară la DGASPC în care să afli exact de ce documente ai nevoie în funcție de natura jobului tău.”

Ana C:A fost un proces relativ simplu, care a implicat un anumit nivel de birocrație la care mă așteptam. Dar, tocmai pentru că mă informasem destul de detaliat înainte, nu mi s-a părut nimic complicat. Doar birocratic. Am rezolvat totul destul de repede. Întocmirea dosarului am făcut-o în câteva zile, iar depunerea lui a durat maximum oră.”

Citește și despre indemnizatie handicap 2020!

 

Indemnizatie crestere copil. Ce trebuie să știi despre ea

Indemnizatia de crestere copil este de fapt un ajutor social pe care statul român îl acordă persoanelor care fac copii. Ea trebuie să fie singura sursă de venit a părintelui care decide să stea acasă să-și crească copilul până când acesta împlinește doi ani.

În cazul nefericit în care bebelușul tău suferă de un handicap, poți beneficia de indemnizatie crestere copil până când acesta împlinește trei ani.

Vei începe să primești indemnizația doar după ce ți s-a terminat concediul de maternitate și nu mai devreme de ziua a 43-a de la data nașterii copilului. O vei primi până la un an și 11 luni ai copilului, ultima lună (până la 2 ani ai copilului) fiind dedicată tatălui.

Perioada de concediu pentru creșterea copilului este considerată vechime în muncă și este asimilată la stagiul de cotizare la pensie. Totodată, pe toată durata concediului vei rămâne în continuare asigurat la sănătate. Contribuția va fi plătită de la bugetul de stat.

indemnizatie crestere copil

Primești indemnizația de creștere a copilului până când bebelușul tău împlinește 2 ani

Cine poate beneficia de indemnizatie crestere copil

Actul normativ care reglementează indemnizatie crestere copil și toate condițiile de acordare a a acesteia este ordonanța de urgență OUG 111/2010.

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”, se arată în OUG 111/2010.

Așadar, conform OUG 111/2010, se acordă concediu crestere copil oricăruia dintre părinți cu condiția să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Este cazul veniturilor din salarii, din tichete de masă, din activități independente (PFA, profesii medicale, avocatură), silvicultură, piscicultură și din activități agricole.

Este necesar însă să fi lucrat cu acte în regulă, cu contract.

În cazul în care ți s-a încredințat copilul în vederea adopției sau l-ai adoptat deja, oricare dintre părinți poate solicita indemnizatie crestere copil. Poți primi acești bani și dacă ai fost numit tutore, ai copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și dacă ești asistent maternal profesionist, numai pentru copiii tăi naturali sau adoptați.

Trebuie să ai în vedere îndeplinirea condițiilor timp de 12 luni anterioare adopției, plasamentului sau tutelei.

În cazul în care nu ești căsătorită, dar tatăl copilului a recunoscut bebelușul, este nevoie de o anchetă socială pentru a demonstra că sunt îndeplinite condițiile pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil. Documentul pe care-l vei obține în urma anchetei va fi inclus în dosarul vostru, împreună cu celelalte acte necesare, însă numai în situația în care cel care solicită banii este tatăl copilului.

 

calcul indemnizatie crestere copil

În calculul indemnizației pentru creștere copil pot fi luate în calcul mai multe activități, precum cursurile de formare sau perfecționare profesională.

Condiții ce trebuie îndeplinite pentru a primi indemnizatia de crestere copil

Pe lângă criteriile pe care ți le-am spus deja, părintele care vrea să primească indemnizatie crestere copil trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

 • să fie cetățean român, străin sau apatrid, adică fără cetățenie
 • să aibă domiciliul pe teritoriul României
 • să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită beneficiile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia/accestora.

Dacă nu ai lucrat 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, să știi că pot fi luate în calcul mai multe activități pentru a strânge minimul de luni necesar. Astfel, sunt acceptate perioadele în care:

 • ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străintătate
 • ai beneficiat de indemnizație de șomaj
 • ai beneficiat de indemnizatie crestere copil până la 2 sau 3 ani
 • ai avut pensie de invaliditate
 • ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului
 • ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
 • ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii
 • ai avut pensie de invaliditate
 • ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal
 • au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență
 • pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

 

Modificări in 2021 privind indemnizatia concediu crestere copil

Guvernul a aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 26 din 7 aprilie 2021 modificări și completări ale normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Iată care sunt modificările în ceea ce privește indemnizatia de crestere copil:

 • La articolul 12,  (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
  b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
  c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de
  creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
  (2) *** Abrogat
  (3) *** Abrogat
  (4) *** Abrogat
  (5) Prevederile alin. (1) se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
 • După alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:
  (6) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită și în situația în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptățită, împreună cu copilul pentru care se stabilește dreptul, își stabilește temporar reședința în altă țară.
  (7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înțelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situațiile, cu excepția celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) și x), pentru care condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoțire ori în care se află în misiune.
 • Articolul 14, alineatul (4) din OUG 111/2010 care face referire la comunicarea deciziei privind acordarea indemnizatiei de crestere copil sau a stimulentului de inserție se modifică astfel:
  (4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare.
 • Modificări sunt și la articolul 15 care face referire la stabilirea drepturilor reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie. Astfel drepturile se stabilesc d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a) – c).
 • La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Plata indemnizației pentru creșterea copilului se suspendă și în situația în care:
  a) agenția teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
  b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.


Este interzisă concedierea ta în perioada de concediului de crestere copil, precum și în perioada în care te afli în plata stimulentului de inserție

Articolul 25 din OUG 111/2010 se modifică prin OUG 26/2021 și are unrmătorul cuprins cu informații pe care merită să le cunoști, mai ales dacă întâmpini situații neplăcute în relația cu angajatorul:

(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul.
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) și (2);
c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii, și nici în situațiile prevăzute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

 

Somajul tehnic se ia în calcul la stabilirea indemnizatiei

Perioadele de șomaj tehnic subvenționat de stat (OUG 30/2020) și cele în care s-au încasat indemnizațiile pentru PFA-urile cu activitate întreruptă (OUG 30/2020) sau redusă (OUG 132/2020) sunt luate în calcul la vechimea necesară obținerii concediului pentru creșterea copilului, conform HG 536/2021.

 

Ce se întâmplă dacă primești indemnizatie crestere copil mai multe luni decât ți se cuvine:

La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale.

În cazul suspendării indemnizatiei crestere copil

Art. 18, alineatul (5) În situația de suspendare prevăzută la art. 16 alin. (4), agenția teritorială verifică, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, cauzele care au condus la suspendarea plății. În situația în care în urma verificărilor nu se constată una din cauzele care conduc la încetarea dreptului, atunci plata indemnizației pentru creșterea copilului se reia cu ziua următoare finalizării termenului, în cuantumul anterior sau, după caz, în cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare.

 

indemnizatie crestere copil

Informează-te în legătură cu toate documentele de care ai nevoie pentru concediu crestere copil.

Valoare minimă și maximă pentru indemnizatie concediu crestere copil

Ordonanța 111/2010 prevede faptul că valoarea indemnizației pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului. Ea nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară. Prima lună luată în calcul este luna în care s-a născut copilul.

Începând cu anul 2018, suma minimă pentru indemnizatie crestere copil este de 1.250 lei, dar nu poate depăși plafonul maxim de 8500 de lei.

Cum se calculează indemnizația de creștere copil

Dacă înainte minimul indemnizației se calcula raportat la salariul minim pe economie, acum se raportează la indicele social de referință (ISR), care în prezent valorează 500 de lei.

Ce spune OUG 111/2010: „Cuantumul minim al indemizației nu poate fi mai mic decât suma rezultată prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, denumit în continuare ISR, și nici mai mare de 8.500 lei”.

În cazul în care soliciți indemnizatie crestere copil și nu ai realizat venituri în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, fiind, de exemplu elev sau student, valoarea acesteia va fi de 85% din salariul minim brut pe țară.

 

Situații speciale: venituri din activități independente sau din agricultură, silvicultură și piscicultură

Dacă soliciți indemnizatie crestere copil și ai venituri din activăți independente (PFA, venituri medicale, de avocatură) sau din agricultură, silvicultură și piscicultură, dar nu lucrezi în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea sau suspendarea activității până când copilul împlinește 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

În cazul în care realizezi concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, indemnizatia crestere copil se acordă pe baza documentelor care dovedesc că ai suspendat cel puțin una dintre activitățile tale. Valoarea acesteia este 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului.

 

calcul indemnizatie crestere copil

În timp ce primești indemnizația de creștere a copilului nu poți avea un contract de muncă sau de colaborare activ.

 

Acte necesare indemnizatie crestere copil

Sunt câteva documente de care cu siguranță vei avea nevoie pentru a-ți depune dosarul, în copie și original:

 • o cerere tip pe care o poți descărca de pe internet sau o poți completa în momentul în care îți depui dosarul
 • acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
 • decizia de suspendare a activității
 • certificatul de naștere al copilului
 • actele de identitate ale părinților
 • certificatul de căsătorie sau acte doveditoare privind calitatea ta și relația cu copilul
 • dacă vrei ca banii să ți se vireze în cont, ai nevoie de un extras de cont pe numele tău în original, cu semnătura și ștampila băncii
 • dacă este cazul, trebuie să ai și certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

Când trebuie să depun documentele pentru concediu crestere copil

Dosarul trebuie depus cu maximum 30 de zile înainte de intrarea în concediul de creștere a copilului sau în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului ori de la încetarea concediului de maternitate.

Poți primi indemnizatie crestere copil retroactiv începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dar nu mai devreme de ziua a 43-a de la nașterea copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită acest drept.

În cazul în care nu îndeplinești condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente veniturilor tale, poți primi indemnizatie crestere copil începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

Dacă ai adoptat, ai primit tutela, plasamentul sau ți s-a încredințat un copil, poți primi imediat indemnizatie crestere copil, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat sau, după caz, s-au instituit măsurile de protecție ale copilului.

Dacă ai depășit termenul de 60 de zile prevăzut de lege, primești indemnizatie crestere copil din momentul depunerii cererii, dar vei pierde banii pe care nu i-ai solicitat la timp.

 

Unde se depun documentele și cine face plata indemnizației?

Poți depune documentele la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din cadrul comunei, orașului, municipiului sau a sectoarelor municipiului București pe raza cărora locuiești. Aceasta trimite cererile la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, care le soluționează în 15 zile lucrătoare de când le primește. Vei primi răspunsul Agenției la 5 zile după ce s-a luat decizia.

Cel mai probabil vei încasa prima plată după aproximativ 2 luni, sau chiar 2 luni și jumătate, de la depunerea dosarului. Ca să-ți faci o idee despre suma pe care ar trebui să o primești, poti apela la un calculator indemnizatie crestere copil. Găsești aici. Instrumentul online este potrivit pentru a face un calcul indemnizatie crestere copil 2021.

 

Ce se întâmplă în cazul în care mi se suprapun drepturile pentru indemnizație sau am gemeni/tripleți?

Trebuie să știi că banii pentru indemnizatie crestere copil se cuvin pentru fiecare dintre nașteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situațiile menționate anterior (adopție, plasament, tutelă, etc).

Conform Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului, în situaţia în care persoana beneficiară naşte unul sau mai mulţi copii pe perioada acordării indemnizaţiei de creştere a copilului, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1250 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri.

Dacă ai gemeni, tripleți sau multipleți, valoarea totală a indemnizației este calculată prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicelui social de referință, pentru fiecare copil. Coeficientul este aplicat începând cu cel de-al doilea copil născut.

 

Pot lucra în timp ce primesc indemnizatie pentru cresterea copilului?

Conform OUG 111/2010 dacă primești indemnizație de creștere a copilului și obții venituri suplimentare în perioada respectivă ți se poate suspenda dreptul la acest beneficiu. Cu toate acestea, statul prevede și excepții de la această regulă. Poți profita, totuși, de câteva mici excepții:

 • dacă primești diverse sume în baza legii, a contractului colectiv sau individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu
 • dacă primești indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora
 • dacă nivelul veniturilor supuse impozitului, pe parcursul unui an calendaristic în perioada concediului, nu depășește de cinci ori valoarea minimă a indemnizației, adică 1250 lei x 5 = 6250 lei.

În ce situații mi se poate suspenda indemnzatia creștere copil?

 • Obții alte venituri impozabile pe perioada concediului;
 • Nu mai ai drepturi părintești sau ai pierdut dreptul de exercitare a tutelei;
 • Copilul este adoptat sau internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată

Care este valoarea indemnizației pentru al doilea copil?

Totodată, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC mai este mică decât cea obținută în primul, solicitantul are dreptul de a primi aceeași sumă precum în anteriorul concediu. Pentru a beneficia de această excepție, solicitantul trebuie să depună cererea la mai puțin de un an de la încheierea concediului anterior, se arată în Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010.

 

Poate un singur părinte să beneficieze de indemnizatie crestere copil până la 2 ani?

Pentru a beneficia de indemnizație creștere copil până la 2 ani ai acestuia, ambii părinți trebuie să-și ia concediu.

Ia în considerare că părintele care a solicitat indemnizație crestere copil va primi aceasta indemnizatie până la vârsta de 1 an și 11 luni ai copilului. Ultima lună, până la împlinirea vârstei de 2 ani de către copil, este dedicată tatălui. Indiferent dacă acesta își ia sau nu își ia luna lui, mama nu va fi plătită în luna respectivă. Dacă acesta își solicită dreptul, va trebui să depună cererea și actele doveditoare cu 30 de zile înainte de data la care va intra în concediu. Aceleași prevederi se aplică și dacă tatăl este cel care a optat inițial pentru concediu creștere copil, iar mama vrea să-și ia luna ei.

 

Ce trebuie sa fac dacă vreau să revin la serviciu mai devreme de doi ani?

Dacă te-ai hotărât să te întorci la serviciu mai devreme de doi ani, trebuie să anunți autoritățile în maximum 15 zile de la momentul în care îți reîncepi activitatea, pentru a nu mai primi indemnizatie crestere copil. Este nevoie de un drum la sediul DGASPC, de care aparții, unde trebuie să depui o declarație scrisă, pe care o poți completa pe loc, împreună cu copii ale actului tău de identitate și a certificatului de naștere al copilului. La DGASPC poți depune în același timp cu notificarea că îți începi activitatea la job și dosarul pentru stimulent crestere copil.

 

Stimulent crestere copil – valoarea lui s-a majorat din aprilie 2021

Prin Ordonanța de Urgență 26/2021 care aduce modificări Ordonanței de Urgență 111/2010, Guvernul României își propune stimularea părinților pentru reluarea mai devreme de 2 ani a activității profesionale contribuind astfel la diminuarea deficitului bugetar, pe de o parte, prin plata impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor părinților, iar, pe de altă parte, prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copilului și absorbția pe piața forței de muncă a persoanelor care în perioada stării de urgență sau de alertă și-au pierdut locul de muncă.

Astfel cea mai importantă modificare este creșterea valorii stimulentului de inserție de la 650 de lei la 1.500 de lei, pentru persoanele care revin la serviciu mai devreme de 6 luni ale copilului, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de inserție, după cum urmează:

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;

b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. b) după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Acest stimulent de inserție se acordă inclusiv persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Stimulentul de inserție acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani în cazul copilului cu dizabilități nu se cumulează cu indemnizația prevăzută la art. 31 alin. (2).

(4) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) și solicită dreptul la stimulent de inserție, plata acestei indemnizații se suspendă. Indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) nu se cumulează cu stimulentul de inserție.

(5) Stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă și în situația în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

(6) În situația persoanei îndreptățite care beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2), al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani.(7) În situația prevăzută la alin. (6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserție se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptățită și a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.(8) Cuantumul stimulentului de inserție se majorează prin hotărâre a Guvernului.

 

O altă modificare este prevăzută în articolul 15 din OUG 26/2021, alineatul (1): (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă reprezentând indemnizaţii şi stimulent de
inserţie se stabilesc după cum urmează:
La articolul 15 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată.

 

Articolul 17 (1) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 încetează începând cu ziua următoare celei în care:
a) copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități;
b) a avut loc decesul copilului.

(2) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată:a) una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2), cu excepția lit. i);b) beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3 și solicită concediul pentru creșterea copilului;c) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități și beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3.(3) În situația persoanelor îndreptățite aflate în plata stimulentului de inserție care solicită concediile medicale prevăzute la art. 2 alin. (1), cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, plata stimulentului de inserție nu se suspendă.

Foarte important: Dacă până în aprilie 2021, părintele care revenea din concediu creștere copil, cu plata stimulentului, era protejat la job numai 6 luni. Acum acesta este protejat de concediere pe toată durata plății stimulentului.
Conform OUG 26/2021, articolul 25 din OUG 111/2010 se modifică astfel:
(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) și (2);

Responsabilitățile ta, ca angajat, și ale angajatorului sunt: 

(4) În cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de salariat și care se întoarce la activitatea profesională pentru a obține stimulentul de inserție acordat în condițiile art. 7, aceasta are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.
(5) Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție, dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (4).

În cazul în care se suspendă plata stimulentului de inserție sau se acordă acest drept mai mult decât ți se cuvine, se aplică aceleași prevederi ca la indemnizatia de crestere copil. Agenția teritorială verifică, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, cauzele care au condus la suspendarea plății. În situația în care în urma verificărilor nu se constată una din cauzele care conduc la încetarea dreptului, atunci plata indemnizației pentru creșterea copilului se reia cu ziua următoare finalizării termenului, în cuantumul anterior sau, după caz, în cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare.
 Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014.

Plata stimulentului de inserție nu încetează, ci doar se suspendă, dacă părinții nu mai obțin venituri din muncă. Reluarea plății se face după revenirea la muncă, conform HG 536/2021.

 

Care este valoarea stimulent crestere copil dacă nu revii la job până la 6 luni ale copilului

Dacă hotărăști să stai mai mult timp alături de copil, dar vrei să te bucuri și de stimulent de inserție, poți reveni la job cu 60 de zile înainte ca juniorul/junioara să împlinescă 2 ani. În această situație, chiar dacă tatăl optează să-și ia luna sau nu, stimulentul se acordă începând cu cei 2 ani ai copilului până la 3 ani. Valoarea stimulentului în acest caz este de 650 de lei/lună. Dacă te întorci la serviciu cu 90 de zile înainte de 2 ani, iar tatăl optează să nu-și ia luna lui, primesti stimulent de insertie de 650 de lei, timp de 15 luni, până la 3 ani ai copilului. 

 

Pregătește-te din timp

Ai descoperit poate răspunsul la multe întrebări legate de concediu crestere copil de care ai nevoie și pentru a-ți crea un dosar complet, care te poate ajuta să obții indemnizatie crestere copil relativ rapid și fără probleme.

E drept, trebuie să faci minimum trei drumuri: la angajatorul/angajatorii tăi pentru adeverință/e, la bancă pentru extrasul de cont și la Agenție pentru a depune actele. Știm că timpul tău liber este aproape inexistent, dar merită să faci acest efort pentru doi (sau trei) ani pe care să-i petreci apoi alături de bebelușul tău.

 

Ai găsit utile informațiile din articolul „Indemnizație creștere copil. Află date la zi ca să depui corect dosarul”? S-ar putea să-ți fie de ajutor și aceste articole:

 

Concediu prenatal – tot ce trebuie să știi

 

Când poți beneficia de concediul de risc maternal

 

A fost util articolul? 107
concediu crestere copil
 • AvatarIleana zice

  Buna ziua. As dori sa știu dacă voi beneficia de concediu de creștere copil dacă sunt in următoarea situație: anul trecut, mai precis în 2 iulie 2018 am finalizat cursurile postuniversitare, susținându-mi lucrarea de disertație. In aceeași lună m-am căsătorit, și am decis cu soțul sa călătorim puțin. In noiembrie 2018 mi-am făcut un II, însă nu am desfășurat această activitate, prin urmare venitul pe care l-am declarat a fost 500 de lei, după care am platit impozit de 50 de lei. Abia în 23 ianuarie 2019 m-am angajat, neștiind că am rămas însărcinată. După calculele mele am 6 luni lucrate pentru a beneficia de concediu prenatal și postnatal, insa voi beneficia și de CCC? Urmează să intru din 19 august în prenatal, deoarece data preconizata pentru naștere este 4 octombrie. Daca primesc CCC, cum se calculează în această situație?
  Va mulțumesc tare mult pentru un eventual răspuns.

 • AvatarDezso Noemi zice

  Bună ziua. Oare o sa mai fiu plătită de către angajator pana ce o sa iau indemnizația?

  • AvatarVisan Adriana zice

   Buna seara!O intrebare,am si eu:ca sa beneficiez de indemnizatia pentru copil,trebuie sa am lucrate 12 luni consecutiv doar la un singur loc de munca sau se poate si aleatoriu adunate cu locurile de munca anterioare?Multumesc!

   • Bună, Adriana,

    Din informațiile noastre, cele 12 luni pot fi și succesive și se cumulează perioadele de la mai multe joburi. Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul, orașul unde locuiești.

    • AvatarAdela zice

     Buna ziua,
     Va rog sa ma ajutati cu raspunsul la urmatoarele intrebari.
     Am doua contracte individuale de munca: unul de 8 ore si altul de 2 ore la angajatori diferiti.
     Luna viitoare voi solicita indemnizatia de crestere copil, dar as dori sa continui sa lucrez la locul de munca unde am contractul de doua ore si sa se suspende doar contractul de 8 ore in baza caruia voi solicita indemnizatia. Va rog sa -mi spuneti daca e posibil si in ce conditii.

     Va multumesc mult.
     Abrudan Adela

     • Bună, Adela,

      Este posibil să continui contractul de două ore, însă condiția este să nu realizezi venituri mai mari de 6.250 lei. Te sfătuim ca înainte de a lua o decizie să întrebi și reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a obține un punct de vedere oficial.

      Acestea sunt prevederile din Ordonanța de Urgență 111/ 2010: Prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), alin. (3) al aceluiași articol prevede că plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 (5 x 2,5 x 500 lei = 6250 lei). Precizăm ca majorarea plafonului de la 3 la 5 indemnizații minime s-a realizat prin Legea 89/2019.

 • AvatarVasile alexandru zice

  Buna seara . Am si eu o intrebare. Mi-a nascut sotia de 2 saptamani si as vrea sa aflu daca pot sa imi iau concediu de crestere a copilului . Mentionez ca in ultimi 2 ani de la nasterea copilului am fos angajat timp de 9 luni la o firma dupa care mi-am dat demisia si am stat neangajat timp de 11luni , iar dupa aia m-am angajat la armata . Deci as avea 9 luni lucrate , 11 pauza si inca 4 de la armata . As putea sa imi iau concediu de crestere copil sau nu?

  • AvatarMOLNAR HILDA zice

   Bună ziua! Sotul si facut banii de doua luni si dupa cat timp primeste banii? Si vin din urma ? Fetita a implinit 5 luni. Mulțumesc

   • Bună, Hilda,

    Da, veți primi banii pe indemnizatie crestere copil din urmă.

    • AvatarAlex zice

     Buna ziua cu o întrebare va deranjez daca am lucrat de anul trecut din luna Ianuarie pana acum în luna aprilie pot beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului???

     • Bună, Alex,

      Sigur, condiția pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil este să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

   • AvatarAnca zice

    Buna seara, daca ma puteti ajuta cu doua raspunsuri… 1. Concediul de maternitate postnatal si indemnizatia de crestere copil nu se pot suprapune, nu? Trebuie luate unul dupa celalalt..?
    2. Daca mama ia indemnizatia pt crestere copil, tatal trebuind sa isi ia si el o luna, nu ar putea sa ia prima luna, si nu ultima luna din cei 2 ani? In felul acesta ma gandeam ca in timp ce mama este in concediu de maternitate postnatal, tatal poate intra in luna lui de concediu de ingrijire copil.

    • Bună, Anca,

     Pentru același copil, statul nu acordă în același timp două indemnizații. Nu poți suprapune concediul postnatal cu indemnizația de creștere copil și tatăl nu poate să-și ia luna lui cât ești în concediul de maternitate.

     • AvatarAnca zice

      Multumesc frumos pentru raspuns!

  • AvatarBianca Elena zice

   Buna ziua ,am lucrat in perioada 01.02.2016 -20.11.2019 , urmează să nasc în jur de 18 noiembrie 2020. Precizez ca in perioada 20.11.2019 pana in momentul nasterii nu o sa lucrez. Ma intereseaza daca o sa pot beneficia de acei 2 ani de indemnizație pt creștere a copilului si ce acte imi sunt necesare .

   • Bună, Bianca Elena,

    Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Este cazul veniturilor din salarii, din tichete de masă, din activități independente (PFA, profesii medicale, avocatură), silvicultură, piscicultură și din activități agricole.
    Din calculele noastre te încadrezi. Cel mai potrivit este să discuți la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul tău și îți vor spune exact ce acte sunt necesare, cand să le depui.

    • AvatarZelenciuc Maroa zice

     Bună ziua Mă numesc Maria Sunt însărcinată în șase luni și am lucrat în străinătate în Germania 2018 2019 și 2020 mar interesa dacă pot beneficia de prematal

     • Bună, Maria,

      Trebuie să iei legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate. La ei poți plăti contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate astfel încât să te poți încadra pentru indemnizație de concediu de maternitate. Anii de lucru în străinătate vor conta la stabilirea indemnizației de creștere a copilului care se acordă după concediu de maternitate. Condiția este să lucrezi câteva luni și în România înainte de naștere. Există această prevedere:

      Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

      Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

     • AvatarMuresan Andreea zice

      Buna ziua! Vreau sa știu cu cât timp înainte se depun actele pentru indemnizație creștere copil.Eu am 3 copii primul copil născut la data de 22.08.2017 cel de al doilea copil 7.02.2019 care urmează sa facă 2 ani peste trei zile, iar cel de al treilea copil este născut în 2.10.2020 și trebuie sa îmi depun dosarul pentru pentru cel de al treilea copil…dar când trebuie sa îl depun ? Va multumesc

     • Bună, Andreea,

      Actele necesare pentru indemnizație creștere copil se depun în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate. Ia legătura cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și prezintă-le cazul tău pentru a te ghida.

     • AvatarValentin zice

      Buna ziua. As dori sa stiu daca pot depune actele si in alta parte decat comuna din care apartin. Multumesc anticipat!

     • Bună, Valentin,

      Din informațiile noastre, actele pentru indemnizația de concediu creștere copil trebuie depuse în localitatea unde ai domiciliul. Cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială (aflată în localitatea ta sau în județul tău) pentru a afla exact cum este legal să procedezi.

 • AvatarCrina Ivascu Tomoiaga zice

  Bună seara! Pentru a beneficia de concediu de maternitate trebuie sa am lucrate 12 luni consecutive?

  • AvatarAndrea zice

   Buna,daca primesc indemnizatie pentru crestere copil si nasc inca un copil in astia doi ani atunci primesc continu inca dou ani aceasi suma si pentru al doilea copil? Multumesc 🙂

  • AvatarAnonim zice

   In prima luna am avut contract de prestări servicii.Urmatoarele 11 luni am avut un contract de munca normal. Pot sa primesc indemnizație de creștere a copilului? Rog răspuns urgent! Mulțumesc!

   • Bună,

    Condiția pentru a primi indemnizatie crestere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit.

    • AvatarAnaMaria zice

     Buna ziua. Vin si eu cu o problema si o intrebare. Daca nu ma incadrez in cele 42 de zile de dupa nastere,mai beneficiez de indemnizatie? Sau o pierd? Multumesc.

   • AvatarLariaa zice

    Bună, dacă am făcut 4 ani de facultate dar nu mi-am luat licența și toate examenele și am rămas însărcinată în octombrie și nu am mers în prelungiri pot sa primesc indemnizație? Am lucrat 2019 iunie iulie august doar.

    • Bună, Lariaa,

     Condiția pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil este să fi frecventat în ultimele 12 luni, anterioare datei naşterii copilului, cursurile la zi, fără întrerupere. Vei avea nevoie de o adeverință de la secretariat care să ateste acest lucru. Mai multe detalii poți obține de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.
     Te poți incadra mai degrabă pentru faptul că ai fost studentă, decât angajată, unde e nevoie să fi realizat venituri în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

  • Avatarclaudia zice

   Nu, din ultimii doi ani inainte de nasterea copilului, totalul lunilor lucrate sa fie minim 12, nu neaparat consecutive.

  • AvatarAndreea zice

   Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu următoarea dilemă,în iunie 2018 am inceput sa lucrez ,am lucrat pana in noiembrie 2018 si apoi am facut pauza pana in februarie 2019,din februarie am lucrat pana in decembrie,apoi mi am schimbat locul de munca,am lucrat din decembrie pana in ianuarie,iar din ianuarie pana in martie n am lucrat, în aprilie am început munca. Dacă raman însărcinată beneficiez de CCC? Va multumesc anticipat!

   • Bună, Andreea,

    Pentru concediu creștere copil se iau în considerare veniturile nete realizate in ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nasterii copilului.
    In situatia in care realizarea de venituri s-a produs cu intreruperi in ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului, nu este obligatoriu ca cele 12 luni de stagiu de cotizare sa fie consecutive, acestea pot fi si succesive.

   • AvatarNicoleta zice

    Bună! Dacă fetita a împlinit 1 an și 11 luni în 14 noiembrie , și tatăl nu o sa stea acasă luna lui, eu în decembrie mai primesc indemnizatie? ( indemnizația se da pe o luna în urma sau luna în curs) mulțumesc!

    • Bună, Nicoleta,

     Ultima indemnizație o vei primi după 14 noiembrie, la începutul lunii decembrie, conform calendarului de plăți. Nu vei mai lua indemnizație în ianuarie pentru decembrie.

 • AvatarIulian zice

  Studentele care urmeaza un doctorat cu bursa si devin mame au dreptul la indemnizatie crestere copil?/ Exista o limita de varsta pentru mamele studente pentru a primi indemnizatia de crestere copil?/ Care va fi indemnizatia de crestere copil pentru mamele eleve/studente care nasc gemeni, tripleti, etc…?

  • Bună, Iulian,

   Da, studentele primesc indemnizație creștere copil, condiția cea mai importantă este să aibă adeverinţă de la instituţia de învăţământ frecventată că beneficiarul este student/ă la zi şi a frecventat cursurile, fără întrerupere.

  • Avatar.Vasile adrian zice

   Bună ziua am si eu o intrebare
   Cumnata mea a vrut sa înceapă serviciul cu 3luni mai devreme pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil
   Patronul a refuzat pe motiv că a dat in somaj tehnic 2 persoane
   Cum se poate rezolva problema totus ar dori sa înceapă serviciul cu mai devreme

   • Bună, Adrian,

    În perioada aceasta, poate prelungi concediul de creștere copil. Pe site-ul Minsiterului Muncii găsește formularul pe care trebuie să-l completeze. Util ar fi să întrebe și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/județul de care aparține dacă poate beneficia de stimulent inserție în condițiile în care ar prelungi concediul creștere copil.

    • AvatarIonela Nicoleta Iancu zice

     Bună ! Am o întrebare, daca eu am lucrat în perioada 21.06.2019 – 15. 10.2020, am fost concediata pe motiv neprezentarea la locul de muncă și am rămas însărcinată în jurul lunii septembrie cand eu eram la munca pot primi indemnizația de creștere copil? Țin să menționez că voi naște în luna iulie 2021. Multumesc frumos

     • Bună, Ionela,

      OUG 111/2010 precizează în art. 2 că pentru a beneficia de indemnizație de creștere a copilului este nevoie să fi realizat venituri în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. În cazul tău se va lua în considerare perioada iulie 2020 – iulie 2021. Sfatul meu este să ceri și îndrumarea reprezentanților Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, care îți vor oferi un punct de vedere oficial.

      ART. 2
      (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.
      (2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

     • AvatarGeorgiana zice

      Am si eu o intrebare vreau sa stiu daca beneficiez de indemnizația pentru creșterea copilului m-am angajat cu data de 18.10.2019 si am terminat pe 31.12.2020

     • Bună, Georgiana,

      Care este data estimativă de naștere a copilului?

     • AvatarOana S zice

      Buna seară…voiam sa va intreb de cand se calculeaza acele 60 de zile lucratoare pt depunerea de dosar al indemnizației pt bebe?din momentul nașterii ?sau am vazut undeva de la incetarea concediului de maternitate…dar nu înțeleg la ce se refera…imi puteti explica va rog foarte multt!

     • Bună, Oana,

      Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului și actele necesare la dosar se depun în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate. În cazul în care nu ai avut concediu de maternitate, trebuie să depui dosarul pentru concediu creștere copil în cel mult 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului.
      Concediul de maternitate are 126 de zile și poate fi luat o parte înainte să naști (prenatal) și o parte după ce naști (postnatal). În postnatal trebuie să ai minimum 42 de zile din acest concediu de pentru ca acesta să fie luat în calcul la stabilirea indemnizației de creștere copil.

   • AvatarIrina Daniela zice

    Buna ziua, in prezent ma aflu in concediu de crestere si ingrijire copil, insa urmeaza sa-mi expire contractul de munca, fiind pe perioada determinata angajata. Ce documente de incetare trebuie sa primesc de la angajator? Trebuie sa primesc doua decizii? Multumesc anticipat!

    • Bună, Irina,

     Vei primi decizia de încetare a contractului de muncă, cu motivația expirării perioadei.

     • AvatarOana zice

      Buna ziua,aș avea o intrebare daca se poate…soțul meu lucrează in țară,iar eu am născut in Londra pe 25 decembrie 2020,el a venit aici pentru cateva zile sa putem rezolva certificatul si pașaportul copilului ca sa putem merge si noi in Romania,insa din cauza  procedurilor care sau luat pentru Covid 19…sunt amânate foarte mult programarile …noi vrem sa aplicam de indemnizație pentru bebe,deorece sotul meu are lucrat aici ultimul an si jumătate,apoi este angajat in Romania si lucreaza acol…am citit pe intetnet si spune ca in 60 de zile se poate depune dosarul,insa,intrebarea mea este…acum cu aceste restrictii si intarzieri pentru acest virus…ne afecteaza daca nu ne incadram sa depunem dosarul in cele 60 de zile??deoarce abia peste 3 saptamani ne vin actele copiilor ca sa putem pleca in țară . Imi puteti spune va rog frumos o lege cu privire la aceasta intarziere.Va mulțumesc anticipat foarte mult!

     • Bună, Oana,

      Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul din România unde veți depune actele pentru indemnizație creștere copil și îți va spune exact când să depui actele, având în vedere situația.
      Nu există o lege care să facă referire la întârzieri, dar regula celor 60 de zile lucrătoare este pe site-urile direcțiilor de asistență socială din toată țara și este probabil că dosarul nu mai fie acceptat după acest termen. De aceea este important să discuți pentru a vedea dacă se poate face o amânare.

 • AvatarSORIN zice

  buna ziua . am si eu o intrebare. daca pot beneficia de concediul de paternitate daca am lucrat in spania in ultimi 2 ani ? ce acte imi trebuie
  VA MULTUMESC

  • Bună, Sorin,

   Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

 • AvatarSabou Geanina zice

  Buna ziua. Am cateva intrebari si eu.
  Avem un baietel de 1 an si 6 luni si ne-am gandit sa mai facem un copil. In cazul nostru taticul e in paternitate. Daca se intoarce la lucru in luna aprilie si tot el va iesi in paternitate va pierde stimulentul ultimelor luni daca va iesi înainte sa împlinească copilul 3 ani??
  Si inca o intrebare. Indemnizatie si alocație intra intr-un singur cont. La al doilea copil se calculeaza 85 la suta din indemnizația cu tot cu alocatie sau fara alocatie?

  • Bună, Geanina,

   Dacă copilul are 1 an și 6 luni, tatăl se poate întoarce la lucru (până la nașterea celui de-al doilea copil) și va primi stimulent de inserție. Condiția pentru aprimi stimulent de inserție este să se întoarcă cu minimum 60 de zile îaninte ca copilul să împlinească 2 ani. Din informațiile noastre, alocațiile nu se iau în calcul la calculul indemizației, aceastea nefiind venituri realizate de beneficiar (tatăl în cazul acesta).

   • AvatarAlex zice

    Buna ziua cu o întrebare va deranjez daca am lucrat din luna Ianuarie 2020 pana în luna aprilie 2021 pot beneficia de prenatal???

    • Bună, Alex,

     Poți beneficia și de concediu prenatal. Pentru acesta este important să ai 12 luni de cotizare la concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Indemnizația se va calcula din media salariilor brute din ultimele 6 luni.

 • AvatarOprea gabriel ionut zice

  Buna seara am si eu o intrebare as putea beneficia de indemnizatie daca am lucrat in strainatate ,in ultimii 2 ani am injur de 11 luni ? Am inteles ca trebuie sa am si in tara ultimile 4 luni pana la nasterea copilului? Puteti sa ma ajutati si sa imi spuneti de ce acte as avea nevoie. Va multumesc

  • Bună, Ionuț,

   Prevederile sunt următoarele:

   Art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 spune că „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

   Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

 • AvatarCarmen zice

  Bună ziua,
  Sunt însărcinată in ultima lună. Am contract cu casa de asigurari pt concedii si indemnizații din 1 iunie 2019. Veniturile obținute sunt din PFA (norma de venit activități fotografice) activa din noiembrie 2018.
  Ceea ce mă interesează: am intrat in concediu medical in data de 7 ianuarie 2020 si mi-am suspendat PFA-ul in data de 8 ian 2020. Afecteaza cumva acest lucru? Ar fi trebuit sa tin PFA-ul activ mai mult? Totodată, cum se calculează suma pe care o voi primi pt concediul medical?
  Legat de indemnizație creștere copil, mă afectează cumva faptul ca am suspendat activitatea acum? Trebuia mai.tarziu?
  Eu am dorit sa inchei tot pt a evita drumurile după naștere dar am auzit din diverse surse ca ar fi trebuit sa las PFA-ul activ pt mai mult timp si incep sa ma ingrijore. Va multumesc.

  • Bună, Carmen,

   În anul 2020 indemnizația de maternitate se calculează ca 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.

   Veniturile din PFA te ajută la calculul indemnizației de creștere copil. Poți ține PFA și pe perioada concediului de îngrijire copil, condiția ca veniturile realizate in decursul unui an calendaristic, prin desfășurarea efectivă a unei activități pe perioada concediului, să nu depășească de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei 1250 lei x 5 = 6250 lei.

   • AvatarSticlea zice

    Bună ziua. Fica mea a terminat anul acesta profesionala, a rămas însărcinată și a născut în 1 decembrie, anul acesta. Beneficiază de prenatal sau indemnizație? Multumes

    • Bună ziua,

     Sigur, beneficiază de indemnizație de creștere copil. Va avea nevoie de o adeverință de la școala profesională că a urmat cursurile la zi, fără întrerupere.

     Iată ce documente se depun la dosar:

     1. Cerere tip;
     2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
     3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
     4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
     5. Copia diplomei de licență, master, etc. (după caz);
     6. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
     7. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului;
     8. Dosar cu şină;
     9. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opţional.

     *Este important ca fiica să verifice ce trebuie să cuprindă dosarul de indemnizație creștere copil la Direcția de Asistență Socială, din orașul/sectorul unde locuiești, înainte de a-l depune.

     • AvatarGina ginut'a zice

      buna ziua , am un bebe de 2 ani si 6 luni cu handicap si stau acasa pana la implinirea varstei de 3 ani , sotul vrea sa mai facem inca un copil in acest timp doar ca voi avea 6 luni de sarcina cand primul copil face 3 ani in cazul asta cum se procedeaza? voi ramane in concediu inca 2 ani pt al doilea copil ? sau va trebui sa imi reiau activitatea la munca pana se apropie nasterea ? Precizez ca sunt singura salariata din familie .

     • Bună, Gina,

      Pentru a beneficia de indemnizație de maternitate (prenatală și postnatală) este nevoie să revii la job. Sfatul nostru este să discuți cu angajatorul, să-i spui planul tău și să-l rogi să te ghideze cu ceea ce trebuie să faci pentru a putea beneficia de indemnizații.

    • AvatarAdrian b zice

     Este adevărat ca indemnizația copilului poate fi executata silit de banca ?

     • Bună, Adrian,

      În articolul 729 alin. (7) din Codul de procedură civilă se menționează: „alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.”

      De altfel, în OUG 111/2010, art. 20 se precizează: (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

   • AvatarRamo zice

    Buna, am si eu o intrebare deoarece nu am inteles exact anumite lucruri. Daca sotul meu are 12 luni lucrate in ultimii 2 ani dar acum de 4 luni nu mai lucreaza si eu urmeaza sa nasc, el va putea beneficia de indemnizatia aceea pe 2 ani pentru cresterea copilului, sau trebuie neaparat sa munceasca in momentul in care” face cererea” pentru indemnizatie? Mulțumesc

    • Bună, Ramona,

     Soțul trebuie să fi lucrat în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Așa se menționează în OUG 111/2010:

     (2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică
     de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

     Ar trebui să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești dacă soțul este eligibil pentru indemnizația de concediu de creștere copil în cazul în care are 12 luni lucrate în ultimii doi, dar nu sunt ultimele luni.

  • AvatarNarcisa zice

   Bună ziua! În ultimii 3 ani am lucrat cu contract de colaborare la o firma din Polonia, unde s-au si plătit toate taxele legate de venitul meu.
   Ultima luna dinaintea nașterii am fost angajata cu carte de munca la o firma din România.
   Întrebarea este dacă as putea beneficia de indemnizația de creștere a copilului în România. Se ia în calcul venitul realizat în cele 12 luni (o luna angajata cu carte de munca și restul de 11 luni din contractul de colaborare din Polonia)? Mulțumesc anticipat!

   • Bună, Narcisa,

    Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a-ți spune exact cum se va face calculul, in cazul tau, pentru indemnizație creștere copil.

 • AvatarAnca Madalina zice

  Buna ziua, eu realizez venituri impozabile din salariul lunar + din chiria unui imobil. Pentru ca in 2019 am platit impozit pe ambele venituri, ma astept ca Indemnizatia de Crestere Copil sa fie cumulata din aceste 2 surse.

  As avea nevoie de o lamurire la ce ati scris mai sus la sectiunea “Pot lucra în timp ce primesc indemnizatie crestere copil? – dacă nivelul veniturilor supuse impozitului, pe parcursul unui an calendaristic în perioada concediului, nu depășește de trei ori valoarea minimă a indemnizației, adică de 3750 de lei (1250 lei x 3).” Imi puteti clarifica daca suma de 3750 este un prag/limita lunara sau anuala?

  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  Numai bine,
  Anca

  • Bună, Mădălina,

   Plafonul s-a modificat de la 3 la 5 indemnizatii minime, prin Legea 89/2019. Pragul/limita este anuală.

   Ordonanța de urgență nr. 111/2010 menționează: Daca beneficiați de concediul și indemnizația lunara pentru creșterea copilului și, în aceasta perioadă, realizați venituri supuse impozitului, plata indemnizației se suspendă. Prin excepție, plata indemnizației nu se va suspenda dacă veniturile realizate in decursul unui an calendaristic, prin desfășurarea efectivă a unei activități pe perioada concediului, nu depășesc de 5 ori cuantumul minim al indemnizației.

   • AvatarAnaMaria zice

    Buna ziua. Vin si eu cu o problema
    Eu nu ma incadrez in cele 42 de zile dupa nastere,o sa mai beneficiez de indemnizatie? Sau o pierd? Multumesc.

 • AvatarAnca zice

  Bună ziua, m ar interesa sa știu dacă iau indemnizatie… Sunt angajata din18. 04.2018 și am născut în 22 octombrie. Precizez ca înainte de angajare nu am lucrat. Mulțumesc

  • AvatarAnca zice

   22octombrie2019

  • Bună, Anca,

   Ordonanța de urgență nr. 111/2010 spune că persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură si piscicultură, supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani.

 • AvatarAndrea zice

  Buna,daca primesc indemnizatie pentru crestere copil si nasc inca un copil in astia doi ani atunci primesc continu inca dou ani aceasi suma si pentru al doilea copil? Multumesc 🙂

  • Bună, Andrea,

   Legea 89/2019 face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, indemnizaţia pentru al doilea copil trebuie să se păstreze la aceeaşi valoare (să nu scadă, mai exact).

   Articolul 9^1:

   În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

   • AvatarSemida zice

    Buna ziua.Am si eu o intrebare la dvs.Am terminat cursurile unei scoli Postliceale in Iunie 2019.Anul trecut m-am casatorit si /urmeaza sa nasc aproximativ in Iunie 2021.Pot beneficia de indemnizatie crestere copil?Mentionez ca nu am lucrat de la terminarea studiilor.

    Multumesc anticipat

    • Bună, Semida,

     Din informațiile noastre, pentru a beneficia de indemnizația de creștere copil, trebuie să aduci adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că ai frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere.

     Având în vedere că în cazul tău au trecut aproape doi ani de la absolvirea studiilor, te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a prezenta situația și a obține mai multe informații.

     Poți citi prevederile din OUG 111/2010: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/2016/OUGnr111din2010.pdf

 • AvatarGabriela zice

  Bună ziua, Am un PFA de 3 ani cu îmbrăcăminte, dar nu-mi plătesc nici sănătatea nici pensia, pot beneficia de prenatal????

  • Bună, Gabriela,

   Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate are această prevedere:

   Beneficiază de indemnizația de maternitate, salariata care îndplinește următoarele condiții:

   Să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României
   Să prezinte certificatul medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant
   Să fi cotizat pe o perioadă de timp de minimum o lună, în ultimul an, la contribuția de concedii și indemnizații

   Salariatele care nu mai sunt asigurate din motive care nu țin de ele beneficiază, de asemenea, de concediu de maternitate. Singura condiție este ca nașterea să aibă loc în termen de 9 luni de la pierderea calității de asigurat.

 • AvatarGabriela zice

  Bună ziua, Am un PFA de 3 ani cu îmbrăcăminte, dar nu-mi plătesc nici sănătatea nici pensia, pot beneficia de prenatal???? Doar cu venitul care îl am de la PFA

 • AvatarSilviu zice

  Buna ziua,
  Am o întrebare puțin mai off-topic si va rog sa mă ajutați dacă puteți.
  Am văzut în multe locuri că în cazul în care realizezi concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, indemnizatie crestere copil se acordă pe baza documentelor care dovedesc că ai suspendat cel puțin una dintre activitățile tale, indemnizația calculându-se luând in calcul toate veniturile impozitabile.
  Dacă sunt și angajat cu CIM și am și PFA, pot suspenda doar activitatea PFA (PFA fiind una din activitățile de care vorbeam mai sus) cu condiția ca prin CIM (la care sa modifice cu act adițional salariul – gen sa se modifice in part time) sa nu câștig de la angajator pe parcursul unui an calendaristic în perioada concediului, mai mult de cinci ori valoarea minimă a indemnizației, adică de 6250 de lei (1250 lei x 5)?

  • Bună, Silviu,

   Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 spune că persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani.

   Dreptul la indemnizatie crestere copil se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri supuse impozitului. Prin excepție de la această prevedere, plata indemnizației nu se suspendă dacă beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități pe perioada concediului, al căror nivel net nu depășește de 5 ori cuantumul minim al indemnizației.

   Așadar veniturile suplimentare, în perioada concediului de îngrijire copil, nu ar trebui să depășească 6250 lei/an.

 • AvatarElenamarcela@ymail.com zice

  Buna seara am si eu nevoie de o informație dacă sunteți amabil(a):în ultimele 24 de luni am lucrat 3 luni la o societate si 5 la alta pînă la nașterea copilului acum beneficiez de concediu sarcină si lehuzie după ce termin concediu ma încadreze ptr indemnizație. Adică se ia în considerare si concediu de 126 de zile ptr a putea acumula cele 12 luni.va multumesc

  • Bună, Elena,

   Pentru indemnizație se iau în calcul și veniturile obținute din concediul de sarcină și lehuzie.

   OUG 111/2010 spune: “În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii au beneficiat de:
   g) de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;”

 • AvatarFiți raul zice

  Eu că tata al minorului de 6 luni beneficiez de indemnizație pentru creșterea copilului.Sotia mea se poate angaja la servici sa primim încă un salar?

  • AvatarAntal ana zice

   Soțul meu primește indemnizație pentru creșterea minorului care în prezent are 6 lui,eu că mamă am voie să mă angajez?

   • Bună, Ana,

    Sigur că te poți angaja, dar atât timp cât soțul primește indemnizația pentru creșterea copilului, nu vei putea lua stimulent de inserție. Cel mai bine este să vorbești și la Direcția de Asistență Socială din sectorul unde locuiești. O zi frumoasă!

 • AvatarMoldoveanu ioana zice

  Buna ziua! Pot beneficia de indemnizație daca am plecat de la servici cu absente nemotivate dar am 12 luni lucrate in ultimii doi ani ?

  • Bună, Ioana,

   Atât timp cât ai obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit, vei primi indemnizatie crestere copil.

 • AvatarCerasela Sica zice

  Buna seara!
  Eu nu am lucrat niciodata,iar sotul s.a anjajat undeva prin septemprie 2019…luna trecuta,ianuarie,am comiso..intrebarea mea ar fii..as lua indemnizatie,sotul avand doar o jum.de an lucrate,inca lucreaza tot la aceeasi firma,adica nu are vechime..ast rasp,va rog!

  • Bună, Cerasela,

   Condiția pentru a lua indemizatie crestere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

 • AvatarCristina zice

  Bună ziua. Dacă locuiesc în Constanța și am avut un job în București și unul în Constanța indemnizația îmi este plătită toată de Constanța sau separat? Mulțumesc

  • Bună, Cristina,

   Nu contează unde ai avut joburile. Contează să îndeplinești condiția: să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.
   Dacă acum ești în Constanța și depui actele acolo, de acolo vei primi și indemnizația.

 • AvatarMedgyesi Kinga zice

  Buna ziua. As avea ai eu o intrebare miam dat demisia cu 3 luni inainte de a naste. Dar am lucrate 6 ani fara intrerupere in acelasi loc. Asa mI primesc indemnizatie pt copil?

  • Bună, Kinga,

   În Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 se menționează că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

 • AvatarMihai Otilia zice

  Buna ziua, am si eu o intrebare vreau sa fac indemnizatia pe soțul meu este angajat de la sfarsitul lui August 2019. Acum este nevoie sa se transfere la aceeași firmă dar la alt sef doar cu buletinul. Intrebarea e ca eu nasc la sfarsitul lui septembrie ar putea lua indemnizație?

  • Bună, Otilia,

   În Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 se menționează că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

  • AvatarBujor Ionela zice

   Primaria din sat de la mine e închisă din cauza epidemiei iar soțul meu a fost la primărie înainte de epidemiei și ia zis să vină să își bage dosarul în data de 13 dar primaria e închisă poate să își bage dosarul după ce trece epidemiei char dacă trece peste termenul de 60 de zile
   Cei de la locul de muncă vor să îl bage în șomaj cum să procedăm

   • Bună, Ionela,

    Sunați la primărie și vedeți dacă puteți trimite pe e-mail actele. In cazul in care aceasta nu e deschisa, sunati la cea mai apropiata Direcție de Asistență Socială și prezentați situația.

 • AvatarFieraru valentina zice

  Am.depus.sieu.dosaru..din.ianorie.si.pna.acum.nu.ami.primit.nimic.dece.am.nascut.acum.dou.luni..am.itrat.an.cocedu.nu.misadat.nnimic.ct.mdureaza;asta.este. a treia.luna.si.nu.aprimit.nimic

  • Bună, Valentina,

   Te poți adresa Direcției De Asistență Socială din sectorul în care locuiești. Dacă ai depus dosarul, vei primi și banii din lunile anterioare. Dacă te putem ajuta și cu alte recomandări, te rugăm să ne scrii. O zi frumoasă!

   • AvatarAurora grigore zice

    Buna seara ,fiica mea a terminat liceul in 2019 ,anul acesta in Ianuarie a lucrat o luna de zile cu contract apoi in Februarie și a băgat demisia și in Martie s a angajat din nou .Este gravida intr o luna și naște in Noiembrie .Are dreptul la indemnizație de creștere copil ?

    • Bună, Aurora,

     În Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 se menționează că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

 • AvatarDenisa zice

  Buna ziua , dacă dețin SRL cu asociat unic . Din care suma îmi va calcula cei 85% ?

  • Bună, Denisa,

   În Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 se menționează că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.
   Potrivit prevederilor Codului Fiscal, indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net al societății cuvenit administratorilor pot fi luate în considerare la stabilirea veniturilor care se iau în calculul indemnizației lunare pentru creșterea copilului, dacă au fost prevăzute în actul constitutiv al societății sau a fost stabilit de adunarea generală a acționarilor, fiind venituri asimilate salariilor. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

   • AvatarTănase iuliana zice

    Buna ziua.Va rog sa ma ajutati si pe mine in legatura cu ce acte sunt necesare pentru dosarul de indemnizație creștere copil pana la 2 ani.

    • Bună, Iuliana,

     Acestea sunt documentele necesare:

     o cerere tip pe care o poți descărca de pe internet sau o poți completa în momentul în care îți depui dosarul
     acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
     decizia de suspendare a activității
     certificatul de naștere al copilului
     actele de identitate ale părinților
     certificatul de căsătorie sau acte doveditoare privind calitatea ta și relația cu copilul
     dacă vrei ca banii să ți se vireze în cont, ai nevoie de un extras de cont pe numele tău în original, cu semnătura și ștampila băncii
     dacă este cazul, trebuie să ai și certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap

    • AvatarMihaela zice

     Buna ziua,momentan sunt in CCC pana in luna iunie si am aflat ca sunt însărcinată,intrebarea mea este daca o sa mai beneficiez de CCC si pentru bebelușul ce urmează să vină si daca da ce acte imi trebuie la dosar,va multumesc…O zi frumoasa!

     • Bună, Mihaela,

      Da, vei beneficia de concediu indemnizatie copil si pentru al doilea bebeluș.

      Legea 89/2019 face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, indemnizaţia pentru al doilea copil trebuie să se păstreze la aceeaşi valoare (să nu scadă, mai exact).

      Articolul 9^1:

      În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

 • AvatarTănase iuliana zice

  Buna ziua.Va rog sa ma ajutati si pe mine in legatura cu ce acte sunt necesare pentru dosarul de indemnizație creștere copil pana la 2 ani.

  • Bună, Iuliana,

   Acestea sunt actele:

   o cerere tip pe care o poți descărca de pe internet sau o poți completa în momentul în care îți depui dosarul
   acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
   decizia de suspendare a activității
   certificatul de naștere al copilului
   actele de identitate ale părinților
   certificatul de căsătorie sau acte doveditoare privind calitatea ta și relația cu copilul
   dacă vrei ca banii să ți se vireze în cont, ai nevoie de un extras de cont pe numele tău în original, cu semnătura și ștampila băncii
   dacă este cazul, trebuie să ai și certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap

   • AvatarGeorgiana zice

    Buna ziua , sunt insarcinata in 22 de saptamani si a.si.vrea să știu dacă beneficiez de indemnizatie crestere copil daca am lucrat 10 luni in ultimi 2 ani , dar in cele 10 luni am lucrat la 3 firme diferite , iar acum din data de 07.02.2020 pana in data de 07.05.2020 lucrez la cineva cu contract de munca ca , sa pot completa 13 luni lucrate iar după imi v.oi da demisia , v.oi beneficia de indemnizație ? Astept un raspuns, multumesc!

    • Bună, Georgiana,

     Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 specifică că beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanele care, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor. Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni.

     • AvatarGeorgiana zice

      Buna ziua, va multumesc, deci inseamna ca pot sa iau indemnizatie sigur cu cele 3 luni pe care le v.oi face in luna Mai si cele 10 luni pe care le avem înainte , dar daca ma pune sa.mi dau demisia este vre.o problema , de la început mi.a spus că ma angajează pe o perioadă de 3 luni , afectează cu ceva demisia?

    • AvatarCostache Elena zice

     Buna seara.
     In cazul in care sunt angajata unei firme care beneficiază de condițiile ordonanței 114/2018 – scutire la plata impozitului pe profit și a CASS-ului (pt coduri Caen construcții și domenii adiacente) dar am și firma mea, fără angajați..liber profesionist, in perioada de 126 zile aferente concediului de maternitate as putea lucra pe firma mea in continuare profitul intrând in perioada aceasta in firma și putând fi scos prin dividente? Pe alta parte indemnizația pentru cei 2ani creștere copil cum se calculează in cazul acestor coduri Caen? Având in vedere ca venitul lunar net este mai mare ( va reamintesc ca se plătește doar cei 21,25% la CAS, fără CASS și impozit pe profit)

 • AvatarBalica Camelia zice

  Bună seara dacă până în 21 septembrie 2018 am avut 2 Ani șomaj(dupa 5 ani de munca) din italia și din 1 august 2019 lucrez ,iar pe 15 iunie 2020 este preconizată nașterea fetiței mele ,eu o sa pot beneficia de ICC? Se ia in calcul ca perioadă asimilată ? În iunie ar fi doar 10 luni de munca continuă..multumesc

  • Bună, Camelia,

   Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

 • AvatarAnca zice

  Buna ziua. Pot beneficia de ICC daca am lucrat 2 ani in strainatate (fara contract romanesc) si 10 luni in Romania? Multumesc

  • Bună, Anca,

   Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

   • AvatarCristina zice

    Bună ziua!! Am și eu o întrebare în legătură cu o decizie de suspendare. Am făcut cererea de suspendare în ziua în care sa terminat cm și nu am primit-o nici în ziua de azi, cerere făcută pe6 martie. Este posibil sa nu mai vina??? Sau asa durează deobicei.?? Mulțumesc

    • Bună, Cristina,

     Te rugăm să ne lămurești, este vorba de o cerere încetare concediu medical? Este posibil să mai dureze în această perioadă procesarea documentelor, dar banii pentru concediu creștere copil întotdeauna îi primești retroactiv.

   • AvatarDaniela zice

    Buna ziua!As dori sa stiu si eu daca am lucrat in Anglia timp de 2 ani consecutiv, dar in ultimele 24 de sapt am fost in romania si am fost in concediu medicat avand probleme pe perioada de nastere.Eu am nascut pe data de 18 feb, as vrea sa stiu daca pot beneficia de indemnizatia din Romania.Si as mai vrea sa stiu daca poate lua sotul el indem daca eu nu pot, incepand cartea de munca cu data de 13 feb cu 1 sapt inainte sa nasc .Multumesc si ast un raspuns.

    • Bună, Daniela,

     Prevederile sunt următoarele:

     Art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 spune că „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

     Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

     Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

     Soțul a lucrat în străinătate?

 • AvatarOana zice

  Bună ziua! Cand trebuie făcută decizia de încetare a contractului de munca? Mentionez ca am contract de munca pe perioada determinata, pana pe 23.07 2020 si urmează sa nasc la începutul lunii mai. Mi s-a spus ca contractul încetează automat cand se întoarce colega careia i-am tinut locul. Mulțumesc!

  • Bună, Oana,

   Poți intra în concediu medical de sarcină, din luna a 7-a, decizia de încetare a contractului de muncă poate fi făcută începând cu această lună de sarcină. Concediul medical de sarcină durează 126 de zile, din care 42 de zile trebuie să fie luate după naștere. Găsești detalii aici: https://cariera.ejobs.ro/concediu-medical-sarcina/
   Trebuie să-i menționezi angajatorului acest drept și să alegeți împreună cea mai bună formă de colaborare.

   • AvatarMoraru Corina zice

    Buna ziua!Am nascut pe 27 oct 2020si am terminat CM pe 31 dec2020 cele 126 de zile si cu 1 .01.2021 mi sa inchis contractul de munca..Intrebarea mea este cat timp am la dispozitie pentru a.mi baga dosarul pt indemnizatie?Multumesc

    • Bună, Corina,

     Condiția este ca dosarul să fie depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului.
     Dosarul îl poți depune zilele acestea, faptul că ți s-a închis contractul de muncă nu va impacta în vreun fel depunerea actelor.

 • AvatarKolumbàn Beàta zice

  Buna ziua. Am nascut pe data de 21 noiembrie 2019. Pe 3 ianuarie am depus dosarul La Primarie unde si lucrez. Metionez ca am doua joburi ,cea de baza La Primarie si lucrez si La firma sotului.
  Pe data de 25 februarie ( cand am primit In mana) am fost sezizat de colega mea ca Mi-a fost trimisa dosarul inapoi pentru ca un formular ( de La firma sotului) nu a fost bine completat . Pe data de 10 martie am depus din noua dosarul. Ieri colega mi-a spus ca inca nu a trimis dosarul, pentru ca are voie Sa trimita numai La sfarsitul lunii. Intrebarea me este daca primesc banii de La inceput? , Si
  Din dosarul depus daca sunt documente care expira si trebuie reinoite?

  • Bună, Kolumbàn Beàta,

   Da, vei primi banii retroactiv. Din informațiile noastre, odată depus dosarul, nu mai trebuie reînoite documentele. Acum depinde de ce va considera Direcția de Asistența Socială unde ajunge dosarul. Te vor contacta dacă au nevoie și de documente updatate.

 • Avatarclaudia zice

  Buna ziua. Urmeaza sa nasc in jurul datei de 29.07.2020, in prezent sunt salariata cu 2h/zi , incepand cu 23 ianuarie 2020. Pana la data de 31mai 2019 am fost eleva, invatamant zi si am beneficiat de alocatie de la stat. In prezent am 20 ani impliniti. In conditiile acestea, voi avea drept la indemnizatie ccc? Si daca da, cat va fi?

  • Bună, Claudia,

   În acest caz este potrivit să te adresezi Direcției de Asistență socială din sectorul/orașul/județul unde locuiești. Contează csă ai un stagiu de cotizare format din 12 luni consecutive sau din 12 luni succesive în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

 • AvatarANCA zice

  Sunt însărcinată și proaspăt întoarsă din Irlanda. Am lucrat 10 luni acolo,cate luni trebuie să cotizez in România sa beneficiez de ICC?lunile trebuie sa fie legate?faptul ca încă sunt plătită de acolo si m-am angajat si aici,mă poate afecta?(trebuie sa ai încheiat contactul de muncă de acolo când te angajezi aici?

  Mulțumesc anticipat

  • Bună, Anca,

   Prevederile sunt următoarele:

   Art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 spune că „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

   Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   Trebuie să lucrezi încă două luni în România. Stagiul de cotizare poate fi realizat din 12 luni consecutive sau din 12 luni succesive, atunci cand in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului nu au fost obtinute venituri 12 luni consecutive.

 • AvatarNuțu Lucica Maria zice

  Bună ziua,

  Sunt în concediul de creștere copil, iar în lun iulie 2020 termin perioada de indemnizatie. La sfârșitul lunii aprilie 2020 urmează sa nasc al doilea copil. În momentul de față, avand in vedere situația epidemiei cu corona virus, zona Sucevei este zona cu risc, spitalele sunt închise datorita infectării personalului medical. Am avut neinspiratia ca la jumătatea lunii februarie sa fac o călătorie în străinătate la soțul meu. Am biletul de avion de întoarcere în tara, dar ma tem pt mn și copii mei sa nu ii expun la riscul de ai infecta.
  Dacă nasc pe teritoriul altui stat mai beneficiez de prelungirea indemnizației de creștere copil și pt al Doilea copil în tara de domiciliu?!

  • Bună, Lucica,

   Nu contează unde naști copilul, contează să ai un stagiu de cotizare în România format din 12 luni consecutive sau din 12 luni succesive, iar concediul de creștere copil se ia în calcul la acest stagiu de cotizare.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua,

  Daca locuiesc in Ilfov dar adresa de resedinta in buletin este de Constanta, pot depune actele in Ilfov?
  Multumesc frumos.

  • Bună, Roxana,

   Din informațiile noastre, actele se depun în județul unde ai și reședința din buletin.

 • AvatarCristina zice

  Buna ziua,
  Sunt in concediu de crestere a copilului nascut in Mai 2018. In ianuarie 2020 am nascut al doilea copil. Mai poate primi sotul ICC pentru primul copil (cel putin acea luna alocata tatalui)? In conditiile in care el e PFA cu norma de venit fara contracte de munca, cum se calculeaza indemnizatia in cazul lui? Cumva 85% din norma de venit? Multumesc mult.

  • Bună, Cristina,

   Soțul poate solicita luna alocată tatălui. Dacă are PFA, la calculul indemnizatiei, este încadrat ca orice angajat. Are 12 luni lucrate din ultimele 24, are dreptul. Indemnizatia se calculează pe baza normei, a veniturilor declarate și pentru care a plătit impozit.

 • AvatarBalaura zice

  Buna ziua,
  Am si eu o situatie mai aparte. Vreau sa depun dosarul pt indemnizatie, dar am urmatoarea situatie. Nu sunt casatorita, tatal a recunoscut copilul, dar e plecat in strainatate fara posibilitatea sa se intoarca curand. Deci eu cresc copilul singura. Este nevoie de ancheta sociala? Este nevoie de declaratia tatalui si de adeverinta de la tata cu veniturile lui? Mentionez ca tatal este strain, angajat in strainatate, fara posibilitatea de a se intorce in tara. Eu sunt solicitanta indemnizatiei, si am toate celelalte documente. Pot depune dosarul fara documentele tatalui?

  • Bună, Laura,

   Te poate ajuta în acest caz Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul/județul unde locuiești.

 • AvatarAna maria zice

  Buna ziua!Am incetat contractul de munca din data de 10 martie in baza legii 65, adica s-au disponibilizat mai multe posturi in urma reorganizarii firmei.In prezent sunt la inceput de sarcina si as dori sa stiu daca beneficiez de somaj dupa care si de indemnizatia de crestere copil!Multumesc

  • Bună, Ana Maria,

   Contactează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a afla dacă te încadrezi pentru șomaj. Somajul se ia în calcul când se stabilește valoarea indemnizației pentru creștere copil.

 • AvatarAvramoniu Adela zice

  Buna ziua,
  Am o intrebare.
  Daca nasc in alta tara din UE cat sunt in concediu de maternitate asi putea pierde indemnizatia din tara mea?

  • Bună, Adela,

   Nu avem informația că locul nașterii ar influența cumva indemnizația crestere copil din România. Dacă ai fost angajată în România și ai realizat venituri salariale în România, supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului.

 • AvatarIoana Ina zice

  Buna ziua.In Iulie 2020 trebuie sa nasc, iar pana in Aprilie 2019 am fost angajata, apoi am intrat in somaj 6 luni(pana in Octombrie 2019).Intrebarea mea este daca pot primi indemnizatie avand in vedere ca dupa calculul meu am 12 luni lucrate(cu tot cu somaj)in ultimele 24 luni.Sau trebuie neaparat sa fiu angajata in momentul in care o sa nasc.
  Daca pot lua indemnizatie asa, de unde o sa trebuiasca sa iau dovezile ca am fost angajata in perioada asta si ca am avut somaj?..Multumesc!

  • Bună, Ioana,

   Cele 12 luni pot să nu fie consecutive, este suficient că ele să fie succesive, dacă realizarea de venituri s-a produs cu întrerupere în ultimele 12 luni. Dovezile că ai fost angajată le ei de la angajator, iar dovada de șomaj de la Angenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • AvatarElena zice

  Buna ziua ! Daca sunt gravida si sunt si in acelaș timp eleva la o postliceala( privata) acest lucru este un beneficiu pe langa cele 12 luni de munca in ultimi 2ani? Multumesc!

  • Bună, Elena,

   Persoanele care urmează studii primesc indemnizație creștere copil, condiția cea mai importantă este să aibă adeverinţă de la instituţia de învăţământ frecventată că beneficiarul este student/ă la zi şi a frecventat cursurile, fără întrerupere. Studiile sunt luate ]n considerare la calculul indemnizației când nu ai lucrat, dar tu ai 12 luni de muncă în ultimii doi ani.

 • AvatarAlexandra zice

  Buna ziua,

  In cateva luni, voi intra in concediul prenatal si cel postnatal, iar apoi in cel de crestere al copilului. Ce se intampla cu zilele de concediu de odihna ramase? Se reporteaza pentru cand ma voi intoarce la lucru, dupa 2 ani de pauza, se platesc ca si cum as pleca din firma sau se pierd si ar trebui sa le iau acum, inainte de prenatal.

  • Bună, Alexandra,

   Te vei bucura de zilele de concediu rămase după ce vei reveni la job. Vor avea însă un termen până când trebuie să le iei, HR-ul îți va comunica acest aspect.

 • Bună, Claudia,

  În acest caz, te rugăm să te adresezi Direcției Generale de Asistență Socială din județul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarAndrada zice

  Buna ziua! Gemenii mei implimesc pe 8 mai 2020 2 ani, pot lua indemnizația ultima luna dacă nu o ia soțul? Postul meu de la serviciu s a desființat…firma a dat faliment…pot intra direct în șomaj? Mulțumesc frumos! Sănătate multa si Doamne ajută!

  • Bună, Andrada,

   Indemnizatia crestere copil se acordă până când copilul împlinește doi ani, în cazul în care nu te întorci la serviciu. Dacă soțul nu optează pentru luna lui, tu vei fi plătită fix până în ziua când copilul împlinește doi ani.
   Dacă starea de urgență se va prelungi, vezi dacă poți prelungi și concediul de crestere copil. Găsești detalii și formularul de prelungire pe site-ul http://www.mmuncii.ro/

   • AvatarAndrada zice

    Mulțumesc frumos! Dacă nu pot prelungi pot intra in somaj?

    • AvatarIoana+Ina zice

     Buna ziua!Daca iau indemnizatie de crestere a copilului(2 ani minimul pe economie) in Romania si sotul meu lucreaza in Germania, ar putea sa isi ia 2 luni Prenatal si de acolo?
     Eu de aici iau pentru ca am fost eu angajata.
     Sau daca iau eu de aici el nu mai poate lua?
     Multumesc

 • AvatarAndreea zice

  Bună!Sunt eleva in clasa 11 si am născut în luna Februarie de ce acte am nevoie pentru dosar ?

  • Bună, Andreea,

   Acestea sunt actele de care ai nevoie:

   1. Cerere tip;
   2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
   3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
   4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
   5. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   6. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului.

   Este nevoie să suni și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul/județul de care aparții pentru a-ți spune dacă mai este nevoie și de alte acte.

 • AvatarEmanuela Nechita zice

  Bună ziua ,

  Eu mi am dat demisia de la fostul loc de munca la 01.11.2019 după care am plecat din tara și am rămas însărcinată în 25.11.2019 cu termen de naștere în 26.08 2020 .
  Întrebarile mele sunt :
  1. Ma încadrez sa primesc indemnizatie de creștere a copilului ?
  2. Dacă nasc în Marea Britanie dat fiind faptul ca sunt înscrisă aici la medic și nu ma mai pot deplasa în tara din cauza pandemiei de coronavirus ( nu mai am voie sa zbor și nu a-și vrea sa ma deplasez cu masina ) afectează cu ceva acest lucru ? Ca nu este născut în tara ?
  3. Ar mai trebui la dosar alte acte sa aduc din Marea Britanie precum ca nu încașez alte beneficii ?
  4. Și în cazul în care nu voi reuși sa depun dosarul în 60 zile lucrătoare îl pot depune mai târziu? ( ma gândesc ca nu o sa reușesc sa i fac certificatul romanesc la timp .
  Mulțumesc !

  • Bună, Emanuela,

   Ti-am răspuns la întrebările 1-3 într-un comentariu anterior. Referitor la depunere dosarului, ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești și prezintă situația ta pentru a te îndruma.

 • AvatarFelicia zice

  Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu o nelamurire pe care o am, Eu sunt profesie liberala, deci obtin venituri din activitati independente si urmeaza sa nasc in iunie. Intrebarea mea este daca este influentat in vreun fel calculul indemnizatiei pentru crestere copil de valoarea CASS-ului platit. Prin declaratiile unice pe 2019 si 2020 am ales ca CAS si CASS sa fie platite la minimumul cerut (ca majoritatea dintre noi de altfel, pentru CASS 190 de lei pe luna in 2019), dar venitul dupa scaderea cheltuielilor deductibile este mai mare. A ajuns la mine un zvon ca indemnizatia va fi minima pentru ca nu am platit mai mult la asigurarea de sanatate, adica la tot venitul? Asa este? Pe 2020 inca nu am depus Declaratia Unica, si ma gandesc sa platesc mai mult daca va fi cazul.

  Multumesc!

  • Bună, Felicia,

   Ne vom interesa și revenim cu răspuns.

  • AvatarFlorina zice

   Buna, Felicia. Si eu sunt in aceeasi situatie. Te rog sa imi scrii si mie daca ai reusit sa obtii vreun raspuns, pe dresa mea de e-mail: cornelia_le@yahoo.com. Multumesc!

 • AvatarEmanuela Nechita zice

  Bună ziua ,

  Mi a dat demisia de la fostul loc de munca în 01.11.2019 și am plecat din tara . Am rămas însărcinată tot în noiembrie cu data de naștere a copilului în 26 08 2020 .
  La fostul loc de munca de la care am plecat am lucrat 6 ani .
  Întrebarile mele sunt :
  1 . Ma încadrez pentru a obține indemnizația de creștere a copilului?
  2. Dacă nasc în Marea Britanie după care vin în tara și depun dosarul afectează cu ceva ? Ca nu este născut în tara bebelușul?
  3. Am nevoie de alte acte la dosar de aici din Marea Britanie care sa dovedească ca nu primesc alte beneficii de aici ?

  • Bună, Emanuela,

   Condiția pentru a beneficia de concediu creștere copil în România este să fi lucrat minimum 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Această perioadă de timp nu este obligatoriu să fie consecutivă. Prin urmare, te încadrezi să obții indemnizația crestere copil. Nu are importanță unde naști copilul. Pentru informații legate de acte, contactează Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarFlorica zice

  Bună ziua sunt însărcinată în 3 luni și am lucrat la 3 firme cu contract de câte 3 luni și am acumulat 9 luni lucrate cu contract am dreptul la prenatal dacă nam 12 luni sau pot sa plătesc sa ajund la 12 luni

  • Bună, Florica,

   Ai dreptul la prenatal, acesta fiind calculat ca 85% din media salariilor brute din ultimele 6 luni. Perioada concediului de maternitate, format din prenatal și postnatal, conntează la calcularea indemnizatiei crestere copil. Cere informații și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul în care locuiești.

 • AvatarBianca zice

  Buna seara. Eu sunt PFA si am nascut in 5 Ianuarie,am depus dosarul pt alocația de stat in 31.01.2020 si pentru imdemnizatie in 17.02.2020. Cum voi primi indemnizația si pe luna in care am Nascut (Ianuarie ), avand in vedere ca nu am beneficiat de concediu ( pt ca nu am facut contract cu casa de sănătate)? Si alocație de stat se primieste pe luna in care ai nascut? Si alocatile se primesc pe luna in curs? Sau de exemplu pe luna Martie Primești in Aprilie? Si se poate sa primește pe o luna Si jumate imdemnizatie? Multumesc

  • Bună, Bianca,

   Este important să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde ai depus actele pentru a te lămuri. Din informațiile noastre, banii atât pe alocație, cât și pe indemnizație îi primești retroactiv. Plata se face așa cum ai dat exemplu, în aprilie pentru martie.
   Poți primi banii pentru o lună și jumătate de indemnizație doar dacă plata este retoractivă (pentru lunile din urmă), în rest, vei primi banii de la lună la lună.

 • AvatarAlex zice

  Buna seara!
  Sotia mea este in CCI din august 2019, iar acum este insarcinata cu al doilea copil care se va naste inainte ca ea sa termine indemnizația pentru primul copil.
  Care va fi valoarea CCI pentru cel de al doilea copil sau cum se calculeaza in acest caz.
  Va multumesc!

  • Bună, Alex,

   Potrivit Legii Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul va primi indemnizația primită în cazul anteriorului CCC.

 • AvatarGya zice

  Buna ziua,

  Lucrez la stat și în același timp am un PFA ce desfășoară o activitate independenta.

  Pentru întocmirea dosarului, e suficient sa depun documentele care atesta faptul că am suspendat contractul de munca de la stat pe perioada indemnizației? Sau trebuie sa aduc documente precum că am suspendat și activitatea din PFA?

  Mă refer la următorul paragraf pe care l-ați scris:
  “În cazul în care realizezi concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, indemnizatie crestere copil se acordă pe baza documentelor care dovedesc că ai suspendat cel puțin una dintre activitățile tale.”

  Mulțumesc

  • Bună, Gya,

   Poți suspenda contractul de muncă de la stat și poți menține PFA. Poți ține PFA și pe perioada concediului de îngrijire copil, condiția ca veniturile realizate in decursul unui an calendaristic, prin desfășurarea efectivă a unei activități pe perioada concediului, să nu depășească de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei 1250 lei x 5 = 6250 lei.

 • AvatarDiana zice

  Buna ziua! In iulie 2019 mi.am terminat studiile. Acum lucrez in invatamant si am contract de munca pe perioada determinată de pe 09.09.2019 pana pe 31.08.2020. In luna octombrie urmează să nasc. Am dreptul sa iau indemniza
  tia de creștere a copilului tinand cand ca in luna septembrie am lucrat dar imi lipsesc 8 zile? Se considera 12 luni lucrate sau nu? Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Bună, Diana,

   Întreabă la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Ai putea completa perioada de 8 zile cu o adeverință de la facultate, din care să rezulte că ai frecventat cursurile.

 • AvatarDiana zice

  În cazul în care am născut la data de 28 octombrie 2018, iar eu am lucrat pana în 19 Oct. Și am beneficiat de indemnizația de crestere copil din data de 25 februarie… Când trebuie sa ma întorc la lucru? Cel mai târziu când împlinește copilul 2 ani? Sau în 2 ani de la data rămânerii în concediu creștere copil?

  • Bună, Diana,

   Dacă vrei să primești și stimulentul de inserție copil, trebuie să te întorci cu minimum 60 de zile înainte ca copilul să împinească 2 ani.

 • AvatarGeorgiana zice

  Dacă am născut pe data 26 martie și pe luna aprilie am luat concediul de postanatal când ar trebuie sa depun actele pentru indemnizatie? Unde?

  • Bună, Georgiana,

   Dacă te apropii de finalul perioadei de postnatal, ar trebui să pregătești actele pentru indemnizatie crestere copil și să le depui. Având în vedere perioada aceasta, e indicat să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a-ți spune exact data de depunere a documentelor și dacă sunt acceptate în format electronic.

 • Avatargabriel zice

  Buna ziua. ma intereseaza cand se incheie concediul ce crestere copil (pt varianta 2 ani).
  de la ce data se calculeaza cei 2 ani?

 • AvatarAlexandru M. zice

  Buna ziua. Soția este în a 8-a luna de sarcina, eu am lucrat 11 luni in Germania iar acum, in ultima luna pana la data nașterii copilului m-am angajat in România. Este posibil sa primesc indemnizație dacă am lucrat doar o singura luna înainte nașterii copilului in România? Mulțumesc mult !

  • Bună, Alexandru,

   Cel mai potrivit este să prezinți situația ta la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   Este important să cunoști aceste prevederi:

   Potrivit art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

 • AvatarCamelia ion zice

  Buna ziua.
  Am si eu o intrebare. Pana in aprilie anul trecut am lucrat cu carte de munca ,acuma daca as ramane însărcinată as lua indemnizație. Iar de ani trecut pana acuma am lucrat fără carte de munca.
  Va multumesc!

  • Bună, Camelia,

   Condiția pentru a lua indemnizație crestere copil este să fi lucrat 12 luni consecutive sau succesive (in cazul in care au fost intreruperi) în ultimii doia ani anteriori nașterii copilului.

 • AvatarMada zice

  Buna seara. Prezint urmatoarea situatie: suntem plecati in Anglia de 5 ani (sotul a lucrat cu acte toata perioada, eu am lucrat 2 ani si jum dupa care am.nascut si am avut grija de fetita pana a implinit 2 ani deci nu am mai lucrat in ultimii 2 ani)
  Ne.am reintors in Romania si as dori sa stiu daca in cazul in care raman insarcinata, as putea beneficia de indemnizatie pt copil daca nu am lucrat in Romania nici eu si nici sotul de 5 ani ??
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Bună, Mădălina,

   Pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil trebuie sa fi lucrat 12 luni în ultimii doi ani anteriori nasterii copilului si sa fi lucrat în Romania o perioada inainte de nasterea copilului. Dacă sotul a lucrat in ultimii doi ani in Anglia, poate cere indemnizatie din tara unde a lucrat.

   Acestea sunt prevederile:

   Art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 spune că „persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv“. Aşadar, persoanele care desfăşoară/au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. Aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului în România.

   Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

   • AvatarNegru mihai zice

    Sotia va trebui sa nasca in decembrie 2020…..momentan nu suntem pe teritoriul Romaniei….pana in decemvrie 2020 o sa avem domiciliul stabil in Romania…intrebarea este..ea a lucrat continuu 3 ani pana in 2019 aprielie…o intrerupere scurta apoi a lucrat pana in iulie 2019…cu perioada asta se poate incadra pentru a beneficia de indemnizatie de cresterea copilului…multumesc

    • Bună, Mihai,

     Este nevoie ca sotia sa fi lucrat in Romania pentru a beneficia aici de indemnizatie de crestere a copilului. O altă condiție este să fi lucrat în ultimele 12 luni consecutive sau succesive (in cazul in care a fost cu intreruperi) din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

 • AvatarAndreea frant zice

  Buna ziua daca nu am 12 luni lucrate eu pot beneficia de indemnizatie pentru copil???

  • Bună, Andreea,

   Aceasta este conditia pentru a primi indemnizatie crestere copil, sa ai 12 luni lucrate. Sunt considerate 12 care pot fi consecutive sau succesive (in cazul in care au fost intreruperi) din ultimii doi ani anteriori nasterii copilului. Discuta si la Directia de Asistenta Sociala din orasul/sectorul unde locuiesti.

 • Avatarrakosi andreea zice

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu o nelamurire,eu am primit in 24 mai preaviz de concediere pt reorganizare de la angajator si dupa cateva zile am aflat ca sunt insarcinata.daca nasc in decembrie,si merg in somaj din mai,din ce venit se calc. venitul ce il voi primi in concediul de crestere copil.
  Se iau in calcul veniturile salariale de la angajator(cele 12 luni din 24 di/naintea nasterii)sau se iau in calcul 7 luni veniturile di somaj si restul pana la 12 luni veniturile salariale?nu stiu cum se calculeaza.
  MULTUMESC,

  • Bună, Andreea,

   Se iau în calcul veniturile din ultimele 12 luni din cei doia ani anteriori nașterii copilului. Aceste luni pot fi consecutive sau succesive (in cazul in care au fost intreruperi). E bine să prezinti situația ta (fiind mai atipică, cu luni lucrate și somaj), la Directia de Asistenta Sociala din sectorul/orasul unde locuiesti.

   • AvatarFlorin zice

    Buna ziua ! Eu si sotia mea vrem sa plecam din Anglia si sa ne mutam definitiv in Romania ,acum o luna am aflat ca este insarcinata ,as dorii sa va intreb daca e sa ne intoarcem in Romania credeti ca am putea beneficea de aceasta indemnizatie. Vreau sa mai specific ca sotia mea nu este de nationalitate Romana si ca avem peste 3 ani de munca fara intrerupere in Anglia.

    • Bună, Florin,

     Conditiile pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil in Romania sunt urmatoarele:

     – să fie cetățean român, străin sau apatrid, adică fără cetățenie
     – să aibă domiciliul pe teritoriul României
     – să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită beneficiile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia/accestora
     De asemenea, pentru a beneficia de această indemnizatie trebuie să fi lucrat in Romania in perioada dinaintea datei naşterii copilului.
     Incercati sa vedeti si ce indemnizatie puteti obtine din Anglia avand in vedere ca ati lucrat acolo in ultimii 3 ani.

 • AvatarAnca zice

  Buna seara. In caz ca nu iau ICC, ma anunta? Sau imi trimite actele inapoi? Multumesc

 • AvatarMihaela Gheorghe zice

  Buna dimineata,

  In calculul indemnizatiei se socotesc si tichetele de masa?

 • AvatarDaria Popescu zice

  Buna ziua. Am ramas insarcinata in luna in care mi-am dat demisia (incetarea contractului de munca a fost prin acordul partilor din cauza situatiei financiare nefavorabile a companiei din aceasta perioada – coronavirus). Pana la momentul demisiei eu am lucrat cu contract de munca de peste 10 ani (fara intrerupere). Intrebarea mea este: Daca nu reusesc sa ma angajez pana la nasterea copilului, se calculeaza indemnizatia de creste copil din ultimele 12 luni in care am avut contract de munca sau se calculeaza din ultimele 12 luni inainte sa nasc (cu acest scenariu as avea 9 luni de sarcina fara contract de munca cu venit 0 + 3 luni inainte de sarcina cu contract de munca)?

  • Bună, Daria,

   Pentru calculul indemnizatiei crestere copil este important să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, timp de cel puţin 12 luni, aşa cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010.

 • AvatarLoredana zice

  Bună ziua!
  Urmează sa nasc în septembrie, în ultimii 2 ani am lucrat 10 luni în tara și 8 în Germania
  Beneficiez de indemnizație?
  Mulțumesc!

  • Bună, Loredana,

   Pentru a beneficia de indemnizatie, este nevoie să fi lucrat în tara în ultimele luni, înainte de nasterea copilului. Dacă ai făcut asta, atunci ți se vor lua în calcul și lunile lucrate în Germania, condiția este să aduci de la angajatori dovada veniturilor realizate

   • AvatarAna zice

    Buna seara ,daca cumnata mea este însărcinată munceste de 4 luni la un loc de munca si de 2 luni la cel de-al doilea loc de munca cele 2 locuri de munca se cumulează pentru a face stagiul minim de 12 luni muncite ca sa poata primi indemnizația de creștere copil mul

    • Bună, Ana,

     Cel mai potrivit este să întrebe la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiește.

 • AvatarSandu Lucia zice

  Buna seara,
  Avem o angajata care ii expira concediul de ingrijire copil in data de 13.05.2020.Persoana din data de 16.05.2020 urmeaza sa intre in prenatal avand sarcina de 32 saptamani.Cum ar trebui sa procedez in acest caz? Ce acte sunt necesare sau ce procedura trebuie urmata? Cum se procedeaza cu contractul de munca?Multumesc anticipat.

  • Bună, Lucia,

   Cel mai potrivit este să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarIoana zice

  Buna ziua,

  Am sarcina multipla si voiam sa stiu daca valorea de plafonare la 8500 se considera doar din venitul din ultimele 12 luni,sau ar trebui sa iau 8500 lei cu tot cu cele 2 indemnizatii de 1250 de lei pe care o sa le primesc pentru bebe 2 si 3.ma intereseaza daca iau 8500 +2500 pe luna in cazul tripletilor sau iau 8500 si atat,conform salariului pe care il am.
  Multumesc mult!

  • Bună, Ioana,

   Cel mai potrivit este să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarIoana zice

    Multumesc frumos pentru raspunsul rapid!

 • AvatarRadu bogdan zice

  Buna ziua ,
  Cunoaște-ți vreo firma care imi poate face dosarul (contra cost ) pentru indemnizație creștere copil ?

  • Bună, Bogdan,

   Nu cunoaștem, dar angajații de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/județul unde locuiești te vor ghida. Poți să mergi mai întâi să te informezi.

 • AvatarOana zice

  Buna ziua. Daca intre momentul nasterii si ultimile 12 luni lucrate exista o pauza de 1 an, pot solicita indemnizatia ? Sau conditia principala este sa fii angajata concomitent cu sarcina? Multumesc

  • Bună, Oana,

   Pentru indemnizație crestere copil este important să fi lucrat 12 luni (consecutive sau succesive in cazul in care au fost întreruperi) în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Este important să suni și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde lucrezi pentru a avea acces la cele mai noi informații.

 • AvatarMatusescu Catalin zice

  Bună ziua,

  In cazul în care este o sarcină gemelara, care este plafonul maxim al indemnizației , 8500 +1250 sau însumat maxim 8500?

  Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor.

  • Bună, Cătălin,

   Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 82/2017, valoarea indemnizatiei lunare de crestere a copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.

   1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

   “(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.”

   “ART. 5
   Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.”

   Așadar, conform prevederilor din Ordonanața de Urgență este 8.500 + 1250 lei. Trebuie să verifici această sumă cu Direcția de Asistență Socială din orașul/județul unde locuiești, pentru că este posibil să mai apară modificări.

  • AvatarNina zice

   Bună! Sunt studenta la master, anul I in cadrul Universității din București cu frecventa la zi. Din noiembrie pana in martie am lucrat, iar in prezent sunt in șomaj tehnic. In luna august urmeaza sa nasc si as dori sa stiu daca pot beneficia de indemnizatia pentru crestere a copilului pentru mamele studente, si daca se va calcula si cu venitul realizat de la locul de muncă. Menționez ca doresc sa merg in continuarea la facultate, fara a intrerupe studiile.

   • Bună, Nina,

    Sigur că poți beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului. Cel mai bine este să te interesezi la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a vedea ce acte trebuie să pregătești. Vei avea nevoie de o adeverință de la facultate că ai urmat cursurile la zi, fără întrerupere.

    Iată ce docuemnte sunt importante în cazul tău.

    1. Cerere tip;
    2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
    3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
    4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
    5. Copia diplomei de licență, master, etc. (după caz);
    6. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
    7. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului;
    8. Dosar cu şină;
    9. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opţional.

    *Te rugăm să verifici ce trebuie să cuprindă dosarul de indemnizație creștere copil la Direcția de Asistență Socială, din orașul/sectorul unde locuiești, înainte de a-l depune.

    • AvatarMarinel Coman zice

     Bună ziua as dori o informație privind indemnizația pentru copil daca as putea sa beneficiez eu ca tatăl copilului daca am lucrat în Anglia? Și acum sunt angajat în România de o luna

     • Bună, Marinel,

      Cel mai potrivit este să prezinți situația ta la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarStefan zice

  Buna seara!

  Sotia mea a lucrat in strainatate (UK) in ultimii 2 ani ,cu contract,iar de o luna de zile lucreaza in Romania cu contract. De cate luni are nevoie sa lucreze in Romania pana la nastere pentru Maternitate? Cum se calculeaza suma pe care o sa o ia daca in UK salariul net era undeva la 5000 – 6000 ron,iar in Romania salariul net e de 5000 ron? Se plafoneaza cumva salariul din Uk? Cum se calculeaza ? Si ultima intrebare :Este vreo problema daca o sa vina in UK sa nasca copilul? Multumesc anticipat !

  • Bună, Ștefan,

   Vă recomandăm să luați legătura cu Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiți pentru a afla exact câte luni de lucru sunt necesare in România și metoda de calcul.
   Nu este o problemă unde naște copilul, însă pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil este nevoie ca soția să aibă domiciliul pe teritoriul României, să locuiască în România împreună cu copilul, pentru care solicită beneficiile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia.

 • AvatarLuminița zice

  Buna ziua! Am și eu o întrebare. Sunt in creștere copil și trebuie să mă întorc la muncă la 1 an 10 luni pentru stimulent. Iar din cauza pandemiei multe persoane le da în somaj tehnic s- au somaj! Este obligatoriu să mă primească înapoi , s-au mă poate da și pe mine in șomaj tehnic s-au șomaj.

  • Bună, Luminița,

   Informează angajatorul cu 30 de zile înainte de data când vrei să revii la serviciu. El îți va spune cum stau lucrurile în comapnie și ce decizii a luat.
   Actele pentru stimulent de insertie este obligat să ti le dea daca il anunti corect, cu 30 de zile inainte ca revii la job.
   Daca esti in plata de stimulent de insertie nu are dreptul să te concedieze timp de 6 luni.

 • AvatarLuminița zice

  Mai am o întrebare. Cum se poate prelungi indemnizația de creștere copil in perioada pandemiei. Până la ce vârstă.

  • Bună, Luminița,

   Pe site-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială a Ministerul Muncii și Protecției Sociale este anunțul că indemnizația creștere copil se prelungește, doar pe perioada stării de urgență. Contactează Agenția de plăți pentru a afla mai multe detalii despre ce se întâmplă cu indemnizația în timpul stării de alertă:

   Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod poştal: 010322
   Telefon fix: 021 313.60.47 , 021 313.60.91
   Telefon: 0786.59.46.87 , 0786.169.595 , 0786.39.39.86, 0786.16.95.92 , 0786.16.95.96 , 0786.56.09.30 , 0786.56.09.22
   E-mail: secretariat@mmanpis.ro
   Website: http://www.mmanpis.ro
   Program de funcționare: Luni – Joi 08:00 – 16:30, Vineri 08.00 – 14.00

 • AvatarAnca zice

  Bună seara!
  Lucrez de 3 ani la o societate, sa presupunem ca ma concediază, eu rămân însărcinată, ar trebui sa nasc în martie anul 2021, dar la momentul nașterii nu mai am calitatea de salariat. Mai pot sa beneficiez de indemnizația de creștere copil? Practic am 12 luni lucrate din ultimele 24 de luni.

  • Bună, Anca,

   Te încadrezi pentru indemnizatie crestere copil, contează să fi lucrat 12 luni, consecutive sau succesive (in cazul in care au fost intreruperi) în ultimii doi ani anteriori nasterii copilului.
   Este important să discuți și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a-ți oferi mai multe informații pe cazul tău.

 • AvatarLarisa zice

  Bună ziua. În prezent sunt Masteranta în ultimul an la zi și în luna iulie urmează sa îmi susțin disertația. În același timp, sunt însărcinată în 4 luni, iar copilul se va naște la sfârșitul lui octombrie anul acesta. Aș vrea să știu dacă e posibil să primesc indemnizația pentru creșterea copilului, dat fiind faptul că din iulie până în octombrie sunt mai mult de 60 de zile? Menționez ca în cei doi ani de master nu am lucrat.
  Mulțumesc

  • Bună, Larisa,

   Cel mai potrivit este să suni la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești, pentru a afla dacă te încadrezi pentru indemnizatie crestere copil si ce acte trebuie să depui.
   Din informațiile noastre, poți beneficia de indemnizatie crestere copil. Vei avea nevoie la dosar și de Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că ai frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere, precum și de Copia diplomei de master (după caz);

 • AvatarTina zice

  Buna.

  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
  Legea spune ca indemnizatia reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului.

  Daca am primul copil – pentru care primesc indemnizatie
  Cel de-al doilea copil se naste peste 1 an jumatate
  Cel de-al treilea copil se naste peste inca 1 an jumatate (dupa 3 ani de la nasterea primului copil)

  Pentru cel de-al treilea copil pot primi indemnizatie?

  Multumesc.

  • Bună, Tina,

   Sigur că poți primi indemnizație pentru al treilea copil, condiția este ca el să se nască într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior.

   Iată și metoda de calcul: Ordonanța de Urgență numărul 111/2010 prevede că în situația în care persoana care a beneficiat de concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației rezultă un cuantum mai mic decât cel al indemnizației primită pentru copilul anterior, se acordă același cuantum al indemnizatiei primită anterior.

   • AvatarAndreea zice

    Buna ziua, va rost sa ma ajutati cu un raspuns eu in ultimii 2 ani am fost inscrisa la liceu si in 25 martie anul acesta am nascut ,25 aprilie am implinit 18 ani pot beneficia de indemnizatie crestere copil

    • Bună, Andreea,

     Da, poți beneficia de indemnizatie crestere copil. Iti recomandăm să suni la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești și să prezinți cazul tău, pentru a afla ce documente trebuie să pregătești. La dosar va fi nevoie și de Adeverinţă de la liceu pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere.

   • AvatarMadalina zice

    Buna ziua,

    Va rog frumos, ma puteti lamuri și pe mine daca am sau nu am dreptul la indemnizatie?!
    Lucrat: 25 martie 2016 – 3 oct 2018
    Pauza
    Lucrat: 19 sept 2019 – pana in momentul nașterii (23 martie 2020). Tot din 23 martie am intrat in concediul pre/post natal.
    Daca da, cate luni trebuie sa cer de la fostul angajator, sau ce trebuie sa cer mai exact? ‍♀️ Caci va trebui sa fac o cerere in acest sens..

    **Contabila firmei unde lucrez imi tot spune ca nu pot depune dosarul daca adeverinta de la angajator nu este completata cu 24 de luni, iar eu nu am 24 de luni…

    Multumesc tare mult!

    • Bună, Mădălina,

     Pentru a beneficia de indemnizație creștere copil trebuie să fi obținut în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

     Aceasta este adeverinta care trebuie completata de angajatori: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/2016-ICC/ICC_Formular-ADEVERINTA-angajator.pdf

     Îți recomnadăm să prezinți situația ta la Directia de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești, pentru a primi îndrumare în completare.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua, eu am fost anul asta inscrisa la liceu si in 25 martie am nascut pot beneficia de indemnizatie crestere copil

  • Bună, Andreea,

   Da, poți beneficia de indemnizație crestere copil. Este important să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești care îți va spune ce acte să pregătești, în funcție de situația ta.

   Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

   1. Cerere tip (pe care o obții de pe site-ul sau de la sediul Direcției de Asistență Socială)
   2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
   3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
   4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
   5. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   6. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului (pe care o obții de pe site-ul sau de la sediul Direcției de Asistență Socială)
   8. Alte acte, după caz (reprezentanții Direcției de Asistență Socială îți vor comunica care sunt acestea)

 • AvatarAndreea zice

  Bună ziua! Am și eu o nelămurire, nu sunt sigura dacă ma încadrez pentru obținerea indemnizație. Menționez ca am născut pe data de 02.05.2020, în ultimul an nu am mai lucrat, însă din 07.05.2019 am lucrate 12 luni consecutiv în urma, respectiv 2018.
  Întrebarea mea este, luna Mai 2019 trebuie să fie completă? Eu atunci am demisionat și am primit banii pe concediu. Practic am cotizat la stat și în luna aceea. Mulțumesc!

  • Bună, Andreea,

   Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a-ți spune exact cum se va face calculul pentru indemnizație creștere copil.

 • AvatarMaria zice

  Buna seara,daca în cele 9 de sarcina nu am lucrat deloc dar în ultimi 2 ani anterior nașterii copilului am lucrat 15 luni,beneficiez de concediu creștere copil?Dar de prenatal și postnatal?Va mulțumesc!

  • Bună, Maria,

   Din informațiile noastre, da, cu cele 15 luni lucrate in ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, te poți încadra pentru indemnizatie crestere copil.
   Pentru concediul prenatal și postanatal este nevoie ca în ultimele 6 luni să fi plătit contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate la Casa de Asigurări de Sănătate. Dacă nu ești angajată, poți încheia o asigurare direct la CNAS.

   • AvatarIoana zice

    Daca am lucrat in ultimii 6 ani, si inclusiv luna august, dar mi se desface contractul de munca la 1 septembrie si nu mai sunt asigurata si vreau sa ma asigur cu casa de sanatate 6 luni pentru a beneficia de concediu prenatal si postnatal, acesta se va calcula in functie de cat ai cotizat in contractul cu ei? si pentru indemnizatie de crestere copil se calculeaza si venitul din postnal si din contractul de munca? sau doar ultimele 12 luni din contractul de munca?

    • Bună, Ioana,

     Concediul de maternitate se va calcula din ceea ce ai cotizat în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.
     Pentru indemnizația de creștere a copilului se iau în calcul atât veniturile din concediu de maternitate, cât și cele din contractul de muncă.

 • AvatarAndreea zice

  Bună ziua. Am doi copii și sunt însărcinată cu al treilea care se va naște la începutul lunii octombrie. Anterior nașterii primului copil am fost studenta la zi și am și lucrat 12 luni cel puțin. Am luat indemnizație și o să iau până face 1 an și 11 luni cel mic (soțul nu are contract de munca). Mi-am dat demisia și între timp patronul a închis și firma. Întrebarea e dacă mai iau vreo indemnizație din octombrie și unde trebuie sa depun actele daca nu mai locuiesc în București?

  • Bună, Andreea,

   Poți primi indemnizație pentru al treilea copil, condiția este ca el să se nască într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior.

   Iată și metoda de calcul: Ordonanța de Urgență numărul 111/2010 prevede că în situația în care persoana care a beneficiat de concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației rezultă un cuantum mai mic decât cel al indemnizației primită pentru copilul anterior, se acordă același cuantum al indemnizatiei primită anterior.

   Actele le depui la Direcția de Asistență Socială din orașul unde locuiești acum. Este nevoie să te interesezi acolo care sunt documentele de care ai nevoie, in functie de cazul tau.

 • AvatarAlex zice

  Buna ziua . Am si eu o intrebare legata de vechime.
  Am avut carte de munca incepand din August 2019. A urmat aceasta perioada cu pandemia si am fost in somaj tehnic , dupa care in luna Mai acum mi sa desfacut contractul de munca . Practic si teoretic am cam 9 luni in ultimele 24 , cu contract.
  Intrebarea este daca beneficiez de indemnizatie in situatia actuala sau ma pot angaja pt inca 3 luni , nasterea avand sa fie cam in 8 luni / ianuarie 2020. ?

  • Bună, Alex,

   Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. În situația actuală nu poți beneficia de indemnizație creștere copil, dar dacă te angajezi și cumulezi cele 12 luni, te încadrezi.
   Echipa http://www.ejobs.ro îți poate oferi consiliere în alegerea viitorului job. Sună la 021.9124 (tarif normal) și te putem îndruma spre acele joburi care ți se potrivesc.

 • AvatarEvelina zice

  O intrebare! Sunt educatoare titulara( contract pe perioada nedeterminata la o unitate de invatamant ), anul acesta m am detasat la o alta unitate de invatamant din alt judet( perioada determinata 1 sept 2019-31 august 2020), acum vreau sa intru in prenatal, la data de 1 iulie 2020 la unitatea la care sunt detasata, am termenul de nastere pe 18 august, contractul de munca aici imi expira pe 31 august, iar pe data de 1 septembrie revin la postul de unde sunt titulara! Postnatalul il voi lua din septembrie de la unitatea de unde sunt titulara, acolo voi duce concediul medical pt postnatal? Iar pt CCC cine imi va completa adeverinta, unitatea unde am fost detasata?

  • Bună, Evelina,

   Discută la unitatea unde ești titulară pentru a vedea care este procedura pentru intrare în concediu de maternitate și, ulterior, în concediu creștere copil. Tot de aici ar trebui să primești și adeverința pentru concediu creștere copil.

 • AvatarEvelina zice

  Decizia de incetare a contractului de munca o iau de la unitatea la care sunt titulara, nu? Deoarece acolo prind postnatalul si dupa acestea intru in CCC

  • Bună, Evelina,

   Da, decizia de încetare a contractului de muncă o iei de la unitatea unde ești titulară.

   • AvatarAlexandra zice

    Bună ziua!In luna iunie a anului 2018 am finalizat cursurile liceale, urmând a începe facultatea, anul universitar 2018/2019,curs la zi,cu frecvență.Urmatorul an 2019/2020 nu m am prezentat, dorind să reîncep alta facultate, între timp am lucrat însă cu perioade întrerupte, pauza de maxim o lună intre locurile de muncă până în momentul de față unde actual lucrez de 4 luni.Nu cred ca imi pot face stagiul de cotizare de 12 luni in ultimele 24 pana in octombrie când urmează să nasc dar ma interesa daca as putea opta pentru faptul că am fost studenta ,sau dacă aș continua facultatea dacă s ar lua în considerare. Va multumesc!

    • Bună, Alexandra,

     Îți recomandăm să prezinți situația la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarCarmen zice

  Buna! Eu am beneficiat de 40 de zile de concediu prenatal. Daca optez sa mai imi iau si celelalte 86 de zile de post natal, cand o sa aplic pentru indemnizatia de crestere a copilului, o sa o primesc timp de 24 de luni sau doar pe perioada cat a ramas pana face bebe 2 ani? Va multumesc.

  • Bună, Carmen,

   Pe adeverința pe care o va completa angajatorul va scrie data la care se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie. Din următoarea zi vei lua concediu de creștere copil până când acesta va împlini 1 an și 11 luni, ultima lună fiind a celuilalt părinte. Chiar dacă tatăl o ia, chiar dacă nu o ia, nu vei primi indemnizație pe această lună.
   Statul nu poate plăti în același timp două indemnizații, de aceea concediul de creștere copil este socotit după terminarea concediului de lauzie.

   • AvatarCarmen zice

    Perfect! Va multumesc frumos!

 • AvatarPaula Suciu zice

  Buna ziua! Sunt PFA si urmeaza sa nasc, am si eu 2 intrebari:
  1. Este necesar sau nu ca stagiul de cotizare pentru concedii medicale si maternitate sa fie de minim 6 luni inainte de nasterea copilului? Sunt asigurata dar nimeni nu m-a informat anterior ca pentru a beneficia de concediu de maternitate trebuie sa semnez un contract de asigurare cu CAS suplimentar. Acum as fi dorit sa platesc pe 6 luni dar mi s-a explicat ca pana la data nasterii NU o sa indeplinesc stagiul complet de asigurare de 6 luni si NU o sa beneficiez de concediu de maternitate. Am vazut in posturile dv ca: Beneficiază de indemnizația de maternitate, salariata care îndeplinește următoarele condiții:
  Să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României
  Să prezinte certificatul medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant
  Să fi cotizat pe o perioadă de timp de minimum o lună, în ultimul an, la contribuția de concedii și indemnizații
  Este suficient 1 luna sau 6 luni sunt obligatorii?
  2. Se vorbeste de suspendarea PF-ului. Ar fi gresit sa il inchid? Afecteaza concediul de ingrijire copil? Dupa imi doresc oricum o conversie profesionala deci pentrumine nu ar avea sens doar sa il suspend, as dori inchiderea.
  Multumesc!

  • Bună, Paula,

   Pe site-ul CNAS sunt disponibile informatii despre stagiul de cotizare în cazul concediilor medicale şi indemnizaţiilor pentru maternitate: http://www.cnas.ro/casdj/page/contributia-de-asigurari-pentru-concedii-si-indemnizatii-de-sanatate.html

   Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. În înţelesul prezentelor norme, se consideră o lună de stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical situaţia în care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.

   Stagiul minim de cotizare se constituie şi din însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj.

   Poți păstra PFA-ul dacă respecți aceste prevederile din Ordonanța de Urgență 111/ 2010: Prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), alin. (3) al aceluiași articol prevede că plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 (5 x 2,5 x 500 lei = 6250 lei). Precizăm ca majorarea plafonului de la 3 la 5 indemnizații minime s-a realizat prin Legea 89/2019.

 • AvatarMariana Gavrilov zice

  Bună ziua. Pentru gemeni ar trebui doua dosare de indemnizație? Sau unul singur? Mulțumesc

  • Bună, Mariana,

   Întreabă la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarElena zice

    Buna ziua,

    Sotul meu este pensionat pe caz de boala de mai mult de 2 ani. Imi puteti spune daca poate lua indemnizatie pentru crestere copil? Daca da, pensia se va întrerupe pe aceasta perioada?

    • Bună, Elena,

     Soțul nu poate beneficia de două indemnizații din partea statului. Îți recomandăm să vorbești la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiți pentru a vedea dacă este posibil ca soțul să întrerupă pensia pentru concediu creștere copil.

 • AvatarPuscas nicolae zice

  Buna Seara. Am o nelamurire.fata mea a terminat clasa a x la professionala demand sa asi continue scoala. A nascut pe data de 3 06 2020.asi vrea sa stiu poate beneficial de indemnizatia de crestere a copilului? Ce acte ar trebuii.va multumesc!

  • Bună, Nicolae,

   Poate lua indemnizație de creștere a copilului.

   Acestea sunt actele pe care trebuie să le pregătească:

   1. Cerere tip;
   2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
   3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
   4. Adeverinţă de la şcoală pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
   5. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   6. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului.

   Este nevoie să sune și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiește, pentru a-i spune dacă mai este nevoie și de alte acte.

 • AvatarPANAIT ANDRA DANIELA zice

  Buna ziua ,am si eu o intrebare la d-voastra am 18 ani sunt eleva in clasa a XII -a si sunt insarcinata in 18 saptamani ,pot beneficia de crestere si ingrijire copil .MULTUMESC ANTICIPAT!

  • Bună, Andra,

   Da, dacă ești elevă poți beneficia de concediu creștere copil. La dosar trebuie să aduci adeverință de la liceu că care să ateste că ai frecventat cursurile la zi, fără întrerupere.

   Iată ce documente trebuie să cuprindă dosarul:

   1. Cerere tip;
   2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
   3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
   4. Adeverinţă de la şcoală pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
   5. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
   6. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului;
   7. Dosar cu şină;
   8. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opţional.

   *Te rugăm să verifici ce trebuie să cuprindă dosarul de indemnizație creștere copil la Direcția de Asistență Socială, din orașul/sectorul unde locuiești, înainte de a-l depune.

 • AvatarMarcu Alina zice

  Bună ziua. Am următoare situatie: am intrat în concediu prenatal la 1aprilie. Pe data de 9aprilie am născut. Care este data limită la care pot depune actele pt indemnizația de creștere copil? Pot sta in concediu cele 120de zile și apoi pot depune actele sau trebuie să mă încadrez in cele 60zile lucrătoare de la nașterea copilului? Mulțumesc anticipat.

  • Bună, Alina,

   Din informațiile noastre, există doar un număr minim de zile de care trebuie să ții cont pentru depunerea actelor – 42 de zile de la nașterea copilului. Având in vedere ca in cazul tău cele 42 de zile de la nașterea copilului au trecut, poți depune actele oricând în timpul concediului postnatal. Banii pentru concediul de creștere copil îi primești retroactiv în caz ca întarzii depunerea actelor.

 • AvatarCarmen Balan zice

  Help mamici …ma aflu in concediu crestere copil intre timp a venit si bebe no 2 asa ca la 1 iulie trebuie sa depun din nou dosarul pentru indemnizatie doar ca firma la care am fost angajata sa inchis …cum pot proceda sau de unde pot lua cererea de prelungire a concediului de crestere care se lua normal de la angajator…va multumesc tare

  • Bună, Carmen,

   Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială dinsectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAdelina zice

  Bună ziua, cum mi se calculează indemnizatia de creștere copil dacă nu am lucrat înainte de naștere? Termenul aproximativ al nașterii este 13.08.2020,iar perioada lucrata este 15.01.2019 pana pe 15.01.2020.Nu beneficiez de concediu de maternitate. Mi se ia în calcul perioada favorabila, adică din ianuarie2019 pana în ianuarie2020 sau se calculează din luna nașterii copilului… August, iulie, iunie, mai, aprilie, martie, februarie = venit 0 lei și luni cu venit doar ianuarie, decembrie, noiembrie, octombrie, septembrie – total 12 luni înainte de naștere? Nu găsesc nicio informație despre mamele care nu au lucrat înainte de naștere, cum li se ia în calcul perioada… Mulțumesc mult!

 • AvatarRaluca zice

  Bună ziua, în 2017 am lucrat la o firmab1 an jumate iar apoi mi-am dat demisia și f repede mi-am găsit de munca în care am lucrat 1 an. Apoi după un am ma băgat în preaviz. De ex în ianuarie mia încetat contractul și în februarie am aflat ca sunt în sarcinata. Iar eu m-am dus la forțele de mi ca ptr somaj. Pot benificia de indemnizatie de copil. Unde se depun actele.. La forțele de munca mia cerut toate actele necesare.. Cat și ca sunt insarcinata și nu pot munci. Mulțumesc aștept rasp. Acum sunt în 7 luni.

 • AvatarDana zice

  Buna seara ! Am.o nelamurire va rog. Am lucrat 8 ani pana la 1.iunie 2019 si de atunci am luat somaj 9 luni pana in februarie anul acesta. Daca vreau sa raman insarcinata lunile ce vin(iulie ,august) ar insemna sa nasc in aprilie, mai. Asta insemna ca nu indeplinesc cele 12 luni pt a lua indemnizatia aceea de 1250lei.Cum se procedeaza pt a putea beneficia?pot sa platesc lunile lipsa sau trebuie sa ma mai angajez cateva luni?daca da, cate? Ce trebuie facut exact pt a putea beneficia? Multumesc anticipat!

  • Bună, Dana,

   Prezintă situația la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești și te va ghida.
   Ar trebui să ai cam 8 luni lucrate și cu cele 126 de zile de concediu de maternitate de încadrezi la indemnizație creștere copil.

 • AvatarElena zice

  Buna,

  Am reluat in octombrie 2019 anul 3 de facultate dupa 2 ani de pauza si in 21 iunie 2020 am dat ultimul examen. Sunt insarcinata in 2 luni si as vrea sa stiu daca ma angajez in urmatoarele 7 luni, se poate sa se ia in calcul ca fiind 12 luni consecutive cele 7 luni ca angajata si alte 5 luni ca studenta?

  Daca se poate asa, cum se calculeaza valoarea indemnizatiei? 85% din salariu pe 7 luni si minimul pe economie pe 5 luni? Exista vreo formula?

  De asemenea licenta urmeaza sa o dau pe 1-4 iulie. Care ar trebui sa fie data de angajare ca sa fie continuitate dupa facultate?

  Multumesc!

  • Bună, Elena,

   Cel mai potrivit este să întrebi aspectele care țin de perioada și calculul indemnizației de creștere copil la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.
   Într-adevăr perioada în care ai frecventat cursurile la zi ale facultatii se ia în calcul la stabilirea indemnizației de creștere a copilului. Valoarea minimă a acesteia se raportează în prezent la valoarea indicatorului social de referință, nu se mai raporteaza la salariul minim pe economie.
   Conform OUG nr. 111/2010, cuantumul minim al indemnizației nu poate fi mai mic decât suma rezultată prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință (care e 500 de lei), denumit în continuare ISR și nici mai mare de 8.500 lei.
   Data de angajare ar trebui să fie imediat după susținerea licenței.

   • AvatarElena zice

    Multumesc pentru raspuns! As dori sa stiu daca trebuie sa fie o anumita distanta de timp de la ultima indemnizatie. Am luat ultima oara in iulie 2019, deci pana la nasterea copilului o sa fie peste 1.5 ani distanta de la ultimul prenatal.

  • AvatarMaria zice

   Buna ziua! Am peste 3 ani vechime de munca si cel putin 2 ani consecutivi in care am cotizat. Sunt angajata pe perioada determinata, contractul urmand sa expire la sfarsitul anului. Daca voi ramane insarcinata in perioada urmatoare, mai exact pana la finalul contractulul mai beneficiez de indemnizatie? Stiu ca trebuie sa am 12 luni lucrate in ultimii 2 ani, dar cele 12 luni trebuie sa fie legate de luna nasterii? Dau un exemplu: nasc in luna iunie. Lunile pt indemnizatie sunt mai, aprilie, martie, februarie etc
   . Sau se pot lua in calcul ultimile 12 luni lucrate daca dovedesc ca mi- a expirat contractul? Pot avea si o pauza intre ultima luna lucrata si luna nasterii? In cazul meu, daca voi avea cateva luni in care nu voi mai lucra, acest motiv datorandu se faptului ca mi expira contractul, voi mai beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului?

   • Bună, Maria,

    Din informațiile noastre, cele 12 luni pot fi și succesive (nu numai consecutive) în cazul în care au fost întrerurperi. Este nevoie să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a afla exact cum vor calcula.

 • AvatarIoana zice

  In cazul unei nasteri premature,cum se procedeaza?

  • Bună, Ioana,

   În cazul în care naști prematur și îți mai lipsesc poate 2-3 luni pentru a avea 12 luni de cotizație, trebuie să iei adeverință de la ginecolog ori de la medicul de familie în care acesta specifică că ai născut prematur. Din informațiile noastre, cu această adeverință nu ar trebui să ai probleme probleme când depui actele pentru indemnizație creștere copil. Este bine să suni și la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești înainte de a pregăti dosarul pentru indemnizație.

 • AvatarElena zice

  Care este distanta de timp de la ultima indemnizatie pentru a putea primi din nou indemnizatie? Eu stiam ca trebuie sa fie de minim 1 an.

  • Bună, Elena,

   Legea 89/2019 este cea care face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie pentru primul copil). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, indemnizaţia pentru al doilea copil trebuie să se păstreze la aceeaşi valoare (să nu scadă, mai exact).
   Așadar distanța dintre cele două indemnizații poate fi și mai mică de 1 an.

 • AvatarAndrea zice

  Buna ziua. As avea nevoie de putin ajutor. Sunt in concediu de maternitate. Fetita mea implineste 2 ani in 10 octombrie si sunt insarcinata cu al doilea copil care se va naste tot in octombrie dupa data de 20. Cum se prelungeste concediul de maternitate?? Acte necesare? Prenatal postnatal si acum trebuie??

  • Bună, Andrea,

   Concediul de maternitate se prelungește prin obținerea unui certificat de concediu medical pentru sarcină, care se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie. Acest certificat trebuie predat angajatorului sau Casei de Asigurări de Sănătate (dacă nu ai reluat jobul), până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Și pentru concediu postnatal, trebui să urmezi aceeași pași, să obții certificatul medical de la mediculd e familie și să îl predai angajatorului sau Casei de Asigurări de Sănătate, în același termen.

 • AvatarBogdan zice

  Bună ziua.daca copilul s-a născut în aprilie,mai pot depune dosarul pentru indemnizația de creștere?

  • Bună, Bogdan,

   Sună la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. În mod teoretic, da, din informațiile noastre există un minimum 42 de zile de la naștere, dar nu și un maximum. Însă, cu cât depui mai repede, cu atât mai bine. Banii se primesc retroactiv.

   • AvatarViorela Donceag zice

    Buna ziua. Cum se calculeaza veniturile de la un PFA deschis in iunie 2020 daca eu nasc in luna septembrie 2020? Se impart la lunile de functionare a pfa-ului sau la 12? Mentioneaz ca voi lua indemnizatie de crestere copil si de la angajator.

    • Bună, Viorela,

     Îți recomandăm să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul, pentru a afla informații despre calculul indemnizației de creștere copil.

 • AvatarDiandra zice

  Bună ziua,

  Pentru stimulentul de inserție este necesar să mă întorc la același loc de muncă?

  Mulțumesc!

  • Bună, Diandra,

   Nu este obligatoriu să te întorci la același loc de muncă. Contează să realizezi venituri supuse impozitului.

 • AvatarPopa Ioana Alina zice

  Bună ziua! Sotul meu este in concediul pt creșterea copilului.Indemnizatia o ia după anii lucrați în străinătate, acuma după aproape un an de la incasarea indemnizației am fost sunați de la cei de la D.A.S. cerând să le ducă o hartie tradusă si legalizată din germania unde sa se specifice ca el nu lucrează în momentul de fata acolo sau mai bine zis cu ani in care a lucrat acolo dar emisă acuma in 2020. Dacă nu duce această hartie i sa spus ca ne sisteaza indemnizația. Nu inteleg de ce? Ii posibil asa ceva ? Va rog frumos dacă puteți să mă lămuriți. Multumesc!

  • Bună, Ioana,

   Este posibil ca cei de la Direcția de Asistență Socială să facă verificări, pentru a fi siguri că cei care primesc indemnizația respectă legea. Articolul 16 din OUG 111/2010, alineatul 2, litera i) prevede:
   (2) Dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:
   i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
   Încercați să luați legătura cu angajatorul din Germania pentru a vedea ce docuemnt oficial vă poate oferi.

 • AvatarAndreea zice

  Buna
  Am si eu o întrebare
  Daca sunt studenta, însărcinată in ultima luna, necăsătorită, nici nu am lucrat in ultimii 2 ani (cu excepția unui internship in vara anului 2019), pot beneficia de aceasta indemnizație?
  Tatal copilului trebuie neapărat sa il recunoasca pentru a putea beneficia de indemnizație?

  • Bună, Andreea,

   Da, se poate să beneficiezi de indemnizație de creștere a copilului. Se acordă pentru studentele care aduc adeverinţă de la facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere.
   Pentru dosar e nevoie de actele de identitate ale părinţilor – copie și original.
   Discută și reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a afla exact cum să procedezi îna cest caz.

 • AvatarConțiu Diana zice

  Buna seara! Sunt însărcinată în luna a 8-a, am fost studenta cand am rămas însărcinată dar cand am aflat am renuntat la studii, după o lună am intrat pe șomaj. Oare având pauza de o lună, pot cumva sa primesc indemnizația pentru creșterea copilului?
  Soțul meu se află cam in aceeasi situatie, după o lună jumate de la renunțarea studiilor s-a angajat si lucreaza pana in prezent, adică are 5 luni pana acum. Oare el ar putea primi paternitate? Va mulțumesc!

  • Bună, Diana,

   Din informațiile noastre, pentru a beneficia de indemnizația de creștere copil, trebuie să aduci adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că ai frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere.

   Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a prezenta cazul vostru și a obține mai multe informații.

   • AvatarEstera zice

    Buna ziua anul aceesta am terminat profesionala in care mam dus timp de 3 ani la zi ,in luna martie la șfarsit am ramas insarcinata continându-mi in continuare al 3 an pana la sfarsitul lui lunie ,se poate sa beneficiez de prenatal ?

    • Bună, Estera,

     Din informațiile noastre, doar concediu de creștere copil poți primi. Te sfătuim să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarMarius Gabriel zice

      Sunt în ccc până în 25 Oct 2020 și urmează să se nască al doilea copil pe 12 sept, pot prelungi ccc cu al doilea copil? Trebuie făcut din nou dosar? Trebuie sa anunț angajatorul cu 30 zile înainte? Va mulțumesc

     • Bună, Marius,

      Trebuie să faci din nou dosar pe care să-l depui la Direcția de Asistență Socială după 42 de zile de la nașterea copilului. Este important să discuți înainte de a depune dosarul cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să le prezinți cazul pentru a te îndruma exact.
      Angajatorul trebuie informat că vei continua cu un nou concediu de creștere a copilului.

 • AvatarVeronica zice

  Buna ziua! In conceditiile in care nu voi beneficia de concediu de maternitate(nu indeplinesc stagiul de cotizare in Romania, avand doar 3 luni lucrate in loc de 6), dar pot aplica pentru concediu si indemnizatie crestere copil(pe baza a 3 luni lucrate in Romania si completare stagiu de cotizare cu perioada lucrata in Uk), cand anume trebuie sa depun dosarul pentru indemnizatie?Imediar dupa nastere? Am inteles de la AJPIS ca voi intra direct pe indemnizatie crestere copil de la nastere, daca nu am drept de concediu maternitate…Multumesc!

  • Bună, Veronica,

   Din informațiile noastre, poți depune dosarul pentru indemnizație creștere copil la 42 de zile după data de naștere a acestuia. Având în vedere că nu ai concediu de maternitate, întreabă la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești dacă poți depune dosarul în primele zile după ce naști.

 • AvatarBOGDAN zice

  Bună ziua! Ce se poate face în cazul în care funcționarul public face marea greșeală în care în loc sa treacă pe părintele care aduce la dosar toată documentele necesare pentru creștere copil cu încadrare grad de handicap 3-7 ani pe celalalt părinte fără ca acesta sa solicite acest lucru? Adică, soțul a depus toate documentele, ne am prezentat pentru prelungirea suspendării contractului de munca și am depistat ca nu a fost în concediu el, ci eu cu toate ca eram angajata. Și nu ne a putut elibera adeverință de venit care deservea la ancheta sociala… O mare greșeală făcută de ei. Cum se poate rezolva situație și către cine sa ma îndrept? Sa cer audienta la directorul executiv acestei unități (direcția muncii)? Mulțumesc!

  • Bună, Irina,

   Da, este important să ceri audiență la directorul Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți. Puteți face și o înștiințare la Ministerul Muncii.

 • AvatarCristi P zice

  Bună ziua! Pentru stimulentul de inserție, soția s-a angajat cu 2 luni înainte, în termen. Soția s-a angajat la o firma de 2 luni cu program normal de 8 ore. Între timp, afacerea firmei respective scârțâie și a găsit un alt loc de muncă. Poate să treacă la program de 4 ore la firma pentru care a optat prima dată? Pierde stimulentul? Ce varianta legală există pentru situația asta?
  P. S. Dosarul l-a depus pe 03.06.2020, dar nu a primit nimic până acum. Știm că dosarul a ajuns la Agenția de Plati.

  • Bună, Cristi,

   Vă sfătuim să discutați cu reprezentanți Direcției de Asistență Socială și cu cei de la Agenția de Plăți pentru a le prezenta această situație. Banii pentru stimulent se primesc în luna următoare celei în care copilul a împlinit doi ani.

 • AvatarBalasoiu Ana Maria zice

  Buna ziua, se poate depune dosarul pentru indemnizație de creștere a copilului daca iei doar 30 de zile de concediu după nașterea copilului sau sunt obligatorii cele 42 de zile ? Multumesc

  • Bună, Ana Maria,

   Din informațiile noastre, dosarul pentru indemnizație creștere copil poate fi depus după minimum 42 de zile de la nașterea copilului. Cel mai bine e să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarMaria M zice

  buna ziua. daca sunt din alt judet si am lucrat in Bucuresti, dosarul pentru indemnizatie de crestere a copilului il depun in Bucuresti sau la judetul de la care provin?

 • AvatarPlăcintă zice

  Buna ziua!as dori sa stiu si eu,dacă beneficiez de concediu medical (cele 126 de zile) după naștere, pot depune actele pt indemnizație in timpul acesta?eu nu am avut concediu înainte de a naște, voi beneficia de cele 126 de zile de concediu după ce am nascut si vreau sa stiu daca pot depune dosarul pt indemnizate.eu voi avea concediu pana la sfarsitul lunii noiembrie, pot primi si bani pt concediu si pot depinde si actele pt indemnizație?

  • Bună, Andreea,

   Poți depune actele pentru indemnizație creștere copil la 42 de zile după nașterea acestuia, chiar dacă tu ești în concediu de maternitate și primești bani pentru acesta.

 • AvatarNistor Andreea zice

  Bună ziua! Dacă în data de 8.11.2020 împlinesc 12 luni de munca, iar eu în data de 2.10.2020 trebuie sa nasc, am dreptul la indemnizație?

  • Bună, Andreea,

   Va fi luat în considerare și concediul de maternitate care este de 126 de zile. Așadar trebuie să-ți calculezi câte luni ai lucrat + lunile din concediul de maternitate.

 • AvatarMonica Deac zice

  Buna ziua! Urmează sa nasc în luna noiembrie si acum lucrez sezonier pe litoral. În 14 septembrie mi se termina contractul. Pot sa beneficiez de prenatal si postnatal daca imi pierd calitatea de asigurat? Dacă da ce trebuie sa fac pentru a primii bănuții? Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Monica,

   Condiția pentru a beneficia de indemnizație de maternitate este să fi plătit în ultimele șase luni contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. În cazul în care nu le ai plătite, trebuie să iei legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate unde poți încheia o asigurare prin care plătești aceste contribuții.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua. Am si eu o intrebare/nelamurire.
  In ultimii doi ani, veniturile mele au fost pe baza de dividende pt care am platit impozit. Am propria firma in care nu sunt angajata. Tocmai am aflat ca sunt insarcinata in aprox 6 sapt. Intrebarea este, ce pot face pentu a beneficia de indemnizatie crestere copil/ concediu prenatal si postnatal?
  In cazul in care dividendele nu se iau in calcul, m-as putea angaja in propria firma insa tot nu ar fi 12 luni pana la nasterea copilului. Exista o alta solutie?
  Multumesc!

  • Bună, Roxana,

   Cel mai bine este să discuți cu reprezentații Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a te îndruma în acest caz.
   Pentru concediu de maternitate (prenatal și postnatal) obții informații de la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarDaniela zice

  Buna ziua.Adeverinta de la angajator trebuie stampilata?

 • AvatarTatiana zice

  Buna ziua,

  Pot sa aleg eu care sunt cele 12 luni din ultimii 2 ani pe care le declar la dosarul pentru indemnizatie?

  Eu am veniturile ok in fiecare luna, dar sunt cu valori diferite, si am o luna in care am pe statul de plata doar 100 lei net, ceea ce o sa-mi afecteze media foarte mult. As putea alege sa sar peste aceasta si sa mi se calculeze alta in loc?

  Multumesc

  • Bună, Tatiana,

   Din informațiile noastre, alegerea celor 12 luni nu este posibilă. Se iau în considerare ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, conform articolului 2, alineatul 2 din OUG 111/2010. Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a prezenta exact cazul tău și pentru a afla dacă este posibil să alegi anumite luni.

   • AvatarTatiana zice

    Am inteles,

    Dar exista vreo modalitate ca eu (sau firma) sa platesc retroactiv taxele pe acea luna ca si cum as fi avut un salariu intreg, ca sa mi se poata calcula dupa aceea ca o luna intreaga la salariu?

    Concret: in Ianuarie am plecat de la o companie, am avut doar 2 zile de lucru in acea luna, respectiv am avut un stat de plata mic. In februarie am inceput la alta companie. Cele 3 saptamani din ianuarie in care eu nu am avut niciun contract nicaieri pot fi compensate cu plata taxelor suplimentar? Firma precedenta este de acord sa le plateasca ea daca e necesar.

    Multumesc

 • AvatarAZ zice

  Buna ziua,

  As avea si eu nevoie de un sfat, daca este posibil, deoarece situatia mea este putin particulara.
  Eu si logodnicul meu ( de cetatenie franceza) ne vom muta in Franta in luna octombrie, iar acum doua saptamani am aflat ca sunt insarcinata. Am lucrat in ultimele 24 de luni doar in Romania (neintrerupt). Intrebarile mele ar fi urmatoarele:
  1. Voi putea beneficia de indemnizatie pentru crestere a copilului daca copilul se va naste in Franta si va avea cetatenie franceza?
  2. Ne vom casatori civil la sfarsitul acestui an pentru a putea beneficia de cardul de sanatate din Franta (pentru nastere). Faptul ca voi avea resedinta in Franta pe buletin imi afecteaza dreptul la indemnizatie?
  3. Este posibil sa imi pastrez domiciliul de Romania pe buletin pana termin concediul de crestere al copilului, chiar daca locuiesc in Franta?
  Doresc sa mai mentionez ca voi continua sa lucrez remote pentru compania la care sunt angajata in Romania.

  Multumesc anticipat pentru raspuns!

  • Bună, Andra,

   Părintele care vrea să primească indemnizatie crestere copil trebuie să îndeplinească și următoarele condiții, conform OUG 111/2010:
   – să fie cetățean român, străin sau apatrid, adică fără cetățenie
   – să aibă domiciliul pe teritoriul României
   – să locuiască în România împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită beneficiile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia/accestora.

   Așadar, este important să-ți păstrezi în acte domiciliul în România.

 • AvatarOctav Harabagiu zice

  Buna ziua! Deci daca am inteles corect, chiar daca am fost angajat 5 ani in romania si imediat dupa nastere copil doresc sa ma relochez in alta tara, nu primesc nici un fel de indemnizatie sau ajutor? ca si cum nu as fi fost angajat niciodata?

  • Bună, Octav,

   Din informațiile noastre, atât timp cât în actele de identiate îți păstrezi domiciliul pe teritoriul României, poți beneficia de indemnizație creștere copil. Te sfătuim să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești acum.

   • AvatarOctav Harabagiu zice

    va multumesc frumos de raspuns, am prins ideea 🙂

 • AvatarMarian zice

  Buna seara. Lucrez de aproximativ 9 ani la o firma deaproximativ 3 luni mi sa nascut un baietel tin sa precizez ca inca nu sunt cununat cu mama bebelusului dar suntem impreuna. Ea nu a lucrat si deci nu poate beneficis de acest concediu post natal. Bebe are 3 luni deja…intrebarea mea este… Mai pot depune actele pentru post natal?, sau este prea tarziu?

  • Bună, Marian,

   Poți beneficia de concediu creștere copil și nu este prea târziu să depui actele. Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău pentru a afla exact cum să procedezi cu depunerea actelor. Ține cont că trebuie să-ți fie suspendat contractul de muncă pe perioada intrării în concediu de creștere copil.

 • AvatarAdriana zice

  Buna ziua! Daca sotul vrea sa intre in CIC si in ultimii 2 ani a avut contract de 3 zile/luna, poate lua indemnizatie de crestere copil? I s-a spus ca trebuie sa aibe lucrate 12 luni si ca nu sunt valabile veniturile facute in fievare luna, daca luma nu este lucrata in intregime

  • Bună, Adriana,

   Într-adevăr, soțul trebuie să aibă ultimele 12 luni, înainte de nașterea copilului, lucrate integral.

 • AvatarCraciun Eugenia zice

  Buna ziua, daca fata mea urmeaza cursurile la distanta a unui master in U.K. ea locuind in Bucuresti, mai poate beneficia de concediu crestere copil? Daca da, ce valoare va avea acesta? Cum se va calcula?

  • Bună, Eugenia,

   Este important să prezinți cazul la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde fiica are domiciliul. Din informațiile noastre, poate beneficia de concediu creștere copil dacă frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar și primește din partea instituției de învățământ o adeverință care atestă acest lucru.
   Indemnizația lunară pentru cresterea copilului se raportează la valoarea indicatorului social de referință care urmează să fie majorat la 1.200 de lei.

 • AvatarAvramoniu Adela zice

  Buna ziua, daca renunt la asigurarea medicala a copilului din Romania si il trec pe asigurarea tatalui care lucreaza in Austria pot pierde indemnizatia pe care o primesc in Romania?

 • AvatarCrys Tigler zice

  Buna!Sunt insarcinata in 5 saptamani ar trebui sa nasc in 25 05 2021.Am lucrat 3 ani consecutivi la o firma data incetarii contractului a fost 08.01.2019 m-as incadra in indemnizatie?Multumesc!

  • Bună, Crys,

   Condiția pentru a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului este să fi obținut, în ultimele 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit. Prezintă cazul tău și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarStanc721@gmail.com zice

  Bună ziua! Eu am ieșit din prenatal în iunie anu acesta, dar am rămas însărcinată și acum am 5 luni, am lucrat dar nu mia fost făcută carte de munca, acum nu mai pot lucra fiindcă nu ma mai poate ține la muncă. Pot beneficia de al doilea prenatal sau dacă pot face ceva..??

  • Bună,

   Poți beneficia de prenatal dacă închei o asigurare la Casa de Asigurări de Sănătate prin care plătești contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate. Contactează Casa de Asigurări de Sănătate din orașul unde locuiești și reprezentanții de acolo te vor îndruma.

 • AvatarAdrian zice

  Buna ziua,

  Sotia mea tocmai a nascut.A lucrat pana cu vreo 10 zile inainte de a naste,intrand in concediu prenatal si postnatal(cele 126 zile legale).Ne-am hotarat ca sa intru eu in concediu de crestere a copilului,asa ca as avea nevoie de cateva lamuriri:
  1- pentru concediul de crestere al copilului,pot cere sa intru exact dupa ce termina ea cele 126 zile de concediu?
  2- poate sotia sa faca cerere de concediu de crestere a copilului pana la 2 ani si dupa o perioada(4 luni) sa renunte ea la concediu si sa pot face cerere sa intru eu pentru restul perioadei pana la 2 ani
  3-

  • Bună, Adrian,

   1. Da, în concediul de creștere a copilului poți intra după ce soția termină cele 126 de zile.
   2. Soția poate beneficia inițial de concediu de creștere copil, apoi să anunțe la Direcția de Asistență Socială că renunță la concediu pentru ca tatăl să intre în concediu pentru restul perioadei. Există această flexibilitate.

   • AvatarMonica zice

    Buna seara!
    Urmeaza sa nasc la inceput de aprilie 2021. (6 sau 8).Am lucrat in 2019 din 7 martie pana pe 12 noiembrie. Luna aceasta o sa ma angajez si o sa lucrez pana se va naste copilul. O sa ma incadrez la indemnizatie crestere copil? Multumesc frumos!

    • Bună, Monica,

     Aceasta este prevederea din OUG 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, actualizată în 30 martie 2020:

     #M12
     (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

     Sfatul nostru este să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău, pentru a vedea exact dacă te încadrezi.

 • AvatarLaura zice

  Buna seara,

  Sotul meu lucreaza intr-un stat UE, eu lucrez in Romania.
  Daca dupa nastere ne ducem sa locuim cu el in respectivul stat UE, voi mai beneficia de indemnizatia de crestere a copilului?
  Nu mi se pare normal sa avem de ales intre i) copilul sa fie privat de tatal si sa avem ICC sau ii) sa fie toata familia impreuna, dar fara ICC, in conditiile in care mama a contribuit ani de zile.

  Va multumesc!

  • Bună, Laura,

   Poți beneficia de indemnizație creștere copil dacă îți menții domiciliul în România în actul de identitate.

 • AvatarEvelina zice

  Bună ziua!
  As vrea si eu sa știu dacă pot beneficia de indemnizația pentru creștere copil, problema fiind urmatoarea: data la care ar trebui să nasc este pe 5 iunie 2021,iar in perioada de 1mai 2020 – 2iunie 2020 contractul de muncă mi-a fost suspendat. Intrebarea este: cele 12 luni trebuie să fie consecutive ? Mulțumesc

  • Bună, Evelina,

   Aceasta este prevederea din OUG 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, actualizată în 30 martie 2020:

   #M12
   (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

   Sfatul nostru este să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău, pentru a vedea exact cum vor calcula autorițățile.

 • AvatarCordus Maru zice

  Buna ziua as dori sa stiu daca pot sa prelungesc concediul de crestere copil pana la 3 ani.Cum ar trebui sa procedez.Copilul are 1 si cinci luni.Si ce acte imi trebuie pentru prelungire.

  • Bună,

   Conform OUG 111/2010 actualizată pe 30 martie 2020, ART. 2*):

   (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din
   activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
   respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

   Până la 2 ani se acordă concediul de creștere copil. Doar în cazul copilului cu handicap acesta este acordat până la 3 ani. Te sfătuim să suni și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a întreba.

 • AvatarAlexandrescu Mihai florin zice

  Bună ziua soția nu a putut beneficia de indemnizația creștere copil după cât timp pot sa depun dorarul în afara de ale 42 zile uni îmi zic timp de 60 zile lucrătoare????

  • Bună, Mihai,

   Pe site-urile direcțiilor de asistență socială din sectoarele Bucureștiului se precizează: Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate.

   Cel mai bine este să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău. Reprezentanții îți vor spune exact cum să procedezi.

 • AvatarSilvia zice

  Buna ziua,
  Am o nelămurire . Am nascut in data de 12 octombrie de i ar trebui sa depun dosarul pe 26 noiembrie? Sau sa astept sa se termine postnatalul? Mentionez ca as mai avea pana pe 6 decembrie concediu postnatal. Multumesc!

  • Bună, Silvia,

   Dosarul pentru indemnizație creștere copil poate fi depus după 42 de zile de la nașterea copilului, chiar dacă tu mai ai din concediul postnatal.

 • AvatarAlina Cristea zice

  Buna ziua,daca sunt in concediul de crestere si nasc al doilea copil in acest timp mai primesc indemnizatie,sau poate primi sotul?

  • Bună, Alina,

   Din informațiile noastre, nu poți primi două indemnizații. Poate primi soțul. Este bine să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarLaura zice

  Buna ziua. La 1 feb 2021 ma intorc din CCC si ma incadrez pentru a primi stimulentul de insertie in valoare de 600 de lei pana la implinirea varstei de 3 ani a primului copil. In 15 mai 2021 ma incadrez sa intru in prenatal pentru al doilea copil.
  1. Cum se va calcula indemnizatia pentru al doilea copil? Procent din salariul feb-iunie (5 luni) + stimulentul de insertie + 7 luni din CCC?
  2. Stimulentul de insertie se mai acorda pana la implinirea varstei de 3 ani a primului copil sau se acorda doar pt lunile feb-iunie 2021?

  • Bună, Laura,

   1. Pentru calcularea celei de-a doua indemnizații vor fi luate în calcul valoarea salariului februarie-mai 2021 și valoarea indemnizației de creștere a copilului.
   2. Conform OUG 111/2010 actualizată, condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție este să realizezi venituri supuse impozitului, însă dacă intri în concediu prenatal nu mai poți face asta. Prin urmare stimulentul de inserție se va acorda doar pentru lunile februarie-mai. Te sfătuim să prezinți cazul tău și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarLaura zice

    Va multumesc frumos pentru raspuns!

 • AvatarElena zice

  Buna ziua!

  Obtin venituri din activitati agricole din anul 2018. Am depus declaratia la finante, insa nu am autorizatie de la registrul comertului.
  Pot beneficia de indemnizatie crestere copil? Trebuie sa fac dovada suspendarii activitatii? De unde o pot lua?

  Multumesc!
  Elena

  • Bună, Elena,

   Din informațiile noastre, trebuie să faci declarație de suspendare a activității la administrația financiară.
   Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anterioari nașterii copilului. Veniturile pot fi din activități agrricole.

   • AvatarIonut zice

    Buna ziua, prietena mea a terminat cursurile liceale, a luat bac-_ul, după a stat acasă 3, și după sa angajat având acum 6 luni lucrate,
    Intrebare: în aceasta situație poate lua indemnizatie pentru crestere a copilului? Se ia în considerare și liceul, sau dacă intra în concediu de risc se mai iau în calcul acele luni?

    • Bună, Ionuț,

     Din informațiile noastre, se iau în considerare studiile de la liceu pentru acorodarea indemnizației dacă acestea au fost în ultimul an anterior nașterii și au fost frecventate la zi. Este nevoie de o adeverință de la liceu care să ateste acest lucru, aceasta se adaugă la dosarul de indemnizație creștere copil. Mai multe informații puteți obține de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.
     Concediul de risc maternal se acordă de către angajator în situația în care descoperă condiții de lucru care pot afecta sarcina și nu poate modifica aceste condiții de muncă sau transfera angajata la alt loc de muncă.

  • AvatarMadalina zice

   Buna seara,
   Daca sunt asociat intr-un srl cu contact de munca part-time voi putea beneficia de indemnizatie crestere copil?
   Cum se procedeaza?
   Va multumesc!

   • Bună, Mădălina,

    Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarBerchi Loredana Anamaria zice

  Bună ziua!Care sunt actele necesare obținerii concediului de maternitate dacă nu sunt angajată, nu sunt studenta, nu sunt persoana autorizată dar desfășor activități agricole pe bază de certificat de producător? Spuneti-mi va rog unde trebuie să cotizez să pot beneficia de concediul de maternitate, eu fiind în a 10-a săptămână de sarcină .Va multumesc!

  • Bună, Loredana,

   Este important să suni la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) din orașul unde locuiești și să prezinți cazul tău. Poți încheia la CAS o asigurare prin care să plătești contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Din informațiile noastre, când vrei să intri în concediu de maternitate, este nevoie să duci la CAS certificatul de concediu maternal, obținut de la medicul de familie sau de la medicul ginecolog.

 • AvatarOnofrei Maria zice

  Bună ziua!
  În data de 2.11.2020 mi-a fost suspendat contractul de munca, însă nici pana astăzi nu am primit actele necesare pentru dosarul de crestere a copilului. As dori sa știu cât timp am la dispoziție sa depună tele. Menționez ca am născut în data de 23.08.2020 și pana în data de 02.11.2020 am beneficiat de concediu postnatal.
  Va multumesc!

 • AvatarGabriela Tilihi zice

  Bună seara!Se poate prelungi concediul de creștere al copilului până la 3 ani dacă acesta se încadrează la handicap de grad 2?

  • Bună, Gabriela,

   Concediul de creștere copil este până la 3 ani pentru copilul cu handicap. În OUG 111/2010 nu se precizează dacă se acordă pentru un anumit tip de handicap. Te sfătuim să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   ART. 2*)
   (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din
   activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară

 • AvatarDumitrescu Marius zice

  Dacă am pensie de boala (diabet)pot loa indemnizație pt creștere copilului si cat iau

  • Bună, Marius,

   Te sfătuim să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarMihaela zice

    Buna seara! Am fost angajata cu contract individual de munca din Septembrie 2018 pana in Aprilie 2020 inclusiv, sunt însărcinată in 5 săptămâni, pot beneficia de indemnizație creștere copil dacă voi mai fi angajata pentru 4 luni începând din luna Ianuarie? Mulțumesc!

    • Bună, Mihaela,

     Conform OUG 111/2010, condiția pentru a beneficia de indemnizație de concediu creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.
     Din calculele noastre ar trebui să naști probabil în august 2021, ceea ce înseamnă că se vor lua în calcul veniturile din perioada august 2020-august 2021 și trebuie ca în toată această perioadă să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit.

 • AvatarMarilena MG zice

  Buna seara, dacă copilul împlinește 2 ani pe 4 Februarie, eu ma intorc la munca începând cu 4 Decembrie, iar tatăl nu își va lua o luna concediul, câte luni de stimulent se pierd?
  In luna Decembrie, mai primesc indemnizația pentru luna Noiembrie?
  Multumesc!

  • Bună, Marilena,

   În luna decembrie vei primi indemnizația pentru noiembrie, iar stimulentul de inserție îl vei lua în luna martie pentru februarie. Acesta se acordă între 2 și 3 ani ai copilului.

 • Avatarungurean zice

  Buna !
  Ca tata a copilului ,pot beneficia de concediu de crestere a copilului (copilul are acum un an si jumatate acum) se poate activa si acum pana la varsta de doi ani ,asata doream sa stiu ? si daca da tot aceleasi documente ? nu ma intereseaza indemnizatia din trecut .

 • AvatarOli zice

  Buna ziua daca am lucrat in germania 2 luni cu contract sezonier si in romania cu contract 4 luni pot beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului

  • Bună, Oli,

   Conform OUG 111/2010, condiția pentru a beneficia de indemnizație de creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Este cazul veniturilor din salarii, din tichete de masă, din activități independente (PFA, profesii medicale, avocatură), silvicultură, piscicultură și din activități agricole.

   Te sfătuim să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să le prezinți cazul tău.

   • AvatarElena Neacșu zice

    Bună seara! Am fost in ccc pana pe 30.09.2020, firma la care am lucrat a intrat intre timp in faliment, automat mi sa suspendat contractul de munca din data de 01.10.2020! Acum sunt însărcinată din nou, urmează să nasc în luna 07.2021, mai pot beneficia de indemnizaţie crestere copil?? Vă mulțumesc!

    • Bună, Elena,

     Există o prevedere referitoare la concediul de maternitate. În articolul 39, alineatul 2 din OUG 158/2005 se menționează: De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenție.

     Din informațiile noastre, pierderea calității de asigurat se realizează la 3 luni de la încetarea contractului de muncă. Așadar e posibil să te încadrezi. Te sfătuim să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate.

     Poți beneficia de concediu creștere copil dacă realizezi venituri supuse impozitului în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

     • AvatarElena Neacșu zice

      Buna, singurul meu venit din ultimii 2 ani a fost indemnizația de creștere copil, tocmai din acest motiv v’am intrebat dacă mă pot încadra! Pentru asigurarea medicală cel mai probabil voi trece pe asigurarea soțului, am înțeles că se poate acest lucru! Va mulțumesc pentru eventualele răspunsuri!

   • AvatarIon zice

    Bună seara! La ce dată intru in concediu de crestere a copilului adica nu mai merg la serviciu, imediat dupa depunerea documentelor sau mai trebuie sa mai merg la serviciu o perioada de timp pana sa intru in concediu de crestere a copilului?

    • Bună,

     În momentul în care depui dosarul la Direcția de Asistență Socială, reprezentanții de acolo îți vor comunica data de începere a concediului de creștere copil. Aceasta trebuie să fie după ce mama finalizează concediul postnatal de minimum 42 de zile.

  • AvatarMama Love zice

   Buna seara,

   Am citit f multe comentarii de aici dar nu m-am regăsit în nici o situație exact ca a mea.

   Momentan locuiesc în Germania și primesc indemnizatie de crestere copil după salariu.
   Întrebarea mea este : daca ma intorc in Romania voi primi indemnizatie după actuala indemnizatie primita la copilul născut acolo? Înțelegeți ce zic?
   Sau trebuie sa lucrez în România neapărat?

   Si inca o întrebare am mai văzut cred ca un comentariu in care scrie ca trebuie sa se bage cartea de munca undeva pentru a beneficia de indemnizatie.

   Este acesta un lucru corect sa se plăteasca cartea de munca și sa nu se lucreze?

   Va mulțumesc anticipat !

   • Bună, Amalia,

    Având în vedere că iei deja indemnizație de creștere copil din Germania aceasta ar trebui să fie transferată în România când te muți aici. Nu este necesar să mai lucrezi aici.
    Trebuie să vorbești cu autoritățile care plătesc indemnizația în Germania, precum și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde vei locui în România. Nu ar trebui să fie probleme pentru că ambele țări sunt membre UE și există acorduri. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială te vor lămuri și în privința documentelor de care ai nevoie pentru a beneficia de indemnizație.

 • AvatarClaudia zice

  Bună ziua.. Dacă eu nu ma încadrez în cele 42 de zile de post natal mai pot beneficia de indemnizație creștere copil de 2 ani de zile?
  Mulțumesc

  • AvatarMeghy zice

   Buna! Am si eu o intrebare,va rog..suntem de cativa ani buni plecati din tara.Urmeaza sa nasc in Martie..daca ,de exemplu, sotul se angajeaza in Romania, la mai putin de o luna inainte sa nasc,poate primi indemnizatie? Are multi ani lucrati in afara, cu carte de munca. .totusi Ianuarie si Februarie o sa fie pus pe somaj tehnic (in Tara in care locuim deocamdata) ..precizez ca vrem sa ne mutam ,cu domiciliul in Romania..numai ca asta o sa fie ,deci,cu mai putin de o luna inainte sa nasc.Am putea intampina probleme din cauza aceasta? Sau din cauza somajului.Multumesc anticipat!

   • Bună,

    Într-adevăr statul român ia în considerare veniturile obținute în alte țări membre ale Uniunii Europene pentru calculul indemnizației de creștere copil, însă nu definește foarte clar care ar trebui să fie perioada de lucru în România. De aceea vă sfătuim să contactați Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde vă veți stabili în România și să cereți informații exacte, pentru a vă mobiliza din timp.

 • AvatarClaudia zice

  Bună ziua. În cazul în care nu ma încadrez în cele 42 de zile de post natal după naștere, pot beneficia de indemnizație creștere copil

  • Mihaela PascariMihaela Pascari zice

   Salut, Claudia,

   Te poți adresa Direcției De Asistență Socială din sectorul în care locuiești. Dacă te putem ajuta și cu alte recomandări, te rugăm să ne scrii. O zi frumoasă!

 • AvatarAlina zice

  Buna ziua, pot recupera banii din urma daca am depasit termenul de depunere a dosarului pt indemnizația de crestere a copilului (cele 60 de zile)? Perioada in care trebuia sa depun a fost una agitata, a urmat lockdown iar informațiile pe care le-am gasit atunci nu specificau existenta unui termen de depunere. Tarziu au publicat adresele unde se poate depune dosarul online. Am sunat la numere de telefon unde nu răspundea nimeni, in fine, timpul a trecut si termenul a fost depasit, din calculele mele am.pierdut cam 4 luni. Se mai pot recupera acesti bani? Multumesc.

  • Bună, Alina,

   Înșelegem situația. Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești este în măsură să te lămurească în acest caz. În cazul în care nu răspund, o vizită la sediu te poate lămuri.

   • AvatarPescaru Alina zice

    Buna ziua! Daca sotul si.a dat demisia luna aceasta si eu mai am 3 luni pana voi naște sau posibil 1 luna deoarece am sarcina gemelara. Poate beneficia de indemnizatie de crestere a copiilor. Mentionez ca are lucrate mai mult de 12 luni in umltimi 2 ani.

    • Bună, Alina,

     Fiind un caz care nu este specificat în OUG 111/2010, sfatul nostru este să întrebați la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

 • Avatarvoaides nicolae aurel zice

  Buna ziua,
  Numele meu este Nicolae Aurel si sunt in CCC de un 1an si 6luni,sotia este insarcinata in 7luni,adica o sa nasca inainte de 2ani de la primul copil,voi putea beneficia de indemnizatia de CCC incontinuare?
  Multumesc frumos!

  • Bună, Nicolae,

   Avem nevoie de o lămurire pentru a-ți putea răspunde. Vrei să știi dacă mai poți lua concediu de creștere copil pentru primul copil și după ce se naște al doilea sau dorești să iei concediu de creștere copil și pentru cel de-al doilea copil?

   • Avatarvoaides nicolae aurel zice

    Buna ziua,
    eu sunt cel care este in CCC si tot eu o sa fiu in CCC si pentru cel de-al doilea
    intrebare mea este:
    se continua concediu pana la 2 ani cu primul copli si dupa aceea intra cel de-al doile copil??

   • AvatarNicolae zice

    Bună ziua! Cat timp dureaza după depunerea documentelor pana la intrarea in concediu de crestere a copilului sau intru imediat ce am depus documentele?

    • Bună, Nicolae,

     Din informațiile noastre, poți intra în concediu creștere copil în momentul în care ești înștiințat de Direcția de Asistență Socială sau de Direcția de Plăți și Inspecție Socială. Întreabă reprezentanții DGASPC.

 • AvatarDana zice

  Buna ziua! Sora mea este insarcinata in 2 luni, nu a realizat venituri profesionale supuse impozitului in ultimele 12 luni din ultimii doi ani dar a platit asigurarea de sanatate cel putin 6 luni. Ati putea sa imi spuneti va rog daca poate beneficia de indemnizatie de crestere a copilului? Multumesc!

  • Bună, Dana,

   Condiția pentru a beneficia de concediu creștere copil este să fi realizat în ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.
   Sfatul nostru este să discute cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiește.

   • AvatarDana zice

    Am inteles! Multumesc pentru raspunsul prompt!

   • AvatarCorina zice

    Bună ziua! Vă rog frumos, mă puteti ajuta cu un raspuns la o intrebare. In momentul de față am 2 locuri de munca ( 1 norma intreaga si 1 part-time) . Urmează să intru in concediu crestere copil și aș dori să știu, daca daca din momentul in care beneficiez de indemnizatia CCC , pot avea in acelasi timp si contract part-time ,de consultanta prin telemunca (functia referent), salariul fiind 1300 lei ?  Mulțumesc! 

    • Bună, Corina,

     Există posibilitatea de a realiza venituri în perioada concediului de creștere copil, condiția este ca pe parcursul unui an, nivelul veniturilor supuse impozitului să nu depășească de cinci ori valoarea minimă a indemnizației, adică 1250 lei x 5 = 6250 lei.

 • AvatarFlorina zice

  Bună ziua!Sunt profesie liberala, iar în luna iulie voi naște. Va rog sa îmi spuneți ce venituri mi se vor lua în considerare la calcularea indemnizației creștere copil. Din câte am citit, va trebui sa depun Declarația Unică pe anul 2020 însă, potrivit LG 111 /2010 se iau în calcul veniturile nete din ultimele 12 luni. În cazul meu ar trebui luat în considerare lunile iulie 2020 – iunie 2021. Nu înțeleg ce relevanta are depunerea declarației unice în condițiile în care acea declarație unica cuprinde veniturile întregului an 2020 (iar eu am nevoie doar de veniturile începând cu luna iulie 2020). Mulțumesc!

 • AvatarGeorgiana zice

  Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o speta. Lucrez de aproximativ un an si jumatate pentru o firma iar de 6 luni mai am un job part-time. Momentan am 5 luni de sarcina, as vrea sa stiu daca veniturile se cumuleaza pentru indemnizatie. Va multumesc!

  • Bună, Georgiana,

   Din informațiile noastre, pentru indemnizație de creștere copil se iau în calcul toate veniturile din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…).
   Te sfătuim să obții și un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarFlorina zice

  Bună ziua!Sunt profesie liberala, iar în luna iulie voi naște. Va rog sa îmi spuneți ce venituri mi se vor lua în considerare la calcularea indemnizației creștere copil. OUG 111/2010 prevede ca se iau în considerare veniturile nete din ultimele 12 luni din ultimii 2 ani, însă aceeași OUG prevede că dovada veniturilor pt profesiile liberale se face cu declarația unica pe anul anterior nașterii copilului. În cazul meu, având în vedere faptul ca nașterea va avea loc în luna iulie,dacă depun declarația unica pe anul trecut se va lua în calcul întregul an (2020) ? Iar cu lunile ianuarie-iunie 2021 ce se întâmplă? Nu se mai iau în calcul?

 • AvatarBianca zice

  Buna ziua! In cazul unui copil nascut intr-un cuplu necasatorit care convietuieste impreuna, tatal va recunoaste copilul. Pt indemnizatia crestere copil este necesar sa fie facuta ancheta sociala in cazul in care mama opteaza pt primirea indemnizatiei?

  • Bună, Binaca,

   Îți recomandăm să întrebi reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

Leave a Reply