• 8 Mar. 2022
 • 10 min

Joburi pentru ucraineni / Jobs for Ukrainians / Робота для українців

jobs in romania

SCROLL DOWN FOR ENGLISH AND UKRAINIAN/ПРОКРОКТИ ВНИЗ ДЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ

Știi pe cineva venit din Ucraina, care dorește să-și găsească un loc de muncă? Sau poate chiar tu te afli în această situație? Aici sunt toate detaliile despre angajare în România, distribuie materialul către cei care au nevoie de aceste informații. 

Probabil că nu plănuiai să-ți schimbi locul de muncă, cu atât mai mult într-o țară străină. Mai ales că schimbările în carieră nu sunt ușoare nici într-un context normal, căci vin la pachet cu o mulțime de temeri. Ca să-ți fie mai lină tranziția către un loc de muncă în România, într-un mediu de lucru nou, îți venim în întâmpinare cu toate informațiile pe care trebuie să le cunoști despre drepturile tale de a lucra în țară.

 

Nu ai nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum 9 luni

Cetățenii ucraineni care doresc să-și găsească un loc de muncă în România nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic, potrivit Legii nr. 200/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

 

Ce trebuie să faci în acest sens?

Pentru a beneficia de toate serviciile și măsurile prevăzute de lege, pe parcursul celor 9 luni, poți cere acordarea statutului de refugiat. După dobândirea unei forme de protecție internațională, te poți înregistra în evidențele agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă beneficiind astfel, gratuit, de măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă, potrivit ANOFM. Printre acestea se numără:

 • medierea muncii prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 
 • informarea și consilierea profesională prin care se oferă un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, 
 • formarea profesională, 
 • evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal. 

Programele de formare profesională asigură, conform legii, inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Ce se întâmplă după 9 luni de muncă în România?

Te întrebi ce se întâmplă după cele 9 luni? Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere temporară în scop de muncă se acordă dacă prezinți următoarele documente:

– contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă,

–  dovada menținerii angajatului cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pe toată perioada șederii acordată anterior.

 

Ce măsuri au mai fost inițiate pentru facilitarea accesului cetățenilor ucraineni pe piața muncii din România

Printre măsurile inițiate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), adoptate de Guvern, în contextul conflictului din Ucraina, se numără diverse soluții pentru facilitarea accesului cetățenilor ucraineni pe piața muncii din România, prin  crearea cadrului necesar pentru ca aceștia să-și poată asigura o sursă de venit din munca prestată.

MMSS a inițiat flexibilizarea procedurilor administrative referitoare la acordarea dreptului de ședere și de muncă pe teritoriul României, având în vedere inclusiv faptul că, dat fiind contextul în care aceștia sunt nevoiți să părăsească teritoriul Ucrainei, nu au posibilitatea să solicite viză de la misiunile diplomatice ale României în Ucraina și nu dețin asupra lor diplomele de studii/certificatele de calificare într-o anumită profesie.

Astfel, cetăţenii ucraineni care intră legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detașarea străinilor pe teritoriul României.

Documentul adoptat de Guvern vine și în sprijinul cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict și care nu dețin documente cu care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate, necesare ocupării unui loc de muncă în România.

În astfel de situații, ei se vor putea angaja în baza unei declarații pe propria răspundere, dată angajatorului român, că îndeplinesc condiţiile de pregătire profesională și experiență în activitate, necesare ocupării postului pe care urmează să fie încadrați în muncă, și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României.

Actul normativ aprobat de Guvern stabilește că încadrarea în muncă a persoanelor care nu dețin documente doveditoare cu privire la calificări și experiență se face cu respectarea prevederilor din Codul muncii, în ceea ce privește verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.

Această prevedere nu se aplică și cetățenilor din Ucraina care doresc să acceadă ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română.

Care sunt drepturile tale de muncă în România dacă ai obținut statutul de refugiat?

 • să fii angajat de persoane fizice sau juridice, în aceleași condiții ca și cetățenii români,
 • să beneficiezi de asigurări sociale, de măsuri de asistență socială și asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români,
 • să beneficieze de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, recunoașterea diplomelor, atestatelor și certificatelor de competență, precum și a calificărilor profesionale care îți pot oferi accesul la meseriile din România. 

Statutul de refugiat politic și protecția subsidiară se acordă pe o perioadă nedeterminată. Mai exact, primești un document temporar de identitate din partea autorităților române. Totodată, poți fi cazat temporar în spații de tranzit amenajate de autoritățile locale și este apoi transferat într-un spațiu special al Inspectoratului pentru Imigrări.

 

În ce domenii te poți angaja?

Peste 118.000 de cetățeni ucraineni au intrat în țară, circa 70.000 au părăsit țara, iar puțin peste 1.000 au cerut azil, potrivit unui articol publicat săptămâna trecută de Aleph News. Dacă te numeri printre cei care doresc să-și construiască o viață nouă în România pe termen scurt, mediu sau lung și vrei să te integrezi pe piața muncii, iată câteva direcții spre care te poți orienta.

România se confruntă de ani buni cu un deficit de forță de muncă, în special în domenii precum IT-ul, ingineria, construcții sau HoReCa. Așadar, pentru companiile din țară angajarea ucrainenilor poate fi o soluție pentru a acoperi deficitul de talente pe care îl au în acest moment. Sunt foarte multe variante de angajare, în special pentru ucrainenii care vorbesc limba engleză. În acest moment, pe platforma de recrutare eJobs.ro, există peste 32.000 de joburi disponibile.

Totuși, dacă te numeri printre cei care nu stăpânesc foarte bine engleza te poți angaja în Call Center-ul înființat de autorități pentru vorbitorii de limbă ucraineană, în restaurante, hoteluri, construcții sau saloane de înfrumusețare.

Totodată, ai posibilitatea de a munci în România, în regim de nomad digital, statut reglementat recent de autorități, potrivit unui material de opinie scris de Raluca Bontaș, Partener, și Mihaela Vechiu, Manager, Servicii Dedicate Angajatorilor Globali, în cadrul Deloitte România.

„Viza de nomad digital permite unei persoane fizice să obțină un permis de ședere în țara noastră, în timp ce desfășoară muncă la distanță. Pentru a obține o astfel de viză, principala condiție este ca solicitantul să fie angajat al unei companii din afara țării sau să dețină de mai mult de 3 ani o companie înregistrată în afara României”, potrivit consultanților Deloitte.

 

Care sunt pașii pe care să-i urmezi dacă vrei să te angajezi prin intermediul celei mai mari platforme de recrutare din România, eJobs.ro


Platforma de recrutare eJobs.ro, este destul de intuitivă și nu ar trebui să-ți dea prea multe bătăi de cap, dacă cunoști limba română sau engleză. După ce ți-ai făcut cont și ai completat CV-ul în proporție de minimum 50% poți aplica la joburile de interes pentru tine.

Din homepage, scrie numele jobului pe care-l cauți și orașul în care vrei să lucrezi apoi dă click pe „Caută job” sau Enter.

În pagina nou deschisă, poți sorta joburile cu ajutorul mai multor filtre și poți alege cum să-ți fie afișate acestea.

Pe coloana din dreapta, vei găsi încă o serie de filtre care te vor ajuta sa ajungi la joburile potrivite pentru tine. Aici vei putea selecta „Orașul/ Departamentul/ Industria/ Nivelul de carieră/Tip job”.

După ce ai selectat criteriile dorite cu un simplu click, pe fiecare în parte, observă cum rezultatele se schimbă în timp real în funcție de preferințele selectate de către tine. Pentru a putea vizualiza un job care te interesează, dă click pe titlul acestuia.

În fereastra nou deschisă vei vedea toate criteriile și detaliile legate de locul de muncă. În partea centrala a paginii, sub titlul jobului vei găsi criteriile jobului. Aceste criterii sunt stabilite de către angajator și reprezintă condițiile pentru a putea aplica la un job. Pentru a aplica trebuie să apeși butonul „Aplică” situat în partea dreaptă sus.

Tot ce-ți rămâne de făcut este să aștepți să fii chemat la un interviu de angajare, la care să arăți tot ceea ce știi să faci. E adevărat că așteptarea nu e cea mai plăcută, mai ales în contextul unei situații tulburi, însă, dacă telefonul nu sună din prima, nu te demotiva, continuă să aplici la joburile potrivite ție. Mult succes!

 

***

(EN) Everything you need to know if you are a Ukrainian citizen who wants a job in Romania

You probably weren’t planning to change jobs, especially in a foreign country. Career changes are not easy even in a normal context, because they come with a lot of fears. In order to make your transition to a job in Romania smoother, we prepared all the information you need to know about your rights to work in this country.

 

You do not need a work permit for a maximum period of 9 months

Ukrainian citizens who want a job in Romania don’t need a work permit for a maximum period of 9 months during a calendar year, according to Law no. 200/2020 for completing the Government Emergency Ordinance no. 194/2002 on the regime of foreigners in Romania and Government Ordinance no. 25/2014 on employment and secondment of foreigners in Romania.

 

What do you need to do about it?

In order to benefit from all the services and measures provided by the law, during the 9 months, you can request the granting of refugee status. After acquiring a form of international protection, you can register in the records of the employment agencies, thus benefiting, free of charge, from the measures to stimulate employment. These include:

 • mediation of the process of connecting employers with jobseekers;
 • getting information and professional advice;
 • benefiting from a range of services provided free of charge to jobseekers for the purpose of getting information about the labor market and employment developments;
 • vocational training;
 • assessment and recognition of professional skills acquired in a non-formal and informal system.

Vocational training programs ensure, according to the law, the initiation, qualification, requalification, improvement and specialization of job seekers.

 

What other measures have been initiated to facilitate the access of Ukrainian citizens to the Romanian labor market?

Among the measures initiated by the Ministry of Labor and Social Solidarity (MMSS), adopted by the Government in the context of the conflict in Ukraine, are various solutions to facilitate the access of Ukrainian citizens to the Romanian labor market, by creating the necessary framework for them to ensure a source of income from work performed.

MMSS has initiated the flexibility of administrative procedures regarding the granting of the right to stay and work in Romania, also considering the fact that, given the context in which they are forced to leave the territory of Ukraine, the refugees do not have the possibility to apply for a visa from diplomatic missions of Romania in Ukraine and do not hold diplomas / certificates of qualification in a particular profession.

Thus, the Ukrainian citizens who legally enter the territory of Romania and who do not request a form of protection according to Law no. 122/2006 on asylum in Romania, may be employed without the employment permit provided by Government Ordinance no. 25/2014.

The document adopted by the Government also comes in support of Ukrainian citizens who come from the conflict zone and don’t have documents to prove their professional qualification or work experience, necessary for a job in Romania.

In such situations, they will be able to get a job with a declaration on their own responsibility, given to the Romanian employer, that they meet the conditions of professional training and work experience, necessary for the position they are to be employed, and have no criminal record. 

The normative act approved by the Government establishes that the employment of persons who do not have documents proving qualifications and experience is done in compliance with the provisions of the Labor Code, regarding the prior verification of professional and personal skills of the person requesting employment, respectively establishing a probationary period for verifying the employee’s skills, at the conclusion of the individual employment contract.

This provision does not apply to citizens of Ukraine who wish to access or exercise in Romania, independently or as an employee, a profession regulated by Romanian law.

 

What happens after 9 months of working in Romania?

Wondering what happens after this period of time has run out? Subsequent extensions of the right of temporary residence for work purposes are granted if you present the following documents:

– full-time individual employment contract, registered with the territorial labor inspectorate,

– proof of maintenance of the employee at least at the level of the minimum gross basic salary per country guaranteed in payment, for the entire period of the previously granted stay.

What are your employment rights in Romania if you have obtained refugee status?

 • to be employed by individual or corporate entities, under the same conditions as Romanian citizens,
 • to benefit from social insurance, social assistance measures and social health insurance, under the conditions provided by law for Romanian citizens,
 • to benefit from equal treatment as Romanian citizens in terms of equivalence of studies or periods of study, recognition of diplomas, certificates and certificates of competency, as well as professional qualifications that can give you access to trades in Romania.

Political refugee status and subsidiary protection are granted for an indefinite period. Specifically, you receive a temporary identity document from the Romanian authorities. At the same time, you can be temporarily accommodated in transit spaces arranged by the local authorities and then be transferred to a special space of the Immigration Inspectorate.

Jobs in Romania. In which domain can you easily get a job in Romania?

More than 118,000 Ukrainians have entered the country, about 70,000 have left the country, and just over 1,000 have sought asylum, according to an article published yesterday by Aleph News. If you are among those who want to build a new life in Romania in the short, medium or long term and you want to integrate into the labor market, here are some directions you can go.

Romania has been facing a labor shortage for years, especially in areas such as IT, engineering, construction or HoReCa and hiring Ukrainians can be a solution to cover the talent gap they have at the moment. There are many employment options, especially for English-speaking Ukrainians. At the moment, on the eJobs.ro recruitment platform, there are over 32,000 jobs available.

However, if you are among those who do not speak English very well, you can work in the Call Center set up by the authorities for Ukrainian speakers, in restaurants, hotels, constructions, or beauty salons.

At the same time, you have the opportunity to have a job in Romania as a digital nomad, a status recently regulated by the authorities, according to the article Services Dedicated to Global Employers written by Raluca Bontaș, Partner, and Mihaela Vechiu, Manager, within Deloitte Romania.

“The digital nomad visa allows an individual to obtain a residence permit in our country, while working remotely. In order to obtain such a visa, the main condition is that the applicant is an employee of a company from abroad or has owned a company registered outside Romania for more than 3 years”, according to the two Deloitte consultants.

 

What are the steps to follow if you want to get hired through the largest recruitment platform in Romania, eJobs.ro


The eJobs.ro recruitment platform is quite intuitive and should not give you too much trouble if you know Romanian or English. Some of the job ads are in English and you can use the Google Translate plugin in your browser to translate the ones that are in another language. Once you have created an account and you have completed your CV in a proportion of at least 50%, you can apply for jobs of interest to you.

From the homepage, enter the name of the job you are looking for and the city you want to work in, then click on “Find job” or press Enter on your keyboard. In the newly opened page, you can sort the jobs using several filters and choose how to view them.

In the right column, you will find another series of filters that will help you get the right jobs for you. Here you can choose from “Cities / Departments / Industries / Career Level / Level of Studies / Job Type”.

After selecting the desired criteria with a single click, on each one, notice how the results change in real time depending on the preferences selected by you. In order to view a job that interests you, click on its title.

In the newly opened window you will see all the criteria and details related to the job you clicked on. In the middle of the page, under the job title you will find the job requirements. These requirements are set by the employer and are the conditions for applying for a job. To apply you need to press the “Apply” button on the top right. 

All you have to do now is wait until you are called to a job interview to prove everything you know. It is true that waiting is not the most pleasant, especially in the context of a troubled situation, but if the phone does not ring at the first try, do not lose your hope and keep applying for the right jobs for you. Good luck!

 

***

Робота для українців

Ви знаєте когось з України, хто хоче знайти роботу? А може ви самі в такій ситуації? Тут є всі подробиці про працевлаштування в Румунії, розповсюджуйте матеріал тим, кому потрібна ця інформація.

Ймовірно, ви не планували змінювати роботу, особливо в чужій країні. Тим більше, що зміни в кар’єрі непрості навіть у звичайному контексті, тому що вони супроводжуються великою кількістю страхів. Щоб зробити ваш перехід на роботу в Румунію більш плавним, у новому робочому середовищі, ми вітаємо вас з усією необхідною інформацією про ваші права на роботу в країні. Насамперед хочемо сказати, що українська мова нам нелегка і, можливо, ми пропустили дрібні помилки.

 

Вам не потрібне повідомлення про прийом на роботу максимум за 9 місяців

 

Громадянам України, які хочуть знайти роботу в Румунії, дозвіл на працевлаштування не потрібен на термін не більше 9 місяців у календарному році, відповідно до Закону No. 200/2020 для завершення надзвичайної постанови Уряду № 200/2020. 194/2002 про режим іноземців в Румунії та постанову уряду № 194/2002. 25/2014 про працевлаштування та відрядження іноземців в Румунії, зазначено в заяві Національного агентства з питань зайнятості (ANOFM).

 

Що з цим потрібно зробити?

Щоб скористатися всіма послугами та заходами, передбаченими законодавством, протягом 9 місяців ви можете подати запит на надання статусу біженця.

Отримавши форму міжнародного захисту, ви можете зареєструватися в облікових записах агентств зайнятості, таким чином безкоштовно скориставшись заходами стимулювання зайнятості, повідомляє ANOFM. До них належать:

 • посередництво в роботі зі зв’язку роботодавців з шукачами роботи,
 • інформаційно-професійні консультації, що надають ряд послуг, які надаються безкоштовно шукачам роботи з метою надання інформації про ринок праці та розвиток зайнятості,
 • професійне навчання,
 • оцінка та визнання професійних навичок,
 • набутих у неформальній та неформальній системі.

Програми професійної підготовки відповідно до законодавства забезпечують ініціацію, кваліфікацію, перекваліфікацію, удосконалення та спеціалізацію осіб, які шукають роботу.

 

Які ще заходи розпочато для полегшення доступу громадян України до ринку праці Румунії?

Серед заходів, ініційованих Міністерством праці та соціальної солідарності (MMSS), ухвалених Урядом у контексті конфлікту в Україні, є різні рішення для полегшення доступу громадян України до ринку праці Румунії шляхом створення необхідної бази. для них забезпечення джерела доходу від виконаної роботи.

MMSS ініціювало гнучкість адміністративних процедур щодо надання права на перебування та роботу в Румунії, також враховуючи той факт, що, враховуючи контекст, у якому вони змушені залишити територію України, вони не мають можливості подати заяву. на візу від дипломатичних представництв.Румунії в Україні і не мають дипломів/свідоцтв про кваліфікацію з певної професії.

Таким чином, громадяни України, які легально в’їжджають на територію Румунії і не звертаються за формою захисту відповідно до Закону № 2000. 122/2006 про надання притулку в Румунії, може бути працевлаштований без дозволу на працевлаштування, передбаченого урядовою постановою № 25/2014 про працевлаштування та відрядження іноземців в Румунії.

Прийнятий Урядом документ також йде на підтримку громадян України, які прибули із зони конфлікту і не мають документів, що підтверджують професійну кваліфікацію чи досвід роботи, необхідні для працевлаштування в Румунії.

У таких ситуаціях вони зможуть на підставі декларації на власну відповідальність, наданої румунському роботодавцю, відповідати умовам професійної підготовки та досвіду роботи, необхідним для посади, на яку вони мають бути працевлаштовані, і не мають судимостей, які несумісні з діяльністю, яку вони здійснюють або збираються здійснювати на території Румунії.

Затвердженим Урядом нормативним актом встановлено, що працевлаштування осіб, які не мають документів, що підтверджують кваліфікацію та стаж, здійснюється відповідно до положень КЗпП щодо попередньої перевірки професійних та особистих навичок особи, яка претендує на прийняття на роботу, відповідно. встановлення строку випробування для перевірки кваліфікації працівника при укладенні індивідуального трудового договору.

Це положення не поширюється на громадян України, які бажають отримати або здійснювати в Румунії, самостійно або як найманий працівник, професію, що регулюється румунським законодавством.

Що відбувається після 9 місяців роботи в Румунії?

Цікаво, що станеться через 9 місяців? Подальше продовження права на тимчасове проживання з метою роботи надається за умови пред’явлення наступних документів:

– індивідуальний трудовий договір повний робочий день, зареєстрований в територіальній інспекції праці,

– підтвердження утримання працівника щонайменше на рівні мінімальної базової зарплати брутто на країну, яка гарантується виплатою, за весь період раніше наданого перебування.

 

Які ваші трудові права в Румунії, якщо ви отримали статус біженця?

 • бути найнятими фізичними або юридичними особами на тих самих умовах, що й громадяни Румунії,
 • отримувати соціальне страхування, заходи соціальної допомоги та соціальне медичне страхування на умовах, передбачених законом для громадян Румунії,
 • користуватися рівним ставленням з громадянами Румунії з точки зору еквівалентності навчання або періодів навчання, визнання дипломів, сертифікатів та сертифікатів компетентності, а також професійних кваліфікацій, які можуть надати вам доступ до професій у Румунії.

Статус політичного біженця та додатковий захист надаються на невизначений термін. Зокрема, ви отримуєте тимчасовий документ, що посвідчує особу, від румунської влади. У той же час ви можете бути тимчасово розміщені в транзитних місцях, організованих місцевою владою, а потім переведені в спеціальне приміщення Імміграційної інспекції.

 

У яких сферах ви можете працювати?

Понад 118 000 українців в’їхали в країну, близько 70 000 покинули країну і трохи більше 1 000 попросили притулку, йдеться в статті, опублікованій в Aleph News. Якщо ви належите до числа тих, хто хоче побудувати нове життя в Румунії в короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій перспективі і хочете інтегруватися на ринок праці, ось кілька напрямків, якими ви можете рухатися.

Румунія вже багато років стикається з нестачею робочої сили, особливо в таких сферах, як IT, інженерія, будівництво. Тому для компаній країни наймати українців може бути рішенням, щоб закрити дефіцит талантів, який у них є на даний момент. Варіантів працевлаштування багато, особливо для англомовних українців. На даний момент на платформі набору eJobs.ro доступно понад 32.000 вакансій.

Проте, якщо ви належите до тих, хто погано володіє англійською, ви можете працювати в Call-центрі, створеному владою для україномовних, у ресторанах, готелях, будівлях чи салонах краси.

У той же час у вас є можливість працювати в Румунії як цифровий кочівник, статус нещодавно регулюється владою, згідно з думкою, написаною партнером Ралукою Бонташ і менеджером відділу послуг, присвячених глобальним роботодавцям, Міхаелою Вечіу, в рамках Deloitte Румунія.

«Віза цифрового кочівника дозволяє фізичній особі отримати посвідку на проживання в нашій країні, працюючи віддалено. Для отримання такої візи головною умовою є те, що заявник є співробітником компанії з-за кордону або володіє компанією, зареєстрованою за межами Румунії більше 3 років», – зазначають консультанти Deloitte.

 

Які кроки слід виконати, якщо ви хочете отримати роботу через найбільшу платформу набору персоналу в Румунії, eJobs.ro


Платформа набору eJobs.ro є досить інтуїтивно зрозумілою і не завдасть вам зайвих проблем, якщо ви знаєте румунську чи англійську. Після того, як вони створили для вас обліковий запис і ви заповнили своє резюме в пропорції принаймні 50%, ви можете подавати заявку на вакансію, яка вас цікавить.

На домашній сторінці введіть назву роботи, яку ви шукаєте, та місто, в якому хочете працювати, потім натисніть «Find job» або Enter. На щойно відкритій сторінці ви можете відсортувати вакансії за допомогою кількох фільтрів і вибрати спосіб їх відображення.

У правій колонці ви знайдете ще одну серію фільтрів, які допоможуть вам отримати потрібну роботу. Тут ви можете вибрати «Місто / Відділ / Галузь / Рівень кар’єри / Тип роботи».

Вибравши потрібний критерій простим клацанням миші, по кожному з них помітите, як результати змінюються в режимі реального часу залежно від вибраних вами уподобань. Щоб переглянути вакансію, яка вас цікавить, натисніть на її назву.

У новому вікні ви побачите всі критерії та деталі, що стосуються роботи. Посередині сторінки під назвою посади ви знайдете критерії роботи. Ці критерії встановлюються роботодавцем і є умовами для влаштування на роботу. Щоб подати заявку, потрібно натиснути кнопку «Apply» у верхньому правому куті. Все, що вам потрібно зробити, це дочекатися, поки вас запросять на співбесіду.

Залишилося лише дочекатися, поки вас покличуть на співбесіду, показати все, що ви повинні зробити. Правда, чекати не найприємніше, особливо в умовах неблагополучної ситуації, але якщо телефон спочатку не дзвонить, це не демотивує, продовжуйте претендувати на потрібну роботу. Удачі!

 

 

Citește și:

CV-ul care te aduce mai aproape de jobul dorit

Cum te poți detensiona în momente stresante 

Cum gestionezi emoțiile în această perioadă? Iată sfatul psihologului!

A fost util articolul? 1
angajareeJobs Romanialocuri de munca

Leave a Reply