• 1 Nov. 2023
 • 7 min

Luna tatălui a fost modificată. Află detalii despre concediul de creștere copil

luna tatalui

Legislația din România încurajează atât mama, cât și tatăl să-și ia concediu de creștere copil, condițiile fiind aceleași pentru ambii părinți. De regulă, mama stă mai mult în concediu creștere copil, dar e bine de știut că și tatăl poate să aibă acest job full time timp de minimum două luni. Cunoscuta „luna tatalui” a fost modificată, prin OUG 164/2022 și prin Hotărârea 865 din 19.09.2023.

Iată ce informații noi ar trebui să cunoști despre „luna tatalui” și despre stimulent de insertie.

De ce e important ca tatăl să-și ia concediu creștere copil, cunoscut și sub numele de „luna tatalui”

Studiile spun că tații care interacționează mai mult cu juniorii în primele luni de viață au un impact pozitiv asupra dezvoltării cognitive a acestora. De exemplu, într-un studiu, publicat în Infant Mental Health Journal, cercetătorii de la Imperial College London, King’s College London și Oxford University, au analizat modul în care tații au interacționat cu bebelușii lor la vârsta de trei luni și au măsurat dezvoltarea cognitivă a copiilor un an mai târziu. Ei au descoperit că bebelușii ai căror tați erau mai implicați și activi atunci când se jucau cu ei au obținut rezultate mai bune la testele cognitive la vârsta de doi ani.

Cercetătorii spun că, în timp ce o serie de factori sunt critici în dezvoltarea unui copil, interacțiunile de calitate tată-copil la o vârstă fragedă sunt esențiale pentru dezvoltarea acestuia. În cadrul studiului, cercetătorii au înregistrat videoclipuri cu părinți interacționând cu ai lor copii, cu mame și tați jucându-se cu bebelușii lor fără jucării, la trei luni, iar apoi în timpul unei sesiuni de citire a cărților la vârsta de doi ani.

„Am descoperit că juniorii care interacționau cu tați calmi și mai puțin anxioși în timpul unei sesiuni de citit la vârsta de doi ani au arătat o dezvoltare cognitivă mai bună , inclusiv atenția, rezolvarea problemelor, limbajul și abilitățile sociale. Acest lucru sugerează că sesiunile de citit și referințele educaționale oferite de tați pot sprijini dezvoltarea cognitivă și de învățare la acești copii”, a spus Dr. Vaheshta Sethna de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie și Neuroscience (IoPPN) de la King’s College din Londra.

 

Tații își pot lua maximum 15 zile de concediu de paternitate 

Directiva (UE) 2019/1.158 încurajează echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și a fost nevoie să fie transpusă și în România, prin Ordonanța de Urgență Nr. 117/2022 din 26 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Tatăl are acum dreptul la 10 zile lucrătoare de concediu paternal, iar dacă are și un atestat de absolvire a unui curs de puericultură, durata concediului crește la 15 zile.

Articolul 2 din Ordonanța de Urgență Nr. 117/2022 din 26 august 2022:
(1) Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare.

Articolul 4
(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2, se majorează cu 5 zile lucrătoare.(2) Tatăl poate beneficia de prevederile alin. (1) pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.

Articolul 5
Pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1), tatăl copilului beneficiază de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină și lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale acestuia, în condițiile legii.

 

Luna tatalui se modifica. Minimum două luni de concediu creștere copil pentru celălalt părinte

 

Pe 19 septembrie 2023, a fost adoptată Hotărârea nr. 865 , iar normele sale  metodologice pun în aplicare prevederile impuse de Ordonanța nr. 164/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor. Astfel, începând cu 19 septembrie se extinde perioada de concediu pentru creșterea copilului, pentru păriintele care nu a solicitat inițial acest drept, de la o lună la cel puțin două luni. 

(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență 111/2010, cealaltă persoană îndreptățită prevăzută la art. 8 alin. (1) din ordonanța de urgență 111/2010, care nu a solicitat dreptul la indemnizație poate solicita acest drept, dacă îndeplinește condițiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă dreptul propriu la concediu și indemnizație nu se solicită de către celălalt părinte, pe această perioadă primul părinte nu poate beneficia de concediul și, respectiv, de indemnizația pentru creșterea copilului.

(2) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul propriu la concediul de creștere a copilului de cel puțin două luni, dreptul celuilalt părinte la indemnizația pentru creșterea copilului se suspendă potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. i) din ordonanța de urgență 111/2010 sau, după caz, încetează, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență 111/2010.

(3) În situația în care persoana îndreptățită optează pentru concediu fără plată potrivit art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență 111/2010, cererea pentru acordarea acestuia se depune și se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 și 22 din ordonanța de urgență.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în situația în care persoana îndreptățită solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau dacă acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, perioada de 3 luni prevăzută anterior se majorează cu câte 2 luni pentru fiecare copil, începând cu al doilea.

(5) Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului de la data suspendării activității profesionale, respectiv a intrării în concediul prevăzut la alin. (1), cererea și documentele doveditoare se depun în termen de maximum 15 zile de la data suspendării activității. În situația în care cererea și documentele doveditoare se depun după acest termen, indemnizația se va acorda de la data depunerii cererii, potrivit art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență 111/2010.

(6) În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 9 din ordonanța de urgență, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de luni cel puțin egală cu dublul numărului de nașteri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate.

Dacă tatăl nu îndeplinește condițiile pentru a intra în concediul de creștere sau familia este monoparentală, mama poate depune documentele aferente și primește și indemnizația pentru lunile tatălui, în același cuantum ca și până atunci.

 

Alte prevederi de interes pentru părinți din OUG 164/2022

 

 • A fost adăugată o nouă perioadă asimilată activității pentru a îndeplini condiția celor minimum 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului – concediul de acomodare;1.La articolul 2 alineatul (5), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. i^1), cu următorul cuprins: i^1) au beneficiat de concediu de acomodare și indemnizația lunară aferentă acestuia;
 • recunoașterea și a veniturilor din străinătate obținute simultan cu cele din țară (cu condiția să nu se suprapună perioadele de activitate și veniturile în decursul aceleiași luni); La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Dacă, în aceeași lună, o persoană realizează venituri atât în țară, cât și în statele în care se aplică Regulamentul, fără suprapunerea perioadelor de activitate, se iau în calcul veniturile realizate în ambele țări, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 12 alin. (2) din același regulament.


Documente pentru a obține indemnizația 

Pentru a opta pentru „luna tatalui” este important să te asiguri că ai realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni, anterioare nașterii copilului.  Din 2023, angajatorii trebuie informați despre intrarea în CCC cu cel puțin zece zile înainte de începerea efectivă a acestuia. Aceasta se face printr-o cerere specială cu privire la perioada preconizată de concediu de creștere.

Următorul pas este să mergi cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care vrei să începi concediul la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de sector sau la primăria de care aparții și să depui următoarele documente:

 • Cărțile de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de naștere al copilului (original + copie)
 • Certificatul de căsătorie (original + copie)
 • Adeverința tip (Anexa 2) – se descarcă de pe site-ul DGASP
 • Decizia de suspendare a contractului de muncă, în original sau conform cu originalul, de la locul de muncă
 • Extrasul de cont (cu ștampilă și semnătura băncii)
 • Cererea tip
 • Dosar cu șină

Conform OUG 111/2010, art. 12, pct. 7, mama NU va primi indemnizația de creștere a copilului și nici stimulentul de inserție cât timp tatăl este în concediu pentru creșterea copilului. Logica e ca statul nu plătește și indemnizație și stimulent în același timp.

Dacă celălalt părinte nu solicită concediul de creștere copil pentru minimum 2 luni, indemnizația aferentă va fi acordată părintelui care a stat în acest concediu doar până la vârsta de 1 an și 10 luni a copilului sau 2 ani și 10 luni, în cazul copilului cu handicap.

 

Condițiile în care tatăl nu poate beneficia de „luna tatalui”

 • tatăl nu a realizat venituri impozabile în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului
 • familia este monoparentală – în acest caz el beneficiind de întreg concediul de creștere copil (24 de luni)
 • tatal nu lucrează în România

Într-un studiu efectuat pe tații care lucrează pentru companiile din Fortune 500, 85% și-au luat un timp liber după nașterea copilului, în general, timp de 1 până la 2 săptămâni au raportat că se simt mai stresați de coordonarea conflictelor familie-muncă decât mamele.

Tatăl nu optează pentru cele două luni de concediu creștere copil. Ce alternative are mama

Conform, OUG 164/2022, în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

 Așadar mama are următoarele opțiuni în „luna tatălui”. Se poate întoarce la job cu două luni înainte ca juniorul/junioara să împlinească 2 ani pentru realizarea de venituri supuse impozitului și pentru a beneficia ulterior de stimulent de inserție. O altă opțiune este să mai stea două luni acasă cu bebe în concediu fără plată. Cererea pentru concediul fără plată se depune la angajator. Este important de știut că acest concediu fără plată constituie perioada asimilată în cele 12 luni necesare pentru cotizare în situația în care mai apare un copil.

 

Articolul 34 din Hotărârea 865/19.09.2023

(1) Persoanele care se află în concediu fără plată prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență 111/2010 au obligația să comunice în scris agenției teritoriale această opțiune, odată cu solicitarea celuilalt părinte sau celeilalte persoane îndreptățite prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență 111/2010 a dreptului la indemnizație.

(2) Comunicarea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de adeverința eliberată de angajator conform căreia persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, în perioada în care celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență 111/2010 beneficiază de dreptul propriu la indemnizație.

luna tatalui

Dacă facem o comparație cu anii ”60, tații și-au dublat timpul petrecut cu treburile casnice (4 față de 10 ore/săptămână) și îngrijirea copilului (2,5 față de 7 ore/săptămână). Cercetătorii subliniază că această creștere se datorează faptului că tații petrec timp în weekend cu juniorii sau îi includ în activitățile lor din timpul liber. (studiul Fathers’ Roles in the Care and Development of Their Children)

 

Întrebări despre „luna tatalui”:

 

Care este valoarea indemnizației în concediul creștere copil al tatălui?
Cât timp stă acasă, tatăl primește indemnizație în valoare de 85% din veniturile nete obținute în cele 12 luni care se iau în calcul.

Există posibilitatea ca tatăl să stea mai mult de două luni în CIC (concediu de îngrijire copil)? 
Tatăl poate sta minimum două lunimaximum 22 de luni. De exemplu, dacă mama se întoarce la 1 an și 9 luni, tatăl poate sta maximum 3 luni. În acest timp tatăl primește indemnizatie (85 % din media veniturilor nete din ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului), iar mama nu primește stimulent de inserție. Statul român nu plătește și indemnizație și stimulent în aceeași lună.

Concediul de creștere copil al tatalui trebuie să înceapă fix din ziua în care mama își reia activitatea sau poate fi luat oricând înainte de 2 ani?
Tatal isi poate lua concediu oricând înainte de a împlini copilul 2 ani, condiția fiind să depună actele cu minimum 30 de zile (înainte de data de începere a concediului) la Direcția de Asistență Socială. Nu este condiționată de ziua în care mama se întoarce la serviciu.


Ce se întâmplă cu indemnizația dacă tatăl are venituri în altă țară?

Conform OUG 111/2010, tatăl se va supune legilor din tara unde plătește impozit și va beneficia de ce oferă statul respectiv.  În OUG 164/2022 sunt recunoscute și veiturile din străinătate obținute simultan cu cele din țară (cu condiția să nu se suprapună perioadele de activitate și veniturile în decursul aceleiași luni).

 

Ți-a plăcut articolul „Luna tatalui a fost modificată. Află detalii despre concediul creștere copil”? Îți recomandăm și: 

 

Stimulent de inserție 2023. Condiții de acordare și valoarea acestuia

 

Concediu prenatal 2023 – tot ce trebuie să știi

A fost util articolul? 100
concediu de maternitateluna tatalui
 • AvatarAndreea zice

  Tatal(celalalt parinte) a optat pentru 12 luni , timp in care eu, mama , am ramas in concediu fara plata . Interpretarea OUG imi lasa de inteles ca ar fi trebuit sa mi se plateasca contributiile sociale in aceasta perioada de minim o luna max.. din Fondul de asigurari Sociale .lucru care nu s a intamplat .
  Aveti informatii in directia asta ?

  • AvatarRaluca zice

   Bună ziua! În cazul în care eu nu încep serviciul cu 2 luni înainte de a face fetita 2 ani poate sotul sa beneficieze de luna tatălui și sa ia el stimulentul de inserție? Aștept răspuns dvs. Mulțumesc!

   • Bună, Raluca,

    Din informațiile noastre se poate pentru că principala condiție pentru a beneficia de stimulent de inserție este ca unul dintre părinți să realizeze venituri supuse impozitului. Trebuie să vorbiți la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

    • AvatarSorin zice

     Bună seara!Copilul nostru implineste 2 anisori pe data de 7 mai 2020. Sotia este in concediul de crestere a copilului.Eu doresc sa imi iau o luna de concediu de drept,dupa care sa ma reintorc la serviciu.sotia nu doreste sa mai lucreze la fostul loc de munca.este posibil sa iau eu stimulentul de insertie pana la varsta de 3 ani ai copilului fara ca sotia sa mai lucreze dupa ce revin eu la serviciu?daca nu,care ar fi pasii,va rog? Va multumesc!

     • Bună, Sorin,

      În OUG 111/2020 se precizează în articolul 8: De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

      În articolul 7 se precizează condițiile: (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).

      Așadar te încadrezi. Te sfătuim să iei legătura încă de pe acum cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, să le prezinți cazul. Îți vor spune exact ce trebuie să conțină dosarul. Detalii și în acest articol: https://cariera.ejobs.ro/stimulent-de-insertie/

     • AvatarGeorgiana zice

      Buna ziua,

      In situatia actuala sunt in creștere copil, însărcinată cu bebe 2 (urmează sa nasc la jumătatea lunii iulie 2021). Bebe 1 va face 2 ani pe 7 august 2021. In situatia aceasta, tatal trebuie sa isi mai depuna dosarul pentru luna lui pentru bebe1? Eu cand trebuie sa depun dosarul de indemnizatie pentru bebe 2? Mulțumesc!

     • Bună, Georgiana,

      Poți depune dosarul pentru indemnizație creștere copil după 42 de zile de la data de naștere a acestuia.
      Tatăl poate să-și ia luna lui pentru primul bebe. Trebuie să depună dosarul cu 30 de zile înainte de a începe concediul.
      Îți recomandăm să discuți încă de pe acum cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială pentru a afla, în mod oficial, datele când să depuneți dosarele.

    • AvatarSpataru Ana Maria zice

     Buna ziua daca eu aleg ca tatăl sa nu intre in ultima luna din cei 2 ani in paternitate (crestere copil) si aleg sa ma angajez eu in ultimele 90 de zile din cei 2 ani pot sa beneficiez de stimulent (cei 600 lei ) pana la vârstă de 3 ani ai copilului? Mulțumesc frumos

     • AvatarSpataru Ana Maria zice

      Am uitat sa specific locul de munca de unde am ieșit in maternitate creștere copil s a închis definitiv atât cat si firma s a închis dupa 5uni după ce am născut si am intrat in creștere copil ,menționez ca iau indemnizație pentru creștere copil ,Mulțumesc anticipat.

     • Bună, Ana Maria,

      Da, poți să iei stimulent de inserție dacă te angajezi cu 90 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani. Nu trebuie să revii la același loc de muncă, este important să realizezi venituri supuse impozitului pe venit.

    • AvatarFlorentina Chiper zice

     Buna ziua,
     Eu am revenit la locul de munca cu 2 luni inainte de implinirea a doi ani a copilului timp in care voi realiza venituri impozabile, iar tatal nu a optat sa ia luna respectiva. Intrebarea este daca voi primi stimulent de insertie inclusiv pentru aceste doua luni pana implinirea a doi ani.
     Multumesc!

     • Bună, Florentina,

      Nu vei primi stimulent de inserție pentru cele două luni. Acesta se va acorda începând cu ziua în care copilul împlinește 2 ani.

     • AvatarBucur Mioara zice

      Bună ziua,

      As vrea sa știu dacă am decizia de suspendare a contractului fiind în concediu crestere copil făcută sa încep cu 60 de zile înainte sa facă copilul 2 ani atunci trebuie sa incep?De la serviciu mi se spune ca dacă decizia e făcută ca atunci sa incep atunci incep ca nu au ce sa facă dar știu ca între timp legea sa modificat și puteai sta pana la 2 ani.As vrea sa știu dacă chiar nu se mai poate face nimic.
      Mulțumesc pentru un eventual răspuns.

     • Bună, Mioara,

      S-au modificat prevederile în ceea ce privește stimulentul de inserție. Nu mai există condiția ca mama să se întoarcă la job la 1 an și 10 luni ai copilului pentru a beneficia de acesta, poate reveni și la 2 ani. Dar, ai libertatea de a reveni oricând la job. Discută cu angajatorul și spune-i de această prevedere. Un avocat te poate ghida în această situație.

    • AvatarSorin zice

     Bună seara,dna Steluța Năstase!
     Copilul nostru implineste 2 anisori pe data de 16.12.2021. Sotia este in concediul de crestere a copilului, iar ea dorește să înceapă munca mai repede (15.09.2021) , este posibil să intru un în CCC până împlinește copilul 2 ani, apoi doresc sa ma reintorc la serviciu. Trebuie să mă întorc la munca mai repede cu 60 zile pentru a beneficia de stimulent?
     E posibil sa iau eu stimulentul de insertie pana la varsta de 3 ani ai copilului fara ca sotia sa mai lucreze dupa ce revin eu la serviciu? Daca nu, va rugam care ar fi pasii care ar trebui să îi urmăm?
     Va multumim!

     • Bună, Sorin,

      Da, poți intra în concediu creștere copil până când acesta va împlini 2 ani (practic concediul de creștere copil este până la un un an și 11 luni, la care se adaugă și luna tatălui).
      Pentru a te încadra pentru stimulent de inserție, va fi nevoie să revii la job cu 60 de zile înainte de a împlini copilul doi ani, or nu se poate din moment ce alegi să stai până la 2 ani în concediu.În aceste condiții soția poate depune actele pentru stimulent de inserție.
      Fiind un caz particular, îți recomand să întrebi la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești dacă poți depune tu actele pentru stimulent, în locul soției, după ce revii la job.

     • AvatarHrihoreț Ionela Alexandra zice

      Bună ziua! Vă deranjez cu o întrebare, pe 7 februarie 2020 am născut-o pe prima fetiță, iar pe 10 iulie 2021 pe cea de-a doua. Eu sunt în concediu de creștere acum pentru primul copil, urmând ca din februarie 2022 să trec în ccc pentru al doilea. Ce se întâmplă cu luna tatălui? Trebuie să își ia el ccc sau pot continua eu fără a fi acea lună în care să nu beneficiez de indemnizație? Vă mulțumesc din suflet!

     • Bună, Ionela,

      Poți continua concediul de creștere copil, iar tatăl să-și ia două luni la sfârșitul perioadei, practic de la 1 an și 10 luni ai copilului la 2 ani. Recomandarea este să discuți în avans cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul, orașul unde locuiești.

    • AvatarAdriana zice

     Buna ziua.Bebe 1 are 1 an și 8 luni . Eu , beneficiez de Indemnizatie de creștere copil ? Având in vedere ca am născut bebe 2 in 29 Iunie , poate beneficia tatăl de indemnizație pt cele 4 luni pentru bebe 1 ? Și eu pot beneficia de indemnizație pentru bebe 2? Mulțumesc

     • Bună, Adriana,

      Sigur, poate lua tatăl indemnizația pentru primul bebe și tu poți opta pentru indemnizație pentru al doilea bebe.

    • AvatarSirghi Angela zice

     Bună ziua. Eu sunt în ccc acum,bebe al meu împlinește 2 ani în ianuarie 2023…și as vrea apoi ca tatăl care acum lucrează sa beneficieze de luna tatalui se poate ca apoi el când se întoarce sa beneficieze de inserție?cum ar trebui sa procedez în aceasta situație. Eu nu am posibilitatea sa ma întorc la munca după acesti 2 ani. Mulțumesc

     • Bună, Angela,

      Dacă tatăl își ia o lună de concediu creștere copil se încadrează și pentru a primi stimulentul de inserție. Este important să mergeți în avans la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți și să comunicați intenția voastră. Va fi nevoie ca tu să întrerupi concediul de creștere copil și tatăl să depună actele pentru concediul paternal cu 30 de zile înainte de a intra în acest concediu.

    • AvatarSimona zice

     Bună seara, am și eu o nelămurire, am un bebe care face în aprilie 2023, 2 ani, eu sunt in indemnizație, întrebarea mea str dacă tatăl lucrează în afara cu contract, pot sa iau eu luna tatălui? Si daca îmi bag demisia de la actualul loc de munca și ma angajez în alta parte mai beneficiez de stimulent? Mulțumesc!

     • Bună, Simona,

      Mama nu poate lua luna tatălui. Vei beneficia de stimulent de inserție dacă schimbi jobul, condiția fiind să realizezi venituri impozabile.

     • AvatarAdriana zice

      Buna ziua, am nascut in ianuarie 2022. Nu imi este foarte clar, sotul meu beneficiaza de o luna sau 2 luni de concediu? Mai exact, ma intereseaza cu cat timp inainte de a implini copilul 2 ani trebuie sa ma intorc la servici?
      Multumesc

     • Bună, Adriana,

      Soțul are dreptul la cel puțin 2 luni de concediu de creștere copil, conform art. 11 din OUG 164/2022. Poți reveni la job când copilul va avea 1 an și 10 luni.

   • AvatarCamelia zice

    Buna, in cazul in care eu ma întorc la lucru cu 2,5 luni înainte de a face copilul 2 ani, iar soțul intra in concediu de creștere pana la final, voi beneficia de stimulent după terminarea concediului lui?

    • Bună, Camelia,

     Sigur, poți beneficia în condițiile descrise. Este important să depui dosarul de indemnizație în maximum 30 de zile calendaristice de la întoarcerea la job.

     • AvatarRaluca zice

      Buna ziua,
      Am nascut pe bebe 1 pe data de 16.06.2019 si am primit indemnizatie pana la data de 16.05.2021. Pe data 16.05.2021 am nascut pe bebe2, deci s-au suprapus concediile. Datorita suprapuneri contractul de munca nu s-a reactivat, deci nu am luat concediu medical sau fara plata. Intrucat eu am rămas tot în “indemnizatie “, pentru bebe2, luna tatălui pentru bebe1 s-a reportat la finalul perioadei Cu bebe 2. Pe luna 24 a lui bebe 1 sau prima luna a lui bebe 2, cum doriți sa o încadrați adică perioada 17.05.-16.06.2021 nu s-a incasat nici o indemnizatie, decât supliment de suprapunere. De la agenție se incurca in vorbe dar nu vin cu solutie. Ba ca trebuia tatal, dar tatăl nu putea depune dosarul pentru ca eram deja eu in concediu. Nu înțeleg, cine ce trebuia sa încaseze si fiecare ce statut trebuia sa avem în acea perioada?

     • Bună, Raluca,

      Este o situație particulară care nu se regăsește în prevederile legale. Direcția de Asistență Socială trebuie să te lămurească cum procedezî în acest caz.

     • AvatarDiana Buturici zice

      Bună ziua! Vă rog sa ma ajutati . . Eu am intrat in risc maternal de la locul de muncă , in noiembrie 2019 , iar pe 31 decembrie mi.a expirat contractul de muncă si nu mi au mai prelungit , firma plătindu.mi cele 3 luni de risc maternal iar apoi preluandu.ma CNAS .ul . Eu acum ar trebuii sa plec la serviciu , copilul avand 1 an si 11 luni , intrebarea este : Firma respectiva mai are vreo obligatie fata de mine , desii eu numai figurez la ei cu nimic , adica are vreo obligatie sa ma primeasca inapoi desi am fost angajata lor 1 an cu contract pe perioada determinata ?
      Si intrebarea nr 2 .. luna tatălui cum se plateste si cine îl plateste , trebuie sa vb la serviciul lui , i se dau documente ceva , daca firma nu este de acord ? Cum se procedeaza? Mulțumesc mult!

     • Bună, Diana,

      Firma la care ai lucrat nu mai are vreo obligație față de tine pentru că a fost un contract pe perioadă determinată.
      Pentru luna tatălui, este nevoie ca tatăl să fi înregistrat venituri supuse impozitului timp de 12 luni în ultimii doi ani înaintea nașterii copilului. De la job, trebuie să i se dea o adeverință cu veniturile obținute pe care o depuneți la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți sau la primărie. Plata se face de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială Județeană. Concediul paternal este un drept al tatălui pe care angajatorul nu-l poate încălca.

     • AvatarLupascu sava zice

      Bună ziua în luna Mai soția naste și eu trebuie sa întru în postnatal doar ca am 13 luni muncite și mi.sa întrerupt contractul de munca pot sa mai întru în postnatal sau trebuie sa am fără întrerupere pe cartea de munca? Va mulțumesc pentru răspuns

     • Bună,

      Pentru a-ți putea răspunde, avem nevoie de o clarificare: îți dorești să intri în concediul postnatal (cele 42 de zile după nașterea copilului) sau în concediu creștere copil (care are 22 de luni, ultimele două luni fiind rezervate celuilalt părinte)?

   • AvatarMarya zice

    Bună ziua! Revin și eu cu o întrebare dacă se poate….ce acte sunt necesare pt ccc în condițiile în care se ia în calcul faptul ca eu în ultimii 2 ani anteriori nașterii am beneficiat de un alt ccc.. Pt al doilea ccc se iau în calcul 12 luni din concediul de creștere pt primul copil… Când se depun actele pt ca acum bănuiesc ca este diferit…va mulțumesc pt timpul acordat!!

   • AvatarIonela Avram zice

    Buna eu am născut pe 2 august 2021 de ce am fost anunțată că mi se suspendă indemnizația de creștere a copilului începând cu 3 iulie 2023 . Bebe face 2 ani pe 2 august 2023
    Nu trebuia să iau și pe luna iulie 2023 pe 15 august . Va mulțumesc frumos aștept răspunsul dvs.

   • AvatarAnca zice

    Bună ziua!Am și eu o intrebare:Momentan sant cu indemnizația de creștere a copilului…Fata face în februarie 2 ani…Tatăl nu poate sa își ia cele doua luni deoarece lucrează ca șofer și depinde de el…As vrea sa rămân eu acasă dacă se poate pana la 2 ani sau chiar 3…Se poate lua încă 1 an în plus chiar și fără plata,dar sa mearga vechimea?Menționez ca lucrez la o firma de 9 ani

    • Bună, Anca,

     Da, poți rămâne încă un an acasă în concediu fără plată. Trebuie doar să discuți cu angajatorul și să-i comunici decizia ta.

  • AvatarAndreea zice

   Bună ziua,
   Vă rog să mă îndrumați în următoarea situație : primul copil împlinește 2 ani pe 30 iulie, în perioada următoare urmează sa depun actele pentru continuare CIC având și al doilea copil (născut pe 19 ianuarie 2021).
   În acest moment ne gândim ca soțul sa depună dosarul pentru luna tatălui, se poate sa îl depună acum pentru a beneficia de aceasta luna? Dacă nu își ia aceasta luna, eu primesc indemnizatie pentru cea de-a 24 luna a primului copil? Dacă o va lăsa pentru final CIC 2, eu va trebui sa ma întorc la serviciu la 1an și 10 luni ale primului copil? Care este cea mai buna variantă pentru noi?
   Mulțumesc anticipat!

   • Bună, Andreea,

    Tatăl trebuie să depună actele pentru luna lui cu 30 de zile înainte de a intra în concediu.
    Chiar dacă își ia, chiar dacă nu își ia luna, mama nu primește indemnizație pentru cea de-a 24-a lună. Așadar e bine să-și ia luna lui, dar mare atenție la venituri. Valoarea indemnizației de creștere copil este 85% din salariul net. Este posibil să fie mai avantajos să lucreze. Acum depinde ceea ce vă doriți, să petreceți mai mult timp împreună, să ai ajutor pentru creșterea copilului sau să fie ok din punct de vedere financiar.
    Din informațiile noastre, se poate raporta luna tatălui de la primul copil, în cel de-al doilea concediu de creștere copil, dar îți recomand să întrebi la Direcția de Asistență Socială.
    Doar dacă vrei să iei stimulentul de inserție trebuie să revii la job la un an și 10 luni ai celui de-al doilea copil.

  • AvatarPatricia zice

   Buna ziua, as avea cateva nelamuriri:
   -Conform unor noi reglementari din aprilie 2021, am citit ca se poate acorda stimulent de insertie chiar daca mama alege sa stea in CCC pana la implinirea varstei de 2 ani, este adevarat?
   -Cand am depus dosarul pentru CCC, era o anexa legata de luna tatalui, nestiind despre ce este vorba am semnat renuntarea la acea luna.Cautand pe net, nu am gasit niciunde, nimic despre o asemenea anexa care ar putea împiedica tatăl sa iși ia luna peste 2 ani.Îl va impiedica acea anexa semnata in urma cu 2 ani?
   -Din moment ce CCC-ul este de 1 an si 11 luni, iar ultima luna revine tatalui, pot beneficia de stimulent cand implineste copilul 2 ani daca revin cu 30 de zile înainte, si nu cu 60?
   -Cand trebuie sa depuna tatal dosarul pentru luna tatalui? Cu cat timp inainte de a intra in ccc timp de o luna?
   Multumesc!

   • Bună, Patricia,

    Poți beneficia de stimulent de inserție dacă revii la job după împinirea vârstei de doi ani copilului. De aceleași beneficiu te bucuri și dacă revii la 1 an și 11 luni.
    În privința lunii tatălui și a anexei pe care ai semnat-o, te sfătuim să întrebi reprezentanții Direcției de Asistență Socială care este decizia în acest caz. Tatăl ar trebui să depună dosarul cu 30 de zile înainte de data intrării în concediu.

  • AvatarAdrian zice

   Buna ziua,daca in timp ce sunt in CCC si am o indemnizatie de 4000 lei si copilul face 2 ani in octombrie,iar bebe care va veni se naste in SEPTEMBRIE,cum se calculeaza indemnizatia pt. noul nascut? Multumesc.

  • AvatarSN zice

   Dacă tatăl își ia luna lui în baza legii 111/2010, mama își poate lua luna fără plata în luna tatalui tot în baza acestei legi?

   • Bună,

    Conform articolului 11 din OUG 111/2010, alineatul (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
    Așadar poți lua concediu fără plată în baza acestei legi.

  • AvatarIoana zice

   Buna,
   Daca tatal doreste sa isi ia luna tatalui cand copilul are 1 an si 11 luni, care este procedura daca mama are inca un bebelus de 3 luni?
   Mulțumesc

   • Bună, Ioana,

    Tu nu vei mai primi indemnizație pentru primul copil, vei primi pentru al doilea copil. Trebuie să depui actele pentru indemnizație creștere copil dacă nu ai făcut asta deja.

    • AvatarAlexandra zice

     Buna ziua. Copilul face 2 ani in 4 mai, eu o sa incep serviciul in 1 martie….. de la ce data o sa intri sotul pentru luna tatalui??? Multumesc

     • Bună, Alexandra,

      „Luna tatălui” a fost dublată. Acum tații au dreptul la minimum 2 luni de concediu creștere copil conform Hotărârii nr. 865, care pune în aplicare prevederile impuse de Ordonanța nr. 164/2022, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 111/2010.
      Soțul trebuie să intre din luna ianuarie în concediu creștere copil și să depună actele cât mai repede la Direcția de Asistență Socială. Vă recoamndăm chiar să discutați înainte cu reprezentații Direcției de Asistență Socială pentru a vă asigura că sunteți în termenul depunerii actelor.

  • AvatarPirvu madalin zice

   Pot sa ies in ponatal la 9 luni

  • AvatarMitrea Ana zice

   Bună ziua! Cu cât timp înaintea ar trebui sa încep serviciul sa pot lua și suplimentul de inserție copilul face 2 ani pe 7 martie 2023, menționez că tatăl nu poate întra în luna tatălui. Mulțumesc

   • Bună, Ana,

    Te poți întoarce la job chiar pe 7 martie sau cu câteva zile înainte. Stimulentul de inserție se acordă acum și dacă revii la job după ce copilul a împlinit doi ani.

  • AvatarCristina zice

   Buna ziua! Sunt in ccc pentru bebe 1 și urmează sa nasc bebe 2 in Martie 2023. Primul copil împlinește 2 ani pe 18.06.2023. Întrebarea mea este, mai este nevoie sa între tatăl in luna lui pentru primul copil? Dacă nu intra, eu nu voi mai primi indemnizație in acea luna chiar dacă voi avea deja al doile copil?
   Dacă tatăl alege sa ia luna tatălui pentru primul copil, el poate depune dosar pentru stimulent de inserție pentru bebe1, iar eu sa intru in ccc pentru bebe2?
   Va mulțumesc!

   • Bună, Cristina,

    Dacă tatăl alege să nu intre în luna lui pentru primul copil, tu nu vei primi indemnizație creștere copil în acea lună.
    În cazul în care tatăl alege să-și ia luna, poate depune și dosarul pentru stimulent de inserție pentru bebe1, iar tu poți intra în ccc pentru bebe2.

  • AvatarMarius zice

   Daca nu sunt casatorit cu sotia si ea urmeaza sa nasca ea ne avand loc de munca pot intra eu in concediu crestere copil daca nu suntem casatoriti

   • Bună, Marius,

    Sigur, poți depune actele pentru indemnizație de creștere copil. Ți se va cere livretul de familie (copie) – în cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie.
    De asemenea, în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru drepturile reglementate de O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

    • Avatariulian zice

     buna ziua ! sotia a beneficiat de indemnizatie timp de 2 ani , tatal nu a putut lua cele 2 luni ale tatalui datorita serviciului. tatal poate depune dosar pentru stimulentul de insertie pana la 3 ani ?

     • Bună, Iulian,

      Condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție este să iei măcar o lună de concediu creștere copil. Acesta este răspunsul DGASPC.

  • AvatarDumitru zice

   Bună ziua ,fetita mea va împlini 2 ani pe 16.12.2023, tatăl a avut venituri pe ultimele 12 luni anterior nașterii copilului și renunță la drepturile cuvenite ( respectiv nu își ia luna tatălui) și menționez ca eu vreau sa ma întorc la serviciu El a realizat venituri și renunță la luna tatălui și eu vreau sa ma întorc la munca, când ar trebui mai exact sa încep?
   Mulțumesc.
   O zi buna !

   • Bună ziua,

    Tatăl are dreptul acum la 2 luni de concediu creștere copil dacă se încadrează din punctul de vedere al veniturilor. Trebuie să vă întoarceți la job la 1 an și 10 luni ai copilului pentru că de atunci nu veți mai primi indemnizație.

 • AvatarAndrei zice

  Daca mama se intoarce la servici cu 2 luni jumatate(de exemplu) inainte sa implineasca copilul 24 luni, deci eligibila pentru coeficientul de insertie, iar tatal intra in concediul acea luna pt. al 2lea parinte, in acceasi zi in care mama se intoarce la servici. Cand se va intoarce tatal din concediu pana la varsta de 24 luni ale copilului ar mai ramane o luna jumate. In aceste conditii, mama mai este eligibila pentru stimulentul de insertie?

  • AvatarMaria zice

   Doresc sa ma întorc cu 5 luni înainte ca fetita sa facă 2 ani. Tatăl, rămâne cu ea acasă, fără a fi angajat cu norma întreaga undeva. În aceasta situatue, cum este mai bine sa facem? Sa declare cu da, sau nu?

   • Bună, Maria,

    Dorim o clarificare. Tatăl lucrează sau nu?
    Tu vei depune pentru stimulent?
    Dacă vei depune actele pentru stimulent, și tatăl lucrează, el va putea să aibă doar o lună plătită cu indemnizație, iar tu vei lua apoi stimulent.

    • AvatarMARIA zice

     Tatal nu lucreaza de vreo 6 luni. Din acest motiv, doresc sa ma intorc mai repede la servici, in timp ce el va sta acasa cu copilul. De aceea intrebarea mea este, sa declare ca vrea sa primeasca bani pt acea luna, sau mai bine, nu? Asta, daca are drepul.
     Eu doresc sa depun pt stimulent, da. Multumesc!

    • AvatarAndreea zice

     Buna ziua ,am și eu o întrebare …daca atunci când copilul face 1 an și 11 luni tatăl își poate lua luna lui?și eu să merg la munca.dupa ce tata sta o lună acasă și apoi se întoarce la munca beneficiază de stimulentul de inserție până la vârsta de 3 ani.?daca eu merg la munca nu.i problema tot beneficiază de stimulent?mulțumesc.

     • Bună, Andreea,

      Da, tatăl își poate lua luna lui când copil are 1 an și 11 luni. Dacă tatăl are minimum o lună de concediu de creștere copil poate beneficia de stimulent de inserție.

  • AvatarCri zice

   Dacă mama nu s a găsit de munca (fostul loc de munca fiind inchis) , la cresa nu sunt locuri libere sa lase copilul , tatal lucrează la propria firma pfa ( nu poate lua concediu paternal 1 luna pentru ca nu ar mai avea nicun venit.), întrebarea mea este : mama ar putea rămâne în continuare în concediu pana face copilul 2 ani ??

   • Bună, Roxana,

    Înțelegem situația. Indemnizația de creștere copil va fi plătită pentru mamă până la 1 an și 11 luni ai copilului, ultima lună fiind a tatălui. În această lună mama nu primește indemnizație chiar dacă tatăl o ia, chiar dacă nu o ia.

 • AvatarAndrei zice

  Mai concret, ce am vrut sa intreb mai sus; eligibilatatea parintilor, in acest caz mama, de a putea beneficia de stimulentul de insertie pana la varsta de 3 ani a copilului este in vreun fel conditionata de faptul ca impreuna la intoarcerea tatului din concediu nu mai raman 60 zile inainte de implinirea a 24 de luni de catre copil? Sau faptul ca mama se intoarce la serviciu cu peste 60 zile inainte de aceasta data este factorul decisiv?tatal putand sa intre in concediu 30 zile, fie in luna 22, 23, sau 24?

  • AvatarCurelea zice

   Buna ziua as avea și eu o întrebare dacă am optat de la început pentru stimulent de inserție as avea dreptul la luna tatălui? Mulțumesc!

   • Bună, George,

    Poți opta pentru luna tatălui, dar trebuie să mergi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a întrerupe stimulentul. Ulterior, după luna tatălui, poți reveni la stimulent prin depunerea din nou a actelor.

    • AvatarRadu Natalia zice

     Buna ziua eu am nascut o fetita si am fost minora tata fetitei a esit an prenatal pt can Eu eram minors cute toate can Eu muncisem un an jumatate pana la nastere problema este ca tatal fetei a plecat si nu stay daca mai primesc prenatalul si alocatia fiind pe numele lui sau daca nu mai munceste fara carte de munca mai primeste prenatalul

     • Bună, Natalia,

      Îți recomandăm să te adresezi Casei de Asigurări de Sănătate pentru a vedea exact care e situația prenatalului, dacă a fost plătit în ultima lună. Pentru alocație, te poți adresa Agenției de Plăți și Inspecție Socială din orașul unde locuiești.

 • AvatarNica zice

  Buna ziua.
  Concediul de creșterea copilului afectează numarul de zile de CO acordate de angajator?
  Am beneficiat de 3 luni de CCC timp in care sotia s a intors la muncă. Acum de la locul de munca al tatalui ii este comunicat ca va fi scazut CO datorită celor 3 luni de CCC.
  Mulțumesc.

  • AvatarTeodora Iftime zice

   Buna seara ! După ce am născut am stat in concediu doar cele 126 de zile și m-am întors la munca , direct pe stimulent , dar , poate beneficia in continuare de concediu de creștere al copilului , tatăl , chiar dacă nu este angajat ? Mulțumesc

   • Bună, Teodora,

    Din informațiile noastre, nu puteți lua și stimulent și indemnizație de creștere copil. Tatăl este plătit pentru luna lui, timp în care tu nu vei mai lua stimulent. Este bine să verifici informația și la Direcția de Asistență Socială din sectorul unde locuiești. O zi frumoasă!

   • AvatarBogdank zice

    Buna ziua. Soția mea incepe serviciul in 1.04.2020 se intoarce mai rpd cu 60 zile.m-am interesat pt a lua eu concediu pt creșterea copilului .intrebarea mea e ca daca imi iau eu concediul sotia mai primeste stimulentul acela de 650 lei timp de 1 an?

    • Bună, Bogdan,

     Nu puteți lua în același timp și indemnizația pentru creștere copil și stimulentul de inserție. Este nevoie să alegeți una dintre ele.

     • AvatarVioleta zice

      Bună seara,
      Întrebarea este cu cate zile trebuie sa se întoarcă mama la serviciu dacă tatăl își ia acea luna de creștere copil (știu ca suprapunerea perioadei de ccc a tatălui și cea în care mama este la serviciu nu se ia stimulentul de inserție ) și dacă mama primește stimulentul după ce trece luna tatălui??
      Nr de zile pana când bebe face 2 ani reprezinta toate zilele pana la 2 ani, nu se scad zilele libere de la stat , sărbători legale, weekend uri, nu?

     • Bună, Violeta,

      Mama trebuie să se întoarcă la serviciu cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de a împlini copilul 2 ani. Actele pentru stimulent trebuie să le depui în maximum 30 de zile calendaristice de la revenirea la job. Tatăl își poate luna lui, iar în acea lună el va primi indemnizație de creștere copil, iar tu nu vei primi stimulent chiar dacă ai depus actele. Stimulentul ți se va plăti în următoarea lună celei în care copilul împlinește doi ani.
      *Din informațiile noastre, din cele cele 60 de zile până când copilul împlineste 2 ani nu se scad zilele libere de la stat, sărbătorile legale sau weekendurile. Te sfătuim să întrebi și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

     • AvatarMariana zice

      Buna ziua as dori sa stiu o informatie !Acum am 8 luni si 2 saptamani de sarcina si precizez ca nu am lucrat cele 12 luni pentru a beneficia de stimulent,dar am auzit ca tatal imi poate da zile de la el ca sa pot face un an si sa beneficiez de stimulent.unde as putea sa ma interesez! Multumesc

     • Bună, Mariana,

      Te referi la indemnizația de creștere copil? Dacă da, aceasta e diferită de stimulent. Pentru concediul de creștere copil într-adevăr ai nevoie de 12 luni în care să fi realizat venituri supuse impozitului pe profit.
      Stimulentul se acordă dacă revii la job, în perioada în care ar trebui să fii în concediu de creștere copil și înregistrezi venituri supuse impozitului pe venit.
      Referitor la cedarea de către tată a zilelor necesare pentru indemnizație concediu de creștere copil, cel mai bine este să întrebi la Direcția de Asistență copil din sectorul/orașul unde locuiești.

    • AvatarGuru NICOLETA Ionica zice

     Mama as dori sa incep lucrul inainte cu 60 zile de a face copilul 2 ani, tatal mai are dreptul la concediul de creșterea copilului ?

     • Bună, Nicoleta,

      Da, tatăl are dreptul la concediu creștere copil de la 1 an și 11 luni ai copilului la 2 ani. Tu nu vei lua stimulent în această perioadă, acesta fiind acordat începând cu ziua în care tatăl iese din concediu de creștere copil.

    • AvatarIoana zice

     Dacă tatăl nu-și ia concediu în luna tatălui, pot sta eu acasă în fără plata în luna respectiva pana face bebe 2 ani , apoi mai primesc stimulentul de inserție la împlinirea a 2 ani .

     • Bună, Ioana,

      Da, poți sta în concediu fără plată în luna tatălui. Când revii la job, după ce bebe face 2 ani, vei primi stimulent de inserție.

   • AvatarDiana negura zice

    Buna ziua! Daca sunt elev/student si iau indmnizatie,iar tatal nu lucreaza,si nu poate depune actele pentru luna tatalui, voi pierde banii din ultima luna de imdemnizatie?
    Multumesc!

    • Bună, Diana,

     îna cest caz, tu vei primi indemnizație până la 1 an și 11 luni ai copilului. Poți obține mai multe detalii de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarPica Andreea zice

    Băiețelul meu este născut in
    10.04,eu am început munca din 01.02,actele ptr.stimulent au fost depune in 08.02. Doar ca astăzi 09.03 am primit in cont banii de indemnizație. Trebuia sa m.ai beneficiez de ei,odata ce au mi.am reluat activitatea din 01.02???

    • Bună, Andreea,

     Probabil că nu a fost verificată situația ta și faptul că ai depus actele pentru stimulent. Ți-a fost plătită indemnizația, dar este posibil ca lunile următoare să oprească din stimulent pentru a compensa această plată.

   • AvatarMaria D zice

    Buna ziua.
    In ultima luna din cei 2 ani, am dreptul sa raman tot eu, mama, in continuare in concediu chiar daca nu primesc indemnizația in acea luna? In plus, as dori ca dupa ce mi se termina concediul de creștere copil, sa mai raman inca 3 luni in concediu fara plata. Angajatorul are dreptul sa imi refuze concediul fara plata? Mulțumesc anticipat pt raspuns.

    • Bună, Maria,

     Sigur, poți rămâne în concediul de creștere copil până la cei doi ani ai acestuia și apoi și în concediu fără plată. Contează ca înainte de a face acest lucru să discuți cu angajatorul și să-i comunici intenția ta.

  • AvatarAny zice

   Bună seara,am și eu o întrebare,am făcut dosarul pentru stimulentul de inserție,m-am încadrat în termenul celor 60 de zile înainte că și bebe sa împlinească 2 ani,soțul este obligat să își i-a concediu o lună?sau nu este obligatoriu?

   • Bună, Any,

    Soțul nu este obligat să-și ia concediu o lună. Tu vei primi banii pentru stimulent în luna următoare celei în care copilul împlinește doi ani.

    • AvatarMihalache ionut emil zice

     Buna ziua,!as vrea sa stiu si eu dupa cat tinp pot ramane in post natal matern de 2 anii,sotia trebuie sa nasca luna vitoare,ia este in medical acuma .contractu de munk i se expira luna vitoare dupa ia ramane in 42 de zile de lauzie .întrebarea este eu pot ramane in post natalu matern de 2 ani dupa ce termina ia lauzia de 42 de zile si cat tinp am sa depun actele dupa ce termina ia lauzia de 42 de zile mentionez k eu lucrez,si dak pot merge la munk incontinuare cat tinp ia este in 42 de zile de lauzie si sa raman dupa ru in post natal de 2 anii

     • Bună, Ionuț,

      Ai termen de 60 de zile calendaristice, după terminarea concediului de lăuzie de 42 de zile, pentru a depune actele pentru concediul de creștere copil.
      Poți merge la lucru în continuare cât timp soția este în postnatalul de 42 de zile.

    • AvatarRacatej Loredana zice

     Bună ziua. O întrebare vă rog. Soțul meu este pensionat pe caz de boală, nu are cum să – și ia luna tatălui. Mai beneficiez de a 12 – a lună de indemnizație? A-ș dorii să încep munca atunci când copilul împlinește 2 ani, adică pe 7 ianuarie 2023
     Sau tot trebuie să încep serviciul mai devreme cu o lună, pentru a putea avea continuitate din indemnizație la inserție.

     • Bună, Loredana,

      Indiferent dacă tatăl își ia sau nu luna lui, mama nu este plătită în acea lună. Cea mai bună variantă este să revii la job, să ai un venit în luna aceea și să depui dosarul pentru stimulent de inserție.

   • AvatarIonela zice

    Bună ziua! Sunt în ccc. Pe 17 mai copilul face 2 ani, iar eu nu doresc sa ma întorc la locul de munca. Poate depune tatăl dosarul pt stimulent? Cu cât timp înaintea împlinirii vârstei de 2 ani trebuie depus dosarul? Când îmi pot da eu demisia? Mulțumesc!

    • Bună, Ionela,

     Tocmai ce ți-am răspuns la mesajul lăsat în articilul despre stimulentul de inserție. O zi frumoasă!

 • AvatarCiocoiu Silviu zice

  Bună seara! Daca nu sunt căsătorit legal pot lua o lună de concediu. Soția trebuie să se întoarcă cu două luni inainte. Multumesc.

  • Bună, Silviu,

   Este important să te adresezi Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a te lămuri. Din informațiile noastre, nu există o condiționare a acordării indemnizației față de statusul marital al părinților. Trebuie să întruniți condițiile pentru acordarea acesteia.

   • AvatarAna Stoian zice

    Bună ziua,

    Nu doresc sa ma întorc mai devreme de cei 2 ani, la locul de munca, cum fac în acest caz?

    Mulțumesc,

    • Bună, Ana,

     Tot ce trebuie să faci este să anunți angajatorul. Poți comunica decizia ta și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Ia în calcul că în acest caz nu mai poți depune actele pentru stimulentul de inserție.

    • AvatarMarya zice

     Buna seara ! Eu am beneficial de ccc timp de 2 ani..perioada s a incheiat pe 1 ianuarie 2021..nu m am reintors la munca deoarece firma respectiva s a inchis in orasul respective..practic de 6luni nu lucrez…Eu acum am aflat ca sunt insarcinata din nou si foarte multe persoane imi spun ca perioada de ccc se considera stagiu de cotizare pt urm ccc..Eu am sa incep sa lucrez la o alta firma dar practiv doar pt 5luni (fiind insarcinata in 2 luni)

     • AvatarMarya zice

      Intrebarea mea este daca mai pot beneficial de ccc..multumesc si as aprecia enorm daca as primi un raspuns

     • Bună, Marya,

      La calculul indemnizației de creștere copil se va lua în calcul indemnizația primită pentru primul copil, condiția fiind ca în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, să fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor.

      Conform OUG 111/2010 se iau în calcul mai multe activități pentru a strânge minimul de luni necesar. Astfel, sunt acceptate perioadele în care:

      ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străintătate
      ai beneficiat de indemnizație de șomaj
      ai beneficiat de indemnizatie crestere copil până la 2 sau 3 ani

      Te sfătuim să discuți și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul în care locuiești care îți pot oferi mai multe detalii în acest caz.

     • AvatarMarya zice

      Va mulțumesc din suflet!

   • AvatarRaluca zice

    Buna ziua,
    Tot pe aceeasi subiect dar putin mai complicat. Eu si tatal copilului nu suntem casatoriti. El este de o alta nationalitate si nu beneficiaza de concediu de crestere copil/stimulent ( beneficii pe cate statul lor nu le are). Pentru acordarea stimulentului de insertie in cazul meu, intrunind cond prevazute in lege, ce acte imi sunt necesare? Angajatorul intalnindu-se prima oara cu o situatie ca a mea, imi cere:cererea, actele de identitate, certificat de casatorie, document ce atesta ca tatal nu beneficiaza de concediu de crestere copil/stimulent, si cazier fiscal pentru ambii parinti. In cazul meu am doar cererea si actele de identitate. Exista in lege vreo precizare despre ce documente ar trebui sa contina dosarul, indiferent de conditiile impuse de agajator/platitor al indemnizatiei? Multumesc mult pentru orice informatie oferita!

    • Bună, Raluca,

     În acest articol găsești informații despre actele necesare: https://cariera.ejobs.ro/stimulent-de-insertie/
     Te sfătuim ca înainte de a depune actele să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, să prezinți cazul tău, pentru a afla dacă mai este nevoie și de alte documente.

   • AvatarAndrei zice

    Bună ziua,soția a fost în concediu de creștere copil aprox 1 an și 3 luni după care s a întors la serviciu (alt job) și am preluat eu concediul de creștere ..
    Întrebarea mea este dacă eu trebuie să mă întorc la munca cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani sau pot sta până la împlinirea celor 2 ani pt a beneficia de stimulentul de inserție
    Și dacă eu mai sunt condiționat să mă întorc la locul meu de muncă pt a beneficia de stimulentul de inserție
    Mulțumesc

    • Bună, Andrei,

     Dacă revii la job cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani atunci tu poți depune actele pentru stimulent. Dacă alegi să stai în concediu până la cei doi ani ai copilului (ultima lună fiind a tatălui) atunci soția poate depune actele pentru stimulent.
     Nu ești condiționat să te întorci la vechiul loc de muncă pentru a primi stimulent. Contează să realizezi venituri supuse impozitului.

 • AvatarCristian zice

  Bună seara.
  Daca eu Tatăl mi-am dat demisia de 3 zile din cauza că nu puteam sa fac doar schimbul 1 sa o ajut și pe soție care face un curs de frizer as mai putea opta pentru luna tatălui?
  Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Cristian,

   Cel mai potrivit este să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul unde locuiești și să le expui detaliat cazul tău. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

 • AvatarMonica zice

  Cu câte luni înainte de a împlini copilul 24 de luni trebuie să mă întorc la servici sa pot beneficia de stimulentul de inserție in condițiile in care tatăl nu poate să își ia luna lui deoarece nu ii acorda firma asemenea concediu?

  • Bună, Monica,

   Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului spune că este nevoie să te întorci cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, te rugăm să ne scrii. O zi frumaosă!

 • AvatarSimona zice

  Buna seara! Am o intrebare, copilul este nascut pe 28 iunie iar decizia pentru indemnizație este de la 1 august, cand ar trebuii sa revina la munca?
  Multumesc

  • Bună, Simona,

   Ar trebui să revii la muncă când copilul împlinește 1 an și 10 luni, nu mai târziu. Dacă te putem ajuta și cu alte recomandări, te rugăm să ne scrii. O zi frumoasă!

  • AvatarFieraru dorina zice

   Bună ziua copilul are 2 ani și 7 luni și iau stimulet mai pot beneficia de ceva știam ca să mai ia petru mama o luna

   • Bună, Dorina,

    Poți depune actele pentru stimulent dacă realizezi venituri care sunt impozitate. Acesta se acordă până la 3 ani ai copilului.

 • AvatarCristina zice

  Buna ziua. Am ai eu o intrebare. Am fost sa depun actele pentru post natal,de care beneficiaza tatal copilului. Eu sunt casnica,si de aceea tatal a intrat n post natal. Si alocatia copilului vine tot pe numele lui, problema este ca el a parasit domiciliul .se poate face ceva sa merg sa anulez post natalul in cazul in care el nu indeplineste nici o conditie de crestere a copilului. Si sa pot trece alocatia pe numele meu ? Multumesc frumos.

  • Bună, Cristina,

   Este important să suni la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din sectorul unde locuiești pentru a afla exact în funcție de situația ta. Va fi nevoie de o evaluare a situației de către autorități, pentru a lua o decizie. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

 • AvatarMaria zice

  Buna seara. Tatal poate sa isi ia acea luna la inceput? Mentionez ca de pe 20 ianuarie sunt in concediu prenatal..bebe s.a nascut pe 15 februarie..pot sa imi iau toate zilele de prenatal sau concediu fara plata daca poate sa stea tatal prima luna? De la 1 aprilie? Multumesc

  • Bună, Maria,

   Din informațiile noastre, tatăl are libertatea de a alege perioada de concediu. Dacă nu ai depus încă actele pentru indemnizatie, poți sta în concediu fără plată sau cu banii din prenatal. În cazul în care ai fi depus actele de indemnizație, procedura ar fi mai anevoioasă, după luna tatălui, ar trebui să depui din nou actele pentru indemnizație. Este important să suni la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din sectorul unde locuiești pentru a afla exact în funcție de situația ta. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, suntem aici. O zi frumoasă!

 • AvatarMaria zice

  Multumesc mult pt raspuns.inca nu am depus actele tinand cont de situatia aceasta cu carantina pana pe 31.03.2020…chiar maine primeste sotul adeverinta si suspendarea pe luna aprilie…voi depune intai actele pt alocatie si pt luna tatalui…apoi la sfarsitul lunii le pot depune pt mine..? Multumesc.

 • AvatarAlina d. zice

  Buna seara! Urmează sa îmi reiau activitatea in data de 10.05.2029 , in condițiile in care in data de 13.04.2020 copilul meu împlinește 2 ani . Întrebarea mea este : dacă tatăl nu dorește sa beneficieze de ultima luna de cic , cum se plătesc ultimele 3 luni? Mai concret: pe Martie voi lua normal indemnizație? pe Aprilie pana in data de 10 ce ma întorc la lucru indemnizației , după data de 10 salariu și stimulent? Sau dacă nu e luna întreaga cum se calculează? Pe luna mai , având in vedere ca tatăl nu își ia luna lui, voi lua doar salariu? Și se pierde stimulentul?

  • Bună, Alina,

   Dacă te întorci la serviciu nu vei mai primi indemnizație creștere copil. Trebuie să anunți la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Indemnizația se va calcula și se va plăti până pe 14 aprilie, când copilul împlinește 2 ani.
   Stimulentul de inserție de acordă dacă mama se întoarce la serviciu cu cel puțin 60 de zile înainte ca copilul să implinească 2 ani, respectiv 3 ani (în cazul copilului cu handicap), conform Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010.
   E bine de știut că Nu poți lua și indemnizație de creștere copil, și stimulent în același timp.

  • AvatarGeorgiana Serban zice

   Buna seara. Imi puteti spune va rog cand trebuie tatal sa se reintoarca la serviciu din Concediu Crestere Copil? Bebe implineste 2 ani pe data de 17. 05.2020 iar sotul ar fi dorit reluarea activitatii pe data de 15.05.2020. Mentionez ca nu am dorit sa beneficiem de stimulentul de insertie. Va multumescfrumos!

   • Bună, Georgaiana,

    Dacă nu doriți stimulentul de inserție, tatăl se poate întoarce din concediu creștere copil pe 15.05.2020. Pentru stimulent, este condiția să se întoarcă cu 60 de zile înainte ca bebe să împlinească 2 ani.

  • AvatarNicoleta zice

   Bună ziua. Am stat în CIC cu fetița (1an și 8 luni aproape). Pentru ultimele 4 luni as vrea sa stea soțul. Întrebarea mea e: ne interesează ultimele 12 luni ale lui lucrate înainte de a intra el în CIC cu copilul sau ultimele 12 luni ale lui lucrate înainte de nașterea copilului?

   • Bună, Nicoleta,

    Pentru tată sunt aceleași condiții de obținere a indemnizației de creștere copil ca în cazul mamei. Astfel, conform OUG 111/2010: „Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”, se arată în OUG 111/2010.

    Este vorba de veniturile realizate în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului.

 • AvatarMaria zice

  Buna ziua.din nou…de la directia sociala mi s.a spus ca nu poate tatal sa isi ia luna in acelasi timp cu postnatalul…doar daca imi iau concediu fara plata pt luna aprilie..intrebarea mea este:daca pe luna aprilie sunt in concediu fara plata,pt a putea beneficia de ICC trebuie sa depun din nou cerere pt reluarea activitatii si pt suspendare a CIM cu aceeasi data..?? Multumesc

 • AvatarDenisa Gabriela zice

  Buna seara! Am si eu o intrebare
  Eu sunt in CCI bebe o sa faca 2 ani pe 4 Mai si nu ma mai pot intoarce la munca întrebarea e poate soțul sa ia stimulentul de inserție,el lucrează?
  Multumesc

  • Bună, Gabriela,

   Conform Ordonanței 111/2010, poate beneficia de stimulent oricare dintre cei doi parinti care se află în concediul pentru creșterea copilului. Acest drept ți-ar reveni ție, pentru că tu ai stat în concediu creștere copil.

 • AvatarLaura zice

  Buna ziua! Ma puteti lamuri, va rog, in urmatoarea situatie? Copilul nostru implineste 2 ani pe 10 decembrie. Tatal a optat initial ptr a lua luna de CCC dar nu doreste sa o mai faca. Ca sa primesc stimulent de insertie, am inteles ca trebuie sa ma intorc la munca cu 60 de zile inainte. Intrebarea mea este: voi continua sa primesc indemnizatie pana la 1 an si 10 luni adica pana in 10 octombrie, dupa care din 11 octombrie mi se va calcula stimulentul de insertie? Cineva spunea ca trebuie sa ma intorc cu 90 de zile inainte ca sa primesc stimulentul. Pe mine ma interseaza insa sa primesc mai degraba indemnizatia (care e mai mare) pe luna a 10-a, decat acel stimulent. Va multumesc!

  • Bună, Laura,

   Indemnizație creștere copil primești până în ziua când te întorci la serviciu. Angajatorul îți dă o decizie/dispoziție din care să reiasă data de începere a activitatii pe care o vei depune la dosarul pentru stimulent insertie.
   Pentru a primi stimulentul de inserție este nevoie să te întorci la job cu cel puțin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani.

 • AvatarFlori N zice

  Buna ziua,
  Va rog, daca se poate sa ma ajutati cu o opinie.
  Momentan am contractul suspendat conf art 51, adica pentru crestere copil pana la data de 12.07.2020 inclusiv.Tatal nu doreste sa isi ia luna cuvenita iar eu nu doresc sa beneficiez de stimulent de insertie, deci am obligatia notificarii angajatorului cu 30 de zile inainte de revenire, adica 12.06.2020. Am inteles ca nu beneficiez de indemnizatie pt luna 24, adica perioada 12.06-12.07 si ca pot beneficia de concediu fara plata pentru aceasta ultima luna. Intrebarea mea se indreapta asupra obligatiei notificarii AJPIS de catre tata ca renunta la luna lui. Cum ma poate afecta acest lucru? Nu vad logica. De ce tb notificata autoritatea competenta daca obligatia nu se creaza? Voi beneficia de avantajele ccc pentru luna 23, respectiv asigurari si remunerare? Multumesc pentru timpul acordat!

 • AvatarBogdan zice

  Banii aceștia îi da angajatorul sau statul…având în vedere problema cu covid 19

 • AvatarMariana zice

  Buna ziua. Am si eu o intrebare. Urmeaza sa imi reiau activitatea inainte cu minim 60 de zile de împlinirea copilului a vârstei de 2 ani.O sa fac cerere pentru stimulent iar tatăl copilului nu dorește să își ia luna care i se cuvine.Este obligat, în aceste condiții, sa anunte autoritățile ca nu dorește să intre în CCC? Dacă da, cu cât timp timp înainte trebuie să anunțe si ce fel de declarație trebuie folosită ( este un model tip sau se poate face o cerere de către el? ). Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  • Bună, Marina,

   Dacă depui actele pentru stimulent de inserție, tatăl nu trebuie să mai anunțe autoritățile că nu dorește să-și ia luna tatălui. Oricum dacă și-ar lua luna tatălui, tu nu ai mai primi stimulent în acea lună.

 • AvatarBirladeanu Violeta zice

  Bună ziua. Bebe urmează sa împlinească 2 ani pe 22.05.2020.cand ar trebui depuse actele pentru ultima luna a tatălui?
  La locul de munca al meu nu mai au nevoie de personal și nici eu nu as vrea momentan sa ma întorc k sa mai stau cu bebe acasă. Mi-au oferit posibilitatea de șomaj. Când ar trebui sa depun actele de șomaj? Mulțumesc anticipat pentru răspuns

  • Bună, Violeta,

   Pentru a sta cu bebe acasă, tatăl ar trebui să depună actele până în 22 aprilie 2020 (cu cel puțin 30 de zile înainte ca juniorul să împlinească 2 ani), la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de sector sau la primăria de care aparține. În articolul 34 din legea 76/2002 se menționează că șomerii prevăzuți la art. 17 alin. 1 beneficiază de șomaj dacă au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 luni premergătoare datei înregistrării.
   cererii. Actele le poți depune imediat ce ieși din concediu îngrijire copil.

 • AvatarCorina zice

  Buna ziua
  Copilul meu a împlinit 2 ani pe 2 aprilie 2020
  In condițiile in care tatăl nu a optat pentru luna lui, eu voi mai lua luna aceasta indemnizație sau in martie a fost ultima?
  Va multumesc

  • Bună, Corina,

   În luna tatălui, indiferent daca o ia sau nu, nu vei mai lua indemnizatie crestere copil. Conform OUG 111/2010, articolul 1, litera b) în situația în care persoana prevazută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

 • AvatarBadic ionela zice

  Buna ziua! Am si eu o intrebare. Am un baietel care implineate 2 ani pe 23 mai. Intrebarea mea este…daca ma intorc la munca cu o luna mai devreme…luna aprlilie beneficiez de stimulent de insertie pana la 3 ani?

  • Bună, Ionela,

   Condiția pentru a beneficia de stimulent inserție este să te întorci la serviciu cu minimum 60 de zile înainte ca juniorul să împlinească 2 ani. În condițiile stării de urgență, concediul de îngrijire copil se prelungește automat. Găsești detalii pe site-ul http://www.mmanpis.ro/. Prin urmare, este important să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/județul unde locuiești pentru a te îndruma în acest caz.

 • AvatarAttila zice

  Buna ziua!
  Tatal copilului a fost angajat in ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, dar de cand copilul a implimit un an si jumatate, nu mai este angajat, insa este asociat unic la firma lui si incaseaza venituri din dividende (deci nu este angajat). In cazul asta are dreptul la luna tatalui??
  (copilul nostru in 14 iunie implineste 2 ani)
  Multumesc!

  • Bună, Attila,

   Indemnizația tatălui se va calcula astfel: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului.

   • AvatarAttila zice

    Multumesc!

    • AvatarFilip zice

     Buna ziua,

     Intervin pentru o solicitare de clarificare, va rog. Sunt intr-o situatie similara. Deci daca tatal in momentul in care doreste sa isi ia CCC, luna tatalui (1 an si 11 luni varsta copilului) NU este angajat mai beneficiaza de indemnizatie?

     Multumesc,

     • Bună, Filip,

      Da, iei indemnizație de creștere a copilului chiar dacă nu ești angajat momentan. Condiția este să fi înregistrat venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Te sfătuim să discuți și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

  • AvatarCristina zice

   Bună ziua,

   In condițiile in care nu doresc stimulentul de inserție ( sunt însărcinată cu al doilea copil, deci voi intra direct in concediu de sarcina și lăuzie) este posibil să mă întorc la serviciu la un an și 11 luni ai copilului, fara sa pierd o lună de indemnizație? Menționez că intenția este ca tatăl sa își ia luna lui de la un an și 11 luni la 2 ani ai fetiței, timp in care eu sa fiu in concediu medical. Voi naște al doilea copil in septembrie, deci mă încadrez perfect cu cele 126 de zile, distribuite pre și postnatal.

   Va mulțumesc!

   • Bună, Cristina,

    Sigur, dacă nu dorești stimulent de inserție, poți sta în concediu de creștere copil până la 1 an și 11 luni ai copilului și până atunci îți va fi plătită și indemnizația. Apoi tatăl își poate lua luna lui.

    • AvatarMariana zice

     Bună ziua! Dacă tatal nu își ia luna și eu ma întorc cu 60 de zile înapoi la serviciu nu iau stimulent pe cele 2 luni pana la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului? Și ca să renunțe tatăl la luna lui trebuie completata o cerere, prin care sa declare ca renunță la luna tatălui?

     • Bună, Mariana,

      Da, dacă revii la muncă cu 60 de zile înainte de aîmplini copilul 2 ani nu vei primi stimulent pe cele două luni. Acesta se calculează din ziua în care copilul împlinește doi ani.
      Din informațiile noastre, da, trebuie completată o cerere prin care tatăl renunță la luna lui. Aceasta poate fi completată când depui actele pentru stimulent.

 • AvatarDenisa zice

  Bună ziua.. Eu mi.am depus actele pe data de 2 martie pt stimulentul de inserție. Pe data de 1 martie mi.am reluat activitatea în munca. Ieri s.au băgat alocațiile și indemnizațiile însă am primit doar alocația. În momentul când am sunat sa întreb mi s.a spus ca tocmai în luna Mai o sa primesc pt luna aprilie pt ca pe martie trebuia sa ia tatăl. Întrebarea mea este.. Pt luna martie nu pot sa iau stimulentul de inserție dacă tatăl nu a luat luna lui?

  • Bună, Denisa,

   Pentru luna martie nu primești stimulent de inserție, este luna tatălui, indiferent dacă o ia sau nu.

  • AvatarGheorghe zice

   Buna ziua. Dacă sunt însărcinată și fata face 2 ani in noiembrie iau eu ma întorc la.munca din septembrie pana in noiembrie pentru ca in decembrie urmeaza să nasc,mai beneficiez de stimulentul.de inserție?
   Multumesc!

   • Bună,

    Vei beneficia de stimulentul de inserție doar pentru perioada în care revii la muncă. Din informațiile noastre, poate lua soțul stimulentul. Este nevoie să întrebi exact la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarLUCIA zice

  Buna ziua,
  Fetita face 2 anișori pe 14.09.2020. Cand ar trebui sa ma intorc la job pt a putea primi stimulentul de insertie pana la 3 ani? Cu 60 de zile înainte sau 90? Zile lucrătoare sau calendaristice? Tin sa mentionez faptul ca tatal nu va sta acasa.
  Va multumesc.

  • Bună, Lucia,

   Te poți întoarce la job cu minimum 60 de zile calendaristice înainte ca fetița să împlinească doi ani.

  • AvatarMaria G zice

   Buna ziua. As avea o nelămurire. Nu scrie nicaieri ce se intampla cu luna tatalui, in cazul in care nu exista pe certificat. Nu ia tot mama indemnizatie pe ultima luna?

   • Bună, Maria,

    În cazul acesta, discută cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești. Nu există mențiuni legale pentru acest caz.

 • AvatarOana Niculae zice

  Bună ziua am și eu o nelămurire legata de indemnizația soțului. A început mai devreme munca depa ce a făcut cea mica 1 an și 1 luna. Precizez eu nu mai lucrez de când eram însărcinată în luna 3 pot ști de ce i sa oprit luna aceasta stimulentul soțului

  • Bună, Oana,

   Întreabă la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți. Este posibil să nu fi primit stimulent pentru că este luna celuilalt părinte, indiferent dacă o ia sau nu.

 • AvatarCatalina zice

  Buna ziua! Daca optez sa stau cu copilul pana implineste 2 ani, ultima luna nu voi mai primi indemnizatie?ce se intampla daca ma intorc la 1 an si 11 luni?

  Multumesc!

  • Bună, Cătălina,

   Într-adevăr, în ultima lună nu vei mai primi indemnizație, indiferent dacă tatăl va lua sau nu luna lui. O oțiune este să te întorci la serviciu cu minimum 60 de zile înainte ca copilul să împlinească doi ani și vei putea beneficia de stimulent de inserție. Atenție, însă, stimulentul nu îl primești în luna tatălui, indeferent dacă o ia sau nu.

   • AvatarAna zice

    Bună ziua,
    Având în vedere starea de urgenta, dacă copilul împlinește 2 ani pe 10 iunie 2020, în momentul ridicării stării de urgenta, tatăl poate sa își mai ia luna? Mama poate beneficia de stimulentul de inserție dacă depune cele necesare după ridicarea stării de urgenta ? Mulțumesc

    • Bună, Ana,

     Prezintă această situație la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești. Momentan, știm că indemnizația creștere copil se prelungește pe perioada stării de urgență: http://www.mmanpis.ro/

 • AvatarMaria zice

  Buna ziua,
  Daca cel mic este nascut pe 23 aprilie, cand trebuie sa revina tatal (aflat momentan in cic) la munca? Angajatorul spune 23 aprilie, cei de la DGASPC 24 aprilie. Cum este corect conform legii? Multumesc!

  • AvatarMaria zice

   Ma puteti ajuta va rog cu un raspuns? In conditiile actuale, este importanta chiar si o zi, pt ca este mult mai dificil sa gasim pe cineva sa stea cu cel mic, daca sotul incepe serv. Multumesc!

  • Bună, Maria,

   Pe 24 aprilie ar fi corect, așa cum a calculat și DGASPC, pentru că tatăl primește indemnizație până la doi ani copilului, adică până pe 23 aprilie inclusiv. Soțul trebuie să discute cu angajatorul și să ajungă la o înțelegere cu acesta.

 • AvatarMariana zice

  Buna ziua. Dacă eu ma întorc la serviciu inainte cu 60 de zile inainte ca cel mic sa împlinească 2 ani iar tatăl nu dorește să își ia luna de CIC, mai are obligația tatăl sa anunte autoritățile ca nu va solicita acest drept? Dacă da, cu cate zile inainte de împlinirea copilului a vârstei de 2 ani trebuie să trimită această declarație ? Va multumesc anticipat pentru raspuns!

 • AvatarFlorin zice

  Buna ziua , soția a stat în prenatal 10 luni, după care ea s a intors la serviciu si am intrat eu ,
  Când trebuie să mă întorc la serviciu pt a putea primi stimulentul, copilul împlinește 2 ani pe 11.07.
  Pe 11.05 sau pe 11.06 (se ia în considerare luna tatălui?) ?
  Multumesc!

  • Bună, Florin,

   Ar trebui să te întorci la serviciu cu minimum 60 de zile calendaristice ca copilul să împlinească 2 ani, pe 11.05. Nu mai beneficiezi de luna tatălui, celălalt părinte (mama în cazul de față) are dreptul să stea cu copilul în acea lună, timp în care tu nu vei primi stimulent, acesta fiind reluat după această lună.

   • AvatarNICOLETA zice

    Buna ziua! Am născut în dată de 7 ian 2020, până pe 10 mai sunt in C.M sarcina si lauzie(126zile), teoretic contractul meu de munca trebuie suspendat cu data de 11 mai. Intrebarea mea este, pot opta pentru concediu creștere copil pana la varsta de 1 an? Mentionez ca doresc sa ma reîntorc la munca începând cu anul 2021. Nu inteleg cum este cu luna tatălui!? Mulțumesc anticipat!

    • Bună, Nicoleta,

     Te poți întoarce la un an din concediul de îngrijire copil. Poți depune documentele pentru stimulent insertie. Nu vei primi acest stimulent în luna tatalului, indiferent dacă o ia sau nu.

 • Avataranca zice

  Buna ziua, fetita implineste 2 ani in 30 iulie. Planul nostru a fost ca eu sa ma intorc in jur de 25-30 mai la job, inainte sa faca fetita 1 an si 10 luni, sa isi ia sotul o luna astfel incat sa beneficieze si el de luna tatalui si sa ia indemnizatie pe luna respectiva si sa ma incadrez si eu la stimulentul de insertie. Citind comentariile de aici ceva nu imi e clar. Daca el isi ia luna tatalui eu pierd stimulentul pentru luna lui sau pierd pentru toate lunile pana face fetita 3 ani?MUltumesc.

  • Bună, Anca,

   Nu vei lua stimulent pentru luna tatălui, după care totul va reveni la normal și vei lua până când fetița va împlini 3 ani.
   Statul nu poate plăti două indemnizații pentru copil în același timp. Dacă tatal ia indemnizatie crestere copil pentru o lună, tu nu vei fi plătită în acea lună.

   • AvatarRaluca zice

    Buna ziua, deci pt a beneficia de stimulent tatal isi ia luna tatalui de la 1 an si 10 luni pana la 1 an si 11 luni? Am inteles bine?

    • Bună, Raluca,

     Tatăl își ia luna lui de la 1 an și 11 luni la 2 ani ai copilului.

     • AvatarDaniela zice

      Buna seara,
      Doresc sa beneficiez si eu de stimulent si sa isi ia tatal la 1 an si 10 luni, este obligatoriu la 1 an si 11 luni?
      Este cumva obligat tatal sa fie angajat in momentul intrarii in luna tatalui? Mentionez faptul ca are 24 luni lucrate inaintea nasterii.
      Multumesc

     • Bună, Daniela,

      Din informațiile noastre, tatăl are libertatea de a alege luna ȋn care să intre ȋn concediul de creștere copil. Înainte de a lua o decizie, este important să întrebi și la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiți. Nu este obligatoriu să fie angajat în momentul intrării în luna tatălui, trebuie doar să îndeplinească condiția de a fi înregistrat venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

 • AvatarMaria zice

  Buna ziua!
  In 7 August face bebe 2 ani, iar tatăl nu își va lua luna lui.
  Cu cât timp trebuie sa ma întorc la lucru ca sa nu rămân descoperită cu luna tatalui? La 1 an și 11 luni adică in Iulie, deci practic as fi plătită doar 1 an și 10 luni? Sau la 2 ani adică in August, ținând cont ca indemnizația se plătește cu o luna in urma?!
  Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Maria,

   Ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Ține cont de faptul că nu vei primi indemnizatie crestere copil in luna tatalui si nici stimulent (în cazul in care vei reveni la job la 1 an și 10 luni al copilului). În cazul acesta, e mai avantajos să te întorci la serviciu cand copilul are 1 an si 10 luni si in luna tatalui sa primesti salariu.

 • AvatarIasmina zice

  Buna!
  M-am intors la servici inainte de cele 90 de zile si urmeaza sa beneficiez de insertie pana in decembrie.
  Intre timp am ramas din nou insarcinata si o sa nasc la sfrasitul lui iulie.
  Pana in momentul nasterii o sa lucrez, apoi o sa intru in cele 126 de zile de prenatal…
  Insertia se primeste si pe durata prenatuluilui pana cand implineste primul copil 3 ani sau se sisteaza odata cu intrarea in prenatal?
  Multumesc!

  • Bună, Iasmina,

   Din informatiile noastre, stimulentul de insertie se sistează în momentul în care vei primi prenatal. Este nevoie să anunți la Direcția de Asistență Socială.

 • AvatarJurju cristian zice

  Sarut-mana!
  Am si eu cateva nelamuriri si doresc sa ma ajutati dvs.
  Eu si sotia mea ne am casatorit in SUA si urmeza sa avem un copil, care se va naste in luna august tot in SUA.
  Pot beneficia de indemnizatie si cine trebuie sa depuna dosarul?
  Ma refer ca tb neeaparat un parinte sau poate si o persoana imputernicita.

  Mentionez ca suntem cetateni romani, avem domiciliile in Romania, suntem angajati la firma din Romania.

  • Bună, Cristian,

   Condițiile pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil sunt: sa aveti domiciliul in Romania si sa fi lucrat in tara in ultimele luni anterioare nasterii copilului. Incearca sa iei legatura prin e-mail/telefon cu Directia de Asistenta Sociala din orasul/sectorul unde ai domiciliul, prezintă situația si vezi dacă poți trimite documentele pe e-mail. Oricare dintre părinți poate beneficia de această indemnizatie de crestere copil, conditia este să nu fie angajat in acelasi timp cat primeste indemnizatie.

 • AvatarGhorghe zice

  Buna ziua baiatul meu s a nascut pe 20 martie pe data de 04 mai sotia face 42 zile de post natal am inteles ca dupa aceste zile incepand cu a 43 zi se poate ca unul dintre noi sa depuna dosarul de indemnizatie ptr cresterea copilului pana la doi ani, noi avem servici amandoi si am decis sa mi iau eu CCC. Dar vreau sa stiu daca se poate ptr ca eu am fust in somaj tehnic de pe data de 30 martie pana pe 04 mai si mi s a spus sa nu ma m ai intorc la munca dupa aceasta data 04 mai adica sa imi dau demisia, eu nu am semnat nimic deci nu stiu ce sa zic si daca s ar putea cum raane cu sotia trebuie sa si dea demisia sau concediu fara salar cum sa procedez. MULTUMESC

  • Bună, Gheorghe,

   Condiția ca tatăl să poată să ia concediu de creștere copil este să fi înregistrat venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Așadar somajul tehnic si demisia nu te afectează. Ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru mai multe detalii.

 • AvatarAlina zice

  Buna ziua. Sunt in crestere copil si am optat pentru 2 ani. Sotul nu lucreaza si vreau sa stiu daca luna tatalui este obligatorie,cum procedez? In cazul acesta voi lua indemnizatia doar 23 de luni?

  • Bună, Alina,

   În luna tatalui, persoana care a stat in concediu crestere copil nu va lua indemnizatie, beneficiaza de aceasta indemnizatie doar 23 de luni. Din pacate, tatal nu poate depune actele pentru luna lui daca nu lucreaza, nu realizeaza venituri.
   Una dintre condiții este să aducă la DGASP decizia de suspendare a contractului de muncă, în original sau conform cu originalul, de la locul de muncă.

 • AvatarMariana zice

  Bună ziua,

  Bebe 1 împlinește 1 an pe 2 Septembrie.
  Bebe 2 se va naște pe 15 Septembrie.
  1. Dacă ma intorc la munca și întru în concediu prenatal, ma afectează la indemnizație?
  2. Indemnizația va fi mai mica pentru bebe 2, în comparație cu indemnizația luata la bebe 1?
  3. Dacă tatal nu se încadrează să-și ia luna pentru bebe 1, am înțeles ca o pot lua tot eu, dar nu mai întru în prenatal? Adică nu ma mai întorc nici la munca.
  4. Îmi afectează indemnizația dacă nu întru deloc în prenatal?
  Va mulțumesc frumos!

  • Bună, Mariana,

   1. Prenatalul se va calcula din indemnizatia crestere copil.
   2. În cazul in care indemnizatia crestere copil pentru al doilea copil este mai mică (decât la primul copil), ți se va acorda aceeași indemnizație ca la primul copil.
   3. Nu poți lua luna tatălui dacă tu ai fost în concediu crestere copil. Este dreptul celuilalt părinte.
   4. Indemnizatia nu este afectata daca nu intri in prenatal. În prenatal inseamna sa ai si venituri mai mici (85% din indemnizatia de crestere copil) care se vor resfrange si asupra indemnizatiei crestere copil.
   După naștere poți depune direct actele pentru cea de-a doua indemnizație și să iei aceeași sumă ca la primul copil. Discută aceste aspecte și cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAna zice

  Buna ziua! Urmeaza sa ma intorc la munca in August, cand cea mica va avea 1an si 9 luni. Sotul vrea sa isi ia luna tatalui pentru a putea sta cu cea mica pana incep cresele. Am inteles ca luna aceea nu voi lua stimulent si il voi lua dupa ce va termina tatal luna lui. Este posibil ca tatal sa stea cu bebelusa si 2 luni si sa iau stimulentul dupa aceea sau ei au dreptul doar la 1 luna? Multumesc

  • Bună, Ana,

   Tatăl are dreptul doar la o lună de stat acasă cu copilul. Cât timp el va fi plătit pentru îngrijire copil, tu nu vei primi stimulentul.

   • AvatarAna zice

    Multumesc pentru raspuns. Daca eu vreau sa ma intorc la serviciu pentru a putea lua stimulentul, trebuie sa ma intorc inainte cu 60 zile, fara luna tatalui sau in cele 60 de zile sunt incluse si cele 30 zile pentru luna tatalui?

  • AvatarClaudiu zice

   Buna ziua. Am si eu o nelamurire. Sotia termina cc pe 18 iun(atunci face copilul 2 ani ) si nu o sa mai lucreze o perioada. Pot sa iau eu stimulentul pana la 3 ani? Am auzit de la altii ca trebuie sa fac eu cerere de cc si ca pot renunta in aceiasi zi(adica nu ar fi musai sa stau o luna acasa in cc) si sa primesc eu stimulent de insertie. Cand trebuie sa fac asta cu 60 sau cu 90 de zile inaintea împlinirii de 2 ani a copilului si daca se poate.

   • Bună, Claudiu,

    Pentru stimulent de inserție actele se depun cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani.

 • AvatarNicoleta zice

  Buna ziua am si eu o intrebare daca vrem sa renuntam la stimulent si sa intre in prenatal se poate? Copilu are 6 luni. Tatal copilului ia stimulent.

  • Bună, Nicoleta,

   Din informațiile noastre, tatal nu poate intra in prenatal. Intreaba acest aspect si la Casa de Asigurari de Sanatate.

   Iata pe ce ne sustinem afirmatiile:

   Conditiile pentru a beneficia de indemnizatie de maternitate:

   ai domiciliul sau reședința pe teritoriul României
   prezinți certificatul medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant
   ai cotizat cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații. Contribuția aceasta o plătesc angajatorii pentru fiecare contract de muncă, lunar. Dacă nu ești salariată, dar obții venituri ca persoană fizică autorizată, poți plăti contribuțiile, prin contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate.

   Cine beneficiază de concediu de maternitate
   Indemnizația de concediu de maternitate se acordă beneficiarei (asigurata care îndeplinește condițiile menționate pentru a primi indemnizația) sau alte persoane:
   a) reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură specială de catre acesta (art. 39 din O.U.G. nr. 158/2005);
   b) dacă salariata a decedat, indemnizația de maternitate se plătește:
   – soțului supraviețuitor;
   – copiilor ;
   – părinților ;
   – în lipsa acestora, persoanei care dovedește ca a îngrijit-o pana la data decesului.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua! Ma aflu in concediu de crestere si ingrijire copil dar am optat sa primesc stimulent deoarece pe langa serviciu am si o firma careia trebuia sa ii suspend activitatea asa ca am ales sa renunt la indemnizatie si sa primesc stimulentul. Intrebarea mea este: cand trebuie sa ma intorc la locul de munca?

  • Bună, Andreea,

   Pentru a lua stimulent de insertie, trebuie să revii la job cu cel putin 60 de zile calendarististice inainte ca juniorul/junioara să împlinească 2 ani.

 • AvatarCristi17 zice

  Buna seara! Am si eu o nelamurire; pe altele le-am limpezit citind pagina aceasta.
  Sotia, care este inca in indemnizatie de crestere a copilului, trebuie sa se intoarca la vechiul loc de munca sau se poate angaja oriunde atata timp cat depune actele pentru stimulent inainte cu 60 de zile de implinirea a 2 ani a micutei noastre?
  Intreb asta, fiindca am depasit cele 90 de zile pana la implinirea celor 2 ani pentru a face notificarea catre angajator…
  Eu nu doresc “luna tatalui”. 🙂

  • Bună, Cristi,

   Soția se poate angaja oriunde, condiția pentru a lua stimulent de inserție este să realizeze venituri impozabile. Să se angajeze mai intai pentru a primi adeverinta din partea angajatorului (că a început munca) și apoi să depună actele pentru stimulent cu înainte cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani. Sa incerce si la vechiul angajator, poate este de acord să reia colaborarea cu sotia.

   • AvatarCristi17 zice

    Mulțumesc frumos pentru răspuns!
    Situația la vechiul angajator este destul de delicată din cauza pandemiei. Că veni vorba, din aceeași cauza, pe timpul situației de urgență, am înțeles că nu poți depune niciun document. Este o altă nedumerire, dar nu atât de importantă, fiindcă până pe 4 iunie, când se isprăvesc cele 22 de luni, e vreme suficientă să rezolvăm problema angajării și să depunem documentația.
    O zi frumoasă!

 • AvatarAnca zice

  Buna ziua,
  Luna tatălui se poate lua oricand in cele 24 luni? Dupa luna tatălui (daca o ia cand are copilul 1 an ) mama mai poate intra inapoi in concediu de creștere copil?
  Multumesc

  • Bună, Anca,

   Este nevoie să discuți acest aspect cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAlina zice

  Bună ziua. Cu cât timp înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului ar trebui sa revin la serviciu, în condițiile în care nu doresc stimulentul de inserție, iar tatăl posibil sa nu poată sta cu el luna prevăzută de lege?mulțumesc

  • Bună, Alina,

   În cazul acesta nu ai nicio condiție din partea statului, te poți întoarce chiar în ziua când implineste copilul 2 ani sau cu o zi-două mai devreme. Discută cu angajatorul data revenirii tale la job.

 • AvatarAna-Maria zice

  Buna dimineata,
  Scrie in articol ca daca tatal lucreaza in strainatate se depune o cerere cum ca nu se incadreaza pentru luna tatalui si mama ia indemnizatie si pentru acea luna. Unde se gaseste aceasta cerere si unde se poate depune? Cu multumiri.

  • Bună, Ana-Maria,

   Trebuie să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAna-Maria zice

  Daca ultima luna de acordare indemnizatie crestere copil a fost luna martie, apoi urma luna tatalui, insa pentru perioada de urgenta a fost anuntata prelungirea platii indemnizatiei, ce se intampla? Ia mama indemnizatie in continuare pana la finele instituirii situatiei de urgenta, fara sa se mai tina cont de luna tatalui? Multumesc.

  • Bună, Ana-Maria,

   Din informațiile noastre, mama ia indemnizație până la finalul stării de urgență: http://www.mmanpis.ro
   Pentru mai multe detalii despre ce se întâmplă cu luna tatălui, ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarDiana zice

  Buna ziua! Am o intrebare…in cazul in care nu doresc sa primesc stimulentul de insertie, pot ramane acasa cu cel mic pana face 2ani? In cazul acesta ce se intampla cu luna pentru tată si cu indemnizatia mea( primesc indemnizatie pentru toate cele 24luni de stat acasa cu, copilul?) Multumesc!

  • Bună, Diana,

   Poți sta cu cel mic acasă până face doi ani, dar nu vei primi indemnizație în luna tatalui, indiferent dacă acesta o ia sau nu.

   Conform, OUG 111/2010 actualizată în 2018, în situația în care persoana prevazută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. O opțiune este să ceri concediu fără plată. Cererea pentru concediul fără plată se depune la angajator. Este important de știut că acest concediu fără plată constituie perioada asimilată în cele 12 luni necesare pentru cotizare în situația în care mai apare un copil.

 • AvatarMarian zice

  Buna ziua! Eu lucrez in sanatate de aproximativ 6 ani si ceva. In data de 12.06.2020 primul copil o sa faca 2 ani. In data de 31.03.2020 sa nascut al 2.lea cum procedam in situatia asta. Cumva un pic de vreme se suprapune una peste alta. Cum fac eu cu luna tatalui pot sa o iau acuma sau la sfarsitul celor 4 ani daca o sa mearga sotia mai repede cu 2 sau 3 luni?? Cum ar fi mai bine de procedat. Asteptam un raspuns multumesc! Deocamdata nu am facut nici un demers!

  • Bună, Marian,

   Poți lua luna tatalui pentru fiecare copil, cand acesta va avea un an și 11 luni. Nu se raporteaza. Mai multe detalii este în măsură să-ți ofere Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

  • AvatarRamona zice

   Buna ziua. Fetita mea este nascuta pe 10 august, pentru a beneficia de stimulentul de insertie ar trebui sa ma intorc la serviciu inainte de 10 iunie, asa este? Multumesc frumos!

   • Bună, Ramona,

    Este corect cum ai calculat, pentru a primi stimulentul de inserție este nevoie să te întorci la serviciu cu cel puțin 60 de zile înainte ca junioara să împlineacă 2 ani. Atenție, nu vei primi stimulent în luna tatălui (nici dacă tatîl ia această lună, nici dacă nu ia această lună). Vei primi stimulentul pe următoarele luni, până la vârsta de 3 ani ai copilului.

 • AvatarIoana zice

  Bună ziua, dacă mama se întoarce cu 60 de zile mai repede la servici deci este eligibila pentru stimulent dar tatăl întra în concediu de creștere a copilului pana la vârsta de 2 ani, știind ca mama nu primește stimulent în acest timp dar totuși dosarul trebuie depus în maxim 30 de zile de la reînceperea activității, care ar ordinea depunerii dosarelor astfel încât sa fie totul în regula? De exemplu eu ma întorc în 15. 05 20 la servici sunt plătită de stat pana în 15 și după aceea de către angajator, iar soțul din data de 15 solicita indemnizația de creștere. Care e ordinea de depunere a dosarelor astfel încât sa se facă schimbul corect? Mulțumesc

  • Bună, Ioana,

   Este important să vă informați la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți cand să depuneti actele fiecare.

   Din informațiile noastre, tatăl trebuie să se prezinte cu cel puțin 30 de zile înainte de a implini copilul 2 ani, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de sector sau la primăria de care aparține.
   Tu vei putea depune actele pentru stimulent insertie, imediat ce te vei intoarce la serviciu si angajatorul iti va da adeverintă din care să reiasă data reluării activității și perioada de ICC – termenul de depunere a dosarului fiind de 30 de zile de la reluarea activității. Dosarul de stimulent va cuprinde și declarația celuilalt părinte în care va spune că dorește să intre în concediu creștere copil. Exemplu: https://dgaspc3.ro/wp-content/uploads/declaratie-celalalt-parinte-stimulent-insertie.pdf
   Din punctul nostru de vedere, tatăl ar trebui să depună mai întâi dosarul, dar, dacă fiecare respectă termenele și dosarele sunt complete, cu toate declarațiile, nu aveti de ce să vă faceti griji. Tatal va beneficia de concediu crestere copil si tu de stimulent de insertie. Este posibil ca plata sa fie făcută cu întârziere sau retroactiv, dar sigur va veni.

 • AvatarGeorge zice

  Buna seara.o sa trebuiasca sa intru si eu in concediul pentru Luna Tatalui.Am inteles ca indemnizatia va fi 85% din net.Eu la acelasi loc de munca am 2 contracte.Unul este pe carte de munca iar altul pe drept de autor.Intrebarea mea este:Se vor lua ambele in calcul?Sau cum se va proceda?

  • Bună, George,

   În Ordonanța de urgență nr 111/2010 se menționează: Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”.

   Atât timp cât pentru veniturile tale din drepturi de autor ai plătit impozit pe venit, sunt luate în considerare.

   Cel mai potrivit este ca înainte de a pregăti dosarul să vorbești la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarAlina zice

  Buna seara. Am nascut pe data de 15.10.2018 si cand am depis actrle pentru indemnizatie pe 3 ianuarie 2019 am optat pentru doi ani de stat cu copilul. Sotul nu a lucrat cu forme legale deci nu ar putea sa intre in luna tatalui. Intrebarea mea este va rog, sunt obligata sa ma intorc la munca la 1 an si 10 luni sau daca stau acasa pana face fetita 2 ani nu mai primeac indemnizatie 24 de luni?

  • Bună, Alina,

   Dacă alegi să stai acasă până când fetița va împlini 2 ani, vei primi indemnizatie pana la 1 an si 11 luni al copilului. Ultima luna (pana la 2 ani) este a tatalui (chiar dacă o ia sa nu).
   Dacă te întorci la locul de muncă când cu minimum 60 de zile înainte ca fetița să împlinească 2 ani, vei putea beneficia de stimulent de inserție plătit timp de 12 luni. Reține că în luna tatălui nu vei primi stimulentul de inserție, chiar dacă acesta își ia luna sau nu. Vei începe să-l primești după ce copilul împlinește 2 ani.

 • AvatarAndreea zice

  Bună ziua! In iulie copilul va avea un an și 10 luni. Mama beneficiara de concediu de creștere copil nu se poate întoarce la munca până la această dată și nu va lua stimulentul de inserție dar mai are dreptul la indemnizație in continuare? Iar luna tatălui se pierde daca acesta nu realizează venituri? Mulțumesc.

  • Bună, Andreea,

   Vei lua indemnizație de crestere a copilului până la 1 an și 11 luni al copilului, ultima lună (până la 2 ani) fiind dedicată tatălui (chiar dacă acesta o ia sau nu, nu vei fi plătită). Intr-adevar se pierde dacă nu realizeaza venituri.

 • AvatarMihalas zice

  Buna ziua .sunt in ccc si vreau sa ma reîntorc la munca cu 60 de zile inainte de a face bebe 2 ani.Am anuntat la departamentul resurse umane la serviciu si de acolo evită reangajarea mea pe motiv ca nu au punctul de lucru deschis din cauza pandemiei….pe 4 iunie trebuie sa mi se deschida contractul .Ma puteti ajuta cu un sfat va rog ce e de facut.Multumesc!

  • Bună, Mihalas,

   În Legea 89/2019 care vine cu modificări la Ordonanța de Urgență 111/2010 este prevăzută obligația salariatului/salariatei, care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu. Dacă salariatul/salariata respectă această obligație îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulent de insertie.

   Conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019: Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5).

   Îți recomandăm să iei legătura cu un avocat specializat în dreptul muncii pentru a te îndruma.

 • AvatarVioleta zice

  Am nascut in 2018 pe 11/07. Am depus dosarul de indemnizatie pana in 15/08. Am avut drept la indemnizatie pt 12 luni lucrate,dar cand am aflat de sarcina nu mai aveam servici. Am vazut acea lege cu luna tatalui,nu suntem casatoriti,si el nu este in tara pt a o lua,cand ar fi ultima luna de indemnizatie ce as putea sa o mai iau si daca eu nu am loc de munca de ce nu as putea lua cele 24 de luni? Pun aceasta intrebare deoarece eu sunt cea care a contribuit la stat ,nu sotul. Cand am depus dosarul am indeplinit toate conditiile si nu mi s-a spus de aceasta lege cu luna tatalui. Deci precizez inca o data…nu eram angajata cand am descoperit sarcina …deci nu am unde sa ma intorc la munca.

  • Bună, Violeta,

   Indemnizație pentru creștere copil vei lua pănă la 1 an și 11 luni al copilului, ultima lună (până la 2 ani) este a tatălui și statul nu plătește mamei indemnizație pentru această lună, chiar dacă tatăl ia sau nu.

   Iată prevederile OUG 111/2010

   ART. 11
   (1) Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă
   pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi
   celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele
   persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
   a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre
   persoanele care nu a solicitat acest drept;
   b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt
   părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
   (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia
   pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de
   venituri supuse impozitului.
   (3) În cazul în care persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului
   optează pentru concediu fără plată, acesta constituie perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) lit. i).

   In perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul la concediul propriu de crestere a copilului de cel putin o luna, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda, conform prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare.

 • AvatarAlina zice

  Buna ! Dacă mă aflu in prezent in CCC , pot demisiona abia când copilul împlinește 2 ani ? Sau trebuie sa îmi dau demisia mai devreme ? Mulțumesc !

  • Bună, Alina,

   Concediul de creștere copil până la 1 an și 11 luni este dreptul tău, dar poți să te întoci oricând la muncă după cele 42 de zile de concediu de lâuzie și îți poți da demisia.

  • AvatarMarya zice

   Daca mail lucrez 4 sau 5 luni..se cumuleaza cu perioada in care am fost in ccc?

   • Bună, Marya,

    Sigur, această perioadă (și veniturile aferente) se cumulează cu cea în care ai fost în concediu creștere copil pentru stabilirea indemnizației de creștere copil.

 • AvatarIna zice

  Buna ziua.Cele 60 de zile pt reluarea activitatii sunt calendaristice sau lucratoare?Data reinceperiii serviciului o calculez eu?

  • Bună, Ina,

   Cele 60 de zile sunt calendaristice. Data o calculezi tu. Pentru a fi sigură că ai calculat corect și că Direcția de Asistență Socială îți acceptă dosarul, poți discuta înainte cu un reprezentant al acestei instituții.

 • AvatarManea Stefania zice

  Buna ziua!
  Am si eu nevoie de o lamurire !
  Eu am nascut in ianuarie 2019, cand trebuie sa ma intorc la serviciu pentru a beneficia de stimulent de insertie daca tatal nu isi ia luna tatalui?
  Cum calculez data exacta? Numar inapoi de la data de naștere a copilului? Sau pur si simplu numar de la începutul lunii de naștere?
  Imi cer scuze,dar sunt total bulversată si nu mai inteleg nimic.
  O zi buna!

  • Bună, Stefania,

   Pentru a beneficia de stimulent de inserție numără înapoi 60 de zile calendaristice de la data de naștere a copilului. Poți verifica dacă ai calculat corect și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială, unde unrmează să depui actele pentru stimulent.

 • AvatarCiunel Marina zice

  Dacă copilul face 2 ani pe 30octombrie iar tatăl nu isi ia luna tatălui cand trebuie să încep munca …daca incep pe 30 august in iulie mai iau indemnizația sau trebuie sa incep cu 90 de zile daca tatăl nu isi ia luna

  • Bună, Marina,

   Dacă dorești să primești stimulent de inserție trebuie să te întorci la serviciu cu minimum 60 de zile calendaristice înainte de a împlini copilul 2 ani. Indiferent de care e decizia tatălui (dacă își ia luna sau nu), tu nu vei fi plătită la un an și 11 luni ai copilului, prin urmare e mai avantajos să te întorci la serviciu când acesta are 1 ani și 10 luni și să primești salariu și apoi stimulent de inserție.

  • AvatarMaria zice

   Dacă nu vă supărați am și eu o întrebare.
   Dacă tatăl nu își poate lua luna tatălui iar eu nu pot sa mă întorc mai devreme la muncă până când iau indemnizația de creștere copil? Până când face copilul 2 ani?

   • Bună, Maria,

    Vei lua indemnizație de creștere copil până la 1 an și 11 luni ai copilului.

 • AvatarLUCIAN zice

  Buna ziua,
  Am si eu nevoie de o lamurire!
  Am doi copii,unul de 3 ani si 4 luni ,si celalalt de 1 an si 6 luni,sotia, a stat acasa de cand s-a nascut primul copil ,si eu trebuie sa stau acasa 2 luni,Al doilea copil implineste 2 ani pe data de 04.12.2020.
  Cand trebuie sa depun eu actele,ca tata pentru a beneficia de indemnizatie,pentru acele 2 luni?
  Va multumesc !

  • Bună, Lucian,

   Tatăl are dreptul la doar o lună de concediu de creștere copil, de la 1 an și 11 luni ai copilului până la 2 ani ai acestuia. Această perioadă nu se cumulează cu cea de la primul copil, în cazul în care nu ai luat-o în urmă cu un an și cinci luni.
   Actele le poți depune la Direcția de Asistență Socială cu cel puțin 30 de zile înainte ca juniorul să împlinească 2 ani.

   • AvatarMircea Ramona Elena zice

    Buna ziua.Eu sunt in Ccc daca tatăl să își ia luna tatălui cu 90 de zile înainte de a face copilul doi ani??După luna tatălui daca tatăl se întoarce cu 60 de zile înainte de a face copilul 2 ani poate beneficia el de stimulent???Copilul împlinește 2 ani pe 20 octombrie de la ce daca trebuie depuse actele pentru ambele variante??

    • Bună, Ramona,

     Luna tatălui este de la 1 an și 11 luni ai copilului la 2 ani.

     Din informațiile noaste, stimulentul de inserție se acordă persoanei care a fost în concediu creștere copil și nu celuilalt părinte care a fost o lună în creștere copil. Este important să întrebi și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.
     Pentru luna tatălui actele se depun cu 30 de zile înainte de a lua această lună, pentru stimulent de inserție, dosarul trebuie depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la data reluării activității.

 • AvatarMadalina zice

  Buna ziua!
  Daca ma intorc la serviciu cu 60 zile inainte de a implini copilul 2 ani, iar tatal intra in concediu in aceeasi perioada, voi mai ramane eligibila pentru stimulentul de insertie? Sau ar trebui sa ma intorc cu 90 zile mai repede?
  Multumesc anticipat!

  • Bună, Mădălina,

   Dacă te întorci la serviciu cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani și tatăl își ia luna luni, ești eligibilă pentru stimulent de inserție. Depune actele pentru stimulent la câteva zile după de te întorci la job și obții adeverința și decizia de reluare a activitîții de la angajator.

 • AvatarMadalina zice

  Buna ziua!
  Dacă eu nu ma reîntorc la serviciu, iar tatăl își ia luna lui de concediu, copilul primește acea indemnizație de 650 lei pana la vârsta de 3 ani dacă tatăl se întoarce după o luna înapoi la serviciu?
  Mulțumesc!

  • Bună, Mădălina,

   Este nevoie să te întorci la serviciu cu 60 de zile înainte de a implini copilul 2 ani. Tatăl își poate lua luna lui – de la 1 an și 11 luni ai copilului la 2 ani. Apoi se poate întoarce la serviciu. Tu nu vei primi stimulent în luna aceea, vei primi de la 2 ani ai copilului la 3 ani.

 • AvatarAdrian zice

  Bună seara!
  Cand se poate intoarce mama la serviciu, astfel incat sa primeasca stimulent de insertie, dar si tatal sa poata intra in concediu de crestere pana la finalul perioadei?

  Este posibilă următoarea variantă : tatal intra de la 1 an si 10 luni ale copilului la doi ani ale acestuia in concediu de crestere, mama va primi stimulent de insertie dupa ce juniorul va implini varsta de doi ani, timp de 12 luni.

  • Bună, Adrian,

   Pentru a beneficia de stimulent de inserție, mama trebuie să se întoarcă la serviciu cu minimum 60 de zile înainte de a implini copilul 2 ani.
   Luna tatălui este de la 1 an și 11 luni ai copilului la 2 ani, dar având în vedere că mama se întoarce mai devreme la serviciu, poți discuta la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți pentru a vedea dacă o poți lua la 1 an și 10 luni. Teoretic tatăl poate opta pentru luna lui oricând în cei doi ani de creștere a copilului.
   Mama nu va primi stimulent pentru luna când tu vei lua concediu de creștere copil.

 • AvatarAnca zice

  Buna ziua, copilul meu implineste 2 ani pe 6 Feb 2021. Inteleg ca pentru a beneficia de stimulentul de insertie pana la 3 ani, trebuie sa revin la job cu cel putin 60 zile inainte de 2 ani… adica inainte de 6 decembrie 2020. In perioada 6 dec 2020- 6 Feb 2021,tatal poate intra 1 luna in CCC, timp in care mie mi se suspenda stimulentul de insertie. Poate fi orice perioada de 30 zile in intervalul acesta? Dupa ce tatal revine la job, eu primesc incontinuare stimulentul de insertie? Va multumesc!

  • Bună, Anca,

   Tatăl poate lua luna lui de la 1 an și 11 luni ai copilului până la 2 ani ai acestuia. Întreabă la Direcția de Asistență Socială dacă puteți alege perioada tatălui.
   Stimulentul tău se suspendă cât timp tatăl este în concediu creștere copil. După ce acesta revine la job vei primi în continuare stimulentul de inserție.

 • AvatarCosmin zice

  buna seara. Inainte Cu cât timp trebuie sa se întoarcă tatăl la serviciu pentru a beneficia de acei 650 RON de la stat. Multumesc mult

  • Bună, Cosmin,

   Dacă tu ai optat să stai în concediu creștere copil cea mai mare parte din perioadă, atunci trebuie să te întorci cu minimum 60 de zile îaninte ca acesta să împlinească doi ani.
   Nu poți primi stimulent de inserție dacă ai stat doar în luna tatălui. În acest caz, dreptul la stimulent de inserție îi revine mamei.

 • AvatarIuliana Moldovan zice

  Buna seara, vin si eu cu o intrebare. Am fost in co de crestere al copilului mi am reluat activitatea de la dat de 1 mi am depus dosarul ptr stimulent dar, ce tip de cerere este necesar pentru a completa sotul meu cum, ca nu vrea sa stea o luna acasa ai nu va beneficia de indemnizatie.?

 • AvatarValentina zice

  Buna ziua,

  Se poate intra in concediul de crestere copil combinat? Sa stau eu 1 an iar tatal 1 an? Sau trebuie decis de la inceput cine ?

  Multumesc.

  • Bună, Valentina,

   Din informațiile noastre, se poate. Potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cel puțin o luna din perioada totală a concediului de creștere a copilului îi e alocata parintelui care nu a cerut acest drept.
   De aceasta indemnizație pot beneficia atât mama, cât și tatăl dacă au obținut venituri salariale în cel putin 12 luni din ultimii doi ani de dinaintea nașterii copilului.
   Mama trebuie să anunțe Direcția de Asistență Socială și tatăl să-și depună actele chiar atunci sau la scurt timp după aceea. Este important să știi că nu vei primi stimulent de inserție până când tatăl revine la job.
   Recomandarea noastră este să vorbești la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, pentru a afla toate detaliile.

 • AvatarLaura zice

  Buna ziua, am o intrebare: copilul implineste 2 ani pe 02.10.2020. Când ar trebui sa ma întorc la serviciu dacă vreau sa primesc stimulent sau în cazul în care nu vreau stimulent? Mulțumesc frumos

  • Bună, Laura,

   În cazul în care dorești stimulent de inserție, trebuie să revii la job pe 2 august.
   În cazul în care nu dorești, poți sta acasă până la 1 an și 11 luni ai copilului, iar apoi își poate lua tatăl luna lui. Cert e că de la 1 an și 11 luni ai copilului până la 2 ani mama nu primește indemnizație de creștere a copilului chiar dacă tatăl își ia sau nu luna lui.

 • AvatarAngelica zice

  Bună! Ma ajuți și pe mine cu un răspuns te rog din suflet?
  Fetita s-a născut pe 29.01.2019. Eu iau indemnizație de crestere copil, dar nu ma mai pot întoarce la servici căci nu am cu cine sa o las.. Cum pot face sa ia stimulent tatăl?trebuie sa între el în cic 1 luna și apoi poate lua stimulent? Îmi poți spune ce sa fac exact ca să nu pierd stimulentul?

  • Bună, Angelica,

   Este important să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   Conform OUG 111/2010, ART. 8, alineatul (1) De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Condiția, conform art. 7 din aceeași Ordonanță de Urgență, este ca , în perioada în care ești îndreptățit să beneficiezi de concediul pentru creşterea, copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţii venituri supuse impozitului. Este posbil ca stimulentul să poată fi acordat doar mamei dacă revine la muncă cu cel puțin 60 de zile înainte de a implini copilul doi ani.

   O zi frumoasă!

   • AvatarAngelica zice

    Dar dacă eu întrerup acum cic la 1an și 6 luni ai copilului și face tal dosarul și sta 2 luni el în cic, apoi poate face el dosarul sa ia stimulent? Reîncepe activitatea cu 60zile înainte sa facă 2ani copilul..

    • AvatarAngelica zice

     *face tatăl dosarul

    • Bună, Angelica,

     Te sfătuim să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială care te pot îndruma.

 • AvatarNicolae zice

  buna ziua,
  in cazul tatalui, cate zile de concediu crestere copil are voie legal sa ia?
  30 sau 60?
  multumesc.

  • Bună, Nicolae,

   Tatăl are dreptul la 30 de zile de concediu, de la 1 an și 11 luni ai copilului la 2 ani, dar poate lua și mai multe dacă mama întrerupe concediul de creștere a copilului.

   • AvatarSmeu zice

    Buna ziua.ca tata cat trebuie sa astepti de la nasterea copilului sa intri in concediul de paternitate am vazut ceva de 42 zile..cele 42 de zile sunt lucratoare?sau de la nasterea copilului 42?

    • Bună, Ionuț,

     Poți depune actele pentru concediu creștere copil la 42 de zile calendaristice de la nașterea copilului. Cel mai bine este ca înainte să suni la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a le prezenta cazul tău și a obține îndrumări.

 • AvatarLupu Corina zice

  Buna ziua, daca tatal a avut venituri inainte de nasterea copilului, dar nu a vrut acea luna de CCC, iar eu am stat acasa pana cand copilul a facut 2 ani, respectiv data 28.07.2020, am depus declaratia tatalui in care reiese ca refuza acea luna, dar mi s-a spus spus ca deja apar la plata pentru luna iulie, in cazul in care in luna august primesc acea suma de bani pentru luna iulie( luna in care copilul a facut 2 ani), cum se procedeaza? Acea suma poate sa mi se ceara inapoi? Daca da, cam in cat timp ar trebui sa primesc decizia de a inapoia banii, poate dura si cateva luni?? Multumesc.

  • Bună, Corina,

   Te sfătuim să întrebi la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din județul unde locuiești. Îți vor spune exact cum se procedează în acest caz.

   • AvatarGrosu E zice

    Buna ziua ! Mai este valabilă luna de concediu pentru tata daca mama este in timpul concediului de creștere copil care are 1 an si 2 luni , si intre timp primește si stimulentul pentru copilul care are 2 luni ?…cand ar trebui să merg sa depun actele pentru indemnizație.la cel de al doilea copil ?
    Ca sa ma înțelegeți , al doilea copil a venit cand primul avea 1 an si eram in concediu

    • Bună,

     Te rugăm să ne lămurești. Nu este foarte clară situația. Este vorba de stimulentul de inserție? Cine îl primește?
     Actele pentru cel de-al doilea copil le poți depune începând cu cea de-a 42-a zi de la nașterea acestuia.

 • AvatarIoana zice

  Buna ziua! O intrebare, va rog: daca tatal nu isi ia luna si eu nu doresc sa ma intorc mai repede, cat sa beneficiez de stimulentul de insertie, exista posibilitatea sa raman in crestere copil pana ce acesta implineste 2 ani, fara a solicita fara plata la angajator, ci doar pur si simplu fara a primi nici o suma din partea statului? Sau ce optiuni am? Copil nascut pe 10 oct.2018. Multumesc!

  • Bună, Ioana,

   Sigur, există această posibilitate. Dacă ești angajată este important să anunți angajatorul despre decizia ta de a sta cu copilul până când împlinește 2 ani.
   Concediul fără plată te-ar ajuta astfel: constituie perioada asimilată în cele 12 luni necesare pentru cotizare în situația în care mai apare un copil.

 • AvatarAdriana zice

  Buna ziua, va rog daca ma puteti lamuri intr-o chestiune. Eu am revenit la locul de munca atunci cand copilul a implinit 1 an si 6 luni, iar sotul a intrat in concediu de crestere a copilului in locul meu. Eu voi solicita stimulentul de insertie atunci cand sotul isi va relua activitatea, dar nu stiu cum se va face plata: retroactiv, inclusiv lunile in care sotul a fost in CIC sau doar din momentul in care depun dosarul? Va multumesc.

  • Bună, Adriana,

   Banii pentru stimulent sunt socotiți începând cu prima zi în care soțul nu mai este în concediu creștere copil. Din experiența noastră, îți putem spune că aceștia sunt încasați în următoarea lună după ce copilul împlinește doi ani. Nu vei primi stimulent pentru lunile în care soțul a stat acasă cu copilul, pentru că statul nu poate plăti două indemnizații.

   • AvatarSimona zice

    Bună ziua!
    Sunt în concediu de creste copil,cel mic are 1 an și 3luni. Doresc sa încep munca și sa intre soțul în ccc! Întrebarea mea este pana când poate sa stea soțul în ccc? Și de stimulentul de inserție cine beneficiază, după, eu sau soțul? Mulțumesc anticipat!

    • Bună, Simona,

     Sigur, soțul poate să intre în concediu creștere copil și, cu luna tatălui, poate sta până la 2 ani. Pentru stimulentul de inserție puteți depune actele oricare dintre voi dacă realizați venituri supuse impozitului pe venit. Acesta se va acorda după ce copilul împlinește 2 ani, nefiind posibil să se acorde în același timp indemnizație creștere copil și stimulent de inserție.

  • AvatarBaicos zice

   Buna ziua, am si eu o întrebare, sotia mea a inceput sa primească alocatia nou născut, din luna octombrie (pe jumatate) 2018. Si anul trecut 2020 in luna august (a fost ultima luna) a mai primit doar 40 lei. Ea primea lunar 1450 lei. Aveti vre o idee, banii nu s au primit doar 22 de luni. (octombrie 2018 pe jumatare) Va multumesc.

   • Bună, Florin,

    Te rugăm să ne spui să ne precizezi ce înseamnă alocația? Este vorba de indemnizația de creștere copil? Și care este întrebarea pentru noi?

 • AvatarFaga zice

  Daca tatal nu isi ia ultima luna ,si mama sta acasa pana se termina maternitatea,atunci mama mai ia banii pe ultima luna?

  • Bună,

   Indemnizația de creștere a copilului se acordă până la 1 an și 11 luni ai copilului. Ultima lună (până la 2 ani) este a tatălui – timp în care mama nu primește indemnizație chiar dacă tatăl își ia sau nu această lună.

   • Avatardiana zice

    Buna ziua! Ma confrunt cu urmatoarele situatii:1.sunt in ccc cu primul copil pana in 6 sept, dar conform legii cu luna tatalui ar trebui sa ma intorc in august(puteti sa-mi spuneti cu ce data din august pot sa reactvez contractul?);
    2. sunt insarcinata cu al doilea copil,urmand sa nasc in nov 2021 si sa intru in prenatal in 10 sept.puteti sa-mi spuneti ce variante am ptr luna cand raman descoperita daca nu vreau sa ma intorc la m7nca?

    • Bună, Diana,

     Te poți întoarce la job începând cu 6 august. Discută în avans și cu angajatorul, pentru a ști exact planurile tale.
     Din păcate pentru luna în care rămâi descoperită nu există variante, doar concediu fără plată, concediu de risc nu poți lua pentru că acesta depinde de întoarcerea la job și de condițiile de acolo care îți pot pune în pericol sarcina. Este mai avantajos din punct de vedere financiar să revii la muncă dacă starea îți permite.

 • AvatarSilviu Popovici zice

  Buna,

  Baietelul nostru va implini 3 ani in 2 ianuarie 2021 (are certificat de handicap ). Daca mama incepe job-ul de la 1 septembrie, eu(tatal) as putea sa intru in CCC pana la data de 2 Oct sau 2 Nov pentru ca mama sa primeasca dupa stimulentul de insertie pana la 4 ani?
  Multumesc

  • Bună, Silviu,

   Poți intra în concediu creștere copil până când băiețelul va împlini 3 ani dacă iei în calcul și luna tatălui. Mama va primi stimulentul după ce tu ieși din concediu, de la 3 ani ai copilului la 4 ani.

 • AvatarIspas Izabella zice

  Bună ziua,
  Am nevoie de o informație. Bebe 1 este născut în 2017,bebe 2 în 2018,am întrat dintr-un CCC în altul. Bebe 2 face 2 ani pe 11.11.2020.M-am informat și limita angajări este 9 septembrie dar trebuie sa declare tatăl ca nu își ia lunile(o luna bebe 1,o luna bebe 2). Ce acte sunt nevoie pentru a declara ca tatăl nu dorește sa ia aceste luni?

  • Bună, Izabella,

   Dacă depui actele pentru stimulent de inserție, veți avea opțiunea de a menționa că tatăl nu dorește să-și concediu de creștere copil. Încearcă să contactezi Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți pentru a afla toate detaliile.

 • AvatarGaby zice

  Buna ziua.
  Am un băiat care va face 2 ani pe 28 martie 2021.
  Eu mă pot întoarce la serviciu când el are 1 an și 11 luni pentru a beneficia de stimulent? Cat timp.se primește stimulentul? Doar o lună până împlinește 2 ani??

  • Bună, Gaby,

   Condiția pentru a beneficia de stimulent de inserție este să te întorci la serviciu cu cel puțin 60 de zile înainte ca băiatul tău să împlinească 2 ani. Stimulentul se primește timp de 12 luni, de la 2 ani ai copilului la 3 ani.

 • AvatarFlorin Gabriel zice

  Bună seara doresc sa știu dacă se poate întra în concediu maternal dacă copilul are opt luni va rog un răspuns

  • Bună, Florin,

   Concediul maternal are 126 de zile și se poate lua cu cel puțin 63 de zile înainte de naștere, restul până la 126 de zile, putând fi luat după nașterea copilului.
   Dac te referi la concediu creștere copil și acesta are 8 luni, este important să prezinți cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarCatalina zice

  Buna seara!
  Am inteles din lege ca in timpul lunii tatalui mama are 2 posibilitati:sa si ia concediu fara plata sau sa obtina venituri.
  1.Mama poate obtine venituri oriunde sau la locul de munca unde are contractul suspendat?
  2.Daca tatal decide sa stea in ccc toata perioada de pana la 2 ani ai copilului mama poate sta in concediu fara plata toata această perioada (sau sa obtina venituri din alta parte decat unde are contractul suspendat)?

  • Bună, Cătălina,

   1. Da, poți obține venituri oriunde, nu ești condiționată să revii la locul de muncă unde ai contractul de muncă suspendat.
   2. Sigur, poți sta în concediu fără plată cât timp tatăl este in CCC sau te poți angaja în altă parte.

 • AvatarMaria zice

  Buna ziua!am nevoie urgent de un raspuns! Copilul meu implineste 2 ani peste 4 luni,pe 1 ianuarie..eu am depus actele pentru indemnizatie anul trecut in martie iar prima plata am primit o in mai..daca cel mic implineste 2 ani pe 1 ianuarie,cand ar trebui sa ma intorc la serviciu?

  • Bună, Maria,

   Trebuie să te întorci la serviciu cu cel putin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, pe 1 noimebrie. Te poți angaja într-o altă companie, nu trebuie să te întorci la același angajator. Condiția este să realizezi venituri supuse impozitului pe venit.

 • AvatarMaria zice

  Si inca ceva..mentionez ca in orasul in care eu am lucrat,firma respectiva nu mai are niciun sediu…

  • AvatarMarina zice

   Buna ziua. Eu sunt in CCC, cum as putea sa iau stimulentul de insertie, daca voi fi concediata si ca sa imi găsesc alt serviciu, sunt necesare minim 2 luni.
   Poate intra tatal in CCC si ulterior sa ceara el stimulentul? Si la cate luni trebuie sa intre in CCC, astfel incat sa depuba actele pentru stimulent.
   Multumesc.

   • Bună, Marina,

    În acest caz, e bine să intre tatăl în concediu de creștere copil și ulterior să ceară stimulentul. Atât tatăl, cât și mama se pot încadra pentru stimulent dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit.
    Sună la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți și prezintă cazul pentru a te îndruma exact.

 • AvatarLaurentiu zice

  Buna ziua.

  In cazul meu:
  primul copil implineste 2 ani ani in septembrie an curent iar al 2 lea copil e nascut in februarie an curent. Doresc sa aman luna de concediu la finalul implinirii varstei de 1 an si 10 lui a celui de-al doilea-inteleg ca trebuie sa dau un email la ajpis.
  Intrebarea este: Daca sotia nu doreste sa se intoarca la lucru, iar eu nu doresc sa iau cele doua luni de concediu , indemnizatia o sa fie platita 24 luni sau 23 /copil, adica pana implineste un an si 10 luni al doi lea?

  Multumesc

  • Bună, Laurențiu,

   Indemnizația va fi plătită până la 1 an și 11 luni ai copilului, ultima lună fiind a tatălui și nefiind plătită mamei chiar dacă tatăl ia această lună sau nu.

  • AvatarMarina zice

   Buna ziua. Daca eu ma intorc la munca la 1 an si 11 luni ai copilului si peste jumătate de luna mi se suspenda contractul, pentru ca e pe perioada determinata. Poate intra tatal in CCC si cand(1 an si 11 luni, 1 an si 10 luni)?
   Si daca intra tatal in CCC, poate depune pe numele lui actele pentru stimulentul?
   Care ar fi optiunile ca sa primim stimulentul, dacă eu raman fara munca(indiferent cand ma intorc la munca) si va dura minim 2 luni sa găsesc alt serviciu?

   • Bună, Marina,

    Tatăl poate intra în concediu de creștere copil începând cu ziua următoare celei în care tu revii la serviciu, așadar de la 1 an și 11 luni ai copilului la 2 ani.
    În privința stimulentului cel mai bine este să întrebați dacă poate fi acordat la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

 • AvatarAna Maria zice

  Buna ziua, baietelul meu face 2 ani pe 2 aprilie 2021, as dori sa ma intorc inapoi la job pentru a beneficia de stimulentul de insertie. Intrebarea mea este ma intorc la job cu 60 de zile inainte de a implini 2 ani baiatul, dar se calculeaza 60 zile calendaristice sau lucratoare? Mulțumesc frumos.

 • AvatarCristina zice

  Buna seara! Se poate prelungi concediul de crestere copil dupa ce împlinește 2 ani?
  Este obligatoriu luna tatălui?

  • Bună, Cristina,

   Concediul de creștere copil nu se poate prelungi după doi ani. Doar în cazul copilului cu handicap acest concediu este până la 3 ani.
   Luna tatălui nu este obligatorie, dar chiar dacă o ia, chiar dacă nu o ia, mama nu este plătită în acea lună.

   • AvatarFlorentina zice

    Buna dimineața poate beneficia tatal de ultima luna daca nu este angajat?de cand trebuie sa depună actele daca fetița împlinește 2 ani pe 13 aprilie??Eu pot intra in somaj ,daca s-a desființat locul de muncă? Multumesc astept raspuns!

    • Bună, Florentina,

     Tatăl nu poate beneficia de luna lui dacă nu a realizat venituri supuse impozitului în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.
     Recomandarea noastră este să prezentați cazul la Direcția de Asistență Socială și să obțineți un punct de vedere oficial.
     Pentru șomaj, te poți adresa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 • AvatarMaria zice

  Buna ziua! De 3 zile am aflat ca sunt din nou insarcinata in 6 saptanai urmand ca pe 1 ianuarie primul copil sa implineasca 2 ani…ar insemna ca al doilea copil se va naste la 4 luni dupa terminare concediului de crestere copil..mai pot beneficia de indemnizatie si pt al doilea copil ??am nevoie de un raspuns!multumesc!

  • AvatarFlorentina zice

   Buna dimineața poate beneficia tatal de ultima luna daca nu este angajat?de cand trebuie sa depună actele daca fetița împlinește 2 ani pe 13 aprilie??Eu pot intra in somaj ,daca s-a desființat locul de muncă? Multumesc astept raspuns!

   • Bună, Florentina,

    Tatăl nu poate beneficia de ultima lună dacă nu e angajat, trebuie să fi realizat venituri supuse impozitului în ultimele 12 luni dinainte de a intra în concediu.
    Pentru șomaj te poți interesa la ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea a Forței de Muncă).

 • AvatarMaria zice

  Va trebui sa ma reintorc la serviciu ?firma unde am lucrat nu mai detin niciun sediu in orasul in care am lucrat..si nu am nicio informatie despre asta

 • AvatarIulia zice

  Buna ziua! Sunt in urmatoarea situatie: fetita implineste 2 ani pe 1 decembrie 2020, am intrat in ccc in martie 2019. Ar trebui sa ma intorc in noiembrie la munca,fetita avand 1 an si 11 luni pe 1 noiembrie. Pe octombrie mai am dreptul la indemnizatie? De asemenea, din 15 noiembrie am dreptul de a intra in concediul prenatal (cele 63 de zile), fiind din nou insarcinata. Angajatorul imi poate refuza redeschidea contractului de munca din acest motiv? Mentionez ca sunt medic rezident cu contract pe perioada determinata. Va multumesc!

  • Bună, Iulia,

   Da, pe octombrie vei lua indemnizație de creștere copil. Aceasta nu va mai fi acordată din noiembrie, când fetița are 1 an și 11 luni și începe luna tatălui. Pentru concediu prenatal trebuie să vorbești cu angajatorul. În cazul în care îl refuză poți discuta cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate și să închei acolo o asigurare prin care să ți se plătească concediul de maternitate.

 • AvatarGabriela Marginean zice

  bună ziua, va deranjez cu o intrebare. As dori sa revin la servici pentru a beneficia de stimulent. Fetita împlinește 2 ani la data de 29 martie 2021. Eu vreau sa ma intorc la servici la începutul lui ianuarie. În acest caz beneficiez de stimulent? Tatăl nu își ia luna.

  • Bună, Gabriela,

   Sigur, beneficiezi de stimulent dacă revii la job în ianuarie 2020. Primii bani îi vei lua după ce fetița împlinește doi ani, în aprilie. În luna tatălui, chiar dacă o ia, chiar dacă nu o ia, nu vei primi stimulent.

 • AvatarAlupei Silviu zice

  Buna ziua. Am si eu o intrebare, doua. Primul copil are 1 an si 10 luni. Sotia este in Ccc. Al doilea copil s-a nascut acum. Intrebarea1: eu ca tata imi pot lua luna de concediu pt primul copil?
  Intrebarea 2: mama merge in continuare cu Ccc pt al doilea copil cu acelasi venit ca la primul copil sau cu minimul pe economie? Multumesc

  • Bună, Silviu,

   1. Da, îți poți lua luna tatălui de la 1 an și 11 luni ai copilului la 2 ani.
   2. Referitor la indemnizația de creștere copil, este important să știți că în Monitorul Oficial nr. 340 din 3 mai 2019 a fost publicata Legea 89/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Astfel, în situatia in care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor naște unul sau mai mulți copii într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului anterior, aceasta are dreptul la indemnizația mai mare, dacă din calculul indemnizației curente reisese o valoare mai mică față de indemnizația precendentă.

 • AvatarMaria zice

  Buna ziua! As dori sa stiu si eu daca mai pot beneficia de indemnizatie pt al doilea copil,daca acesta se va naste la 5 luni dupa terminarea primului ccc !multumesc !

 • AvatarRodica Florentina zice

  Bună ziua, dacă tatăl nu se încadrează, dacă nu are 12 luni lucrate din 24 anterioare nașterii copilului și mama nu începe lucru, firma nu mai este și atunci prefer sa rămân acasă cu copilul ce se întâmplă cu acei bani, pot beneficia eu?
  Mulțumesc

  • Bună, Florentina,

   Din păcate, nu poți lua luna tatălui, dar dacă nu te întorci la job mai devreme cu 60 de zile (pentru stimulent), poți beneficia de concediu creștere copil până la 1 an și 11 luni ai copilului.

  • AvatarMihaela zice

   Buna ziua, daca bebe este nascut pe 6 februarie 2019, cand ar trebuie ca mama sa se intoarca la serviciu pentru a primi acel stimulent de insertie. Fara ca tatal sa bebeficieze de luna lui. Multumesc

   • Bună, Mihaela,

    Ar trebui să te întorci pe 7 decembrie 2020 pentru a beneficia de stimulent de inserție.

 • AvatarMira zice

  Sotul nu detine venituri si nu poate lua o luna de concediu crestere copil.eu doresc sa reincep activitatea la implinirea a 2 ani a copilului.nu doresc stimulentul de insertie.E necesar sa solicit angajatorului concediu fara plata pentru luna tatalui care nu o poate lua din cauza veniturilor pe care nu le detine?

  • Bună, Mira,

   Da, în aceste condiții poți cere angajatorului o lună de concediu fără plată astfel încât să stai cu copilul până la 2 ani.

 • AvatarIrina zice

  Buna seara! Eu nu am stiut de luna tatalui dar oricum nu m am putut intoarce la munca cu 60zile inainte ca bebe sa implineasca varsta de 2ani..am ramas in continuare acasa. Acum mai are 2sapt pana implineste 2ani si nu stiu in ce situatie sunt…mai primesc indemnizatie luna asta sau nu ?

  • Bună, Irina,

   Nu primești indemnizație pentru luna tatălui, chiar dacă o ia, chiar nu o ia. Până la 1 an și 11 luni ai copilului se acordă.

 • AvatarCosmina zice

  Buna ziua, dacă tatăl nu lucrează și nu dorește sa ia ultima luna, mama poate beneficia de aceasta luna? Nici mama nu are contract de munca deoarece a beneficiat de indemnizație de pe urma facultății. Mulțumesc!

  • Bună, Cosmina,

   Tatăl nu mai poate beneficia ulterior de această lună. Mama nu poate beneficia de indemnizație în luna tatălui, chiar dacă tatăl își ia concediul, chiar dacă nu și-l ia. Poți primi indemnizație până la un an și 11 luni ai copilului.

   • AvatarLaura zice

    Daca mama se intoarce la munca la 1 an si 5 luni, tatal cat poate sta in concediu in asa fel incat sa mai primeasca stimulentul de insertie dupa ce se termina concediul?

    • Bună, Laura,

     Dacă tu te întorci la serviciu la 1 an și 5 luni ai copilului, tatăl poate să stea în concediu până la doi ani ai copilului (ultima lună, de la 1 an și 11 luni la 2 ani ai copilului, fiind luna tatălui). Vei lua stimulent de inserție după ce se termină concediul tatălui. Cert e că pentru un copil, o familie nu poate primi în același timp și indemnizație de creștere copil și stimulent. Este important să iei legătura și cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți și și să le prezinți cazul pentru a-ți spune când trebuie să depui actele astfel încât să beneficiezi de stimulent.

 • AvatarSimion florin zice

  Buna ziua .tatal copilului ai intrat in post natal angajatorul nu vrea sal mai primeasca la munca .ce este de facut.
  Cu cat timp in naite trebuie sa ma duc la munca casa beneficiez de ce 650 de lei .
  Si cum sa procedez cu angajatorul .mia spus ca vrea sa disfinteze postul ca nu poate sal mai tina la acelas salariu care lam avut.si ca ma va da in somaj tehnic.
  Explicatimi cum sa procedez casmi fie bine

  • Bună, Florin,

   Pentru a beneficia de stimulent de inserție trebuie să revii la job cu minumum 60 de zile calendaristice înainte de a implini copilul 2 ani.

   Conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019: Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5) și anume aceea de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu.

   Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate.

   Aceste prevederi este bine să le prezinți angajatorului. Dacă refuză în continuare să-ți recunoască drepturile, poți depune o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă. În demersurile pe care le faci este indicat să ceri sfatul unui avocat specializat în dreptul muncii.

   • AvatarAlexandra Anghel zice

    Buna ziua,

    Ma ajutati va rog in urmatoarea situatie?

    Copilul implineste 2 ani pe data de 19.02.2021.
    Intre timp, am ramas insarcinata cu al doilea copil – data probabila a nasterii fiind 25.04.2021.
    In aceasta situatie:

    Tatal poate intra in CCC o luna – la 1 an si 11 luni deci ~ 19.01.2021 eu urmand sa ma intorc la munca la data respectiva?
    Tatal va lua indemnizatie iar eu… Salariu de la angajator, corect?

    In situatia data, avand in vedere ca mai am ramase ~23 zile concediu (zile care mi-au spus ca se vor reporta pentru perioada in care ma voi reintoarce la munca) – le-as putea lua oare incepand cu 19.01.2021 cand ar trebui sa ma intorc la munca?
    Sa am contractul reinceput ca sa zic asa dar sa cer concediu zilele de care am dreptul sa beneficiez.

    Ulterior – incepand cu 19.02.2021 pot intra in concediu prenatal pentru al doilea copil (avand in vedere ca trebuie sa am ramase minim 42 zile pentru postnatal, in cazul de fata fiind mult mai mute)?

    Nu sunt foarte lamurita cu luna tatalui.

    Daca la 1 an si 11 luni implinite ale copilului eu ma intorc la munca si el isi va lua CCC, eu voi lua salariu (fara stimulent) de la angajator, iar el indemnizatie 85% din media salariului net pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului?
    Am inteles bine?

    In speranta unui raspuns, va multumesc anticipat!
    O zi placuta!

    • Bună, Alexandra,

     Este important să discuți în avans cu angajatorul care îți poate spune dacă îți poți lua acele zile de concediu imediat ce revii la serviciu. Decizia depinde și de organizarea internă, de regulamentul intern.

     Mai jos îți voi răspunde punctual și la celelalte întrebări:

     1. Tatal poate intra in CCC o luna – la 1 an si 11 luni deci ~ 19.01.2021 eu urmand sa ma intorc la munca la data respectiva? Tatal va lua indemnizatie iar eu… Salariu de la angajator, corect?

     Da, tatăl va lua indemnizație, iar tu salariu de la angajator chiar dacă intri în concediu de odihnă.

     2. Ulterior – incepand cu 19.02.2021 pot intra in concediu prenatal pentru al doilea copil (avand in vedere ca trebuie sa am ramase minim 42 zile pentru postnatal, in cazul de fata fiind mult mai mute)?

     Este ideal să intri în concediu de creștere copil cu 63 de zile înainte de data probabilă a nașterii. Dacă îți iei mai mult de 63 de zile în prenatal este ok, dar ține cont de faptul că nașterea ar putea întârzia și poți fi la limită cu cele 42 de zile obligatorii de postnatal.

     3. Daca la 1 an si 11 luni implinite ale copilului eu ma intorc la munca si el isi va lua CCC, eu voi lua salariu (fara stimulent) de la angajator, iar el indemnizatie 85% din media salariului net pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului?

     Da, tatăl va fi plătit cu 85% din media salariului net pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului.

 • AvatarAlin zice

  Buna seara. Am citit Explicațiile Dvs dar nu sunt lămurit. Copilul împlinește 2 ani in Ianuarie 2021.Soția începe munca începând cu data de 02.11.2020. Eu am dreptul să stau acasă doar 1 luna sau 3 luni? Soția nu o sa primească stimulentul doar pe perioada cât stau eu acasă sau nu o sa mai primească deloc stimulent? Multumesc frumos pentru lămuriri!!

  • Bună, Alin,

   Tatăl are dreptul să stea acasă o singură lună de la 1 an și 11 luni ai copilului la 2 ani, dar, din informațiile noastre, această lună poate fi luată oricând până la 2 ani ai copilului. Este important să întrebi acest aspect la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.
   Dacă soția se întoarce la serviciu cu cel puțin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani și depune actele pentru stimulent în termen de 30 de zile de la reluarea activității, va lua stimulent după ce tu vei ieși din concediu creștere copil. Cert e că statul nu acordă în același timp două indemnizații pentru același copil.

 • AvatarAmalia zice

  Buna seara. Vreau sa stiu daca infiez in copil pot beneficia de concediu de crestere a copilului pana la 2 ani?

 • AvatarNora zice

  Buna ziua, as vrea sa stiu daca se poate,urmatoarele: Sunt insarcinata in 19 săptămâni si in momentul actual, sunt in ccc cu primul copil.Acesta implineste 2 ani pe 6 februarie 2021.In conditiile In care la doilea copil se va naste la o data aproximata pe 31 martie, este necesara reinceperea activitatii sau pot lua legatura cu hr-ul de la locul de munca pentru formalitati? Adica reluarea activitatii scriptice si intrarea in concediu medical pana la dreptul de a intra in concediu prenatal?
  Multumesc anticipat

  • Bună, Nora,

   Este important să iei legătura din timp cu HR-ul companiei care te poate îndruma, în funcție și de normele interne.

 • AvatarGergiana zice

  Bună ziua. Știe cineva cum se procedează în cazul copilului cu handicap? Avem certificatul de handicap valabil 12 luni de la data de 3.11.2020. Copilul împlinește 3 ani în data de 23 februarie urmând ca de la vârsta de 3 ani sa între mama în concediul de creștere a copilului cu handicap. Tatăl ar trebui sa beneficieze de luna lui din data de 24 ianuarie-23 februarie. Ce se întâmplă cu mama în aceasta luna? Se întoarce la servici iar la împlinirea vârstei de 3 ani, rămâne din nou acasă? Iar dacă tatăl nu are posibilitatea dea a rămâne acasă cu copilul? Știe cineva cum se procedează?

  • Bună, Georgiana,

   Cel mai bine este să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Conform Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru copilul cu handicap, părintele care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, va beneficia de concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani.
   De la 3 ani la 4 ani se primește stimulentul de inserție. În luna cât tatăl este în concediu de creștere copil, mama nu primește indemnizație. Poate reveni la muncă cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul 3 ani și, după ce tatăl iese din concediu crestere copil, va primi stimulent.
   În luna tatălului, mama nu primește indemnizație, chiar dacă acesta își ia această lună, chiar dacă nu o ia.

 • AvatarNicoleta zice

  Buna ziua!
  Fetita mea a împlinit 2 ani pe 2 noiembrie.De la DGASPC mi s-a spus că luna aceasta mai iau indemnizație pentru 2 zile întrucât fetita este născută pe data de 2 iar tatăl nu a optat pentru luna lui sa stea acasa.Eu am încasat astăzi indemnizatia si alocatia întregi.Este posibil sa fie o greșeală si sa trebuiască sa dau banii inapoi?

  • Bună, Nicoleta,

   Te sfătuim să suni la Direcția pentru Plăți și Inspecție Socială din orașul unde locuiești pentru a afla mai multe detalii.

 • AvatarDenisa zice

  Buna, la noi situația este invers.
  Soțul este in concediu de paternitate deoarece eu nu ma încadram pentru indemnizație .
  Cum se procedează ?
  Este posibil sa rămână tatăl pana la 24 de luni ? Sau vom pierde ultima luna de indemnizație ?

  • Bună, Denisa,

   Ultima lună, de la 1 an și 11 luni ai copilului la doi ani, este a celuilalt părinte care nu a beneficiat până atunci de concediu. Însă condiția pentru a beneficia de indemnizație este să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Chiar dacă iei această lună de concediu, chiar dacă nu o iei, tatăl nu va primi indemnizație în luna respectivă, aceasta va fi acordată până la un an și 11 luni ai copilului.

 • AvatarFLORIN zice

  BUNA,.SOTIA INCEPE LUCRU CU 60 DE ZILE INAINTE PT A BENEFICIA DE STIMULENT,POT INTRA EU IN CONCEDIU 60 DE ZILE?

  • Bună, Florin,

   Vrei să iei și luna tatălui? Dacă dorești 60 de zile, ar trebui ca, pe lângă cele 30 de zile din luna tatălui, să completezi cu zile de concediu.

 • AvatarSofia zice

  Bună ziua 20.01.2021 mi se încheie ccc și sunt însărcinată cu al doilea copil mai am dreptul pt ccc pt bebe 2. Și în ce condiții. Eu in ianuarie asi avea 6 luni de sarcina

  • Bună, Sofia,

   Legea 89/2019 face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, indemnizaţia pentru al doilea copil trebuie să se păstreze la aceeaşi valoare (să nu scadă, mai exact).

   Articolul 9^1:

   În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

 • AvatarGheorghiță Anda Ioana zice

  Bună ziua, dacă copilul meu în decembrie face 2 ani, eu în ianuarie iau ultima tura de bani?

  • Bună, Anda,

   Te referi la indemnizația de creștere a copilului? Dacă da, aceasta se acordă pentru mamă până la 1 an și 11 luni ai copilului, ultima lună fiind a tatălului. Așadar vei primi ultima tură de bani până să împlinească copilul 2 ani.

 • AvatarMarius zice

  Copilul face pe 01.04.2020 2 ani.sotia este in concediu de crestere a copilului.sotia ar vrea sa ia concediu fara plata .eu ca tata as putea depune de stimulent,mentionez ca am peste 2 ani lucrati.va multumesc anticipat

 • AvatarIoana Florina zice

  Bună aș dori un răspuns concret băiețelul meu împlinește 2 anișori în 4 april 2021 tatăl nu își va lua luna iar eu nu vreau sa ma reîntorc la muncă cum trebuie sa procedez

  • Bună, Ioana,

   Dacă dorești să primești stimulent de inserție după indemnizația de creștere copil, trebuie să te întorci la job cu cel puțin 60 de zile calendaristice îaninte de a împlini copilul 2 ani (estimativ pe 4 februarie). În termen de 30 de zile de la revenirea ta la job, poți depune documentele pentru stimulentul de inserție la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești. Stimulentul îl vei primi începând cu luna mai 2021 și până în mai 2022.

 • AvatarVasile zice

  Bună ziua, soția se afla în concediu creștere copil și ar dori sa se întoarcă la servici, eu pot beneficia de concediu creștere copil? Fetita sa născut 25.07.2020 și soția vrea sa se întoarcă cu 1.01 2021,cand trebuie sa ma întorc eu la servici pt a beneficia de cei 650 lei? Multumesc

  • Bună, Vasile,

   Sigur poți beneficia de concediu creștere copil. În mod teoretic acesta ar trebui cumulat și cu luna tatălui, ceea ce înseamnă să stai acasă până la 2 ani ai copilului. În mod normal, pentru stimulentul de inserție trebuie să revii la job cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, dar, în situația ta, nu ar fi posibil dacă iei și luna tatălui. De aceea, te sfătuim să prezinți cazul la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, pentru a-ți spune exact ce trebuie să faci pentru a beneficia și de stimulent.

 • AvatarIoana zice

  Dacă sunt în concediu crestere copil cu handicap, am depus actele pentru prelungirea concediul de la 3 la 7 ani cu o luna înainte ca copilul sa împlinească 3 ani, deoarece certificatul nou a ieșit atunci, pierd plata ultimei lui fiind alocata tatălui sau este plătită in continuare mie?

  • Bună, Ioana,

   Te sfătuim să întrebi la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din orașul/județul unde locuiți.

   • AvatarDaniela zice

    Buna ziua . Daca tatal nu lucreaza cu contract de munca si nu vrea sa isi ia luna tatalui pot beneficia de indemnizatie pana in ziua in care face bebe 2 ani ?

    • Bună, Daniela,

     Indemnizația de creștere copil se acordă mamei până la 1 an și 11 luni ai copilului. În luna tatălui nu mai acordă, chiar dacă acesta își ia concediu, chiar dacă nu.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua.am o nelămurire
  Eu nu am putut beneficia de indemnizație,așa că soțul meu a depus actele pentru indemnizatie , pentru a sta acasă cu copilul până la 2 ani. Apoi să înceapă muncă. Nu dorește stimulent.
  Indemnizația o va lua până când copilul face 2 ani ? Sau până la 1 an si 11 luni ??

  • Bună, Roxana,

   Tatăl va beneficia de indemnizație de concediu de creștere copil până la 1 an si 11 luni ai copilului. Ultima lună este acordată celuilalt părinte, mamei.

 • AvatarGeorgiana zice

  Cu cat timp trebuie să mă întorc la serviciu înainte de a face copilul 24luni, iar luna tatal daca nu și-o ia ,mai primesc indemnizația sau stimulent ,sau trebuie să mă întorc cu 90zile pentru a beneficia de stimulent de inserție?

  • Bună, Georgaina,

   Pentru a primi stimulent de inserție este nevoie să te întorci la serviciu cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani. Chiar dacă tatăl nu-și ia luna, chiar dacă o ia, mama nu primește indemnizație pentru luna aceea. Sursa de venit va fi salariul.
   Actele pentru stimulentul de inserție trebuie depuse în maximum 30 de zile calendaristice de la întoarcerea la job, iar prima indemnizație o vei primi luna următoare celei în care copilul împlinește 2 ani.

 • AvatarMalina Alina zice

  Bună ziua. În cazul în care soțul nu îndeplinește condiția de a fi realizat venituri impozabile anterior nașterii copilului – cu doi ani înainte-mai poate beneficia de luna aceea de concediu de creștere copil? Sau, mai bine zis, mama poate sa beneficieze ea de luna aceea de concediu de creștere copil în cazul în care tatal nu îndeplinește condiția impusa de lege de a fi realizat anterior venituri impozabile? Va mulțumesc.

  • Bună, Alina,

   Din păcate mama nu poate beneficia de acea lună. Conform 111/2010, ultima lună din concediul de creștere copil este a celuilalt părinte (cel care nu a stat până atunci în concediu creștere copil). Mama nu primește bani în această lună, chiar dacă tatăl își ia concediu, chiar dacă nu îl ia.

   • AvatarNicoleta zice

    Buna seara!
    Ma interesează, cu cat timp inainte trebuie sa ma intorc la seviciu daca vreau sa beneficiez si de stimulent si isi ia si tatal luna lui?
    Mulțumesc!

    • Bună, Nicoleta,

     Este nevoie să te întorci la serviciu cu 60 de zile calendaristice înainte de a împlini copilul 2 ani. Actele pentru stimulent trebuie să le depui în maximum 30 de zile calendaristice de la revenirea la job.Tatăl își poate lua luna lui, iar tu vei primi stimulentul cel mai probabil a doua lună după ce copilul împlinește 2 ani.

 • AvatarLavinia zice

  Bună seara! Am o situație mai puțin întâlnită și fără răspuns. Sper sa ma lămuriti. Sunt în ccc din 2013, 5 concedii de creștere a copilului, am intrat din primul în al doilea și tot asa pana în prezent, nașterile au fost la distante mai mici de 2 ani. Tatăl a făcut cerere pentru ca luna lui sa o ia la finalul concediului meu, 5 cereri, câte o cerere pentru fiecare copil. Acum am ajuns la finalul concediului nr. 5 și urmează sa își ia tatăl cele 5 luni care ii sunt acordate. Cum se procedează in cazul acesta!? Pentru fiecare copil se calculează indemnizatia în funcție de venitul din anul respectiv? Mulțumesc

  • Bună, Lavinia,

   Recomandarea este să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate și să le prezinți cazul tău pentru a te îndruma.

 • AvatarBrigitta Dezsi zice

  Buna ziua

  Fetita mea implineste doi ani in05.02.2021. Intrebarea ar fi daca trebuie sa ma intorc la serviciu in ziua respectiva sau se poate si in ziua urmatoare.
  Multumesc

  • Bună, Brigitta,

   Îți recomandăm să discuți cu angajatorul și să stabiliți împreună data. Doar în cazul în care optai pentru stimulent, data era strictă, cu 60 de zile înainte de a împlini copilul doi ani.

   • AvatarBrigitta Dezsi zice

    Angajatorul stie de situatie, am renuntat la stimulent din motive personale. In urma dispozitiei primite de la ajpis stau pana la 2 ani. Maine implineste 2 ani, asa stiu ca max utmatoarea zi trebuie sa ma intorc. Maine sa o sarbatoresc.

    • AvatarAndreea zice

     Buna ziua, am un copil de 1 an, eu ma intorc la lucru cand el va face 1 an si 2 luni, am vrea ca sotul sa-si ia concediu de crestere a copilului pana copilul face 2 ani. Daca sotul meu se intoarce mai repede la lucru ar lua stimulent? Sau pot sa mai iau eu? Si daca da cand ar trebui sa se intoarca el la lucru?

     • Bună, Andreea,

      Soțul își poate lua concediu până când copilul împlinește 2 ani. Dacă se va întoarce la job la 1 an șl 10 luni ai copilului, poate depune actele pentru stimulent. Dacă va rămâne până la 2 ani ai copilului, este posibil să nu poată depune actele pentru stimulent, tu fiind cea care te încadrezi și care poți lua stimulent după ce copilul împlinește 2 ani. Este important să solicitați un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

 • AvatarMonica G zice

  Buna seara,
  Am nascut in Iunie 2017 primul copilas si al doilea in Februarie 2019…Astfel sa suprapus indemnizatia timp de 3/4 luni.
  Tatal nu si-a luat acea luna nici la primul nici la al doile. Iar acum am primit Decizie ca trebuie sa inapoiez niste bani primiti in luna Decembrie pentru ca nu mi se cuvin…am sunat sa intreb de ce nu iau indemnizatia si pe luna Ianuarie (stiind ca pierd doar ultima luna adica Februarie) iar ei mi au explicat ca mi au oprit o luna si pentru primul ca atunci s au suprapus si nu au putut sa-mi opreasca luna tatalui.
  Intrebarea mea…nu era normal sa-mi opreasca atunci? In luna iunie pentru suma ce o luam (600 parca am luat pt primul copilas cand se suprapunea).
  E normal sa-mi opreasca abia acum si toata indemnizatia desi copilul deja are 3 ani jumate?
  Nu stiu cat am fost de coerenta dar daca ma puteti ajuta cu un sfat va multumesc mult.

  • Bună, Monica,

   De regulă banii se opresc atunci când are loc o analiză a fiecărui dosar/situație.

 • AvatarAlexandra zice

  Buna seara,

  Eu beneficiez in acest moment de stimulent de insertie, de vreo 2 luni, copilul va face 2 ani in mai , iar sotul meu vrea sa isi ia luna tatalui in luna aprilie; stiu ca nu voi beneficia de stimulent pe parcursul lunii in care intra tatal in concediu, dar aveti idee daca voi mai primi dupa, acest stimulent?
  Va multumesc.
  O seara buna!

  • Bună, Alexandra,

   Sigur, vei primi din nou stimulentul după luna tatălui. Este important să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și te vor ghida în acest sens.

   • AvatarMelinte zice

    Copilul meu face 2 ani pe 8 august, cu cât timp înainte ar trebui să mă întorc la muncă sa pot beneficia de stimulentul de inserție având in vedere ca soțul este angajat doar de 12 luni si nu vrea să-și ia luna aceea.mulțumesc mult

    • Bună,

     Te poți întoarce la job cu cel puțin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani. Discută cu angajatorul și anunță intenția ta astfel încât să poți relua activitatea în termenul acesta.

 • AvatarDiana zice

  Buna ziua,
  Copilașul meu urmează sa facă 2 ani in 26.06.2021.
  Tatăl va lua concediu începând cu 25.05.2021 ca sa se încadreze in luna tatălui. Cererea si dosarul aferent lunii sale ce trebuie depuse pana in 25.04.2021? Suma ce i se va cuveni se rapoeteaza la per Aprilie 2021-aprilie2021 si este limitată tot la 8000 ron la fel ca si indemnizația mamelor sau nu exista limita?
  Eu ca si mama pana când voi încasa indemnizație pentru creștere copil, inclusiv luna Iunie pentru luna mai?

  • Bună, Diana,

   Din informațiile noastre, este corect cum ați stabilit data de depunere a dosarului pentru luna tatălui. Indemnizația este plafonată la 8.500 de lei.
   Dacă tatăl își ia luna lui, vei putea beneficia de indemnizație până la 1 an și 11 luni ai copilului.

 • Avatarim zice

  Buna ziua, Daca suntem necasatoriti dar tatal a recunoscut copilul, este in continuare obligatoriu sa primeasca luna tatalui? Multumesc.

  • Bună, Irina,

   Luna tatălui nu este obligatorie, dar este important să știți că în această lună mama nu va primi indemnizație de creștere copil și nici stimulent (în cazul în care se optează pentru el cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani).

 • AvatarSofia Cretu zice

  Buna ziua,
  Conform decizie, contractul a fost suspendat pana la data nasterii copilului (18.06.2021). Daca tatal nu doreste sa beneficieze de concediu in ultima luna, iar mama nu revine mai devreme, isi poate relua activitate incepand cu 21.06.2021 ? ( ce baza legala exista in acest caz?) Daca acest principiu de suspendare exte corect, trebuie sa mai faca cerere de revenire sau sa demonstreze ca tatal nu beneficiaza de concediu ?

  • Bună, Sofia,

   Conform OUG 111/2010, ART. 2
   (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

   Așadar concediul poate fi până la 2 ani ai copilului dacă este agreat termenul cu angajatorul, doar că indemnizația se plătește până la 1 an și 11 luni ai copilului. În ultima lună, destinată tatălui, poți negocia cu angajatorul să iei concediu fără plată.

   Este important să discuți cu angajatorul cum trebuie să procedezi (din punct de vedere legal) pentru a reveni la job.

 • AvatarMihaela zice

  Buna ziua. Avem o situatie mai delicata, si anume, tatal copilului se afla in inchisoare inca de cand copilul a implinit 8 luni. In septembrie 2021 va face copilul 2 ani, perioada cand tatal va fi inca inchis. Inainte de a intra in inchisoare, el a fost angajat. Mentionez si faptul ca tatal este casatorit inca, cu o alta doamna, si are un alt domiciliu fata de mine si copil, dar a recunoscut copilul nostru si este trecut in certificat. Exista vreo posibilitate sa nu pierdem ultima luna de indemnizatie? Fiind inchis, nu va putea sa depuna documentatia necesara personal. Sper sa aveti un raspuns si indrumari si pentru mine, va multumesc.

  • Bună, Mihaela,

   Înțelegem situația. Fiind un caz particular, te sfătuim să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești care-ți pot oferi un punct de vedere oficial.

 • AvatarAnca zice

  Buna seara!
  Am urmatoarea situatie:
  La momentul nasterii bebelusului, atat eu cat si sotul indeplineam toate conditiile pt a intra in CCC. Am luat decizia de a intra tatal in CCC, iar eu am demisionat pentru a ramane acasa cu bebe. Ne apropiem de perioada in care tatal trebuie sa revina la serviciu pentru a beneficia de stimulentul de insertie. Intrebarea este: pot depune cerere pentru a beneficia eu (mama) de luna tatalui, iar acesta sa revina locul de munca la 1 an si 11 luni ?
  Am mai intampinat cineva aceasta speta?
  Va multumesc anticipat pentru timpul acordat!

  • Bună, Anca,

   Ultima lună este a celuilalt părinte, care nu a beneficiat de concediu de creștere copil. Așadar te încadrezi, dar trebuie să îndeplinești și această condiție: În ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, să fi realizat timp de cel puţin 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal.
   Dacă tu te încadrezi pentru luna celuilalt părinte, tatăl trebuie să revină la job la 1 an și 10 luni ai copilului pentru a beneficia de stimulent de inserție, nu la un an și 11 luni.

 • AvatarMircea zice

  Buna seara!
  In cazul in care doresc sa iau CCC pentru ultimele 2 sau 3 luni pana la indeplinirea varstei de 2 ani al copilului, cu cat timp inainte trebuie sa notific angajatorul in legatura cu intrarea in concediu? (tinand cont ca dosarul trebuie depus cu 30 de zile inainte de termen, la care se ataseaza si decizia de suspendare al CIM din partea angajatorului).
  In cazul in care decid sa-l anunt din timp (de exemplu, cu 2 luni inainte de termen), angajatorul nu ar putea sa-mi desfaca contractul de munca in perioada dintre notificarea mea si data intrarii in concediu?
  Va multumesc!

  • Bună, Mircea,

   Nu există un termen specificat în legi, ordonanțe de urgență, dar este bine să anunți angajatorul încă de pe acum pentru a ști cum să-și organizeze activitatea în perioada în care ești plecat.

   În ceea ce privește situația în care angajatorul ar putea să-ți desfacă contractul de muncă în perioada dintre notificare și data de intrare în concediu, ia în calcul că orice concediere ar trebui să aibă cauze reale și serioase și să se încadreze în una dintre aceste situații:

   Art. 61. [cazurile concedierii pentru motive subiective]
   Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
   a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
   b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
   c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
   d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

   De interes sunt și aceste articole din Codul Muncii:

   Art. 63. [cercetarea si evaluarea prealabila]
   (1) Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile si in termenele stabilite de prezentul cod.
   (2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

   Art. 62, alin 3: (3) Decizia de concediere se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.

   În perioada în care ești în concediul de paternitate ești protejat de art. 60 din Codul Muncii:

   Art. 60. [interzicerea concedierii cu caracter temporar]
   (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
   a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
   b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
   c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
   d) pe durata concediului de maternitate;
   e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

 • AvatarMari zice

  Buna ziua,
  Am situatia urmatoare:
  Mama va reveni la munca din concediul de crestere copil incepand cu 02 August (are deja 1 an si 11 luni in care a stat in concediu iar bebe va implini varsta de 2 ani pe 02.09).
  Tatal a depus dosar pt a obtine indemnizatia de crestere copil (luna tatalui) pt luna August (in care mama va lucra). Pana in prezent el a avut contract CIM PARTIAL cu 4 ore la angajatorul sau. De 2 luni s-a angajat cu CIM cu 8 ore la o alta firma angajatoare. In aceasta situatie, el avand 2 contracte active in paralel (unul cu 4 ore si alt contract cu 8 ore la angjatori diferiti) trebuie sa suspende ambele contracte sau doar pe cel cu 4 ore ?
  Mentionez ca suspendarea va fi doar pt 1 luna.
  Va multumesc,

  • Bună, Mari,

   Vă recomandăm să întrebați la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

 • AvatarCami zice

  Buna ziua,
  Sunt in concediul de crestere copil.Primul copil o sa implineasca 2 ani pe 3 ianuarie si bebele urmeaza sa se nasca pana in 10 ianuarie. Aproximativ la 8 zile dupa ce primul copil implineste 2 ani.
  Voi intampina probleme in a-mi prelungi concediul de crestere copil din cauza ca cel mic va implini 2 ani cu cateva zile inainte sa nasc? Ce ar trebui sa fac?
  Mentionez ca tatal nu are venituri in tara. Ultima luna presupun ca imi revine mie automat , fara plata.
  Multumesc!

  • Bună, Camelia,

   Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială care te vor ghida în acest caz.

 • AvatarMarin zice

  O întrebare rară sau care n-a fost pusă nici o dată:
  Sunt TATĂ și am intrat în CCC din ziua nașterii copilului. Soția a fost și rămâne probabil casnică cel puțin încă vreo 1-2 ani..

  Întrebarea e până când pot lua acest CCC, până la împlinirea la exact 2 ani de la nașterea copilului, sau până la 1 ani și 11 luni de CCC + o lună de concediu fără plată ?

  Mai exact, cei de la servici mi-au solicitat să fac o cerere de prelungire a CCC până la data de exact 2 ani naștere copil + să mai fac o cerere de concediu fără plată pentru ultima lună (a celor 2 ani). Nu sunt în conflict una cu alta? adică să fiu în CCC inclusiv în ultima lună a celor 2 ani și în același timp să fiu în concediu fără plată pentru acea ultimă lună ?

  Momentan nu sunt interesat de stimulent de inserție fiindcă e posibil să nu mă mai reangajez până la sfârșitul perioadei, și probabil nici nu voi reveni la fostul loc de muncă – datorită schimbării locației locuinței în alt oraș mai depărtat.

  Vă mulțumesc pentru o eventuală informare.

  • Bună, Marin,

   Ultima lună (până la 2 ani ai copilului) este a mamei. Dacă ea nu-și poate lua această lună și tu rămâi în CCC nu mai primești bani, singura variantă justificată în acte este concediul fără plată. Este important de știut că acest concediu fără plată constituie perioada asimilată în cele 12 luni necesare pentru cotizare în situația în care mai apare un copil. Prin urmare cele două cereri nu sunt în conflict. Îți recomandăm să discuți și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială.

   Este bine de știut că în H.G. nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, s-a introdus posibilitatea de a solicita stimulentul de inserție și după ce copilul împlinește vârsta de 2 ani. Până acum condiția pentru a primi stimulent de inserție era să revii la job 1 an și 10 luni. Stimulentul de insertție îl poți primi și dacă schimbi jobul și orașul.

   • AvatarMarin zice

    Soția a fost, este și rămâne casnică. Am vorbit cu cei de la AJPIS (înainte de a vedea răspunsul dvs.) și curios că mi-au spus că sunt la iei trecut calculator în CCC chiar până la împlinirea completă a celor 2 ani ai copilului. De-aceea sunt bulversat. Am să încerc să merg și fizic la AJPIS să confirm situația mea. Dar și părerea dumneavoastră, contează – poate au făcut iei o greșeală neintenționată în favoarea mea. În ori ce caz prefer să nu risc să am probleme mai târziu – probleme legată de ultima lună până la împlinirea a 2 ani de la naștere copil.

 • AvatarRalucaP. zice

  Buna ziua, oare mă puteți ajuta în următoarea situație: copil născut în 10 dec 2018, mama in concediu maternitate pentru 2 ani apoi al 3 lea an concediu îngrijire copil cu handicap, certificat valabil până în 19 noiembrie 2021. Tatăl nu a lucrat înainte cu 12 luni de nașterea copilului. In acest caz ce optiuni are mama că sa nu aibă întrerupere in venituri și să poată beneficia și de stimulent de insertie ( certificatul de handicap se va prelungi pentru inca 6 luni) . Mulțumesc pentru raspuns!

  • Bună, Raluca,

   Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială care îți vor spune exact cum ar trebui să procedezi.

 • Avatarandrei zice

  Buna ziua, sotia doreste sa se intoarca la locul de munca mai devreme de 6 luni ale copilului pentru a beneficia de stimulentul de insertie de 1500 lei. Va rog sa imi comunicati daca eu ca tată pot să intru in CCC de la 6 luni, și ea să primească acest stimulent.
  Multumesc!

  • Bună, Andrei,

   Din informațiile noastre, statul nu acoperă două indemnizații pentru același copil. Prin urmare, dacă soția revine la muncă și ia stimulent, nu poți intra în CC, ar fi considerat al doilea venit pentru același copil. Îți recomandăm să ceri un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială.

   • AvatarRamona zice

    Bună seara!
    Vă rog să mă ajutați și pe mine cu următoarea nelămurire : tatăl lucrează în străinătate și prin urmare nu își poate lua luna sa din concediul de creștere al copilului. În aceste condiții, se prelungește durata concediului mamei pana la 2 ani ai copilului, sau aceasta rămâne maxim 1 an și 11 luni?
    Multumesc

    • Bună, Ramona,

     Din informațiile noastre, concediul de creștere copil este până la 1 an și 11 luni, ultima lună fiind a tatălui. Mama are opțiunea ca în această lună să ia concediu fără plată sau să revină la job și să primească stimulent de inserție în valoare de 650 lei.

 • Avatarcamelia zice

  Buna ziua.Fetita mea implineste un 1 an si 11 luni pe 06 decembrie 2021. Eu nu pot sa ma mai intorc lafostul loc de munca pentru ca s-a inchis. Sotul meu lucreaza. Poate el sa beneficieze de stimulentul de insertie pana la varsta de 3 ani ai fetitei? Ce documente trebuie sa depuna?Multumes frumos!

 • AvatarAlexandra zice

  Buna ziua!
  Înainte sa mi se termine CC, am sunat sa întreb ce se întâmpla cu luna tatălui (in condițiile in care acesta nu se incadra cu 12 luni lucrate consecutiv înaintea nașterii copilului). Mi s-a spus ca in acest caz voi primi tot eu indemnizație si ca nu trebuie sa duc nimic la ei.
  După un an, am primit decizie de restituire a banilor pe această ultimă lună. Am fost la ei si mi s-a spus ca tatăl avea 11 luni si 3 săptămâni (!) lucrate si ca de fapt se încadra, ca se consideră fractie dintr-o luna etc
  Noi pana in momentul de față nu am știut acest lucru, crezând ca trebuie sa aibă MINIM 12 luni INTREGI lucrate anterior, acum am aflat ca pentru ei 3 săptămâni inseamna o luna întreaga. Ce este de făcut in acest caz?

  • Bună, Alexandra,

   Înțelegem situația. Încearcă să obții o audiență la directorii de la Direcția de Asistență Socială (din orașul/județul unde locuiți) și de la Agenția de Plăți și Inspecție Socială.

   De asemenea, îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarAna zice

  Buna ziua!

  In data de 17.06. 2022 bebe va implini 2 ani. Eu voi reveni la serviciu incepand cu 15.03.2022, iar tot in acea luna va intra si sotul in CIC pt 30 zile. Intrebarea este voi primi stimulentul de insertie incepand cu luna aprilie?

  Multumesc!

  • Bună, Ana,

   Da, vei primi stimulentul de inserție începând cu 15 aprilie, când soțul va ieși din CIC.

   • AvatarAlexandra Silaghi zice

    Bună ziua! Copilul meu a împlinit 2 ani iar eu sunt însărcinată în 4 luni cu al doilea copil. Am ales sa nu ma întorc la serviciu pana o sa nasc. Soțul beneficiază de stimulentul de inserție. Va rog sa îmi spuneți:
    •Soțul va primi stimulentul pana împlinește primul copil 3 ani sau doar pana voi naște?
    •Eu mai beneficieze de CCC de 2 ani pentru al doilea copil ?
    •Perioada în care stau acasă, după terminarea primului CCC și al doilea CCC, mai beneficiază de asigurate medicala și servicii gratuite de la CNAS ?
    Vă mulțumesc mult!

    • Bună, Alexandra,

     Soțul va primi stimulentul de inserție până copil va împlini 3 ani.
     Pentru indemnizație creștere copil trebuie să îndeplinești condiția de a avea venituri în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Considerăm că îndeplinești această condiție. Este important să prezinți cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și să obții un punct de vedere oficial din partea lor.
     Din informațiile noastre nu mai ești asigurată, dar poți încheia o asigurare prin care să plătești contribuțiile.

     • AvatarMărginean Loredana zice

      Buna ziua,
      Dacă soțul refuza sa stea acasă 2 luni pana la împlinirea copilului de 2 ani, atunci am înțeles ca acele 2 luni eu nu voi beneficia de stimulentul de 650 lei, chiar dacă eu în perioada aceea am sa ma reîntorc la lucru? Dar după cele 2 luni ale lui eu voi primii cei 650 lei?

     • Bună, Loredana,

      În situația în care tatăl se încadrează pentru concediul de creștere copil, dar nu îl ia, mama va primi stimulentul de inserție după ce copilul împlinește 2 ani. Chiar dacă revine mai devreme la job.

 • AvatarMariD zice

  Buna ziua,

  Bebelanul va face 2 ani in data de 16.12.2022. Eu sunt in CCC.
  Tatal nu isi va lua acea luna. Eu cand ar trebui sa revin la serviciu? Pe 16 octombrie sau pe 16 noiembrie.
  Gasisem la un moment dat, ca pentru perioada de pandemie s-a renuntat la aceasta luna a tatalui ( din pacate nu mai gasesc acest articol). In lege nu am gasit nimic legat de acest aspect.
  Cum se procedeaza pana la urma cu noile reglementari?
  Va multumesc!

  • Bună, Mari,

   Poți sta în concediu plătit până la 1 an și 11 luni ai copilului (16 noiembrie), ultima lună este a tatălui (nu s-a schimbat nimic) și în această lună nu ești plătită, chiar dacă tatăl își ia acest drept, chiar dacă nu-l ia.
   Poți alege să stai și până pe 16 decembrie și în luna tatălui să iei concediu fără plată.
   Când revii la job, fie la un an și 11 luni ai copilului, fie la 2 ani, poți depune actele pentru stimulent de inserție. Înainte acesta se acorda dacă mama revenea la serviciu la un an și 10 luni ai copilului, acum mama poate reveni și la 2 ani.

 • AvatarAlexandra zice

  Buna ziua!

  Se da situația următoare:

  Tatăl este în CCC deoarece mama nu s-a încadrat pt CCC. Cum se procedează cu luna tatălui dacă mama nu are venituri în ultimele 12 luni pana la cei 2 ani ai copilului?

  Va mulțumesc!

  • Bună, Alexandra,

   În acest caz, ultima lună îi revine mamei (celuilalt părinte), cel care nu a stat în CC. Tatăl poate sta în CC până la 1 an și 11 luni ai copilului și apoi poate reveni la job și poate depune actele pentru stimulent de inserție.
   Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiți.

 • Avatarcalin zice

  Buna ziua,

  As avea si eu o intrebare. Pe cand fetita mea va implini varsta de 2 ani, eu (tatal) nu voi avea decat 6 luni lucrate in ultimele 12 luni. In acest caz ma incadrez pentru a putea intra 30 de zile in concediu de crestere? Sau este necesar sa am 12 luni lucrate din ultimele 12?

  Va multumesc.

  • Bună, Călin,

   Condiția este să fi lucrat în ultimele 12 luni, anterioare cererii.

   • AvatarLucia Rachieru zice

    Buna ziua, am urmarit acum ( abia acum cand am avut nevoie) articolul si comentariile si am si eu o intrebare legata de perioada ptr. care se declara de angajator, veniturile obtinute de tata care vrea sa ia indemnizatia ptr. luna tatalui : se iau in calcul veniturile din ultimele 12 luni obtinute inainte de depunerea cererii de indemnizatie , sau cele dinainte de nasterea copilului ? La primarie am depus cu veniturile obtinute in ultimele luni inainte de incheierea contractului si depunerea cererii, si au respins spunand ca trebuiau completata lunile dinaintea nasterii copilului. In OUG nu mi se pare f clar specificat…

    • Bună, Lucia,

     Din informațiile noastre sunt aceleași condiții ca la mamă, se iau în calcul veniturile din ultimele 12 luni obținute înainte de data nașterii copilului.

     • AvatarDiana zice

      Buna!
      Am si eu nevoie de o lămurire,daca se poate.
      Copilul a facut 2 ani pe 17 martie 2022,eu am inceput munca pe 02.02.2022,actele le am depus tot in aceeasi data,am primit si decizia acasa,iar tatal nu si a luat luna tatalui. Eu am primit acum in aprilie doar o parte de stimulent,respectiv 608 lei, iar in martie am primit banii de indemnizatie pentru ziua de 01.02.22 cand inca eram în CCC. Nu prea inteleg cum s a procedat cu stimulentul,v as ruga sa imi spuneti cum s a calculat.

     • Bună, Diana,

      Luna februarie este socotită a celuilalt părinte, chiar dacă tatăl nu și-a luat luna lui. Chiar dacă tu ai depus actele în februarie, plata stimulentului a început din martie.
      Este corect că în martie ai primit banii pentru ziua 01.02.2022.

 • Avataremanuel zice

  Bună ziua,

  Ca fost beneficiar al indemnizației creștere copil, vă rog să mă ajutați cu un temei legal clar în baza căruia mi se oprește plata indemnizației în ultima lună înainte de vârsta de 2 ani ai copilului, în situația în care celălalt părinte (în cazul meu soția) nu realizează venituri și nu poate beneficia de indemnizație în locul meu în acea lună. Eu înțeleg că această situație nu face obiectul art. 11 din OUG 111/2010, având în vedere că acolo spune clar „în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare”. Din comentariile anterioare la acest articol văd că este o situație răspândită, că așa se face, dar nu înțeleg care este temeiul legal. Mulțumesc frumos!

  • Bună, Emanuel,

   Înțelegem situația. Sunt aceste prevederi la art. 11 din OUG 111/2010:

   ART. 11
   (1) Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
   a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
   b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

 • AvatarGabi zice

  Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.

  La momentul de fata sunt angajata si iau stimulent de insertie avand un copil de 2 ani si 5 luni. Urmeaza ca in iulie sa nasc al doilea copil. Am inteles ca in cazul in care trec pe concediu de maternitate, stimulentul de insertie nu se mai acorda. E adevarat? si in aceasta situatie, pot sa optez doar pentru acele 42 zile obligatoriii de concediu postnatal ca apoi sa intru pe indemnziatie crestere copil (mi-ar conveni mai mult asa pentru ca lucrez de la distanta) ? daca da, in ce termen ar trebui sa duc Concediul medical la locul de munca avand in vedere ca nu se stie exact cand se naste bebelusu?

  Va multumesc!

  • Bună, Gabi,

   Din informațiile noastre trebuie să duci certificatul de concediu medical până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Daă naști în iulie, trebuie să duci angajatorului certificatul de concediu maternal până pe 5 august.

 • AvatarLucia zice

  Buna ziua,
  Daca tatal nu isi ia luna lui din CCC, iar eu incep munca cu 30 de zile înainte să împlinească copilul 2 ani, beneficiez de stimulentul de inserție pentru acele 30 zile sau voi primi doar din momentul in care copilul împlinește 2 ani?
  Multumesc
  O zi frumoasa!

 • AvatarGabriel Vasile zice

  Buna ziua,
  multumim pentru disponibilitate si pentru informatiile transmise. Vreau sa va adresez urmatoarea intrebare copilul nostru este nascut pe 30.09.2020, sotia a fost in concediu de crestere copil si se va intoarce la acelasi loc de munca, eu vreau la implinirea varstei de 1 an si 11 luni sa intru in luna tatalui, pot beneficia de stimulentul de insertie? Multumesc foarte mult

  • Bună, Gabriel,

   Sigur, dacă iei o lună de concediu de creștere copil, ulterior vei putea beneficia de stimulent de inserție.

 • AvatarReka Antal zice

  Buna ziua!
  Va rog sa ma lamuriti cu o informatie. Sotul meu detine un srl la care este administrator, dar nu este angajat. Este posibil ca el sa primeasca luna tatalui fara sa inchida compania?

  • Bună ziua,

   Vă recomandăm să întrebați la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți pentru a primi un punct de vedere oficial.

 • AvatarLiana zice

  Buna,

  Daca tatal nu se incadreaza la luna tatalui: nu a realizat venituri impozabile in ultimele 12 luni si nici in ultimele 24 luni inainte de nasterea copilului, as putea eu, mama, sa beneficiez de indemnizatie si pt ultima luna in locul tatalui?
  Multumesc

  • Bună, Liana,

   Din păcate nu poți beneficia, OUG 111/2010 menționează că ultima lună îi revine celuilalt părinte. Chiar dacă tatăl își ia concediu în această lună, chiar dacă nu își ia, mama nu va fi plătită. Soluția este să te întorci la serviciu și să depui actele pentru stimulent de inserție.

 • AvatarEmilia zice

  Buna ziua.Cum se procedează in cazul de parinte unic(pe certificatul de naștere ) cu luna tatălui,pot sa o iau eu si ce trebuie făcut in acest caz?

  • Bună, Emilia,

   Îți recomandăm să prezinți cazul tău la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a te îndruma.

   • AvatarLoredana zice

    Buna ziua , am si eu o intrebare referitoare la cele 2 luni ale tatalui , este adevarat ca nu sunt considerate vechime in munca ca si in cazul mamei ? Multumesc

    • Bună, Loredana,

     Nu avem informații despre această diferențiere. În art. 22 din OUG 111/2010, există această prevedere:

     (2) Perioada concediului pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

 • AvatarRaluca zice

  Buna ziua. M-am intors la munca in ianuarie, inainte cu o luna sa implineasca copilul 2 ani. Tatal nu si-a luat luna . Am primit stimulentul pt luna cand m-am intors si apoi mi-au suspendat stimulentul pt luna tatalui. Nu are nici o logica. Eu m-am intors la servici, am venituri impozabile, nu am avut concedii, nu se primeste indemnizatie pt luna aceea, de ce mi-au suspendat stimulentul ? Am mai avut parte de stimulent si in urma cu cativa ani, m-am intors mai repede si am primit stimulentul luna de luna, s-a schimbat ceva in lege? Nu gasesc informatii concrete. Multumesc.

  • Bună, Raluca,

   Nu există prevederi legale clare referitoare la situația expusă. Ce îți putem spune este că a fost adoptată OUG 164/2022 care modifică OUG 111/2010. Aceasta prevede acum cel puțin 2 luni de concediu creștere copil pentru tată.

   Conform art. 11, litera b) în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

   Este posibil ca legea să fie interpretată astfel: în luna sau lunile tatălui, mamei nu i se acordă nici indemnizație de creștere copil, nici stimulent de inserție, chiar dacă tatăl nu-și ia concediu, dar se califică pentru acesta.

   Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial din partea Agenției de Plăți din orașul unde locuiești.

   • AvatarMaria zice

    Buna ziua! Copilul meu face 2 ani pe 22 aprilie 2024. Cand trebuie sa ma intorc la munca, tatal nu indeplineste conditiile pentru luna lui? Multumesc!

    • Bună, Maria,

     Poți să revii la muncă chiar pe 22 aprilie. Ai dreptul la 2 ani de concediu de creștere copil dacă tatăl nu îndeplinește condițiile de acordare a acestui concediu. Atenție însă, trebuie să depui documente pentru a primi indemnizația și pentru lunile tatălui. Reprezentanți de la Direcția de Asistență Socială te pot îndruma în acest sens. Îți recoamndăm să discuți și cu angajatorul și să-l anunți de reluarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte de a reveni la job. Este condiția pentru a beneficia și de stimulent de inserție.

 • AvatarStefan zice

  Buna ziua,

  In cazul in care copilul implineste 2 ani in 04.01.2023, si mama nu doreste sa se mai intoarca la lucru(cel putin momentan), daca eu imi iau luna tatalui in chiar ultima luna, se poate sa primesc eu stimulentul de insertie pana la 3 ani dupa luna tatalui?
  Si luna tatalui este obligatoriu sa o iau integral pana implineste copilul 2 ani ? (de exemplu as vrea sa incep luna tatalui pe 11.12.2023 iar copilul implineste 2 ani in 04.01.2024 – practic se incheie luna tatalui dupa ce copilul a facut 2 ani)

  Multumesc.

  • Bună, Ștefan,

   Conform OUG 164/2022 care modifică OUG 111/2010,

   Articolul 11

   (1) Dacă ambii părinți dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) îndeplinesc cerințele de acordare a concediului pentru creșterea copilului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, acesta se acordă astfel încât:

   a) cel puțin 2 luni de concediu pentru creșterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat inițial acordarea acestui drept.

   b) în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

   Așadar este nevoie să iei 2 luni de concediu de creștere copil.

   • Avatarstefan zice

    Buna,

    Si daca copilul s-a nascut in 2022, inainte de schimbarea regulamentului tot 2 luni este “luna tatalui” ?Eu intelesasem ca doar la cei nascut dupa ce s-a modificat legea.

    In oricare din situatii(1luna/2luni) , este obligatoriu sa o/le iau integral pana implineste copilul 2 ani ? (de exemplu as vrea sa incep luna tatalui pe 11.12.2023 iar copilul implineste 2 ani in 04.01.2024 – practic se incheie luna/lunile tatalui dupa ce copilul a facut 2 ani)

 • Avatarstefan zice

  Buna,

  Si daca copilul s-a nascut in 2022, inainte de schimbarea regulamentului tot 2 luni este “luna tatalui” ?Eu intelesasem ca doar la cei nascut dupa ce s-a modificat legea.

  In oricare din situatii(1luna/2luni) , este obligatoriu sa o/le iau integral pana implineste copilul 2 ani ? (de exemplu as vrea sa incep luna tatalui pe 11.12.2023, iar copilul implineste 2 ani in 04.01.2024 – practic se incheie luna/lunile tatalui dupa ce copilul a facut 2 ani).

 • AvatarAndrei zice

  Buna ziua!
  Daca optez sa intru in CCC pentru 60 zile, mama beneficiaza de CCC pana la 1 an si 10 luni sau 1 an si 8 luni dupa terminarea concediului de maternitate(lauzie)?Eu ca beneficiar primesc stimulentul de insertie 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, minus 25%?

  Daca intru in CCC 60 zile, mai beneficiez de dreptul la 10 zile lucrătoare de concediu paternal, iar dacă am și un atestat de absolvire a unui curs de puericultură, durata concediului crește la 15 zile.
  In perioada de lauzie a mamei de 63 zile(min 42 obligatoriu), se cumuleaza indemnizatia mamei de concediu de maternitate cu cea a indemnizatiei de CCC a tatalui? Stimulentul de insertie se obtine de catre mama dupa ce se intoarce la lucru sau tatal?
  Daca mama are zile de concediu neefectuat(12zile), pana la concediul prenatal, poate sa le solicite dupa concediul de lauzie si apoi sa i se suspende contractul de munca in calitate de functionar public pentru CCC?
  Ce documente trebuie sa depuna mama la angajator pentru concediul de maternitate si cu cate zile inainte trebuie sa anunte angajatorul, in conditiile in care poate merge la lucru((este apta) pana la sapt 31-32 de sarcina pana pe 12 dec 2023? Termenul de nastere este 31 ianuarie 2024.
  In cazul stimulentului de concediu de maternitate, intra si veniturile privind plati compensatorii de la fostul angajator(lncasat 12 iunie 23)?
  Multumesc frumos

  • Bună, Andrei,

   Mama beneficiază de concediu de creștere copil până la 1 an și 10 luni ai copilului. Tatăl își poate lua concediu de creștere copil pentru 2 luni, timp în care va fi plătit cu 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

   Beneficiezi de dreptul la 10 zile lucrătoare de concediu paternal plus 5 zile pentru currsul de puericultură. Concediul paternal nu este condiționat de luarea concediului de creștere copil pentru 60 de zile. Concediul paternal se ia imediat după nașterea copilului.
   În perioada de lăuzie a mamei aceasta ia doar indemnizația de maternitate. Tatăl nu poate să ia indemnizație pentru creșterea copilului în această perioadă. Statul nu acordă mai multe indemnizații în același timp pentru același copil.

   Stimulentul de inserție se poate acorda oricărui părinte care se întoarce la muncă din concediul de creștere copil și obține venituri impozabile.

   În privința zilelor de concediu de odihnă, mama ar trebui să le ia înainte de concediul prenatal pentru că apoi contractul de muncă se suspendă.

   Dacă mama a anunțat sarcina la job, atunci ar trebui să anunțe și ziua când intră în concediul de maternitate. Este bine ca angajatorul să știe cu 2-3 luni îaninte ca mama să intre în concediu pentru a ști cum își organizează activitatea. Pentru concediul de maternitate, mama trebuie să depună la angajator în fiecare lună (până în 5 ale lunii) certificatul de concediu de maternitate obținut de la medicul de familie.
   Indemnizația de concediu de maternitate se calculează astfel: 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă. Nu avem informații despre cum se procedează în cazul plăților compensatorii, dar îți recomandăm să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarAurora zice

    Buna ziua, daca tatal nu este angajat cu contract de munca in momentul in care ar trebui sa intre in ccc (1an si 10 luni ai copilului), dar a avut venituri anterior nasterii copilului, are dreptul la indemnizatie sau nu? Sau poate depune mama actele pentru continuarea ccc pana la 2 ani ai copilului? Si daca localitatea de nastere/domiciliu a copilului este diferita de cea in care a avut venituri tatal unde se depun actele? La Dgaspc unde este nascut copilul ?
    Va multumesc anticipat pentru raspuns.

    • Bună, Aurora,

     Contează ca tatăl să fi avut venituri anterior nașterii copilului.
     Dacă tatăl nu se încadrează pentru indemnizație de creștere copil, atunci mama poate depune actele pentru a-și prelungi concediul până la 2 ani ai copilului.
     Actele le depuneți în localitatea unde aveți adresa din cartea de identitate.

Leave a Reply