• 12 Apr. 2024
 • 8 min

Concediu prenatal 2024 – tot ce trebuie să știi

concediu prenatal

Acordă-ți suficient timp pentru a te bucura de sarcină, fie că e vorba de reducerea timpului zilnic de lucru sau de concediu prenatal. Drepturile tale contează. Iată care sunt acestea!

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate îți dă dreptul la a-ți lua concediu prenatal începând cu luna a 7-a de sarcină (cu aproximativ 63 de zile înainte de naștere). Din această lună, practic, poți să intri în concediul de maternitate care cuprinde concediu prenatal și concediu postanatal. Este important ca înainte să te documentezi despre plata indemnizației pentru maternitate, despre condițiile pe care trebuie să îndeplinești pentru a primi bani aferenți acestei perioade, dar să cauți și răspunsurile la cele mai frecvente întrebări pe care ți le poți pune în noul statut, de angajată și de viitoare mamă. Mai nou, și tatăl are dreptul la un concediu de paternitate mai lung, ceea ce înseamnă mai mult sprijin pentru tine în perioada maternității. Află prevederile legislative!

 

WhatsApp Channel

 

Noutăți concediu medical. Mai plătești CASS pentru concediul de maternitate?

Guvernul a aprobat în ședința din 11 aprilie 2024 ordonanța de urgență care aduce clarificări privind categoriile de concedii medicale pentru care nu va fi percepută contribuția la sănătate (CASS), precizând codurile de indemnizații de concedii medicale pentru care urmează să fie reținută contribuția de asigurări sociale de sănătate, și anume: cod 01 (Boală obișnuită), cod 07 (Carantină) și cod 10 (Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru).
Vor scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate indemnizațiile de concediu medical la care au dreptul persoanele care se afla în concediu pentru maternitate, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, pentru boli oncologice (neoplazii), HIV/SIDA, TBC, afecțiuni cardiovasculare, arsuri grave (marii arși), urgențe medico-chirurgicale etc.

 

La câte zile concediu de maternitate 2024 ai dreptul

Potrivit OUG 158/2005, art. 39, alineatul 1, concediul de maternitate are 126 de zile calendaristice și este format din: concediu de sarcină (concediu prenatal), care se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile înainte de nașterea copilului și concediu de lăuzie (concediu postnatal), care se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile după nașterea copilului. Este bine de știut că zilele acordate pentru concediul prenatal și concediul postnatal (sarcină și lăuzie) pot fi compensate între ele, cu acordul medicului. Singura condiție este ca în concediul postnatal să-ți rămână minimum 42 de zile.

Dacă îți iei cele 63 de zile înainte de a naște, ai de câștigat. Zilele luate înainte de naștere îți aduc și un concediu mai lung, de peste doi ani, luând în considerare și concediul de îngrijire copil de 1 an și 10 luni, ultiimele două luni fiind ale tatălui.

 

Poți lua concediu prenatal în concediu postnatal

Sunt și femei care povestesc că le-a prins bine activitatea profesională până când au născut. Mirabela, o tânără chestionată de Asociația SAMAS, povestește: „M-aș duce și în luna a 9-a la muncă. M-am plictisit acasă.” În cazul mamelor care preferă să lucreze până nasc, acestea se bucură de salariu, și după ce nasc își iau toate cele 126 de zile plătite cu 85% din salariul brut, din care se reține 25% CAS.

 

Calcul prenatal si postnatal. Cât este Indemnizatia de maternitate

OUG nr. 158/2005 prevede valoarea indemnizației de maternitate: 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă. Este important de știut că indemnizatia de maternitate se ia in calcul la stabilirea indemnizației de creștere a copilului. 

 

Calculator concediu prenatal 2024

Iată un calcul concediu de maternitate. Să luăm exemplul în care în ultimele lui ai câștigat 5.400 lei brut/lună. Media este simplă în acest caz, tot 5.400 lei. Calculăm 5.400 X 85% = 4.590 lei – 25% (CAS) = 3.442 lei. Aceasta este suma pe care o vei primi în timpul concediului de maternitate, raportată la salariul tău brut.

 

Condiții de acordare concediu maternitate

Beneficiezi de indemnizatie de maternitate dacă:

 • ai domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 • prezinți certificatul medical care atestă starea de graviditate, eliberat de medicul curant;
 • Ai stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art.2 alin. (1) lit. a) -d): din OUG 158/2005: 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Dacă ai două joburi trebuie să îndeplinești stagiul de cotizare la ambii angajatori pentru a beneficia de indemizația de maternitate.
  Contribuția aceasta o plătesc angajatorii pentru fiecare contract de muncă, lunar. Dacă nu ești salariată, dar obții venituri ca persoană fizică autorizată, poți plăti contribuțiile, prin contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Se constituie stagiu de cotizare și:

 • concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, venitul luat în considerare este indemnizația de asigurare socială;
 • pensia de invaliditate – venitul care se ia în considerare este salariul de baza minim brut pe țară;
 • perioada în care o persoană a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de bază minim brut pe țară
 • concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizaţia lunară primită.

Pentru a te bucura de plata pentru concediul maternal trebuie să fi plătit în ultimele șase luni contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Cine beneficiază de concediu maternal

Indemnizația de concediu de maternitate se acordă beneficiarei (asigurata care îndeplinește condițiile menționate mai sus pentru a primi indemnizația) sau altei persoane:

a) reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură specială de catre acesta (art. 39 din O.U.G. nr. 158/2005);
b) dacă salariata a decedat, indemnizația de maternitate se plătește:
– soțului supraviețuitor;
– copiilor ;
– părinților ;
– în lipsa acestora, persoanei care dovedește ca a îngrijit-o până la data decesului.

 

Acte necesare concediu medical. Cum obții certificatul de concediu de maternitate

Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează de către medicul de familie pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice până la durata maximă prevăzută de lege.- 126 zile. Acest certificat trebuie predat angajatorului până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Și pentru concediu postnatal, trebui să urmezi aceeași pași, să obții certificatul medical de la medicul de familie și să îl predai angajatorului în același termen.

 

Cine plateste concediul prenatal si postnatal

Angajatorul face calculul și plata indemnizatiei de maternitate, de obicei odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă pentru toți angajații. De aceea, ai obligația de a prezenta în timp util certificatul medical emis potrivit legii, cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul (anexa nr. 1 din Ordinul M.S. și CNAS nr. 233/125/2006 coroborat cu art. 36 alin (2) din O.U.G. nr. 158/2005).

 

Ce poți face la job până intri în concediu prenatal

Din momentul în care anunți angajatorul că aștepți un copil, deschide discuția despre preluarea îndatoririlor pentru o perioadă de aproximativ 2 ani (durata concediului de maternitate și durata concediului de îngrijire copil). În această perioadă, în care contractul tău individual de muncă este suspendat, angajatorul poate încheia contract de muncă pe perioadă determinată cu o altă persoană, contract ce expiră la întoarcerea ta, titluarul postului.

Să luăm cazul în care anunți angajatorul când ai trei luni de sarcină și soliciți concediul de maternitate la 7 luni de sarcină. Sunt patru luni în care împreună cu angajatorul poți asigura preluarea sarcinilor și pregătirea unui înlocuitor și/sau preluarea de către alți colegi a unor atribuții.

 

Ce situații pot apărea la serviciu până intri în concediu de maternitate

Deși, inițial, vestea este bine primită, cel puțin la nivel personal, din punct de vedere profesional pot apărea diferite situații. De la reticență și nemulțumirea unora dintre colegii ce vor prelua din atribuții, la tratament discriminatoriu și chiar solicitări de demisie.
Citește cu atenție tot ce semnezi în această perioadă! În cazul în care nu înțelegi care sunt riscurile sau implicațiile anumitor documente, poți solicita actele pentru le studia înainte de semnare sau poți solicita consilierea unui avocat. O demisie sau o concediere îți poate afecta accesul la diverse drepturi, cum ar fi concediul de maternitate și/sau concediul de creștere a copilului.

 

Schimbare importantă – tații își pot lua cel puțin 10 zile de concediu de paternitate

Toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, trebuie să aplice normele adoptate în 2019 în UE pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru părinți și îngrijitori. În România a fost adoptată Ordonanța de Urgență 117 din 26 august 2022.

Iată care sunt cele mai importante prevederi din OUG 117/2022:

Articolul 2 (1) Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare.

(1^2) Lucrătorii și persoanele prevăzute la alin. (1^1) pot cumula dreptul la concediul paternal plătit cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte.

(3) Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

(3^1) Perioada concediului paternal constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tații mai primesc 5 zile de concediu paternal

 În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2, se majorează cu 5 zile lucrătoare. Tatăl poate beneficia de prevederile alin. (1) pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut, se arată în art. 4 din OUG 117/2022. 

Articolul 4^2(1) Drepturile dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal sau care sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul paternal se mențin pe toată durata concediului și se aplică și după încetarea acestuia.(2) La încetarea concediului paternal, lucrătorului i se aplică prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiind de condiții care nu îi sunt mai puțin favorabile, precum și de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul.

Plata concediului de paternitate: (2) Pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1), tatăl copilului beneficiază de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină și lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale acestuia, în condițiile legii.

 

 

 

concediu maternitate

Notează toate întrebările pe care le ai despre concediu prenatal și documentează-te temeinic despre drepturile tale.

Întrebări frecvente despre concediu prenatal:

 

Mai beneficiez de concediu prenatal si postnatal dacă mi-am pierdut calitatea de angajat cu doar câteva zile sau luni înainte de a intra în aceste concedii?

În articolul 23, alineatul 2 din OUG 158/2005 se menționează: (2) De aceleași drepturi beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție.

 

Dacă mă îmbolnăvesc în timpul sarcinii (răceală, gripă) pot să intru în concediu prenatal?

Concediul medical pentru maternitate se acordă numai pentru sarcină, nu și pentru afecțiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fără legătură cu aceasta, se precizează în OUG 158/2005.

În cazul în care am o sarcină cu risc și concediul prenatal nu este suficient ce pot face?

Dacă ai o sarcină cu risc și cele 63 de zile sau chiar 84 de zile de concediu prenatal nu sunt suficiente, medicul specialist poate elibera un certificat medical care îi dă dreptul la concediu medical de risc maternal sau concediu medical obișnuit.

 

În perioada prenatală are angajatorul dreptul să mă concedieze? Dacă da, ce se intamplă cu indemnizația de concediu maternal?

Dacă ai anunțat angajatorul că ești însărcinată (și foarte important, ai obținut un număr de înregistrare pentru informarea ta), ești protejată de prevederile Codului Muncii (Art. 60. [interzicerea concedierii cu caracter temporar]
(1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
c) pe durata in care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.
Prin urmare angajatorul nu are are dreptul legal să te concedieze. Doar în cazul în care contractul de muncă este pe perioadă determinată, acesta va înceta la data menționată în el și plata concediului maternal este preluată de Casa de Asigurări de Sănătate.

 

Îmi puteți spune dacă plata concediului maternal este plafonată la o sumă maximă? Sau este 85% din salariul brut, indiferent de valoarea salariului?

Plata concediului maternal nu este plafonată la o sumă maximă, nu este o prevedere legală în acest sens. Vei primi 85% din media salariilor brute din ultimele 6 luni în care s-au plătit contributii pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, indiferent care este media aceasta. Din media calculată se scade CAS:

 

Dacă am lucrat trei luni o firmă și apoi trei luni la o altă firmă mai pot pot beneficia de prenatal?

Poți beneficia de concediu prenatal care se calculează 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni lucrate în care ai plătit contribuții pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

 

Dacă sunt PFA beneficiez de plata concediului de maternitate?

Contează să închei un contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar sumele lunare luate în calcul pentru stabilierea indemnizatiei de maternitate sunt chiar veniturile declarate în contract.

Concediul prenatal este un drept de care merită să te bucuri dacă ai lucrat cu un contract de muncă sau dacă ai avut venituri individuale și ai plătit contribuții pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Ține cont de faptul că perioada de 126 de zile, cât durează concediul de maternitate, este flexibilă așa că o poți alege după cum îți este mai bine, după o discuție și cu angajatorul, dar și cu medicii. Asigură-te că atunci când pleci în concediu prenatal verifici noutățile legislative și lași totul în regulă la birou, acest concediu neputând fi întrerupt și fiind o ocazie de a te acomoda cu noul statut de mamă.

Articol scris în colaborare cu Asociația SAMAS. 

Ți-a plăcut articolul despre concediu prenatal și concediu de maternitate? Citește și despre:

Ce drepturi ai la locul de muncă dacă ești însărcinată

Întreabă recrutorul: Să stau doi ani acasă în concediu de maternitate?

A fost util articolul? 228
concediuconcediu de maternitate
 • AvatarMihaela zice

  Buna ziua,

  Pt urmatoarea situatie in care mama decide sa i-a cele 126 zile dupa ce naste se calculeaza cei 85% din media veniturilor brute din ultime 6 luni sau doar din salariul brut in contractul de munca?

  Iar in situatia in care se iau cele 126 zile dupa nasterea copilului , la calculul indemnizatie pentru crestere copil : 85% din veniturile nete , se vor lua in calcul si acestea aprox 4 luni sau doar cele 12 luni de dinainte de nasterea copilului?

  Multumesc pt ajutor

  • Bună, Mihaela,

   În anul 2020 indemnizația de maternitate se calculează ca 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni, nu există nicio specificație că se calculează doar din salariul brut din contractul de muncă. La calculul indemnizației pentru creștere copil se iau în considerare și aceste 126 de zile. OUG 111/2010 spune: “În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii au beneficiat de:
   g) de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;”

   • AvatarMariana zice

    Buna .am o nelamurire.
    Am ramas in cele 126 zile din șomaj normal nu tehnic.
    Cine face plata pt concediu asta?

    • Bună, Mariana,

     Plata trebuie făcută de Casa de Asigurări de Sănătate. Este nevoie să iei legătura cu reprezentanții CAS pentru a-ți spune exact cum procedează în cazul tău.

     • AvatarRamona zice

      Bună Sara am și ieu o întrebare dacă am 4 luni lucrate înainte pot intra în prenatal im spuneți și mie va rog frumos

     • Bună, Ramona,

      Condiția pentru a putea beneficia de concediu de maternitate (prenatal și postnatal) este să ai un stagiu de cotizare de 12 luni. Indemnizația se va calcula ca 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade CAS 25%. Te sfătuim să suni la Casa de Asigurări de Sănătate. Există posibilitatea de a plăti la CAS valoarea contribuțiilor pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate și astfel să poți beneficia de indemnizație de maternitate.

     • AvatarRoxana zice

      Buna ziua. Eu sunt în prenatal cu primul copil pana pe data de 11 aprilie iar în mai trebuie sa nasc al doilea copil. Cum trebuie sa procedez? Trebuie sa iau concediu medical? Trebuie sa merg o luna la munca? Mulțumesc.

     • Bună, Roxana,

      Este nevoie să vorbești cu angajatorul. El îți poate plăti concediul. O altă variantă este să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate pentru a te ghida în acest caz. Poți lua și indemnizație prin CAS.

     • AvatarCarpen andreea zice

      Buna ziua! As vrea sa stiu ce se intampla in cazul in care abia mi am schimbat locul de munca de 1 saptamana si am aflat ca sunt gravida. Contractul este pe perioada nedeterminata, dar cu 2 luni de proba. Angajatorul imi poate desface contractul de munca in aceste 2 luni daca il anunt de stare mea?

     • Bună, Andreea,

      Dacă starea de sănătate îți permite, poți mai aștepți să treci de perioada de probă și apoi să informezi angajatorul.

     • AvatarMariana zice

      Bună, eu am aflat ca sunt însărcinată în 2 luni și sunt angajata doar de o luna, pot beneficia de prenatal (am mai lucrat și înainte la alte companii)

     • Bună, Mariana,

      Pentru concediul prenatal trebuie să ai un stagiu de cotizare de 12 luni la sistemul de concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate, indemnizația fiind calculată din media veniturilor brute din ultimele 6 luni. Te sfătuim să te adresezi Casei de Asigurări de Sănătate din orașul tău pentru a-ți spune exact dacă te încadrezi.

     • AvatarNicoleta zice

      Bună ziua.. Am și eu o întrebare.. Am născut și am băgat dosarul pentru prenatal de ce nu am primit banii pentru luna în care sa născut bebelușul? Trebuia sa duc hârtie cu concediu de leuză?

     • Bună, Nicoleta,

      Angajatorul sau reprezentanții de la Casa de Asigurări de Sănătate îți pot spune exact când ar trebui să primești banii. Da, este nevoie de o adeverință de concediu de maternitate, eliberată de medicul de familie pentru 30 de zile care se depune la angajator.

     • AvatarAndreea zice

      Buna!o intrebare am si eu daca sunt in somaj pot beneficia de concediu postnatal de 126 zile si apoi CCC?

     • Bună, Andreea,

      Este important să te adresezi Casei de Asigurări de Sănătate care va verifica situația contribuțiilor tale și îți va spune exact dacă te încadrezi.

     • AvatarMaria zice

      Bună ziua, spuneți-mi va rog dacă exista posibilitatea ca angajatorul sa nu îmi acorde documentele necesare pt a obține indemnizația și dacă da ce ar trebui făcut.
      Ma gândesc la aceasta posibilitate deoarece mi-a transmis ca nu dorește sa întru în concediu prenatal pt ca ii va afecta afacerea,iar eu consider ca îmi va fii destul de greu sa stau 8 ore la birou și planuiesc sa întru în concediu prenatal la 32 de săptămâni chiar daca acesta nu dorește. Mulțumesc!

     • Bună, Maria,

      În acest caz te sfătuim să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii. Este dreptul tău să intri în concediul de maternitate și angajatorul nu are dreptul de a refuza să-ți dea actele.
      Poți face o sesizare și la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

     • AvatarAndreea zice

      Buna…am o intrebare…acum sunt in prenatal și fetița are 1 an și 5 luni.Sa zicem că sunt din nou însărcinată mai beneficiez de prenatal la următorul copil?in feb anul viitor ea face 2 ani și următorul ar trebui sa îl nasc in mai?voi mai beneficia ?

     • Bună, Andreea,

      Este nevoie să revii la job pentru a beneficia de prenatal. Discută cu angajatorul pentru a vedea exact situația de la job. Angajatorul îți poate plăti prenatalul, recuperând apoi banii de la CAS.

     • AvatarMelania Cristina zice

      Buna ziua. Am si eu o intrebare. Momentan sunt in CCC, care se incheie in august si sunt insarcinata din nou, cu data de nastere in decembrie. Angajatorul meu este strain, a plecat din tara si nu mai pot da de el. Cum ar trebui sa procedez pentru prelungirea medicalului sau pentru a nu ramane fara nici un venit pana la urmatoarea indemnizatie?

     • Bună, Melania,

      Discută cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate pentru a vedea dacă poți lua indemnizație de maternitate. Ar fi bine dacă ai putea da de angajator pentru a-ți da un document din care să rezulte că încetarea colaborării s-a făcut din motive neimputabile ție.

      Există această prevedere în articolul 39, alineatul 2 din OUG 158/2005: De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenție.

     • AvatarLoredana zice

      Bună seara, am absolvit facultatea în vara acestui an. Am reusit sa obtin un post de suplinitor în învățământ ca profesor și nu am deloc vechime în vreun domeniu, nici măcar în învățământ. Am aflat de curând că am rămas însărcinată, exact dupa ce a început anul școlar. În acest caz, voi beneficia anul acesta de concediu prenatal? Trebuie să merg la scoala până la sfârșitul anului școlar? Pot intra din vară în concediu de creștere a copilului? Nu stiu ce sa fac! Vă mulțumesc!

     • Bună, Loredana,

      Pentru a te încadra pentru concediu prenatal trebuie să cotizezi cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații.

     • AvatarAde zice

      Buna ziua! Daca mi am dat demisia de la firma unde lucram și m am angajat la o alta firmă,dar prin firma de recrutare cu contrat determinat pe șase luni mai pot beneficia de concediu medical și indemnizație pt creșterea copilului. Ce dezavantaje am pentru faptul k lucrez prin firma de recrutare cu posibilitatea de preluare pe firma după cele 6luni. Mulțumesc!

     • Bună, Ade,

      Poți beneficia de indemnizație de maternitate pentru 126 de zile, iar pentru indemnizație creștere copil trebuie să fi obținut venituri în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Veniturile se pot cumula de la mai multe joburi, nu contează că ai schimbat firma.

     • AvatarMăcelaru Ana Maria zice

      Bună ziua, eu sunt în prenatal, salariul nu trebuie sa între pe fiecare luna sau întra odata pe luna, azi ar fi trebuit sa îmi între bani și nu știu de ce nu îmi intra

     • Bună, Ana Maria,

      Discută cu angajatorul, în mod normal banii pentru prenatal ar trebui să intre în ziua de salariu.

     • AvatarElena zice

      Bună seara, am si eu o nelămurire. Am nascut pe 30 iuniesi dupa calculul doamnei asistente de la medicul de familie înainte si după nastere eu trebuie sa depun actele pe 22 august. Atunci mi se v.a face incetarea. Dna de la primarie mi.a spus sa vin pe 22 august. Firma inca nu mi.a eliberat toate actele, spunand sa nu imi fac griji ca am la dispoziție 2luni dupa ziua de încetare de ami depune actele la primarie. Si ca nu voi pierde nimic. Imi voi lua banii si din urma toti. E adevărat?

     • Bună, Elena,

      Da, este adevărat, vei primi retroactiv banii care îți revin.

     • AvatarPosirca Cristina zice

      Bună ziua! Eu am lucrat pana la 31.08.2022 iar de la la 1 septembrie pana pe 20 am rămas acasă acum m-am întors la munca pe un post de suplinire sunt educatoare dar sunt pe postul unei Doamne care a rămas în creștere copil. Am aflat ca sunt însărcinată eu mai pot beneficia de prenatal? Mulțumesc!

     • Bună, Cristina,

      Cât timp vei lucra pe postul de suplinire?

     • AvatarCamelia zice

      Bună ziua! Am și eu o întrebare, dacă puteți sa ma ajutați. Am fost în CCC pana luna aceasta pe data de 04, acum sunt insarcinata în 29de saptamani, ar trebui sa nasc în februarie. Contractul de munca mi-a incetat anul trecut în ianuarie acesta fiind pe perioada determinata, întrebarea este dacă pot beneficia de acele 126 de zile de concediu pana intru din nou în CCC.
      Multumesc!

     • Bună, Camelia,

      Din informațiile noastre, nu poți beneficia dacă nu ești angajată sau dacă nu ai plătit contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate în ultimele 6 luni, la CAS, astfel încât să beneficiezi de concediu de maternitate prin CAS.

     • AvatarTofan Camelia zice

      Bună ziua! Am și eu o întrebare, dacă puteți sa ma ajutați. Am fost în CCC pana luna aceasta pe data de 04, acum sunt insarcinata în 29de saptamani, ar trebui sa nasc în februarie. Contractul de munca mi-a incetat anul trecut în ianuarie acesta fiind pe perioada determinata, întrebarea este dacă pot beneficia de acele 126 de zile de concediu pana intru din nou în CCC.
      Multumesc!

     • Bună, Camelia,

      Poți beneficia de cele 126 de zile de concediu de maternitate dacă plătești contribuțiile pentru concedii și indemnizații, prin contract de asigurare, la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarClaudia zice

      Buna ziua eu am lucrat din iulie2021 până în august 2022 și am întrerupt și în octombrie am rămas însărcinată pot sa iau indemnizația pentru copil sau mai trebuie sa plătesc la casa de asigurări???

     • Bună, Claudia,

      Condiția pentru a beneficia de indemnizație creștere copil este să fi realizat venituri supuse impozitului în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Considerăm că te încadrezi, dar îți recomandăm să mergi și la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a obține un punct de vedere oficial.

     • AvatarAndreea B zice

      Bună seara, va rog sa ma ajutați cu o informație. Sunt însărcinată în 33 sapt și am întrat în prenatal. Lucrez în sistem bugetar. De luna viitoare sunt preconizate majorări de salariu. Aflându-mă în prenatal, voi beneficia și eu de majorare? Va mulțumesc!

     • Bună, Andreea,

      Din informațiile noastre, nu poți beneficia de majorări, pentru că ai contractul de muncă suspendat, dar indemnizația de maternitate deja ți-a fost calculată la salariul avut până în momentul intrării în prenatal.

     • AvatarGEORGIANA zice

      Bună ziua, dacă sunt în concediu de creștere a copilului si sunt din nou însărcinată, dar nasc după ce se împlinesc doi ani…..mai beneficiez de concediu în continuare și pt al doilea copil???multumesc

     • Bună, Georgiana,

      Legea 89/2019 face referire la doilea copil din familie şi la mama care a stat în concediu de creştere (şi a primit indemnizaţie). Aşadar, potrivit acestei legi, dacă al doilea copil se naşte în mai puţin de 12 luni de când mama a încetat concediul de creştere pentru primul copil, aceasta primește indemnizaţie pentru al doilea copil, iar valoarea trebuie să se păstreze la nivelul primei indemnizații.

      Articolul 9^1:

      În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

     • AvatarStefanescu Florentina Andreea zice

      Buna ziua
      Am rămas însărcinată în școală anul aceste eu acum am 6 luni am făcut școală profesionala și am făcut practica și mia făcut contract de munca cu jumate de norma as avea posibilitatea sa întru în prenatal?

     • Bună, Florentina,

      Condiția pentru a putea beneficia de concediu de maternitate (prenatal și postnatal) este să ai un stagiu de cotizare de 12 luni. Indemnizația se va calcula ca 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade CAS 25%. Îți recomandăm să verifici situația contribuțiilor tale la Casa de Pensii. Poți încheia acolo și o asigurare pentru plata contribuțiilor astfel încât să te încadrezi pentru indemnizație de maternitate.

     • AvatarAna Cernica Dumitru zice

      Bună am si eu o întrebare.am fost 2 ani în prenatal pe urma 7 luni în șomaj scoasa de firma din data de 5 iunie nu am mai beneficiat de somaj acum pe 28 august încep munca la o alta firma tot ce este posibil sa fiu insarcinata am dreptul sa ies în prenatal se pune la vechime cei 2 ani de prenatal plus cele 7 luni de somaj ? Cauzează cele aproape 3 luni de întrerupere pana la momentul de fata unde urmează sa încep munca? Îmi puteți răspunde concret și corect va rog frumos pe adresa mea de e-mail marinandreagabriela@gmai.com

     • Bună, Ana,

      Pentru a beneficia de indemnizație de maternitate (prenatal și postnatal) ai nevoie de stagiul minim de asigurare, care, conf.OUG 158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Este nevoie să verifici la CAS situația contribuțiilor tale și să iei în considerare și lunile de contribuții până intri în concediul prenatal.
      Pentru concediul de creștere copil va fi luată în calcul indemnizaţia pentru creşterea primului copil și șomajul.

     • AvatarMat Maria zice

      Bună!
      Pentru concediu de maternitate este nevoie de 6 luni consecutive lucrate..
      Sau 6 luni din 12

     • Bună, Maria,

      Stagiul de asigurare pentru concediul de maternitate este de 12 luni (până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar), iar indemnizația se calculează ca 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni. Așadar ai nevoie de 12 luni lucrate.

     • AvatarAndreea zice

      Bună ziua! Daca sunt in concediu de risc și urmează să intru în continuare în prenatal se recalculează salariul pentru concediul prenatal din ultimele 6 luni incluzând și lunile de risc?

     • Bună, Andreea,

      Pentru calcularea indemnizației de concediu prenatal se vor lua în calcul veniturile din ultimele 6 luni, incluzând veniturile din concediul de risc.

     • AvatarDanila zice

      Buna seara! As avea si eu o intrebare.
      Am un prieten care este invalid in carucior cu rotile de pestev20 de ani .si acuma are un colipas in urma casatoriei.el nu a fost angajat niciodata dar a platit taxe la stat in tot timpul acesta.am apelat la primarie si asistenta sociala pt a depune actele in vedere obtineri indemnizatiei pt crestere copil in timpul stabilit .dupa depunerea actelor angajatul de la asistenta siciala mia spus caci el nu depune actele caci nu o sa primeasca nimic pt ca nu este angajat si nu a lucrat niciodata cu contract de munca
      Si ak dupa 6 luni de zile de asteptari nu sa intamplat nimic ….ce este de facut caci termenul de depunere a actelir a expirat
      Dar mentionez caci actele erau depuse in termen diar cacci nu au fist duse de catre angajat .asa ni sa spus …eu personal am sunat si la timisoara …miau ras niste doamne incompetente care nu stiau ce sa ne spune eu care leam citat pe lege .eram cu legea in fata fiecare ne plasa de la o institutie la alta
      Va rig frumos spunetimi daca se mai poate face ceva dupa atata timp

     • Bună,

      Vă recomandăm să discutați cu reprezentanții Autorității Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

     • AvatarErik zice

      Bună ziua , soției mele i se va închide magazinul unde lucrează, adică va declara falimentul , lucrează de circa 11 luni jumate acolo , iar înainte are o vechime de aproximativ 1 an jumate . Am aflat de curând ca este însărcinată. Cum procedăm în acest caz ca să poată beneficia de maternitate ? Poate intra în șomaj pana când va merge în prenatal? Sau va putea beneficia de maternitate? Va mulțumim pentru răspuns

     • Bună, Erik,

      Sigur, soția poate intra în șomaj până intră în prenatal. Țineți cont de prevederea de mai jos:

      În articolul 23, alineatul 2 din OUG 158/2005 se menționează: (2) De aceleași drepturi (n.r. concediul de maternitate) beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție.

    • AvatarBosna Roxana zice

     K

     • AvatarRamona zice

      Bună steluta am întrat în prenatal cât iau dacă am salaru brut 2450 ținând cont ca doar pe octombrie am luat salar restul risc maternal și după ce am terminat riscul mia dat boala obișnuită pana la 31 saptamani știu ca e 85 la suta

     • AvatarCristina zice

      Buna.ma poti lamuri ?am 7 ani lucrati la o firma.in ianuarie mi-am bagat lichidarea si am ramas insarcinata.la sf lunii martie m-am reangajat si am depus cum ca sunt gravida.acum m-au bagat in ridc maternal.pot primi indemnizatie si toate cele dak nu am lucrat lunile alea?sau cum le pot plati?multu

     • Bună, Cristina,

      Pentru risc maternal nu există stagiu de cotizare, pentru indemnizația de maternitate trebuie să fi cotizat cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații. Poți îmntreba la CAS care este stadiul contribuțiilor tale. În cazul în care nu ai aceste contribuții plătite, poți încheia o asigurare la CAS, prin care să le plătești.

     • AvatarAndreea zice

      Buna seara m-am angajat pe data de 20 octombrie la o firma am lucrat 5 luni și din luna aprilie am intrat în concediu medical (sarcina cu risc) până luna viitoare sunt in concediul medical as putea beneficia de PRENATAL
      se calculează și concediu medical ?

     • Bună, Andreea,

      Condiția pentru a putea beneficia de concediu de maternitate (prenatal și postnatal) este să ai stagiu de cotizare la asigurări sociale și de sănătate de 12 luni, iar indemnizația se va calcula ca 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din care se scade CAS -25%. Veniturile din concediul de risc se iau în calcul la stabilirea indemnizației de maternitate.
      Din calculele noastre nu ai 12 luni de cotizare, dar dacă te adresezi Casei de Asigurări de Sănătate, poți încheia o asigurare și să plătești contribuțiile.

     • AvatarCatalina zice

      Bună ziua, am și eu o întrebare.
      Am PFA de aprox 10 ani, dar de 1 an sunt și angajata în paralel.
      Am hotărât sa nu mai plătesc CASS la PFA pe anul 2022 din moment ce sunt deja asigurata de la locul de munca.
      Acum sunt insarcinata în 28 săptămâni, iar de la 1 ianuarie as vrea sa intru în prenatal.
      Întrebarea mea este: Pot beneficia de indemnizație de prenatal și posnatal din PFA dacă în ultimele 12 luni nu am cotizat la sănătate, dar am fost asigurata din alta parte?
      Mulțumesc!

     • Bună, Cătălina,

      Poți beneficia de indemnizație de maternitate plătită de angajator, care ulterior isi recupereaza banii de la CAS.

    • AvatarCristina zice

     Bună,

     Dacă ma poți ajuta și pe mine..din cele 126 de zile de concediu prenatal și postnatal, eu dacă imi iau în prenatal doar 26 de zile în postnatal pot sa îmi iau cele 100 zile?
     Iar cu indemnizația cum se procedează, depun dosarul după 42 de zile de la nastere și dacă îmi întra indemnizația mai repede pierd din zilele de postnatal?

     • Bună, Cristina,

      Da, îți poți lua cele 100 de zile în postantal. Actele pentru indemnizație de creștere copil le poți depune la 42 de zile de la nașterea copilului, iar indemnizația o vei primi după ce se termină indemnizația de maternitate.

     • AvatarDiana zice

      Buna ziua , am o intrebare , eu lucrez de 9 luni si am 4 luni de sarcina , daca acum intru in concediu cu risc mi se pune in continuare ca si cum lucrez , adica o sa beneficiez de indemnizatie dupa ce nasc ?

     • Bună, Diana,

      Sigur, beneficiezi de indemnizație după ce naști, veniturile din concediul de risc maternal se ia îau în calcul la stabilirea indemnizației de creștere copil.

     • AvatarAlexandra zice

      Buna daca am 6 luni lucrate pot beneficia de riscul maternat,prenatal si pe urma sa iau maternitate

     • Bună, Alexandra,

      Pentru concediul de risc maternal nu ai nevoie de stagiu de cotizare, însă decizia acordării acestuia depinde de angajator și de evaluarea pe care o face asupra condițiilor tale de lucru.

    • AvatarIbi stoica zice

     Buna am si eu o intrebare miam bagat dosaru pentru prenatal in 3 decembrie inca nu am primit nici o decizie ..ar trebui sa iau din urma inclusiv si pe luna lui decembrie? Se calculeaza si bonurile ca venit pe langa salar?

     • Bună,

      Pentru prenatal nu se iau în considerare bonurile de masă. Angajatorul ar trebui să-ți vireze indemnizația în ziua de salariu, ulterior el își va recupera banii de la CAS.

     • AvatarElena silica zice

      Buna ziua! Problema mea sta astfel în ultimele 6 luni nu am lucrat in Romania și nu mi.am platit la casa de asigurări in Romania nici o taxa de atunci , am fost in germania și am muncit 3 luni și vrei 2 săptămâni dar înainte de asta am lucrat in Anglia câțiva ani , și acum m.am retras în Romania pentru că vreau să nasc aici . Sunt in a 10 săptămână insarcinata și nu știu ce să fac mă întreb dacă pot beneficia de concediu postnatal și prenatal? Îmi puteți da și mie un rp va rog ? Menționez că urmeaza să mă angajez .

     • Bună, Elena,

      Poți beneficia de concediu de maternitate de 126 de zile (prenatal și postnatal) dacă închei o asigurare la Casa de Asigurări de Sănătate și plătești contribuțiile. Pentru concediu de creștere copil, care urmează după cel maternal, trebuie să ai 12 luni lucrate în ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului. La calculul celor 12 luni se ia în considerare și perioada concediului maternal (4 luni).

     • AvatarDumitrița zice

      Se mai poate lua prenatal daca sunt insarcinata si m am retras de la școală?

     • Bună, Dumitrița,

      Îți recomandăm să verifici situația contribuțiilor tale la Casa de Asigurări de Sănătate. Acolo poți încheia și o asigurare prin care să plătești contribuțiile necesare pentru a primi indemnizația de maternitate. Astfel indemnizația de maternitate poate fi suportată integral din bugetul FNUASS.

     • AvatarSarateanu cornel zice

      Buna seara dacă soția mea nu a lucrat niciodată,și lucrez decât eu ,eu beneficiez de indemnizație pentru copil adică eu stau 2 ani acasă nu?

     • Bună, Cornel,

      Dacă ai lucrat timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, beneficiezi de indemnizație creștere copil.

    • AvatarRahela zice

     Buna! Va rog ,spuneti’mi daca pot beneficia de concediu si indemnizatie sarcina/lauzie in cazul in care eu nu am lucrat pe teritoriul Romaniei ,dar daca imi voi deschide un contract la Casa de Asigurari pentru a cotiza timp de 6 luni ,voi putea beneficia ? Va multumesc anticipat!

     • Bună, Rahela,

      Sigur, poți beneficia de concediu și indemnizație de maternitate dacă ai asigurare la Casa de Asigurări și cotizezi timp de 6 luni. Solicită detalii la CAS!

    • AvatarLoredana zice

     Bună seara mar interesa și pe mine dacă am 11 luni lucrate nu as putea beneficia de nimic ? Multumesc

     • Bună, Loredana,

      Pentru indemnizație de maternitate, trebuie să verifici la CAS situația contribuțiilor pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
      Dacă iei indemnizație de maternitate, te califici și pentru indemnizație de creștere copil, perioada și veniturile obținute în maternitate fiind stagiu de cotizare pentru concediul de creștere copil.

    • AvatarGabriella zice

     Buna ziua! Am cateva nelămuriri, va rog dacă ma puteți ajuta cu un răspuns:
     – pot sa îmi iau concediu postnatal toate cele 126 de zile?
     – bonurile de masa se pun la calculul concediului de maternitate sau doar la cel de creștere copil?

     Mulțumesc mult,

     • Bună, Gabriella,

      Îți poți lua toate cele 126 de zile în postnatal.
      Din informațiile noastre, bonurile de masă nu se iau în calcul la calculul concediului de maternitate și nici la cel de creștere copil. Înainte de a începe aceste concedii, îți recomandăm să ceri un punct de vedere oficial pe această temă din partea CAS si Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarAna Maria zice

    Buna seara.
    Am si eu o nelamurire daca ma puteti ajuta. Eu nu mai lucrez din iunie 2020 insa am facut in luna decembrie contract de CAS de asigurare pt concedii si indemnizatii de asigurari de sanatate, si de atunci imi platesc suma maxima de 268 lei pe luna pana in luna aprilie cand doresc sa intru in prenatal. Intrebarea mea este : am vazut ca trebuie sa fie 6 luni cotizate, in cazul meu din decembrie 2020 pana in martie 2021 ar fi 4 luni. Diferenta de 2 luni se poate lua din ultimele 2 luni in care am lucrat (respectiv mai si iunie 2019) ?

    • Bună, Ana Maria,

     În mod normal, da, ar trebui să se ia toate cotizațiile din ultimele 6 luni, indiferent dacă acestea au fost plătite direct la CAS sau de către angajator, prin contractul de muncă. Te sfătuim să ceri mai multe informații la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarClaudia zice

      Bună ziua vreau sa va întreb ceva? Dacă eu am în contract salariul brut 2230 câta indemnizație voi lua?

     • Bună, Claudia,

      Indemnizația de maternitate se calculează astfel: 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade CAS 25%. În cazul tău rezultă o indemnizație de 1.421 lei.

     • AvatarFlorina zice

      Buna ziua am 13 luni de cînd lucrez și tocmai am aflat că sunt însărcinată daca nu mă mai duc la servici mai primesc prenatal

     • Bună, Florina,

      Pentru concediul prenatal ai nevoie de o perioadă de cotizare de 12 luni. Concediul de maternitate (format din prenatal și postnatal) este calculat astfel: 85% din media veniturilor medii din ultimele 6 luni, din care se scade CAS 25%.
      Ia în calcul că dacă nu mai mergi la serviciu de acum, nu vei putea lua prenatal, acesta fiind plătit de angajator. În prenatal este indicat să intri cu 63 de zile înainte de naștere și acesta va fi calculat din veniturile din ultimele 6 luni, or, dacă nu lucrezi, nu va putea fi calculat. Te sfătuim să prezinți cazul tău la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarSna zice

      Buna seara!
      Pot face un contract de asigurata pentru concedii și indemnizatii dacă sunt persona fizica, de curând mi-a fost încheiat contractul de munca, fiind pe o perioada determinata.
      Mulțumesc!

     • Bună,

      Din informațiile noastre, da, se poate. Vă recomandăm să obțineți și un punct de vedere oficial de la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarGeorgiana zice

      Buna ziua. Sunt in concediu creștere copil. Ar trebui să mă.intorc la serv în iulie. Sunt din nou însărcinată și o sa nasc în septembrie. Cum se procedează? Fac cerere pt a reîncepe activitatea si apoi intru in co maternitate sau duc direct co? Multumesc

     • Bună, Georgiana,

      Este nevoie să discuți cu angajatorul. Teoretic este nevoie să te întorci ca să poți beneficia și de concediu de maternitate.

     • AvatarNicoleta zice

      Bună ziua. Ma interesează dacă pentru concediul pre și post natal se acorda concediu de odihna?

     • Bună, Nicoleta,

      În Codul Muncii, art. 145 se precizează:

      (4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
      (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

     • AvatarBună pot intra în postnatal la șapte luni de sarcină. zice

      Pitesti la șapte luni de sarcină în postnatal

     • Bună, Andreea,

      Dacă am mai discutat până acum, te rog sa-mi trimiti textul conversatiei. Înțeleg că mi-ai răspuns la o întrebare, însă sunt zeci de întrebări și răspunsuri aici.

     • AvatarAna Maria zice

      Bună , mă ajutați vă rog cu eventuale răspunsuri in luna Iulie trebuie să nasc, firma la care încă lucrez se va închide pana atunci, voi întâmpina probleme pt idemnizatia creștere copil??!

     • AvatarOana zice

      Buna seara. Nu-mi este clar care este indemnizatia pentru maternitate atat pentru prenatal ,cat si pentru crestere copil.este 85% din venitul brut -25%CAS pentru ambele situatii?
      Iar in situatia in care intru la 7 luni in prenatal , cat se va lua pana la nastere si cat se va lua dupa?

     • Bună, Oana,

      Indemnizația pentru maternitate este 85% din brut – 25% CAS
      Indemnizația pentru creștere copil este 85% din media salariilor nete din 12 luni (socotite din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului). Nu se scade CAS.

      Dacă intri în 7 luni în prenatal vei lua 85% din salariul brut – 25% CAS, iar după 126 de zile vei lua 85% din media salariilor nete din 12 luni.

    • AvatarSna zice

     Buna!
     Cum ați făcut contractul? Ca persoana fizica ?
     Mulțumesc!

     • AvatarLidia zice

      Buna sunt insarcinata in 30 saptamani ,am foat in risc maternal apoi am continuat cu concedi pt ca este toxic ,am fost la firma sa cer 2 zile de concediu de odhina si mi sa spus ori taote ori niciuna am ales pe toate am pana in data de 13 aprlie concediu de odhina ,as dori sa mai imi bag o saptamana de medical de la doctorita de familie dupa zile de concediu de odhina . Intrebarea mea este daca imi bag concediu medical apoi merg la ginecoloaga sa cer prental poate sa imi dea imd dupa medical fara sa mai bag zi de concediu de odhina

     • Bună, Lidia,

      Este nevoie să discuți în acest caz cu medicul de familie (el oferă certificatul de concediu de maternitate), precum și cu angajatorul astfel încât să vezi care sunt posibilitățile legale și să iei o decizie în funcție de ceea ce afli.

     • AvatarAdina lucia zice

      Buna ziua. Sunt însărcinată in 35 de săptămâni și îmi voi face concediul in Franța. Dacă se întâmpla ca nasterea sa aibă loc acolo am vreun impediment in întocmirea dosarului in România ? Menționez ca sunt in concediu medical din data de 5 August

     • Bună, Adina,

      Nu există niciun impediment atât timp cât nu îți schimbi domiciliul în acte și atât timp cât mare parte din perioada concediului de maternitate îl ai petrecut în România.

   • AvatarStere Andreea zice

    Bună ziua! Sunt deja în concediu de creștere copil de un an și o luna și am aflat ca sunt însărcinată. Pot lua indemnizația și pentru a-l doilea copil?

    • Bună, Andreea,

     Sigur, poți lua indemnizație și pentru cel de-al doilea copil. Există o prevedere însă legală conform căreia părintele care a revenit la muncă după încetarea concediului de creștere a copilului și intră într-un nou concediu de acest fel, în mai puțin de 12 luni de la finalizarea concediului anterior, va beneficia de o indemnizație de creștere a copilului ce nu va putea fi mai mică decât cea primită în cazul primului copil. Te sfătuim ca înainte de a intra in concediu de crestere pentru a-l doilea copil să ceri mai multe detalii la Direcțtia de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

     • AvatarPolika zice

      Buna ziua! As avea niste intrebari legate de salariul primit pentru prenatal dupa concediu de crestere copil. Sunt in concediu de crestere copil pana in 01.04.2021 cand deja implinesc 28saptamani fiind insarcinata cu al doilea copil. Ce suma voi primi in prenatal daca indemnizatia a fost 8500de ron? Daca am inteles bine indemnizatia se ia in calcul in acest caz… la angajator mi s-a zis ca se va calcula din salariul brut ( de baza fiind 13000de ron)… Daca se calculeaza din indemnizatie (8500ron) la ce suma sa ma astept? Multumesc pentru raspuns!

     • Bună, Polika,

      Vei reveni la job până la nașterea copilului? Din informațiile noastre, la calculul indemnizației de maternitate se ia în calcul salariul dacă revii la job. De exemplu, ar putea fi o lună două cu 13000 ron și 4 luni cu 8.500 ron. Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial de la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarMaria zice

      Bună!As avea și eu o întrebare,lucrez în Spania de 6 luni dar luna septembrie am întrerupt o luna de zile acuma sunt din nou angajata și recent am aflat ca sunt însărcinată în 2 luni pot beneficia de maternitate în România dacă ma angajez pe România?

     • Bună, Maria,

      Condiția pentru a beneficia de concediul de maternitate de 126 de zile (prenatal și postnatal) este să ai cel puţin 6 luni contribuție la sistemul de concedii și indemnizații sociale din România. Poți cere un punct de vedere oficial de la Casa de Asigurări de Sănătate, pentru a afla dacă se cumulează cu ce ai cotizat în Spania.

    • AvatarAncuța zice

     Bună sunt însărcinată în 5 luni și nu sunt angajata este soțul angajat a lucrat la o firmă 11 luni și acum sa angajat la altă firmă are întrerupere 5 zile mai putem beneficia de postnatal mulțumesc

     • Bună, Ancuța,

      De postnatal beneficiază mama. Postanatalul intră în concediu de maternitate care are maximum 126 de zile, iar condiția pentru a beneficia de el este să ai 12 luni de cotizare la concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
      Sotul are șanse să se încadreze la concediu creștere copil care urmează postnatalului. Condiția este să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului. Mai multe detalii puteți obține de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

     • AvatarOana Elena zice

      Buna ziua,
      Sper ca vedeti aici mesajul!
      Am fost angajata un an si 5 luni, pe 17 noiembrie am incheiat contractul si pe 13 ianuarie am inceput alt contract la o alta firma. As vrea sa fac un copil si vreau sa stiu daca raman insarcinata in urmatoarea periada, gen o luna 2, beneficiez de indemnizatie sau trebuia sa stau si la al doilea loc de munca cele 12luni sa pot scoate pe ultimele 6 cum ca am cotizat.
      M ar ajuta mult un raspuns! Multumesc!!!

     • Bună, Oana,

      Pentru indemnizația de maternitate ai nevoie de o cotizare de 12 luni, iar aceasta se va calcula din salariul brut din ultimele 6 luni. Din informațile pe care ni le-ai prezentat, ar trebui să existe o continuitate, cele două luni de pauză nu reprezintă o perioadă mare, având în vedere că înainte ai lucrat 17 luni. Din punctul nostru de vedere nu ar trebui să stai și la al doilea loc de muncă 12 luni.
      Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate îți pot spune exact cum procedează în cazul tău.

    • AvatarLoredana zice

     Bună ziua eu ma m angajat pe data de 3 noiembrie 2020 și pe 3 noiembrie 2021 treb sa fac anu și am rămas însărcinată și pe 7 decembrie ar treb sa nasc și am avut concediu medical 58 de sapt mai ma încadrezi în indemnizație

     • Bună, Loredana,

      Îți recomandăm să prezinți situația ta la Casa de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarOana zice

      Bună seara! Va deranjez cu o intrebare, dacă iau concediu de odihna o luna anterior celui prenatal, cu ce îmi poate afecta? Este mai bine sa accept concediu de risc maternal? In cazul în care iau concediu cu 75%, se scade CAS?

     • Bună, Oana,

      Pentru concediul de risc, indemnizația se calculează astfel 75% din salariul brut din care se scade și CAS 25%.
      Concediul de odihnă este plătit în mod normal, ca și cum ai merge la job.
      Este important să-ți faci un calcul pe câștigurile tale. Noi spunem că este mai avantajos să iei concediu de odihnă înainte de concediul prenatal.

    • AvatarSorina Știrbat zice

     Buna

   • AvatarAna zice

    Buna. Am si eu o situatie asemanatoare. 6 luni ar insemna 3 de indemnizatie crestere copil si 3 salariu. Nu ma lamuresc cum se calculeaza media celor 6 luni. Ca din media cu salariu trebuie scazut CAS-ul. Banuiesc ca indemnizatia este neimpozabila.
    Se face o medie cu 3 luni de salariu si o medie cu 3 luni de indemnizatie? Dupa care o medie finala?

    • Bună, Ana,

     Ai dreptate în ceea ce spui. Pentru un calcul precis, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate îți pot fi de ajutor.

     • AvatarStefania zice

      Buna seara! Lucrez la spital pe sectia urgente,am ramas insarcinata si am intrat in risc maternal, dupa ce am terminat riscul maternal am intrat in concediu medical 14 zile de la medicul specialist,6 zile concediu medical de la medicul de familie si 5 zile concediu de odihna.Am intrat in saptamana 29 iar medicul de familie a refuzat sa.mi acorde concediul prenatal,in conditia in care raman descoperita 2 zile ,sambata si duminica (fiind tura mea ar trebui sa merg la munca).Intrebarea mea este urmatoarea:Pot sa.mi iau zile de concediu de odihna pe anul acesta daca eu am fost in concediu risc sarcina,si medical!Si daca pot sa ma mut la alt medic de familie pt a.mi primi concediu prenatal.Va mulțumesc!

     • Bună, Ștefania,

      Sigur, îți poți lua zilele de concediu de odihnă dacă între timp ai revenit la job. Poți schimba medicul de familie, nu există nicio prevedere legală conform căreia trebuie să-ți fie acordat concediul prenatal de același medic care ți-a acordat și concediile anterioare.

     • AvatarGeorgiana zice

      Bună ziua, îmi puteți spune cam cât as lua aproximativ în concediu de maternitate dacă salariul brut lunar a fost de 6558 ron? SI dacă pe lângă acest brut au fost adăugate și bonuri de masa și alte bonusuri, astfel brutul total la sfarsit de luna fiind și mai mare în fiecare luna se iau și acestea în considerare la calculul de 85% sau se ia doar brutul fix scris în contractul de munca? Multumesc

     • Bună, Georgaina,

      Pentru calculul concediul de maternitate se ia în considerare brutul din contractul de muncă.

     • AvatarȘerban Elena Daiana zice

      Bună Steluța!
      Eu am terminat școala profesionala ln toamna și am întrat ln somaj timp de 6 luni și am o luna de șomaj de când am băgat actele și ulterior am aflat ca sunt lnsarcinata eu ma pot lncadra sa pot lua prenatal ?
      Dacă nu se poate ce asi putea face ca să pot lua prenatal?

     • Bună, Elena,

      Conform OUG nr. 158/2005 se constituie stagiu de cotizare pentru indemnizația de maternitate (prenatal și postnatal):

      – perioada în care o persoană a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de bază minim brut pe țară (care anul acesta e de 2.230 lei);

      Trebuie să te informezi la Casa de Asigurări de Sănătate care sunt condițiile de acordare.

      Dacă nu te încadrezi, poți încheia o asigurare la Casa de Asigurări de Sănătate și să plătești contribuțiile minime pentru concedii, astfel încât să poți primi indemnizație de maternitate.

     • AvatarCristina zice

      Bună Steluța,

      În ce zi din luna pot sa îmi ridic concediul prenatal? Se poate în orice zi sau trebuie sa fiu în fiecare luna cu data de 01.

      Iar,Indemnizația de maternitate este calculat venitul din co prenatal și postnatal?
      Mulțumesc frumos

     • Bună, Cristina,

      Dacă ai lucrat până să intri în concediul de maternitate, angajatorul îți va plăti indemnizația la data la care în mod normal luai salariul
      La calculul indemnizației de creștere copil (cea care se acordă timp de aproape 2 ani) se ia în considerare indemnizația din prenatal și postanatal.

     • AvatarRodica zice

      Buna daca iau 1900 pe luna numai bani cat ar veni sa primesc concediu posnatal 1650 pe luna

     • Bună, Rodica,

      Avem nevoie de o medie a salariilor brute din ultimele 6 luni pentru a-ți putea calcula indemnizația de maternitate (prenatal și postnatal).

     • AvatarDumitra zice

      buna ziua!
      sper sa imi puteti oferi suport in urmatoarea speta:

      sunt insarcinata in saptamana 19 in prezent, data estimata a nasterii este 20 octombrie.
      am pfa in sistem real, pentru care anul anterior am avut venituri brute in valoare de 125.000 ron, in fiecare luna a anului, consecutiv.

      anul acesta prima incasare a fost in martie, iar cea de-a doua in mai. cu un total de 15.000 ron.
      pana in octombrie nu stiu daca voi mai avea alte incasari.

      intrebarea este cum se calculeaza indemnizatia raportat la cele 12 luni in care trebuie sa am venituri, din ultimele 24 de luni inaintea nasterii?
      la ce indemnizatie de crestere copil ma incadrez cu sumele actuale?

      daca nu mai am venituri, ar fi indicat sa suspend deja pfa-ul de luna aceasta? cum sunt calculate lunile iunie-octombrie, fara venituri dpdv. al calculului indemnizatiei?

      multumesc!
      dumitra

     • Steluţa NăstaseSteluţa Năstase zice

      Bună,

      Ca PFA, poți primi indemnizație creștere copil dacă ai înregistrat venituri supuse impozitului cel puțin 12 luni în ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului. Aceste venituri trebuie să fi fost declarate prin declarația unică depusă la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și să se fi plătit impozitul aferent pentru ele.
      Având în vedere că anul acesta nu ai realizat venituri în fiecare lună, este important să prezinți situația ta și la Direcția de Asistență socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a-ți spune exact dacă te încadrezi.

      Dacă primești indemnizație creștere copil, trebuie să-ți suspenzi activitatea prin declarația unică depusă la ANAF pentru a intra în CCC și să depui acest document la dosarul de indemnizație, alături de rezoluția primită de la Oficiul Național pentru Registrul Comerțului privind suspendarea activității.

      Nu poți reactiva PFA-ul după intrarea în plată a indemnizației. Activitatea pentru care s-a acordat dreptulul de indemnizație trebuie să rămână suspendată. Totuși, Art. 16 alin (3) lit c) din OUG 111/2010 permite, pe perioada concediului, realizarea de venituri din alte activități decât cea care a fost suspendat PFA-ul.

    • AvatarMitruț Anamaria zice

     Bună seara, dacă eu lucrez cu jumătate de norma și am rămas însărcinată o sa beneficiez de concediu de maternitate dacă o sa pot lucra doar pana la 7 luni?

     • Bună, Anamaria,

      Îți recomandăm să iei legătura cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate. În OUG 158/2005 actualizată se menționează că indemnizația de maternitate să plătește cu 85% din media veniturilor din ultimele şase luni din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. Așadar e nevoie de un stagiu de cotizare de 12 luni, însă în OUG nu se menționează cum se procedează dacă angajatul lucrează cu jumătate de normă.

     • AvatarAna Maria zice

      Bună ziua! Aș avea și eu ceva de întrebat dacă aveți timp necesar să îmi răspundeți? Nu am fost angajată până acum, am vârsta de 22 de ani. Primul copil eram în clasa a 12 și am beneficiat de prenatal, indemnizație acum sunt iarăși însărcinată și aș dori să știu dacă pot plăti la contribuțiile pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia din nou de concediu prenatal în cazul meu este vro posibilitate?

     • Bună, Ana Maria,

      Sigur că poți plăti asigurări sociale și de sănătate. Trebuie să te adresezi Casei de Asigurări de Sănătate din orașul tău, unde poți încheia o asigurare prin care să plătești aceste asigurări.

    • AvatarAna Maria zice

     Bună seara,
     Am născut de urgență înainte de termen. Nu am apucat să intri in concediu postnatal. In momentul de față îmi pot lua cele 126 se zile legate și după care concediul prenatal? Sau cum trebuie să procedez? Iar calculul pe cele 126 de zile cum s-ar face (salariul 2310) ? Vă mulțumesc,

     • Bună, Ana Maria,

      Sigur, poți lua cele 126 de zile în postnatal și de la 42 de zile de la nașterea copilului poți depune și actele pentru indemnizație de creștere copil.
      Indemnizația de maternitate (prenatal și postnatal) se calculează astfel: 85% din media salariilor brute din ultimele 6 luni din care se scade 25% CAS. În cazul tău rezultă 1472 lei.

     • AvatarTeo zice

      Buna ziua. Sunt angajata la doi angajatori, unul cu program întreg de mai bine de 2 ani, altul cu program parțial de 3 luni. Voi primi concediu prenatal/postnatal de la ambii angajatori? Sau numai de la cel cu vechimea mai mare? Ar fi trebui sa fi cotizat 12 luni la ambii angajatori? Mulțumesc

     • Bună, Dora,

      Vei lua sigur indemnizație de maternitate de la primul job. În cazul celui de-al doilea job este nevoie de cel puțin șase luni de plată a contribuțiilor pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

     • AvatarValentina Biste zice

      Bună as avea o intrebare câte zile am voie întrerupere între contracte fara sa imi afecteze dreptul la indemnizație?

     • Bună, Valentina,

      Te referi la indemnizație de maternitate sau la indemnizație creștere copil?

    • AvatarAnca zice

     Buna ziua!
     Ati aflat raspunsul la intrebarea dvs? Cum se calculeaza daca ai 3 luni de indemnizatie si 3 de salariu?
     Multumesc anticipat!

     • Bună, Anca,

      Indemnizația de maternitate în cazul acesta se calculează după aceeași formulă ca în cazul în care ai fi fost angajată: 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, din care se scade 25% CAS.

   • AvatarMehes Monika zice

    Bună eu lucrez din 2019 sept și am salariu brut 3000ron și net 2100 RON din 19ianuarie am intat în prenatal și as dori sa întreb cât o sa primesc prenatal? Se platrste lunar sau doar odată în cele 126de zile?

    • Bună, Monica,

     Concediul prenatal este plătit lunar de angajator, în ziua de salariu. Indemnizația de maternitate se calculează astfel 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade CAS – 25%. Așadar vei lua 1.912 lei.

     • AvatarSmărăndoiu Lenuta zice

      Buna ziua! As aprecia foarte mult dacă ați Răspunde la acest coment. Pe data de 15 mai 2020 am intrat in concediu de risc maternal , după care am intrat in prenatal, postnatal și acum urmează indemnizația… ideea este următoarea , de când am intrat in concediul de risc maternal nu am primit efectiv nici un ban , iar copilului deja are 3 luni jumătate , unde as putea sa ma interesez cu exactitate sau cum ar trebui sa procedez. Va mulțumesc frumos pentru eventualele răspunsuri.

     • Bună, Lenuța,

      Pentru concediu de risc maternal și pentru concediul de maternitate (prenatal și postnatal) trebuie să iei legătura cu angajatorul. Dacă nu reușești să rezolvi cu angajatorul, adresează-te Casei de Asigurări de Sănătate.

     • AvatarMariana zice

      Buna ziua pot beneficia de prenatal dacă nu am 12 luni de activitate?

     • Bună, Mariana,

      Condiția pentru a primi indemnizație de maternitate (prenatal și postnatal) este să ai stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art.2 alin. (1) lit. a) -d): din OUG 158/2005: 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

    • AvatarStela zice

     Buna, Steluta.

     In cazul in care aleg sa imi iau toate cele 84 de zile de concediu prenatal si zilele de concediu de odihna, iar nasterea are loc mai tarziu decat data estimata, cum se procedeaza?
     Acele zile neacoperite influenteaza plata concediului postnatal si a indemnizatiei?

     Multumesc frumos.

     • Bună, Stela,

      Ar fi bine să-ți iei în prenatal 63 de zile și să lași pentru postnatal 63 de zile. Concediul postnatal trebuie să aibă cel puțin 42 de zile. În cazul în care naști mai târziu decât data estimată trebuie să-ți lași o marjă din prenatal.
      Aceste 42 de zile de postnatal contează la stabilirea indemnizației de creștere a copilului și perioada concediului de lăuzie este trecută de angajator în adeverința pe care o depui la dosar.

      Mai exact, textul adeverinței este acesta:
      I. Referitor la îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului:
      – a beneficiat de indemnizaţie de maternitate în perioada:
      – cele 42 de zile din concediul de lăuzie se împlinesc în data de:

    • AvatarCiortan Florentina-Maria zice

     Buna ziua am O intrebare va rog sunt însărcinată dar eu sunt in concediu prenatal de 1 an si 8 luni cu celalalt copil la al 2 copil trebuie să mă duc la munca pt a mai putea beneficia de concediu prenatal sau nu se mai poate face nimic dacă am depasit cei doi ani ai primului copil

     • Bună, Florentina,

      Este nevoie să revii la job pentru a beneficia de concediu prenatal. Acesta este plătit de angajator care ulterior îți recuperează banii de la CAS.

   • AvatarAdriana Muresan zice

    Bună ziua!
    Eu am decis să lucrez până la data de 11.01.2021, am intrat in prenatal din data de 12.01.2021 până în 27.01.2021 când se va naste copilul (cezariană programată). Așadar am 15 zile in prenatal din cele 126 total…. Oare aș putea să iau restul de 111 zile ca si concediu maternitate (plătit de angajator)? Iar la sfârșitul celor 111 zile să fac cererea pentru indemnizatia crestere copil, plătita de stat până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului? Mulțumesc

    • Bună, Adriana,

     Sigur, poți lua cele 111 zile de concediu după ce naști. Dosarul pentru indemnizație creștere copil îl poți depune după 42 de zile de la data nașterii copilului, chiar dacă tu ești încă în concediu de maternitate.

   • AvatarRamona zice

    Buna steluța nastase as dori si eu sa aflu dacă din 20 o sa intru in cele 126 DE zile ma refer martie 20 cam cat o sa iau cu 85 la sută daca cu risc maternal am luat 1350 ținând cont că am 2450 salaru brutul

    • Bună, Ramona,

     În ultimele 6 luni cât timp ai luat risc maternal și cât timp ai luat salariu?

    • AvatarStefania zice

     Bună ziua,
     Sunt angajata cu doua norme de munca, la doi angajatori diferiți. La unul dintre ei am posibilitatea muncii de acasă. Întrebarea mea este dacă îmi pot lua concediu de maternitate doar de la unul dintre angajatori, iar la celalalt sa continui munca pana în momentul în care nasc? Sau este obligatoriu sa figurez în concediu de maternitate în ambele părți?
     Multumesc!

     • Bună, Ștefania,

      Te sfătuim să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a primi un punct de vedere oficial, cazul expus fiind unul particular.

     • AvatarAndreea Dragos zice

      Buna ziua.daca am cezariana programata in 17 iunie,conform calculelor mele ar trebui sa intru in concediu prenatal in 15 aprilie.este corect.precizez ca acum am 24 de saptamani si 5 zile.in 8 aprilie as avea 28 de saptamani de sarcina.va multumesc!

     • Bună, Andreea,

      Este corect cum ai calculat intrarea în concediul prenatal.

   • AvatarRamona zice

    Bună îmi răspunzi și mie te rog daca din 6 octombrie am întrat în risc maternal și am avut pana în 3 februarie și cu risc maternal am luat doar 1350 pe luna doar luna asta am luat 1240 ca deja mi sa terminat riscul maternal și o trebuit să-mi deia boala obișnuită din 4 februarie și mai am pana în 19 martie boala obișnuită și o sa întru în prenatal poți să-mi spui te rog cât o sa iau cu 85 la suta ținând cont ca în decembrie am luat prima 600 de Ron plus 15 tichete cadou și sunt încadrată cu brut de 2450

   • AvatarRamona zice

    Bună steluta am întrat în prenatal cât iau dacă am salaru brut 2450 ținând cont ca doar pe octombrie am luat salar restul risc maternal și după ce am terminat riscul mia dat boala obișnuită pana la 31 saptamani știu ca e 85 la suta

   • AvatarFlorentina zice

    Bună! Sunt angajată în învățământ cu contract determinat de la 01.09.2020 pana la 30.06.2021 ,întrebarea mea este următoarea:
    De la 1 septembrie 2021 încep un alt contract cu o altă școală, dar oare pot beneficia de postnatal/prenatal daca am făcut cele 2 luni pauză?

    • Bună, Florentina,

     Conform OUG 158/2005, pentru concediul de maternitate ai nevoie de 12 luni de cotizare, indemnizația fiind calculată din veniturile brute din ultimele 6 luni.
     Cazul expus este unul particular, de aceea te sfătuim să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate care pot verifica situația contribuțiilor tale și-ți pot oferi un răspuns pe baza acestora.

   • AvatarMihaela zice

    Bună ziua! Am născut pe 5 martie și concediul medical pentru lauzie este pana pe 16 aprilie. Contractul de munca mi-a fost suspendat pe data de 23 aprilie. Cum procedez în acest caz? Ce se întâmplă cu zilele între 17 și 23 aprilie? Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

    • Bună, Mihaela,

     Îți recomandăm să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul, orașul unde locuiești dacă această suspendare cu întârziere a contractului de muncă te va impacta.

     • AvatarClaudiu zice

      Trebuie sa ai 12 luni lucrate ca să beneficiezi de prenatal

     • Bună, Claudia,

      Stagiul de asigurare într-adevăr este de 12 luni, dar indemnizația se calculează din media vneiturilor brute din ultimele 6 luni.

   • AvatarMarcu Emilia zice

    Buna ziua , am și eu o nelămurire , eu am născut pe data de 24.05.2021 și am intrat in concediu prenatal pe 25 Martie , și eu n-am primit banii nici pana in ziua de azi pe concediu , angajatorul nu a fost de acord sa îmi dea el lunar concediul și a zis sa aștept pana îmi da statul banii , și nici pana in zis de azi nu am primit nimic , luna aceasta se fac 5 luni , și nu știu cât durează pana îmi da statul banii sau se folosește angajatorul de banii mei ! Mai este puțin și depun și dosarul de postnatal și pe concediu nici nu mi-au intrat ( așa cred ) nu tind sa cred ca statul chiar așa este , daca nu aveam pe soț care lucrează , ce făceam , muream de foame și eu și copilul ? Mulțumesc frumos !

    • Bună, Emilia,

     Este important să verifici situația ta cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate. Ei îți pot spune dacă angajatorul a cerut concediu de maternitate pentru tine și dacă i s-au virat bani care trebuia să-ți revină.

     • AvatarAmelia zice

      Bună. Sunt în concediu de risc maternal , momentan am 28 de săptămâni însă am 2 contracte de munca unul de 8 ore/zi de unde am și ieșit în risc maternal însă am un contract part-time de 2ore/saptamana , jobul part-time nu presupune efort asa ca nu am fost nevoie sa renunț la el , întrebarea mea este : Pot sa rămân angajata part-time pe perioada concediului de creștere copil sau afectează cu ceva acest contract de 2 h/saptamana ?

     • Bună, Amelia,

      Poți rămâne angată la jobul part-time, condiția este să respecți prevederile din Ordonanța de Urgență 111/ 2010: Prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), alin. (3) al aceluiași articol prevede că plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 (5 x 2,5 x 500 lei = 6250 lei).

   • AvatarElena zice

    Buna ziua.va rog să îmi răspundeți la o problema care ia am.sint angajata de 5 luni,eu împlinesc 28 săptămâni pe data de 6 decembrie…pot intra in concediu prenatal acum sau să aștept 6 luni de când m-am angajat?
    Pot lua cele 84 zile prenatal după ce fac cele 6 luni de angajare chear daca mai am o lună până ce nasc?

    • Bună, Elena,

     Pentru a te califica pentru indemnizație de maternitate, este nevoie să fi cotizat cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații. Durata concediului de maternitate o poți împărți așa cum vrei, condiția este ca în concediul postnatal să-ți rămână cel puțin 42 de zile.

   • AvatarAlexandra Jernoiu zice

    Buna ziua , sunt însărcinată in 2 luni , am cartea de munca cu minimul pe economie și de luna asta as vrea sa îmi măresc salariul cat mai mult pot (fiind angajata la sora mea pot face asta ) pt a putea beneficia de o suma mai mare in prenatal , se poate face asta ? Se ia in calcul salariul mărit ? Mulțumesc

    • Bună, Alexandra,

     Sigur, se ia în calcul salariul mărit pentru a beneficia de o indemnizație de maternitate mai mare. Verificați valoarea contribuțiilor care trebuie plătite la stat pentru noul salariu.

   • AvatarBalla Eva Elisabeta zice

    Buna ziua sunt in concediu de maternitate si sunt insarcinata in 9 saptamanii mai am o luna din concediu de maternitate locul unde am lucrat si unde urmează sa ma intorc este unul toxic se lucreaza cu lipici si i posibil sa imi afecteze sarcina ce pot face in situatia asta pot intra in concediu medical cum pot proceda in situatia aceasta ca sa pot beneficia de indemnizatia de maternitate

    • Bună, Eva,

     Ești în concediu de risc maternal acum? Soluția pentru a beneficia de indemnizația de maternitate este să ai un venit până la intrarea în concediul de maternitate, fie din concedii, fie din salariu.

   • AvatarAlexandra zice

    Bună, am și eu o nelămurire dacă am 17 luni de sarcina și 7 luni se sarcina ,am șanse sa intru în prenatal?

    • Bună, Alexandra,

     Înțelegem că ai 7 luni de sarcină? Poți intra în concediu prental cu 63 de zile înainte de naștere, ceea ce înseamnă luna a-7-a sau chiar cu 84 de zile (dacă ai data fixă de naștere). Condiția este ca în postnatal să-ți rămână minimum 42 de zile.

   • AvatarAlmajan Constantin zice

    Bună seara! Am și eu o întrebare în legătură cu indemnizația pentru creștere copil:
    Copilul meu împlinește un an, iar soția mea a născut pe al doilea. Se poate lua indemnizație pentru crestere copil și de la al doilea? Adică sa iau de la ambii copii? Din ce am auzit s-ar putea lua, numai ca la al doilea copil se da jumătate din primul. Este adevărat?

    • Bună, Constantin,

     Conform DGASPC (social2.ro), în perioada suprapunerii drepturilor pentru indemnizație creștere copil, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1314 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri.

     Acte necesare:

     Cerere (tipizat 3);
     Act identitate solicitant (copie şi original);
     Certificatele de naștere ale copiilor (copii şi originale).
     Actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original)
     Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal (tipizat 6)
     Termen de depunere: 60 zile de la data naşterii celui de al doilea copil dar până la data împlinirii primului copil a vârstei de 2 ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap.

   • AvatarAlina zice

    Buna seara, anu trecut pe 18 august 2021 m-am angajat la o firma, apoi in septembrie 2021 am demisionat, in aceeasi luna m-am angajat la alta firma cu contract nedeterminat, am ramas insarcinata in ianuarie 2022, iar data posibila la care as putea sa nasc ar fi 24-27 Septembrie 2022, eu acum la sfarsitul lui iulie planuiesc sa intru in prenatal, dar nelamurirea mea este urmatoarea, mai primesc indemnizatie daca sunt intrata in prenatal, si cele 12 luni le implinesc in august( prima firma la care am fost angajata) sau in septembrie ( firma curenta)? Multumesc frumos

    • Bună, Alina,

     Da, vei primi indemnizație de creștere copil, se ia in calcul și perioada concediului prenatal.

   • AvatarAndreea mirela zice

    Bună ziua, este obligatoriu sa îți iei toate cele 126 de zile de concediu. Dacă îți iei dor 122 de zile mai beneficiezi de indemnizație?

    • Bună, Andreea,

     Nu este obligatoriu să-ți iei toate cele 126 de zile de concediu. Contează să fi plătit în ultimele șase luni contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

     • AvatarMaria zice

      Bună am și eu o întrebare dacă eu am întrat la sarcina cu risc de la 14 săptămâni și am luat toate cele 126 de zile și acum din septembrie fac 7 luni nu trebuie sa ies de drept trebuie sa mai duc concediu medical de la 7 luni de la cine îl ia ca nu stiu e prima sarcina în romania și după ce nasc cum se procedează ce trebuie sa duc la munca ca să iau prenatal pentru creșterea copilului.

     • Bună, Maria,

      Ai luat toate zilele de concediu medical de risc. Acum urmează concediul de maternitate. Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează de către medicul de familie pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice până la durata maximă prevăzută de lege- 126 zile. Acest certificat trebuie predat angajatorului până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Și pentru concediu postnatal, trebui să urmezi aceeași pași, să obții certificatul medical de la medicul de familie și să îl predai angajatorului în același termen.

     • AvatarAlina Muresan zice

      Bună, daca am 11luni și 15zile înaintea datei nașterii,mai pot beneficia de concediul maternal respectiv CCC? Menționez că am contract de munca determinat, prelungirea se face din luna in luna..la ce trebuie să mă aștept.multumesc.

     • Bună, Alina,

      Trebuie să faci o verificare a cotizațiilor tale la Casa de Asigurări de Sănătate. Reprezentanții instituției îți vor spune dacă te încadrezi. Dacă iei concediul de maternitate atunci sigur te încadrezi și pentru concediul de creștere copil.

   • AvatarAgota zice

    Buna ziua. Am si eu o intrebare. Copilasul meu implineste 2 ani pe data de 14 noiembrie. Eu imi reiau activitate pe data de 14 octombrie, dar din start intru in concediu de maternitate, pentru ca o sa nasc in jurul datei 7 noiembrie. Daca am fost in concediu de crestere de copil timp de 1 an si 11 luni, cum o sa mi se calculeze suma pentru concediul de maternitate? Ce se ia in considerare? Valoarea ce am primit in ccc e o valoare neta, asa-i? Dar din ce brut s-a calculat aceasta suma? Va multumesc anticipat pentru raspuns. O zi buna

    • Bună,

     Din informațiile noastre, în cazul acesta indemnizația de maternitate se calculează din indemnizația de creștere copil, care este la valoare netă.

   • AvatarMarius zice

    Dacă sunt pe paternitate și se termina ce doi dar as opta pentru indemnizație pana la 3 ani de unde ar trebui sa încep?

    • Bună, Marius,

     Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarAlina zice

    Buna ziua,am întrat în concediul prenatal de la 1 decembrie când avem 29 de saptamani.Intrebarea mea este trebuie sa dau certificatul medical pana se termin cele 126 de zile și sa îl dau angajatorului?.
    Eu voi naste în februarie după cele 42 de zile trebuie sa depun dosarul sau după ce nasc trebuie sa fac actele pentru indemnizatie crestere copil?
    Iar bani pentru concediul medical ii voi primi în fiecare luna de la angajator?

    • Bună, Alina,

     Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează de către medicul de familie pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice până la durata maximă prevăzută de lege.- 126 zile. Acest certificat lunar trebuie predat angajatorului până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Așadar, este important să duci angajatorului certificatul de concediu medical pe decembrie pana pe 5 ianuarie. Banii îi vei primi de la angajator în fiecare lună, în ziua de salariu.
     Actele pentru indemnizație creștere copil trebuie să le depui după cele 42 de zile de concediu prenatal.

   • AvatarPaparuz Andreea zice

    Buna ziua,
    Ajutati-ma, va rog, cu urmatoarea situatie. Am contract de munca pe perioada determinata care expira pe 31 martie 2023. La momentul respectiv voi avea 30 de saptamani de sarcina. Se poate sa beneficiez de prenatal si postnatal chiar daca raman fara contract de munca activ? Daca da, este obligatoriu sa astept pana in saptamana 32 de sarcina sau se poate si de la 30 de saptamani? Multumesc anticipat!

    • Bună, Andreea,

     Condiția pentru a beneficia de concediul de maternitate de 126 de zile (prenatal și postnatal) este să ai cel puțin 6 luni cotizate la sistemul de concedii și indemnizații sociale. Chiar dacă contractul de muncă îți expiră și tu îndeplinești condiția menționată, vei beneficia de indemnizație de maternitate plătită de Casa de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarSoim Adriana zice

    Aș dori să știu dacă mama copilului nu lucrează iar tata are o pensie de handicap este pensionat la 4 ore poate să prea el jumătate din paternitate are gradul 2

    • Bună, Adriana,

     Îți recomandăm să soliciți un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

   • AvatarMihaela zice

    Buna ziua,
    As avea si eu o nelamurire și anume daca am lucrat 7 ani la o firma iar in 3 octombrie 2022 am demisionat,dupa care pana pe 17 noiembrie nu am lucrat,respectiv de pe 17 m’am angajat la o firma unde nu am stat decat 3 saptamani,iar din decembrie anul trecut nu am reusit sa ma angajez.Acum am aflat ca sunt insarcinata in 6-7 saptamani,beneficiez de ajuator/indemnizatie?cum ar trebuii sa procedez ?

    • Bună, Mihaela,

     Beneficiezi de indemnizație creștere copil. Se vor lua în calcul veniturile realizate în cel puțin 12 luni, din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Îți recomandăm să soliciți și un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, care te va ghida și privința documentelor necesare, termenului de depunere a dosarului pentru indemnizație.

   • AvatarAnda zice

    Buna ziua. Sunt angajata și am și un Pfi. Urmează sa nasc in Martie. Am platit sănătatea și pensia pe Pfi însă nu am știut ca trebuie sa închei și contract cu Casa pentru concediu prenatal. Dacă semnez acum pot sa beneficiez de prenatal pe Pfi? Sau exista vreo posibilitate sa mi se ia in calcul și veniturile obținute pe Pfi pentru concediu Pre si post natal?

    • Bună, Anda,

     Reprezentanții Casei de Sănătate îți pot spune dacă poți încheia acum un contract pentru a-ți fi plătit concediul de maternitate (prenatal și postnatal). În mod normal ar trebui să fie posibil atât timp cât ai și contribuțiile plătite la zi.

   • AvatarAndreea zice

    Bună ziua
    Am cotizat în timp ce eram gravida 6 luni la cas și am luat timp de 4 luni aceea suma de bani concediu de maternitate sau cum se numește.
    Acum fata are 1 an și 6 luni soțul ar vrea sa ia stimulentul de inserție, se poate? Mi se cere o adeverinta de la cas și îmi e teama sa nu ma duc degeaba..

    • Bună, Andreea,

     Soțul poate lua stimulent de inserție. Condiția este să realizeze venituri supuse impozitului. Din informațiile noastre, nu este nevoie ca tu să duci o adeverință de la CAS. Obține un punct de vedere oficial de la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

   • AvatarIrina zice

    Bună ziua! De 3 luni sunt în concediu de maternitate, angajatorul nu mi-a plătit prenatalul spune să aștept să deconteze Casa de Asigurări, ce ar trebui să fac în acest caz?

    • Bună, Irina,

     Poți face o sesizare la ITM sau poți discuta cu un avocat specializat în dreptul muncii. De asemenea, poți discuta și la CAS pentru a afla dacă au decontat banii către angajator.

   • AvatarAnamaria zice

    Buna seara. Daca am lucrat 4 ani la o firma in Romania dar din 1mai 2023 am bagat demisia si am plecat in afara, sunt insarcinata in 3 luni , in octombrie planuiesc sa ma reintorc. Daca ma angajez oare mai pot beneficia de prenatal? Ce ar trebui sa fac?Mulțumesc

    • Bună, Anamaria,

     Pentru concediul prenatal trebuie să ai stagiul minim de asigurare: 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Dacă nu te încadrezi poți încheia o asigurare la CAS, prin care să plătești contribuțiile.

     Te încadrezi sigur pentru indemnizație creștere copil, unde se iau veniturile din 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului.

     • AvatarFlorentina zice

      Buna ziua!

      Sper sa ma puteti ajuta cu cateva clarificari privind situatia mea, in calitate de liber profesionist.

      Am venituri din PFA din 2017 (sistem real).
      Urmeaza sa nasc la inceputul lunii octombrie (in 3 saptamani).
      Luna aceasta este cea de-a 6a luna in care am cotizat cei 1% pentru indemnizatie de maternitate.

      Acum, am urmatoarele neclaritati.

      1. Am cotizat 90 lei/ luna, ultimele 6 luni (inclusiv septembrie) si inteleg ca ma incadrez la 9000 ron indemnizatie maternitate (cele 126 de zile).

      Acesti 9000 ron reprezinta suma neta pe care o primesc prin contractul cu CASMB?

      2. In cazul in care nu este suma neta, pot intra direct in ccc? Cum? Exista undeva o procedura clara a dosarului de indemnizatie in cazul PFA-urilor?

      3. Mentionez ca nu am avut concediu pana acum. Am prestat servicii pentru clientii curenti inclusiv luna aceasta. Cand ar trebui suspendat PFA-ul in cazul meu?

      4. Tinand cont ca nu am angajator care sa imi ofere adeverinte de venit/ salariu, incasarile le dovedesc prin declaratia unica depusa anul acesta pentru anul 2022 si prin declaratia cu veniturl estimat pentru anul in curs?

      5. Adeverintele medicale cand si de la ce medic se obtin? Conteaza ca sunt PFA?

      Multumesc frumos pentru suport si pentru timpul dedicat.
      Este o nebuloasa pentru mine intreaga procedura de realizare a dosarelor pentru PFA.

     • AvatarAmica zice

      Bună seara.

      Soțul meu dorește sa între în CCC . Momentan suntem în străinătate și eu mai am doar 10 săptămâni pina la naștere.

      Trebuie sa se angajeze neapărat nu poate platii ceva contributii pentru 2 luni sau o luna pentru a beneficia in Romania?

     • Bună, Amalia,

      Pentru ca soțul să beneficieze de indemnizație de creștere copil trebuie să lucreze 2 luni și în România. Nu există posibilitatea de a plăti contribuții. Îți recomandăm să obții un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din orașul unde locuiți în România.

   • AvatarMihaela zice

    buna am și eu o întrebare sunt însărcinată și nasc în martie și vreau să iasă soțul meu in prenatal dar când eu nasc el de abia face 11luni la munca ce pot face sa intre în prenatal .pot sa bag actele și să fac dosarul de alocație și de prenatal mai târziu cu o lună.

    • Bună, Mihaela,

     Te referi la concediul de creștere copil? Concediul de maternitate (prenatal și postnatal) de 126 de zile se acordă mamei. Pentru concediul de creștere copil tatăl trebuie să aibă 12 luni lucrate.
     Ce poți face tu este să iei concediul de maternitate în întregime în postnatal și apoi soțul se va califica pentru concediul de creștere copil.

   • AvatarSuava George irinel zice

    Cite luni trebuie să am în câmpul muncii pentru a obține prenatalul

    • Bună ziua,

     Pentru concediul de maternitate de 126 de zile (prenatal și postnatal) ai nevoie de 12 luni stagiu de asigurare.

   • AvatarMarinela zice

    Buna ziua
    As avea si eu o rugaminte la dumneavoastra, va rog daca imi puteti spune daca pot beneficia de concediu prenatal avand mai putin de un an de cand lucrezi la o firma. M-am angajat la firma care lucrez pe data de 27aprilie 2023, in acest moment sunt insarcinata in 5 luni jumatate. Am preconizat de la medic ca ar trebui sa nasc la inceputul lunii mai.
    Pana la ce data trebuie sa lucrez ca sa beneficiez de concediu prenatal.

    Multumesc mult, astept un raspuns de la dumneavoastra.

   • AvatarRupa dumitru casian zice

    Pentru a iesi an prenatal este obligatoriu schimbarea de domiciliu?

    • Bună ziua,

     Nu există această condiție în OUG 158/2005.
     Contează să aveți domiciliul sau reședința pe teritoriul României;

   • AvatarElena zice

    Bună seara
    Am lucrat în anul 2022 în luna noiembrie pana în Ianuarie pe 5 2023
    Apoi în 2023 pe 28 iulie m-am angajat la alt loc de munca pe 23 noiembrie am aflat ca sunt însărcinată în 2 luni
    Ma voi încadra sa pot lua prenatal având în vedere faptul ca pe 28 iunie sau 11 iulie voi naște adică întru în a 12-a luna de munca

    • Bună, Elena,

     Condiția pentru a primi indemnizație de maternitate (pre și post natal) este să ai stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art.2 alin. (1) lit. a) -d): din OUG 158/2005: 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Verifică situația contribuțiilor tale la Casa de Asigurări de Sănătate.

  • AvatarLavinia zice

   buna ziua ! Ma poate ajuta cineva va rog. Deci intampin urmatoarea problema datorita faptului ca am o sarcina cu risc si pe toata perioada sunt nevoita sa stau apr numai in pat nu am avut cum sa muncesc. Asa ca am spus sa intre sotul meu in prenatal dar el nu va avea 12 luni lucrate cand nasc eu..va avea 10.. si acum nu stim ce sa facem sa putem si noi lua prenatal. Nu se poate face nimic ?

   • Bună, Lavinia,

    Te sfătuim să suni la Casa de Asigurări de Sănătate și să prezinți cazul tău. Va fi verificat statusul contribuțiilor tale și poți încheia chiar la ei o asigurare prin care să plătiți contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate astfel încât să fie îndeplinite condițiile pentru a lua indemnizație de maternitate.

    • AvatarGeanina zice

     Buna ziua ..am o intrebare…daca nu lucrez …si vreau sa beneficiez de prenatal si indemnizatie asi putea contribui la stat cu toate platile ? Si cu cat timp inainte ar trb sa platesc pt a beneficia pt a ramane insarcinata?multumesc

     • Bună, Geanina,

      Poți încheia o asigurare la Casa de Asigurări de Sănătate și să plătești contribuțiile necesare pentru indemnizație de maternitate.Reprezentanții CAS îți vor spune exact când trebuie să le plătești.

  • AvatarDaniela zice

   Buna ziua io am nascut la sfarsitu lui august si am fost angajata ca asistent personal iau si indemnizatia de crestere copil si prenatalu de 85 % din brut.

   • Bună, Daniela,

    Prenatalul este plătit cu 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, din care se oprește CAS – 25%.
    Indemnizația de creștere copil este plătită cu 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

    • AvatarAndreea zice

     Buna!
     Va rog sa ma ajutați cu o informație! Dacă pe fluturaș pe lângă salariu brut de încadrare, sunt trecute și bonusarile și bonurile de masa, care implicit cresc salariul brut și in final formează un salariu brut total, cum se calculează concediu prenatal? Din salariul brut de încadrare sau din salariul brut total?

     • Bună, Andreea,

      Din informațiile noastre, concediul prental se calculează din salariul brut de încadrare. Doar la indemnizația de creștere copil se iau în calcul și bonusuri, atât timp cât ele sunt menționate în contract/document oficial.
      Recomandarea noastră este să ceri un punct de vedere oficial de la reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarLarisa zice

    Buna ziua. Pe 8 ianuarie intru in 7 luni. Din luna 3 am intrat in concediu o lună de la medicul de specialitate după am intrat in concediu de risc de la medicul de familie. Până 12 luna aceasta fac 126 de zile. Mai departe ce pot sa fac. Mă puteti lamuri si pe mine ?

  • AvatarRoxana zice

   Buna seara ! Termenul nașterii este 20.02.2021… astăzi am primit foaie de concediu medical de la medicul de familie , eu menționându-i ca doresc sa intru in concediu prenatal. Data de pe aceasta foaie de pe concediu medical este 21.12.2020 pana pe 31.12.2020. Întrebarea mea este : foaie de concediu medical o sa primesc lunar ? Credeam ca este o singura foaie cu toată perioada pana la naștere..

   • Bună, Roxana,

    Din experiența personală pot spune că eu nu am primit, doar am dus angajatorului în fiecare lună certificatul de concediu de maternitate de la medicul de familie.

    • AvatarCorina zice

     Buna ziua in cat timp angajatorul recupereaza bani de la stat pentru prenatal si concediul de lehuzie???

     • Bună, Corina,

      Din informațiile noastre, banii se primesc după ce angajatorul depune la Casa de Asigurări de Sănătate certificatul tău de concediu de maternitate și dovada că a făcut plata către tine. Reprezentații Casei de Asigurări de Sănătate îți pot spune cu exactitate când virează banii angajatorului.

     • AvatarMihaels zice

      Buna ziua
      Cum se calculeaza valoarea indemnizatiei in prenatal in urmatoarea situatie? Am un loc de munca full time de peste 24 luni si un job part time la o alta firma la care voi avea doar 5 luni de cotizare cand intru in prenatal. Veniturile realizate vor fi luate in considerare la prenatal? In caz ca da, cum se vor face platile? Fiecare angajator isi plateste partea lui?
      Va multumesc

     • Bună, Mihaela,

      La cel de-al doilea job ar trebui să cotizezi cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizați, astfel vei putea beneficia de concediu prenatal. Dar vei putea lua concediu prenatal de la jobul full time.

    • AvatarCatalina zice

     Buna ziua! As avea o intrebare in legatura cu modul de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului pe perioada celor 2 ani. Se calculeaza ca 85% din venitul net din ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau se ia in calcul si luna nasterii in cazul in care termenul este dupa data 20 ale lunii in care urmeaza sa nasc? Am auzit cazuri cand a fost luata in calcul si luna nasterii. Care sunt conditiile pentru a fi luata in calcul si luna nasterii?
     Cele 126 de zile sunt obligatorii? Sau pot intra in crestere copil si dupa 100 de zile in conditiile in care am luat cele 42 de zile de post-natal?
     Daca eu in timp ce lucram am avut si un PFA deschis pentru care am platit darile la stat, se iau in considerare si veniturile declarate in calculul indemnizatiei?
     Mentionez ca data probabila a nasterii este 22.03 si eu inca lucrez, nu am intrat in prenatal.
     Multumesc mult!

     • Bună, Cătălina,

      Din informațiile noastre, se ia în calcul și luna nașterii copilului pentru calculul indemnizației de creștere copil.
      Cele 126 de zile de concediu de maternitate nu sunt obligatorii, doar 42 de zile după nașterea acestuia (prenatalul) sunt obligatorii. Angajatorul trebuie să-ți noteze în adeverința data de începere și cea de sfârșit a concediului de maternitate, adeverință pe care o depui la dosarul de indemnizație. Se iau în considerare și veniturile din PFA. Te sfătuim să prezinți situația ta la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a afla mai multe detalii.

  • AvatarLarisa zice

   Buna ziua. Pe 8 ianuarie intru in 7 luni. Din luna 3 am intrat in concediu o lună de la medicul de specialitate după am intrat in concediu de risc de la medicul de familie. Până 12 luna aceasta fac 126 de zile. Mai departe ce pot sa fac. Mă puteti lamuri si pe mine ?

  • AvatarAnca zice

   Buna ziua!Daca am fost in concediu de risc maternal (din septembrie pana in decembrie inclusiv) cum se calculeaza concediu prenatal si postnatal.Mentionez ca salariul brut este de 7160 ron iar salariul primit in lunile de risc maternal variaza intre 2200 si 2500 ron.Multumesc!

  • AvatarRamona zice

   Bună steluta Năstase doar pe octombrie am 17000 17 milioane în rest am luat 1350 și luna asta am 1240 lei ca am avut boala obișnuită ca mi sa terminat riscul maternal în ianuarie am mai avut toată luna și 3 din februarie și restul boala obișnuită mai am pana în 19 martie și o sa întru în cele 126 zile oare cât o sa iau dacă am brutu 2450

  • AvatarAnca zice

   Bună, eu am 35 de săptămâni de sarcina, în concediu prenatal voi sta doar 30 de zile, restul de zile pana la 126 (90) îmi vor fi acordate în postnatal ( lauzie)? Va fi plătit tot cu 85% din brut?

   • Bună, Anca,

    Da, restul de zile le vei lua în postnatal și vor fi plătite cu 85% din brut din care se scade CAS- 25%.

    • AvatarOana zice

     Buna, din neglijenta mea am ajuns la angajator sa fac cerere de incetarea a cim dupa ce a trecut perioada de concediu postnatal(ultima zi de concediu 09.05-duminica, cerere depusa pe 10.05-luni). Cererea a fost facuta pentru suspendarea contractului incepand cu 11.05 la indemnul HR-ului, insa eu am fost in concediu medical tot anul 2021 si nu stiu sigur daca beneficiez de zile de concediu si nici nu am din anul precedent zile ramase. Ce se intampla cu data de 10.05 si daca ma afecteaza cu ceva la indemnizatie?

     • Bună, Oana,

      Te sfătuim să te adresezi Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

  • AvatarDamian Ionela zice

   Buna ziua! As avea o intrebare, daca se poate..Sunt angajată de un an și 3 luni la această firmă, însă mediul in care sunt la serviciu este foarte solicitant și extenuant pentru mine și doresc să îmi caut un loc de muncă în altă parte, însă planul este să rămân însărcinată în această perioadă. Intrebarea mea este, daca voi ramane însărcinată mai repede de 6 luni la noul loc de muncă, voi mai beneficia de prenatal? Multumesc frumos! Astept raspunsul dumneavoastra! O zi minunata va doresc!

   • Bună, Ionela,

    Înțelegem situația. Sigur, poți beneficia de indemnizație de maternitate dacă ai continuitate în muncă. Bani sunt plătiți de angajator care și-i recuperează de la Casa de Asigurări de Sănătate unde tu contizezi. Te sfătuim să discuți și cu un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate care te va îndruma în acest caz.

  • AvatarCismaru Georgiana zice

   Buna .As vrea și eu să stiu dacă pot sau nu sa prin prenatal .Am lucrat la o firmă vreo 9 luni și apoi la alta firma care sunt și în prezent am 4 luni .Nu sunt sigură ce și cum .

   • Bună, Georgiana,

    Condiția pentru a beneficia de concediu de maternitate este să ai de o perioadă de cotizare de 12 luni la concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Concediul de maternitate (format din prenatal și postnatal) este calculat astfel: 85% din media veniturilor medii din ultimele 6 luni, din care se scade CAS 25%.
    Chiar dacă ai lucrat la doi angajatori diferiți, din situația prezentată, te încadrezi. Poți discuta cu un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate care îți poate oferi un punct de vedere oficial.

    • AvatarIchim Elena zice

     Dacă sunt însărcinata și sunt în somas de un an și 2 luni, deoarece firma sa închis, pot beneficia de concediu post natal și prenatal?

     • Bună, Elena,

      Pentru concediul de maternitate ai nevoie de 12 luni de cotizare.

      În cele 12 luni care se iau in calcul, se includ și perioadele in care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații:

      a) au beneficiat de indemnizație de somaj, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

      Este important să te adresezi Casei de Asigurări de Sănătate care va verifica situația contribuțiilor tale.

  • AvatarAnaMaria zice

   Buna ziua. Am si eu o problema.
   Daca nu imi raman cele 42 de zile dupa ce nasc,mai beneficiez de indemnizatie?

   • Bună, AnaMaria,

    Te sfătuim să suni la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești care îți poate oferi un punct de vedere oficial.

  • AvatarMadalina zice

   Buna, sunt insarcinata in 4 luni si vreau sa iau conciediu prenatal doar ca sefu sotului cand a aflat vrea sai desfaca cartea de munca sa nu mai luam prenatal. Ce e de facut multumesc

   • Bună, Mădălina,

    Din informațiile noastre, doar mama ia concediul de maternitate împărțit în prenatal și postnatal (cele 126 de zile înainte de a naște și după naștere – concediul de lehuzie). E cumva logic pentru că tu trebuie să-ți protejezi sarcina prin repaos. Tatăl poate lua concediul de creștere copil (care urmează postnatalului), iar pentru indemnizație are nevoie de documente de la angajator care să arate veniturile lui pe ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului. Clarificați acest aspect cu angajatorul. Acesta nu are dreptul legal de a-i refuza dreptul de a intra în concediu de creștere copil.

  • AvatarMihaela zice

   Buna dimineata.. am si eu o nelamurire am incheiat un contract cu casa de asigurari in luna 4 am cotizat 5 luni si am trimes o adeverita de la fostul loc de munca miau sp ca totu este ok.. am nascut in luna august si in luna septembrie am dus 2 luni de concediu la casa de asigurari am urmeaza sa duc si pe luna aceasta numai ca inampin niste piedici din partea doamnei care sa ocupat de dosarul meu abea acum imi spune ca nu pote sa imi dea banuti pe august si septembrie pentru ca nu am cele 6 luni cotizate dar daca platesc pe luna septembrie imi da din octombrie.. iar nelamurirea mea este daca platesc a 6 luna dc nu piate sa imi dea si pe cele 2 luni?? Cu acele 2 luni de medical care leam dus ce face??

   • Bună, Mihaela,

    Pentru a putea beneficia de concediu prenatal, trebuie să fi plătit în ultimele șase luni contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Este important să plătești și luna septembrie pentru a avea cele 6 luni. Se consideră stagiu de cotizare și concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, venitul luat în considerare este indemnizația de asigurare socială. Cere lămuriri la CAS și în privința concediului.

  • AvatarRadu Cornelia zice

   Bună ziua. M am angajat de curând și am aflat că sunt însărcinată am 15 saptămani de sarcină aș vrea să mai lucrez măcar 2 luni …mi ar accepta prenatalul ? (Am mai lucrat în Germania 2 ani și 6 luni) Am înțeles că trebuie să ai 12 luni lucrate pentru a mi accepta …trebuie sa le am la aceeași firmă lucrate?

   • Bună, Cornelia,

    Din informațiile noastre nu este necesar să ai vechimea la aceeași firmă. Condiția pentru a putea beneficia de indemnizație de concediu de maternitate (prenatal și postnatal) este să ai un stagiu de cotizare de 12 luni. Indemnizația se va calcula ca 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade CAS 25%. Este important să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate (CAS). Există posibilitatea de a plăti la CAS valoarea contribuțiilor pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate și astfel să poți beneficia de indemnizație de maternitate.

    • AvatarAlina Ioana zice

     Bună ziua! Sunt însărcinată in 6 luni jumătate și dețin un cabinet Individual de Psihologie. As dori sa întru în concediu prenatal incepand cu luna a 7 a. Menționez ca am platit prin depunerea declarației unice la Anaf impozitul pe venituri din activitate independenta , Cass și Cas ultimii 2 ani. Ce pași trebuie sa urmez și unde trebuie sa ma adresez pt a depune documentația?

     • Bună, Alina,

      Te poți adresa Casei de Asigurări de Sănătate de care aparține medicul tău de familie. Reprezentanții CAS te vor ghida pentru pregătirea documentației necesare. Apoi, lunar, va trebui să duci la CAS certificatul de concediu medical eliberat de medicul de familie.

    • AvatarBianca zice

     Buna steluta , acum am intrat in prenatal si as vrea sa stiu ce salar o sa am salarul meu brut este de 3350, inainte de prenatal am avut risc maternal

  • AvatarMunteanu Oana zice

   Buna ziua!
   Dacă mă puteți ajuta cu un răspuns…
   Mi-am luat cele 126 de zile începând cu 10 ianuarie iar pe 27 ianuarie am născut. Când trebuie să-mi depun CCC? Pot să finalizez cele 126 zile??! Sau trebuie să intru în CCC ?( Am înțeles că am un termen de 45 de zile după naștere) mulțumesc mult!

   • Bună, Oana,

    Chiar dacă momentan ești în concediu de maternitate, poți depune actele pentru concediu creștere copil la 42 de zile de la data de naștere a acestuia.

    • AvatarMonica Laculeanu zice

     Bună dacă angajata mea a întrat în prenatal în feb 2022 eu mai atesc CAS,și cât pe luna?Mulțumesc!

     • Bună,

      Angajatorul suportă plata CAS (25%) pe durata concediului de maternitate al angajatei.

  • AvatarMonica zice

   Bună dimineața! Sunt însărcinată în 26 de săptămâni. Am o întrebare referitoare la dispensa de 16 ore libere pe luna plătite de catre angajator. Am o programare făcută la medic pentru niște analize și as vrea sa îmi iau o zi libera pentru efectuarea acelor analize. Pe cine trebuie sa anunț? Trebuie sa vorbesc cu angajatorul? Și dacă da, sub ce forma? Trebuie completată o anumita cerere? Va mulțumesc

   • Bună, Monica,

    Este important să discuți cu angajatorul sau cu HR-ul și să le comunici intenția ta de a-ți lua o parte din cele 16 ore. Este nevoie să faci o cerere de concediu în care să menționezi că ziua liberă este parte din cele 16 ore libere plătite și o vei folosi pentru analize sarcină.

    • AvatarCostache Florin George zice

     Buna seara va rog să mă ajutați și pe mn cu un răspuns,tocmai mi-am dat demisia de la locul de munca iar soția ar trebui sa nască în 2-3 săptămâni,din 2020 până în prezent am cumulat mai bine de 13 luni cu cotizație la stat,însă întrebarea mea este daca eu acum nu mai lucrez o să pot să dispun de postnatal după ce naște soția (casnica nu lucrează) copilul?

     • Bună, Florin,

      Pentru concediu creștere copil este nevoie să ai 12 luni lucrate în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Din punctul nostru de vedere, îndeplinești condiția. Îți recomandăm să soliciți un punct de vedere oficial și de la Direcția de Asistență Socială din sectorul, orașul, unde locuiești.

  • AvatarRahela zice

   Buna! Va rog ,spuneti’mi daca pot beneficia de concediu si indemnizatie sarcina/lauzie in cazul in care eu nu am lucrat pe teritoriul Romaniei ,dar daca imi voi deschide un contract la Casa de Asigurari pentru a cotiza timp de 6 luni ,voi putea beneficia ? Va multumesc anticipat!

   • Bună, Rahela,

    Poți încheia o asigurare prin Casa de Asigurări de Sănătate și să plătești contribuțiile sociale. Astfel vei putea beneficia de indemnizație de maternitate.

  • AvatarDaniela zice

   Bună dacă eu sunt angajată ca asistent personal și depun dosarul de indemnizație copil iar în locul meu se angajează soțul mai beneficiez de asigurare de sănătate și carte de muncă

   • Bună, Daniela,

    Este important să discuți cu managerul pentru a afla exact dacă se schimbă ceva. Teoretic, tu poți reveni la job după doi ani de concediu creștere copil, iar cât timp ești în concediu contractul de muncă este suspendat.

  • AvatarLarisa zice

   Buna ziua, pe ce data se vireaza banii pe concediu prenatal? am depus dosarul la CAS deoarece contractul de munca mi s-a inchetat fix inainte sa intru in prenatal, multumesc!

   • Bună, Larisa,

    Este important să întrebi la CAS care este data. Pentru angajați, data este cea a salariului, însă nu avem informații despre când virează banii Casa de Asigurări de Sănătate.

  • AvatarBianca zice

   Bună ziua, avem firma I.i. și as dori sa întreb dacă afectează concediu prenatal dacă se închide odată ce am întrat în concediu. Mulțumesc

   • Bună, Bianca,

    În acest caz, concediul trebuie să-ți fie plătit de Casa de Asigurări de Sănătate (la care este înscris medicul tău de familie). Asigură-te că discuți cu reprezentanții instituției pentru a face toate demersurile necesare.

  • AvatarSorin zice

   Dacă șeful meu refuza sa imi dea foaia pentru indemnizația creșterea copilului ce pot face ?

   • Bună, Sorin,

    Conform art. 25 din OUG 111/2010,
    (1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), precum și concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul.

    În caz contrar primul pas este să trimiți cererea scrisa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la conducerea companiei unde lucrezi.
    Pasul 2 este să te adresezi ITM.
    Pasul 3 este să te adresezi instanței.

  • AvatarClaudia zice

   Buna ziua,daca eu muncesc în străinătate,pot beneficia de concediu prenatal și creșterea copilului?

   • Bună, Claudia,

    Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE.

    Așadar este important ca înaintea nașterii să realizezi timp de câteva luni venituri în România. Așa se pot cumula și veniturile din străinătate. Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state.

  • AvatarStanica Victorița zice

   Fiica mea nu lucrează poate întra în concediu de creștere copil soțul ei. A lucrat în mai multe locuri cu mici diferențe de 1 lună sau 2 în ultimii doi ani
   Vă mulțumesc

   • Bună, Victorița,

    Soțul ei poate intra în concediu creștere copil, condiția este să fi lucrat minimum 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

  • AvatarLacry zice

   Buna ziua am si eu o intrebare eu am contract nelimitat am fost doi ani in prenatal si am stabilit cu seful meu o programare sa discutam schimbarea contractului meu la intoarcere inainte de prenatal aveam in contract aproape 7 ore de munca acuma am optat pt 4 ore de munca in intervalul de timp in care copilul meu este la cresa seful meu a spus ca el nu imi poate oferi decat 3 ore si ca imi va schimba contractul meu nelimita intr-un contract de un an si ca daca nu accept termeni el alt contract nu imi ofera si sa imi bag lichidarea eu nu vreau sa renunt la drepturile mele el poate sa ma oblige in felul acesta sa semnez ca nu imi da alta varianta ce este de facut in situatia asta??

   • Bună,

    Ține cont de aceste prevederi:

    Art. 55. [felurile încetării contractului individual de muncă]
    Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
    a) de drept (la termen);
    b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege. Așadar, angajatorul trebuie să justifice decizia sa, în scris.

    De asemenea, legea nr. 89/2019 care modifică Ordonanța de Urgență 111/2010 stabilește că este interzisă concedierea salariatului/salariatei care se află în plata stimulentului de inserție timp de 6 luni după revenirea definitivă în unitate.

  • AvatarTobyas zice

   Bună ziua am și eu u nelămurire, dacă anul trecut am fost în prenatal cum se spune, am început munca timp de 5 luni. Întrebarea mea este mai pot întra incodata în prenatal dacă sotia a născut recent??

   • Bună,

    Te referi la concediul creștere copil? Dacă da, atunci poți să-ți iei din nou concediul creștere copil, contează să îndeplinești condiția de a fi lucrat 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului (sau să f realizat venituri prin concediul creștere copil).

  • AvatarAndrei Gabriela zice

   Buna ziua , eu sunt in concediu de maternitate am avut concediu de risc pana pe 23 iunie iar pe 19 iulie am nascut daca iau toate zilele 126 de maternitate si intru in indemnizația pt crestere copil dupaia cum se calculeaza cei doi ani de indemnizatie de la data nasteri copilului sau cu data in care se termina zilele de maternitate si intru in indemnizație ?
   Sau daca iau doar cele 42 obligatorii pt lauzie si am apucat 27 de zile înainte de a naste imi mai raman 57 de zile astea le pierd daca intru in indemnizatie sau imi sunt platite daca da, cine mi le plateste si cum ar trebui sa procedez care ar fi varianta mai buna ? Mulțumesc!

   • Bună, Gabriela,

    Indemnizația se acordă din momentul în care se termină concediul postnatal, după 99 de zile de la nașterea copilului în cazul tău dacă luăm ân calcul cele 42 de zile obligatorii + 57 de zile rămase.
    Recomandarea noastră este să-ți iei toate zilele de concediu de maternitate, care pot fi plătite mai bine decât indemnizația de creștere copil, și apoi să intri în concediu creștere copil. Angajatorul sau Casa de Asigurări de Sănătate îți vor plăti indemnizația de maternitate.

  • AvatarAdriana Popescu zice

   Buna seara! Sunt insarcinata in 6 luni și vreau sa știu dacă as putea intra in prenatal, din câte am citit, trebuie sa ai minim 6 luni cotizate, ideea este următoarea ca le am, doar ca prima luna din cele 6 am contractul începând cu ziua 22 ale luni! Pot beneficia? Mulțumesc!

   • Bună, Adriana,

    Îți recomandăm să discuți cu managerul, poate este posibil să intri în concediul de risc maternal, dar pentru acesta trebuie să facă o evalaure a condițiilor de muncă din care să reiasă că nu sunt condiții potrivite pentru sarcina ta și angajatorul nici nu poate să-ți ofere o mutare pe alt post/departament. O altă opțiune este să-ți iei concediu medical până la 7 luni, când ți se poate acorda concediul de maternitate.

  • AvatarCatalina zice

   Buna ziua!
   Ma aflu intr-o situati si nu stiu care este raspunsul cu privire la indemnizatia de maternitate.
   Urmeaza sa nasc in luna februarie anul 2024 si urmeaza sa solicit concediul maternal incepand cu 01.01.2024.
   Eu am doua locuri de munca unul cu contract pe perioada nedeterminata, iar unul pe perioada determinata (pe 3 ani) ce se va incheia la data 31.12.2023.
   Am citit ca indemnizatia este achitata de stat prin angajator.
   Intrebarea este daca o sa beneficiez de indemnizatie de maternitate de 85% pentru ambele venituri acumulate,iar in caz afirmativ ce e de facut in acest caz (ce documente trebuiesc intocmite ect.)
   Va multumesc!

   • Bună, Cătălina,

    Vei beneficia de indemnizație de maternitate pentru ambele venituri. Una dintre indemnizații îți va fi plătită de angajatorul unde ai contractul pe perioadă nedeterminată, iar cealaltă de CAS. Tot ce trebuie să faci este să depui în fiecare lună la angajator și la CAS certificatele de concediu medical, până pe data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata. Îți recomandăm să prezinți cazul tău și la CAS pentru a te ghida.

  • AvatarDiaconu marius gheorghe zice

   Buna mari interesa sa stiu si ieu daca ma incadrez la prenatal

   • Bună, Marius,

    Te rugăm să ne oferi mai multe detalii. Concediul prenatal de minimum 42 de zile se acordă mamei. Poți lua concediul de creștere copil.

  • AvatarLorena zice

   Buna! Daca salarul brut e de 4100, cum se calculeaza prenatalul? Si cum se calculeaza indemnizatia?

   • Bună, Lorena,

    Indemnizația de maternitate se calculează astfel:
    4.100 lei X 85% = 3.485 lei – 25% (CAS) – 10% (CASS)= 2.265 lei.

  • AvatarCrăcană Petronela zice

   Bună? Am un băiețel care în mai anul acesta face 2 ani. Eu în perioada aceasta am rămas din nou însărcinată ,si ar trebui sa nasc in septembrie, soțul fiind în ICC.
   M-ar interesa câte luni ar trebui sa aibă lucrate sa poată beneficia de următorul ICC. Mulțumesc

   • Bună, Petronela,

    Soțul poate beneficia în continuare de indemnizație de concediu creștere copil. Se va calcula pe baza celei primite pentru primul copil.

  • AvatarTanislav Marieta zice

   Bună ziua! Dacă mama beneficiază de cele 126 de zile concediu pre și post natal,după care se întoarce la munca ,poate sa între tatăl în concediul de creștere copil pana la doi ani? Menționez ca tatăl v face 12 luni la locul de munca abia după trei luni ,timp în care mama trebuie sa- și reia serviciul,ea va beneficia trei luni de stimulentul de inserție, după care ea renunță la stimulent pt a întra tatăl în concediu de creștere copil. Este legala și posibila aceasta situație?

   • Bună, Marieta,

    Sigur, tatăl poate intra în concediul de creștere copil după concediul tău de maternitate și după ce are cele 12 luni la locul de muncă.
    Îți poți relua serviciul după concediul de maternitate și poți cere stimulent de inserție, care va fi acordat până când tatăl intră în concediul de creștere copil.

  • AvatarSoare Corina zice

   Bună ziua . Sunt în C C C cu primul copil până în Ianuarie 2025. Am aflat că sunt însărcinată, și ar trebui să nasc în Octombrie 2024 . Mai beneficiez de Indemnizație de Creștere Copil și pentru al doilea ?

   • Bună, Corina,

    Sigur, vei beneficia de concediul de creștere copil pentru al doilea copil. Indemnizația va fi la fel ca prima, nu poate fi mai mică decât aceasta.

  • AvatarMihaela zice

   Bună ziua! Mă puteți ajuta cu o informație va rog frumos? Daca se iau alea 126 de zile înainte de naștere beneficiez de maternitate din ziua când se naște copilul sau doar de la data care se termina alea 126 de zile de concediu medical? Va mulțumim frumos.

   • Bună, Mihaela,

    Este nevoie ca din cele 126 de zile să-ți păstrezi minimum 42 de zile pentru perioada după ce naști. Aceste zile sunt obligtorii ca apoi să poți lua concediul de creștere copil. Vei lua concediul de creștere copil după cele 42 de zile de postanatal.

 • AvatarLoredana zice

  Buna ziua,deranjez cu o intrebare. Cum se calculeaza salariul in concediu prenatal?
  Am salariul brut de 3500 lei si sunt in concediu prenatal din decembrie. De exemplu pe luna ianuarie am primit 1636 lei. Va rog sa imi spuneti daca e corect. Multumesc frumos!

  • Bună, Loredana,

   În concediul prenatal, primești 85 % din media veniturilor brute din ultimele 6 luni. Este important să vorbești la HR pentru a te lămuri. Dacă te mai putem ajuta și cu alte informații, te rugăm să ne scrii. O zi frumaosă!

   • AvatarVincze zice

    Buna! In cazul in care primul copil face 2 ani pe data de 14 iunie, iar al doilea se naste in luna august, in cazul acesta este necesar sa revin la munca? Sau ce e de facut?

    • Bună, Vincze,

     Interesează-te dacă poți intra intr-un concediu medical până când vei putea să intri în prenatal. Cel mai devreme în prenatal se poate intra pe la 28-29 săptămâni.

     • AvatarIle zice

      Buna ziua,

      Daca am data probabila a nasterii 23 -27 iunie, si vreau sa iau concediu prenatal incepand cu data de 13 aprilie, este posibil?
      Multumesc!

     • Bună, Ile,

      Concediul de Maternitate (sarcină și lăuzie) are 126 de zile calendaristice. Potrivit OUG 158/2005, concediul de sarcină (concediu prenatal) se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile înainte de data estimativă a nașterii, iar concediul de lăuzie (concediu postnatal) se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile după nașterea copilului.
      Poți să-ți iei mai mult de 63 de zile în prenatal, dar ține cont că în postnatal este obligatoriu să ai minimum 42 de zile.
      Dacă îți iei concediu pe 13 aprilie, ai 71 de zile de prenatal și îți vor mai rămâne 55 în postnatal, ceea ce este ok.

    • AvatarAdela zice

     Buna ziua EU am lucrat 9 luni in anul 2018 si la sfarsit de an am ramas gravida dar inainte de a afla ca sunt insarcinata am ramas fara loc de munca. Si nu am depus nici un act pentru prenatal sau indemnizatie acuma copilul are aproape 10 luni mai pot beneficea de ceva. Plus de asta lucrez de 1 luna jumate si sunt dinou gravida pot loa prenatal EU in septembrie ar trebui sa nasc multumesc

     • Bună, Adela,

      Condiția pentru a lua concediu de maternitate (care include prenatalul și postnatalul) este să fi lucrat în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. Indemnizația de maternitate este de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni.

     • AvatarDrăghici Ionela zice

      Buna ziua..ma confrunt cu niste gânduri…in dară de 10 februarie 2020 m am angajat la o firma…cu contract de munca pe perioada nedeterminată dar cu perioada de proba de 90 de zile…între timp am aflat ca sunt însărcinată…nu am anunțat încă la firma ca mi a fost frica ca ma da afara…pe 10 mai împlinesc 3 luni…oare daca anunt ca sunt însărcinată ma poate da afara?

     • Bună, Ionela,

      Sfatul nostru este să aștepți să treci de perioada de proba si sa-ti mai iei cateva zile sau saptamani pana cand sa anunti.

  • AvatarAndree zice

   Buna ! Eu sunt angajată dupa 19 06 2017cu un contract de nedeterminat,iar eu am rămas însărcinată dupa data de 15 05 2020 ,iar dupa data de1 06 2020 ma băgat fără plată din cauza crizei .Am si eu o întrebare mai pot loa indemnizația de creșterea copilului ,si ce ași putea face?

   • Bună, Andreea,

    Condiția pentru a beneficia de indemnizația de creștere a copilului este să fi realizat venituri impuse impozitului în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Poți prezenta cazul tău reprezentanților Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești care te vor îndruma.

    • AvatarMaria zice

     Buna ziua! Puteți sa ma ajutati va rog cu situația următoarea ? Am fost in concediu de creșterea copilului pana 17.12.2020. Am revenit la serviciu din 18.12.2020 si am primit salariu pentru aproximativ 2 luni. Sunt gravida in luna 7. In acest caz cum se calculează indemnizația de maternitate daca vreau sa folosesc concediu de maternitate început de luna 8? Idemnizatie de creșterea copilului va fi incluse sau doar salariu care am primit pana sa întra în concediu prenatal? Mulțumesc anticipat pentru răspuns.

     • Bună, Maria,

      Pentru calculul indemnizației de maternitate va fi luată în calcul și indemnizația de creștere a copilului, dar și salariul, valoarea brută.

    • AvatarEmanuela zice

     Bună,
     Eu din 2012 pana in 2014 am muncit in Romania, din 2014 pana in 2020 ,am muncit in strainatate.Acuma muncesc in tara,m am angajat de luna aceasta și sunt insarcinata in luna a șasea.Oare as beneficia de concediul prenatal? Ultimele 6 luni de cotizatii la Casa de Sănătate se iau în considerare din totalul de ani munciți in tara sau doar din ultimele 6 luni dinainte de a aplica de concediul prenatal?
     Multumesc

     • Bună, Emanuela,

      Pentru concediul de maternitate (prenatal și postnatal) este nevoie de un stagiu de cotizare de 12 luni . Calculul indemnizației se face din salariul brut din ultimele 6 luni de lucru.

      Te sfătuim să prezinți cazul tău reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate. Există posibilitatea de a încheia o asigurare la CAS prin care să plătești contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate astfel încât să te poți încadra pentru indemnizație de maternitate.

      Având în vedere că ai lucrat 6 ani în străinătate te poți încadra și pentru concediu de creștere copil care urmează după concediu de maternitate. Este nevoie ca pentru aceasta să iei legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

      Există această prevedere în art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004: Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, atunci se supune legislației române în vigoare. Aceasta poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia.

      Este important să ai contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale.

    • AvatarMerintean Nicoleta zice

     Bună ziua. Am și eu câteva nelămuriri în legătură cu cele 126 zile de concediu de maternitate și zilele de concediu de odihna aferente anului acesta, ramase. Data probabila a nașterii va fi între 10-12 mai 2021. De la resurse umane m-au informat ca trebuie sa îmi iau 14 zile de concediu de odihna inainte sau după cele 126 zile. Dacă îmi iau concediul de odihna inainte de cele 126 zile este mai avantajos la calculul indemnizației sau nu? Dacă nu e posibil sa le iau pe toate la sfârșitul celor 126 zile? Logica mea este ca as beneficia de mai multe zile de prenatal și automat calculul indemnizației de creștere copil o sa fie mai avantajos. Dacă le iau înainte de cele 126 zile atunci o sa rămână puține zile de prenatal și multe zile în postnatal. Va rog sa ma lămuriti cum e mai bine sa fac un legătură cu zilele de concediu. Am deja 31 de săptămâni.

     • Bună, Nicoleta,

      Da, este avantajos mai mult fizic să iei concediul de odihnă înainte de a intra în concediul prenatal. Financiar nu am putea spune că se va simți diferența, în timpul concediului vei primi salariul, exact ca și cum ai merge la birou și acesta va conta la calculul indemnizației de maternitate.
      Contractul de muncă se suspendă pe perioada concediului de maternitate, prin urmare este nevoie să întrebi colegii de la HR dacă poți lua zilele de concediu de odihnă după concediul de maternitate. Sfatul nostru este să iei zilele de concediu de odihnă înainte de concediul de maternitate, pare mai avantajos și din punct de vedere birocratic.

  • AvatarDaniela zice

   Vă rog din suflet caut un raspuns care sper că o sa-l primesc de la dvs.Eu muncesc in strainatate si m-am angajat acum in 4 luni de sarcină! Oare aş putea să beneficiez de maternitate in Romania?

   • Bună, Daniela,

    Pentru concediu de maternitate (prental și postnatal) este nevoie să fi cotizat cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații. Contribuția aceasta o plătesc angajatorii pentru fiecare contract de muncă, lunar.
    Pentru concediu creștere copil, condiția este să fi înregistrat venituri în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului. Dacă ai lucrat cu unul sau mai multe contracte de muncă în străinătate trebuie să aduci dovada veniturilor tale și să depui documentele la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești în România.

 • AvatarRuxandra zice

  Buna seara. Ma intereseaza daca la salariu brut se iau in calcul si bonusurile acordate, sau este cel fix din contractul de munca? Multumesc

  • Bună, Ruxandra,

   Se iau în calcul și veniturile aferente, contează să faci dovada lor.

 • AvatarAndreea zice

  Buna! Am o situatie mai ciudata. In luna mai urmeaza sa nasc. De o saptamana am intrat in prenatal insa pe 1 aprilie 2020 imi expira contractul ( contract pe perioada determinata) . Cum voi proceda in continuare.. Unde duc prenatalul in continuare? Cine imi va plati prenatalul? Mai sunt asigurata? Ce pasi trebuie sa urmez? Multumesc!

  • Bună, Andreea,

   În acet caz prenatalul si postnatalul sunt platite de Casa de Asigurări de sănătate. Cel mai potrivit este să te interesezi la Casa de Asigurări de Sănătate din județul/sectorul unde locuiești.

   • AvatarAna Maria zice

    Buna!

    Vă rog mă puteți ajuta cu mai multe informați, la începutul lunii Februarie fac un an de cand sunt angajata.. săptămâna trecută am adus la locul de muncă înștiințarea ( adeverința medicală ) de la Dr de familie unde relatează ca sunt însărcinată etc. Am inteles ca in prenatal se intra in luna a 7–a, dupa calcule in luna Mai fac 30 de sapt intru in 7 luni de sarcină, care sunt următori pași ce anume urmează să fac?? Si ce sumă aș încasa daca salariu meu brut este de 4755 lei?!

    • Bună, Ana Maria,

     Concediul de maternitate (care include prental și postnatal) are 126 de zile pe care le poți împărți cum îți este mai bine. Ține însă cont de faptul că în postnatal trebuie să ai obligatoriu 42 de zile (pentru a putea beneficia ulterior de concediu creștere copil), dar și de faptul că nașterea poate întârzia față de termenul estimat. Sfatul nostru este ca, dacă stare de sănătate îți permite, să lucrezi poate până în luna a 8-a și apoi să-ți iei concediul prenatal. Dar, sigur, poți intra concediul de maternitate din luna a 7-a și să împarți concediul 63 de zile în prenatal și 63 în postnatal. Sau poți lua toate cele 126 de zile în postnatal. Decizia depinde în funcție de starea de sănătate și de data nașterii.
     Concediul de maternitate își plătește angajatorul care își recuprează ulterior banii de la CAS. Tot ce trebuie să faci este ca în fiecare lună să-i aduci o adeverință de la medicul de familie care să ateste sarcina ta. Banii îi vei primi în ziua de salariu. Din calculele noastre, reiese 3.031 lei.

  • AvatarPT zice

   Buna!
   Am încheiat un contract cu CNAS pentru plata indemnizațiilor de concediu medical. Ideea e ca eu am termenul maxim de nastere în Aprilie. Problema este ca dacă nasc oricand Martie nu îndeplinesc stagiul de 6 luni cu 2 zile. Exista posibilitatea sa îmi iau concediul postnatal începând cu 01.04 chiar dacă eu nasc în Martie (pentru care eu voi achita contribuția din contract) în asa fel incat sa mi se ia în considerare la baza de calcul și luna Martie? Nu ma interesează cele câteva zile care ar rămâne descoperite respectkv neplătite din Martie.. Mulțumesc!

   • Bună, Petruța,

    Concediul de maternitate poate fi luat și după ce naști, toate cele 126 de zile pot fi luate în postnatal. Este bine să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate și să le comunici intenția ta pentru a vedea exact dacă te încadrezi.

   • AvatarSna zice

    Buna!
    Fin câte știu, îl puteți lua cumulat după naștere, toate cele 126 zile, ați încheiat contractul ca pfa sau pf ?

 • AvatarNico zice

  Bună ziua!
  V-aș ruga, dacă puteți, sa ma ajutați cu un răspuns pentru următoarea situatie:
  În acest moment sunt în concediu prenatal, însă contractul meu expira pe 11 mai, iar nașterea ar urma undeva pana în aceasta data ceea ce înseamnă că la expirarea contractului nu voi fi având îndeplinite cele 42 de zile de postnatal astfel încât sa pot intra în concediu de creștere copil.
  Va mai fi plătita aceasta perioadă de postnatal?
  Dacă da, ce documente mi-ar trebui și cui ar trebui sa ma adresez!
  Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Nico,

   Cel mai potrivit în acest caz, particular, este să te adresezi Direcției de Asistență Socială din județul/sectorul unde locuiești. Dacă contractul expiră, în mod normal, postnatalul ar trebui platit de Casa de Asigurări de sănătate și veniturile trebuie luate în cosiderare pentru calculul concediului de îngrijire copil.

  • AvatarAndreea zice

   Buna ! Eu sunt angajată dupa 19 06 2018 cu un contract de nedeterminat,iar eu am rămas însărcinată dupa data de 15 05 2020 ,iar dupa data de1 06 2020 ma băgat fără plată din cauza crizei .Am si eu o întrebare mai pot loa indemnizația de creșterea copilului ,si ce ași putea face?

   • Bună, Andreea,

    Beneficiezi de indemnizație creștere copil. Contează să fi obținut venituri supuse impozitului pe venit în 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Din informațiile noastre aceste luni pot fi consecutive sau succesive (în cazul în care au fost întreruperi). Sună la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești și prezintă-le cazul tău.

 • AvatarIonela zice

  Bună ziua. Dacă înainte de concediu prenatală am fost in concediu de risc cum se va calcula concediu prenatală?Se va lua in considerare si veniturile brute din cele 120 de zile de ris maternal? Multumesc

  • Bună, Ionela,

   Concediul de maternitate (care include prenatalul și postnatalul) se calculează ca 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni, iar veniturile brute din concediul de risc maternal se iau în calcul.

 • AvatarTronaru Laura zice

  Buna seara! Concediul prenatal se calculează in functie de data estimata a nasterii? Sau trebuie sa fie si minim 7 luni de sarcina?

  • Bună, Laura,

   Concediul de Maternitate (sarcină și lăuzie) are 126 de zile calendaristice. Potrivit OUG 158/2005, concediul de sarcină (concediu prenatal) se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile înainte de data estimativă a nașterii, iar concediul de lăuzie (concediu postnatal) se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile după nașterea copilului.
   Poți să-ți iei mai mult de 63 de zile în prenatal, dar ține cont că în postnatal este obligatoriu să ai minimum 42 de zile.

  • AvatarTina zice

   Pe data de 16 septembrie am născut, iar dosarul sa depus pe 23 noiembrie, la cât timp vine indemnizația pentru creșterea copilului

   • Bună, Tina,

    Indemnizația pentru creșterea copilului vine luna următoare celei în care ai terminat concediul postnatal. În caz că l-ai terminat deja, întreabă la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde ai depus actele.

  • AvatarAndreea zice

   Buna ziua am si eu o intrebare la dumneavoastra sunt însărcinată în 7 luni si 3 săptămîni si lucrez de 11 luni pot depinde de prenatal sau se poate sa mai platesc o lună ca sa am 12 luni cotizate la stat mulțumesc

 • AvatarAlina zice

  Bună seara.. Eu am 7 luni de sarcina acum.. Am contactul de munca pe 3 luni îmi expira pe 31 martie la ei la firma am aproape doi ani ca numai asa mi a făcut contactele.. Ma sunat sa îmi spună ca nu mai îmi prelungește contractul…. Acum Eu unde duc medicalele pana nasc sa îmi iau bani ca pana acum și indemnizatia… După ce nasc.. Va mulțumesc..

  • Bună, Alina,

   Ia legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate din județul/orașul/sectorul în care locuiești și prezintă situația ta.

   • AvatarMihaela zice

    Buna seara,

    In perioada de prenatalz are angajatorul dreptul sa ma concedieze? Daca da, ce se intampla cu indemnizatia de concediu maternal/cresterea copilului? Deasemenea, ar anagajatorul dreptul sa ii reduca salariul in perioada de prenatal/ postnatal? Va multumesc anticipat!

    • Bună, Mihaela,

     Dacă ai luat concediu prenatal și ai notificat angajatorul, ai contractul de muncă suspendat.

     Articolul 49 din Codul Muncii menționează:
     (6) In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.
     Prin urmare, angajatorul nu poate modifica datele prevăzute în contract.
     Doar în cazul în care contractul este pe perioadă determinată și se încheie în timpul prenatalului/postanatalului, plata concediului maternal este preluată de Casa de Asigurări de Sănătate, iar plata concediului de creștere a copilului de către Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

     • AvatarElena zice

      Buna,

      Daca in contractul de munca brutul este calculat pe legislația din 2017, concediu postnatal este influențat? Mulțumesc

     • Bună, Elena,

      Din informațiile noastre concediul postnatal nu ar trebui să fie influențat de faptul că ai brutul calculat pe legislația din 2017. Te sfătuim să ceri un punct de vedere oficial și de la Casa de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarStefan Mihaela zice

    Buna, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un calcul pentru prenatal??
    Eu ar trebui sa nasc pe 27.07.2020.
    Din cate am citit cele 126 zile pe pot impartii in 2 moduri. 84pre-42post sau 63pre-63post.

    • Bună, Mihaela,

     Dacă vrei să iei concediul prenatal cu 63 de zile înainte, ar trebui să oprești activitate pe 25 iunie 2020. Dacă vrei cu 84 de zile înainte, ar trebui să întrerupi activitatea pe 31 mai. Verifică aceste date și cu medicul de familie și cu angajatorul.

   • AvatarMihaela zice

    Bună ziua! Urmează sa nasc în august, eu nu mai lucrez din noiembrie 2020 pt ca mi-am dat demisia chiar înainte de a rămâne însărcinată. Pot beneficia de concediul de maternitate (cele 126 zile prenatal+postnatal)? Mulțumesc!

    • Bună, Mihaela,

     Contează să ai 12 luni de cotizare la concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Verifică statusul contribuțiilor tale la Casa de Asigurări de Sănătate și ține cont de faptul că poți încheia la ei o asigurare prin care să plătești contribuțiile necesare pentru a te încadra pentru indemnizație de maternitate.

 • AvatarGlaman nicoleta zice

  Buna ziua,am si eu o.intrebare .sunt încadrată cu 4 ore pe zi.cati bani ar trebui sa primesc pe concediul medical până la nastere?

  • Bună, Nicoleta,

   În ce concediu ai în plan să intri? Dacă este cel de maternitate, acesta este plătit cu 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni. Concediul de risc maternal este plătit cu 75% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni.

  • AvatarJanina zice

   Bună ziua,
   Sunt însărcinată în 3luni și ma interesează dacă as putea sa iau concediu medical de risc din motiv de covid și care este modalitatea de calcul a venitului. Din câte am citit se mai poate lua și concediu medical, ce nu înțeleg dacă e diferit de concediu prenatal și dacă ar putea sa îmi afecteze veniturile dacă întru 90 zile în medical sau rost și apoi în prenatal?

   • Bună, Janina,

    Te sfătuim să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănăatate care îți pot oferi mai multe detalii pe cazul tău.
    Indemnizația de risc maternal, acordată de angajator, este 75% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, din care se scade CAS 25%.
    Indemnizația de maternitate se plătește cu 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, din care se scade CAS – 25%.
    Concediul de risc maternal îți poate afecta valaorea indemnizației de maternitate (prenatal și postanal) pentru că nu se va mai lua în calcul salariul brut, ci suma rezultată în urma calculelor menționate mai sus.

    • AvatarHamza csaba zice

     Bună seara îmi spuneți și mie câte luni se ia prenatalul mai exact 24 sau 21

     • Bună, Hamza,

      Te referi la concediul creștere copil? Acesta are 23 de luni, ultima lună fiind dedicată celuilalt părinte care nu a fost în concediu. Prentatalul are 126 de zile.

 • AvatarIoana zice

  Bună ziua!! Și eu am o nelămurire. Aam înțeles ca sunt 126 de zile. Dar la aceste zile se calculează și week end-ul sau nu? Eu am data estimata pe 13 august și conf calculelor mele trb sa rămână acasă pe 10 iunie. Asa este corect? Va mulțumesc!!

  • Bună, Ioana,

   Sunt 126 de zile calendaristice. Îți calculezi prenatalul în așa fel încât în postnatal să-ți rămână minimum 42 de zile – cât este obligatoriu legal. Este corect cum ai calculat, ai 64 de zile în prenatal.

   • AvatarIonela zice

    Bună!
    Am o nelămurire, la media veniturilor brute pentru calculul prenatalului (cele 126 de zile) se i-au in calcul și bonurile de masa și bonusurile, sau se calculează doar din media salariului fix brut?
    Sper că m-am făcut înțeleasă!
    Mulțumesc pentru eventualul răspuns!

    • Bună, Ionela,

     Pentru calculul indemnizației de concediu de maternitate (prenatal și postnatal) nu se iau în calcul bonurile de masă și bonusurile dacă valoarea acestora nu este trecută în contractul de muncă. Se calculează doar din valoarea salariului brut fix.

   • AvatarIoan zice

    Buna ziua !, sotia este insarcinata in luna 7 spre 8, a beneficiat de somaj 12 luni ultima luna de plata a fost 5 dec 2021 , poate face ceva sa obtina concediu prenatal ? Cei de la somaj au spus ca nu se poate pt ca a trecut o luna de la ultimul somaj primit… desi ea a tot spus pe acolo ca e insarcinata si nu a facut nimeni nimic sa ii spuna ce are de facut. Multumesc

    • Bună, Ioan,

     Este important să vă adresați Casei de Asigurări de Sănătate care va verifica situația contribuțiilor și vă va spune exact dacă soția se încadrează pentru indemnizația de maternitate.

  • AvatarElena zice

   Bună ziua, întâmpin și eu o problema , as dorii sa fac un copil , doar ca la firma la care lucrez mi sa desfacut contractul de mai mult ori, prima angajare a fost pe 27 feb 2020 și în martie mi sa desfacut contractul , pe urma am venit iar pe 28 Mai 2020 si pe 11 Dec 2020 sa desfacut iar, și acum ma angajat iar pe 11 ianuarie 2021 . Întrebarea mea este ,pot beneficia de prenatal /postnatal acum sau după ce trec iar cele 12 luni, trebuie sa am continuitate sau nu contează ca am întrerupt câte o luna , doua ?

   • Bună, Elena,

    Condiția pentru a beneficia de concediu de maternitate (prenatal și postnatal) este să ai 12 luni de cotizare. Nu există o prevedere legală referitoare la situația în care cele 12 luni sunt întrerupte. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate te pot lămuri.

    • AvatarIuliana zice

     Buna seara,
     Daca mi-a fost incheiat contractul de munca cu art.65 alin 1 din Codul muncii si in decizia de incetare scrie ca s-a incheiat cu acordul partilor mai beneficiez de prenatal?

     • Bună, Iuliana,

      În articolul 39, alineatul 2 din OUG 158/2005 se menționează: De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenție.

 • AvatarCraciun Marilena zice

  Buna! Se poate sa intru in prenatal de la 26 de saptamani? Ar fi vreo 80 de zile pana la nastere. Multumesc frumos !

  • Bună, Marinela,

   Da, poți intra în concediul prenatal dacă mai sunt 80 de zile până la naștere. Condiția obligatorie este să-ți rămână 42 în postanatal.

   • AvatarGabriela zice

    Buna ziua sunt o graviduta insarcinata in 5 luni dar nu am un an lucrat la locul de munca in iunie as face.As vrea sa imi spuneti daca pot beneficia de cele 126 de zile data cand ar trebui sa nasc ar fi 20august 2020.Pot pierde indemnizatia de crestere a copilului daca as intra in risc de saptamana viitoare.Multumesc!

    • Bună, Gabriela,

     Te rugăm să ne lămurești dacă la data când dorești să intri în concediu maternal ai avea 6 luni cu plata contribuțiilor sociale și de sănătate? Perioada și valoarea concediului de risc maternal sunt luate în calcul pentru concediul de maternitate și pentru indemnizația crestere copil.

     • AvatarGabriela zice

      Eu m-am angajat anul trecut in iunie 2019 si doamna doctor mi-a dat recomandare ca de saptamana viitoare sa intru in risc pot beneficia de concediu de risc cat si de concediu de maternitate fara sa ma afecteze pentru indemnizația de crestere copil?

   • AvatarAndree Violeta zice

    Buna ! Eu am o vechime de 3 ani ,iar acum am rămas însărcinată am 18 săptămâni ,eu lucrez in tocsicitate la vopsitorie ,iar doctorat mia dat adeverința de risc maternă, când am trimis-o la firmă mia desfăcut contractul de muncă cu ce sfat ma puteti ajută?

    • Bună, Violeta,

     Cel mai potrivit este să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.
     Conform art. 60 din Codul Muncii
     Art. 60. [interzicerea concedierii cu caracter temporar]
     c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

    • AvatarMihaela zice

     Buna ziua, va rog sa ma ajutati si pe mine cu exactitatea celor 126 zile de pre si post natal.
     Urmeaza sa nasc la sfarsitul lunii aprilie inceputul lui mai, cand ar trebui sa incep actele pt prenatal?

     • Bună, Mihaela,

      Dacă alegi să împarți cele 126 de zile de concediu de maternitate în perioade egale (63 de zile în prenatal și 63 de zile în postnatal), ar trebui să intri în concediu pe 26 februarie. Este data pe care am estimat-o luând ca data aproximativă de naștere 30 aprilie. Chiar dacă naști puțin mai târziu de 30 aprilie, ești acoperită, condiția obligatorie este să ai minimum 42 de zile în postnatal.
      Discută și cu angajatorul și poți cere informații și la Casa de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarAlexandra zice

    Bună ziua .
    Eu am contract de munca pentru perioada determinata pana la sfârșitul lunii, am calculat împreună cu mediul cu familie și ma încadrez de la 1 iunie sa întru în prenatal, cumulând cele 123 de zile. În situația asta trebuie sa depun documentele necesare la CNAS, însă întrebarea mea este, mai am nevoie de concediu medical eliberat de medic sau doar scrisoarea medicala care sa ateste starea de graviditate? Am sunat la casa de asigurări, însă nu au fost dispuși sa îmi explice nici măcar de documentele ce trebuiesc depuse.
    Va mulțumesc pentru eventualele răspunsuri.

    • Bună, Alexandra,

     Pentru a obține indemnizația de maternitate, este nevoie să prezinți la CAS certificatul de maternitate eliberat pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, se menționează în articolul 41, alineatul 1 din OUG 158/2005. Acest certificat trebuie predat până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară.

    • AvatarMarius zice

     Bună, am și eu o întrebare… Nevasta mea are 2luni de sarcină, și eu acum o să mă angajez, beneficiez de prenatal??? Da am mai lucrat și în alte părți acum 8luni in urmă. Dar în aceste 8luni am avut o problemă și nam mai lucrat. Oare mă pot încadra la prenatal.

     • Bună, Marius,

      Prenatalul se acordă doar mamelor, este concediul de maternitate pentru a proteja sarcina. Te poți încadra pentru concediu creștere copil, condiția este să ai 12 luni lucrate în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

  • AvatarIoana zice

   Buna,
   Situația mea este următoarea: sunt însărcinată în 4 luni, data probabila a nașterii este 22.09.2020, pentru luna Aprilie sunt in șomaj tehnic ( momentan doar luna aceasta, vedem de evoluția economică). Nelămurirea mea este cat mă afectează la indemnizația de prenatal și care sunt lunile care se iau în calcul. Medicul de familie mi a spus că la 1 august pot intra in prenatal. În așteptarea unui răspuns, va mulțumesc!

   • Bună, Ioana,

    Perioada de somaj tehnic și valoarea acestuia se iau în calcul la stabilirea sumei pentru indemnizatia de maternitate. Aceasta este 85% din media veniturior brute din ultimele 6 luni în care ai plătit asigurările sociale și de sănătate.
    Poți calcula aici somajul tehnic: https://www.ejobs.ro/calculator-somaj-tehnic/ și apoi să faci calculul menționat mai sus.

   • AvatarAncuta zice

    Buna ziua,
    Am fost angajata in perioada sept 2020 -dec 2022, m-am angajat din nou din nov.2023 pe perioada nedeterminata cu 90 de zile perioada de proba, perioada de proba imi expira la mijlocul lunii feb 2024, sunt insarcinata in 9 săptămâni, am adus la cunostinta angajatorului acest lucru, va rog sa-mi spuneti poate sa-mi desfaca contractul de munca inainte sau dupa expiratea perioadei de proba ? Daca nu imi desface contractul de munca beneficiez de indemnizatia de maternitate si de indemnizatia de crestere a copilului tinand cont ca nu am lucarat tot anul 2023 ? Iar daca totusi mi se desface contractul de munca si nu ma mai angajez beneficiez de cele 2 indemnizatii?
    Mulțumesc!

    • Bună, Ancuța,

     În perioada de probă, contractul de muncă se poate desface la inițiativa oricăreia dintre părți conform art. 31, alineatul 3 din Codul Muncii.
     Dacă contractul de muncă va fi dsfăcut te poți angaja în altă parte pentru a te încadra pentru cele 2 indemnizații.
     Dacă contractul de muncă nu va fi desfăcut atunci poți beneficia de indemnizație de maternitate și de indemnizație creștere copil.

 • AvatarCristina-Mădălina zice

  Bună seara ,urma să intru sa prenatal( am 32 săptămâni sarcina) dar șefa mea spune că nu mi l poate plăti datorita situatiei in care suntem acum (lucram la un salon)asa ca m a băgat în șomaj tehnic aceste două luni pana nasc.
  Afecteaza cu ceva indemnizația?dupa ce nasc cum procedez cu cele 42 de zile ,mai trebuie sa mi iau vreun concediu, sunt total derutată.multumesc

  • Bună, Cristina-Mădălina,

   Perioada de somaj tehnic și valoarea acestuia sunt luate în considerare la calculul indemnizatiei crestere copil. Poți lua cele 126 de zile de concediu de maternitate după ce naști (42 de zile sunt minimum obligatoriu după ce naști), poate se va termina și cu starea de urgență până atunci.

  • AvatarDuica Ioana zice

   Eu am lucrat dint 3a4 2018 pina pe 10a1 2019, m-am reangajat pe 10a2 2020 acum sunt in concediu medical ași vrea sa st daca intru în creșterea copilului de 2ani

   • Bună, Ioana,

    Condiția pentru a beneficia de concediu creștere copil este să fi realizat venituri supuse impozitului în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.
    Te rugăm să ne spui când este data estimativă a nașterii pentru a vedea dacă te încadrezi pentru concediu creștere copil.

 • AvatarDana zice

  Buna ziua,

  Imi puteti spune daca plata concediului maternal este plafonata la o suma maxima? Sau este 85% din salariul brut, indiferent de valoarea salariului?

  Multumesc,
  Dana

  • Bună, Dana,

   Din informațiile noastre, concediul maternal nu este plafonat la o sumă maximă, este 85% din media salariilor brute din ultimele 6 luni, indiferent care valoarea aceasta. Doar indemnizația creștere copil este plafonată la cel mult 8.500 lei.

   • AvatarMindru Georgiana zice

    Buna seara.

    Pentru concediu pre-natal, daca am venitul brut oe ultimele 5 luni, 5.000 lei, si o luna 2.350 lei, cat ar trebui sa imi revina indemnizatia pentru concediul pre-natal? (Stiu ca se calculeaza 85% din media veniturilor, dar nu inteleg cum se mai scad ceilalti 25% din CAS). Multumesc mult!

    • Bună, Georgaina,

     Indemnizația de maternitate (prenatal și postanatal) se calculează astfel: 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade CAS – 25%. Am calculat cu sumele menționate și rezultă o indemnizație de 2.905 lei. Este nevoie să verifici suma cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate care au o evidență a contribuțiilor tale.

 • AvatarLOREDANA zice

  Buna ziua,

  Am citit si ascultat mai multe pareri si sunt indusa in eroare 🙁 As vrea sa stiu cum se calculeaza indeminizatia pentru creste copil. Multumesc!

  • Bună, Loredana,

   Indemnnizatia crestere copil se calculează astfel: 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului.

   • AvatarMariana zice

    Buna ziua am o nelamurire.Sunt însarcinata si am intrat în risc maternal.Acum am 7 luni de sarcina si luna aceasta mi se termina concediul de risc maternal.Pana nasc tot medicul de familie imi da in continuarie concediul medical. Va multumesc.

    • Bună, Mariana,

     Da, tot de la medicul de familie iei si concediul de maternitate.

     • AvatarAlexandra zice

      Buna ziua! Am o nelamurire, daca urmeaza sa intru in concediu de risc maternal mai pot profesa undeva gen pe un contract pfa? Sau nu mai am voie sa lucrez nici unde

     • Bună, Alexandra,

      Din informațiile noastre nu există restricții pentru concediul de risc maternal. Doar pentru concediul de creștere copil există o limită de a nu realiza, pe lângă indemnizație, venituri mai mari de 6.250 lei/an.

    • AvatarEnescu Elena Roxana zice

     Bună seara ajutați-mă și pe mn .eu sunt angajata din iulie2023 .acum sunt însărcinată în 4 luni ar trebui sa nasc prin luna iunie ce pot sa fac sa primesc prenatal

     • Bună, Elena,

      Soluția este să verifici la Casa de Asigurări de Sănătate situația contribuțiilor tale și dacă e nevoie să închei o asigurare la ei pentru a plăti contribuțiile lipsă. Astfel poți să te încadrezi pentru indemnizație de maternitate.

 • AvatarBoghian zice

  Buna ziua,luna aceasta am facut 7 luni de sarcina am fost in risc maternal. Pana la 9 luni intru in prenatal ,în continuarie tot medicul de famile îmi da concediul medical pana nasc.Va multumesc.

 • AvatarVacarescu Mihaela zice

  Buna ziua
  Spunetimi va rog ,ce se intampla daca eu nu ma incadrez in cele 42 zile dupa nastere si nasc depasindule sau fiind in perioada lor?

  • Bună, Mihaela,

   Trebuie să-ți calculezi în postnatal mai mult de 42 de zile, acesta este minimul. Împarte cele 126 de zile de concediu de maternitate în așa fel încât să lași mai mult de 42 de zile în postnatal.

   • AvatarAle zice

    Buna.
    1. Am citit undeva ca poti renunta la prenatal si sa lucrezi in cele 2-3 luni fiind platita de angajator dar si de stat cu 85 %. Este adevarat?
    2. Inteleg din descrierea veniturilor pentru indemnizatia de maternitate, faptul ca se ia venitul brut si se scade doar 25%? Citisem in alta parte ca nu se calculeaza cei 10% impozit pe venit dar ca se plateste 10% in plus pentru ceva asigurari sociale. Daca am 1000 lei brutul, indemnizatia de maternitate este de 850lei, sau mai mica?

    • Bună,

     1. Nu avem această informație. Este nevoie să o verifici cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate.
     2. Indemnizația de maternitate se calculează astfel 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade 25% CAS. La 1.000 de lei brut, indemnizația este 637 de lei. Verifică suma cu reprezentanții CAS care au o evidență a contribuțiilor tale.

     • AvatarGeorgiana zice

      Bună ziua,
      Cât as lua în concediu de maternitate dacă salariile brute din ultimele 6 luni au fost aproximativ 8000,9000,9200,7300,9500,8000?
      Multumesc

     • Bună, Georgaina,

      Concediul de maternitate să plătește cu 85% din media salariilor brute din ultimele 6 luni, din care se scade CAS – 25%. Rezultă 5.418 lei. Te sfătuim să verifici suma și cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate.

  • AvatarMaria zice

   Buna seara, Am si eu o intrebare , daca am concediu de odihna pana in data de 15.01.2021, pot sa intru in concediu prenatal, începând din 18.01.2021? Va multumesc!

   • Bună, Maria,

    Sigur că poți intra în concediu prenatal după concediu de odihnă. Trebuie doar să te asiguri că intri în concediu prenatal cu aproximativ 63 de zile înainte de data estimativă a nașterii. În cazul în care data nașterii se va decala, vei rămâne în postnatal cu minimum 42 de zile care sunt obligatorii (din cele 126 de zile de concediu de maternitate).

 • AvatarDinu Maria zice

  Buna. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste informatii. Sunt in situatia in care risc sa am mai putin de 42 de zile dupa nastere. Nu a fost o problema pana acum , pentru ca vorbisem cu doctorita si daca nu nasteam in termenul respectiv , faceam cezariana. Acum , cu starea de urgenta nu se mai fac cezariene. Am tot citit si am inteles ca exista posibilitatea de a lua concediu de odihna , daca mai ai dreptul pana la cele 42 de zile . Nu stiu cat de veridica e informatia sau nu . Multumesc !

  • Bună, Maria,

   Trebuie să discuți cu angajatorul, dar și cu medicul de familie dacă au mai întâlnit această situatie. Banii sunt plătiți angajatorului de CNAS din Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prin urmare poți întreba și la CNAS.

 • AvatarNico zice

  Bună seara ! Eu sunt în concediu de maternitate din 16 martie și aș vrea să știu de la cine și când ar trebui să primesc banii pe acest concediu. Am primit în luna martie salariul întreg, deci, presupun că în aprilie ar trebui să intre deja banii de concediu prenatal.. Salariul îl primeam pe card, în 2 tranșe (pe 15 și 30 ale lunii), dar ieri nu am primit nimic. Am sunat-o pe șefa mea (managerul firmei) și a zis că așteaptă banii de la Stat pentru șomajul tehnic al colegilor (firma fiind închisă pe perioada pandemiei).. I-am spus că situația mea este diferită, iar răspunsul a fost: “o să vorbesc cu contabila, să vedem… că face ștatele de plată la sfârșitul lunii”..Ce ar trebui să fac ? Să aștept sfârșitul lunii sau să mai insist la șefă ? Poate, din punct de vedere legal, să nu-mi plătească concediul ?
  Vă mulțumesc anticipat ! O seară bună !

  • Bună, Nico,

   Acești bani ar trebui să-i primești de la angajator, însă e nevoie să-i duci certificatul de concediu de maternitate, eliberat de medicul de familie, pana pe data de 5 ale lunii, pentru at-i putea face plata pentru luna anterioara.
   Angajatorul primește banii de la Casa de Asigurări de Sănătate, dar după ce îți plătește concediul prenatal.

 • AvatarMihaela zice

  Buna ziua. In cazul, am abia 10 saptamani de sarcina. Sunt in somaj tehnic incepand de la 1 aprilie datorita starii de urgenta. Dupa 15 mai e posibil sa ma intorc la servici. Cand as putea cere reducerea programului de la 8 h la 6 h? Si totodata cand pot beneficia de concediu de maternitate? Va multumesc.

  • Bună, Mihaela,

   Poți cere reducerea programului de la 8 la 6 ore după ce revii la birou. Concediul de maternitate (format în concediu prenatal și postanatal) are 126 de zile. În funcție de data nașterii, îl poți împărți în așa fel încât să-ți rămână minimum 42 de zile în postanal (obligatoriu).

   • AvatarAnamaria zice

    Bună seara. Dacă as lucra pana în săptămâna 37 și apoi nasc. Pot sa îmi iau postnatal cele 126 de zile?

    • Bună, Anamaria,

     Sigur că da, poți lua toate cele 126 de zile în postanatal.

     • Avatarbety zice

      Buna, o intrebare in caz ca concediul postnatal se ia dupa nastere, de cand incepe sa se platesca concendiul de crestere a copilului dupa acele 126 de zile sau de cand se naste.
      In cazul in care este dupa finalizarea 126 zile atunci ar fi mai bine sa ies in prenatal cat mai de vreme?
      Cum scrie in articol; “Dacă îți iei cele 63 de zile înainte de a naște, ai de câștigat financiar (primești 85 % din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, așadar ai venituri mai mari decât salariul) și te bucuri și de confort. În plus, zilele luate înainte de naștere îți aduc și un concediu mai lung, de peste doi ani, luând în considerare și concediul de îngrijire copil de 1 an și 11 luni.”

      Daca nu i folosec inainte insemana ca pierd bani si am si lucrat [ana la nastere?
      Multumesc

     • Bună, Bety,

      Pe adeverinţă eliberată de angajator se va menționa data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială vor cere plata indemnizatiei de crestere a copilului din ziua următoare acelei date. Tu poți depune actele mai devreme de implinirea celor 42 de zile, astfel încat actele tale sa fie procesate cat mai din timp.
      Chiar daca sunt intarzieri la plata indemnizatiei, acesta se va plati retroactiv pe toate lunile la care ai dreptul.

 • AvatarStoica Maria zice

  Am și eu o întrebare dacă an anul 2018- 2019 am lucrat 8 luni acum sunt angajată la o altă firmă din August din data de 12 08 2019 și sunt însărcinată în luna a 5 pot beneficia de prenatal si dacă pot să îmi iau concediu medical ce trebuie să fac multumesc frumos

  • Bună, Maria,

   Da, poți beneficia de prenatal (care se calculează 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni lucrate), dar și de îndemnizație crestere copil. Pentru concediu medical, este nevoie să vorbești cu medicul de familie.

 • AvatarMariana zice

  Buna ziua am si eu o întrebare pe 10 aprilie am 7 luni de sarcina.Am fost în risc maternal. Pe 4 iulie e data nasterii beneficiez de 42 de zile.va multumesc

  • AvatarRoxana zice

   Buna,
   Ma confrunt cu o mare problema!! Angajatorul meu nu vrea sa-mi plătească concediul prenatal pe motiv ca nu e multinaționala și el nu e mașina de făcut bani! Am fost anunțată ca îmi voi primi banii in momentul in care el va primi banii de la CAS, ceea ce eu știu ca durează foarte mult și nu îmi permit sa trăiesc luni bune doar cu salarul soțului. Întrebarea mea este dacă el este obligat sau nu sa îmi plătească acest prenatal.
   Mulțumesc!

   • Bună, Roxana,

    Discută acest aspect la CAS (intreaba cat dureaza sa vireze banii angajatorului din momentul in care acesta a depus actele), dar și cu angajatorul. Angajatorul face plata concediului prenatal atunci când face plata și celorlalți angajați și ulterior își recuperează banii. Art. 36 din OUG 158/2005 menționează:

    (3) Plata indemnizațiilor se face lunar de către:

    a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A și B;

    b) instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

    c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (2) și pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) și la art. 32.

 • AvatarAna zice

  Buna seara. Dacă sunt în concediu de crestere al copilului( la sf de mai 2021 ar împlini 2 ani) si raman însărcinată intre timp, cine plătește și cum se plătește pre si postnatalul. Multumesc

  • Bună, Ana,

   Articolul 36 din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevede:

   (3) Plata indemnizațiilor se face lunar de către:

   a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A și B;

   b) instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

   c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (2) și pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) și la art. 32.

   In cazul tau, Casa de Asigurari de Sanatate.

 • Avataraura zice

  Buna ziua ,de 3 ani lucrez in Anglia,m.am intors in tara la 7 luni de sarcina si am inceput sa lucrez la sora mea la magazin,bineinteles cu contract de munca(Bucuresti).Cum trebuie sa procedez in privinta prenatalului si postnatalului? Pot beneficia de ele? Ce acte imi trebuie? Multumesc si astept sa ma ajutati.

  • Bună, Aura,

   Întreabă la Casa de Asigurări de Sănătate. Îți spunem că este nevoie să fi plătit in tara, în ultimele 6 luni contribuții pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

  • AvatarMonique zice

   Bună ziua, vă rog să-mi ajutați cu niște informații. Concediul de maternitate se calculează în cele 12 luni pentru îndemnizația de creștere copilului? Am născut înaintea termenului la 7 luni, și am luat cele 126 zile după naștere.
   Mulțumesc.

   • Bună, Monique,

    Pentru indemnizatie crestere copil se iau în considerare veniturile din ultimele 12 luni (consecutive sau succesive – in caz ca au fost interuperi) din ultimii doi ani anteriori nasterii copilului. Dacă ai luat cele 126 de zile în postnatal si s-au terminat, poți depune documentele pentru indemnizatie crestere copil.

 • AvatarFlorina buturugaru zice

  Buna ziua , daca pe 11 aprile am facut un an vechime in campul muncii si pe 26 aprilie intru in concediu prenatal afecteaza cu ceva indemnizatia crestere copil Indeplinesc conditiile de vechime

  • Bună, Florina,

   Concediu prenatal se ia în calcul la stabilirea indemnizatiei de crestere a copilului, așadar nu te afectează că nu ai chiar 12 luni de lucru și cotizare în momentul în care intri in prenatal.

 • AvatarIrina Kiss zice

  Buna ziua,
  Am o situatie diferita.
  Nasterea a fost pe 10 ianuarie,pana atunci imi consumam zilele de concediu normal, urma sa intru in prenatal dar nu am apucat. Din spital am primit concediu medical pentru restul lunii ianuarie, incepand cu 1 februarie am avut concediu medical de la medicul de familie, practic postnatal. Imi puteti zice va rog cum imi calculez cate zile mai am din cele 126? Se considera si zilele din spital sau nu?
  Multumesc

  • Bună, Irina,

   Îți poți lua în postnatal toate cele 126 de zile de concediu de maternitate. Discută cu medicul de familie dacă se consideră și zilele de spitalizare.

 • AvatarNicoleta zice

  Buna ziua.In 30 dec 2019 am inceput un nou job(cu continuitate),urmeaza sa nasc aproximativ in jurul datei de 10 .07.2020.Am inteles de la angajator ca inainte de a intra in prenatal trebuie sa iau zilele de Co(15 zile) aferente acesor luni lucrate si apoi sa intru in prenatal.Cum se calculeza acest prenatal daca este decalat fata de data de 1.05.2020 cind trebuia sa intru normal.Si daca este corect?

  • AvatarNicoleta zice

   Revin si cit este cuantumul acestei indemnizatii.Multumesc.

   • Bună, Nicoleta,

    Este 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni în care ai plătit (sau ți-au fost reținute de angajator) contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

    • AvatarAna Maria zice

     Buna Ziua ! Nu știu dacă întrebarea a mai fost adresată și cumva am omis eu răspunsul. Am un SRL de 5 ani și sunt evident și angajată la acest SRL. Practic sunt și angajatorul și angajatul. Sunt însărcinată în luna a saptea și salariul pe care mi-l ofer acum pe lună este satisfăcător ( mi l-am modificat sa ma avantajeze in concediul de creștere copil ) . Lucrez în continuare de-acasă pentru firma mea si cred că o pot face până în luna a noua fara probleme. Întrebarea mea este dacă concediul de maternitate ma avantajează financiar in vreun fel eu fiind si angajatorul? Este mai Smart sa rămân pe salariu până în luna a noua inclusiv si apoi sa imi iau 42 de zile de concediu de maternitate + indemnizația? Cele două se cumulează?

     • Bună, Ana Maria,

      Concediul de maternitate (care cuprinde prenatalul și postnatalul) se calculează astfel: 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade CAS 25%.
      Considerăm că e mai avantajos să iei salariul până în luna a 9-a. Poți lua doar cele 42 de zile de postnatal și apoi să depui actele pentru concediul de creștere copil. Cele două nu se cumulează. Se acordă pe rând.

  • Bună, Nicoleta,

   Nu ar trebui să fii obligată să-ți iei zilele de concediu înainte de prenatal. Acestea se pot lua și după ce revii din concediul de creștere copil. Cu toate acestea, nu ar trebui să-ți faci probleme, indiferent când vei intra in concediul prenatal, acesta va fi calculat la fel: 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni în care ai plătit contribuții la asigurările sociale și de sănătate.

 • AvatarCrina zice

  Bună ziua! Am și eu o întrebare
  Am data nașterii pe 7 august,la câte săptămâni pot intra în concediu prenatal? Menționez ca acum sunt în risc maternal și în curând se vor împlini cele 120 de zile
  Mulțumesc frumos pentru ajutor!

  • Bună, Crina,

   Poți intra în concediu prenatal cu 63 de zile înainte de a naște sau chiar cu 84. Este important să-ți calculezi astfel încât în postnatal să-ți rămână minimum 42 de zile. Discută cu medicul de familie, pentru a afla dacă poate să-ți mai ofere un al tip de concediu până la concediul prenatal.

  • AvatarCorlaciu Lacrima zice

   Buna ziua!
   As avea si eu o nelamurire, daca m-ati putea ajuta.
   Prezint urmatoarea situatie: Acum in ianuarie am implinit un an de cand lucrez, si sunt insarcinata in 29 spre 30 de saptamani(7 luni jumate). Din luna noiembrie 2020 sunt insa in concediu maternal de risc. Asta inseamna ca totusi am cotizat? Acum din 11 februarie, am dreptul sa intru in prenatal. O sa primesc indemnizatia pentru concediu maternal, chiar daca am fost in concediu maternal de risc?
   Va multumesc anticipat!

   • Bună, Lacrima,

    Sigur, vei primi indemnizația pentru concediu maternal. Din valoarea indemnizației de risc maternal s-a oprit 25% CAS. Ia legătura cu angajatorul pentru a putea beneficia de indemnizația de maternitate și poți cere mai multe detalii și la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarValeria zice

  Buna ziua!
  Am 27 saptamani de sarcina!
  Nu am adus o dovada in scris la locul de munca precum ca sunt gravida! Am anuntat doar oral( din nestiinta de cauza)
  Si as vrea sa intru in prenatal!
  Cum procedez acum? Este vrio problema?
  Mersi anticipat!

  • Bună, Valeria,

   Poți trimite acum angajatorului documentul de la medic care atestă starea ta de graviditate. Apoi sa-l instiintezi ca vrei să intri in concediu prenatal. Medicul de familie iti va da certificatul pentru concediu de maternitate. Acest certificat trebuie predat angajatorului până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară.

 • AvatarTeodora zice

  Salut! Am o situație mai atipica. Poate ma poți sfătui.

  Am fost in CCC pana in luna August 2019 inclusiv apoi am fost angajata in lunile Noiembrie și Decembrie 2019. Acum nu sunt angajata si nici abonata CAS, ar trebui sa nasc in luna Iulie 2020. As putea aplica, neangajată fiind pentru concediul de sarcina și lauzie? Daca da, ce ar trebui sa fac? Multumesc!

  • Bună, Teodora,

   Este nevoie să închei un contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Poți suna la ei pentru a-ți oferi toate detaliile.

   • AvatarBernadette zice

    Buna ziua!
    Va rog sa ma ajutati cu niste informatii. Sunt pe risc maternal pana in 18.06.2020, iar data estimata a nasterii este 05.09.2020. Dupa data de 18.06 pot sa intru in prenatal? Daca am luat cele 120 de zile de risc maternal, cum va fi calculata indemnizatia de cresterea copilului?
    Multumesc anticipat!

    • Bună, Bernadette,

     Ar fi ideal sa incepi concediul prenatal cu 63 de zile ianinte de 5.09.2020. Asa cum l-ai calculat vei avea, 79 de zile, ceea ce nu e rău. E posibil doar ca data nasterii sa se mai decaleze, important e sa nu depasesti 84 de zile de prenatal. Contează că în postanatal sa-ti ramana 42 de zile, obligatoriu.
     Veniturile din concediu de risc maternal sunt lauate in calcul la stabilirea indemnizatiei crestere copil.

 • AvatarFlorea Sorina zice

  Bună ziua. Vă deranjez si eu cu o nelămurire. Detin un PFA si contribui doar la sănătate. Intentionez sa raman însărcinată și vă rog să-mi spuneți, apoi ce trebuie sa fac pentru a beneficia de concediul de sarcina si lauzie? Dacă în ultimele 6 luni o sa contribui si pentru cartea de muncă, o să pot beneficia? Multumesc !

  • Bună, Sorina,

   Este nevoie să închei un contract de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Poți suna la ei pentru a avea toate detaliile.

 • AvatarMolnar Zita zice

  Bună ziua. As avea o intrebare… Sunt însărcinată in luna a 6 si firma unde am lucrat isi muta puctul de lucru in alta țară si imi e imposibil sa ma mut cu lucru acolo pana intru in prenatal. Daca imi iau o luna de concediu fără plata imi afecteaza indemnizatia?

  • Bună, Zita,

   Indemnizatia pentru concediul de maternitate se calculează ca 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. Este important să discuți și la Casa de Asigurări de Sănătate și să afli concret dacă vor lua în calcul această lună de concediu fără plată la calculul indemizației de maternitate.

 • AvatarDuica ioana zice

  Eu am 9luni lucrate intro parte restu in Alta parte in total 12luni si aunt in Luna a7 pot as intru in concediu postnatal?

  sun

  • Bună, Ioana,

   Da, poți intra in concediu de maternitate (care include prenatalul și postnatalul) care se calculează ca 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni în care ai cotizat la asigurările sociale și de sănătate.
   Pentru concediul crestere copil se iau in considerare 12 luni lucrate, in ultimii doi ani anteriori nasterii copilului. Nu contează că ai lucrat în două locuri, contează să fi lucrat legal, cu contract de muncă.

   • AvatarRostas crina Lăcrămioara zice

    Buna ziua am o intrebare la dumneavoastra daca nu deranjez in ce data a luni trebuie sa plateasca angajatorul concediului posnatal va multumesc frumos

    • Bună, Lăcărămioara,

     Angajatorul poate plăti postanatalul odată cu celelalte plăți pentru salarii, pe care le face pentru toată echipa. Obligația ta este să-i duci până pe data de 5 ale lunii certificatul de la medicul de familie și din acea dată și până la sfârșitul lunii poate face plata postanatalului.

   • AvatarGabriela zice

    Bună ziua. Este posibil ca suma plătită de angajator în perioada concediului prenatal sa difere de la o luna la alta? Chiar dacă vorbim de 2 luni care au același nr de zile. Exemplu martie și aprilie? Diferența este destul de mare… Am înțeles ca se ia 85 la suta din brut dar din suma aceasta se mai scad contribuțiile sociale sau nu? Mulțumesc

    • Bună, Gabriela,

     Este corect cum ai spus că se calculează: 85 la suta din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, din case se scade CAS 25%. Intreaba si la Casa de Asigurari de Sanatate de ce exista o diferenta asa mare intre cele doua indemnizatii.

     • AvatarDana zice

      Buna ziua!

      In conditiile in care am 2 contracte de munca, in cadrul a doua societati diferite, pentru calculul concediului prenatal, se calculeaza veniturile brute din ambele parti?

     • Bună, Dana,

      Din informațiile noastre, da, se iau în calcul ambele venituri. Cel mai bine este să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate care îți vor spune exact și cum vor calcula.

   • AvatarLarisa But zice

    Bună ziua, dacă nu sunt angajata și fac contractat cu casa de sănătate și cotizez ca persoana fizica, as putea sa iau apoi prenatal și postnatal?
    Va mulțumesc mult

    • Bună, Larisa,

     Da, prin contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate și plata cotizațiilor lunare, poți lua prenatal și postnatal. Ia legătura cu CAS pentru a afla ce documente trebuie să depui.

 • AvatarMihaela zice

  Buna,eu am.nascut pe 8 martie 2020,am mers la servici pana pe 18 februarie 2020,apoi de pe 19.02 am.intrat in co prenatal, acum au trecut 71 zile de Co, as mai avea Co pana pe 24 iunie(atunci fac 126 zile)pe ce data este indicat sa mi depun dosarul la Casa de Asigurari, pentru indemnizatie copil, pentru 2 ani? Sa nu fie prea tarziu,multumesc

  • Bună, Mihaela,

   Ar trebui să depui actele imediat ce se termină concediul postnatal, în preajma datei de 24 iunie. Pentru o dată exactă, ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din județul/orașul unde locuiești.

 • AvatarGabriela zice

  Buna. Sunt in concediu medical din 17 Martie, îmi fac internare mereu pt adierea co medical pe 22 de zile. Ar trebui sa nasc pe 1 Septembrie. Când intru in prenatal?

  • Bună, Gabriela,

   Dacă data nașterii e 1 Septembrie, calculează să intri în prenatal cu 63 de zile în avans față de aceasta data. E posibil ca nasterea sa mai intarzie (unele mamae ajung chiar și 84 de zile de prenatal). Tu trebuie să fii asigurată că iti iei prenatalul astfel incat in postanal sa iti ramana rămân minimum 42 de zile.

 • AvatarIndi zice

  Buna ziua…am intrat in concediu prenatal pe 19 martie. Am nascut pe 10 aprilie…cand tb sa merg sa imi depun actele pt indemnizatie?? Daca calculez cele 60de zile dupa nastere imi da o data….daca calculez cu 126 de zile este o alta data….

  • Bună, Indi,

   Calculează cele 126 de zile începând de pe 19 martie, data intrării în prenatal. Când aceasta perioada de 126 de zile se apropie de final, poți depune actele pentru indemnizatie crestere copil. Pentru o dată exactăa când să depui actele, ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din județul/orașul unde locuiești.

 • AvatarOana zice

  Buna ziua, daca se poate să îmi explicați cum se calculează concediul cu risc maternal as putea sa va las niste date și sume în privat?și prenatalul?din păcate contabila de la lucru nu ne lămurește cu nimic și mi se pare cam ciudata nu vreau bani in plus doar dreptul meu !mulțumesc

  • Bună, Oana,

   Acesta se calculează ca 75% din media veniturilor brute lunare realizate in ultimele 6 luni din ultimele 12 luni anterioare solicitarii concediului.
   Prenatalul se calculeaza ca 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate.
   Ne puteți trimite sumele.

  • AvatarOana zice

   Buna ziua!

   Multumesc mult pentru acest articol care e foarte util! In ceea ce priveste concediul de risc maternal – acesta se calculeaza ca procentaj de 75% din veniturile din ultimele 6 luni? Diferența între acesta si concediu medical prenatal/postnatal constă în 10% (85% pentru cel prenatal/postnatal și 75% pentru concediul de risc maternal)? Mă gândeam dacă este luat acest concediu de risc maternal – medicul ginecolog mi-a sugerat sa iau acest concediu de risc maternal (din săptămâna 29 de sarcină) – în ce măsură venitul crește sau scade pe perioada respectivă dar și ulterior dacă ne gândim la concediul de creștere copil (care ia în calcul ultimele 12 salarii sau venituri)?

   Vă mulțumesc mult pentru răspuns,

   Oana

   • Bună, Oana,

    Da, diferența dintre cele două concedii este de 10%. Din ambele concedii se oprește CAS 25%. Concediul de risc maternal este mai greu de obținut, fiind nevoie ca angajatorul, după realizarea raportului de evaluare privind protecția maternității la locul de muncă, să ia măsurile recomandate de medicul de medicină a muncii, în concordanță cu dispozițiile art. 9 din OUG 96/2003. Medicul de medicină a muncii poate cere modificarea condițiilor tale de muncă, modificarea orarului sau repartizarea la un alt loc de muncă.În cazul în care angajatorul nu face aceste modificări, din motive
    justificate în mod obiectiv, ai dreptul să ceri concediu de risc maternal.
    Este bine să discuți cu medicul de medicina a muncii și cu angajatorul, pentru a vedea dacă îți pot acorda acest concediu de risc maternal.

    În cazul în care îl vei lua, veniturile care vor fi luate în considerare la calculul indemnizatiei pentru creștere copil vor fi mai mici, dar este important să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești pentru a avea un calcul corect.

  • AvatarSimon zice

   Buna ziua,
   As dori sa va adresez si eu o intrebare: am intrat in concediu prenatal pe data de 1 septembrie (30 de zile) si am nascut pe 1 octombrie. As dori sa stiu daca pot opta pentru concediu postnatal 42 sau 63 de zile?
   Si daca pot alege 63 de zile, este legal daca as avea 30 de zile – concediu prenatal si 63 postnatal? Cand ar trebui sa depun dosarul pentru indemnizatie?

   Multumesc frumos!

   • Bună, Simona,

    Concediul de maternitate, care cuprinde prenatalul și postnatalul, are 126 de zile. Înțelegem că prenatalul tău a fost de 30 de zile. Începând din 1 octombrie ai dreptul la 96 de zile de postnatal.
    Dosarul de indemnizație de creștere copil îl poți depune după 42 de zile de la nașterea copilului, chiar dacă tu mai ai zile de postnatal.

 • AvatarDana zice

  Buna ziua,daca din varii motive nu mi s-a mai eliberat concediu postnatal in ultima luna pe care o mai aveam de luat, ma va afecta cu ceva in initierea celui de crestere a copilului? Multumesc!!

  • Bună, Dana,

   Va fi probabil o indemnizatie crestere copil mai mică. Ține cont că această indemnizație se calculează ca 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni (consecutive sau succesive -in cazul in care au fost intrerurperi) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Discuta cu cu Directia generala de Asistenta Sociala si prezinta-le situatia pentru a afla concret cum te va afecta.

   • AvatarDana zice

    Multumesc tare mult!!

    • AvatarCristiana Valentina zice

     Bună ziua. Am și eu o nelămurire.. Dacă ma puteți ajuta.
     Eu pe 25 iulie fac 1 an în câmpul muncii. Ideea este ca as vrea sa întru în prenatal pe 11 iunie. Întrebarea mea este, perioada aceea între 11 iunie – 25 iulie se cotizează pentru a nu pierde indemnizația?
     Mulțumesc de eventualul răspuns.

     • Bună, Valentina,

      Perioada de prenatal si veniturile obtinute in aceasta perioada se iau în calcul la stabilierea indemnizatiei crestere copil. Intreaba pentru mai multe detalii si la Directia de Asistenta Sociala din sectorul/orasul unde locuiești.

  • AvatarElena zice

   Buna ziua! Sunt in somaj tehnic pana pe data de 15 mai! Am 4 luni de sarcina pot sa solicit deja concediul prenatal? Ce acte trebuie sa depun? Multumesc!

   • Bună, Elena,

    Concediul de maternitate, format din prenatal si postanatal are 126 de zile. În prenatal poți lua între 63 și maximum 84 de zile. Le calculezi în funcție de data nastaserii copilului, astfel incat in post natal sa-ti ramana minimum 42 de zile. Din punctul nostru de vedere, este prea devreme pentru concediu prenatal acum, dacă ai putea să-l iei de la 30-32 de saptamani te-ai încadra mai bine in termen. Vorbește și cu medicul de familie pentru a vedea când poate să ți-l acorde.
    Pentru concediul prenatal trebuie să fi notificat angajatorul că ești însărcinată, apoi să obții un certificat medical eliberat de medicul de familie pe care să-l duci angajatorului cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Și pentru concediu postnatal, trebui să urmezi aceeași pași, să obții certificatul medical de la mediculd e familie și să îl predai angajatorului în același termen.

  • AvatarGeorgiana Vasilita zice

   Buna seara! Tocmai ce am făcut 28 sapt de sarcină iar data estimativa de naștere este pe 30 iulie. Am dreptul la concediul prenatal acum sau mai trebuie sa aștept pana la 7 luni de sarcină? Mulțumesc!

   • Bună, Georgiana,

    Ia ca reper data nasterii si scade 63 de zile. Din calculele noastre reiese 29 mai 2020 – data intrării în concediu prenatal. Am calculatat astfel încât daca nasterea intarzie (unele mame ajung in prenatal chiar la 84 de zile), în postnatal sa ramai cu mimimum 42 de zile (obligatoriu)

 • AvatarMariana zice

  Buna ziua ,la 32 de saptamani intru in prenatal .pana cand ași putea beneficia de prenatal, si postnatalu ce documente imi sunt necesare pentru a beneficia de el ?

  • Bună, Mariana,

   Concediul de maternitate, format din prenatal si postanatal are 126 de zile. În prenatal poți lua între 63 și maximum 84 de zile. In functie de data nasterii, calculeaza zilele de prenatal astfel incat in post natal sa-ti ramana minimum 42 de zile. De prenatal beneficiezi pana se naste copilul. Pentru ambele concedii trebuie să obții un certificat medical eliberat de medicul de familie pe care să-l duci angajatorului cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Și pentru concediu postnatal, trebui să urmezi aceeași pași, să obții certificatul medical de la mediculd e familie și să îl predai angajatorului în același termen.

 • AvatarNicoleta zice

  Buna ziua..Sunt in sarcinata in doua luni si angajatorul tocmai a luat decizia de a reduce personalul urmand sa fiu si eu concediata(imi expira contractul)..Am 9 luni lucrate in ultimii doi ani…Ce solutii am pentru a beneficia de drepturile aferente nasterii in conditiile in care nu m ar mai angaja nimeni ptr a-ami plati dupa prenatal si celelalte drepturi?..Multumesc!

  • Bună, Nicoleta,

   O soluție ar fi să iei somaj, acest venit și perioada lui fiind luate în calcul la stabilirea indemnizatiei de prenatal si postnatal. Trebuie să te interesezi la ANOFM dacă poți face asta în starea de graviditate.
   Discută și cu Casa de Asigurări de Sănătate, poți încheia un contract de asigurare cu această insitutuție și să plătești lunar contribuțiile pentru a beneficia de prenatal și postanal și ulterior de indemnizatie crestere copil.

   • AvatarAdina zice

    Dacă soțul a lucrat un an de zile poate beneficia de prenatal

    • Bună, Adina,

     Dacă soțul a lucrat un an poate beneficia de concediul de creștere copil.

 • AvatarAnamaria zice

  Buna . Am lucrat in Londra 3 ani de zile . In Septembrie 2019 m am întors in țara .in Octombrie m am angajat , in Decembrie am rămas însărcinată . Credeți ca as putea sa beneficiez de indemnizație . Multumesc

  • Bună, Anamaria,

   Poți beneficia de indemnizație crestere copil dacă în ultimele luni, anterioare nașterii copilului, ai lucrat în țară. Pentru dosar, va fi nevoie să aduci și dovada că ai fost angajata în Londra. Ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești, pentru a afla exact ce documente să pregătești.

 • Avatarelena zice

  Buna ziua. Am nevoie de cateva informatii: lucrez in IT, deci sunt scutita de impozit. Cum se calculeaza concediul de sarcina si lauzie? Inteleg ca 85% din media ultimelor 6 luni din salariul brut din care se scade CAS-ul. Cat este CAS-ul in cazul meu ( scutita de impozit).
  DE asemenea, dupa terminarea celor 126 de zile , pot solicita concediu de odihna?
  Daca nu intru in concediu de crestere copil si intra tatal, pot beneficia de luna mamei ( luna de care beneficia tatal).

  Multumesc de raspunsuri.

  • Bună, Elena,

   Casa de Asigurări de Sănătate te poate lămuri în acest în privința modului de calcul al indemnizației de maternitate.
   După terminarea celor 126 de zile poți reveni la job și poți beneficia de concediu de odihnă. Tatăl poate intra in concediu creștere copil, iar tu să te bucuri de luna mamei, este luna celuilalt părinte care nu a stat in concediu creștere copil.

 • AvatarNicolae zice

  Buna ziua,
  Va rog sa imi spuneti daca angajatorul imi poate modifica salariul, tinand cont ca acesta a fost modificat, micsorat procentual pentru toti angajatii formei. Eu sunt in concediu postnatal si ar tebui sa am contractul de munca suspendat. In aceasta situatie ma afecteaza modificarile din cadrul firmei? Multumesc anticipat

  • Bună, Diana,

   Cat timp contractul tău de muncă este suspendat, angajatorul nu poate face nicio modificare. Modificarile se fac doar cu acordul părților și cât timp contractul este activ. Poți raporta abuzurile la Inspectoratul Teritorial de Munca sau poti discuta cu un avocat.

 • AvatarLuminita zice

  Buna ziua!
  Sunt in concediu prenatal incepand cu 15 martie.In luna mai la firma unde lucrez vine acordat al 14-lea salariu (un premiu acordat in baza unei evaluarari a serviciului efectuat in anul precedent,in cazul meu pana la 15.03 2020). Acest premiu mi-a fost recunoscut dar nu si platit,iar explicatia ar fi ca este un venit extra si nu mi se va acorda indemnizatia de crestere copil.
  Daca premiul se refera la anul/lunile lucrate nu inteleg de ce nu poate fi platit acum ci numai atunci cand ma voi intoarce la serviciu?

  • Bună, Luminița,

   Conform articolului 49, alineatul 3 din Codul Muncii: (3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.

   Asadar, poți beneficia de premiu daca este prevazut prin contractul colectiv de muncă, prin contract individual de muncă sau prin regulamentul intern – unde trebuie să existe notificarea ca premiile se acordă și când contractul individual de munca este suspendat.

   Dacă nu există o astfel de prevedere, poți să revii la locul de muncă la încetarea concediului postnatal (după 42 de zile de la naștere) pentru a ți se acorda respectivul premiu și apoi să depui actele pentru indemnizație crestere copil. Nu există nicio prevedere că trebuie să treci imediat din postnatal în concediu crestere copil.
   Calculul indemnizatiei crestere copil este realizat in functie de veniturile realizate in ultimile 12 luni anterioare nasterii copilului. Astfel, veniturile pe care le-ai incasat ulterior nasterii copilului nu pot influenta cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului.

 • AvatarBulmaga zice

  Buna ziua,luna viitoare implinesc 7 luni de sarcina,as dori sa stiu dac as iesi dupa 7 luni in concediu miar afecta la plata de indemnizatie a copilulu pt 2 ani

  • Bună, Ecaterina,

   Dacă intri in concediu de maternitate la 7 luni primesti 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, ceea ce inseamna o sumă mai mare decat salariul tau. Aceasta suma va fi luata in calcul la stabilierea indemnizatiei creste copil si nu are decat să te avantajeze.

  • AvatarMarina zice

   Bună ziua,
   Dacă mă puteți ajuta în următoarea situație.
   Lucrez în domeniul construcțiilor, unde salariul brut este mult mai mic, de asemenea știu că sunt scutiți de taxe la stat. (contribuția CAS fii d mult mai mică)
   Sunt însărcinată în 17 săptămâni și am o sarcină cu probleme, intrând în concediu de risc maternal din această săptămână.
   Urmează să nasc în 28.06.2021. În ultima săptămână din aprilie să intru concediu prenatal.

   Concediul de risc maternal, cum se calculează? Pe verso certificatului medical este mențiunea 75% din venit brut. Se calculează până în luna în care am întrat în concediu risc maternal, ultimile 6 luni?

   Concediul de maternitate, cele 126 zile, se calculează 85% din brut?

   Indemnizația creștere copil, se calculează 85% din veniturile nete din ultimile 12 luni înainte de a naște?

   Mulțumesc!

   • Bună, Marina,

    1. Concediu de risc maternal se calculează ca 75% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se scade CAS -25%. Se calculează până în luna în care ai intrat în concediu de risc maternal.
    2. Concediu de maternitate se calculează astfel: 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, din care se scade CAS – 25%.
    3. Indemnizația creștere copil se calculează ca 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni înainte de naștere.

 • AvatarPatroi Carmen Alina zice

  Buna ziua! Sunt in urmatoarea situație si nu stiu încotro sa o iau! Am fost in concediu ingrijire copil pana in 28 martie 2020 dar datorita starii de urgenta s-a prelungit pana in 14 mai luna aceasta . Din 15 mai ar trebui sa intru in concediu prenatal . Unde am fost angajata am fost pe perioada determinata. Unde trebuie sa merg sa imi fac dosarul catre casa de asigurari pt a- mi plati prenatalul daca unde am.lucrat mi s-a suspendat contractul de munca ? La angajator sau trebuie sa.merg la AJOFM si ei sa imi faca dosarul?

  • Bună, Carmen,

   Pentru dosar concediu prenatal te adresezi Casei de Asigurari de Sanatate.

   • AvatarPatroi Carmen Alina zice

    Am vorbit la CAS si imi zicea ca trebuie sa merg la angajator sa imi faca dosarul desi am precizat ca unde am lucrat nu mai am contract de munca pt ca a fost cu perioada determinata. Angajatorul unde am lucrat mi-a zis ca nu are ce acte sa imi dea .

 • AvatarȘtefănescu mihaela zice

  Buna ziua ma ajutati va rog cu un calcul pentru concediul prenatal .!Ar trebui să nasc pe 20 08 2020 .pe ce data ar trebui să intru în prenatală?Multumesc!

  • Bună, Mihaela,

   Ne-ai lasat doua mesaje, cu doua date de naștere. Te rog, mai spune-ne o dată data nașterii pentru a putea calcula corect.

 • AvatarȘtefănescu mihaela zice

  20 7 2020 data probalila a nașterii

  • AvatarAlexandra zice

   Buna ziua,
   Lucrez la aceeasi societate de un an si jumatate, am 5 luni de cand sunt insarcinata si de doua luni sunt in concediu medical pentru boala obisnuita, acest concediu se termina la sfarsitul lunii martie. Incepand cu luna aprilie o sa intru in concediu de risc maternal pana la sfarsitul lunii iulie, cand sarcina ajunge la termen. Tinand cont de faptul ca am fost in concediu medical pentru boala obisnuita timp de 2 luni si jumatate si in concediu de risc timp de 4 luni, pot beneficia de concediu de maternitate si indemnizatia de crestere copil? Si daca beneficiez, banii primiti pe acestea inteleg ca sunt media veniturilor din ultimele 6 luni? In perioada celor doua concedii, medical si de risc cotizez in continuare la Casa de Asigurari?
   Multumesc!

   • Bună, Alexandra,

    Da, poți beneficia de concediu de maternitate și de indemnizația de creștere copil.
    Indemnizația de maternitate va fi calculată din media veniturilor pe ultimele șase luni, care înseamnă valoarea medie a concediilor. Formula de calcul este 85% din media veniturilor din ultimele șase luni, din care se scade CAS 25%.

 • AvatarAlina zice

  Buna ziua!
  Sunt in concediu de creștere a copilului și in 13.06 trebuie sa ma întorc la munca. Sunt însărcinată in 7luni , firma nu știu dacă mai exista unde lucram, pot intra in concediu prenatal Ptr al doilea copil pe același contract de munca? Care este procedura?
  Mulțumesc

 • AvatarAlexandra zice

  Buna ,
  am intrat in prenatal in data de 1.04.2020 , urmeaza sa nasc pe 31.05.2020 .
  La ce data pot sa imi depun actele pt indemnizatie ?
  Multumesc frumos , astept raspuns .

  • Bună, Alexandra,

   Pentru indemnizatie crestere copil poti sa depui actele la 42 de zile dupa ce ai nascut, practic, dupa terminarea concediului postnatal.

   • AvatarMarilena zice

    Bună ziua! O intrebare.. Am 25 săptămâni de sarcina. Data estimativa a nașterii ar din pe 16 aprilie, dar mi s a spus ca se va decala, atunci cum voi calcula prenatalul?și încă o întrebare:in prenatal și postnatal am înțeles, ca în caz ca lucrezi la privat, te va plăti angajatorul, dar indemnizația de creștere copil de unde o vei lua(am înțeles ca se face un dosar) ? Mulțumesc

    • Bună, Marinela,

     Ia ca reper data estimativă a nașterii și scade 63 de zile. Chiar dacă data nașterii se va decala, tu vei fi acoperită, îți vor mai rămâne 63 de zile în postnatal, minimul fiind de 42 de zile.
     Într-adevăr indemnizația de maternitate o va plăti angajatorul, iar pentru concediu de creștere copil trebuie să depui actele la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

  • AvatarMirela N zice

   Buna ziua ,

   Lucrez la DGASPC Bucursti de 4 ani , Asistent medical la o cresa cu contract de munca nedeterminat .Acum cresele trec la ministerul invatamantului iar cei de la DGASPC ne obliga sa semnam previzul de încetarea a contractului de munca , care se termina pe data de 05.10.2022 deoarce se desfiinteza postul . Eu sunt gravida in 29 de saptamani , in 2 saptamani ar trebui sa intru in prenatal .Eu la momentul de fata sunt in concediu medical si voi fi in concediu medical pana intru in prenatal .Nici un superior nu imi poate da un raspuns clar in legatura cu situatia mea . Din cate am citit nu este legal sa fiu data afara fiind gravida si mai ales inca in concediu medical .
   Nu stiu cum sa procedez mai departe si daca ar trebui sa semnez acel preaviz .
   Ma puteti ajuta si pe mine va rog cu un raspuns ?

   Multumesc anticipat !

   • Bună, Mirela,

    Având în vedere că există o cauză care nu-ți poate fi imputată, poți semna preavizul. Vei avea dreptul la concediu de maternitate și, ulterior, și la concediu creștere copil

    În articolul 23, alineatul 2 din OUG 158/2005 se menționează: (2) De aceleași drepturi beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilații acestora, iar indemnizația de maternitate se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție.

    După terminarea concediului de maternitate, poți depune actele pentru concediul de creștere copil.

 • AvatarCornea ofelia zice

  Buna,mai am două luni până nasc ar trebui pe 15 august ,pot intra deja in concediu prenatal sau mai am de asteptat vreo 2 saptamani,de la cine trebuie sa iau hârtie pt contabilitate?

  • Bună, Ofelia,

   Din calculul nostru, mai ai 3 luni până naști. Ar fi bine să intri în concediu prenatal cu aproximativ 63 de zile înainte de a naște, astfel încât în postnatal să-ți rămână 42 de zile (obligatoriu). Medicul de familie îți dă certificatul de maternitate pe care trebuie să-l duci angajatorului. Discută de pe acum cu medicul și despre data când poți intra în prenatal.

   • AvatarIsa zice

    Bună ziua, la calcularea valorii concediului prenatal și postnatal se iau în considerare bonurile de masa.? Mulțumesc

    • Bună, Isa,

     Din informațiile noastre, bonurile de masă se iau în considerare doar pentru calculul indemnizației creștere copil.

     Articolul 2, alin (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 menționează: Persoanele care au obtinut cel putin 12 luni in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

     Tichetele de masa sunt incluse in categoria veniturilor asimilate salariilor. Este bine să întrebi și la Casa de Asigurări de Sănătate.

   • AvatarAdelina zice

    Bună ziua,
    Va rog mult ajutați – ma cu câteva sfaturi. Din august 2015 pana în luna octombrie 2019 am lucrat la o companie iar din noiembrie 2019 până pe 10 ianuarie 2020 m-am angajat la o alta firma( mi – am dat demisia, fiind în perioada de probă, am anunțat doar telefonic și angajatorul a fost de acord). Nu am stat în preaviz. În februarie am aflat ca sunt insarcinata,cam în 3 luni, a venit și pandemia motiv pentru care nu mi – am mai găsit alt loc de munca. Nasc în luna august, la stagiul de cotizare zic eu ca ma încadrez, dar pot beneficia de concediu prenatal, de indemnizatie dacă nu mai lucrez? Practic dându-mi demisia, nu se poate constitui ca fiind un act neimputabil mie… Dar de cotizat am cotizat….

    • Bună, Adelina,

     Dacă ai cotizat la sistemul de asigurări sociale și de sănătate (cu 6 luni înainte de a intra în prenatal) ia legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru a te îndruma pentru concediul prenatal. Ulterior pentru indemnizație creștere copil te adresezi Direcției de Asistență Socială din sectorul/orasul unde locuiesti.

     • AvatarAdelina zice

      Mulțumesc pentru răspuns și răbdare!
      E tare dificil sa-ți obții drepturile sau măcar niște informații, din păcate… Casa de Asigurări oferă informații doar prin telefon, dar nu răspund ‍♀️… In prenatal ar trebui sa intru in iunie, pe 17…eu lucrând doar pana în ianuarie 2020… Nu înțeleg dacă ma încadrez sau nu… Contractul meu individual de munca fiind din ianuarie 2019 pana în octombrie 2019,apoi la a doua firma perioada de proba din 4 noiembrie 2019 pana în 8 ianuarie 2020…

  • AvatarAndrea zice

   Bunã ziua! În cazul în care am statusul handicap cât de devreme pot sã intru în prenatal? Dacã puteti sã mã ajutati cu legea referitoare la acest lucru. Multumesc în avans!

   • Bună, Andrea,

    În cazul acesta, poți intra în prenatal la 6 luni. Conform articolului 43, alineatul 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005
    (4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.

 • AvatarOana Cristina zice

  Buna seara, as vrea sa va rog daca ma puteti lamuri, desi pare destul de clar, daca conteaza ca nu am lucrat 12 luni legate, am avut pauza o luna, insa vor fi 6 luni pana imi voi lua concediu prenatal. Va multumesc frumos!

  • Bună, Cristina,

   Te rog să ne lămurești, te interesează dacă te încadrezi pentru concediu prenatal sau pentru indemnizație creștere copil?

 • AvatarDumitru Andreea zice

  Buna! Sunt însărcinată în 25 săpt. Sunt angajată pe perioada determinată până la data de 18 mai 2020 ( sunt profesor suplinitor, iar la data respectivă se întoarce titulara postului). Mai pot intra in concediu prenatal? Sau ce pot face in aceasta situatie? Multumesc!

  • Bună, Andreea,

   Condiția pentru a intra în prenatal este să fi contribuit timp de cel puțin 6 luni la sistemul de asigurări sociale în ultimele 12 luni dinaintea concediului de maternitate. Ia legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru mai multe informații.

 • AvatarElena zice

  Buna ziua,
  Am o mare nelămurire.
  Eu abia ce am aflat ca sunt însărcinată.
  Situația mea consta in: sunt angajata la un nou loc de munca de 1 luna de zile cu contract pe perioada nedeterminata. Am terminat facultatea la zi in Iulie anul trecut(2019) cu licența luată in feb 2020, dar in timpul facultății am mai lucrat.
  Sept 2019-dec 2019 intr-un restaurant.
  Martie 2017- Iunie 2019 intr-o multinaționala.
  Eu o sa beneficiez de concedii? Indemnizații?

  Multumesc.

  • Bună, Elena,

   Beneficiezi de concediu de maternitate și de indemnizația aferentă dacă ai lucrat și ai cotizat la asigurările sociale și de sănătate în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.
   Pentru indemnizație creștere copil trebuie să ai 12 luni lucrate (consecutive sau succesive – în cazul în care au fost întreruperi) în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Concediul de maternitate și indemnizația aferentă se iau în calcul la stabilirea indemnizației creștere copil.
   Pentru concediu de maternitate, ia legătura pentru mai multe informații cu Casa de Asigurări de Sănătate din orașul/sectorul unde locuiești.
   Pentru indemnizație creștere copil, ia legătura cu Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarTudor Adriana zice

  Buna ziua.Am si eu o intrebare daca nu am anuntat agajatorul in scris ca sunt insarcinata si acum sunt in 6 luni pot fi concediat ?

  • Bună, Adriana,

   Dacă l-ai notificat cu o adeverinta de la medic și ai primit un numar de inregistrare, angajatorul nu poate înrerupe contractul cu tine daca acesta este pe perioada nedeterminata.
   Trebuie să respecte prevederile Codului Muncii:
   Art. 60. [interzicerea concedierii cu caracter temporar]
   c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

   • AvatarTudor Adriana zice

    Tocmai asta intrebam daca pot fi concediata pt ca nu l am anuntat in scris.Nu am dus nici o adeverinta de la medic.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua, din 11 noiembrie 2019 lucrez la actuala firma. Din 15 iunie doresc sa intru in concediu Prenatal. Data estimativa a nasterii este 25-26 august. Cine plătește imdemnizatia in prenatal? Angajatorul sau statul? Momentan suntem in somaj tehnic.

  • Bună, Roxana,

   Actele pentru indemnizatie concediu prenatal le depui la angajator care le va trimite la Casa de Asigurări de Sănătate. Angajatorul îți va plăti concediul prenatal și el își va recupera bani de la CNAS.

 • AvatarOana zice

  Buna,
  Sunt însărcinată in 36 săptămâni si de pe 01 aprilie 2020 am intrat in somaj tehnic, pot sa mai beneficiez de concediu maternal? Ce am de făcut?

  • Bună, Oana,

   Sigur, mai poți beneficia. Ia legătura cu angajatorul și cere să te îndrume în acest caz. Trebuie oprit somajul tehnic pentru a putea intra in concediu maternal.
   Și Casa de Asigurări de Sănătate te poate ajuta cu mai multe informații.

 • AvatarOana zice

  Mulțumesc

 • AvatarDana zice

  Buna ziua, am si eu o intrebare. Data probabila a nasterii este 10 Sep.la mine. Astazi 15 Mai am aflat ca datorita crizei actuale firma nu mai poate tine angajatii si din 17 Iunie suntem demisionati. Din cauza ca sunt gravida mi s-a oferit sa raman pe salar minim si sa intru in concediu pre-post natal cu salar redus ca firma nu-mi poate plati salarul vechi. Ce posibilitati am, sa accept salar redus sau pot intra din 17 Iunie in concediu medical primit direct de la casa daca firma nu poate plati? Multumesc

  • Bună, Dana,

   Dacă ai notificat angajatorul că ești însărcinată, acesta nu te poate concedia.

   Art. 60. [interzicerea concedierii cu caracter temporar]
   c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

   Angajatorul nu poate modifica în mod unilateral salariul, fără acordul tău. Concediul prenatal este platit intr-adevar de angajator, dar suma este recuperată de la Casa de Asigurari de Sanatate.
   Ia legătura cu un avocat specializat pe dreptul muncii pentru a te indruma in acest caz.

 • AvatarMagdau zice

  Dacă am.dus deja 2 luni foaie de la.medic pentru concediu prenatal,de cate ori trebuie sa mai duc in postnatal,sau tot la 30 de zile . Iar dosarul pentru creșterea copilului cand il pot depune daca nasc le dată de 7 iunie. Multumesc.

  • Bună, Magda,

   Angajatorul îți poate spune de câte ori va fi nevoie să mai aduci adeverinta de la medic. In mod teoretic la 126 de zile ar trebui sa duci 4 adeverinte. Dosarul pentru indemnizație crestere copil trebuie să-l depui cel mai devreme la data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie. Angajatorul îți va scrie în adeverinta data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie și prima zi de concediu de creşterea copilului;

   Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești îți poate oferi mai multe detalii.

   • AvatarRaluca zice

    Buna ziua,
    Daca in prezent sunt angajata in doua locuri ( doi angajatori unul de aprox 6 ani iar celalalt de 5 luni si 20 zile timp in care am primit 6 salarii de la cel de al doilea angajator) pot beneficia de concediu postanatal ?
    In aprox 10 zile urmeaza sa nasc si nu am beneficiat pana in moment de nicio zi de concediu de maternitate.
    Trebuie sa duc concediu medical la ambii angajatori ?
    Beneficiez de indemnizatie concediu postanal de la ambii angajatori ?
    Pot sta 126 zile in postnatal ?

    • Bună, Raluca,

     Pentru calculul indemnizatiei de maternitate se vor lua în calcul salariile brute de la primul angajator, acolo indeplinind conditia de a avea 6 luni lucrate cu plata contribuțiilor pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
     Este important să vorbești și la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a-ți oferi mai multe informații despre calcul.
     Da, poți lua cele 126 de zile în postnatal.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua! Va rog sa ma ajutati si pe mine! Sunt in perioada de crestere copil,si mai mult ca sigur nu ma mai primeste la munca patronul.pot intra in somaj dupa incetarea indemnizatiei? Care sunt pasii de urmat? Va multumesc

  • Bună, Andreea,

   Condițiile pentru a intra in somaj sunt urmatoarele:

   Să ai stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de a depune cererea de șomaj
   Nu realizezi venituri sau realizezi venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă (500 de lei în 2020)
   Ești înregistrată la Agenția pentru Ocuparea Forţei de Muncă

   Cel mai potrivit este să ceri informații de la ANOFM dacă te poți încadra pentru somaj.

 • AvatarCristiana zice

  Buna ziua. Am o intrebare: daca prin absurd aleg sa-mi iau pentru concediu prenatal 26 de zile si pentru lazuie 100 de zile, concediul de crestere va incepe dupa ce se termina lauzia? Adica voi primi in jur de 3 luni bani pe concediul de lauzie, si dupa inca 2 ani de concediu de crestere copil? In total 2 ani si 3 luni salariu (lauzie + crestere copil) de cand se naste copilul? Multumesc frumos.

  • Bună, Cristiana,

   Pe adeverinţă eliberată de angajator, pe care o depui la dosarul de indemnizatie crestere copil, se va mentiona:

   – data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
   – prima zi de concediu de creştere a copilului.

   Asadar, concediul de crestere va incepe dupa ce se termina lauzia si se termina cand copilul are 1 an și 11 luni, ultima lună, pana la 2 ani va fi dedicată tatălui (chiar dacă o ia sa nu, nu vei fi plătită).

 • AvatarDiana zice

  Buna ziua. Data probabila a nasterii este 13.08.2020, insa cel mai probabil voi naste prin cezariana programata cu cateva zile mai devreme de aceasta data.Cand as putea sa intru cel mai devreme in prenatal? As putea incepand cu 27.05.2020?

  • Bună, Diana,

   Ar trebui să-ți stabilești perioada concediului de maternitate astfel încât, din cele 126 de zile, în postnatal să-ți rămână minimum 42 de zile – este condiție obligatorie.
   Dacă intri pe 27 mai, sunt 79 de zile de prenatal, ceea ce înseamnă că în postnatal îți mai rămân 47. Dacă naști și mai devreme de 13 august noi spunem că te încadrezi. Indicat este să decizi data intrării în concediu de maternitate cu medicul de familie și medicul ginecolog.

 • AvatarSilvana zice

  Buna ziua am o nelamurire , lucrez in Romania din data de 03/12/2019 iar cu data de 19/05/2020 intru in prenatal ordonanta a fost pana in data de 15 mai inainte sa fie acest decret Eu am lucrat la 8 ore dupa care am trecut la 4 ore pe luna martie , care va fi venitul meu ?

  • Bună, Silvana,

   Concediul prenatal este 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni. Este nevoie să știm salariul brut, din contractul de muncă, pe fiecare dintre cele 6 luni (anterioare intrării în concediu prenatal) pentru a putea calcula.

 • AvatarElena zice

  Buna ziua! Fac parte din profesiile liberale, sunt insarcinata si am termen pe 01.09.2020. Am incheiat individual contractul cu Casa de asigurari in luna februarie 2020. Daca achit contributiile lunare din luna februarie pana in iulie inclusiv teoretic as avea acele 6 luni platite pentru a putea beneficia de concediu de maternitate. Intrebarea mea este cand as putea depunde cel mai devreme actele pentru obtinerea concediului? Calendaristic cele 63 de zile s-ar implini pe 30 iunie. Trebuie sa astept sa treaca luna iulie integral pentru a putea depune actele pentru concediu de maternitate?

  • Bună, Elena,

   Cel mai potrivit în acest caz este să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate de care aparține medicul de familie.

 • AvatarGeorgiana zice

  Buna ziua.eu am nascut pe 16 mai 2020, in postnatal am beneficiat de 36 de zile din cele 63.
  Pot in postnatal sa beneficiez de 126-36? Sau am voie la maxim 63 de zile?
  Multumesc

  • AvatarGeorgiana zice

   In prenatal* cele 36 de zile.ma scuzati

  • Bună, Georgiana,

   În postnatal beneficiezi de restul de zile din concediul de maternitate, așadar de 90 de zile.

  • AvatarMihaela zice

   Buna ziua! Va rog, lamuriti-ma si pe mine…Sunt insarcinata in 30 de saptamani, data probabila a nasterii fiind 30.07….insa, ma aflu in concediu de crestere copil pana pe 25.07. Trebuie sa imi reiau activitatea la serviciu, daca nu nasc pana pe 25.07, sau pot intr direct in concediu maternal? In acest caz, cat ar fi indemnizatia primita:85% din indemnizatia actuala??
   Multumesc.

   • Bună, Mihaela,

    Din informațiile noastre, poți compensa cele 5 zile cu un concediu fără plată. Pentru aceasta, trebuie să iei legătura cu angajatorul, iar plata concediului maternal o va face Casa de Asigurări de Sănătate (medicul de familie te poate îndruma spre casa unde are încheiată concevenție).

 • AvatarMarian zice

  Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu niste informatii despre care nu am gasit inca raspunsuri. Sotia mea urma niste studii in UK iar in luna ianuarie 2020 a renuntat la cursuri pentru a reveni in Romania intrucat a ramas insarcinata. La jumatatea lunii martie 2020 s-a angajat pentru prima data in Romania (la acest moment are un pic peste 2 luni de serviciu). Intrucat ieri ne-a anuntat medicul ca va naste la sfarsitul lunii august, care sunt drepturile legale de care beneficiaza? In cazul in care nu sunt 6 luni de contributii, poate beneficia de concediul de maternitate prenatal sau postnatal? De asemenea, va rog sa imi spuneti daca beneficiaza de concediul de crestere a copilului si cand se pot depune actele (AJPIS mi-a comunicat prin e-mail ca trebuie minim o luna de cotizare in Romania pentru a fi aplicabila legea romana). Va multumesc

  • Bună, Marian,

   Îți recomandăm ca pentru concediu de maternitate să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate, iar pentru indemnizație creștere copil cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiți.

 • AvatarAndreea V zice

  Buna seara , sunt insarcinata in 4 luni , astazi sefu m a anuntat ca va inchide magazinul unde lucrez , ce as putea face ? Multumesc

  • Bună, Andreea V,

   Conform Ordonantei 158/2005:

   Capitolul IV Concediul și indemnizația de maternitate
   Articolul 23
   (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină și lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizație de maternitate.
   (2) De aceleași drepturi beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție.

   Articolul 1, alineatul 1 menționează:
   (1) Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

   Așadar, pierderea calității de asigurat, din motive neimputabile, se dovedește cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asociații acestora. Indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție. Baza de calcul a indemnizației de maternitate se constituie din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calității de asigurat.

   În aceste condiții, beneficiezi de concediu de maternitate de 126 de zile, trebuie doar să iei legătura cu medicul de familie și cu Casa de Asigurări de Sănătate unde medicul tău de familie are încheiată convenție. Tot medicul de familie îți va spune care este cea mai bună opțiune de concediu până la concediul de maternitate.

 • AvatarCristina Alexandra zice

  Buna !
  Am o mare nelămurire ,sunt in concediu fără plata pe O perioada de 12 luni expirând in luna Iulie ,întrebarea mea este următoare :dacă ma intorc la servici și lucrez doar 6luni pot beneficia de indemnizație având in vedere perioada de concediu fără plata Iar cotizația fiind doar 6luni din 6…
  Multumesc !

  • Bună, Cristina,

   Te referi la indemnizație crestere copil? Dacă da, este important să știi că acest concediu fără plată constituie perioada asimilată în cele 12 luni necesare pentru cotizare în situația în care apare un copil.
   Cel mai potrivit este să întrebi și la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

  • AvatarGabriella zice

   Buna ziua,
   Ca sa se ia in calcul si venitul lunii ianuarie, cand trebuie sa intru in concediul maternal, in iunie sau e ok si in iulie?
   Multumesc!

   • AvatarAmalia zice

    Bună seara! Am o nelămurire, indemnizatia de maternitate se calculează cu 6 luni anterior întrării în concediu de maternitate și media zilnica se păstrează pe tot parcursul concediului? Sau media zilnica se poate modifica? Va mulțumesc!

    • Bună, Amalia,

     Într-adevăr, pentru indemnizația de maternitate se iau în calcul salariile din cele 6 luni anterioare intrării în concediu și media zilnică se păstrează pe tot parcursul concediului.

    • AvatarMaria Popescu zice

     Bună ziua! Dacă am rămas insarcinata în concediu de creștere copil, cum se calculează indemnizația? Mulțumesc!

     • Bună, Maria,

      Se ia în considerare valoarea indemnizației de creștere primită pentru primul copil. Indemnizația de maternitate se calculează astfel 85% din valoarea indemnizației de creștere, primită pentru primul copil – 25% CAS.

  • AvatarAndreea zice

   Buna seara! Va prezint situatia urmatoare: Am terminat facultatea in vara anului trecut. Sunt studenta la master in prezent. Sunt insarcinata. As vrea sa ma angajez in toamna ca profesor. Deja atunci voi avea 4 luni de sarcina. Nu am lucrat anterior. Mi se va acorda dreptul la postnatalul de minim 42 de zile dupa nastere? Mentionez ca dupa ma voi intoarce la serviciu. Multumesc!

   • Bună, Andreea,

    Condiția pentru acordarea concediului de maternitate (care include și postanatalul) este să fi cotizat cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații.

    Se consideră stagiu de cotizare și:
    – perioada în care o persoană a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de bază minim brut pe țară (care acum este de 2.230 lei).

    Te sfătuim să iei legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate unde este înscris medicul tău de familie și să le prezinți cazul tău pentru a obține mai multe informații.

    • AvatarNina Mina zice

     Buna, îmi puteți spune în cazul în care întra tatăl în icc la întoarcerea din el angajatorul îi poate schimba postul de lucru……și dacă întru eu în prenatal si zilele de lăuzie le ia obligatoriu mama,tatăl poate întra în icc? Multumesc frumos.

     • Bună, Nina,

      Contractul de muncă devine activ odată cu revenirea la job și se aplică prevederile din Codul Muncii:

      Art. 41. [modificarea contractului de muncă]
      (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
      (2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
      (3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
      a) durata contractului;
      b) locul muncii;
      c) felul muncii;
      d) condiţiile de muncă;
      e) salariul;
      f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

      Tatăl poate intra în concediu creștere copil după zilele tale de concediu postnatal(lăuzie).

   • AvatarVerșan Ileana zice

    Bună seara soțul este angajat și sa depus actele pentru creșterea copilului dar merge și la lucru ar putea să-și modifice dosarul sa nu mai marga la lucru și să primească indemnizația pentru copil sau prenatal

    • Bună, Ileana,

     Dacă a început să primească indemnizație de creștere copil, este interzis să obțină venituri. Există și o excepție: dacă nivelul veniturilor supuse impozitului, pe parcursul unui an calendaristic în perioada concediului nu depășește de opt ori valoarea minimă a indemnizației, adică 1495 lei x 8 = 11.960 lei.
     Detalii aici: https://cariera.ejobs.ro/indemnizatie-crestere-copil/ la întrebarea Pot lucra în timp ce primesc indemnizatie pentru cresterea copilului?

 • AvatarPaula zice

  Bună mă poate ajuta și pe mine cineva cu un calcul ? Cand ar trebui să intru în concediu daca daca probabilă a nașteri este pe 16.09.2020. Mulțumesc!

  • Bună, Paula,

   Ar trebui să intri în concediu prenatal cu 63 de zile înainte de data estimativa a nasterii astfel incat sa-ti ramana minimum 42 de zile in concediu postanatal – conditie obligatorie.
   Asadar, poti intra in prenatal pe 15 iulie. Discută și cu medicul de familie, data o puteți stabili împreună.

 • AvatarAilin zice

  Bună seara.
  Mă puteți lamuri vă rog în privința concediului prenatal și postnatal? Mă interesează să știu cum este mai avantajos din punct de vedere financiar să împart cele 126 de zile. Știu ca este obligatoriu concediul postnatal sa fie de minim 42 zile însă aș vrea să știu dacă spre exemplu la calculul concediului de creștere copil (ultimele 12 luni) se calculează și cele 4 luni de pre și postnatal.
  Este mai bine (din punct de vedere financiar) sa iau 84 zile în prenatal și 42 în postnatal sau să iau cât mai multe zile în postanal și cât mai puține în prenatal.
  Mulțumesc anticipat 🙂

  • Bună, Ailin,

   Da, la calculul indemnizatiei pentru crestere copil se iau in calcul si cele 4 luni de pre și postnatal.

   Este mai avantajos (din punct de vedere financiar, dar și confort) sa iei minimum 63 de zile – maximum 84 de zile înainte de a naște (primești 85 % din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, așadar ai venituri mai mari decât salariul). Ia in calcul ca poti depasi data estimativa a nasterii, asa ca cel mai sigur si avantajos este să iei 63 de zile in prenatal, astfel incat in postanatal sa ai asigurate cele 42 de zile.

  • Avatarluci zice

   Buna,Eu sunt in crestere copil prenatal 2 ani ,deci cu primul copil mi se termina in aprilie si in august nasc ce ar trebui sa fac c ca sa pot beneficia si la al doilea copil de prenatal 2 ani mentionez ca firma mea nu mai are de lucru ,va rog frumos sa imi raspundeti

   • Bună, Luci,

    Se constituie stagiu de cotizare și:
    – concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizaţia lunară primită.

    Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate (de unde vei primi indemnizația de concediu de maternitate: prenatal și postnatal), pentru a afla exact ce documente trebuie să pregătești.

 • AvatarAxenia zice

  Bună, mă numesc Xenia și recent am aflat că sunt însărcinată în 4 săptămâni.
  Întrebarea mea este: reușesc să i-au indemnizația de creștere a copilului dacă mă angajez din luna iunie? specific ca angajatorul este de acord să mă angajeze, iar data probabilă a nașterii este sfârșitul lui ianuarie, la moment nu sunt angajată.
  Vă mulțumesc!

  • Bună, Xenia,

   Pentru a beneficia de indemnizatie creștere copil, trebuie să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

   Ai mai lucrat in ultimii doi ani anteriori nasterii copilului?

 • AvatarMary Căruntu zice

  Bună ziua. Voi naște pe data de 4 iunie, până în prezent am lucrat. Dacă spre exemplu, de mâine, 27 mai, intru în concediul prenatal, de de diferența de 119 zile mai potbeneficia după naștere? Mulțumesc

 • AvatarIon Georgiana zice

  Bună seara. Ce vechime trebuie să am la actualul loc de muncă ca să beneficiez de prenatal? Menționez ca sunt angajată de o săptămână. dar am lucrat timp de 4 ani la alta firma

  • Bună, Georgiana,

   Pentru a beneficia de indemnizatia concediul de maternitate (care include prenatalul și postnatalul), trebuie să fi plătit în ultimele șase luni contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

 • AvatarIuliana Ilie zice

  Buna ziua Momentan locuiesc în alta tara (Marea Britanie) si as dori sa stiu daca pot beneficia de indemnizatia copilului ,mentionez ca sunt in alta tara . Am citit si stiu ca daca vreau indemnizatie trebuie sa fiu angajata in tara,dar totusi vreau sa stiu daca pot beneficia de o indeminzatie cand ma voi retrage acasa?

  • Bună, Iuliana,

   Condiția pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil este să fi lucrat în țară în ultimele luni anterioare nașterii. Daca ai lucrat sau lucrezi în UK – este important să te interesezi dacă poți primi o indemnizatie de acolo.

   Poți citi aici despre conditii de acordare a indemnizatiei crestere copil: https://cariera.ejobs.ro/indemnizatie-crestere-copil/

 • AvatarGabriella zice

  Buna ziua,
  Pe perioada celor 126 zile se suspenda contractul de munca?
  Multumesc!

  • Bună, Gabriella,

   Da, pe parcursul celor 126 de zile de concediu de maternitate se suspendă contractul de muncă.

 • AvatarMaria zice

  Buna, in luna Iulie as vrea sa ibtru in concediu maternitate( prenatal) deoarece la finalul lunii August vou naste. Mai am 37 zile concediu de odihna de efectuat. Pot sa imi iau concediu de odihna dupa finalizarea concediului de maternitate( 126 zile)? Am inteles ca dureaza mai bine de o luna primirea indemnizatiei concediului de crestere copil si voiam sa fiu cumva acoperita intre cele doua concedii( maternitate-crestere copil).

  • Bună, Maria,

   Din informațiile noastre nu poți lua concediul de odihnă neefectuat după finalizarea concediului de maternitate, contractul tău de muncă, cu toate drepturile, fiind suspendat. Aceste zile le vei putea lua după ce revii la job din concediu de creștere copil. Discută acest aspect și cu angajatorul/colegii de la HR.

 • AvatarIrina O zice

  Buna ziua,
  Eu sunt in somaj tehnic si de pe 8.06pot intra in prenatal.
  Ma intereseaza daca pentru luna iunie se vor plati atat cele 7zile de somaj tehnic cat si restul lunii de prenatal.
  (Am o cunostinta care pentru 7zile lucrate nu a primit si banii pentru restul lunii de prenatal)
  Multumesc, o zi buna!

  • Bună, Irina,

   Angajatorul îți poate oferi aceste informații. Poți suna și la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), la numărul 021/4444-000 (număr cu tarif normal) care îți poate oferi mai multe detalii pentru cazul tău.

 • AvatarSilva Stefania zice

  Buna ziua, deranjez cu intrebari si eu, ca sa stiu cum sa procedez in lunile urmatoare. Eu sunt in concediu de risc cele maxim 120 de zile, care se termina la sfarsitul lunii iulie, moment in care eu voi avea aproximativ 23 de saptamani de sarcina. Inteleg ca nu pot intra in prenatal. Intrebarea mea este daca voi relua serviciul pentru cat am nevoie pana la prenatal, cum se calculeaza plata pre si postnatal, respectiv ingrijire copil de 2 ani, se ia in calcul concediul de risc, sau doar lunile lucrate inainte si dupa concediul de risc? Multumesc.

  • Bună, Ștefania,

   Vorbește cu angajatorul și vezi dacă poți reveni la job sau dacă poți lucra de acasă până când intri în concediu prenatal. Te va ajuta mult în calculul concediului de maternitate, dar și în calculul indemnizației pentru creștere copil.
   Valoarea concediului de risc maternal se va lua în calcul la stabilirea indemnizației pentru concediul de maternitate și la indemnizația pentru creștere copil.

   • AvatarAmalia zice

    Buna ziua. O sa infiez o fetita. Pot beneficia de concediu de crestere a copilului pana la 2 ani?

    • Bună, Amalia,

     Sigur că poți beneficia. ÎN OuG 111/2010 se precizează:

     ART. 8
     (1) De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
     #B
     (2) Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

     Trebuie doar să întrebi la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești ce acte trebuie să pregătești.

     • AvatarClaudia zice

      Buna ziua,
      Ma aflu in urmatoarea situatie: incepand cu 01.12.2021 sunt in CM pre-posnatal.
      Pe data de 16.12 angajatorul a acordat prime de Craciun tuturor angajatilor “activi” inclusiv celor aflati in CM Risc Maternal.. Mie mi s a spus ca nu beneficiez de aceasta prima pentru ca sunt in CM pre-postnatal.. aveti idee este legal?

     • Bună, Claudia,

      Îți recomandăm să discuți și cu un avocat specializat în dreptul muncii. Conform Codului Muncii: https://www.codulmuncii.ro/titlul_2/capitolul_4_1.html în concediul de maternitate ai contractul suspendat. Pentru concediul de risc maternal, Codul Muncii nu prevede suspendarea contractului.

 • AvatarRaluca zice

  Buna ziua , din cele 126 zile de prenatal se opreste si 25 % contributia CAS?

 • AvatarAlina zice

  Buna ziua! Angajatorul a decis disponibilizarea postului si sunt in preaviz pana la sfarsitul lunii iunie. Lucrez la firma din decembrie 2018, deci am mai mult de 12 luni lucrate. Am aflat ca sunt insarcinata in 5 saptamani si ar trebui sa nasc in Ianuarie 2021. Voi putea lua concediul de maternitate si pe cel de crestere copil? Pana sa-l pot lua pe cel de maternitate ce e de facut? Exista vreo posibilitate sa iau concediul de risc pana atunci? Cine il va plati? Ma gandeam si la somaj dar nu imi va afecta media la concediul de crestere copil?

  • Bună, Alina,

   Da, te incadrezi concediul de maternitate și pe cel de crestere copil.

   Concediul de risc maternal nu poate fi cerut in cazul tau. Poți citi pașii aici: https://cariera.ejobs.ro/concediul-de-risc-maternal/. Se oferă în condiții speciale doar dacă se constată condiții de lucru care-ți pot afecta sarcina, iar angajatorul nu poate face modificarea programului, nu te poate repartiza la alt loc de muncă.

   Pentru concediul de maternitate te incadrezi la această prevedere din OUG 158/2005: De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenție.

   Somajul este o varianta pana intri in concediu prenatal, dar, da, va afecta in calulul indemnizatiei pentru concediul de crestere copil.

 • AvatarIoana zice

  Buna seara. Intentionez sa imi dau demisia de la locul de munca Incepand cu luna iunie si cred ca sunt insarcinata(nu e nimic sigur inca), dar dupa nu as mai vrea sa ma angajez daca as afla ca sunt insarcinata. Oare daca nu mai lucrez in aceste 9 luni de sarcina, dar am lucrat de cand primul meu copil a implinit 1an si 10 luni o sa pot beneficia de indemnizatie?

  • AvatarIoana zice

   Am uitat sa specific , lucrez de cand copilul meu a implinit 1an si10 luni , iar in luna iulie face 4 ani .

  • Bună, Ioana,

   Da, te încadrezi pentru indemnizatie crestere copil.
   Condiția pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal.

 • AvatarAndreea zice

  Buna ziua,

  Ma numesc Andreea, am un job intership , part-time cu contract pe perioada determinata si sunt insarcinata. Ati putea va rog sa-mi spuneti in acest caz cum pot primi indeminizatia crestere copil?

  Multumesc frumos!

  • Bună, Andreea,

   Condiția pentru a primi indemnizație crestere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni (consecutive sau succesive – în cazul în care au fost întreruperi) din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.
   Dacă ai fost studentă sau elevă în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, primești indemnizație creștere copil. Discută la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

 • AvatarIoana zice

  Buna ziua! Eu sunt administrator firma Srl nu am carte de munca. Daca acum as ramane gravida si mi as face carte de munca nu.pot lua accea indemnizatie de crestere a copilului. La Pfa se poate lua de ce nu se poate si la Srl? 🙁 . Iar daca as vrea sa platesc cu cateva luni in urma as putea?

  • Bună, Ioana,

   Îți recomandăm să discuți cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești care te pot îndruma în acest caz.
   Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediu crestere copil trebuie să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

 • AvatarIonela zice

  Bună ziua!
  Dacă am 2 locuri de munca la 8h ambele și sunt însărcinată, beneficiez de concediu prenatal și maternitate ddin ambele locuri sau cum se procedează?
  Mulțumesc!

  • Bună, Ionela,

   Este nevoie să iei legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate (de care aparține medicul tău de familie) pentru a afla procedura în acest caz.

 • AvatarSimona zice

  Buna seara!!! Am o intrebare… Concediu postnatal e platit tot de angajator ca si cel prenatal? Multumesc!!!

  • Bună, Simona,

   Concediul postanatal este plătit tot de angajator, la fel ca cel prenatal. Acesta își recuperează banii de la Casa de Asigurări de Sănătate, din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua. Pentru concediul de maternitate( prenatal si postnatal) se ia in calcul si venituri din chiria imobilelor ? Multumesc.

  • Bună, Roxana,

   Conform OUG nr. 158/2005 (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare) constituie stagiu de cotizare pentru concediul de maternitate:

   a) concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, venitul luat în considerare este indemnizația de asigurare socială;
   b) pensia de invaliditate – venitul ce se ia în considerare este salariul de baza minim brut pe țară;
   c) perioada în care o persoană a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de bază minim brut pe țară (care anul acesta e de 2.230 lei);
   d) concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizaţia lunară primită.

   Conform OUG 111/2010 doar pentru indemnizația de creștere copil se pot lua în calcul veniturile din chirii:

   Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”.

 • AvatarAndreea Gheorghe zice

  Buna seara, am și eu o întrebare , am fost 2 ani in concediu de creștere copil , primul copil a făcut 2 ani , iar eu trebuie sa nasc pe cel deal doilea , cum se procedează ?

  • Bună, Andreea,

   Trebuie să iei legătura cu medicul de familie și cu Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține medicul tău de familie care îți vor oferi informații despre concediul de maternitate, despre actele necesare pentru a lua indemnizatia de maternitate. Indemnizația de creștere copil va fi luată în calcul la stabilirea indemnizației de maternitate.

 • AvatarMihaela Soldanescu zice

  Buna ziua.Cine ma poate ajuta cu o nelamurire.Cu cat la suta se plateste prenatalul si indemnizatia,se plateste din brut sau din net.Sunt angajata cu minim pe economie.Sunt in prenatal si luna lui Mai am luat 1350.In mana luam 1800.Multumesc

  • Bună, Mihaela,

   Concediul de maternitate (care include prenatalul și postnatalul) se plătește cu 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni.
   Indemnizatia crestere copil se plătește cu 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

 • Avatarana zice

  buna.

  Eu ar trebui sa nasc în noiembrie. Având în vedere situația care a fost în ultimele luni(pandemia), veniturile mele au scăzut destul de mult. Se poate alege o perioada de 6 luni din ultimul an pt a se calcula indemnizația pt concediul prenatal, respectiv de creștere a copilului? Mulțumesc

  • Bună, Ana,

   Poți întreba dacă acest lucru este posibil pentru concediul de maternitate – la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține medicul tău de familie, iar pentru indemnizatie creștere copil – la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

  • AvatarDaniela zice

   Buna ziua. Va rog sa ma ajutați cu un răspuns pentru urmatorul caz. Am 13 luni lucrate consecutiv in ultimii doi ani. Urmează sa nasc pe 21 Septembrie. Începând cu 1 Iunie am rămas fără job, in urma desființării contractului de munca cu acordul părților. Pot intra in prenatal cu 84 de zile înainte de ziua nașterii?, pe 30 Iunie? in acest caz îmi plătește concediu prenatal si postnatal Casa de Asigutari de Sanatate?. Mulțumesc.

   • Bună, Daniela,

    Da, sigur, poți intra în concediu prenatal cu 84 de zile înainte de ziua nașterii. Este bine să procedezi așa dacă știi data exactă a nașterii. Ține cont că această dată se poate decala și de faptul că în postanatal este obligatoriu să ai minimum 42 de zile.

    Te incadrezi pentru concediu de maternitate. Există această prevedere din OUG 158/2005:
    De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Faptul că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedește cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilații acestora, iar indemnizația se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenție.

    Indemnizația pentru concediu de maternitate va fi plătită de Casa de Asigutari de Sanatate.

    • AvatarEvelina zice

     Ddd

    • AvatarIrina zice

     Dacă am lucrat 6 luni beneficiez de concediul prenatal?

     • Bună, Irina,

      Conform OUG nr. 158/2005 valoarea indemnizației de maternitate este de 85% din media veniturilor din ultimele şase luni din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. Așadar ai nevoie de o perioadă de cotizare de 12 luni.

   • AvatarCabason Mădălina Andreea zice

    Buna
    Eu ar trebui sa nasc luna aceasta și ma întreba cate luni trebuie sa am lucrate și ce acte îmi trebuie ca să pot ieși în prenatal am 7 luni lucrate din mai sunt angajata

    • Bună, Mădălina,

     Pentru a beneficia de concediul de maternitate (prenatal și postnatal) trebuie să fi cotizat cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații. Contribuția aceasta o plătesc angajatorii pentru fiecare contract de muncă, lunar.

     Ai nevoie de certificat de concediu medical pentru sarcină care este eliberat de către medicul de familie pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice până la durata maximă prevăzută de lege.- 126 zile. Acest certificat trebuie predat angajatorului până cel târziu în data de 5 a lunii pentru a-ți putea face plata pentru luna anterioară. Și pentru concediu postnatal, trebui să urmezi aceeași pași, să obții certificatul medical de la medicul de familie și să îl predai angajatorului în același termen.

  • AvatarBianca Ghebu zice

   Buna ziua. Eu am contract cu CAS pentru concedii medicale. Luna Martie ar fi a 6-a luna de cotizatie. La 1 aprilie imi pot depune actele pentru cele 126 de zile de concediu. Stiti cumva medicalul pentru luna aprilie cand imi va veni platit? In luna mai?Baza de calcul dun contract este 7000 de lei. Cat imi va veni platit medicalul?

   • Bună, Bianca,

    Îți recomandăm să întrebi reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate când va fi făcută plata. În mod normal ar trebui în luna următoare celei în care ai depus actele. Tot ei îți pot oferi un calcul exact al indemnizației de maternitate.

 • AvatarAlina maria zice

  Buna ziua în prezent ma aflu in indemnizatie crestere copil până in luna septembrie însă sunt insarcinata in 2 luni iar atunci as avea 5 luni cum as putea sa procedez ca sa pot intra din nou in indemnizatie crestere copil?multumesc frumos

  • Bună, Alina,

   Pentru indemnizație creștere copil te încadrezi, pentru că al doilea copil se va naște în 12 luni de la terminarea primului concediu de creștere copil. La 5 luni de sarcină, ai ca variante să revii la job sau să mai aștepți două luni și să ceri concediu de maternitate și ulterior concediu de creștere copil. Discută și cu medicul de familie.

 • AvatarRoxana zice

  Buna ziua,

  Multumim pentru sfaturile utile.
  Am citit aprox toate FAQ-urile si raspunsurile aferente, insa nu imi e clar un aspect: daca iti iei in prenatal doar 40 de zile, de exemplu, ele se transfera in postnatal, se adauga la cele 42 zile obligatorii?
  Stiu ca daca raman doar cele 42 zile in postnatal, imediat dupa nastere poti depune actele pentru dosarul de indemnizatie, insa ce se intampla daca ai cele 42 obligatorii + 40 pe care nu le-ai luat in prenatal? In acest caz, cand poti depune dosarul? Dupa ce trec cele 40 zile neluate in prenatal?
  Multumesc mult!

  • Bună, Roxana,

   Zilele de prenatal pe care nu le-ai luat le poți lua în postnatal.
   Vei primi din partea angajatorului o adeverință pe care va fi menționată data când se termină concediul de lăuzie și data când începe concediul de creștere copil. Tu poți depune actele pentru concediu creștere copil după ce trec 42 de zile de la data nasterii copilului, chiar dacă încă te afli în concediu postanatal care mai durează încă 40 de zile.

   • AvatarAnamaria zice

    Buna ziua,
    In cazul unei nașteri premature și zilele neefectuate din prenatal care se transforma in postnatal este obligatoriu sa fie luate toate, pana la cele 126 zile, nu doar cele 42 de zile după naștere?

 • AvatarSamoilă Raluca Alexandra zice

  Buna seara! In cazul in care sunt studenta, pot beneficia de concediul prenatal? Sau o sa iau doar indemnizație? Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Raluca,

   Pentru concediu de maternitate, îți recomandăm să întrebi la Casa de Asigurări de Sănătate. La indemnizatie sigur te încadrezi, fiind nevoie ca la dosar să aduci o adeverință de la facultate care să ateste că ai urmat cursurile la zi, fără întrerupere.

 • AvatarEvelina zice

  Am o intrebare, sunt angajata la o gradi pe perioada nedet, insa anul acesta m am detasat pe un an 1 sept 31 august la o alta gradi din alt judet! Urmeaza sa nasc in august, am decis sa intru in prenatal de la 1 iulie pana pe 31 august, voi duce adv la gradinita unde sunt detasata, apoi expira decizia! Pe 1 sept revin automat la postul unde sunt titulara, voi duce acolo celelalte 2 adv pt postnatal, insa cum se va calcula CCC, eu am lucrat consecutiv in cele 24 de luni anterioare nasterii copilului, insa la gradi unde sunt detasata am 12 luni cu data nasterii copilului, trebuie sa mi se completeze aseverinta pt CCC de ambele gradinite, mentionez ca vreau sa se calculeze cu salariul de anul acesta tinand cont ca n am nici o luna intrerupta! Cun se va scrie pe adeverinta tip pt CCC de la gradinite la concediul de maternitate, doar perioada pe care am prins o la fiecare? 1 iulie 31 august la gradita detasata, doar atat, apoi 1 sept 1 noiembrie gradinita unde sunt tit, cu cele 42 zile de cand se naste copilul si ca pot intra in CCC de pe 2 noiembrie

 • AvatarMarcu melisa zice

  Buna , am o întrebare ,Eu înainte de pandemie ,am dus la lucru foaie de la doctor că am sarcina gemenala cu risc și nu o vrut să mi-o ieie in considerare medicul de la servici.Eu am gemeni și acuma sunt in șomaj tehnic puteți să-mi spuneți cum mă poate afecta?Și puteți să-mi spuneți cât timp stau in prenatal până la ce vârstă au copii?

  • Bună, Melisa,

   Concediul de maternitate (care include prenatal și postanatal) are 126 de zile. Poți lua toate aceste zile după ce naști sau le poți împărți astfel: 63 până la 84 de zile în prenatal (data la care intri în prenatal sa fie stabilită funcție de data estimativă a nașterii) și 42 de zile în postanatal – condiție obligatorie.

   În șomaj tehnic primești mai puțini bani decât la salariu și aceștia vor conta la calculul concediului de maternitate și la calculul concediului de creștere al copilului.

 • AvatarMaria D. zice

  Bună ziua! Am o nelămurire pe care secretarele nu o clarifica. Sunt profesor si ar trebui sa nasc pe 16 iulie. Tot atunci as intra de drept in concediu de odihna. Dna secretara a spus ca daca mi as lua prenatal de pe 15 iunie, nu se mai plătește concediul de odihna (Până acum se platea… ) ca a venit o lege (de care eu nu am auzit…). Mi-a recomandat sa îmi iau concediu de odihna de pe 15 iunie si sa iau concediul de maternitate (toate cele 126 de zile după ce nasc). Ideea este ca din legile pe care le am citit reiese faptul ca acest lucru ma va afecta la calculul indemnizației de creștere a copilului întrucât se iau în calcul ultimele 12 luni dinaintea nașterii copilului (nu vad o lege care sa spună ca se includ toate cele 126 de zile daca le iau dupa ce nasc). Mi-ar fi de mare ajutor sa mi clarificati aceste aspecte daca aveți cunostinte reale. Mulțumesc anticipat!

  • Bună, Maria,

   Articolului 146 din Codul Muncii este de interes pentru tine:
   Art. 146. [efectuarea si compensarea concediului de odihna]
   (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
   (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
   (3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

   Conform articolului 24 din Legea 158/2020:
   (1) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere,
   iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.
   (2) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

   Conform OUG 111/2010:

   (5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au
   aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
   a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de
   cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care
   reglementează concedierile colective;
   b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului
   Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
   c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa
   de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
   aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
   capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli
   profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
   profesionale, republicată;

   Sperăm ca informațiile să fie de folos:). Îți recomandăm să prezinți cazul tău și la Casa de Asigurări de Sănătate.

 • AvatarAncuta zice

  Buna ziua
  In cazul in care doresc sa merg la munca cat mai aproape de sarcina cele 126 zile de concediu prenatal si postnatal pot sa le iau dupa nastere ? D p d v al sumei de banutii cum este mai bine platita mamica daca isi ia concediu prenatal inainte 63 zile si postnatal 63 zile dp nastere sau dupa nastere cele 126 zile sunt mai bine platite?salariul meu s-a marit incepand cu luna aceasta iunie , multumesc

  • Bună, Ancuța,

   Da, poți lua cele 126 de zile în postnatal. Din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al confortului, e mai ok să iei concediul cu 63 de zile înainte de naștere, pentru că vei primi o sumă mai mare decât salariul (85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni). Dacă iei toate zilele în postnatal, vei fi amâna puțin concediul de creștere copil, a carui valoare este mai kică decât cea a concediului de maternitate, fiind plătit cu 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni, din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului.

 • AvatarCoteanu Dana zice

  Buna, eu oe data de 3 mai am intrat in prenatal, cand m am dus sa i au pe luna iunuie prenatalul , si spus sa vin in 10 iunuie, intrebarea mea este 1 pana 10 iunuie zile acestea nu ramana descoperite si ne platite?

  • Bună, Dana,

   În mod normal, medicul de familie ar trebui să acorde concediu prenatal retroactiv, începând cu 3 iunie. Trebuie să lămurești acest aspect cu medicul de familie.

 • AvatarJudith zice

  Bună ziua, intervin și eu cu o întrebare: Trebuie să nasc luna aceasta la sfârșit, prin 30.06.2020. Nu mi-am luat concediul prenatal, as vrea doar cel postnatal din ziua nașterii. Cine îmi eliberează concediul ? Doctorița de familie sau medicul ginecolog din spital ? Și ce acte am nevoie pentru a îmi acorda acest concediu ?

  • Bună, Judith,

   Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie. Îți poți lua toate cele 126 de zile, aferente concediului de maternitate, în postnatal. Ai nevoie doar de certificatul de concediu medical pe care îl depui la angajator. Acesta îl va duce la Casa de Asigurări de Sanatate.

 • AvatarCristina zice

  Buna ziua, va rog sa ma ajutați. Am 5 luni de sarcina, sunt angajata la o firma de 7 luni. Contract pe perioada determinata, pina pe 15 Iunie. Pot in acest caz să-mi iau risc maternal ? Dacă da , atunci cine îl va achita in cazul ca contractul expira ? Mulțumesc

  • Bună, Cristina,

   Poți să iei concediu de risc maternal, nu necesită un stagiu de cotizare anterior. Din informațiile noastre, Casa de Asigurări de Sănătate se ocupă de plată, îți recomandăm să iei legătura cu reprezentanții instituției.

   Pașii pentru a obține concediul de risc maternal sunt următorii:
   Angajatorul îți va da un raport de evaluare privind protecția maternității la locul de muncă. În acest raport sunt descrise condițiile de muncă (cât timp lucrezi, unde lucrezi, dacă faci efort, dacă există expunere la agenți chimici și biologici). De asemenea, sunt identificate condițiile de muncă care ar putea pune în pericol sănătatea ta.
   Angajatorul este obligat ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului să ia măsurile recomandate de medicul de medicină a muncii, în concordanță cu dispozițiile art. 9 din OUG 96/2003, privind protecția maternitații la locurile de muncă. Medicul de medicină a muncii poate cere modificarea condițiilor tale de muncă, modificarea orarului sau repartizarea la un alt loc de muncă. În cazul în care angajatorul nu face aceste modificări, din motive justificate în mod obiectiv, ai dreptul să ceri concediu de risc maternal.
   Certificatul de concediu de risc maternal îl obții de la medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie

   • AvatarLucica Daniela Olteanu zice

    Buna seara.
    Lucrez in domeniul medical in privat. Tocmai am aflat ca sunt însărcinată și sunt cu contract nedeterminat și unicul angajat pe firma. Celălat coleg este pe alta firma angajat. Exista posibilitatea ca in urma aflarii vesti ca angajatorul sa inchida firma pe care eu sunt angajata ? Este legală procedura ?

    • Bună, Daniela,

     Din momentul în care tu anunți angajatorul că ești însărcinată, beneficiezi de protecția maternității la locul de muncă. Conform art. 60, litera c) din Codul Muncii, nu poți fi concediată.
     Pentru situația în care angajatorul ar decide închiderea firmei, îți recomandăm să discuți cu un avocat specializat în dreptul muncii.

 • AvatarSimona zice

  Buna ziua, sunt in somaj din luna Aprilie 2020.
  Am lucrat aproape 2 ani la ultimul job si o vechime in munca de peste 10 ani. In cazul in care raman insarcinata in aceasta perioada de somaj, beneficiez de indemnizatia de crestere a copilului, pe ce perioada si se va calcula din indemnizatia de somaj sau din salariul care l-am avut la ultimul job.
  Va multumesc.

  • Bună, Simona,

   Din informațiile noastre, pentru concediu de maternitate care cuprinde prenatalul și postnatalul sunt luate în considerare veniturile din ultimele 6 luni în care intră și somajul (este 85 % din media veniturilor brute din ultimele 6 luni).
   Art. 10 din Legea 158/2005: (1) Baza de calcul a indemnizațiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează, conform legii, contribuția pentru concedii și indemnizații, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

   Îți recomandăm să suni la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a afla dacă există o cale prin care îți pot fi luate în considerare doar veniturile din salariu.

   Pentru concediu creștere copil trebuie să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Pentru acesta, poți discuta la Direcția de Asistență Socială din orașul/sectorul unde locuiești.

   • AvatarMarcu Melisa zice

    Bună … Dacă sunt în somaj tehnic imi pot lua medical ? Se ia în considerare ?

 • AvatarMiruna zice

  Buna ziua,

  Va rog specificati si faptul ca din valoarea indemnizatiei (acei 85% din media veniturilor brute pe ultimele 6 luni) se scade 25% (!!!) pentru CAS (contribuita la pensie). Eu nu am stiut asta si am avut o mare surpriza cand am vazut ca pe luna mai (in care am fost in prenatal) am luat salariu aproape identic ca si atunci cand lucram.

  Ca sa nu mai spun ca angajatorul mi-a calculat un brut mai mic decat ar fi media pe ultimele 6 luni.

  • Bună, Miruna,

   Este specificat în articol și în răspunsul la comentarii că se reține CAS-ul de 25%.

 • AvatarOana Elena zice

  Bună seara daca am luat prenatalul pe 8 martie 2020 și am născut pe 4 mai 2020 când trebuie sa bag dosarul pentru indemnizație

  • Bună, Oana,

   La 42 de zile de la nașterea copilului poți depune dosarul de indemnizație. Angajatorul va specifica în adeverință perioada în care ai beneficiat de indemnizaţie de maternitate și data la care se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie.
   Discută înainte de a depune dosarul și cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

 • AvatarSalak Emma zice

  Buna seara , deranjez și eu cu o întrebare . M-am angajat in data de 27 Noiembrie la scurt timp am rămas gravida ,urmează sa nasc in data de 25 Septembrie . Întrebarea mea este o sa beneficiez de maternitate ?

  • Bună, Emma,

   Da, te încadrezi pentru indemnizația de maternitate. Condiția este să fi cotizat cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații.

 • AvatarMadalina zice

  Buna ziua! Ma puteti ajuta, va rog, cu un raspuns la urmatoarea intrebare: Lucrez la o companie din ianuarie 2018, iar in momentul de fata ma aflu in somaj tehnic de la 1 aprilie 2020. Daca raman insarcinata in perioada urmatoare, in timp ce ma aflu in somaj tehnic, voi putea beneficia de indeminizatie?
  Multumesc!

  • Bună, Madalina,

   Somajul tehnic te afectează doar financiar în calculul indemnizației de maternitate și în calculul indemnizatiei creștere copil. Având în vedere vechimea ta în muncă, vei beneficia de ambele indemnizații.
   Îți recomandăm să prezinți situația ta și la Casa de Asigurări de Sănătate unde este înscris medicul tău de familie.

   • AvatarKozma zice

    Buna ma puteti ajuta un pic ,in 2019 am lucrate 3 luni jumate si 8 zile pe decembrie ,apoi am din ianuarie 2020 pana la sf lui martie ,cate luni ar mai fi nevoie pt a avea 12 luni ,nu stiu exact cum.se calculeaza si fractiuni din luna sau doar brutul pe acea luna .specific ca doar anul viitor in februarie voi naste. Va multumesc

    • Bună, Ioana,

     Pentru a te încadra pentru concediu de maternitate trebuie să fi plătit în ultimele șase luni contribuțiile pentru concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Acesta este 85% din media vneiturilor brute din ultimele 6 luni in care ai plătit aceste contributii, din care se retine si CAS – 25%.
     Pentru concediu de creștere copil să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Sunt luate în considerare și fracțiunile de lună. Pentru acest concediu trebuie să vorbești la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești.

   • AvatarDaniela zice

    Buna,am si eu o nelamurire.In momentul de fata am 5 luni si 4 zile de sarcina si inca lucrez.As mai lucra luna iulie pana la sfarsit,ceea ce ar insemna sa nu am inca 7 luni de sarcina sa pot intra in prenatal!Ar trebui sa imi iau concediu de risc pentru aroximativ 2 saptamani si de la 7 luni sa intru in prenatal tinand cont ca la indemnizatie se ia in calcul prenatalul.Intrebarea mea este,pot sta doua-trei sapt in risc dupa care sa intru in prenatal?

    • Bună, Daniela,

     Pentru a obține concediul de risc maternal sunt cîțiva pași de urmat, menționați în acest articol: https://cariera.ejobs.ro/concediul-de-risc-maternal/. Concediul de risc maternal acordă dacă lucrezi in conditii care iti pot afecta sarcina, iar medicul de medicina muncii evalueaza aceste conditii și, dacă angajatorul nu poate face modificări în condițiile tale de lucru, pe baza certificatului medical de la medicul de familie sau de la medicul ginecolog, primești concediu de risc maternal.
     Te sfătuim să vorbești cu angajatorul și cu medicul de medicina muncii, pentru a afla dacă îți pot acorda acest concediu, astfel încât să poți ajunge la perioada în care poți intra în prenatal. Concediul de risc maternal este luat în calcul la stabilirea indemnizației de creștere a copilui.

 • AvatarAndra zice

  Bună ziua. Legat de concediul de maternitate. Valoarea acestuia este 85% din venitul brut pe ultimele 6 luni? Se mai aplica și alte reduceri?
  Mulțumesc

  • Bună, Andra,

   Concediul de maternitate este 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni. Din valoarea rezultată se mai reține CAS 25%.

 • AvatarBeatrice zice

  Buna ziua..Se poate lua concediu prenatal mai putin de 63 de zile ? De exemplu eu am termenul pe data de 9 septembrie și de pe data de 1 iulie sunt in concediu de odihna 22 de zile,practic până pe 9 septembrie imi mai raman 48-49 de zile de prenatal..Le pot lua asa si sa se prelungească postnatalul sau este o obligatoriu sa intru cu 63 de zile înainte??

  • Bună, Beatrice,

   Sigur, concediul prenatal și cel postnatal se pot compensa între ele. Poți avea un concediu prenatal mai mic de 63 de zile. Restul zilelor din concediul de maternitate (până la 126) le poți lua în postnatal.

   • AvatarRoxana Nan zice

    Bună ziua, Sunt însărcinată în 5 luni, iar data probabila a nașterii e 26 octombrie 2020,dar poate o sa nasc și mai repede, ținând cont de cum s-a întâmplat la prima sarcină. Eu lucrez din septembrie 2019, pana atunci am avut concediu un an fără plată. Ma încadrez pt a putea beneficia de indemnizație? Concediul prenatal ma va afecta în vreun fel? Lucrez în învățământ și pe la jumătatea lui august ar trebui sa depun cerere de concediu, pt ca de la 1 septembrie sa vina altcineva pe post. Mulțumesc!!!

    • Bună, Roxana,

     Pentru a beneficia de indemnizație de concediu de maternitate trebuie să fi cotizat cel puţin 6 luni pentru contribuția de concedii și indemnizații. Acest concediu nu te va afecta în calcularea indemnizației de creștere a copilului, din contră banii și perioada aferentă concediului de maternitate vor fi luate în calcul la indemnizația de creștere a copilului.
     Te încadrezi și pentru indemnizație de maternitate, și pentru indemnizație creștere copil.

   • AvatarPopescu Loredana zice

    Buna ziua. Lucrez din 27 noiembrie cu jumatate de norma iar in prezent 31.03.2021 sunt insarcinata in 11 saptamani. Inainte de a lucra AICI am lucrat in alta parte cu norma intreaga din februarie 2020 pana in septembrie/octombrie 2020 (eu fiind cea care a cerut demisia). Sunt cu sarcina cu risc pot intra in concediu prenatal sau ma incadrez la prenatal???

    • Bună, Loredana,

     Pentru a te încadra la indemnizația de maternitate (prenatală și postnatală) este nevoie să ai 12 luni de cotizație la concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Aceste luni nu trebuie să fie neapărat la același angajator.
     Te sfătuim să discuți cu un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate pentru a vedea exact situația contribuțiilor tale.

  • AvatarAlina zice

   Buna ziua, daca am intrat in prenatal pe 1.04 si am nascut pe 18.05 pot sa depun actele pentru indemnizatia CIC pe 1.07 fara sa mai beneficiez de diferenta de zile pana la 126 zile (vreau sa renunt la 34 de zile)??? Sau este obligatoriu sa-mi iau toate cele 126 zile?

   • Bună, Alina,

    Indemnizația de creștere copil se acordă după ce ai efectuat cele 126 de zile de concediu de maternitate, din care 42 de zile sunt obligatorii în postanatal. Poți depune actele pentru CIC la 42 de zile de la data nașterii copilului. Este ok pe 1 iulie.

 • AvatarIly zice

  Buna ziua.Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un calcul pentru prenatal ? Eu ar trebui sa nasc pe data de 9 septembrie

  • Bună, Beatrice,

   Te rugăm să ne spui care a fost media salariului brut din ultimele 6 luni de lucru.

   • AvatarBocanet Alina zice

    Buna ziua!
    Având în vedere ca dețin o Întreprindere Individuala profil agricol la care trebuie sa depun declarația unica pe CNP cu veniturile din agricultura pot beneficia de concediu creștere copil pana la 2 ani având în vedere ca acea declarație unica se depune în fiecare an?
    Menționez ca lucrez la un SRL și de acolo voi pleca în creștere copil. O zi buna!

    • Bună, Alina,

     Îți recomandăm să vorbești la Direcția de Asistență Socială din sectorul/orașul unde locuiești pentru a vedea modalitatea de calcul în cazul tău. Condiția pentru a beneficia de concediu creștere copil este să fi obținut, în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Este cazul veniturilor din salarii, din tichete de masă, din activități independente (PFA, profesii medicale, avocatură), silvicultură, piscicultură și din activități agricole.

   • AvatarGeorgiana zice

    Buna ziua,cum este mai avantajos pentru calculul indemnizatiei de crestere copil?Sa s tau in concediu de RISC maternal pana nasc si apoi in concediu postnatal sau sa intru in prenatal si apoi in postnatal?Multumesc,

    • Bună, Georgiana,

     Pentru o indemnizație creștere copil mai mare, este mai avantajos să iei concediu prenatal și postnatal care sunt plătite cu 85% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni din care se reține CAS 25%.
     Concediul de risc maternal se plătește cu 75% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, din care se reține 25% CAS.

   • AvatarElena zice

    Bună ziua!
    Dacă am 2 locuri de munca și la unul din ele nu am 6 luni de când sunt angajata, beneficiez de indemnizație de la ambele locuri de munca? Este obligatoriu sa am la ambele 6 luni de când sunt angajata?

    Mulțumesc!