• 8 Sep. 2020
 • 5 min

În ce situații poți face reclamație la ITM și cum trebuie să procedezi

reclamatie ITM

Lucrezi pentru un angajator și drepturile salariale nu ți-au fost plătite sau contractul de muncă întârzie? Sunt doar câteva din situațiile în care simți că drepturile îți sunt încălcate. Cum procedezi în acest caz? Poți face o reclamatie ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă este în măsură să realizeze controale pentru a verifica situația angajatorului și pentru a reglementa situația.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) este o instituție de specialitate aflată în subordinea Inspecției Muncii, care controlează aplicarea legilor și a altor acte normative în domeniul muncii, în relațiile de munca, în securitate și sănătate în muncă la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat.

Situații în care poți apela la ITM

 • Ai lucrat și nu ți-ai primit banii. Angajatorul continuă să te cheme la lucru și găsește motive ca să întârzie sau să nu-ți se dea salariul.
 • Primești un salariu mai mic decât salariul minim brut pe țară (2.230 lei) pentru un program normal de lucru. 
 • Ai semnat un contract de muncă pentru un anumit număr de ore, dar angajatorul îți cere să lucrezi mai multe ore decât cele convenite, fără ca orele suplimentare să-ți fie plătite.
 • Angajatorul întârzie să-ți dea să semnezi contractul de muncă. 
 • Ai fost notificat că vei avea contractul de muncă suspendat și vei intra în șomaj tehnic. Cu toate acestea nu ai primit banii pentru șomajul tehnic. 
 • Ești anunțat de pe o zi pe alta că cineva îți va lua locul la job, fără o notificare, fără evaluare, fără a fi repartizat pe un alt post conform pregătirii tale. 
 • Ai anunțat angajatorul că ești însărcinată, ai primit un număr de înregistrare pentru notificarea ta, dar îți comunică că de mâine se încheie colaborarea deși contractul e pe perioadă nedeterminată. 
 • Ești discriminat la locul de muncă direct sau indirect, prin asociere, hărțuire, pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată.
 • Nu ți-au fost plătite contribuțiile la sănătate și pensii deși plata acestora este în obligația angajatorului, conform contractului de muncă. 
 • Nu primești plata pentru concediu de odihnă/ de maternitate deși ai stagiu de cotizare. 
 • Angajatorul refuză să-ți elibereze adeverință de salariat sau adeverință de vechime. 

 

Reclamatie ITM

Dacă ești în una sau mai multe astfel de situații este important să-ți cunoști drepturile menționate în Codul Muncii. Primul pas este să te adresezi managerului direct sau angajatorului
să-i sesizezi problema în scris și să ceri și un număr de înregistrare. Dacă angajatorul nu vine cu o soluționare a problemei, următorul pas este să te adresezi Inspectoratului Teritorial de Muncă. Având în vedere contextul actual în care activitatea propriu-zisă cu publicul a fost diminuată, cel mai bine este să suni la Inspectoratul de Teritorial de Muncă (găsești aici contactul pentru fiecare județ) și să trimiți și un e-mail cu o sesizare.

Descarcă aici reclamatie ITM

O variantă la îndemână este și acest formular pentru petiții și sesizări pe care-l poți completa pe site-ul Inspecției Muncii.

În sesizare menționează numele tău complet, CNP-ul, adresa și oferă date despre angajator: denumirea companiei, localitatea în care se află punctul de lucru, numele managerului. Potrivit prevederilor legale, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului se clasează. Nu trebui să depui filmări, ci doar documente (text, imagine) și să descrii cât mai concis faptele. Pentru sesizare solicită un răspuns scris și cere un număr de înregistrare.

Un inspector ITM va prelua cazul tău și te va contacta dacă este nevoie pentru a afla mai multe detalii. Următorul pas este ca inspectorul să vină în control la angajator. Acesta va verifica respectarea legislației muncii, precum și acordarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor față de salariați. Va strânge dovezi, va realiza investigații și în urma acestora poate dispune măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv aplicarea de sancțiuni contravenționale.

Iată mai exact ce atribuții au inspectorii ITM și cum te pot ajuta:

a. Controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

b. Verifică respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile şi în contractele individuale de muncă;

c. Controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

d. Verifică respectarea principiului egalităţii de tratament;

e. Controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate autorităţilor publice;

f. Controlează modul de completare a carnetelor de muncă şi condiţiile de păstrare a acestora la unităţile din sectorul public, privat şi la alte categorii de angajatori;

g. Verifică legalitatea clauzelor înscrise în contractele individuale de muncă, controlează respectarea lor de către angajatori, asigură şi urmăreşte înregistrarea acestora în carnetele de muncă;

h. Controlează dacă persoanele fizice şi juridice respectă prevederile legale privind înregistrarea contractelor de muncă;

i. Verifică şi urmăresc modul în care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, precum şi pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către angajatori în condiţiile legii;

j. Participă la activitatea de reconstituire a vechimii în muncă, potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare;

k. Verifică transmiterea și completarea în baza de date organizată la nivel naţional/teritorial a registrelor generale de evidenţă a salariaţilor în format Electronic.

l. Primesc, verifică și soluționează petițiile cetățenilor în limita de competență conferită de legislația în vigoare, formulând răspunsuri în temeiul O.G. nr.27/2002, modificată și completată.

Inspectorii de munca din cadrul Serviciului control relații de muncă constată și aplică sancțiunile prevăzute în actele normative.


Bine de știut despre reclamatie ITM

Termenul de soluţionare a unei sesizări la ITM este de 30 de zile, dar acesta poate fi prelungit cu încă 15 zile, în funcţie de complexitatea lucrării.  Este important să știi că ai șanse mai mari să ți se soluționeze problema, cu cât sesizarea este mai promptă (nu la doi ani după fapte).

În cazul în care sesizarea ta este greşit îndreptată (de exemplu te-ai adresat Inspectoratului Teritorial de Muncă București, dar adresa companiei este în Ilfov) aceasta va fi trimisă în termen de cinci zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie.

Reclamația mea la ITM va avea un impact real?

Inspectorii ITM sunt foarte riguroși, verifică dacă angajatorul respectă drepturile angajaților menționate în Codul Muncii și dacă documentele sale sunt în conformitate cu toate actele pe care le-ai primit tu. Dacă de exemplu, se confruntă cu mai multe plângeri ale angajaților de la aceeași companie pe o anumită situație, verifică dacă societatea are reguli interne clare și cum combate o anumită probleme. Poate da atenționări angajatorului sau sancțiuni care pot duce la remedierea situației semnalate.

 

În timpul vizitei inspectorilor ITM este nevoie să fiu prezent? 

Angajații care se află la muncă în momentul contrului ITM trebui să completeze anumite formulare legate de aspectele de muncă. Este o ocazie de a-ți susține punctul de vedere și de a arăta alături de colegi anumite încălcări ale drepturilor.

 

Va afla angajatorul că i-am făcut sesizare la ITM?

Conform cu art.18, alin.1, lit.c din Legea nr.108/1999 (republicată), sesizările la ITM sunt confidențiale, nu se dezvăluie angajatorului motivul controlului sau cine a făcut reclamația. Însă inspectorii ITM vor solicita angajatorului mai multe documente printre care și cele ale persoanei care a depus sesizarea.

Este posibil ca în urma controlului de la  ITM, angajatorul să-și dea seama cine a făcut sesizarea și să decidă încetarea colaborării cu tine, dar reține că tu nu pierzi decât un loc de muncă nepotrivit. În schimb câștigi respect, cunoștințe legale și încredere în forțele proprii.

Găsești util articolul despre reclamatie ITM? Citește și:

Ore suplimentare: cum se plătesc și ce trebuie să știi despre ele
Legislația Muncii: cele mai frecvente întrebări
Preaviz Codul Muncii: când te afli între fostul și viitorul job

 

A fost util articolul? 4
ITM

Leave a Reply