• 15 Jul. 2020
 • 7 min

Legislatia Muncii: cele mai frecvente întrebări

legislatia muncii
Autor
Mihaela Pascari
Mihaela Pascari Face parte din echipa eJobs România de circa 5 ani. Perioad... Arată mai mult

Ce spune Codul Muncii despre drepturile tale ca angajat? La ce trebuie să fii atent când accepți un job și cum trebuie să se poarte angajatorul cu tine? Traducem legislatia muncii pentru tine în acest articol!

Dincolo de a ști cum se face un CV, cum trebuie să te prezinți la un interviu de angajare sau unde să aplici pentru a obține un job, e important să-ți cunoști drepturile și obligațiile impuse de legislatia muncii.

E important să cunoști legislatia muncii ca să ai mai multă încredere în tine și să știi când îți sunt încălcate drepturile. În tot procesul de recrutare, dar și după, s-ar putea să te confrunți cu anumite situații, care poate nu ți se par normale. În astfel de momente te ajută legislatia muncii, indiferent de domeniul tău de activitate sau de munca pe care o prestezi.

Mai departe, dacă descoperi că drepturile tale ca angajat chiar sunt încălcate și observi că managerul sau colegii de HR nu îți iau îngrijorările în serios, te sfătuim să apelezi la Inspectoratul Teritorial de Muncă și/sau la un avocat. Nu în ultimul rând, antrenează-ți curajul de a-ți găsi un job nou, unde drepturile tale să fie respectate!

Dacă ai deja anumite întrebări în privința drepturilor tale ca angajat, atunci răspunsul la o parte dintre acestea le poți găsi chiar în acest articol.

 

Cele mai frecvente întrebări din Legislatia Muncii

 

Care sunt principalele drepturi ale unui angajat?

Potrivit informațiilor din Codul Muncii, acestea sunt principalele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă,
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal.
c) dreptul la concediu de odihnă anual,
d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament,
e) dreptul la demnitate în muncă,
f) dreptul la securitate și sănătate în muncă,
g) dreptul la acces la formarea profesională,
h) dreptul la informare și consultare,
i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă,
j) dreptul la protecție în caz de concediere,
k) dreptul la negociere colectivă și individuală,
l) dreptul de a participa la acțiuni colective,
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat,

 

Care sunt principalele obligații ale angajatului?

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, dupa caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului,
b) obligația de a respecta disciplina muncii,
c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de munca,
d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu,
e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate,
f) obligația de a respecta secretul de serviciu,
g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

 

Dacă nu am încă 18 ani, mă pot angaja? 

Informațiile din legislatia muncii spun că o persoană poate să se angajeze cu contract de muncă în momentul în care împlinește 16 ani. Trebuie să știi însă că nu poți să lucrezi full-time. Chiar și când ai 15 ani te poți angaja, însă doar cu acordul părinților sau reprezentanților legali. Angajarea persoanelor care nu au 15 ani împliniți este însă interzisă.

Dacă nu ai 18 ani și vrei să te angajezi, atunci trebuie să știi că vei fi supus unui examen medical preventiv. Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator. Mai mult, compania care te angajează are câteva obligații: să respecte normele timpului de muncă prevăzută pentru această categorie de angajați. Mai exact, 24 de ore/săptămână pentru cei care au o vârstă între 15 și 16 ani și de 35 de ore pentru cei care au între 16 și 18 ani. Chiar și concedierea acestor angajați reprezintă un proces diferit, adică angajatorul poate concedia o persoană ce are o vârstă de până în 18 ani, doar cu acordul scris al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

O experiență de muncă este bună la orice vârstă, spre exemplu, poți apela la joburile sezoniere, joburile part-time sau la internshipuri. Mai multe despre joburile pe care le poți obține înainte de 18 ani poți afla în acest articole despre joburi pentru elevi.

legislatia muncii joburi de vara

De ce documente am nevoie ca să mă înregistrez la ANOFM ca persoană aflată în căutarea unui job? 

Potrivit ANOFM, pentru înregistrare ai nevoie de: actul de identitate, actele de studii și calificare, carnetul de muncă sau alte acte documente care atestă existența unor raporturi de muncă, adeverinţă medicală din care să rezulte că ești o persoana clinic sănătoasă sau aptă de muncă.

Ce este REVISAL și ce rol are în legislatia muncii?

ReviSal este denumirea prescurtată a „Registrului General de Evidență a Salariaților”. Acesta cuprinde toate contractele individuale de muncă aflate în desfășurare. În această bază de date sunt înregistrate încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă. Angajatorii au obligația de a completa Revisal cu ajutorul aplicației distribuite de către Inspecția Muncii. Legislatia Muncii prevede obligația fiecărui angajator de a înființa un registru general de evidență a salariaților.

 

Mă simt discriminat la job, ce pot să fac în această situație?

Discriminarea la job poate lua atât de multe forme, subtile sau foarte pronunțate. Însă, e important să faci diferența dintre un comportament normal și atunci când se trece granița spre discriminare. Pentru că repercusiunile pot fi grave pe termen lung, este foarte important să cunoști cele mai importante prevederi din legislatia muncii care te ajută să rezolvi și să previi astfel de situații.  Legislatia Muncii reglementează discriminarea la job, astfel că fiecare angajat trebuie să beneficieze de condiții de muncă adecvate, fără nici o discriminare.

Uite care sunt principalele discriminări cu care te poți confrunta: sex, orientare sexuală, vârstă, naționalitate, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, handicap.

Ce să faci?

Ar trebui să informezi în scris angajatorul cu privire la situația de discriminare și să soliciți luarea unor măsuri. De asemenea, trebuie să menționezi modul în care ai fost discriminat și cum te-a afectat acea situație activitatea sau starea psihică.

Mai multe despre discriminarea la locul de muncă poți afla aici!

 

Perioada de şomaj constituie vechime în muncă în legislatia muncii? 

Potrivit Inspecției Muncii, perioada în care o persoană a beneficiat de indemnizaţie de şomaj constituie vechime în muncă numai dacă drepturile aferente s-au primit sub imperiul Legii 1/1991, deoarece, potrivit art.15 din acest act normativ, perioada pentru care o persoană este îndreptăţită să primească ajutor de şomaj sau de integrare profesională constituie vechime în muncă şi în aceeaşi unitate. 

 

Cui i se aplică șomajul tehnic? Ce spune legislatia muncii? 

Potrivit Inspecției Muncii, măsura suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Mai multe aspecte legale în ce privește șomajul tehnic poți găsi aici!

Este legal ca angajatorii să anunțe șomaj tehnic, iar salariații care nu sunt de acord cu această măsură să primească preaviz de concediere?

Potrivit Inspecției Muncii, suspendarea contractului individual de muncă este o suspendare din inițiativa angajatorului, pentru care nu este necesar acordul salariatului. În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii angajatorului, pentru motive economice, angajatorul poate opta pentru aplicarea măsurii suspendării contractului individual de muncă sau a concedierii pentru motive care nu țin de persoana salariatului ca urmare a desființării locului de muncă ocupat de salariat.

 

Care este durata minimă a concediului de odihnă anual în legislatia muncii? 

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucrătoare. Concediul de odihnă este cel mai cunoscut dintre toate tipurile precizate anterior, pe acestea ni le luăm de sărbători, pentru a merge în vacanța de vară sau iarna la schi. Potrivit informațiilor din legislatia muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Acestea pot însă varia în funcție de ce stabilești împreună cu angajatorul în momentul în care te angajezi și ce este menționat ulterior în contractul de muncă.

Mai multe despre concedii poți citi în articolul de aici!

 

Dacă am săvârșit o abatere disciplinară, trebuie să fiu supus unei cercetări disciplinare?

Legislatia Muncii reglementează cercetarea disciplinară, iar angajatorul trebuie să respecte în totalitate regulile precizate. Dacă ești concediat sau sancționat fără ca angajatorul să respecte rigorile cercetării disciplinare, poți lua măsuri în acest sens.

Potrivit informațiilor din Codul Muncii, abaterea disciplinară este o acțiune în legătură cu jobul tău prin care încalci normele legale, contractul individual de muncă, regulamentul intern, ordinele și dispozițiile legale ale superiorilor sau contractul colectiv de lucru. Mai multe despre cercetarea disciplinară și ce poți să faci dacă îți sunt încălcate drepturile aici!

 

Pot fi concediată dacă sunt în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap?

Potrivit informațiilor din legislatia muncii este interzis ca angajatorul să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Detalii suplimentare despre concediu creștere copil găsești și aici!

 

Cine poate fi numit şomer?

Are calitatea de şomer persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci, nu are loc de muncă, nu realizează venituri și este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă, potrivit ANOFM.

 

Pot să mă angajez la mai multe joburi simultan? Ce spune legislatia muncii?

Potrivit Codului Muncii, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Fac excepţie situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii. 

 

Am lucrat mai mulți ani în străinătate cu contract individual de muncă. Aceasta este considerată vechime în muncă?

Legislatia muncii spune că da. Perioada desfăşurată de o persoană în ţările membre UE este recunoscută în România. În temeiul prevederilor privind exercitarea muncii şi egalitatea de tratament se stipulează că lucrătorul cetăţean al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, faţă de lucrătorii naţionali, în ceea ce priveşte munca şi avantajele sociale şi fiscale. Perioadele lucrate se dovedesc cu actele originale emise de unităţile la care s-a desfăşurat activitatea. 

 

Care este termenul pentru care se încheie contractul individual de muncă?

Codul Muncii spune că, definiția unui contract individual de munca este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, mai exact un angajat, se obligă să presteze munca pentru un angajator, în schimbul unei remunerații precum este salariul. Angajatorul este obligat să încheie un contract de lucru cu persoana pe care vrea să o angajeze și trebuie redactat cel târziu în ziua anterioară începerii activității a noului angajat.

Dacă un angajat lucrează pentru o companie fără un contract individual de munca, atunci serviciile prestate de către acesta reprezintă muncă nedeclarată. Iar angajatorul poate fi sancționat pentru acest lucru. De aceea, contractul se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Contractele de muncă pot fi de mai multe tipuri. Două dintre acestea sunt: cel pe perioadă determinată și cel pe perioadă nedeterminată. Află mai multe despre contractul individual de muncă aici!

 

Angajatorul poate fi amendat dacă prestez ore suplimentare în mod ilegal?

Dacă îți desfășori activitatea în afara duratei normale a timpului de lucru săptămâna, aceasta este considerată muncă suplimentară. Pentru angajații care au un program full-time durata normală a timpului de muncă pe zi este de 8 ore, iar pe săptămână este de 40 de ore. Programul de lucru pentru cei care lucrează part-time este de maximum 30 de ore pe săptămână. Mai multe aici!

Indiferent în ce companie lucrezi sau ce activitate desfășori, legislatia muncii te poate ajuta, atunci când îți sunt încălcate drepturile. Totodată, e important să cunoști informații de bază din Codul Muncii ca să nu sari peste anumite obligații pe care le ai. Îți suntem alături pe cariera.ejobs.ro sfaturile specialiștilor în Dreptul Muncii, dar și cu alte recomandări care îți vor face viața mai ușoară la job.

 

Ți-a plăcut articolul despre legislatia muncii? Citește și:

Ce drepturi ai ca angajat. Cum să le aplici și cum să le protejezi

Vechimea în muncă. Ce avantaje îți poate aduce?

În ce situații poți face reclamație la ITM și cum trebuie să procedezi

A fost util articolul? 14
angajaticodul munciidrepturi
 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua,

  Viitorul angajator poate obtine informatii cu privire la joburile anterioare din revisal?
  Sau daca in prezent lucrez, fiind in perioada de proba si doresc sa ma angajez in alta parte, angajatorul poate sti de acest lucru?

  • Bună, Andreea,

   Revisalul este registrul de evidență al salariatilor la care doar angajatorii au acces. Ei pot afla data angajării, salariul precum și eventualele suspendări ale contractului de muncă.

 • AvatarCristina zice

  Buna,

  In ce conditii angajatorul iti poate intretupe contractul de munca daca inca beneficiezi de stimulent de insertie?

  • Bună, Cristina,

   Legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate.

 • AvatarTrandafir Catalina zice

  Buna ziua. Va rog sa ma ajutati sa rezolv o dilema: o persoana aflata in CCC participa la un concurs national pentru un post in sectotul public, concurs ce se desfasoara o data la cativa ani. In cazul in care castiga postul respectiv, insa copilul pentru care este in CCC este foarte mic, sub un an, poate amana ocuparea postului macar pana implineste copilul un an? Multumesc.

  • Bună, Cătălina,

   Este nevoie ca înainte de examen să discuți cu un superior din instituția respectivă și să-i prezinți situația. Fiind vorba de sectorul public, instituțiile au normele lor.

 • AvatarCalin zice

  daca in cursul unei zile de 24 de ore, am prestat munca 8 ore si dupa ora 16, din anumite motive am concediu medical, mi se platesc cele 8 ore de munca? daca da, daca nu- pe baza la ce articol>?

  • Bună, Călin,

   Ne poți da mai multe detalii? Cert e că fiecare oră trebuie să fie plătită de angajator, nu contează cât de mult sau cât de puțin ai lucrat, este dreptul tău.
   Art. 159 din Codul Muncii: (2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua,
  Codul muncii spune ca poti delega o persoana 120 de zile pe an,iar firma isi desfasoara activitatea doar pe santierul din judetul respectiv, ce se intampla cu celelelate zile?Ce solutii se pot lua?
  Va multumesc frumos

  • Bună, Andreea,

   Cel mai bine este să întrebi un inspector de la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

 • AvatarIon Popescu zice

  Bună ziua. Vă rog să-mi spuneți când se fixează un nou termen pentru promovarea în grad, în cazul în care la una dintre probe, cea practică, nu am obținut numărul minim de puncte, iar la cea teoretică punctajul a fost de peste 90 de puncte din 100.

  • Bună ziua,

   Vă recomandăm să întrebați angajatorul care este noul termen de susținere a examenului pentru promovare.

 • AvatarEnache Carmen zice

  Bună ziua.
  Îl am pe tatăl meu în vârstă de 65 de ani,cu diabet infarct si 2 stenduri la inimă. Am încercat să-l scot la pensie.dar nu se poate dece spun asta deoarece patronul la care lucrează are relații peste tot și nu-i permite sa iasă la pensie.am filmare cum patronul îl batjocoreste în timpul serviciului .dacă vrea concediu îl amenință ca-l da afară!ce as putea sa fac?

  • Bună, Carmen,

   Poți face o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă și poți vorbi cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarDan zice

  Buna ziua,
  La vechimea totala in munca mi se aduna 6 luni pentru 2 ani lucrati in grupa II-a intre anii 1995-97?Sau trbuie sa ai cel putin 5 ani munciti in aceasta grupa?Mersi.

  • Bună, Dan,

   Îți recomandăm să te adresezi Casei Județene de Pensii din zona unde locuiești.

 • AvatarCristian zice

  In cazul in care sunt pensionat partial anticipat pot realiza venituri in baza unui contract de munca in strainatate (angajator strain, contract de munca strain)

 • AvatarAurel Ionescu zice

  BUnă ziua! Obligația angajatorului de a asigura salariatului o perioadă de CO de minim 10 zile presupune și obligația salariatului de a-și lua o perioad de CO de min 10 zile? Mulțumesc

 • AvatarJULA zice

  In 1973 ,am lucrat in invatamant si nu stiu daca se retinea CAS pe salariu.Am nevoie pt.CASA de pensii!

Leave a Reply